Harri valitti, että sivuiltani on vaikea löytää uusinta artikkelia. Asian korjaamiseksi lähden tässä pitämään jonkinlaista palstaa, jossa kerron uusimmista hankkeista ja muita kuulumisia. Palautteisiin yritän myös ottaa kantaa, vaikka en tässä tiedä, miten palautteen saisi lähetettyä tännepäin, kun ne roskapostiaktivistit ovat ottaneet sähköpostiosoitteet maalitaulukseen.

Osmon SARKA on jatkoa vanhalle PALSTALLE, joka nyt löytyy osoitteesta osoitteeseen http://opsti.japo.fi/palsta.htm

Osmon SARKA

Aloitettu: 2006-09-18

Lopetettu: 2010-08-18; jatko sivulla Osmon LOHKO osoitteessa www.opsti.net/lohko.htm

PS: vanhaat osoitetiedot poistettu 2018-03-01

 

Kedainiai

Kedainiai Liettuassa on hieman syrjässä Via Balticalta, mutta poikkeaminen kannattaa. Oli ilta, mutta tapasimme kuitenkin kaksi taiteilijaa entisen juutalaisen kauppahuoneen ja pankkirakennuksen ikkunaluukkuja maalaamassa. Kauppahuoneen päädyn kuuden kadunpuoleisen ikkunan luukkuihin oli kuvattu kertomus "Juutalaiset muuttavat taivaaseen".

Keskiajan lopulla Liettua oli monikansallinen, uskonnollisesti suvaitsevainen suurvalta, mutta sen itäpuolella oli Moskovan ruhtinaskunta ja länsipuolella katolinen Puola. Vuonna 1562 Iivana Julma valloitti strategisesti tärkeän Polatskin kaupungin Liettuan ruhtinaskunnalta.

Moskovan laajentumispyrkimykset ajoivat Liettuan etsimään tukea Puolasta. Vuonna 1569 Liettua solmi valtioliiton Puolan kanssa, mikä avasi jesuiitoille ovet Liettuaan. Vielä 1600-luvun alussa Liettua oli kuitenkin selvästi protestanttinen valtio. Evankelisia kirkkoja maassa oli noin 260 eikä edes Jeesus-yksin liikkeeseen verrattavia "areiolaisia" vainottu. Liettuan hallitusneuvoston jäsenistä 17 oli protestantteja, 9 ortodokseja ja 2 katolisia.

Kedainiai oli ….

Koko juttu matkakuvineen nyt osoitteessa http://www.opsti.net/baltic/kedainiai.htm

 

Kolmiulotteinen ihminen

Psalmin 73 lopusta luemme:

Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat.
Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. (Ps 73:26-28)

Ruumis on maata, mutta maa ei ajattele. Sielu ajattelee, mutta yksikseen jätettynä se nääntyy toivottomuuteensa. Toisin on Jumalaan luottavan sydämen. Se voi ottaa vastaan Jumalan Hengen niin, että kaksiulotteisesta, psykosomaattisesta ihmisestä tulee kolmiulotteinen ihminen, jolle Jeesus on valmistanut tien Jumalan luo:

Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta… (Hebr 10:19-20)

Kolmiulotteisen ihmisen dimensiot ovat ruumis, sielu ja henki.

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. (1.Tess 5:23)

Muistat varmaan kertomuksen leskestä, joka pani uhriarkkuun "koko elämisensä". Kreikankielinen teksti käyttää siinä sanaa "bios":

Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä (tin bion autis)." (Mark 12:43-44)

Sanaa "psihi" käytetään silloin, kun puhutaan ihmisen älyllisestä toiminnasta.

Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä (tin psihin autou), hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä (tin psihin autou) minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. (Mark 8:35)

Syntisen sielun (psihi) on kuoltava Kristuksessa tullakseen osalliseksi hengellisestä elämästä. Siitä käytetään sanaa "zoi":

Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle (eis tin zoín), kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.

Vanhassa testamentissa puhutaan vielä ruumiista, sielusta ja sydämestä, mutta Uudessa liitossa Ihminen saa Jumalan hengen sydämeensä, mikä tekee ihmisestä kolmiulotteisen, uuden ihmisen. Jumalan suunnitelmaa selostetaan Ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 15. Nämä kaksi jaetta selvittävät tätä eroa:

Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan… (1.Kor 15:22-23)

Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. (1.Kor 15:45)

Ihmisen kolminaisuuden ymmärtäminen on melkein edellytys evankeliumien ymmärtämiselle. Muuten käy niin kuin niille kirkollisille raamatunkääntäjille, jotka kääntävät biologista elämää, psyykkistä elämää ja hengellistä elämää tarkoittavat kreikan sanat bios, psihi ja zoi kaikki samalla sanalla elämä, jolloin syntyy sellaista sotkua, mitä tässä Luukkaan evankeliumin käännöksessä vuodelta 1938:

Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä (kr. tin psihin autou - sielunsa), hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä (kr. tin psihin autou - sielunsa) minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon? (Lk 9:23-25)

Ei Jeesuksen seuraaminen ruumista tapa, mutta sen sielun, joka syntiä tekee, on kuoltava, ja siksi tämä sielun kuolettaminen ristin kautta on koko evankeliumin ydinkysymys. Vain se syntyy uudesti ylhäältä, joka on suostunut sielunsa kuolettamiseen päivittäin Jeesuksen ristin kautta. Oikea käännös olisi ollut tämä:

Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa sielunsa, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa sielunsa minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon? (Lk 9:23-25)

Vihollinen pyrkii tekemään ihmisestä yksidimensionaalisen elukan, biologisen himojensa orjan, ohjaillakseen häntä helposti. Niin kuin vaalikarjaa ohjaillaan, tiedättehän.

 

Sivistyksen hautajaiset Parkkuussa

Parkkuun kyläseura vietti kesäjuhlia. Seuratalon kahviossa oli sivupöydällä myynnissä vanhoja koulukirjoja, joita seuran väki oli kerännyt lopetettavan koulun roskabasketista. Tulin vähän myöhään, mutta sain sentään Comeniuksen Suuren Opetusopin (Didactica Magna) ja Mantere-Sarvan Historian Oppikirjan kansakouluja varten vuodelta 1951.

Comenius, oikealta nimeltään Jan Amos Komenski on nykyaikaisen, länsimaisen koululaitoksen isä. Hän oli myös Tshekkiläisen herätyksen, Jednota Bratrskan viimeinen piispa. Viimeinen siksi, että Katolinen kirkko ja sen juoksupoika "Saksan kansan Pyhän Rooman keisarikunta" tappoi tsekinmaan uskovat ja muutama miljoona sivullistakin kolmikymmenvuotisessa sodassa.

Vuosi-pari sitten kopioin Comeniuksen Suuren Opetusopin hitaalla skannerilla, mutta nyt sain koko kirjan yhdellä eurolla. Vuonna 1931 painettu kirja (toinen painos) on niin hyvässä kunnossa, että sitä ei liene luettu ollenkaan. Tässä näyte kirjan sisällöstä:

6. Jotta ihminen pääsisi sivistyksen osallisuuteen, on Jumala hänelle antanut nuoruuden vuodet, sillä silloin Hän vielä on muuhun toimeen kykenemätön ja sovelias vain sivistystä vastaanottamaan. Sillä hevonen, härkä, norsu ja muut eläimet, olivatpa ne kuinka nuoria tahansa, pääsevät jo vuodessa, parissa täyteen kasvuunsa, ihminen yksinään tuskinpa edes kahdessa- tai kolmessakymmenessä vuodessa.

(Comenius. Suuri Opetusoppi, WSOY, Porvoo 1931. sivulta 107)

Suomalaista koululaitosta alettiin rakentaa Komenskin johdolla vuosina 1642-1648. Ruotsi kutsui Komenskin varta vasten Ruotsiin. Kuusi vuotta Komenski asui silloin Ruotsiin kuuluneessa Elblagissa, nykyisen Puolan Itämerenrannikolla. Komenskin tuttava Gezelius vanhempi jatkoi Komenskin/Comeniuksen työtä Turussa. Mutta nyt on koulujen aika ohi, ja opetusopit pitää dyykata roskabasketista. Nöyryyttä, nöyryyttä vaaditaan nyt siltä joka haluaa oppia, sillä se mitä valtion röyhkeät virkamiehet opettavat, on okkultismia ja systemaattista valhetta. Didaktiikka ei ylpeille kelpaa, he haluavat itse laatia pelisäännöt ja suosivat sen vuoksi dialektiikkaa, kuten Eeva ja Käärme paratiisissa.

Toinen ostamani kirja on Mantere-Sarvan Historian Oppikirjan 22 painos vuodelta 1951. Se oli aikaa, jolloin Suomi oli juuri pakotettu opettamaan Sosialistisen internationaalin oppeja, mikä aiheutti suuria muutoksia opetusohjelmissa ja oppimateriaaleissa. Enää ei käynyt sanominen, että Ruotsi-Suomi-Liivinmaa-Inkeri oli yrittänyt lakkauttaa alkuperäiskansojen raaimman laatuisen orjuuden Baltian maissa, vaan kunnia siitä oli nyt annettava Ranskan vallankumoukselle. Poliittisesti korrektia ei näissä oloissa ollut sekään, että orjuuden lakkauttamisessa onnistuivat vasta Englannin metodistit, jonka juuret olivat jo 1400-luvulla tunnetuksi tulleessa tshekkiläisessä herätyksessä.

Yhdysvaltojen "edistyksellisen" koululaitoksen isä John Dewey jankutti sitä, ettei enää pidä opiskella "hyödyttömiä vuosilukuja". Vuosiluvut kertovat sen, mistä lähteestä ideat orjuuden lakkauttamiseksi tulivat ja siksi "edistyksellinen" koululaitos vihaa niitä, kuten muutakin faktatietoa tehdäkseen valheet Ranskan "suuresta" vallankumouksesta uskottaviksi.

Vuonna 1951 ei faktatietojen vääristelemisessä oltu vielä niin pitkällä kuin 2010. Mantere-Sarvan kirjassa on vielä paljon "poliittisesti epäkorrektia" tietoa. Kirkon ristiretkistä eurooppalaista kristikuntaa vastaan ei kirjassa tietenkään kerrota, mutta Moskovan valloituksesta uskalletaan vielä puhua. Sivulla 154 kerrotaan:

1600-luvun alussa Venäjällä oli vaikeita valtaistuinriitoja. Kruununtavoittelijoiden joukossa oli myös eräs Vasili Shuiski niminen ylimys. Koska hän ei voinut pitää puoliaan muita vallantavoittelijoita vastaan, pyysi hän Kaarle IX:ltä apua. Kaarle lähettikin Venäjälle Jaakko de la Gardien johtaman sotajoukon.

Tämä sota oli onnekkaimpia, mitä Ruotsi-Suomi on käynyt. 12.000 miestä mukanaan, niiden joukossa paljon suomalaisia, Jaakko de la Gardie lähti matkaan. Etujoukkoa johti suomalainen Eevert Horn. Vastustuksitta saavuttiin Novgorodiin, joka kuului Shuiskin puoluelaisille. Siellä otettiin meikäläiset hyvin vastaan. Sen jälkeen alkoivat taistelut, jotka yleensä olivat ruotsalaisille ja suomalaisille onnekkaita. Saatiinpa vihdoin Moskovakin valloitettua Shuiskille.

Ruotsi-Suomi oli Moskovassa avustamassa venäläisiä puolalaisia vallantavoittelijoita vastaan. Ei siis ihme, että heidät otettiin hyvin vastaan. Sodan tarkoitus, estää katolisen kirkon väkivaltainen tunkeutuminen Venäjälle, toteutui. Jos näin ei olisi käynyt, olisi maailma koko joukon erilaisempi siitä, mitä se nyt on.

Viron, Suomen ja Ruotsin historia on yhteistä enemmän kuin meille koulukirjoissa kerrotaan. Tallinnan itäpuolella Kolgassa on Kolgan kartano, "mõis", jonka Ruotsin kuningas oli lahjoittanut Jaakko de la Gardien isälle Pontus de la Gardielle. Suomessa Pietarsaaren kaupunki on saanut ruotsinkielisen nimensä Jakobstad…

Suuri Pohjan sota (1700-1721) on poliittisesti korrektille historiankirjoittajalle tosi kova pala. Jo Voltaire iski kirveensä kiveen kirjoittamalla valheellisen tarinan Saksin, Puolan, Tanskan ja Venäjän yhteisestä sotaretkestä Kaarle XII johtamaa Ruotsia vastaan. Mantere-Sarva pudottaa heti alkuun pois yhden hyökkääjävaltion - Saksin, eikä tietenkään kerro mitään tämän hyökkääjävaltion nöyryyttämisestä eikä sen kanssa solmitusta Altsranstädtin rauhasta 1706, tai salaliiton järjestäjän Reinhold Patkullin rangaistuksesta.

Suuren Pohjan sodan Suomelle pahin vaihe, Iso viha (1710-1721), oli Suomelle pahempi kuin Toinen maailmansota Venäjälle. Olen mielenkiinnolla seurannut, kuka uskaltaa kertoa siitä totuuden. Mantere-Sarva tekee vuosien 1695-1697 nälänhädästä ja Isosta vihasta paketin ja kertoo:

Kun venäläiset vihdoin Uudenkaupungin rauhan jälkeen poistuivat maasta, oli Suomi surkeassa tilassa. Pellot oli uudelleen raivattava, …

… Kun kaikki pakolaiset ja sotavangit olivat saapuneet kotiseuduilleen, nousi asukasluku maassamme n. 350 000:een, ollen runsaasti puolet siitä, mitä se ennen suuria nälkävuosia Kaarle XI:n aikana oli ollut.

Sivulla 189 Mantere-Sarvan kirjoittajat palaavat vielä samaan asiaan:

Se, mitä sota oli tuhonnut, ei ollut lyhyessä ajassa korjattavissa. Maamme väestö ei liene ollut 300 000 henkeä suurempi sen jälkeen kuin kaikki olivat palanneet, ja sekin melkein järjestään köyhää.

Ukrainassa vangitut Kaarle XII sotilaat joutuivat Siperiaan yli kymmeneksi vuodeksi. Kun nämä karolingit palasivat kotimaahansa, he toivat mukanaan Suomessa herännäisyydeksi kutsutun pietismin. Maassa alkoi hengellinen kasvu, joka muutti koko yhteiskunnan. Samaan aikaan alkoi ristinuskon renesanssi koko maailmassa. Tshekeistä pakeni Saksiin kreivi Zinzendorfin maille perustettuun Herrnhutiin noin 300 perhettä, jotka aloittivat 1727 uudestaan kristillisen lähetystyön koko maailmassa. Heillä oli myös ratkaiseva vaikutus metodistiliikkeen muuttumiseen maailmanlaajuiseksi herätysliikkeeksi.

Sivun 228 otsikkona Mantere-Sarvan kirjassa on "Uusin Aika" ja alkavat uuden ajan Ranskan "suuresta" vallankumouksesta. Heti alkuun he jättävät kertomatta, että Ranskan vallankumous oli rahamaailman johtajasukujen vastahyökkäys ristin uskon uudelle tulemiselle. Mitä tehtiin, kuka sitä teki, miksi sitä tehtiin ja mihin tällä "viimeiseksi taistoksi" nimitetyllä petoksella pyritään, jätetään täysin kertomatta. Viisi miljoonaa suomalaista ei nyt tiedä edes sitä, että "poliittisesti korrekti" suomalainen on se, joka tunnustaa "poliittisesti korrektin" sosialismin opit Kristuksesta:

Kristus, lihaksi tullut henki, on jumaloitu noita. Ihmisen oma kuva absoluuttiseen heijastuneena, Jumalan ihmiseksituleminen Kristuksessa on "proton pseudos". Prosessi, joka menee juutalaisuutta pitemmälle, liittyy olettamukseen, että Jeesus on tullut Jumalaksi. Kristinuskon mietiskelevä puoli, noituuden intellektualistaminen, on pahuuden juuri.

Nämä opit on luettavissa länsimaisen sosialismin kahden pääideologin, Horkheimerin ja Adornon, vuonna 1947 julkaisemasta kirjasta "Elements of Antisemitism". Heille ei Kristuksen surmaaminen riitä; he haluavat hävittää koko länsimaisen sivilisaation. Parkkuun kyläkoulun sulkeminen on osa tätä kampanjaa.

 

Uskovainen vai lahkolainen

Kirkko ja sen tyttäret nimittelevät uskovia lahkolaisiksi. Tarkoituksena on aiheuttaa identtiteettikriisi, saada uskovat epäröimään uskonsa perusteita ja suhdetaan muihin uskoviin ja jopa neuvottelemaan vihollisen kanssa. Jos vihollisen taktiikka heiluttaa sinua, niin muista tämä:

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. (Room 10:9-10)

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mark 16:16)

Uskovien nimittely lahkolaisiksi alkoi jo apostolien ajalla. Paavali oli vangittuna Herodeksen linnassa Kesarian rannikkokaupungissa, jonne myös hänen syyttäjänsä juutalaisten ylipappi Ananiaan johdolla saapuivat. Roomalaisen vallan edustajalle esitettyjen kohteliaisuuden jälkeen heidän asianajajansa Tertullus sanoi:

Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies, ja hän on koettanut pyhäkönkin saastuttaa. Sentähden me otimme hänet kiinni. (Apt 24:5-6)

Nasaretilaisten lahkoon kuuluminen on hyvä asia, mutta kirkkoon kuuluminen paha asia.

Lahkolaisen ja lahkolaisen ero on siinä, ollaanko puheyhteydessä vai ei. Muuan veli Ylöjärveltä kutsui minut kuulemaan heidän uutta saarnaajaanssa Ylöjärvelle. Saarnaaja, nuori poika vielä, piti luennon rukouksesta iäkkäälle kuulijakunnalle, joka varmaan tiesi luennossa esitetyt asiat jo ennenkin. Läksin kokouksesta ikään kuin olisin töissä käynyt, vaikken mitään ollut tehnytkään. Mutta heti ulos päästyäni tuli yksi mies perässä ja kysyi: "Olettekos te Pöysti" ja vastauksen saatuaan alkoi kysellä, mitä pahaa olen tehnyt. Olisi edes esitellyt itsensä ensin. Jos ollaan viisi vuotta käyty samoissa kokouksissa, eikä koskaan keskulteltu talon sisällä, olisi jättänyt ulkonakin rauhaan. Ja turhaahan se kysyi sitä, mitä pahaa olen tehnyt. Kun en itse myöntänyt pahaa tehneeni, hän alkoi syyttää siitä, että olen muuttamassa pois maasta.

Asunnon etsiminen Suomesta on ollut mielenkiintoista. Varkauden kaupungilla oli iso omakotitalo tyhjillään, oli ollut tyhjillään jo monta vuotta. Talossa oli lämpö päällä, kaikki tuntui pelaavan, paitsi että keittiössä olisi pitänyt panna keittiökalusteet paikoilleen. Mutta kun sitten soitin isännöitsijälle, hän kertoi, ettei talosta ole vielä päätöstä, myydäänkö se vai vuokrataan. Montakohan vuotta sen päätöksen tekoon sosialistisessa Suomessa oikein tarvitaan? Vai olisikohan nimi mustassa listassa?

No, samalla paikkakunnalla oli myös Varkauden (luterilaisen) seurakunnan omistama vanha pappila. Tein tarjouksen - maksamme tuhat euroa kuukaudessa ja hoidamme itse lämmityksen. Välikäsien kautta sitten kuulimme, että joku oli tarjonnut kolmekymmentä viisi euroa enemmän käteistä, ikään kuin lämmitys ei olisi ollut sen arvoinen.

Nivalasta tarjosi muuan sisar (?) remontoimaansa vanhaa koulua. Olimme jo sopineet matkasta Nivalaan, kun sisar lähetti tekstiviestin: "Sukulaiset kieltävät … kun teillä on perheessä 19 henkeäkin". Aika veitikoita!

Mutta lähdettävä on, kun Ylöjärven kaupungilta on tullut häätökirje. Venäjänkielisiltä uskovilta löytyi Eestistä asunto, ei hääppönen, mutta talvi lähestyy. Sikäläisissä asunnoissa ei ole - ihan Varkauden tyyliin siis - keittiökalusteita. Niitähän täältä saa halvalla kun ihmiset vaihtavat keittiöitään hienompiin.

 

Kesä meilläkin

Saimme viettää leiriä yhdeksankymmenen Itä-Viron venäläisen kanssa kymmenen päivän ajan täällä Ylöjärven susikaupungin korvessa. Friskasi, niin että tuntuu. Jokohan nyt saan sen tekstin Koulukiusaajan kasvoista valmiiksi! Oli meillä kaukaisiakin vieraita, Vjatkasta eli Kirovista sieltä Uralin tuntumasta ja Portlandista, sieltä Kalliovuorien kätköistä Oregonista sekä Rivnen alueelta Ukrainasta. Täytyy sanoa sekin, että kyllä Jeesuksen Internationaali saunasta tykkää. Leiriä johtanut kommunistien jakomielitautiseksi tuomitsema, 56-vuotiasValerij Jaroshuk kylvetettiinkin oikein kunnolla.

 

Lestadiolaisten suurkatselmus

Vihollisen radio kertoi herätysliikkeiden pitävän tänä viikonloppuna (03.07.2010) kesäjuhliaan. Vanhalestadiolaisten mainittiin kokoontuvan Liperiin ja sitten se vihollisen vihakampanja alkoikin. Kesäjuhlat jätettiin kokonaan selostamatta, ja lestadiolaisia ruvettiin leimaamaan lastenraiskaajiksi.

Olin tulossa Murmanskista vuoden 1973 syyskuussa. Ajoin Kemijärveltä alaspäin lestadiolaisseudun lävitse ja katselin kuutamossa paistattelevaan lestadiolaista kulttuurimaisemaa. Seutu, josta muut muuttivat pois muka leveämpää leipää etsimään, kukoisti lestadiolaisten käsissä. Ja sehän niitä länsimaisen sivistyksen hävittäjiä kismittää.

Lestadiolaisten hyvinvointi on näkyvää. Juttelimme taas joku viikko sitten siitä tuolla Raahen puolessa. Voivatko lestadiolaiset liiankin hyvin? Minun mielestäni kerskarajaa ei ole ylitetty. Jos lapsia on perheessä yksi, saa hän oman huoneen pakanaperheessäkin. Ja kun lapsia on kymmenen, eikö silloin joka lapsella enää saisi ollakaan omaa huonetta, eikä isommilla lapsilla omia autoja?

Vihollisen radion hyökkäys sai minut kiinnostumaan lestadiolaisista sen verran, että selasin läpi Iltasanomien artikkelin lestadiolaisen rauhanliikkeen kesäjuhlista. Iltasanomien artikkeli ei ollut aivan niin raakaa saatanaa kuin "Eduskunnan radion" julistus. Se kelpasi jopa mietteiden alustukseksi. Minun mielestäni on hullua, että lestadiolaiset eivät kieltäydy aseellisesta "maanpuolustuksesta", vaikka juuri valtio sotii heitä vastaan. Lootin synti?

Valtio voi halutessaan tuomita jokaisen luterilaisen ja lestadiolaisen lastenraiskaajan, mutta eihän valtio siihen pyri. Se haluaa raiskata, häväistä, "marginalisoida" (lainaus Frankfurtin koulukunnan ohjeista), ajaa yhteiskunnan ulkopuolelle ja tuhota uskovat. Perkeleellisen valtion on saatava maailma uskomaan, että lestadiolaiset ovat lastenraiskaajia ja sitä varten toimittajat kiertävät ympäri maata löytääkseen edes yhden vedenpitävän tapauksen, tai edes muutamia vääriä todistuksia.

Jokainen uskova joutuu tässä paholaisen pettämässä maailmassa vainotuksi. Minua on väitetty Neuvostoliiton salaisen poliisin agentiksi, on väitetty lastenraiskaajaksikin. Agenttitarinaa levitettivät Rauman helluntaiseurakunnan johtavat "veljet", ja lastenraiskaajaksi minua väitti erääs "sisar", jonka miehensä kanssa olimme kutsuneet kotiimme. Huusi väitteensä vielä siten juuri pois lähtiessään ovella, ettei siihen voinut vastata muuten kuin toivottamalla hyvää matkaa vaan sinnepäin. Yksi isokenkäinen lupasi järjestää minun asiani niin, etten koskaan enää pääse mihinkään työhön Suomessa. Miesparka halvaantui, ja vietti loppuikänsä sängyssä.

Harmi, että on niin huono muisti, tahtovat ne mehevimmätkin jutut unohtua. Mutta niitä huorajuttuja tuntuu riittävän. Vihollinen yrittää pelotella meitä, ettemme edes keskustelisi naisten kanssa, ja jollei se onnistu, se syyttää meitä huoruudesta. Lueskelin kerran venäjänkielistä Uutta Testamenttia hotelli Leningradskajan kahvilassa, "buffetissa", josta oli hyvät näköalat siihen vankilaan jossa sisaremme Aida Skripnikova oli vangittuna. Kahvikuppi ja se kuivakakkutaikinasta tehty "keksi" oli edessäni, kun paikalle tuli kaksi suomalaista miesturistia. Vilkaisivat venäjänkielistä kirjaani, ja rupesivat sopottelemaan suunnitelmiaan. Olivat menossa huoriin. "Entäs jos joku saa tietää?" epäröi vielä toinen, jolloin en enää pidätellyt vaan sanoin, että Jumala tietää aina. Mutta äkkiäpäs miesten reflekstit toimivat. "Oletkos käynyt Kuopiossa?". No harvoin, vastasin. "Joo, me ollaan sieltä Kuopion helluntaiseurakunnasta. Tuu joskus käymään". Siinä tilaisuudessa minäkin olin helluntailainen, ja tänä viikonloppuna taas lestadiolainen - Suomen Valtion valtiollisen vihan enkelin panettelemille ihmisille olkapäätä tarjoamassa.

Siihen aikaan, kun Vainikainen vielä opetti Helsingin Raamattukoulussa, kävin usein Tunturikadulla, erään lestadiolaisen haaran opiskelija-asunnolla tarinoimassa ystävien kanssa. Sienne tuli usein kahville myös muuan pultsari, joka kertoi antavansa Yleisradiolle lausuntoja hintaan sata markkaa kappale.

 

Raamattu on opetus

Noin vuonna 1971 olin Lohjalla kuuntelemassa Wycliffe-raamatunkääntäjien Euroopan työn sihteerin puhetta. Hän kertoi, ettei Wycliffe-raamatunkääntäjät käännä Raamattua Neuvostoliiton kielille, koska maan hallitus sitä vastustaa. Vain pari vuotta myöhemmin Tukholmassa perustettiin Raamatunkäännösintituutti.

Kun Raamatunkäännösinstituutti vuonna 1973 perustettiin kääntämään Raamattua noin seitsemälle kymmenelle Neuvostoliiton suurimmalle kielelle, se oli kuin päin seinään kävelemistä. Mutta näinhän se uskonvaraisessa työssä muutenkin on. Aloitetaan ja edetään uskossa ja tulosta syntyy. Samalla nähdään kuinka ovet avautuvat ja muurit kaatuvat toinen toisensa jälkeen.

Raamatunkäännösinstituutin tilinumero on 206518-17911 ja keräyslupa OKH650A. Huomaa, että tämä tilinumero on edelleen ainoa, jonka sivuiltani löydät - niin tärkeänä pidän Raamatunkäännösinstituutin tekemän työn. Viitenumeroiksi voit merkitä kielen perusteella esimerkiksi 3010 (hanti); 3023 (Aunuksen karjala); 3049 (Permin komi eli komi-permjakin kieli); 3052 (komi); 3065 (mansi); 3078 (mari); 3081 (vuori-mari); 3094 (ersä-moksha); 3104 (moksha-mordva); 3117 (udmurtti); 3133 (vepsä). Uskonnollista kirjallisuutta on maailmassa tolkuttoman paljon, mutta mitään muuta kirjaa ei voi verrata Raamattuun. Raamattu on opetus, tora. op/2010-06-25

On tärkeää, että Raamatunkäännöstyön rahat tulevat suoraan yksityisiltä, sillä järjestöjen kautta ohjatuilla rahoilla on melkein aina epämieluisia kytköksiä ja pyrkimyksiä. Jotkut järjestöt tulevat mukaan vain tuhotakseen koko työn.

 

Itä-Viron Sosiaalinen Suurmissio Jöhvissa 16-18/7 2010

Postilaatikossa oli Humanitaarisen Idäntyön (ry) mainoslehti juuri, kun tulimme viikon matkalta Virosta. Lehti kertoi Jõhvin seudun elämästä juuri sellaisena kuin mekin sen näimme. Paikan päällä näimme myös sen, että apu tulee perille. Emme itse osallistu mainitun yhdistyksen toimintaan, mutta kannatamme sitä. Kukin toimikoon uskonsa mukaan, sillä se, joka osaa tehdä jotakin hyvää, mutta jättää tekemättä, tekee synnin.

Hengellinen elämä Itä-Viron venäjänkielisissä seurakunnissa on terveellä pohjalla, ja toivottavasti sellaisena pysyykin. Viime kesänä kerroin siitä, että kymmenen päivän pituisella lasten leirillä emme kuulleet yhtään rumaa sanaa emmekä nähneet yhtäkään tappelua tai riitaa. Tämän pitäisi olla varoituksen sana niille suomalaisille, jotka lähtevät sinne muka hengellisiä asioita opettamaan. Mutta niille, jotka lähtevät palvellakseen Jumalaa, Itä-Virossa on paljon tehtävää. Leipääkin tarvitaan, mutta varsinkin ammattimiehistä on puute: tarvitaan monenlaisia rakennus- ja remonttimiehiä, sillä suuri raha on houkutellut monet uskovien lapsistakin lihapatojensa ääreen. Seurakunnista, joissa Neuvostoliiton aikana oli satoja jäseniä, yksi ikäluokka on melkein kokonaan muuttanut Amerikkoihin, eikä paljon enää muistele niitä vanhempiaan, jotka jäivät Viroon.

Monet ovat kuulleet Hudson Taylorin näystä, jonka mukaan Venäjällä tapahtuu suuri hengellinen muutos. Earl Pöysti kertoi tästä näystä (haku: youtube) erään seurakunnan edessä Lontoossa 1949, jolloin yksi paikalla ollut vanha mies tuli hänen luokseen, ja kertoi itse olleensa paikalla silloin, kun Hudson Taylor (k.1905) sen seurakunnan edessä puhuessaan sai. Pidetään mielessä, että Jumalan näky on annettu toteutettavaksi, uskolla omistettavaksi.

 

Matoja ja troijalaisia

Eestin matkamme edellä kone tuli täyteen matoja ja troijalaisia. Koneen puhdistamiseen meni viikko, mutta siitä oli se hyvä puoli, etten saanut nettiin lupaustakaan siitä, mitä olin viime viikkojen aikana yrittänyt tehdä. Tällä kertaa kävi siis niin, että ehdin esittää suullisesti ne tekstit, jotka paperilla ovat vielä kesken. Mitä nämä ovat, siitä seuraavassa.

op/2010-06-19

 

Säilytä vanha tietokoneesi ja sen mukana ostamasi ohjelmat

Luulin jo vanhan tietokoneeni päättäneen päivänsä ja ostin uuden, pienen ja halvinta mallia olevan pikkumikron sekä siihen Microsoftin "koti- ja opiskelijakäyttöön" myytävän tekstinkäsittelyohjelman. Kotona sitten huomasin, että kotikäyttöön myytyä ohjelmaa ei saada käyttää edes yleishyödylliseen tarkoitukseen. Oli pakko yrittää vielä kerran saada vuonna 1998 ostettu kone toimimaan, sillä sen mukana ostettujen ohjelmien käyttöä ei ole rajoitettu kodin seinien sisäpuolelle.

Viikon verran töitä tehtyäni vanha IBM alkoi taas hymistä. Uusia osia tarvittiin loppujen lopuksi vain prosessorin tuuletin. Ongelma oli todennäköisesti syntynyt siitä, ettei kone jaksanut pyörittää uutta virustorjuntaohjelmaa, jonka vähän aiemmin olin koneelle asentanut, mutta kytkenyt sitten pois päältä muistin lisäystä odottamaan. Kovalevyltä löytyi joukko sellaisia tekstejäkin, joista en ollut tehnyt varmuuskopioita. Pääsin jatkamaan työtä ja jos Luoja suo, pian netissä ovat:

Kosmos on järjestelmä sivulla http://opsti.japo.fi/kosmos/regime.htm

Koulukiusaamisen kasvot sivulla http://opsti.japo.fi/koulu/kasvot.htm

Epäjumalanpalvelus sivulla http://opsti.japo.fi/kosmos/zina.htm

Uutta on myös tekstit Ylös ja Ales Babelin malliin sivulla Babel; Kiusaaja tulee kouluun sivulla Yökirja; Koulukiusaamisen ideologiset juuret sivulla Koulu ja Ilmainen koulu sivulla Perhe.

 

Huoruutta kaikilta kanavilta

Minulla on mukana omat ohjelmat auton kasettinauhurilla soitettavaksi. Tänään kuitenkin päätin katsoa, mitä radiosta kuuluu. Autoradion skanneri kävi hetkessä läpi kaikki radioasemat. Kaikki asemat lähettivät huoruutta ja homoutta, kuitenkin sillä erolla, että niitä myytiin eri ikäryhmille erilaisessa paketissa. Tuli aivan selväksi, että "Eduskunnan radio" edustaa Saatanaa, vaikka vappukin oli jo eilen. Edustaako "Eduskunnan radio" myös Suomen kansaa, on eri kysymys, enkä nyt lähde tässä kinastelemaan Vanhasen kanssa siitä.

Tekstistäni Kristuksen morsian puuttuu vielä luku "Emansipoitunut morsian". Se on tarina paholaisesta, joka luotiin täydelliseksi - ilman ponnisteluja ja kasvukipuja. Saatana kuitenkin ylpistyi, ja emansipoitui. Se arveli pärjäävänsä ilman Jumalaa, mutta kun Jumala hylkäsi sen ja valitsi pojalleen morsiamen ihmislasten joukosta, se pani kaikki voimansa Kristuksen morsiamen kimppuun ja perusti kirkon, joka esiintyy ikään kuin kirkko olisi Kristuksen morsian - hämätäkseen ihmisiä sen lisäksi, että se jo Nimrodin aikana oli perustanut Jumalan valtakunnan kanssa kilpailevat valtiolliset rakenteet. Juuri näiden rakenteiden kanssa kirkko onkin naimisissa, vaikka se väittääkin olevansa aito Kristuksen morsian.

Jumalahan on kertonut tämän kaiken jo ennakolta. Se, että huoruutta on sekä biologista, psyykkistä ja hengellistä, on silti jäänyt monelta tiedostamatta. Tosin joku puhuu "journalistiikan prostituutioidusta" ja muista vastaavista ilmiöistä, mutta koko palapelin kokoaminen on jo vaikeampaa. Yritetään siis ensin saada valmiiksi se teksti Emansipoituneesta morsiamesta, ja palataan sitten, jos Jumala suo, varsinaiseen asiaan, eli huoruuden ja epäjumalanpalveluksen yhteiseen esiintymiseen. Tämä toinenkin asia on jo kauan ollut tapetilla, sillä kun Yleisradion laskut haluttiin maksattaa meillä sivullisilla, teki mieli muistuttaa vanhasta suomalaisesta periaatteesta, että kukin maksakoon bordellimaksunsa itse.

 

Kolmas temppeli

Israelista kuuluu jatkuvasti viestejä, joiden mukaan Jerusalemiin suunniteltaisiin uuden, järjestyksessä kolmannen Jerusalemin temppelin rakentamista. Valvotussa ympäristössä kasvatetaan eläimiä, joita temppelipalveluslain mukaan tarvitaan temppelin vihkiäisuhreiksi. Asiassa on kuitenkin kaksi suurta ongelmaa: Ensiksikin on menty pieleen jo temppeleiden numeroinnissa. Toinen ongelma on, että Jumala haluaa asunnokseen ihmissydämen, eikä enää suostu kivestä hakattuihin komeroihin. Sen lisäksi Davidin Araunalta ostamalla puimatantereella eli Temppelivuorella seisoo Jerusalemin temppeli, jonka Muhammedin kannattajat ja juutalaiset yhdessä rakensivat kirkolliselta Bysantilta valloitetulle temppelivuorelle.

Vanhan Liiton aikana temppelin virkaa toimitti ilmestysmaja, mutta ensimmäiseksi sanotaan Salomonin rakentamaa temppeliä. Se sai myös samanlaisen tunnustuksen Jumalalta, kuin mitä ilmestysmaja oli aikoinaan saanut, kts. 1.Kun 8:10-11:

Ja kun papit lähtivät pyhäköstä, täytti pilvi Herran temppelin, niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden; sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin.

Noin 400 vuotta myöhemmin babylonialaiset hävittivät Salomonin rakentaman temppelin. Toisen temppelin rakentaminen aloitettiin Babylonian vankeusvuosien jälkeen, mutta Jumalan kirkkaus astui temppeliin vasta Jeesuksen tullessa tähän jälleenrakennettuun temppeliin. Mutta nyt kävikin niin, ettei kansa tunnistanut Jumalan kirkkautta Jeesuksessa, ja Kirkkauden Herra naulittiin ristille. Hän lupasi kuitenkin rakentaa uuden temppelin kolmessa päivässä. Tämän hän osoitti nousemalla ylös haudasta.

Kristuksen ruumis, seurakunta on Jumalan kolmas temppeli. Se on kohta valmis, ja laskeutuu taivaista maan päälle Karitsan ja hänen morsiamensa häiden jälkeen. Tämä kolmas temppeli ei ole käsin tehty, emmekä edes osaa kuvitella sen loistoa. Mutta yksi asia on varma: Sen loisto on suurempi, kuin minkään ihmiskäden luoman temppelin loisto. Kolossalossalaiskirjeessä tästä vielä rakennusvaiheessa olevasta temppelistä sanotaan näin:

Kristus teissä, kirkkauden toivo.

Uskallatko olla tavis

"Eduskunnan radion" ja lehdistön yhteistyönä luotu ihmiskuva "rohkeasta" miehestä ei ole mikään tavis. Frankfurtin koulukunnan oppien mukaan tavismies on jonkinasteinen kriminaali, "auktoritäärinen persoona". Jo yli kolmekymmentä vuotta sitten juopunut mies huuteli herjoja Forssan linja-autoasemalla noin 80-vuotiaalle sedälleni, kun sedällä oli hyvä ryhti, harmaa puku päällä eikä haissut viinalta. Vähän myöhemmin Rauman koululaiset uhkasivat tappaa poikani, jos hän vielä tulisi suorissa housuissa kouluun. Eikä se ollut leikkiä.

Pari tuntia sitten eräs pappi kertoi pojastaan, että poika on niin itsenäinen, ettei se pelkää pistää päälleen vaikka minkälaista vaatetta. Eihän siitä olekaan kysymys, on kysymys vain yhdestä, uskaltaako hänen poikansa olla tavallinen, vai onko pakko koko ajan osoittaa olevansa joku muu kuin tavis - vaatteillaan, puheillaan, "seksuaalisella orientoitumisellaan" ja niin edelleen?

Noin vuosi sitten Herra alkoi puhua hengelleni, että minun pitäisi ostaa tumma puku. Puolen vuoden vastustelun jälkeen ostin sen, ja pari pukua sain lahjaksi. Puvun ostolla alkoi ollakin kiire, sillä Parkanossa toiminut Matin asuste pani ovensa kiinni, ja suomalaiset pukutehtaatkin ovat jättäneet hukkuvan laivan. Samaan aikaan aloin ymmärtää, mitä varten ennen niin tavallinen pukeutumistapa on tehty pilkan ja vihan kohteeksi. Se on osa kulttuurivallankumousta, jonka tarkoituksena on tuhota "läntinen" maailma.

Heikot tavismiehet ovat sortuneet. Hekin laulavat jo papukaijakuoron lauluja, vaikka sydämessä saattaa olla aivan eri ajatukset. Uusi arkkipiispa haluaa yhtenäisyyttä, mutta tuskin mitään tavismiehen näköistä yhtenäisyyttä. Se tarkoittaa sitä, että suoralahkeisissa housuissa kouluun menevät pojat ja kyläreissulle linja-autossa lähtevät harmaapukuiset vanhat miehet saavat koko yhteiskunnan kimppuunsa. Frankfurtin koulukunnan poliittisesti korrektia papukaijakuoroa varten laadituissa ohjeissa hyvän käytöksen takia kunnioitettuja ihmisiä pidetään "auktoritäärisinä persoonina", joiden eliminoiminen on yksi käynnissä olevan kulttuurivallankumouksen tärkeimmistä tehtävistä.

Median osuus uudenlaisen "rohkean" miehenkuvan synnyssä on tunnustettu, mutta tiedätkö kuka johtaa mediaa? Tai kysytään jotakin helpompaa: Kuka perusti Saksan sosialidemokraattisen puolueen? Moses Hess tietysti, sama mies, joka pestasi Karl Marxin apulaisekseen. Ja tiedätkö, missä Moses Hessin luut nyt lepäävät? Saksassako? Ei suinkaan, vaan Gennesaretin järven eteläpäässä sijaitsevan Kinneretin kibbutsin hautausmaalla. Eurooppa on kohdellut juutalaisia saatanallisesti, mutta tosi pirullinen on juutalaisten kostokin. Koston nimi on sosialidemokratia.

 

Paul Kinataama

Sivullani ekklesia kerroin otsikolla "Esivallan kunnioitus" ugandalaisen Paul Kinataaman vierailusta Kihniöllä. Hän oli niitä miehiä, joita minä halusin kuulla lisää, ja kävinkin häntä kuullakseni myös Hervannan katukappelissa ja Mäntän seurakuntatalolla. Ikävä vain, että näissä kahdessa paikassa Kinataman arvoa ei tajuttu, ja hänelle annettiin vain muutama minuutti aikaa.

 

Papit ja maallikot

Kirkonmiehet ovat jakaneet ihmiset pappeihin ja maallikkoihin. Inhottavaa, mutta miksi? No siksi tietysti, että jako on tehty väärin. Kristuksen pyhään papistoon kuuluvat kaikki, joilla on sydän taivaassa, kädet työssä ja jalat maassa. Maallikoita ovat ne, joiden sydän ei kestä kuullakaan taivaasta.

 

Kultainen vasikka

Israel sai lain Siinain vuorella, ja sama laki kirjoitettiin uskovien sydämiin helluntaipäivänä heti Jeesuksen taivaisiin korottamisen jälkeen. Mutta samaan aikaan kun lakia kirjoitettiin, jotkut tekivät kultaista vasikkaa. Kun joku vielä muisti sen, että laki on naulittu ristille, niin siitähän se oikein tanssi alkoi.

Lueskelin kirjaa nimeltä "Palavan pensaan äärellä". Kirjan nimen alla selitetään: Eino I. Mannisen persoona ja elämäntyö. Kun Suomen helluntailiikkeestä ei taida olla yhtään kunnon esitystä, korvaa Mannisen elämäkerta aika pitkälle tämän puutteen. Eino Ilmari Manninen (1896-1967), ystäväpiirissä "kapu", johti Suomen helluntailiikettä sen syntymästä omaan kuolemaansa asti. Kapteenin ainesta hänessä olikin; se, mikä häneltä puuttui, oli valmistautumisaika vaativaan tehtävään. Tehtävän vaativuuden Manninen kyllä ymmärsi, mutta hänen elämäkertaansa lukiessa mielessäni alkoivat pyöriä sanat: "Kultainen vasikka". Näyttää siltä, että helluntailiikkeen organisaatiosta tuli Manniselle lopulta tärkeämpi kuin Jeesus itse.

Vaikka helluntaiseurakunnat olivat itsenäisiä, oli tosiasiallinen valta saarnaajien kokouksilla, niinsanotuilla veljeskokouksilla, ja niissä Eino Manninen tyrmäsi helposti haastajansa. Veljeskokouksien päätöksiä ei tuotu seurakuntien tietoon, eikä niistä tiedetty, ja jos tiedettiin, niitä ei uskallettu kritisoida. Tämä valtaryhmän tekemien päätösten arvostelu on vieläkin hyvin arka asia, ja juuri sen vuoksi Suomen helluntaiherätyksen historiankirjatkin ovat jääneet kirjoittamatta. Tarkkaavaiselle lukijalle syntyy Eino Mannisen tyttären Lea Kärnän kirjoittamaa kirjaa lukiessa kysymyksiä, joista monet ovat jääneet vastausta vaille, aina tähän päivään asti.

Lue koko teksti sivulta http://opsti.japo.fi/ekklesia/kultainen.htm

 

Imperialismin vastaisku

Kirjoitin 20.02.2010 Ylöjärven kaupunginjohtajalle osoitetun kirjeen Kurun peruskoulun järjestämästä sosialismin markkinointitilaisuudesta ja ehdotin, että tasapuolisuuden vuoksi näytettäisiin filmi The Soviet Story sosialismin käytännön saavutuksista. Ylöjärven kaupungin puolesta vastasi "sivistystoimen" johtaja Matti Hursti 01.03.2010 päivätyllä kirjeellä, jossa Hursti kommentoi kirjettäni näin: "Kirjeestänne saaman käsityksen mukaan koulu on noudattanut opetussuunnitelmaa". Hursti siis heittää pallon takaisin tavalla, jonka vain kieroilun mestarit osaavat.

Hurstin vastaus synnyttää kysymyksen siitä, onko terrorismin puolesta agitoiminen kirjattu jopa Ylöjärven peruskoulujen opetussuunnitelmaan. Voidakseni tarkistaa Hurstin minun kirjeeni perusteella tekemän oletuksen, pyysin Ylöjärven kaupunkia 13.04.2013 päivätyllä kirjeelläni toimittamaan kyseisen opetussuunnitelman minulle tarkastettavaksi. Mutta sitten huomasin jääkaapin ovessa ilmeisesti lasten koulusta tuoman lapun. Siinä sanotaan:

Muistathan KOULUKESKUSTELUN

ajankohtaisista kouluasioista Parkkuun koululla tämän viikon torstaina 15.4.2010 klo 18.

Sivistystoimenjohtaja Matti Hursti alustaa tämänhetkisistä teemoista.

Kahvitarjoilu. TERVETULOA. Keskustan Ylöjärven kunnallisjärjestö.

Menin tietysti sinne. Mutta mitä luulet siellä tapahtuneen? Kaksi tuntia puhuttiin koulukuljetuksista, eikä aikaa muille keskusteluille jätetty lainkaan. Pääsin kuitenkin ilmoittamaan, että koulun sisältöasiat jäivät kokonaan "koulukeskustelun" ulkopuolelle. Nähtävästi kylän väkeä huolettanut lainkaan, mitä koulussa tapahtuu ja mitä siellä opetetaan. Saattavat olla peräti onnellisia, että "lahkolaisia" vainotaan. Sehän on viimeinen ase niillä, jotka asialliseen keskusteluun eivät pysty. op/2010-04-16

 

Auto lahjaksi

Viljo tarjosi autoa lahjaksi. Kävin hakemassa auton ja vein entisen Viroon kierrätykseen. Aika epätavallinen mies se Viljo on muutenkin. Kun hän vielä oli sosialisti, eräs kansanedustaja-aatetoveri kertoi Viljolle, että lähetetään sinut Moskovaan oppimaan kristittyjen tappamista. Mutta nyt Viljo on tullut uskoon, ja äänestääkin Jeesusta. Mutta niiden kansanedustajien sielun laita lienee entistä huonommin.

 

Kansanmurha Kazahstanissa

Samaan aikaan, kun Ukrainassa tapettiin puolustuskyvyttömiä, aseettomia ja rauhallisia ihmisiä nälkään - Ukrainan hallituslähteiden mukaan seitsemästä kymmeneen miljoonaa - samaa prosessi oli menossa Kazahstanissa. Kazahstan ei ole tehnyt sellaista peräeroa murhaajiinsa kuin Ukraina, mutta joskus katselin Kazahstanin väkilukutilastoja ja ihmettelin, miksi väkiluku yht'äkkiä putosi neljä miljoonaa. Vaimoni isovanhemmat pelastautuivat kansanmurhalta muuttamalla omasta maastaan pohjoiseen, Siperiaan lakeuksille, jossa jo ennen asui kazaheja.

 

Helvetillisen maailmanvallan perustaminen

Kun sosialistien kapinaa Suomessa vuonna 1918 halutaan kaunistella, sitä perustellaan maassa silloin vallinneilla yhteiskunnallisilla epäkohdilla. Mutta sosialistien tavoite ei suinkaan ollut korjata yhteiskunnallisia epäkohtia, vaan alistaa myös ei-sosialistit oman sortovaltansa alle. Venäjän sosialistit onnistuivat tekemään sen, mihin Suomen sosialistit eivät pystyneet. Kun siis sosialismia arvostellaan, on sitä arvosteltava sen aikaansaannoksien perusteella.

Sosialistit hävittivät Venäjän, mutta muun Euroopan osalta hävitystyö on vielä kesken. Juuri äsken juttelin eläkkeellä olevan kurulaisen kansakoulunopettajan kanssa. Hänkin oli sitä mieltä, että kuinkas muuten niitä epäkohtia olisi voitu poistaa, jollei tappamalla. Taisi opettaja kuitenkin unohtaa, että siinä asiassa paholainen on kyltymätön. Ja toisaalta, Jumalan sanaahan se ei siedä tippaakaan, joten me "lahkolaiset" saamme taas varautua esiintymään heti avajaisissa.

PS. Ja vieläkin minulle on epäselvää, mitä epäkohtia sosialistit poistivat Venäjällä.

 

Pikaohje Taivaaseen pyrkiville

Jos aiot Taivaisiin, harkitse tätä:

Jos vastasit kaikkiin näihin kysymyksiin myöntävästi, ota kaste, tunnusta Jumalan poika Jeesus Herraksesi ja menettele sen mukaisesti. Huomaa, että tämä on paljon enemmän kuin billygrahamilainen evankeliumin halpaversio, jota markkinoidaan alttarikutsun nimellä. Kun menet Liittoon, tulee sinun tietää edes pääasiat siitä, mihin sitoudut. Jumalan kirkkauden kanssa ei pidä leikitellä.

 

Värjätyt munat

Kirkko ja muu pakanamaailma viettää pääsiäisen nimellä Babylonialaisen hedelmällisyyden jumalattaren Esterin/Ishtarin/Astarten jne. juhlaa. Rooman piispa Victor vaati noin vuonna 140 kristillisiä seurakuntia viettämään samana babylonialaisen hedelmällisyyden jumalattaren juhlapäivänä. Ne, jotka temppuun suostuivat, omaksuivat muutkin hedelmällisyyden "jumalattaren" kulttimenot niin että munatkin värjättiin.

Kristillisellä pääsiäisellä ei ole mitään tekemistä Esterinpäivän kirkollisen muunnoksen kanssa. Kristillinen pääsiäinen alkoi tänä vuonna 30.03.2010 pääsiäisaterialla, eli ehtoollisella. Pääsiäistä vietetään kodeissa.

 

Jumalan säätämät vuotuiset juhlapäivät vuonna 2010

Jumalan sääti Israelille seitsemän vuosittain toistuvaa juhlaa Jumalan toimimaan ikään kuin tahtipuikkoina niille, jotka Jumalan pelastusohjelmaa julistavat. Juhlat alkavat kodeissa vietettävällä muistoaterialla, joka aloittaa pääsiäisen.

1.

Kuten aina, pääsiäistä vietetään täyden kuun aikana, yöllä, raamatullisen kalenterin ensimmäisen kuun neljännentoista päivän päättyessä. Aterian jälkeen nautitaan ehtoollinen. Tänä vuonna pääsiäisateriaa vietettiin tiistaina 30.03.2010.

2.

Happamattoman leivän juhlaa vietetään seitsemän päivää, 31.03.2010-06.04.2010. Happamattoman leivän juhlan ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat "suuria sapatteja".

Hapan on synnin vertauskuva. Seitsemään päivään ei juhlijan kodista saa löytyä hapatteella tai hiivalla leivottua leipää muistutuksena siitä, että Uuden Liiton ihmisen tulee ruokkia sieluaan saastuttamattomalla hengellisellä ravinnolla ja siivottava sydämensä kaikesta sellaisesta jonka laki kieltää.

3.

Uutislyhteen heilutus olisi suoritettu juhlan keskelle osuvan tavallisen sapatin jälkeisenä päivänä eli sunnuntaina 04.04.2010, mutta Jerusalemin temppeliä ei enää ole. Syy, miksi näin on, on kuitenkin pätevä: Kun Jeesus nousi ylös kuolleista, hän oli se uutislyhde, esikoinen, jota ohralyhde symbolisoi. Eikä hän noussut ylös mennäkseen enää mihinkään maanpäälliseen, vaan taivaalliseen temppeliin.

4.

Viisikymmentä päivää ohralyhteen heilutuksen jälkeen vietetään helluntaita. Tänä vuonna se osuu torstaipäivälle 20.05.2010, joka on yksi suurista sapateista. Helluntai on lain ja sen hengen vuodatuksen juhla: Vanhassa testamentissa laki kirjoitettiin kivitauluihin, Uudessa Liitossa niihin ihmissydämiin, jotka olivat tehneet liiton Jumalan kanssa.

5.

Suuren sadonkorjuun päivät alkavat pasunansoiton päivällä. Pasunansoiton päivää vietetään uudenkuun päivänä, joka alkaa kirkollisen kalenterin mukaisen perjantaipäivän illalla 09.09.2010 auringonlaskun jälkeen ja jatkuu 10.09.2010 auringonlaskuun saakka. Pasunansoiton päivä muistuttaa siitä, että Jumalan suuri sadonkorjuu alkaa Jeesuksessa kuolleiden ylösnousemisella, hetkellä, jonka Isä yksin tietää.

6.

Jeesuksen morsiusseurakunta esitellään Isälle Sovituspäivänä. Se on samalla tuomiopäivä, sillä Isä joko hyväksyy tai hylkää Poikansa Taivaisiin tuoman morsiamen. Tämä päivä ei ole vielä toteutunut, joten vuosittainen muistutus tästä on todella tärkeä, koska Suuren sadonkorjuun aika on hyvin lähellä. Tänä vuonna sovituspäivä osuu syyskuun 19. päivän kohdalle.

7.

Lehtimajan juhlaa vietetään seitsemän päivää, 24.09.2010-01.10.2010. Seitsemän päivää on kuvannollinen ilmaisu raamatullisista häistä, mutta Kristuksen ja hänen morsiamensa juhla kestää lopullisessa versiossa seitsemän vuotta. Mutta jo nyt vietettävistäkin raamatullisista juhlista Lehtimajan juhlat ovat sekä suurin että merkittävin juhla, sillä lehtimajan juhlilla julistetaan lopullista päämäärää, Jumalan luomistyön toteutumista ja Jumalan Valtakuntaa ihmisten keskuudessa, jonka jälkeen alkaa tuhat vuotta kestävä Rauhan valtakunta ennen varsinaista iankaikkista elämää. Lokakuun ensimmäisenä vietettävä Viimeinen suuri päivä on juhlallinen muistutus tämän päivän pikaisesta koittamisesta - Se on päivä, joka ei koskaan lopu.

Jumalan juhlat eivät luonnollisestikaan käy yksiin Kirkon babylonialaisten juhlien kanssa eikä aina Israelin rabbinististen määritelmienkään kanssa. Värjätyt munat ja ruoskaniskuista irti repeytyneet selkälihan palat sopivat yhteen kehnosti.

Valerin haastattelu

Yritin purkaa Valerin haastattelun pääsiäiseksi, mutta en ehtinyt kuin puoleen välin, kun Esterin juhlat ja pääsiäinenkin on jo melkein ohi. Puolentoista tunnin äänitteestä purettu venäjänkielinen teksti löytyy ja äänitekin on, mutta suomenkielinen käännös on vasta tulollaan.

 

Dokumenttivideoita Richard Wurmbrandtista

Osoitteesta http://www.allconnectonline.com löytyy dokumenttivideoita niistä vankiloista ja ihmisistä, joiden parissa Richard Wurmbrand (1909-2001) vietti 14 kärsimyksen ja Jumalan kunnian kirkastamaa vuotta sosialistien vankiloissa Romaniassa.

Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. (2.Kor 4:16-18)

Jos et osaa romaniaa tai englantia, lue kirja Kristus rautaesiripun takana tai joku muu Richardin kirjoista. Hänet ostettiin vapaaksi Romaniasta hetkellä, jolloin hän oli juuri kuolemassa, mutta hänpä jäi eloon. Suurinta ihmettelyä Wurmbrandissa herätti lännen kristittyjen rakkauden puute. Nämä kun eivät rakastaneet (eikä kai vieläkään) sen enempää toisiaan, kuin kärsiviä veljiäänkään.

 

Tuntematon Pääsiäinen

Jumalan säätämykseen kuuluu seitsemän suurta vuosittain toistuvaa juhlaa. Juhlat alkavat ensimmäisen luonnollisen kuun neljäntenätoista päivänä siinä kuussa, johon kevätpäivän tasaus milloinkin sattuu uhritoimituksella. Vanhan Liiton aikana se oli vuoden vanha, virheetön, urospuolinen karitsa, Uudessa Liitossa se oli Jeesus, Jumalan poika, jonka muistoksi tätä juhlaa nyt vietetään. Sitten seurasi seitsemänpäiväinen pääsiäinen, jossa tätä uhri hyödynnetään ja päästään kaikesta synnistä. Tämän saman juhlaviikon aikana vietettiin myös uutisjuhlaa, joka aikana ohrasadon ensimmäinen lyhde tuotiin Jumalan kasvojen eteen.

Kirkko ei vietä pääsiäistä ollenkaan. Se, mitä kirkko viettää on babylonialaisesta Baalin, Astarten ja Tammuksen palvonnasta omaksuttu Astarten eli Esterin (engl. Easter) juhla. Neljänkymmenen päivän paasto on baabelia, kananmunat ja muut hedelmällisyyskultin ohjelmanumerot ovat baabelia, Esterin juhlan ajoitus on baabelia ja niin edelleen.

Kirkko vie ihmisiä harhaan kätkyestä alkaen. Jo pääsiäistapahtumien tulkinnoissa papit ovat menneet niin sekaisin, ettei sekasotkusta näytä olevan enää mitään muuta ulospääsyä, kuin paavin diktaatti. Monta kieltä, Yksi ääni julistivat ranskalaiset EU:n mainoksessaan.

Pääsiäiseen kuuluvasta happamattoman leivän juhlasta kirkoissa ei kai puhuta enää mitään. Sehän on juhla, jonka aikana kaikki synnin symbolitkin hävitetään talosta. Hapanta ei saa olla! Leipäkin on leivottava hiivatta ja ilman muuta vanhaa hapatusta. Kaikkein vähiten Baabelia.

Pääsiäisen jälkeen seuraavina Jumalan juhlakalenterissa ovat Helluntai, Pasunansoiton päivä, Sovituspäivä ja Lehtimajan juhla. Mutta jos jo pääsiäisen (pesah) asemesta vietetään esteriä, niin taitaa jäädä muutkin Jumalan juhlatkin näkemättä.

 

Kaksi sanakirjaa

Olen verkalleen tehnyt luetteloa kreikan kielen syn- etuliitteellä alkavista sanoista, ja niistä raamatunlauseista, joissa nämä sanat esiintyvät. Tämä teksti on tarpeen siksi, että kirkot opettavat Jumalan antavat syntejä anteeksi ilman ihmisen sitoutumista Kristukseen, hänen ristiinsä, ylösnousemukseensa ja kirkkauteensa. Kasteestakin on tehty pelkkä rituaali, "sakramentti", etteivät kirkon uhrit vaan pääsisi jyvälle siitä, millaista on elämä Jeesuksen kanssa. Kreikan etuliitettä syn- hyödyntävien sanojen avulla löytyvät helposti ne lauseet, joissa puhutaan Kristuksen ja hänen morsiamensa yhteisestä taipaleesta täällä ja taivaassa, juuri nyt, sillä sanan "syn" perusmerkitys on "yhdessä".

Tekstiäni varten tarvitsin tietysti sanakirjan, ja sellainenhan minulla on koneella. Mutta koneella olevat UT kreikan sanakirjat ovat englanninkielisiä. Menin siis, ja ostin vuonna 2007 painetun Uuden Testamentin Sanakirja Kreikka-Suomi. Mutta sehän oli aivan pöyristyttävä, suorastaan poliittisesti korrekti. Kirjan takasivulla olevassa esittelyssäkin lukee: "Sanakirja on suunniteltu teologisten tiedekuntien opiskelukäyttöön, mutta soveltuu jokaiselle, joka haluaa tutustua nykyisten raamatunkäännösten taustalla oleviin alkuteksteihin".

Kun selailin ostamaani kirjaa, muistui mieliin tarina, jonka Markku kertoi Novum-interlineaarin syntyvaiheista. Lopella oli jonkinlainen teologian opiskelija, nuoriso-ohjaajana kai, joka teki kreikkalaisen tekstin alle tulevaa suomenkielistä "sanatarkkaa" käännöstä. Kun poika vaikeimmissa kohdin kyseli neuvoa niiltä suurilta asiantuntijanimiltä, jotka tuon kalliin ja arvokkaan näköisen viisiosaisen kirjasarjan etulehdellä mainitaan, häntä kehotettiin ottamaan käännökset suoraan kirkkoraamatusta. Eli turhaan te Novumista maltaita maksoitte.

Onneksi on Suomessakin joskus ollut Jumalan miehiä, tai ainakin rehellisiä kielenkääntäjiä. Juuso Hedbergin "Uuden Testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja on vuodelta 1890, erinomaisen asiallinen ja perusteellinen laitos, painettu Jyväskylässä 1890, K.J. Gummeruksen kustantamana. Ota kiiruusti kopio siitä, jos kirjan vielä jostakin löydät!

Kristinuskon vastustajat käyvät kirkon johdolla totaalisotaa Jumalan tuntemusta vastaan, Jeesuksen seuraajia, Israelia ja Raamattua vastaan. Ne "nykyiset raamatunkäännökset", jotka Matti Liljekqvistin sanakirjan esittelyssä mainitaan, perustuvat aleksadrialais-roomalaisen koulukunnan jäämistön perin harvalukuiseen lähdeaineistoon. Valtava enemmistö Uuden Testamentin lähdeaineistoa on kuitenkin syyrialais-kreikkalaista perua, ja juuri sitä käytetään silloin, kun halutaan tehdä rehellisiä käännöksiä. Mutta että sanakirjatkin muutetaan, se tästä vielä puuttui.

 

Kuka johtaa maailmaa

Naapuri kysyi, kuka tätä maailmaa oikein johtaa? No, jos me rukoilemme, että Jumalan valtakunta tulisi, niin missä valtakunnassa me sitten nyt elämme? Paholaisen valtakunnassa tietysti. Tästä vähän enemmän tekstissä Älkää luulko.

Paholainen tarjosi Jeesukselle oman valtapiirinsä pääministerin paikkaa yhtä kumarrusta vastaan, mutta Jeesus hylkäsi tarjouksen. Hänellä on parempi ratkaisu sinun ja koko maailman ongelmiin.

 

Earl Pöysti

Venäjänkielisen Valoa Idässä lehden maaliskuun numerossa on Jarl Nikolajevitsh Pöystin eli Earl Pöystin Paavalin Timoteuskirjeiden tutkiskelu. Näissä Paavali antaa viimeiset evästykset Timoteukselle siitä, miten Jumalan valtakunnan työtä jatketaan sitten, kun Paavali on poissa. Kirjoituksesta tuli myös Earl Pöystin testamentti idäntyön jatkajille, sillä hän kuoli kotonaan Yhdysvaltojen Kalliovuorilla, Coloradon osavaltiossa 09.03.2010.

Earl Samuel Pöysti syntyi Ussuriiskissa, Venäjän Mantshuriassa 09.10.1920, jonne hänen vanhempansa, Nikolai ja Martha Pöysti olivat lähteneet lähetystyöhön keskellä Venäjän vallankumouksen melskeitä. Jonkin aikaa he toimivat venäläisen pakolaisseurakunnan keskuudessa Harbinissa, perustivat välillä Suomen Vapaan ulkolähetyksen, ja alkoivat sitten radiotyön New Yorkissa. Nikolai Pöystin kuoltua julistustoiminta jäi Earlin tehtäväksi. Lyhytaaltolähettimellä Välimerenmaista lähetetyt sanantutkistelut kuuluivat Venäjällä hyvin häirinnästä huolimatta. Kauko-Idässä ohjelmia lähetettiin mm. Saipanin saarelta. Ohjelmien suosiosta kertoo, että vuonna 1991 lukijakirjeitä tuli noin 1000 päivässä.

Earl Pöysti ei ollut mikään palkkapaimen. En tiedä, tukiko edes Nikolai Pöystin aikoinaan perustama Suomen vapaa ulkolähetys häntä. Luterilaisen kansanlähetys yritti, mutta sen oli kuljetettava Earlia ympäri maata näytillä ennen kuin luterilaiset kukkarot heltisivät, ja silloinkin nihkeästi. Suomessa Earl Pöystiä tuskin tunnettiin, vaikka Moskovan Pravdakin piti hänestä suurta ääntä.

Jarl Nikolajevitshin isä Nikolai kuului metodisteihin, mutta tuli karismaattisen kristillisyyden piiriin lestadiolaisen karismaattisen liikkeen kautta, joka siihen aikaan vaikutti voimakkaasti sekä Pietarissa että Narvassa. Erityistä helluntai- tai karismaattista leimaa Nikolai, sen enempää kuin hänen poikansakaan, eivät silti ylläpitäneet. Kaikki Earlin puheet, joita olen kuullut, ovat yleiskristillisiä ja siten, etteivät he tietääkseni koskaan sortuneet kenenkään erikoisoppien kannattajiksi, kaikkein vähiten paavin.

Earlin vaimo Pirkko oli kotoisin Turusta. Hän kuoli jo kymmenkunta vuotta sitten, ja hänen muistokseen on Venäjälle perustettu muutamia lastenkoteja, jotka toimivat edelleen. Jos Jumalan siunausta mitataan sillä, minkälaisia perheen lapset ovat, on Pirkon ja Earlin perhe eräs hienoimmista.

Minulta on monta kertaa kysytty Venäjällä, olenko sukua sille kuuluisalle saarnaajalle. En tosiaan tiedä, kun sukututkimustakaan ei ole tehty. Sieltä Viipurin puolestahan me Pöystit kyllä olemme lähtöisin. Earl kertoi sellaisen version, että Pöystit ovat Knut Possen sukua, ja kun tätä sukua sitten nimitettiin Possuiksi, muutettiin nimi Pöystiksi, mikä tarkoittaa takajalkaa, kinkkua tai jotakin sellaista. Eli ei siinä suurta muutosta tullut. Ja kyllä meitä on kaluttukin. Kun Earlilla oli toimisto Sveavägenillä, Tukholmassa poikkesin hetkeksi juttelemaan eräältä Turkin matkalta palatessani. Se oli aikaa, jolloin Rauman helluntaiseurakunnassa levitetyn jutun mukaan minä olin KGB:n agentti. Kun kerroin tästä veli Jarlille, hän sanoi: "Kunpa tietäisit, minkälaisia juttuja ne minusta levittävät". Niinpä niin. Huonosti on Suomi poikiaan kohdellut. Mutta on asialla se parempikin puoli. Jarl oli kerran käynyt Tyynen meren rannalla Nahodkan uskovien luona, ja kun tulin sinne, ystävyyttä ja rakkautta riitti vähemmällekin veljelle, saati maailmankuululle saarnamiehelle.

 

Wärtsilä

Venäläisiltä laivasuunnittelijoilta kuulin, että Wärtsilän nousu maailmanmaineeseen alkoi yhdestä uskovasta pääsuunnittelijasta. Hänen suunnittelemansa merimoottorit olivat maailman parhaita. Mutta tämä ei uskovalle suunnittelijalle riittänyt. Kun hän oli pistänyt pyörät pyörimään, hän lähti lähetyssaarnaajaksi.

Nyt uskovia ei enää ole, ja Wärtsiläkin lähtee Suomesta. Miksi, siitä luuserit syyttelevät toisiaan. Vasemmalle keikuttajat väittävät, että syynä on suuryritysten Amerikan seikkailut ja halu investoida muualle, ja oikealle keikuttajat väittävät, että syynä on ahtaajalakko ja yritysvihamielinen lainsäädäntö.

Luusereita ei kannata kuunnella. Se kansa, joka hylkää Jumalan, jää haaskalintujen ruuaksi. Uskova kiinalainen ystäväni meni Wärtsilään töihin jo parikymmentä vuotta sitten. Singaporessa. Turha siitä on valittaa, että vanhurskaat perivät maan. op/2010-03-17

 

Kirkon uskottavuus

Matteuksen evankeliumin 24 luku on kertomus, joka alkaa Jerusalemin temppelin hävityksestä ja jatkuu pakanain ajan loppuun asti. Kun temppelin hävitys ei tuottanut odotettua tulosta, alkoi eksytyskampanja, joka yhä jatkuu.

Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu …". (Mt 24:3-6)

Yksi Lopun ajan tunnusmerkeistä on Sodoman synti:

Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. (Lk 17:26-30)

Nyt Suomen luterilaisilla on uusi, aivan ennustuksien mukainen arkkipiispa. Silti joku vielä puhuu kirkon uskottavuudesta. Eikö kaikki muka ole ollut aivan selvää aivan alusta asti? Mutta pahinta tässä on - niin kuin Churchill kai sanoisi - "the design". Kun luterilaisten uskottavuus on tuhottu, koko paatti heilahtaa aivan kuin Hegelin oppien mukaisesti - ei suinkaan vakaan kristinuskon tilaan, vaan Roomalaiskatolisen kirkon tappavaan syleilyyn. Roomalaiskatolinen kirkko on pitänyt yllä homojen vastaista imagoa juuri siitä syystä, että kun kansa kyllästyy siihen homohömpötykseen, se lähtee taas kerran Rooman kirkon perään, eikä ymmärrä, että paholaiselle on yks lysti, kummalle kyljelle paatti kaatuu, kunhan se vain uppoaa.

Kristityn ensimmäinen velvollisuus kirkkoa kohtaan on lähteä ulos siitä. Pois ja vikkelään. Toinen velvollisuus on nuhdella kaikkea sitä, mikä Saatanan mandaatilla tehdään:

Vaeltakaa valkeuden lapsina - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä - ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. (Kts Ef 5:8-11)

Walter J. Veith

Kun Ukrainan uskovat alkoivat muuttaa Valtoihin, varoitin heitä siitä henkien taistosta, jota lännessä käydään. Jesuiittojen johdolla käytävä kristinuskon vastainen taistelu on paljon kierompaa, kuin mihin Venäjän ja Ukrainan uskovat olivat tottuneet. Mutta se, joka haluaa oppia, voi vielä nytkin oppia uutta, jos etsii ja yrittää. Venäläiset ovat nähtävästi tajunneet tilanteen, koska ovat dupanneet Walter J. Veithin videot venäjäksi. Vuonna 1949 syntynyt Veith itse puhuu (puhui?) montakin kieltä, mutta ei tietääkseni suomea. Harmi, sillä Suomessa en ole hänen tasoistaan asiantuntijaa koskaan nähnyt. Katso kuitenkin Youtubesta, mitä siellä on saatavana tai avaa videot valmistaneen työryhmän sivu www.amazingdiscoveries.org.

PS. Youtubessa näyttää olevan Veithiä parin kuukauden opiskelua varten. Täsmähaku Veith Total Onslaught tuotti tuloksen, josta kannattaa aloittaa. Osassa 1/11 kerrotaan perusasiat siitä paholaisen Uudesta Maailmanjärjestyksestä (NWO, New World Order) jota paholainen meidän silmiemme edessä nyt rakentaa. Koska paholainen yrittää matkia Jeesusta, katso siis myös osa Why You Are Great and Lucifer Hates You. Siinä kerrotaan Jumalan uudesta maailmanjärjestyksestä Kristuksessa.

 

Koulusta kotiin

Kurussa oli ennen 17 koulua, mutta keväällä lakkautettavien kolmen jälkeen jää enää yksi. Helvetin esikartanoissa syntynyt suunnitelma on selvästi kaiken järjen ja sivistyksen vastainen. Olisi syytä tehdä, niin kuin kunnallisessa päivähoidossa joku aika sitten. Opetetaan lapset kotona, ja näin syntyneet säästöt ohjataan suoraan kotikasvatuksesta huolehtivien vanhempien tileille.

Valtiollisen koululaitoksen imagoa on pidetty pitkään yllä valheellisen propagandan avulla. Nyt olisi hyvä mahdollisuus päästä siitä (valtiollisesta koululaitoksesta) eroon. Kouluvuoden historian kirjan sisältökin mahtuisi yhdelle parin tunnin videolle. Saisivat lapset katsella saman useampaan kertaan, niin jäisi mieleenkin jotakin.

 

Kielilläpuhuminen Hämeessä vuonna 1828

Elias Lönnrot teki vuonna 1828 pitkän patikkamatkan Hämeeseen, Savoon ja Karjalaan. Kovin paljon kansanrunoutta ei tältä ensimmäiseltä keruumatkalta vielä kirjoihin kertynyt, mutta muuta kansanperintöä tuli kirjattua muistiin kohtuullisen runsaasti. Seliteltyään Hämeen kansanrunouden tilaa Lönnrot kirjoittaa:

Toisenlaisia runoja on viime aikoina ruvettu täällä sepittämään, tarkoitan hengellisiä runoelmia. Jo useita vuosia on Hämeessäkin ollut niinkutsuttuja "heränneitä" eli "kääntyneitä". Eipä saata sanoa näiden muodostavan erityistä lahkoa, jos sanalla "lahko" tarkoittaa tavallista käsitettä. He eivät eroa yleisestä jumalanpalveluksesta, eivät vetäydy pois lukukinkereistä tai ehtoollisen nautitsemisesta j.n.e. Seikka, jossa he eroavat muusta joukosta, on se, että he joutohetkillään, etenkin pyhäpäivinä, usein kokoontuvat pitämään rukouksia ja harjoittamaan muunlaista hartautta. Useita sellaisia on olemassa, jotka raamatun ja muiden hartauskirjain ahkeralla lukemisella ovat saavuttaneet tavattoman, niissä esiintyvän sana- ja puheenparsirikkauden. Nämä henkilöt ovat mainituissa kokouksissa usein valmiit ilman vähintäkään valmistusta esiintymään, pitäen rukouksia ja saarnoja; tällöin he mainitsevat, raamatun kohtia, joihin perustavat puheensa. Kotona he ahkerasti lueskelevat hengellisiä kirjoja, joku on oppinut kirjoitustaidon. Viimemainittua ei kuitenkaan saa lukea yksinomaan heidän kunniakseen, koska yleensä on kiitoksella mainittava suomalaisesta rahvaasta, että moni on oppinut tämän taidon. Muutamat näistä ..heränneistä" kulkevat toisiin seurakuntiin, kuitenkin, kuten syystä luulen, vähemmin siinä tarkoituksessa, että käännyttäisivät ihmisiä oppiinsa, kuin siinä, että elättäisivät, itseään ilman ankarampaa tointa. He pidättäytyvät kaikista huvituksista, kuten tanssista, korttipelistä, leikeistä, y.m. Ainakin paikoittain he ovat tehneet säännökseen käydä kotikutoisissa vaatteissa, karttaa punaisten kankaiden käyttämistä ja muita turhia koristeita. Jumalan nimeä he eivät mainitse jokapäiväisessä puheessa. Kun heitä esim. tervehtii sanomalla "hyvää päivää", he eivät kernaasti vastaa, kuten on tavallista, "Jumal' antakoon", vaan: "teille myöskin" tai jotakin sentapaista. Heitä syytetään jonkunmoisesta itserakkaudesta; se johtuu henkisestä ylpeydestä, jonka he, mielestään oikean elintapansa ja vastaheränneen uskonsa vuoksi, kernaasti itselleen omistavat. Koska suomalaisella melkein on tarve laulaa, ja koska nämä "heränneet" eivät kernaasti laula maallisia lauluja, niin sepitetään siellä täällä heidän keskuudessaan hengellisiä runoja, jotta niitä vaihtelun vuoksi laulettaisiin varsinaisten virsien ohella. Laulaessaan he usein joutuvat jonkunmoiseen haltiotilaan, laulu keskeytyy, ja heidän kuulee sen sijaan puhuvan vierailla kielillä. Ne, joilla on ollut tilaisuus tällöin tarkastaa heitä, vakuuttavat etteivät he tässä tilassa ollessaan tiedä mistään, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Turhaan on koetettu herättää heitä palavilla päreillä, jotka on viety niin lähelle heitä, että kuumuuden nähtävästi olisi pitänyt käydä sietämättömäksi, mutta he eivät siitä ole tietäneet mitään eivätkä ole näyttäneet vähintäkään kivunmerkkiä. Toinnuttuansa tästä tilasta näyttävät he noloilta ja ikäänkuin häpeävät, joka seikka myös näyttää todistavan, että he ovat olleet kokonaan haltioissaan. Mitä itse kieleen tulee, jota he silloin puhuvat, niin siinä kuuluu olevan oikeita kielellisiä äänteitä, mutta se kuuluu olevan ympäröiville ymmärtämätöntä. Ymmärtävätkö toisiaan useiden langetessa tähän haltiotilaan, kuten joskus tapahtuu, en tiedä. Muutamat väärinkäsitetyt raamatunkohdat;, kuten esim. 1 Korint. 14 luk. ovat varmaankin tämän kielen kielioppina ja sanakirjana. He ovat hyvin valmiit luulemaan olevansa välittömien korkeampien mielijohteiden ohjaamina. Eräästä pojasta kerrottiin, ettei hän rippikoulussa ollut, osannut lukea jotakin paikkaa, ja että hän sentähden oli saanut, papilta "reput" ynnä sen varoituksen, että hän vast'edes paremmin harrastaisi lukutaitoa. Kotimatkalla hän muka oli kertonut kovan kohtalonsa eräälle vastaan tulleelle miehelle, jolta oli kysynyt, miten piti menetellä. Tämä oli neuvonut häntä menemään yksin metsään ja rukoilemaan Jumalaa. Tämän hän oli tehnytkin sellaisella menestyksellä, että hänestä heti tuli paraita lukijoita. Eräästä tytöstä kerrottiin, että hän ilman vähintäkään Opetusta oli oppinut kirjoittamaankin ja että hän nyt sepittää hyvin suuressa arvossa pidettyjä hengellisiä runoja. Muuan mies, joka lapsuudesta alkaen on ollut sokea, kuuluu raamatusta ja virsikirjasta aukaisevan kohtia, jotka hänelle mainitaan. Tämä on tosiseikka, jonka olen kuullut luotettavilta miehiltä. Hän kuuluu tällöin tarkasti tunnustelevan sormillaan ja melkein aina jotenkin varmasti onnistuvan. Kuinka uskomattomassa määrin siis saattaa tuntoa kehittää! (Elias Lönnrotin matkat. I Osa. Vuosina 1828-1839. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainon osakeyhtiö. 1902. Sivuilta 25-27)

 

Meinas ihan unohtua

Vuodenvaihteessa kyläilimme ystävien luona Virossa. Pojat kysyivät, tiedänkö ketään, joka tarvitsee ikkunoita, ovia tai vaikka koko mökin puutyöt. Pojat tekevät omassa hallissaan ovia, ikkunoita ja kalusteita mittatilaustyönä Suomen toimituksiin, mutta heitä on yhdeksän - kaikki saman perheen jäseniä, ja kapasiteettia riittää.

 

20.01.2010

Tämä päivämäärä on syytä panna merkille, sillä 20.01.2010 Hollanti aloitti poliittisen oikeudenkäynnin Geert Wildersiä vastaan länsimaisena elämänmuodon lakkauttamiseksi. Suunnitelma tästä esitettiin ensimmäisen kerran Illuminatien salaseuran jäsenille Strassbourgissa vapun päivänä 1776. Lakkautettavien listalla oli silloin kuusi asiaa:

1. Kuningasvallan ja kaiken laillisen hallituksen lakkauttaminen;

2. Yksityisen omistusoikeuden lakkauttaminen;

3. Perimysoikeuden lakkauttaminen;

4. Isänmaallisuuden lakkauttaminen;

5. Perheen lakkauttaminen avioliiton ja moraalin lakkauttamisen kautta sekä kasvattamalla ja kouluttamalla lapset valtion laitoksissa;

6. Kaiken uskonnon lakkauttaminen

Moses Hessin ja Karl Marxin versiossa samaa ohjelmaa myytiin sosialismin nimellä, mutta kun se ei mennyt kaupaksi niissä maissa, joissa katolisesta kirkosta jo oli uskonpuhdistusliikkeiden ansiosta vapauduttu, ryhmittyivät Länsi-Euroopan johtavat yhteiskunta-arkkitehdit Frankfurtin Sosiaalitutkimusinstituutin (Institut für Sozialforschung) ympärille muodostuneen Frankfurtin koulukunnan (Frankfurt School) taakse. Koulukunnan ytimessä olivat Carl Grünberg, Felix Weil, Karl Korsch, Georg Lukacs, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Franz Oppenheimer, Berthold Brecht, Kurt Weill, Hans Eisler, Gerschom Scholem, Hannah Arendt, Herta Herzog, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer - kulttuurielämän jalustoille nostetuista broilereista puhumattakaan.

Frankfurtin koulu on pelkistänyt Illuminatien ohjelman yhdeksi lauseeksi: "The theory is to critisize" (Teoria on: kritisoida!). Ei ole väliä, mitä nyt jo globaaliksi muuntuneen koulukunnan jäsenet kritisoivat, pääasia oli ja on, että Uuden Maailmanjärjestyksen tekijät kritisoivat, halveksivat ja pyrkivät hävittämään kaikkea sitä, mitä "juutalais-kristilliselle" sivistykselle perustuvan ei-katolisen Lännen elämänmuotoon kuuluu riippumatta siitä, onko se sitten hyvää vai pahaa.

Frankfurtin koulukunta ei rakenna, ei edes "Uutta Uljasta maailmaa" tai "valoisaa tulevaisuutta", sillä esittämällä todellisen päämääränsä se joutuisi välttämättä itse kritiikin kohteeksi. Mutta jatkuva kritiikki "juutalais-kristillistä" maailmanselitystä vastaan paljastaa kuitenkin sen, että Frankfurtin koulukunta on "juutalais-kristillisen" Jumalan vastustajan asialla - paljastaa jopa niillekin, jotka eivät tiedä mitään edes siitäkään, mitä sosialistit kristityille Venäjällä ovat tehneet ja Kiinassa juuri tänä päivänä tekevät.

Frankfurtin koulun ote "länsimaisesta" sivistyksestä on tänä päivänä erittäin luja. Sitä todistaa myös Geert Wildersiä vastaan 20.01.2010 alkanut oikeudenkäynti. Minä sanoisin kyllä "laittomuuden käynti", sillä syytökset eivät ole syytöksiä rikoksista, vaan poikkeamista Frankfurtin koulun opeista, joille helvetin esikartanoissa on annettu lain nimi. On kysymys siitä, kenen arvomaailmalla maailma pyörii, eikä sitä asiaa ratkaista maallisissa lakituvissa. Vihollisen eteen vietyinä meillä on kuitenkin todistustehtävä:

Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat; ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. ( Jeesus, Matteus 10:16-21 mukaan)

op/2010-01-21

 

Ryssä ja Ryssland

Yksi tekstin Suomalais-ugrilaisen maailman pääkaupungit kääntäjistä kysyi, voisinko mainita jonkun kirjallisuusviitteen sen tueksi, että Nerova, nykyisin Novgorod, on suomensukuisten heimojen perustama. En vastannut, koska kirjastoista häviää kummasti ne kirjat, jotka sisältävät jonkun mielestä arkoja väitteitä. Suosittelen kysyjiä tutkimaan itse ne kysymykset, joille hän haluaa saada vahvistuksen, riittävän hyvin voidakseen vastata itse kysymykseensä "poliittisesti korrekteihin" auktoriteetteihin kajoamatta. Ja pitämään kirjallisuusviitteensä omina tietonaan.

Venäjän nimi, kuten Venäjän nimi useilla muillakin kielillä on yksi historian kuumista perunoista. Venäläiset historioitsijat ovat yrittäneet selitellä sanan Rus syntyä perin pohjin siinä onnistumatta. Ongelma ei kuitenkaan ole tiedon puutteessa, vaan sen hankaluudessa. Kun ei halua löytää, niin ei löydy. Tässä asiassa voin kuitenkin paljastaa yhden auktoriteetin, joka ei osannut kääntää takkiaan joka tuulenpuuskan mukaan. Elias Lönnrot kirjoittaa:

Nyt lienee paikallaan vähän puhua näistä suomalaisista ylipäänsä, jotka ammoisista ajoista ovat olleet Venäjän alamaisia ja luultavasti jo Vladimir Suuren ajoilta alkaen kreikanuskoisia. He sanovat itse itseään venäläisiksi (ruots. "ryssar"), joka nimi ennen muinoin luultavasti oli yksinomaan näillä suomalaisilla, jos kohta sillä nykyään Suomessa ymmärretään koko Venäjän kansaa. He sanovat Suomen puolella rajaa asuvia suomalaisia ruotsalaisiksi ja koko maatamme Ruotsiksi tai Ruotsin maaksi. (Elias Lönnrotin matkat I, SKS kirjapaino osakeyhtiö, Helsinki, 1902. s.150-151)

Teksti ilmestyi ensi kerran ruotsinkielisessä Helsingfors Morgonbladetissa 1833. Ruotsiksi venäläiset ovat "ryssar", ja sen suomenkielistä muotoa ryssät käytetään nykyisin samoin Venäjän slaaveista, vaikka sana alun perin onkin merkinnyt suomensukuisia, nähtävästi kuitenkin vain itämerensuomalaisia heimoja. Suomen kieltä ne Itä-Karjalan laukkuryssätkin siellä kotonaan puhuivat, ja vieläpä niin hyvin, että Kalevalakin piti käydä heiltä muistiin kirjoittamassa.

Joku aika sitten lehdistössä kerrottiin, ettei Putin halua repiä historian kirjoja auki. Suomessa tämä tulkittiin koskevan vain talvisodan tapahtumia. En usko, että talvisodan tapahtumat koettaisiin Venäjällä niin tärkeiksi, että Putin olisi puhunut niistä. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että vuonna 900 koko nykyisen Venäjän alueella ei ollut yhtään venäjänkielistä tai slaavilaista kaupunkia.

Neuvostoliiton romahdettua Venäjän historioitsijat toivat julki pöytälaatikoistaan niin paljon mielenkiintoista aineistoa, että se heiluttaa vakavasti Venäjän perinteistä historiallista "totuutta". Aiemmin salattua aineistoa julkaistiin 1990-luvulla vapaasti ja venäjänkielisessä netissä on vielä nytkin runsaasti mielenkiintoista tekstiä, jota ennen ei voitu julkaista. Myös meistä Itä- ja Pohjois-Euroopan asukkaista siltä ajoilta, kun me suomalaiset olimme virallisestikin vielä "ryssiä" eikä slaavilainen muuttoliike Karpaateilta koilliseen ollut vielä alkanutkaan.

Oletko muuten huomannut, kuinka syvä- ja synkkämielinen se Dostojevski oli? Aivan selvästi hämäläistä sukujuurta, hänhän kirjoitti niitä juttujaan kaupungissa, jonka nimi on "Vanha Ryssä", venäjäksi Staraja Russa.

Yksi sananen vielä tuosta Elias Lönnrotista. Hänhän teki yksitoista pitkää matkaa itämerensuomalaisten kansojen keskuudessa. Lainaukseni on kirjan Elias Lönnrotin Matkat vuoden 1902 painoksesta. Samasta kirjasta ilmestyi - toisen kustantajan toimesta - lyhennetty painos joskus Kekkosen aikaan. Älä siihen sorru, vaan ihmettele, kuinka joku ilkiääkin karsia kaikkein mielenkiintoisimmat asiat pois muka nykyaikaiselle ihmisille turhana ja tarpeettomana.

Olen ryssä. Olen ylpeä nimestäni. Oikeastaan tälle hienolle nimelle pitäisi hankkia nimisuoja ja rahastaa nimen väärinkäyttäjiä kohtuullisen ankarasti. Yrittäähän Venäjän Karjalan nykyjohtokin rahastaa jopa Karjala-nimellä, ja jopa kohtuuttoman ankarasti. Meitäkin, Karjalasta karkotettuja poikia. Kun presidentin valtaoikeuksista nyt kiistellään, niin katsotaan nyt, kuka jyrähtää: presidentti vai pääministeri. Siitähän se selviää. Vai joko Venäjän Federaation lait ovat voimassa Suomessakin? op/2010-01-19

 

Jatkoa John Beveren kirjalle Saatanan syötti

Oma sivuni nouthesiasta on jäänyt huonolle hoidolle. Mutta ei hätä ole tämän näköinen. John Beveren kirjan Saatanan syötti jälkeen häneltä on ilmestynyt joukko muita, viimeksi kirjat Turvapaikka ja Viholliselta pääsy kielletty. Kirjojen esittely sivulla www.kkjmk.net. Olen sitä mieltä, että tarvitset näitä kirjoja. Ennen tällaista tietoa olisi saanut Ovaskan mummoltakin, mutta nyt sitä on haettava Amerikoista asti. Niin huonosti ovat papit asiansa hoitaneet.

 

Poliittisesti korrekti matkaopas Tshekinmaasta ja Slovakiasta

Kurun kirjastosta löytyi kuvitettu opaskirja Czech & Slovak Republics. Kirja on poliittisesti korrektia tuotantoa. Ihmetellessäni sitä, miten johdonmukaisesti kaikki viittaukset Tshekin suuruuden ajan (1420-1618) muistomerkkeihin ja suuriin nimiin - Jan Zizka, Peter Chelcicky, Rehor Krajci, Karl z Zerotina ym - on häivytetty, huomasin kirjan takakannesta selityksen. Selityksessä sanotaan: "Voted Best Guide book by Guardian and Observer readers". Kirjalla on siis Englannin sosialistien hyväksyntä, minkä perusteella Kurun kirjastokin lienee kirjan hankkinut.

Matkailija, joka katselee historiallisia kohteita tietämättä niiden historiasta mitään - Kyösti Julkun sanoja lainatakseni - on kuin muistinsa menettänyt mies. Mitähän Julku sitten sanoisi oppaasta, joka on menettänyt muistinsa? Varmaan ehdottaisi kiertämään kirjastot kaukaa. Ja muun "vanhan median" ("gammalmedia") myös.

 

Suomi vaipui koomaan

Lama on päättynyt. Suomi vaipui koomaan. Perikunnan johtoon valittiin presidentti ja ulkoministeri, mutta potilas ei näytä enää reagoivan siihen mitenkään.

Perikunnan tila on surkea. Velkarahalla suoritetusta elvytyksestä seuraa, että suuria itsestään kuvittelevat pesänjakajat saavat nuolla näppejään. Kun lasku elvytyksestä tulee, havaitaan, että pesä on jo syöty ja vielä jää isot laskut perikunnan maksettavaksi.

 

Pakkaspäivän jälkeen

Imuroin muutaman hyvän kirjan tshekkiläisestä herätyksestä, mutta niissäkin oli kaikki nimet translitteroitu englanniksi ja paikannimet saksaksi. Nimet oli siis muutettava alkuperäiseen, tshekinkieliseen muotoonsa ja sama homma on vielä tehtävä omilla tshekkiläistä herätystä koskevilla sivuillani. Muille sivuille olen tehnyt pieniä lisäyksiä:

Kyläkoulun loppu sivulle PERHE

Huru-ukko sivulle KOULU

Herta pukeutui mustiin sivulle YÖKIRJA

Miten jouduin Eteran asiakkaaksi sivulle NOOTIT

Raamatun opetus omastatunnosta on erittäin mielenkiintoinen, mutta jos siitä joskus kuuleekin puhuttavan, esitetään koko asia rampana, ikään kuin olisi kysymys pelkästään omantunnonvapaudesta. Koska tervettä ihmistä tuskin voi edes kuvitella ilman tervettä käsitystä omastatunnosta, olen yrittänyt koota pääkohdat asiasta yhteen tekstiin. Yritin saada tekstin valmiiksi ennen joulua, mutta vaikka - Tshernomyrdinin sanoja lainatakseni - yritys oli hyvä, kävi niin kuin tavallisesti. Muita työn alla olevia tekstejä:

Herätysliikkeet, osoitteessa http://opsti.japo.fi/liikkeet

Tie, osoitteessa http://opsti.japo.fi/kasvu/tie.htm
Leili, osoitteessa http://opsti.japo.fi/kirkkaus/leili.htm

Morsiusaika, osoitteessa http://opsti.japo.fi/morsian/kr17.htm

Vainot, osoitteessa http://opsti.japo.fi/morsian/kr21.htm

Prahan ensimmäinen artikla, osoitteessa http://opsti.japo.fi/ekklesia/prahan.htm

Nikolaiitat, osoitteessa http://opsti.japo.fi/opetus/nikolaiitat.htm

Olemme etsineet asuntoa. Lapset ovat jo vuosia sitä rukoilleet ja piirrelleet omia varsin mielenkiintoisia esityksiä haaveistaan. Kyläkoulun loppuminen lienee se viimeinen signaali, että alkaa olla lähdön aika. Sivistys Suomessa synnytti kunnan ensimmäisen koulun 1881, mutta kun sivistyksen tilalle tuli siveettömyys, ei kouluja enää tarvita.

Vain 95 vuottaa ehti kyläkoulu toimia Parkkuussa. Ennen oli Kurussa 17 kansakoulua, mutta tämän jälkeen jää vain yksi, joka sekin toimii Vanhasen-Halosen agendalla. Työssä oleva nainen - Halosen väitteistä huolimatta - ei pysty hoitamaan kolmea asiaa - työtä, lapsia ja Vihtoria. Maaseudun hävittämiseksi tehdään kaiken aikaa uusia lakeja, joilla ihmisiä ajetaan kaupunkiin isonveljen paimennettavaksi. Tai niin kuin Herta Müller kai sanoisi - murskattavaksi.

Ee-Uun kehitys kulkee Neuvostoliitosta tuttuja latuja. Parikymmentä vuotta sitten otin näitä kuvia Novgorodin ja Mologan rajamailta, ja kun viime kesänä ajelin samoilla seuduilla, oli seutu aivan ennallaan, mitä nyt pientä alempien hirsikertojen lahoamista oli tapahtunut.

 

Talvisodan salat paljastuvat

Koululaisten ei kannata uskoa opettajiaan eikä aikuisten lukea sanomalehtiä. Tosiasioista herrat eivät rahvaalle kerro mitään, joten tieto on hankittava omin silmin, tai kuten viisaampaa on - keskityttävä omantunnon puhtauteen ja Jumalan kirkkauden etsimiseen herrojen metkuista välittämättä. Talvisodan koko kuvakin alkaa hahmottua "asiantuntijoillekin" vasta nyt, kts. http://turjalainen.blogspot.com sivulla "Talvisodan 105 kunnian päivää - Eli miten Englanti ja Ranska möivät Suomen Stalinille".

Kirjoituksen Yhdysvaltoja koskevassa osassa Turjalainen osoittaa Yhdysvaltojen hallituksen - vaan ei kansan - olleen juonessa mukana. USA:n valtiovarainministeriön arkistosta hankituista tiedoista hän sanoo: "Ne paljastavat, että Yhdysvaltojen hallituksen politiikka oli aivan ristiriidassa yleisen mielipiteen kanssa".

Sitähän se on: Paholainen esiintyy valkeuden enkelinä, päästäkseen toteuttamaan ohjelmaa, jonka Jeesus kiteytti yhteen lauseeseen, kts. Joh 10:10.

 

Broadbentin kirja The Pilgrim Church suomeksi netissä

Kirkollisesta hapatuksesta vapaan Kristikunnan historian eka osa löytyy osoitteessa http://www.arvioikaa.com/vaellus.html. Muita osia tekstin lopussa olevasta linkistä.

 

Vanhempien velvollisuus

Tyttö tuli koulusta, ja alkoi puhua Suomesta siihen malliin, että se on maailman syrjäkylä, josta ei mitään hyvää löydy. Saman asenteen minäkin kai omaksuisin, jos minulla ei olisi muuta oppimateriaalia, kuin Otavan, Söderströmin ja vastaavien oppikirjat ja poliitikot opettajina.

Olin samassa asemassa yli viisikymmentä vuotta sitten. Silloin ihannoitiin antiikin kreikkaa. Oli ajattelija-patsaita ja jumalaistaruja, filosofeja ja vapaiden miesten torikokouksia, koska orjat tekivät työn ja toimivat seksiorjina. Suomessa ei silloinkaan ollut mitään hyvää, mikäli opettajiin oli uskomista. Mutta kun ensi kerran kävin saksalaisen "autostradan" viereisen kahvilan vessassa, huomasin sen olevan aasialaista mallia. Reikä sementissä. Ja mitä kauemmas etelään matka vei, sitä alkeellisimmaksi kävivät näkymät.

Lapsi on altis ottamaan ja kokeilemaan kaikkea. Vanhemman tehtävä on varjella lasta sellaiselta, joka on paha tai vahingollinen. Isäni oli käynyt Helsingissä, ja saanut tuttavien kautta puoli kiloa suklaata. Someron Ihamäen kylässä ei sitä 40-luvulla joka päivä nähtykään. Niinpä se pantiin säilöön juhlapäivän varalle. Mutta minäpä löysin sen, ja söin. Nousi 40 asteen kuume, jota kesti pari päivää. Tervehtyminen kesti pari viikkoa, mutta vasta kuusitoistavuotiaana pystyi syömään seuraavan kerran suklaata.

On näitä pääkaupungin herkkuja nytkin tarjolla ja lisäksi markkinointi on käynyt entistä tungettelevammaksi. Maailmaa johtava okkulttinen salaseura tekee kaikkensa, ettei lapsilla olisi enää mitään suojaa Suurta Imperialistia vastaan. Hänestä Jeesus sanoo:

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. (Kts. Joh 10:10)

op/2009-11-20

 

Tylsiä tarinoita

Kukapa viitsisi lukea peräkkäin satoja tarinoita, jotka kaikki päättyvät samalla tavalla. Olen kuitenkin tehnyt niin jo kaksi kuukautta. Tarinat päättyvät suurin piirtein näin: "Sitten se saatiin kiinni, ja poltettiin roviolla". Näissä tarinoissa on kuitenkin sellaista suuruutta, joka ihmiskunnan keskellä on harvinaista. Sveitsin kastajaliikkeen ensimmäisinä parina vuotena tapettiin ainakin tuhat kastajaa, ja se, mitä he sanoivat ja tekivät ennen evankelisten kirkkojen tai katolisen kirkon palvelijoiden käsittelyyn joutumista on todella lukemisen ja tietämisen arvoista. Siitä enemmän keskeneräisessä, nyt 27 sivun tekstissä Kastajat.

 

Keinotekoinen paniikki ja todellisen, veretseisauttavan ihmettelyn aihe

Espanjassa kuolee vuosittain 40.000 ihmistä flunssaan. Huonompina vuosina luku on yli 200.000. Tätä taustaa vasten sikainfluenssaan kuolleitten määrä on todella pieni. Media ja poliitikot käyttäytyvät kuitenkin vastuuttomasti luodessaan keinotekoista paniikkia asialla, joka kuuluu normaaliin elämän menoon. Flunssaan se kuoli Pöystin Hiljakin siellä Joutsassa, kun vanhaksi tuli. Hyvä ihminen oli, minuakin kasvatti kuin omaa poikaansa. Nyt se on jo Aabrahamin helmassa ja saa lohdutusta odotellessaan ylösnousemuksen aamua.

Flunssaa pahempi on sikainfluenssarokotus kaikkine poliittisine ja taloudellisine kytköksineen. On selvää, ettei Uutta Maailmanjärjestystä tukevat media ja poliitikot näistä puhu, mutta miksi asiantuntijat ovat hiljaa? Pelkäävätkö he kaikki paholaisen kostajaa vai mitä? Jos tätä mietit, niin muista, että vain pari lääkäriä koko Suomenmaassa kieltäytyi tekemästä abortteja, kun sitä alettiin heiltä vaatia. Ja silloin ei vielä ollut edes EU:ta.

Espanjalainen huippuosaaja, katolinen nunna Teresa Forcades kertoo sikainfluenssasta muutakin kuin lääketieteelliset asiat. Hänen noin tunnin pituinen videonsa löytyy nimellä kuukkelista espanjankielisenä. Dag Selanderin sivuilla http://missionxp.webblogg.se löytyvässä versiossa on englanninkielinen tekstitys.

Sikainfluenssan avulla luodaan keinotekoista paniikkia, jotta ihmiset nielisivät todellisen myrkyn. Siitä enemmän seuraavassa.

 

Flu, Flunssa ja Sikaflunssa

En ehkä uskoisi Jane Bürgermeisterin pitkää puhetta sivulla http://projectcamelot.org/jane_burgermeister.html sikainfluenssan, pankkimaailman, YK:n, WHO:n ja Uuden Maailmanjärjestyksen keskinäisistä yhteyksistä todeksi, jollen itse olisi joutunut Suomen valtion totaalihyökkäysen kohteeksi vuosina 1998-2008. Mutta kuten Ovaskan täti sanoi: "Kokenut kaikki tietää" ja "Vaivainen kaikki kokee". Enemmän asiaa sikainfluenssan salaisuuksista sivulla http://www.theflucase.com. Jane Bürgermeister on mm. haastanut rokotetta tuottavan yhtiön (Baxter) oikeuteen kansanmurhan yrityksestä. op/2009-11-15

 

Ihmisen valtakunta vastaan (vs) Jumalan valtakunta

Globalisaation tavoite on ihmisen johtama valtakunta. Kun tätä hanketta Strasbourgissa vapun päivänä 1776 lähdettiin ajamaan, oli tavoiteohjelmassa kuusi kohtaa. Yksi niistä oli perheiden hävittäminen, naisten sosialisoiminen ja lasten riisto valtiolle.

Hesarin pääkirjoituspalstalla oli eilen otsikon "Huonosti ajateltu lainmuutos" alla teksti, joka alkaa näin: "Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lainmuutosta, joka mahdollistaisi alaikäisten lasten osallistumisen lääkekokeisiin ilman huoltajien lupaa tai jopa ilman huoltajien tietämättä (Turun Sanomat 10.11)". Samasta asiasta eilen kirjoitti myös Aamulehti.

Lakimuutoksen perusteluna mainitaan YK:n lasten oikeuksien julistus. Helsingin Sanomat kirjoittaa: "Yhtenä perusteluna mainitaan YK:n lasten oikeuksien julistusta, joka vaatii lapselle oikeutta kertoa tahtonsa häntä koskevissa asioissa". Vanhempien oikeuttahan ne eivät tunnusta, sillä samassa artikkelissa kirjoitetaan: "…lääkekokeisiin ilman huoltajien lupaa tai jopa ilman huoltajien tietämättä". Ihan Weishauptilaista sosialismia siis. Amerikkalaiset ovat kuitenkin todenneet, että laki tehtiin siksi, että lapset saisivat mahdollisuuden ottaa abortin ilman vanhempien suostumusta ja jopa vanhemmilta salassa.

Sosialismin mainoksessa sanotaan "Kaikki valta neuvostoille", mutta Jumalan valtakunnan perustuslaissa sanotaan "Kunnioita isääsi ja äitiäsi". Kun valtion herrat tietävät, ettei Suomen kansa hyväksy jotakin lakia, selitetään kansalle, että "kansainvälinen yhteisö" vaatii. Vaatijoitahan kyllä riittää. Kyse on kuitenkin siitä, kenen vaatimuksia kuunnellaan. Edes Moskovan Tiltu ei ollut niin verenpunainen kuin Vanhasen hallitus.

Jo pari vuotta sitten kerroin palstallani KOULU kouluterveydenhoitajasta, joka teki intiimiä tutkimusta Parkkuun kyläkoulun tytöistä. Kun sitten kävimme asiaa selvittämään, kävikin ilmi, että "tutkimus" oli vapaaehtoinen. Odotimme kuulevamme edes virallisen anteeksipyynnön, mutta meille vastattiin, että Ylöjärvellä on ollut tämmöinen käytäntö jo pari vuotta.

Sotilasvalassa olen sitoutunut puolustamaan laillista hallitusta. Sanokaa nyt te, jotka tiedätte, missä se on? Jos käytäntönä on jo useita vuosia harjoitettu laittomuus, niin mihin lakimuutosta tarvitaan? Ettehän te kuitenkaan Ylöjärven kaupunginjohtajaa kiven sisään pistä. On meillä sentään jäljellä toivo Kristuksessa; olemmekin saaneet tutustua näihin "Uuden Maailmanjärjestyksen" hankkeisiin vähän muita aikaisemmin. op/2009-11-12

 

Maailman politiikka 24.10.2009

William Josiah Sutton lopettaa okkultismia ja vapaamuurariutta käsittelevän kirjansa sanoihin: "the United Nations is the headquarters of New Age Movement (Illuminati)!" elikkä:

Yhdistyneet Kansakunnat on New Age -liikkeen (Illuminati) päämaja!

Maailmanpolitiikkaa ei voi ymmärtää tietämättä siitä eräitä perusasioita. Ahtisaarenkin väitetään olevan ymmällä siitä, miksi Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon, vaikka Ahtisaari itse sai Nobelin palkinnon juuri siitä samasta syystä kuin Obamakin: toiminnasta YyKoo-liikkeen hyväksi.

Ajatus kansakuntien yhdistämisestä yhden lipun alle ei ole mikään viime vuosisadan keksintö. Ensimmäisen imperiumin perusti Nimrod, jota vapaamuurarit pitävät ideologisena isänään. Heidän mielestään "Suuri Arkkitehti" oli myös Solomon, eikä mikään Raamatun Salomo, vaan SOL-OM-ON, aurinko latinaksi, aurinko intialaisten uskontojen kielillä ja aurinko muinaisen Egyptin kulttikielellä.

Nimrodin, hänen vaimonsa ja vaimon äpärälapsen palvonta on paljon vapaamuurareiden aatetta vanhempi. Sen tunnusmerkit ovat Auringon, kuun ja tähtien - taivaan joukon - palvonta. Tämän babylonialaisen kultin ja sen kansallisten muunnoksien papit ovat harjoittaneet myös filosofiaa ja tieteitä, mutta nämä filosofiat ovat olleet salaisia, "hermeettisiä" tieteitä. "Hermeettisillä" ja "okkulttisilla" tieteillä on suomenkielinenkin nimi: taikausko.

Adam Weishauptin järjestö Illuminati aloitti uuden vaiheen salaseurojen historiassa. Vapun päivänä 1776 Weishaupt esitti kuusikohtaisen ohjelman maailman saattamiseksi salaseuran hallintaan. Illuminati salaseuran jäsenet alkoivat soluttautua vapaamuurareihin. Ranskan vallankumous oli ensimmäinen näyttö salaseurojen mahdista Euroopassa. Vähän myöhemmin Weishauptin ohjelman pohjalta laativat Moses Hess ja Karl Marx työläisille kohdistetun version salaseuran ohjelmasta. Sillä ohjelmalla kaatui Venäjä, mutta Länsi-Euroopan työläiset eivät halunneet sellaiseen orjuuteen, kun heidän toverinsa Venäjällä olivat joutuneet. Heitä varten unkarilainen sosialisti Georg Lukacs (1885-1971) ryhtyi Unkarin vallankumouksen romahdettua etsimään uutta kohderyhmää.

Unkarin vallankumouksen kaaduttua Lukacsin yrityksiin perhe-elämän sosialisoimiseksi - se on yksi Weishauptin ohjelman kuudesta tavoitteesta - Lukacs siirtyi Saksaan aateveljiensä Frankfurtin yliopiston yhteyteen perustamaan Sosiaalitutkimuslaitokseen. Laitoksesta tuli heti Eurooppalaisen kommunismin johtava suunnittelutoimisto, mutta Hitlerin valtaannousu pakotti Frankfurtin koulukunnan muuttamaan ensin Sveitsiin, sillä liikkeen johtavat sielut olivat melkein kaikki juutalaisia. Sveitsistä Frankfurtin koulun sosialistit siirtyivät jo 1934 aateveljiensä luo Colombian yliopiston yhteyteen Yhdysvaltoihin.

Yhdysvalloissa sosialismi oli saanut vahvan aseman jo Ranskan vallankumouksen aikana. Kun Hitler oli kaadettu, Yhdysvaltojen kommunisminvastaista julkisivua ylläpitävät johtajat lähettivät Frankfurtin koulun suunnittelijat takaisin Saksaan jatkamaan sosialismin levittämistä maailmaan.

Euroopan työläiset olivat jo Hitlerin aikana torjuneet vanhanmallisen kommunismin, mutta Frankfurtin koulu löysi uuden kommunismille uuden kohderyhmän ja ryhtyi markkinoimaan sitä seksivallankumouksen nimellä. Weishauptin ohjelman kuuden kohdan markkinoimiseksi keksittiin "kriittinen teoria", jonka ydin on ilmaistu lauseella "The theory is to critizise" - Teoria on: kritisoida! Kun tätä Frankfurtin koulun teoriaa Kekkosen ajalla alettiin voimalla harjoittaa Suomessa, olivat suomalaiset täysin ymmällä, mistä on kysymys. Kysymys on siitä, että - kuten Frankfurtin koulun sosialistit ja vuosisata sitten sanoivat: "Kuka pelastaa meidät Eurooppalaiselta sivilisaatiolta".

Eurooppalaisen sivilisaation ongelma on siinä, ettei se ole pystynyt hävittämään Jeesuksen seuraajia, vaikka valtio on sitä harjoittanut jo kaksi tuhatta vuotta, ja kirkkokin on ollut mukana jo yli 1700 vuotta. Sosialisteillekin Jeesuksen nimen hävittäminen on ollut ylivoimainen tehtävä. Nyt nämä luuserit katselevat ihannoiden Saudi-Arabian suuntaan, koska kaikki kristinuskoon viittaavaa hävitettiin Muhamedin kuolinvuoteellaan antamasta käskystä jo 1000-luvun alkuun mennessä.

Nimrodin haave on lähellä toteutumistaan. Mutta kaikesta huolimatta Jumala on säilyttänyt otteensa luomakuntaansa. Hän pelastaa omansa pois kuin Egyptistä ennen. Selostaessaan tämän aikakauden lopputapahtumia seuraajilleen Jeesus vastasi opetuslasten kysymykseen "Missä, Herra?"

Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään." Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat". (Lk 17:22-37)

Kotka on raadonsyöjälintu. Ei kai enää ole epäselvää, missä raato on? Nykyisin kirjoitellaan paljon kirjoja länsimaiden tuhosta. Vaikka länsimaat ovatkin rappiolla, ne tuskin haluavat tuhoutua yksin, vaikka siltä vielä näyttää.

Katselin juuri Israelin pääministeri Netanyahun puheeseen YK:ssa. Se ei ollut poliittisesti korrekti, ja istuntosalikin näytti lähes autiolta. Netanyahu pitäytyi faktoihin, ja sehän ei modernille länsimaalaiselle kelpaa. Netanyahun puhe löytyi muistaakseni jonkun israelilaisen uutistoimiston sivulta. Minä en muuten olisi sanonut YyKoo-liikkeen miehille päivääkään. Kerran kävi nimittäin niin, että läksin junalla Minskistä Lvoviin, ja minua saattamassa oli eräs uskova mies. Hän sanoi minulle, että katsoppas, tuossa seisoo Valkovenäjän yleinen syyttäjä, ja kertoi, että juuri tuon miehen luona hän oli käynyt rekisteröimässä seurakuntayhteisönsä. Ja antaas olla niin siellähän se istui jo samassa kupeessa, johon minäkin perrongilta änkesin. Tervehdin sanoilla "Dobryi Denj", mutta sanoihini ei vastattu. Eihän yleinen syyttäjä voi vastata Jeesuksen seuraajan sanoihin! Siksi päätin, että vast'edes vaunuosastoon astuessani sanon Slava Bogu, Kunnia Jumalalle.

Netanyahun puheen jälkeen katselin Raymond V. Raehnin videon (22:24) The History of "Political Correctness". (Poliittisen korrektiuden historia). Video löytynee osoitteessa http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2007/08/the-history-of-.html tai youtubesta pätkinä. Jollet löydä, koeta tästä: www.davidduke.com/general/how-a-handful-of-marxist-jews-turned-western-and-us-culture-upside-down_3519.html

Vaikka kuulemani puheet edustivat erilaisia mielipidesuuntia, niiden sanoma oli yksiselitteisesti sama: vaikka jonkinlaisia elon merkkejä vielä onkin havaittavissa siellä täällä, ovat kotkat jo käymässä raadon kimppuun.

Joku päivä sitten katselin erään Kuwaitilaisen professorin ohjeita siitä, miten länsimaat pistetään polvilleen terrorismin avulla ja eilen vietin puolituntisen katsellen sen hollantilaisen, mikä se nyt olikaan, Geert Wildersin puhetta usalaiselle yleisölle. Wilders teki selväksi, että Israel taistelee ei pelkästään itsensä, vaan koko sivilisaation eturintamassa, sen puolesta. Mutta Geert Wildersin aika on jo ohi. Euroopan vaakunaeläimet ovat jo okkulttisia saatanan symboleita. Se, että tänään 24.10.2009 pihalla liehuu siniristilippu, on enemmänkin Jumalan pilkkaa, kuin hurskas toive.

Juutalais-kristillistä arvomaailmaa pidetään länsimaisen, venäläinen mukaan luettuna, kulttuurin perustana, mutta sekä "juutalaiset" ja "kristityt" ovat ensimmäisenä sahaamassa poikki sitä oksaa, jolla he itse istuvat. Kirkko on ollut kristittyjen pahin vainoaja kautta vuosisatojen, ja nyt se on tullut tiensä päähän. Juuri illalla kerrottiin, että Ruotsin kirkko pilkkaa Jumalaa rinnastamalla avioliiton ja homosopimukset, mutta se on napostelua verrattuna Frankfurtin koulukunnan mahtavalle hyökkäykselle "kristikuntaa" vastaan. Katso psalmi 2.

Kansa tai ihminen, joka myy Kristuksen, kuolee. Kotkia kyllä riittää. On vapaamuurareita, illuminateja, sosialisteja ja pankkiiriliikkeitä, on islam, babylonialaisten - okkulttisten ja hermeettisten eli salaisten - "tieteiden" nykyaikainen muunnos New Age ja paljon muuta. op/2009-10-24

 

Vihdoinkin löytyi

Ukrainalaisen ja venäläisen hengellisen musiikin suuri nimi on Aven Ezer. Miesten lauluja löydät kirjoittamalla sivun www.youtube.com hakuruutuun "Aven Ezer".

 

Viestintävirasto

Sain viestintäviraston 12.10.2009 päivätyn, nimelleni osoitetun kirjeen. Viime kerralla kirje oli vaimoni nimissä. Taas meiltä kysytään: Onko teillä televisio? Maksattehan jo tv-maksun?

No, nyt kun analogiset Tv-lähetykset on lopetettu, hankimme lopultakin vanhan TV-vastaanottimen. Voisimme siis ottaa vastaan ja periaatteessa katsellakin tv-lähetyksiä, jos analogisia lähetyksiä vielä lähetetään. Me kuitenkin käytämme sitä vain videoiden katselemiseen. VHS-nauhuria ostaessammekin pyysimme myyjää poistamaan siitä virittimen, että varmasti voittaisimme härskien mediaterroristien kanssa mahdollisesti syntyvät mittelöt. Myyjä kirjoitti vielä leimallaan varustetun paperin siitä, että viritinosa on nauhurista poistettu.

Olimme kesällä käymässä Turussa. Talossa oli TV auki, ja sieltä tuli propagandafilmi, jossa homopojasta tehtiin sankaria. Talon emäntä ei huomannut mitään, mutta minulla on yleensä silmät päässä ja korvat myös. Pyysin sulkemaan telkkarin, ja se suljettiin. Voitte kertoa valtioneuvostolle nyt, että vastaisuudessa yritämme olla huolellisimpia, ettemme vahingossakaan katsoisi luvatta televisiota, sillä kirjeessä sanotaan: "Tv-maksu on lain* mukaan aina kun voi vastaanottaa ja seurata tv-lähetyksiä". Ja näin meidän kesken sanon, että YLE:n ohjelmia nähdessäni huokaan Kristuksen puoleen, että etkö sinä kohta jo tule?

Puolitoista vuosisataa sitten sosialismin isät olivat sitä mieltä, että ainoat todelliset vallankumoukselliset löytyisivät rikosmaailman piiristä. Venäjän osalta he osuivat lähes nappiin; vahvaa tukea he saivat myös okkultismiin sortuneilta älyköiltä ja elämästä vieraantuneilta kartanonpojilta. Sitten joku hoksasi julistautua työväen asioiden puolustajiksi. Tulokset olivat kuitenkin kamalia. Ei missään Euroopassa työmiestä ole koskaan kohdeltu huonommin, kuin Neuvostoliitossa. Kun sosialisteille ja heitä tukevalle edistykselliselle rahamaailmalle selvisi, ettei sellainen maailmanvallankumous menisi länsimaiden työläisille kaupaksi, Frankfurtin koulussa keksittiin länsimaiden alasajolle uudet kaavat. Jo silloin, kun olin töissä HY Ravintokemian laitoksen isotooppiosastolla (1967-1968) Yleisradion kuvausryhmä halusi tulla sinne tekemää ohjelmaa "Mitä mätää ravintokemian laitoksella". Valtiollinen media oli kovin nopeasti omaksunut Frankfurtin koulun opit.

Viestintäviraston kirjeen alareunassa on sanat "Ystävällisin terveisin". Että ne kehtaavat. Ja sitten ne jatkavat: "Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa tv-lähetystä tai osoitteeseenne on jo tehty tv-ilmoitus, voitte hävittää tämän kirjeen". No, onhan minulla mahdollisuus vastaanottaa tv-lähetyksiä- aivan oikeasti. Ei tarvitse muuta kuin mennä kauppaan ja ostaa vekottimet.

Jos viestintävirasto oikeesti olisi ystävällinen, se selvittäisi, missä tapauksessa lupa on hankittava. Se olisi ollut helppo tehdä, kun kirje kerran pantiin tulemaan. Meillä nimittäin on internet-yhteys, ja saan aina joskus sähköpostia, joissa annetaan joku linkki päivän uutisiin. Joskus linkki vie ylen uutissivuille. Onko siis hankittava tv-lupa vai ei? Toinen juttu on, että poika joskus katselee jääkiekkopelejä tai vastaavaa netistä. Ovatko ne televisiotoimintaa vai ei? Onko tv-lupa maksettava sellaisesta vai ei? Onko minun pantava laajakaista pois, ettei tulisi vahinkoa? On se vaan kumma, etteivät nuo "kansan palvelijat" pysty puhumaan selvää, rehellisten ihmisten kieltäkään. Ovat tainneet liikaa katsoa sitä teeveetään tai jotakin muuta vastaavaa.

Kuinka vaikeaa paholaisen palvelijan on vastata reiluun kysymykseen siitä enemmän sivullani NOOTIT.

Olen kuullut, että nyt on tulossa mediamaksu niillekin, joilla ei ole telkkaria. Tuolla maakunnassa käsiini osui lehti, jossa jo valitettiin sitä, että joku yksinäinen henkilö maksaa saman suuruista tv-maksua, kuin sellainen perhe, jossa on paljon teeveen katsojia. Ota nyt onkeesi Matti Vanhanen, ja taustaryhmäsi myös, että siinähän sitä on taas veronkorotuksen paikka. Meitä on yksitoista henkeä. Vaikka mediamaksu ei olisi kuin 150 euroa, tulisi siitä Elon laskuopin mukaan 1650 euroa. op/2009-10-14

 

Uskonnon opetuksesta

Tampere on lopettelemassa uskonnon opetusta kouluissa. Isorokkorokotuksetkin on lopetettu tarpeettomana, koska WHO on selittänyt, että isorokko on jo hävitetty maailmasta.

Kirkollisen uskonnonopetuksen tarkoituksena oli rokottaa ihmiset Ristin Uskoa vastaan. Se onnistui niin hyvin, että uskonnon opetusta ei enää Tampereella tarvita. Ihmisille annettiin niin perverssi kuva kristinuskosta, että tuskin kukaan enää haluaa "kristityksi". Olisi siis todella hyvä, jos valtiollinen koulu lopettaisi kokonaan uskonnon opetuksen. Valitettavasti näin ei kuitenkaan käy. Hyvän ja pahan kriteerit otetaan aina jostakin, jotta "laki ja järjestys" "säilyisivät". Urheilutalolla selailin sählymatsin aikana lehteä Raitis.fi. Lehden alkupuolella oli monta sivua itämaisia uskontoja ja sitten intialaista joogaa.

Yhdysvaltojen politiikassa on jo kauan sovellettu itämaiden uskonnoista omaksuttua periaatetta, jonka mukaan Hyvää ei tarvitse palvoa, koska ei Hyvä sinulle mitään pahaa tee. Pahaa he sensijaan lepyttävät suurella rahalla, ja jos se ei onnistu, panevat itse vielä pahemmaksi. Se on sama periaate, kuin Kurun peruskoulussa. Koulukiusaajaa palkitaan, jos hän pidättyy hetkeksi kiusaamasta, mutta kiusatusta tehdään osasyyllinen - olit väärässä paikassa väärällä hetkellä. Se, että kiusatulta pyydettäisiin anteeksi, lienee nyt sitä sellaista "uskontoa", johon saatanan palvelijat eivät koskaan suostu.

Salaseurojen johtamille puolueille kelpaa mikä tahansa, paitsi totuus. Paholaisen monenkirjavat työmyyrät pitävät yllä leppoisaa ilmettä, mutta heti kun joku tuo esiin Totuuden, maski ryvettyy. Kirkko alkoi ristiretkensä kristittyjä vastaan jo vuonna 347, ja samoin kävi luterilaisillekin jo Lutherin aikana.

Heinz Kraut joutui Lutherin miesten käsiin 20.11.1535. Lutherilaiset panivat parhaat kirjanoppineensa - Filip Melanchtonin ja Kaspar Kreutzingerin veli Heinziä ympäripuhumaan, mutta lopulta veli kyllästyi ja sanoi: "Maisteri Filip. Te olette tappaneet kuolleilla kirjoituksillanne enemmän ihmisiä, kuin Saksan kaikki hirttäjät yhteensä". Ja mitä luulette luterilaisten siihen vastanneen? He katkaisivat Heinz Krautin pään miekalla Jenassa 26.01.1536.

Voltaire väitti, että Raamattu häviää maailmankirjoista sadassa vuodessa. Paljon niitä sosialistit ovat jo tuhonneetkin. Kiinan piti olla puhdas kristityistä jo Maon lesken aikana, mutta toisin kävi. Jeesus on hyvä takuumies sanoilleen. Ja hän sanoi: "Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa". op/2009-10-07

PS 2009-10-09: Voltaire vihasi myös juutalaisia. Onhan sekin sitä "kirjan kansaa". Saksan piti olla judenrein - juutalaisvapaa jo Hitlerin eläessä. Obamakin sai asetehtailija Nobelin rauhanpalkinnon, kun hän YyKoossa pitämässään puheessa 23.09.2009 esitti, ettei Israelin jatkuvaa rakennustoimintaa voida sietää. Netanyahukin meni lankaan luulleen Obaman tarkoittavan vain Länsirannan uudisrakennushankkeita, mutta sitähän Obama ei sanonut:

America does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements.

eli: Amerikka ei hyväksy jatkuvan israelilaisen uudisasutuksen laillisuutta.

 

Pieni lisäys tekstiin Ristiretket

Roomalaiset sortivat juutalaisia ja karkottivat heidät lopulta maastansa. Israelin maalle annettiin silloin uusi nimi: Palestiina. Roomalaisen kirkon ja valtion yhteinen, ensimmäinen ristiretki tehtiin Pohjois-Afrikan kristittyjä vastaan vuonna 347 ja samoihin aikoihin, Milanon piispa Ambrosius pakotti keisarin aloittamaan juutalaisvainot. Israelin maa oli Itä-Rooman "kristittyjen" hallussa 600-luvun puolivälin tienoille asti. Sitten tulivat arabit ja arabien jälkeen turkkilaiset.

Nyt sitten tullaan asiaan: Kun kirkko vainosi juutalaisia Euroopassa, turkkilaiset antoivat heille luvan tulla Israelin maalle! Ja sehän ei kirkolle ja kirkonmiehille sopinut lainkaan. Heidän pääasiallinen pyrkimyksensä - rahan ja kunnian keräämisen ohella - on Jeesuksen seuraajien ja Aabrahamin lasten hävittäminen maailmankirjoista. Siis todennäköistä on, että kun paavi usutti ristiretkeläiset Jerusalemia valloittamaan, se tehtiin vain osana kirkon "lopullista ratkaisua" juutalais-kristillisen maailman hävittämiseksi.

 

Spekulaatioita Talvisodasta ja Jatkosodasta

Ihmiset ovat kirjoittaneet tuhansia sivuja siitä, mitä olisi käynyt, jos Suomi olisi antanut Neuvostoliiton miehittää Suomen kesällä 1941. Venäläiset olisivat tietysti laittaneet suomalaiset eturintamaan, puolustamaan Neuvostoliittoa, ja uppiniskaiset olisi siirretty muualle Neuvostoliittoon, johonkin Siperiaan todennäköisesti. Vai olisiko? Eestiläisiäkin siirrettiin, mutta ei kaikkia. Sodan aikana se olisi ollut mahdotonta, ja sodan jälkeen Venäjä oli niin heikko, ettei niin suureen operaatioon enää ollut voimia. Jos Suomi ei olisi lähtenyt jatkosotaan, se olisi ollut Suomen Neuvostotasavalta vuoteen 1991 asti, mutta itsenäisyytensä takaisin saaneena sen rajat olisivat nyt taas Siestarjoella, tai Rajajoella jos niin haluatte.

Venäläismiehityksestä olisi ollut muutakin hyötyä. Talouden buumi olisi jäänyt näkemättä, mutta niin myös se kauhea lama, johon nyt olemme syöksymässä. Hengellisen elämän kehitys olisi jatkunut taukoamatta ylöspäin koko neuvostomiehityksen ajan, ja nyt Suomi olisi hengellinen suurvalta sen sijaan, että suomalaiset nyt laulavat papukaijakuoron lauluja "kestävästä kehityksestä" ja kuuntelevat masentuneina Vanhasen puppua ilman minkäänlaista ilon pilkahdusta silmissään. Vitsitkin ovat jo kiellettyjä, kuten valtakunnansyyttäjä Illman Tampereella näyttävässä oikeudenkäynnissä osoitti.

 

Turvapaikka

Suomen itsenäisyyden ajalla suomalaisia Sosialistisen Internationaalin pyrkimyksiä vastaan suojelemassa oli Suojeluskunta, mutta hävityn sodan jälkeen suojeluskunnat kiellettiin. Suomalaiset jäivät suojattomiksi, mutta me Jeesuksen seuraajat olemme yhä turvassa, "en Hristo", Kristuksessa, vaikka monenlaisia uusiakin ansoja on meidän sielumme tuhoksi viritetty.

Keräsin eri sivulle raamatunlauseita, joissa kerrotaan enemmän siitä, millainen turvapaikka meillä Kristuksessa on. Sivu vaatii vielä täydentämistä, mutta pistän sen jakeluun, että muistaisimme ainakin sen, että turvapaikka on olemassa. op/2009-09-23

 

Hannu Salama ja Seppo Lehto

Kekkosen ajoista lähtien Jumalan pilkkaaminen on ollut suomalainen kansanhuvi. Paholaisen "oikeusvaltiolla" on kuitenkin kahdet punnukset. Seppo Lehto erehtyi pilkkaamaan Allahia, ja miten siinä kävi, siitä kertoo James Hirvisaari plokissaan http://jameshirvisaari.blogit.uusisuomi.fi Samasta asiasta myös sivullani Yökirja.

 

Watchman Neen kolmiosainen "Hengellinen ihminen"

Kiinalaisen kotiseurakuntaliikkeen päälinjaukset loi kiinalainen Ni Tuo Sheng (engl. transkriptio: Nee To Sheng eli Watchman Nee ) 1920-luvulla. Pietarsaarelainen (nykyisin virtolainen?) kustantaja KKJMK on julkaissut suomeksi veli Ni'n kolmiosaisen teoksen Hengellinen ihminen (The Spiritual Man). Katso tarkemmin julkaisijan kotisivulta http://www.kkjmk.net

Watchman Neen pääteos oli pitkään suomentamatta, koska hengelliset kustantajat pelkäsivät asiakaskuntansa pappien vihaa. Eurooppalaiset kirkot ja lahkot eivät ole Watchman Neen opetusta hyväksyneet, mutta historia on osoittanut kritiikin vääräksi. Karkeasti sanottuna Kiinassa on uskovia, mutta Euroopassa ei.

Kiinalaisen kotiseurakuntaliikkeen ilmiömäisen kasvun takia asenteet Watchman Neetä kohtaan ovat muuttuneet. Kristillisen Kirja- ja Musiikkikustantamon vuonna 2005 julkaisemaa kirjaa on myynnissä yli lahkorajojen ja monien lahkojenkin kirjamyynneissä, ja tietysti kunnollisissa kirjakaupoissa.

Ensimmäiset veli Neen kirjat ostin aikoinani Helsingin ruotsalaisen helluntaiseurakunnan kirjamyynnistä. Sain Neen kirjoja käsiini juuri siinä vaiheessa, kun nuorena uskovana aloin tajuta Raamatun ilmoituksen ja kirkkojen opin olevan katastrofaalisessa ristiriidassa keskenään. Moskovassa kirjasarja oli myynnissä Neen työn jatkajaksi mainostetun Living Stream ministries julkaisemana.

 

Video ruotsalaisen fasismin nykytilasta

Katso osoitteesta

PS 2009-12-03 Kone hukkasi osoitteen; olisikohan se ollut tämä: http://www.aish.com/jw/me/55315672.html

 

Osmon SAARNA

Tekstini Osmon SAARNA alkaa vihdoin hahmottua. Voit käydä tutkailemassa sen syntyä sivulta http://opsti.japo.fi/saarna.htm. Seuraavaksi ohjelmassa on tekstin lyhentäminen järkeviin mittoihin. op/2009-09-13

 

Syvännöt Jumalan palveluksessa

Kaarlo Syvännön elämäkerta Orpo-Olavista Tienraivaajaksi on kerrankin kirja, jossa ei kumarreta järjestöjä eikä niiden päämiehiä. Edes kirjan päähenkilöä Kaarlo Olavi Syväntöä (1909-1998) ei esitetä kumarrettavaksi. Ei siihen muuten ole tarvettakaan, kun hänen palvelutyönsä tulokset puhuvat itse puolestaan. Eikä hän liittynyt mihinkään lahkoonkaan. Kaarlo Olavi antoi Jumalan johtaa, ja tulokset olivat sen mukaiset.

Maailmassa kirjoitetaan niin paljon kaikenlaista roskaa, että ihan yököttää. Avainmedia lähetysjärjestö ry:n julkaisema kirja Syvännöistä on yksi niistä, jotka todella on kannattanut julkaista ja joka kannattaa lukea. Juuri viime viikolla tutkin Ylöjärven kirjastoauton tarjontaa, ja parasta mitä sieltä löysin, oli Järvisen erätarinoita sisältävä Särkyvää Kirkkautta. Järvisen kirjasta on otettu suurin piirtein yhtä monta painosta, kuin Syvännön elämäkerroista, mutta ne elämänohjeet, jotka Järvinen antaa, ovat yhtä vääriä, kuin Ylöjärven kunnan muukin tarjonta.

Raamatun mukaan samasta lähteestä ei voi tulla juomakelpoista ja juomakelvotonta vettä. En siis toivo muutosta Ylöjärven kirjastoauton tarjontaan, vaan ehdotan hakeutumista elävän veden lähteille. op/2009-09-13

 

Omituista varovaisuutta

Samalla paikkakunnalla saattaa olla kymmenkunta niinsanottua "seurakuntaa", mikä tietysti ihmetyttää sivullisia. Erilaisten huonekuntien esiintymiselle on kuitenkin syynsä, enkä puutu tässä siihen. Mutta kun puheeksi tulevat ne syyt, miksi myös saman seurakuntaryhmän omissa tapaamisissakin jako puhevaltaisiin ja äänettömiin yhtiömiehiin on niin raju, että monet istuvat kirkkonsa seinäkoristeina kymmenet vuodet, ilman että heitä kertaakaan vaivataan lavalle, tarjotaan selitykseksi väitettä, jonka mukaan näin estetään sielujen kalastelu omaan sumppuun.

Kun meillä on yhdeksän tenavaa, niin olisi aika tavatonta, jos minä pitäisin osan tenavista äänettöminä, ja vielä siksi, että pelkään jonkun tenavan käyttävän puheoikeuttaan perheessä ohjatakseen muut omaan pussiinsa.

Ongelman todellinen syy on nikolaiittain oppi. Kun sen kannattajien kanssa alkaa puhumaan kaitsijan toimesta, he sanovat, että "käskihän Paavalikin asettaa seurakuntiin vanhimmat" tai "valitsihan Paavalikin seurakuntiin vanhemmat". Kun sitten selitän näille huonosti Raamattunsa lukeneille veljille, että tottakai Paavalilla oli siihen oikeus sellaisissa seurakunnissa, joiden jäsenet olivat tulleet hänen kauttaan uskoon, ja lisään, ettei Paavali asettanut ketään kaitsijaksi niin kauan, kun hän itse aikoi pysyä paikkakunnalla. Vasta sitten, kun hänen mahdollisuutensa paimentaa hänen kauttaan uskoon tulleiden henkilöitä kävivät vähiin, hän valitsi tai lähetti edustajansa valitsemaan joukosta jonkun tilalleen.

On järkyttävää nähdä ihmisten menevän lukkoon sillä hetkellä, jona heidän pitäisi olla avoimesti mukana tarkastelemassa sitä, mitä Raamattu vanhimman/piispan/kaitsijan toimesta opettaa. Nykyajan fariseukset pitävät kiinni isiensä perinnäissäännöksistä ja osoittavat sillä, keitä heidän isänsä ovat.

 

Ruotsin viimeinen taisto

Juuri ennen Jumalan tuomioita syyllinen menettää viimeisetkin pidättyväisyyden rippeensä ja osoittaa siten, että se on kypsä tuomittavaksi. Ruotsi on niellyt täydestä kansoille markkinoitavan sosialistisen version "Viimeisestä taistosta" eli "Lopullisesta ratkaisusta", jonka mukaan taistelun tauottua kansojen pitäisi sitten olla "veljiä keskenään". Rikkana sopassa ovat kuitenkin kristityt ja Israel. Jos kristityt ja Israel pystyttäisiin hävittämään, olisivat loput kansat sosialistien oppien mukaan "veljiä keskenään". Kannattaa siis yrittää, vai mitä?

Ruotsissa on käytössä kahdenlaiset punnukset. Kristitty joutuu vankilaan, jos arvostelee homoja. Mutta kun Aftonbladet kirjoittaa Israelin puolustusvoimien myyvän tapettujen arabisotilaiden elimiä elintensiirtomarkkinoille, Ruotsi sallii kiihotuksen "sananvapauden" nimissä. Kummassakaan tapauksessa kyse on samasta asiasta: taistelusta Jumalan nimeä kantavien kristittyjen ja Israelin lopulliseksi hävittämiseksi.

Jumala on hyvä. Hän kyllä tietää, miten vastata Ruotsin huutoon. Uskon vain, että Ruotsikin saa ansioittensa mukaan kerrottuna sillä kertoimella, jota he itse käyttävät taistelussaan Jumalaa ja hänen kansaansa vastaan.

Osmo Pöysti

2009-09-04

 

Helena Konttinen

Bongasin divarista Paavo Kiurun elämäkertaromaanin Helena Konttisesta. Vuonna 1950 painetun painoksen sivulla 214 kerrotaan rovasti Sarlinista: "Rovastin lempeisiin silmiin tuli surunvoittoinen ilme. Hän oli ainoa pappi, joka uskalsi olla mukana Helenan askelissa. Tarkkaan hän pikakirjoituksella merkitsi muistiin jokaisen sanan, jonka Helena puhui horrostilassa. Kävipä hän häntä haastattelemassa muulloinkin ja säilytti näin kallisarvoisen perinnön jälkimaailmalle."

Huomaa sanat "ainoa pappi". Sarlinin teos "Eräs meidän aikamme profeetta" oli vuonna 1950 jo ilmestynyt kuutena painoksena, mutta kuka muistaa vielä niitä muita pappeja? Olen lukenut Sarlinin kirjan pariin kertaan. Suosittelen.

Helenaa on arvosteltu siksi, ettei hän eronnut luterilaisesta kirkosta. Mutta oliko hän luterilaisten vai Kristuksen palvelija - sanokaa nyt itse. Helena ei ryhtynyt koskaan luterilaisten juoksupojaksi. Ja mihin hän olisi liittynyt? Olihan hän jo Kristuksessa. Eikä Helena torjunut muidenkaan yhteisöjen uskovia. Hänelle oli selvää, kuka on uskossa, kuka ei, riippumatta siitä, millaiseen organisaatioon kukin kuului. Hän arvosteli kyllä helluntailaisia ylpeydestä, mutta ei syyttä. Sen ajan helluntaijohtajista olen joskus itsekin kirjoittanut, että "vain sikari puuttui" - ja kaiken lisäksi he ohjasivat helluntailiikettä jo silloin takaisin muihinkin kirkon vanhoihin synteihin. Helluntailiikkeessä oli kyllä nöyriä ja Kristukselle antautuneita maakalaisevankelistoja ja paimeniakin, mutta muutamien johtajien kopea meininki ja kirkollinen esiintyminen saastutti monet jo alkuvaiheessa.

Helluntailiikettä Suomeen kutsumassa olivat aktiivisia erityisesti lestadiolaisuuden narvalaisen haaran jäsenet. Nyt, kun Helluntailiike on hajonnut, on taas ilmeistä, että lestadiolainen liike, ja erityisesti Uusheräys, on saamassa piiputtavan ja savuttavan helluntailiikkeen vehikkelit kiinni, mutta ei edistymällä itse, vaan siksi, että helluntailiike ajaa pakkia. En siksi kehoita ketään vaihtamaan vaunua, vaan ryhtymään jalkamieheksi ja tunkeutumaan töllistelevien ja viisastelevien joukkojen läpi niin lähelle Kristusta, että kuulet hänen oman äänensä.

Naisten esiintyminen horrospuhujina on Jumalan merkki siitä, että miehet ovat vaienneet. Näitä "unissasaarnaajia" oli erikoisen paljon Viklundin aikana Tornionjokilaaksossa, ja sieltähän se sitten alkoi Ristin uskon leviäminen Suomeen. op/2009-08-25

 

Elokuun puolivälissä 2009

Etsiessämme lapsillemme kunnollista kesänviettotapaa Herra ohjasi meidät Viron venäläisen evankelisen liikkeen kesäleirille. Lapset katselivat ensin silmät pyöreinä niitä vaatimattomia puitteita joissa leiri pidettiin, mutta kymmenen leiripäivän jälkeen ystävistä erottiin kyyneleet silmissä. Ja kun meiltä kysyttiin, mikä leirillä oli ollut parasta, vastasin, että ainakin minun mielestäni parasta oli se, ettei ole tarvinnut kuulla ilkeitä puheita eikä rumia sanoja.

Monet seurakunnat etsivät uusia kasvoja toimintaansa vetämään. Leirin järjestäneen seurakunnan vanhin tuskin kelpaisi kaikille. Tadzhikistanista (kts. korjaus alla) asevelvollisuutta suorittamaan kutsuttu mies oli joutunut psykiatriseen "sairaalaan" Moskovaan, kun oli ilmoittanut uskovansa Jumalaan. Psykiatrien suorittamasta käsittelystä hän selvisi hengissä, mutta näytti jatkuvasti olevan ikään kuin vähän juovuksissa. Asevelvollisuuden jälkeen hän oli siirtynyt Jawa-moottoripyörällään Tadzhikistanista Afganistanin, Iranin (rajaseutujen, kts. oikaisu alla) ja lukuisten hiekkamyrskyjen peittämien teiden kautta Viroon, jossa uskovat saivat elää "kuin paratiisissa"; niin lieviä olivat uskovien vainot Virossa hänen mielestään olleet. Valera ei tuntunut ollenkaan johtajatyypiltä, mutta sydämen lämpöä olikin sitten reilummin ja käytännön järjestelyissäkin taitoja oli runsaasti, joita todella tarvittiin taloudellisten resurssien ollessa sitä, mitä ne olivat.

Yksi lapsistamme ei päässyt leirille mukaan, mutta hänen ja vanhimman pojan kanssa kävimme Länsi-Euroopan venäjänkielisten helluntailaisten nuorisokonferenssissa Narvassa, josta jatkoimme Ukrainan kautta Kreikkaan tapaamaan ystäviä ja hankkimassa eräänlaista maantieteen perusopetusta - kertyihän ajokilometrejä tältä matkalta noin 7700.

Kreikassa pystytimme telttamme tutulle Evankelisen seurakunnan lomapaikalle Olympos-vuoren juurelle Egeian meren rantaan. Järjestelyt olivat nyt erilaiset, kuin parikymmentä vuotta aiemmin, mutta henki oli edelleen hyvä. Kreikkalaiset uskovat osaavat elämäntaitoja huomattavan hyvin.

Kesän retket antavat paljon mietittävää, ja yritän kertoa niistä mahdollisuuksien mukaan. Sitä ennen yritän kuitenkin paneutua muutaman vielä keskeneräisen tekstin tekoon. Mutta teitä, joilla on mahdollisuutta tehdä samanlaisia matkoja, kannustan pitämään yllä veljesyhteyttä työttömyyden ja jopa nälänhädän vaivaaman Itä-Euroopan uskovien kanssa. op/2009-08-15

Ps. op/2009-09-19: Sana "Kazahhstanista" korvattu sanalla "Tadzhikistan".

Ps. op/2010-03-16: Osmolle oli käynyt höperösti ja ainakin kaksi kertaa. Tashkent on Uzbekistanissa. Pitänee laittaa Valeran koko haastattelu näkyviin kohta kun käännös valmistuu. Venäjänkielinen äänite mp3-muodossa on myös tulossa.

 

Lohdutuksen majatalo

Olin lähdössä Parkanoon viemään autoa korjaamoon ja lapset kysyivät, miten pääsen sieltä takaisin. Vastasin, että kyllä joku laupias samarialainen kyytiin ottaa, kun alan vain kävellä tietä pitkin.

Oli perjantai-ilta, eikä Kurun ja Parkanon välillä muutenkaan taida linja-autoja kulkea. Henkilöautoliikenne oli vilkasta, mutta ei kovinkaan suopeaa patikkamiestä kohtaan. Ehdin kävellä noin kolme kilometriä, kun mökille lasten kanssa matkalla oleva rouva otti kyytiin. Juttelimme seurakuntien Venäjällä tekemästä avustustyöstä. Päätieltä mökille kääntyessään rouva kertoi vielä olevansa Ikaalisten seurakunnan kirkkovaltuustossa ja lisäsi, että on se vähän harmi jättää minut taipaleelle. Vastasin, että kyllä niitä laupiaita samarialaisia vielä löytyy (muitakin).

Pari kilometriä käveltyäni pääsin taas kyytiin. Keski-ikäinen mies oli ollut rakentamassa huvilaa vähän kauemmin, kun oli niin hyvä ilma. Tosiaan, ilma oli muuttunut paremmaksi siitä, kun mitä se kotoa lähtiessäni oli ollut. Mies kertoi, että myös hän on uskova ja kertoi tyttärensä ja tämän miehen matkasta Marinmaalle ja Udmurtiaan. Mies oli Tampereen helluntaiseurakunnasta ja toi minut kotipihaan asti.

Tapahtumia kelatessani otin esille sen tarinan samarialaisesta, joka auttoi kotimatkalla hyökkäyksen kohteeksi joutunutta pyhiinvaeltajaa. Siinä sanotaan:

Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan'. (Lk 10:35)

Kaksi denaria on kahden päivän palkka. Jeesus aikoo palata kolmantena päivänä hakemaan morsiantaan "ylös pilviin":

Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. (Hoos 6:2)

Ylösnousemusta odotellessa runneltu pyhiinvaeltaja saa nauttia lohdutusta Aabrahamin helmassa, mutta rikas mies saa korvausta teoistaan ja laiminlyönneistään:

Mutta Aabraham sanoi: "Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme." (Jeesus, Lk 16:25-26 mukaan)

 

Luhangan mäkitupalaismuseo

On taas tullut kierreltyä maailmalla. Kaiken nähdyn ja kuullun jälkeen teki mieli nähdä jotakin rauhallista, kuten nämä näkymät Luhangan Tammijärvellä. Peltolan mäkitupalaismuseossa asuttiin vielä 1960-luvulla.

 

Hannu Melaluoto

Viljo Puustinen toi Hannu Melaluodon kasetin "Kuuliaisuuden siunaus". Se oli asiaa. Mutta kun yritin päästä Hannun nettisivuille osoitteessa www.melaluoto.net kone ei auennut. Aamulla yritin uudestaan, ja nyt pelit toimivat. Kuuntelen nyt Melaluodon puhetta netin kautta.

Ei ole mitenkään tavatonta, että joku ei siedä Jumalan sanaa. Vain harvat puhuvat nykyisin niin, kuin Melaluoto. Jopa ne, jotka mainostavat olevansa Pyhällä Hengellä täytettyjä, etsivät nyt yhteyttä kristittyjen vainoajien kanssa, säästyäkseen tulevista vainoista. Eräs vainottu sanoi:

Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet." (Apt 7:51-53)

Turvan etsiminen on sinänsä viisasta, mutta sitä ei pidä etsiä väärin keinoin, sillä valheen isä pystyy antamaan vain valheturvaa. Jos et vielä osaa itse erottaa oikeata väärästä, niin tässä on opettaja, jota uskallan suositella, vaikken ole miestä kertaakaan nähnyt. op/2009-07-05

 

Israelin Vartija

Psalmi 121 on laulu Shomer Israelista, Israelin Vartijasta. Youtubesta löydät siitä monta sovitusta, kun kirjoitat hakuruutuun Shomer Israel, Tehilim 121, Psalm 121, Esa Einai, Esa Eynay. Sanat ja käännöksiä löytyy täältä.

Toinen ajatuksia herättävä laulu on RACHEM, rukous Jumalan armosta hävitetyn temppelin puolesta Danielin 9 luvun teksteihin, mistä enemmän sivulla Ylistys.

 

Syksyn juhlakausi vuonna 2009

Syksyn juhlat julistavat tulevia lopullisen sadonkorjuun eli tämän aikakauden lopun tapahtumia. Jom Teruah eli Pasuunansoiton päivä on 20 syyskuuta, Jom ha-Kippurim eli Suuri Sovintopäivä 29 syyskuuta ja Lehtimajanjuhla eli Sukkot 4 - 11 lokakuuta 2009. Lehtimajanjuhlan alku- ja loppupäivät ovat "suuria sapatteja", kuten myös mainitut kaksi muuta juhlapäivää.

Pasuunansoiton päivän teema on Kristuksen ja hänen morsiamensa kohtaaminen pilvissä, Suurena sovituspäivänä morsian esitellään Isälle, ja Lehtimajanjuhlan teema on Karitsan häät.

Suuri Sadonkorjuu päättää nykyisen maailmanajan. Maailma puhuu lopullisesta ratkaisusta, mutta asia on sama. Juhlien sanoman konkreettinen toteutuminen on lähellä. Kumpi mahtaa voittaa? Joko Voltairen unelma lopultakin toteutuu, vai voittaako Jumala tälläkin kertaa? Ketä sinä veikkaat? Yhdistyneitten kansakuntien (Todellista) Jumalaa, Israelia ja kristikuntaa vastaista taistelua johtavan Sivistyksien Allianssin (AoC) johtajan Federico Mayor Zaragoza kehoittaa Yhdistyneitten Kansakuntien Jumalanvastaisen taistelun kenraaleita: "Ei enää viivyttelyä. Ei enää selontekoja. Ei enää kokouksia sen vuoksi, että sovittaisiin, mitä edellisinä vuosina on sovittu… Toiminnan aika on tullut".

Syyskuussa 2009 YK:n yleiskokous äänestää AoC siirtymisestä valmistelevasta vaiheesta toteutusvaiheeseen.

Yhdistyneitten kansakuntien "Sivistyksien allianssi" (AoC) toimii siten, että YK:n velvoittaa jäsenvaltionsa hyökkäämään ja tuhoamaan ne, jotka AoC nimittää terroristeiksi. Strategiaa kutsutaan nimellä Global Counter-Terrorism Strategy. Sivulleni "Miete" kirjoitin hiljan tekstin Xenofobia (Vieraiden pelko) siitä, miten paholaisen agentit pystyvät nyt strategiansa avulla nimeämään lampaatkin "terroristeiksi". Euroopan Neuvosto muuten jo päätti kotieläinten merkitsemisestä mikrosiruilla. Siru pannaan kotieläimen niskaan ja se seuraa eläintä passin tavoin teurashuoneelle (slaughterhouse) asti. Määräys tulee voimaan heinäkuun alusta. Ilmestyskirjassa kerrotaan, että vastaavaa tekniikkaa tullaan käyttämään myös ihmisiin. op/2009-06-27

 

Kirkko ei ole pätevä kristinuskon tulkitsija

Kirkko ei ole pätevä kristinuskon tulkitsija. Katolinen kirkko oli liitossa Natsisaksan kanssa ja luterilaisen kirkon papit vannoivat uskollisuuden valan Hitlerille. Kristukselle uskolliset kirkonmiehet olisivat mahtuneet yhden hevosen rekeen ja tilaa olisi vielä jäänytkin.

Jeesuksen aikana fariseukset ja kirjanoppineet olivat samassa asemassa, kuin Saksan papit 1939. Joukkoa tarkasteltuaan Jeesus sanoi:

Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. (Matt 11:25-26)

Kun nyt uutta maailmanjärjestystä - ja uutta Eurooppaa siinä ohella, tehdään taas vanhoilla piirustuksilla, tarvitaan saatanan juonien voittamiseen paljon suurempi voima, kuin mitä kirkonmiehillä on tarjottavana. Mutta se suuri voima saadaan paljon helpommin, kuin mitä kirkonmiehet antavat ymmärtää. Jeesus jatkaa:


Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." (Matt 11:27-30)

Helluntailiikkeen juhannuskonferenssi

Helluntailiikkeen kesäkonferenssissa käydään katsomassa tuttavia ja näyttelyitä. Raamatunkäännösinstituutin lehtisestä löysin etsimäni tilinumeron: Nordea 206518-17911. Raamatunkäännösinstituutti ry kääntää Raamattua yli kymmenelle suomensukuiselle kielelle. Viitenumerot ovat: Hanti 3010, Aunuksenkarjala 3023, Vienankarjala 3036, Komipermjakki 3046, Komi 3052, Mansi 3065, Mari 3078, Vuorimari 3081, Ersämordva 3094, Mokshamordva 3104, Udmurtti 3117, Vepsä 3133. Nykyinen keräyslupa OKU 2482 on voimassa tämän vuoden loppuun. Huomaa, että Raamatunkäännösinstituutin tilinumero on ainut tilinumero, jonka sivuiltani löydät. Instituutin nettiosoite on www.rki.fi.

Lähetysnäyttelyssä istahdin keskustelemaan pitkään Turkissa toimineen lähetin kanssa. Tuli puhetta aikain merkeistä ja lopuksi helluntailiikkeen ansioitunut lähetti kommentoi keskusteluamme sanoen, että on meidän tietysti kuunneltava vastapuolenkin mielipiteitä. Olin hetkeä aikaisemmin väittänyt, että jos nyt puhut aikakausien lopusta pöntössä, niin et ehdi sanomasi puoleenväliin, kun sinut jo vaiennetaan.

Raamattujen mukaan tuuli puhaltaa missä tahtoo, mutta järjestöuskonnollisissa piireissä uskotaan koneelliseen ilmanvaihtoon. Tehdään suurhalli, joka varustetaan ilmastoinnilla. Asiakas istutetaan penkille, ja tuuletin pannaan päälle. Kun asiakkaat on tuuletettu, kerätään kolehti ja tuuletus päättyy. Kun hämmentyneet kuulijat kysyvät, siinäkö kaikki, heille sanotaan, että tulkaa viikon päästä uudestaan.

 

Vaihteeksi Venäjällä ja Marinmaalla

Teimme kahdeksan päivän retken Eestin kautta Venäjälle ja Marinmaalle. Menomatkalla poikkesimme Irboskassa ja Novgorodissa, tulomatkalla Valgetjärvellä. Nämä kolme kaupunkia olivat ne kolmen itämerensuomalaisen kansakunnan pääkaupungit, jotka Nestorin kronikan mukaan perustivat Venäjän vuonna 862 kutsumalla varjagit pitämään yllä pakkorauhaa heimosotien vaivaamassa maassa.

Lähellä Viron rajaa setukaisten mailla sijaitsevassa Irboskassa, eli Izborskissa ei ollut paljon nähtävää, sillä alueen keskukseksi muodostui jo varhain Pihkova. Otimme muutaman kuvan ja jatkoimme matkaa kohti Novgorodia, jossa valmistauduttiin viettämään Kansainvälisiä Hansapäiviä suurella tohinalla ja propagandatuella, jota tuli vastaan niin telkkarista kuin kaduillakin. Venäjä ja Saksa ovat taas niin ihanasti ystäviä keskenään kuin vuonna 1939 ennen vanhaan. Hansaliiton 29-ien juhlien teemanakin oli "rajoja levittäen".

Hansaliiton pyrkimyksistä tietämättä olin suunnitellut kulkevani Marinmaalle pohjoista reittiä, koska kesällä pohjoisessa on yölläkin valoisaa. Meidänkin matkamme kohteina olivat muutamat vanhat suomalais-ugrilaiset kaupungit, jotka Novgorodista ostamassamme kartassa (Hanseatic Roads of Russia) oli nimetty Hansa-kaupungeiksi. Olisikohan Venäjä myynyt finneiltä kaappaamansa kaupungit nyt saksalaisille?

29-ien hansapäivien kunniaksi Novgorodia ehostettiin kovalla kiireellä eikä Novgorod muutenkaan mikään rappiokylä ole. Novgorod on erityisesti ranskalaisten suosiossa. Lentokenttäkin on aivan kaupungin vieressä. Jos minun olisi lähdettävä turistiksi Venäjälle, menisin Novgorodiin. Kremlin pääportin kohdalla, Lenininpatsaan ja pyssymiespatsaan takana sijaitseva hotellikin oli mukava, mutta silti kohtuuhintainen. (2hh/n.50 euroa)

Harmi, etteivät Venäjän resurssit ole riittäneet muiden maaseutukaupunkien tai teiden kunnostukseen. Venäjällä tarvitsevat maastoautoja muutkin kuin mafiapomot. Kapeat renkaat ovat vaarassa jäädä tiekuoppiin, jouset ja kuljettajan selkä joutuvat tärinässä koville. Ustjuzhnassa söimme aamiaista yhdessä autonsa korjausta odottavan matkalaisen kanssa, ja "federalnaja doroga" tielle päästyämme emme siltä juuri enää aluehallinnon teille poikenneet.

Joulua ennen olin hankkinut muutaman marinkielisen Uuden Testamentin. Oli aika toimittaa ne perille, vaikka Uuden Testamentin hankkiminen Maristakin on nyt mahdollista. Edellisestä matkasta Mari Eliin olikin kulunut jo kymmenen vuotta. Suurista muutoksista Marinmaalla ei tiedetty, paitsi että työpaikkoja oli "rationalisoitu" sielläkin. Joshkar-Olan keskustaan oli sentään tullut kunnon kävelykatu ja kaupunkia oli muutenkin ehostettu. Kaupungin siluetti iltavalaistuksessa oli muuttunut täysin: uusia tai restauroituja ortodoksikirkkoja oli tehty etenkin joen varteen useita.

Paluumatkalla ajoimme Vologdasta Valgetjärven liittymään uutta tietä pitkin. Jos vielä tie Äänisen etelärannalta Ljudeinoe Poleen ("Lotinanpeltoon") olisi ollut kohtuullista, saattaisi reittiä suositella muillekin. Valgetjärvi ympäristöineen on ihmettelemisen arvoinen paikka ja vain noin 500 kilometrin päässä Kiteeltä.

 

Retki Louhisaareen

Teimme retken marsalkka Mannerheimin syntymäkotiin. Tässä mietteitä ja kuvia matkasta. op/2009-06-04

 

Fasismi tänään

Uuden, kolmannen maailmansodan valmistelut ovat jatkuneet taukoamatta WW:2 jälkeen. Tekijätkin ovat entiset. Osoitteesta http://www.newswithviews.com/Cuddy/dennisA.htm pääsee Dennis Cuddyn sivuille. Sen lisäksi, että Cuddy tietää, mitä maailmassa nyt tapahtuu, hän osaa esittää asiat selkeästi ja lyhyesti.

 

Sam Solomon

Sam Solomon opiskeli islamilaista lakia, Shariaa, viisitoista vuotta. Hän tutustui myös Uuteen Testamenttiin, ja tuli tuntemaan sen, joka on jumalista (el) suurin, eli Jehovah Elohimin (Todellisen Jumalan). Hänen puheensa Raamattu ja Islam löytyy videona sevenload.com sivulta osoitteesta Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Jos haluat kuulla asiantuntijaa, niin siinä on. PS. Jos linkki ei avaudu, maalaa se hiirellä ja siirrä suoraan osoiteriville ja napsauta. Voit avata videon myös Dag Selanderin sivun http://missionxp.webblogg.se kautta.

PS. 2009-12-04 Vanhaan Word 97-aan näyttää ilmestyneen uusi ominaisuus: linkkien hukkaaminen. Käytä kuukkelia, kyllä se löytyy! Ota silti kaikki tärkeät jutut ja videot talteen vaikka flash-muistille, sillä "aika" on paha.

 

Natsi-Saksan yhteyksistä Yhdysvaltojen suuryritysten kanssa

Ennen toista maailmansotaa Yhdysvaltojen johtajat kehuivat kansallissosialistista Saksaa ja kommunistista Venäjää kuin maasta taivaaseen. Myös suuryhtiöt osallistuivat talkoisiin. IBM, GM, Ford, Rockefeller, Carnegie… Pyykkiä pestään vieläkin, mutta puhdasta ei meinaa tulla. Yksi porukka unohtaa suuryhtiöiden ja valtionjohdon tuen Neuvostoliitolle, toiset niitten tuen Natsi-Saksalle. Kävin äsken sivulla www.nazinexus.com

 

Vain yksi sankari

Saksan kymmenistä miljoonista kirkkojen jäsenistä kymmenet miljoonat taipuivat paholaisen tahtoon jo ennen edellisen suursodan syttymistä. "Kansan tahtoa" vastustamaan nousseet luterilaiset vangittiin ja heitä kidutettiin heti alkuun sen verran rankasti sen osoittamiseksi, ettei keskitysleiriltä päässyt elävänä taipumatta paholaisen tahtoon. Saatana teki kaikille selväksi, että maailmasta ei löytynyt sankareita, eikä niitä löydy nytkään. Silti Saatana on luuseri. Vaikka omaan urhoollisuuteensa ja sankarillisuuteensa luottaneet saksalaiset osoittautuivat luusereiksi, Saatanan voittivat juuri ne heikot ja avuttomat, jotka tunnustautuivat heikoiksi ja avuttomiksi, mutta luottivat Jeesukseen. Olipa supermies kuinka arjalainen ja valkoinen tahansa, Jumala pelastaa vain armosta. Suurmiehelle armon pyytäminen onkin hankalaa …

Me kristityt emme ole sankareita. Me kuolemme tälle maailmalle tuhat kertaa tuhat. Jeesuksen kansa on sitoutunut kasteessa kuolemaan tälle maailmalle. Jos usko omaan voimaan ja kykyihin, joukkovoimaan tai johonkin sankaruuteen vielä pyrkisikin esille, on sitä varten meille annettu risti, jolla liha pidetään kurissa. Risti on työväline jokapäiväiseen käyttöön.

Jeesus on niin suuri sankari, ettei muita sankareita tarvita. Hän pelastaa kaikki, jotka kuolevat omille unelmilleen sankaruudesta ja turvautuvat hänen voittoonsa. Muut ottakoot oppia siitä, mitä Jeesus teki Saksassa "ensimmäisen", "toisen", "kolmannen" valtakunnan aikana, tai miten päättyi Neuvostoliiton kapina Jeesusta vastaan jne. op/2009-05-09

 

Dunbarin luku

Mikrobitin (MB) numerossa 5/2009 Kari A. Hintikka kertoo sivulla 51 Robin Dunbarista, joka todisteli "että 150 henkilön joukko on suurin, jossa yksittäiset henkilöt voivat tuntea kaikki toisensa ja myös muiden jäsenten keskinäiset suhteet". Teksti soveltuu hyvin kuvaamaan raamatullista seurakuntaa, ja kas kummaa, se näkyy myös Hintikan tekstissä: Hän kirjoittaa: "Dunbar suhteutti arvionsa muun muassa erilaisiin antropologien tunnistamiin natiiviheimoihin sekä uskonnolliseen Hutterites -yhteisöön. Esimerkiksi kun jälkimmäinen yhteisö kasvaa yli 150:n, se päättää että yhteisön on muodostettava uusi yhteiskunta".

Jakob Hutter oli sitä joukkoa, joka 1500-luvulla toi Keski-Euroopan väestön tietoisuuden aavistuksen siitä, mitä kristillinen seurakunta oikeastaan on. Vainojen takia nämä uskovat pakenivat Moraviaan, jossa uskovien vaino paikoitellen - paikallisesta ruhtinaasta riippuen - oli vähäistä verrattuna siihen, mitä se oli Alankomaissa, Saksan ruhtinaskunnissa, Sveitsissä tai Itävallassa. Peter Hoover kertoo heistä kirjassa The Secret Strength (Salainen voima) näin:

Jörg Zaunring ja Jakob Hutter tulivat pakolaisten kera Itävallan vuorilta. Tusinat, sitten sadat ja tuhannet uudet uskovat tuhansien jälkeen liittyivät näihin Moravian yhteisöihin: Rossitz, Lundenburg, Schäkowitz, Dämberschitz, Pausram, Pellertitz, Rampersdorf, Stignitz, Koblitz, Altenmarkt, Neumühl, Prutschan, Landhut, Nemschitz, ja Maskowitz … vakaasti kasvava luettelo yhteisöistä, jotka kolmessakymmenessä vuodessa tulivat arviolta 60.000 uuden uskovan koteja.

Paavin palvelijat eivät voineet sietää uskovien seurakuntia. Jakob Hutter poltettiin roviolla Insbruckissa, Itävallassa 25.02.1536. Seurakunnat hajaantuivat, aikaa myöten jotkut siirtyivät Transylvaniaan ja sieltä Ukrainan aroille, ja "Bruderhof" Kanadassa on jopa nytkin luonnollinen osa maan elämää.

Dunbarin luku koskee valmiita yhteisöjä. Opetusvaiheessa "luokkakoko" on optimissaan kaksitoista. Se on luonnollisen perheen koko, ja myös Jeesuksen valinta. Eihän yksi opettaja ehdi antamaan henkilökohtaista opetusta kovin suurelle joukolle. Yritysmaailman kehitysosastoilla on huomattu, että kun huippuosaaja haluaa lisätyövoimaa projektiin, hänelle ei riitä yksi, vaan pitää olla kaksitoista uutta huippuosaajaa, sillä ideoiden jakamisessa ja kollektiivisessa muokkaamisessa syntyy niin paljon hukkalämpöä, että hyvistäkin avustajista saavutettu hyöty jää oletettua vähäisemmäksi. Toisen sukupolven aikana joukko kasvaa suurperheeksi, jonka koko teoreettisesti on 12x12=144 - tai Dunbarin mukaan "noin 150". op/2009-05-08

 

Alfred Rosenberg

Adolf Hitler tuli kuuluisaksi juutalaisvainoistaan. Hän vainosi myös kristittyjä, mutta kristittyjen hävittäminen on ideologista taistelua, eikä se perustu rotuun. Kun usko mitattiin hirttonuoralla, kävi ilmi, että uskovia oli tosi vähän.

Meille kristityille Saksan kristikunnan historia on varoittava esimerkki siitä, miten helppoa sivistyksen ulkokuoreen puetun kristikunnan hävittäminen on, jos uskova on jo antautunut kirkolle ja joutuu valmistautumattomana taisteluun, jossa hänen kestävyytensä riippuu yksinomaan siitä, onko hänen sydämessään Jumalan Henki, vai ei.

Uskovien hävittäminen on saatanallisten henkivaltojen tavoite, mutta Jumalasta luopuneet henkivallat eivät tyydy siihen. Saatanan lopullinen tavoite on hävittää myös se rotu, johon mekin uskon kautta kuulumme, vaikka emme geneettisesti siihen kuuluisikaan. On siis mielenkiintoista katsoa, miten veljet viime kerralla pärjäsivät, mihin he sortuivat, ja miten vihollinen toimi.

Hitlerin ideologinen luottomies Alfred Rosenberg on jäänyt vähälle huomiolle. Hän oli Baltian saksalaisia, syntyisin Tallinnasta. Hän liittyi Saksan Työväenpuolueeseen 1919 puoli vuotta ennen Hitleriä ja toimitti puolueen lehteä. Hän suunnitteli puolueen strategian ja laati ohjelmat, joita Hitler esikuntineen pani toimeen. Kaikesta tästä enemmän sivulla Laiha sato.

 

Mammonan palvojien bankrotti

Kuulin, että nyt vietetään veteraanipäivää. Mannerheimin aikana miehet taistelivat kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Sitten Mannerheim kuoli ja veteraanit äänestivät kotinsa aborttitehtailijoiden käsiin. Uskonnoksi tuli mammonan palvonta. Bankrotti isänmaa ajautui kansainvälisten pankkiiriliikkeitten holhoukseen ja liitettiin Euroopan Unioniin. Veteraanit pärjäsivät hyvin sodassa, mutta hävisivät rauhan.

 

Mikä on seurakunta

Pääsiäisenä kävimme pohjoisen suunnassa. Jos ihminen aidosti rakastaa Jeesusta, hänen luonaan on muidenkin hyvä olla. Joidenkin ystävien ohikin jouduimme ajamaan, mutta jos Luoja suo, yritetään joskus uudestaan. Kaikille kiitokset.

Seurakunta on yksinkertainen asia. Seurakunta on ne ihmiset, jotka rakastavat Jeesusta. Jos tämä rakkaus on olemassa, se synnyttää toimivan yhteisön.

Veljesseurakuntien historiaa on mielenkiintoista lukea, sillä vaikka veljesseurakunnan uskonkäsityksissä oli aukkoja, olivat seurakunnat toimivia. Kriimannin seurakunnassa lähellä Tarttoa oli omat sepät, suutarit, leipurit, kirvesmiehet, puusepät, nahkurit, myllärit, kankurit, räätälit, opettajat, maamiehet, paimenet, lastenhoitajat, sairaanhoitajat, vanhustenhoitajat ja paljon muuta.

Kertomus veljesyhteisön seurakunnista Virossa ja Latviassa on sitäkin mielenkiintoisempi, ettei Suomen rajojen lähituntumassa ole muualla sellaisia juuri nähty. Kriimannin seurakunta kiellettiin 1743, mutta ei se siihen kaatunut. op/2009-04-25

 

Arkadian mäki ja Siionin vuori

En ole maksanut televisiolupaa, sillä en halua kustantaa Saatanan propagandaa. Olen reagoinut palstoillani muutaman kerran siihen, että ei tarvitsisi edes vihjailla siihen suuntaan, että me olisimme katselleet YLEn ohjelmia ilman lupaa. Joskus 2000-luvun alussa kävi kyllä kerran niin, että olimme systerivainaan asunnolla Nurmijärvellä, ja lapset halusivat katsella Linnan juhlia, itsenäisyyspäivä kun oli. No, sehän oli kivaa. Ihan kuin eläintarhassa olisi käynyt. Kotiimme televisiota emme kuitenkaan hankkineet.

Nyt keskustapuolueen johtama työryhmä esittää, että YLE:lle kerättäisiin rahaa mediamaksun nimellä niiltäkin, jotka eivät televisiota katsele, siis myös meiltä. Taas kerran nähdään, että varkaita ne ovat, vaikka ne meitä uskovia varkaan leimalla yrittävät leimata.

On turha polemisoida siitä, tuleeko mediamaksu vai ei. Vihollisen pyrkimys on tosiasioiden ja Totuuden kieltäminen. Lex Karpela tuli, koska Venäjän, Ukrainan ja Valkovenäjän uskovat kaatoivat Neuvostoliiton kopioimalla omia hengellisiä laulujaan C-kaseteilla ja levittämällä niitä vapaasti. Toteutumistaan odottaa vielä, että kotinäyttämölle ilmestyy pedon kuva:

Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. (Ilm 13:15)

Nyt pedon palvelijat ehdottavat noin 170 euron maksun perimistä syyttömiltäkin, mutta tulossa olevat uskon koettelemukset ovat rankempaa laatua:

Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. (Ilm 13:16-17)

Arkadian mäen lait ovat kapinaa Jumalan lakia vastaan. Siinain vuorella annetussa laissa sanotaan: "Älä varasta". Varkaankin Jumala pystyy pelastamaan, mutta hän ei tee sitä niin kauan, kuin varas ei kuole entisille metkuilleen, tee liittoa Jumalan kanssa eikä kanna ristiä, jolla vihollisen uudet hyökkäykset voidaan torjua.

On syytä kertoa vielä sekin, kuka on syyllinen. Tuomio on jo julistettu ja se pannaan toimeen pian, sillä armon aika on kulumassa umpeen. Pilatukselle Jeesus sanoi:

Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sentähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi." (Joh 19:11).

Jumalan seurakunta tulee menemään samaa tietä kuin Jeesus, mutta sitten tulee tuomio. Jos ihmiset pääsisivät valitsemaan syyllistä, he tekisivät taas, kuten Nürnbergin oikeudenkäynnissä tehtiin: vain näkyvät johtajat tuomittiin. Mutta jopa heidän äänestäjiensä syy oli suurempi, kuin niiden johtajien, jotka he olivat valinneet pahaa tahtoansa toteuttamaan. Jos nyt siis Pekkarinen, Vanhanen ja Lintilä joutuisivatkin sotaoikeuteen, niin muista, että helvetti odottaa kaikkia, jotka eivät ole käyttäneet armon aikaa oikein, eivätkä antaneet ääntänsä sille ainoalle, joka voi pelastaa. op/2009-04-25

 

Ahmadinejadin puheessa oli myös asiaa

Propagandakoneen mukaan EU:n (paikalla olleiden) maiden edustajat marssivat ulos Durban II kokouksesta, koska Ahmadinejad väitti Israelin olevan rasistisen valtion. Mutta sanoi se muutakin: Ahmadinejadin mukaan kun Eurooppa halusi päästä juutalaisista eroon, karkoitti se heidät (Israeliin). Tämä Ahmadinejadin lausuma oli totta, mutta ulosmarssista annettu väärä selitys tarjoaa hyvän keinon yksinkertaisten pettämiseksi. Teatraalisen esityksensä jälkeen Israelia vihaava Eurooppa palasi kiltisti takaisin kokoukseen päätöslauselmaa sorvaamaan.

PS: Teatraalisesta ulosmarssista huolimatta päätöslauselman allekirjoittajamaat tuomitsivat Israelin tälläkin kerralla rasistiseksi valtioksi. Nyt pitää vain odottaa, kunnes tulee vanhurskas tuomari, ja pistää omat tuomionsa täytäntöön. Luulenpa tuntevani Herran teitä sen verran, että arvelen hänen ensimmäiseksi lähettävän omatekoiset tuomarit korpin ruuaksi.

 

Tulivatko hyvät kirjat liian myöhään?

Ulla Riutan kirjoittama Johannes Togin elämäkerta julkaistiin 1998. Samalla vuosikymmenellä julkaistiin suuri määrä muitakin sellaisia kirjoja, joista Kekkosen ajan kasvatit saivat halutessaan kuulla tosiasioita Neuvostoliiton uskovista. Jo nyt näitä hyviä kirjoja saa muutamalla eurolla divareista, jos vain tietää, mitä hakee. Mutta onko niistä enää mitään hyötyä nyt, kun Suomi on jo liittynyt "Uuteen Neuvostoliittoon"?

Näistä mietteistä huolimatta suosittelen kirjaa "Johannes Togi TUOMITTU pykälän 58 mukaan" kaikille jotka haluavat välttää petetyn kohtalon. Johanneskin oli syntynyt ennen Neuvostoliitoa ja silti hän ehti nähdä Neuvostoliiton kuoleman. Eihän pääasia ole se, mitä on meidän ulkopuolellamme, vaan se, mitä meillä on sisässämme. op/2009-04-20

 

Durban II

Suomen valtion propagandakoneen nettisivulla oli tänään sunnuntaina 2009-04-19 teksti "EU puntaroi osallistumistaan rasismikokoukseen". Vaikka hyvin tiedän, että olemme tulleet aikaan, jolloin Totuudessa pysyminen edellyttää Jeesuksen intiimiä tuntemista, oli mielenkiintoista katsoa miten valheen ammattilaiset tällä kertaa kansaa pettävät.

Vaikka YLE puhui rasismikokouksesta, kyse on sananvapaudesta. Kokouksessa vaaditaan uskonnon arvostelun kieltämistä. Solana ja muslimimaat ovat pitkään pyrkineet estämään islamin perusteiden arvostelemisen, koska ne eivät arvostelua kestä. Kristinuskoa saa kyllä arvostella, sillä sen perusteet kestävät arvostelun, vaikka käytännön toteutuksessa on suuriakin puutteita. Tästä siis on kyse.

Muutamat maat, kuten Italia, Israel, Kanada, Hollanti, USA ja Australia ovat jäämässä pois YK:n alaisen UNHRC:n masinoimasta kokouksesta. YLE:n mukaan Hollannin ulkoministeri Maxime Verhaugen "sanoi pelkäävänsä, että islamilaiset maat yrittävät käyttää YK-kokousta puhujalavana uskonnollisen vihan levittämiseen", mutta kyse ei ole pelkästään siitä. Maxime Verhaugen itse on sitä mieltä, että useat konferenssin osanottajamaat yrittävät vallata konferenssin "asettaakseen uskonnon ihmisoikeuksien yläpuolelle", "yrittävät estää sananvapautta", "panna Israel yksin syytettyjen penkille" ja "vastustaa pyrkimyksiä homojen diskriminoinnin lopettamiseksi".

On turha odottaa maailman valtioilta, että niiden ponnisteluista syntyisi mitään hyvää, sillä Jumala siunaa maailmaa vain Aabrahamin lupauksen lapsen, Jeesuksen, kautta, eikä hän koskaan alistu Tony Blairin kaltaisten miesten diktaattiin.

Joskus 1960-1970 lukujen vaihteessa keskustelin Turun Sanomien päätoimittajan kanssa siitä, miksi hänen lehdessään ei kerrota uskovien vainosta Neuvostoliitossa, eikä juuri muitakaan kielteisiä tosiasioita Neuvostoliitosta. Mies vastasi: "Kyllä meillä on täällä (Turun Sanomissa) muutakin tekemistä kuin istua joka päivä lakituvassa". Tuloksena oli, että vain Jeesuksen uskovilla oli Tieto, ja enemmänkin, sillä Jumala on Rakkaus.

Minua on joskus pyydetty mukaan keskustelupalstoille, mutta en ole lähtenyt. En halua keskustella kasvottomien ihmisten kanssa, varsinkaan kun olen huomannut, kuinka monet noista kasvottomista "keskustelijoista" on pelkkiä valheen ammattilaisia, joilta puuttuu muutakin kuin kasvot. Heidän kynänsä jälki näkyy hallitsevan keskustelupalstoja mutta arvelen, että heitä on jopa vähemmän kuin ne tuhat Romanian kommunistia, jotka ottivat vallan Romaniassa tyhmien neitsyitten nukkuessa.

Valheen uhreille julistetaan vielä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, mutta sekään ei jatku enää kauan. Jumala antaa pian kaikille heidän "uskonsa mukaan". Ceausescu on jo saanut. op/2009-04-19 ja 2009-04-20

 

Elintaso

Keskustelimme sunnuntaina siitä, kannattaako meidän jäädä Suomeen nyt, kun kyläkoulukin on taas lakkauslistalla. Ehdolla oli Ukraina, Venäjä, Kazahstan, Kiina ja Viro. Kyläkoulun lakkauttamisen lisäksi vaakakupissa noteerattuja asioita oli monta. Myös elintaso nousi keskustelun aiheeksi. Suomessa se kuului olevan korkea, esimerkiksi Ukrainaan verrattuna.

No jaa. Ihmisen "kokonaisvaltainen kohtaaminenkin" on jotakin muuta kuin materiaalinen elintaso. Normaalilla ihmisellä on paitsi ruumis, myös …

Tarinasta tulee pitempi kuin luulin. Siirsin sen mappiin PERHE.

 

Eu'sevia tai a'sevia - Sivistys tai siveettömyys

(Tämä ja seuraava teksti on kopioitu osoitteeseen http://opsti.japo.fi/opetus/sivistys.htm).

Keskustelimme eilen aiheesta "Jumalisuuden ulkokuori". Pekka siteerasi ulkomuistista sanat "heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman". Tottakai, sehän on yhtä loogista, kuin jos me väittäisimme leivän voiman piilevän siinä muovikelmussa, jonka sisällä leipä myydään. Pekan kommentti pakotti palaamaan tuohon sunnuntaiaamuna kirjoittamaani tekstiin, jossa lainattu sitaatti asiakielelle korjattuna kuuluu siis näin:

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden (oik. sivistyksen) ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. (2.Tim 3:1-5)

Kuten kerroin, vuoden 1933/1938 kirkkoraamatussa 2.Tim 3:5 "jumalisuudeksi" käännetty sana on kreikaksi eu'sevia. Samasta Timoteuskirjeestä löytyy tämän hyvän kunnioittamista tarkoittavan sanan vastakohta, "a'sevia" jakeessa 2.Tim 2:16. Sen käännös KR1938 mukaan on:

Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa (oik: siveettömyydessä). (2.Tim 2:16)

Jakeen venäläisessä käännöksessä ei puhuta jumalattomuudesta, vaan kunniattomuudesta (ni'tshestie). Sanaa käytetään myös merkityksessä siveettömyys, epärehellisyys, vääryys. Myös tekstiyhteys tukee venäläisen käännöksen tulkintaa joten kirjoitamme:

Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.
Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle siveettömyydessä, ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. (Kts. 2.Tim 15-17, kr. teksti)

Sivistyksestä on paljon puhetta, mutta sen sisältö on yksinkertainen:

"Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee". (Kts. 2.Tim 15-19)

op/2009-04-07

 

Jumalisuuden ulkokuori

Paavali toisessa kirjeessä Timoteukselle kerrotaan, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ihmiset, joissa on "jumalisuuden ulkokuori":

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin …

…heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. (Kts. 2.Tim 3:1-5)

Kreikkalaisessa lähdetekstissä ei varsinaisesti puhuta jumalaisuudesta, vaan hurskaanoloisesta palvonnasta, "eu'sevia" Sana on yhdyssana, jossa ensimmäinen osa "eu" tarkoittaa hyvää, ja toinen (>sevomai) "kunnioittaa". Venäläisessä käännöksessä sana eusevia onkin käännetty sanalla blagotshestie, kunniallisuus. Ehkäpä Venäjällä ei kunnioteta EU:ta? Vai olisiko tässä hitunen taivaallista hirtehishuumoria?

Vaikka näissä viimeisen ajan ihmisissä on "jumalisuuden ulkokuori", sisältö on aivan muuta:

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. (2.Tim 3:1-5)

Mitä jumalallisuus sitten on? Tietenkin jumalallisuutta - rakkautta totuuteen:

… ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. (2.Tess 2:10)

Nykyajan ihmisten uskonnollisuutta ei käy kieltäminen. Se, mikä on jäänyt tiedostamatta, on jumalisuuden olemus. Se ei ole egoismia, vaan uskoa Jumalaan. Se ei ole ahneutta, vaan uskoa Jumalan huolenpitoon. Se ei ole kerskailua, vaan palvelemista. Se ei ole ylpeyttä, vaan nöyryyttä Jumalan lain edessä jne.

Ilman sisällön määrittelemistä "jumalallisuus" tai "jumala" on todellakin tyhjä sana. Ei kaikki ole kultaa, joka kiiltää, sanotaan. Maailmassa on käsitteitä ja henkimaailmassa henkiolentoja, jotka eivät ole Todellinen Jumala, vaikka niitä jumalaisina ihannoidaan. Todellinen Jumala on Totuus.

Olemme tulleet aikaan, jolloin miljardeilla ihmisillä on "jumalisuuden ulkokuori", mutta sisältö on sitä vanhaa synnin hapatusta, halu vastustaa Jumalaa. Jäljellä on vielä tuomioiden aika, ennen kuin uusi maailmanaika alkaa. Tuomioiden edellä Jumala ihmisten hetken aikaa nauttia sitä, mitä ovat halunneet:

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. (2.Tess 2:7-12)

Rajoittamatonta valtaa Paholaiselle ei koskaan anneta. Uskovat pelastetaan, ja myös laittomuuden ihmisen päivät ovat lyhennetyt, ettei kaikki liha tuhoutuisi. Mutta harvinaiseksi ihmiset laittomuuden ihmisen hallituskaudella kyllä käyvät.


Ulla Järvilehto

Maija Hurrin kirjaa "Ulla Järvilehto ELÄMÄN PUOLESTA" kertoo sellaisista asioista, joilla Suomi pakotettiin omaksumaan New Age kultin päämäärät. Nuorena lääkärinä Ulla Järvilehto sanoi selvät sanat aikansa aborttilakiehdotusta vastaan, oli kansanedustajana Suomessa ja rikkana paholaisen silmässä muuallakin, mutta jätti puoluepolitiikan, siksi että Suomen Kristillinen liitto ajautui pois Westerholmin linjasta. Varsinaisen elämäntyönsä Ulla Järvilehto teki sitten New Age liikkeessä vihatuttujen Israelin ja herätyskristillisyyden yhteistyön rakentajana.

Kirja on mielenkiintoinen kaikille niille, jotka eivät tiedä, miten Suomi vaihtoi hyvän pahaan ja antoi hyvälle pahan nimen. Minäkin satuin vuoden 1970 paikkeilla olin mukana näkemässä, tosin pieneltä paikalta, näitä samoja asioita, joista kirjassa kerrotaan. Minäkin jäin pois SKL:n hankkeista, kun näin koko homman vain kristitylle asetetuksi viettelykseksi. Mitä hyötyä on mennä mukaan sellaisiin asioihin, joita EU:n puheenjohtajamaankin johtavat poliitikot kutsuvat milloin Tieksi helvettiin ja milloin Uudeksi Neuvostoliitoksi. Menkööt ne, jotka haluavat, mutta me uskomme Jumalaan, tai sanottakoon nyt vielä Jehovah Elohimiin, ettei meidän jumalaa rinnastettaisi joihinkin tinahelyihin tai "yleismaailmalliseen suureen viisauteen".

Nyt, kun kirjan tapahtumista on kulunut muutama vuosikymmen, on selvästi nähtävissä kuinka oikein oli ottaa julkisesti kantaa New Age liikkeen päämääriä vastaan. Se ei kuitenkaan riittänyt, sillä suomalaiset halusivat niellä syötin. Ja nyt niitä viedään, että hippulat vinkuu. op/2009-04-03

 

Monenlaisia lukijoita

Joku näyttää olevan kovin kiinnostunut näistä sivuista. Vaikka en ole viikkoihin katsellut venäjänkielisiä tekstejäni, niin Windows XP:n hakutoiminto näyttää tiedostoja avatun vähän väliä. Maaliskuun kuudentena noin kello 21 kone näytti, että venäjänkielistä katekismusta oli joku käynyt lukemassa 07.03.2009, siis jo seuraavan päivän lukuun. Taitaa olla joku lukija sieltä auringon nousun puolelta. Myös venäjän kielen oppikirjaa joku/jotkut lukee suoraa koneelta. Minua ujostuttaa pistää keskeneräisiä töitä yleiseen jakeluun, mutta jos kerran varkaille kelpaa, niin eikö silloin muillekin?

Olen kauan tiennyt, että Windowsin ovet eivät pidä. Tutkijat ovat antaneet eräälle luvatta toisiin koneisiin tunkeutuvalle järjestelmälle nimen GhostNet (AaveVerkko). Sitkeiden huhujen mukaan verkon kotimaa on Kiina.

Kiinalaiset kysyivät kiinalaiselta uskovalta, pääseekö Mao taivaaseen. Vangittu uskova vastasi: "Pääsee tietysti. Ovihan on auki, pitää vain astua sisään". Olisi kai pitänyt kuitenkin kertoa, että uskoon voi tulla vain kerran. Vanhan, "langenneen" uskovan uudistuminen on mahdollista vain, jos hän ei ole ryhtynyt sotaan Jumalaa vastaan. Jumala on armelias heikoille, mutta vastustajansa hän tuhoaa. op/2009-03-31

 

Kangaslammin matkalta

Mainitsen suomalaisia nimiä vain harvoin. En pidä aiheellisena pitää esillä sellaisia henkilöitä tai järjestöjä, joiden keskuudessa Jeesuksen opetuksen toteutuksessa ei ole päästy puheita pitemmälle. Mutta ollakseni johdonmukainen tälle periaatteella on toisaalta kerrottava - sekä samalla kiitettävä - Viljoa ja Mairea Kangaslammilta siitä oikeasta vieraanvaraisuudesta, jota kävimme heidän luonaan hyödyntämässä. Oloa kevensi myös se, että Viljo on tullut uskoon ennen kuin ehti tahrautua kirkollisella hapatuksella. Meillä muillahan menee usein pitkiä aikoja fariseusten hapatuksen pois kaapimiseen.

Ajatelkaa nyt itse, kuinka paljon Suomessa on puhetta vaikka tuosta vieraanvaraisuudesta, ja kuinka vähän hedelmää se puhe kantaa. Kun eräänä aamuna tulin turkkilaiseen maalaiskylään, tuli talon työssä käyvä väki heti kotiin. Kun yritin kertoa, ettei minun takiani olisi tarvinnut kesken päivän kotiin tulla, sanoivat miehet, että eihän me mitään raakalaisia olla. Ja lisäsivät: "Johan me olisimme menettäneet kasvomme, jos olisimme jatkaneet töitä, kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka meille oli tultu kylään". Siperian nentseillä ei ole edes kohteliaisuusetikettiä eikä siihen kuuluvaa sanastoa, mutta he panevat henkensä alttiiksi lähtiessään etsimään lumituiskuun kadonnutta.

Onhan meitä uskovia sentään vielä Suomessakin, ja enemmänkin olisi, jos osaisivat Baabelin vangit lähteä vankeudesta nyt, kun siihen on vielä mahdollisuus. Ongelma on siinä, että ei osata kuolla itsekkyydelle tai ahneudelle. Mutta kun ei osata kuolla, ei osata elääkään. Elämiseen tarvitaan Kristuksen ylösnousemisen voima, ja sitä ei ole, jos ensin ei ole kuoltu.

Keskustelimme Viljon kanssa myös lamasta. Viljo sanoi, että ei se Amerikka ole tätä lamaa keksinyt, ihmisten ahneus siinä on päällimmäisenä syynä. Kotiin tultuani hain esiin muutamia raamatunlauseita, joista jo entuudestaan muistin sen, jossa sanotaan, ettei ateriayhteyttä ahneiden pidä harjoittaakaan. op/2009-03-17 /2009-03-23

 

Ukrainan matkalta

Hiihtolomalla kävimme lasten kanssa Ukrainassa ja Puolassa tapaamassa ystäviä ja ostamassa videoita Zbuzhin ulkoilmakokouksista sekä "Ebenezer" yhtyeen tuotantoa. Kuljimme Baltian maiden kautta ja matkalla poikkesimme puolalaisessa baptistiseurakunnassa.

Lauantai-iltana olimme nuorten illassa Kuznetsovskissa. Paikalla oli arviolta viisisataapaikkaisen salin ja parven täydeltä väkeä ja tasokkaassa nuorisokuorossakin oli esiintyjiä noin 80.

Kävin Kuznetsovskin ydinvoimalakaupungissa kuusitoista vuotta sitten tapaamassa kaupungin harvoja uskovia. Neljätoista vuotta sitten oli paikallisseurakunnassa 40 jäsentä. Nyt jäseniä on 870, ja pyhäkoulussakin käy kuutisensataa lasta, joita varten seurakunta oli aloittamassa uusien kokoustilojen rakentamisen nykyisen rukoushuoneen viereen. Seurakunnan vahvistuminen on niin pitkällä, että Kuznetsovskin ydinvoimalatkin käyvät turvallisemmiksi. Ei ainakaan luulisi, että voimaloiden valvomoissa oltaisiin humalassa kuten Tshernobylissä aikoinaan.

Puolan baptisteilla ei näyttänyt menevät yhtä voittoisasti. Seurakunnan pastori oli joutunut lähtemään Saksaan töihin, ja nuorten ryhmässäkin oli vajaat parikymmentä jäsentä. Katolinen kirkko oli rakentanut reittimme varrelle mahtavia piruntorjuntabunkkereita, mutta heihin ei nähtävästi luotettu, sillä jopa pienen baptistikirkon järjestämille lasten leireille oli ollut monta kertaa enemmän tulijoita kuin mahtavan kirkon kilpailevalle leirille.

Ongelmia oli kyllä Ukrainassakin. Amerikka ottaa vielä vastaan ukrainalaisia, ja erityisesti pastoreita. Siksi pastoreiksi pyrkii kyynärpäistään kykenevää ainesta, jolle pastorin nimike on vain askel kohti Yhdysvaltoja. Eräässäkin pikkuseurakunnassa oli lyhyen ajan sisällä pastori vaihtunut viisi kertaa, entisen lähtiessä rapakon taa, todennäköisesti myymään tupakkia johonkin lentoaseman kioskiin. Veljet näyttivät olevan hyvin perillä ongelmasta, ja menestyvät seurakunnat olivat juuri niitä, joissa koko kirkkoherramentaliteetista oltiin luopumassa. op/2009-03-05

 

Jednota marssilla

400-luvun suurten kansainvaellusten jälkeen katolinen kirkko liittoutui frankkien kanssa ja seuraukset tunnetaan. Kristinuskon uusi tuleminen alkoi, kun Bysantin Rooman keisarit siirsivät paulikiaaneja Bulgariaan, jossa syntyi bogomileinä tunnettuja seurakuntayhteisöjä. Viimeiset bogomilien suuret seurakunnat hävitettiin Bosniassa 1400-luvun lopulla, mutta sitten tulivat tshekkiläiset seurakunnat. Myös kirkkoon kuuluvat tshekit muuttivat asennettaan suhteessa kirkkoon. Jan Hus poltettiin roviolla koko maailman ollessa kutsuttuna todistajaksi Konstanzissa 1415. Mutta koska kyse oli todellisesta kristinuskosta, seuraukset noudattivat kaavaa "ensin kuolema, sitten ylösnousemus". Asiasta enemmän vielä keskeneräisessä kirjassa Jednota Marssilla.

 

Terroristien elkeet

Antaakseni Suomen valtiolle mahdollisuuden korjata laittomuutensa, kirjoitin yhdestä asiasta presidentti Ahtisaarelle ja toisesta Eduskunnan oikeuskanslerille. Kumpikaan selvityspyyntö ei tuonut korjausta valtion minua ja perheenjäseniäni kohtaan harjoittamaan terroriin.

Suomalaisten presidentti ja suomalaisten eduskunta ei nähnyt rikolliseksi sitä, että alaikäinen lapsi viedään vanhemmilta syytä ilmoittamatta, eikä sitä, että ammatinharjoituksen estävä toimiluvan hakuaika oli kohtuuton eikä työttömyyspäivärahaakaan maksettu viitaten siihen, että kysyjällä oli voimassaoleva rakennuslupa.

Suomalaiset eivät enää näytä ymmärtävän, että Jumala ei kauan viivyttele, jos hänen lapsiaan terrorisoidaan. Lama on jo alkanut, eikä se hellitä, vaan pahenee - aina siihen asti, että sen aiheuttaneet syyt on poistettu tai syylliset kuolleet - ja siinäkin tapauksessa vain, jos Jumala suvaitsee katsahtaa risukasan puoleen.

 

Kovat puheet

Suomen "eduskunnan radio" käyttää kovaa kieltä niistä, jotka se on leimannut itse valitsemillaan leimasimilla heidät lain varjolla likvidoidakseen.

 

Veli Yun Suomessa

Veli Yun sanoi Vammalassa - tai mikäsenytoli sen uusi nimi - että teillä on niin lyhyet kokoukset. Veljellä olisi ollut paljon sanottavaa, mutta tuosta lyhyestäkin ajasta masentavan latteat laulut ja puheet veivät niin suuren osan, ettei mies päässyt paljoa sanomaan. Kun meitä on niin monta, kävimme muuallakin Yunia kuulemassa, ja aina kävi samoin: Sen miehen, jolla olisi ollut paljon sanottavaa, annettiin puhua vain hetken. Onneksi hänen pitkäaikainen tulkkinsa oli kasvanut hyvässä seurassa hänkin, joten pitkistäkin matkoista tulleet kuulijat saivat siitä hieman lisävastiketta kuluttamistaan bensakuluista.

 

Arthur Vööbus

Arthur Vööbusia ei löytynyt Otavan pienestä tietosanakirjasta (1955) eikä Weiling&Göösin Suuresta Suomalaisesta Tietosanakirjasta (1988). Edes englantilaisessa Wikistä ei löytynyt artikkelia Arthur Vööbusista. Mitätön mies vai jotakin muuta?

Arthur Vööbus (1909-1988) syntyi Viron Varassa, lähellä Tarttoa tsaarinvallan aikana, opiskeli Tarton yliopistossa, tuli papiksi 1932 ja pääsi 1935 Berliinissä tutustumaan syyrialaisen kristikunnan käsikirjoitusaarteisiin sillä seurauksella, että hänestä aikaa myöten tuli Syyrialaisen kristikunnan tietäjä, jolle tiedemaailmasta ei löydy vertaa. Mutta olisiko syyrialaisen kristikunnan tunteminen niin paha asia, vai olisiko tässä jotakin muuta?

Arthur Vööbusin kirjallinen tuotanto on erittäin laaja. Etsiessäni hänen teoksiaan Amazon.com kautta huomasin, että kaikki kirjat ovat loppuunmyytyjä. Myöskään Googlen sivuilta ei hänen tuotantoaan löytynyt. Yhä kiinnostavampaa siis. Kesällä sitten sain käsiini ensimmäisen Vööbusin tekemän kirjan. Sen sivuilla hän kertoo Viron kohtalon ratkaisun hetkistä Suuren Pohjan sodan edellä, sen aikana ja sen jälkeen.

Vööbusin käsittelemät aiheet ovat ideologisesti arkoja. Katolinen kirkko ja saksalaiset kartanonherrat sortivat virolaisia satojen vuosien ajan. Suuressa Pohjan sodassa venäläiset hävittivät virolaisia systemaattisesti niin, että väkiluku putosi alle 150 tuhannen. Sodan jälkeen virolaisten maaorjuus jatkui Venäjän vallan alla. Saksan, Venäjän, katolisen kirkon tai ortodoksikirkon intresseissä ei tietenkään ole heidän virolaisia kohtaan harjoittaman hirmuvallan paljastuminen. Mutta pahinta paholaiselle on se, että Vööbus kertoo tarkkaan sen, miten Jeesus pelasti Viron ja Latvian kansat.

Toinen syy, miksi Uuden maailmanjärjestyksen humanistit ja muut paholaisen palvelijat, ne, jotka tieteen nimellä nykyisin ratsastavat, on se osuus, jonka …

Lue koko teksti tästä

 

Hyvät ja pahat henkivallat

Täyteen evankeliumiin kuuluu kolme asiaa Jumalan valtakunnasta: evankeliumin julistaminen ihmisille, riivaajien pois ajaminen ihmisistä ja sairaiden ihmisten parantaminen. Se, mitä suurelle yleisölle "Jumalan sanan" nimellä kaupitellaan, tuskin koskaan on täyttä evankeliumia. Evankeliumin julistamisessakin on puutteita; usein jätetään sanomatta, että ihmisen on kuoltava synnille ja tälle maailmalle ristin kautta voidakseen syntyä uudesti ylhäältä. Riivaajien pois ajaminen on sitäkin huonommissa kantimissa. Joulua ennen kirjoitin aiheesta "Täysi evankeliumi" sivulleni KERYGMA, mutta paljon jäi vielä sanomatta ja erittelemättä, ja ennen kaikkea tekemättä.

Evankeliumi on hyvä sanoma siitä, että Jumala vie luomistyönsä päätökseen tietyistä ongelmista huolimatta. Valmiissa tuotteessa on henki, sielu ja ruumis. Mutta työn ollessa kesken lopputuloksesta on usein kadoksissa näkykin. Erityisen vaikeaa luomistyön kohteena olevalle ihmiselle on tietää, mikä ero on ehyellä, elävällä hengellä ja pahoilla hengillä. Myös käsitykset sielusta (psyke) ja hengestä (pneuma) näyttävät menevän sekaisin; usein vielä nämä käsitteet sekoitetaan tahallisesti varsinkin sellaisten "asiantuntijoiden" toimesta, jotka taistelevat Jumalaa vastaan. Hengellisissä asioista tiede on ulkona kuin lumiukko. Onneksi on sanan miekka, jonka parantava vaikutus ulottuu "sielutiedettä" korkeammalle:

Jumalan sana (kr.: O logos tou Theou) on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen… (Kts. Hebr 4:12-13)

Riivaaja on henkiolento, joka on kadottanut yhteytensä Todelliseen Jumalaan. (hebr.: Jehovah Elohim). Kreikkalaisissa teksteissä riivaajista käytetään nimitystä daimónion eli …

Lue koko teksti tästä.

 

Tosi rauhallinen joulukuu

Meillä tuli jouluksi hiljaista, kun kaikki kävivät läpi flunssan ja vielä melkein yht'aikaa. Flunssa oli sitkeää. Olimme juuri toipuneet vatsataudista, joten toipuminen vei aivan koulujen alkuun asti. Mutta parempi näin, kuin mammonanpalvojien jouluriepotuksessa.

 

Keskeneräisiä tekstejä moravialaisesta veljesseurakunnasta

Veljesseurakunnasta Herrnhutissa, Itämerenmaissa ja Pennsylvaniassa on suomeksi saatavissa aika vähän tekstiä. Ja jos nämä tekstit joskus valmistuisivatkin, on paljon vielä kerrottavaa Tiibetistä, Venäjältä, Etelä-Afrikasta, Surinamista …Ja jos seuraat aikaasi, katso mitä Björn Freiberg sanoi Glasgow'ssa 02.11.2008. Kukahan referoisi tämän Szechenyi Istvan- yliopiston tietäjän puhetta "That strange new intercultural faith" (Se kumma uusi kulttuurienvälinen uskonto) IALIC-konferenssissa suomeksi. Ei tahdo ehtiä nyt vartija muuhun, kuin herättämään nukkuvia. op/2008-12-07 klo 2:35.

PS. Samaan syyssyyn tuli katekismuksen viidenteen osaan parikymmentä uutta sivua. Maailman poliittisten johtajien Uskontojenvälisen liikkeen (Interfaith movement) esittelyksi kirjoitin muutaman rivin sivulle NWO.

 

Kirkot nokittelevat keskenään

Radio Deissä oli lauantaina ohjelma, jossa kerrottiin viidenkymmenen kuuden Venäjällä rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön olevan lakkautusuhan edessä. Venäjän Federaation oikeusministeriön ("Minjust") nettisivulle 15.10.2008 ilmestyneessä luettelossa on Ministeriössä numerolla 165 rekisteröity "Venäjän alueella olevan Inkerin evankelis-luterilainen kirkko" (Tsentralizovannaja religioznaja organizatsija "Evangelsko-ljuteranskaja Tserkov Ingrii na territorij Rossii"), numerolla 540 rekisteröity Inkerin kirkon Teologinen instituutti, noin 1750 baptistiyhteisöä käsittävä baptistiseurakuntien liitto, sekä muita protestanttien, helluntailaisten, juutalaisten ja islaminuskoisten järjestöjä. Listalla on myös muutamia vanhauskoisten ortodoksien, ortodoksisen kirkon protestiliikkeiden ja Idän ortodoksikirkkojen järjestöjä, mutta ei yhtään Venäjän ortodoksikirkon järjestöä.

Listaa on nyttemmin siivottu, mutta tendenssi on yhteinen EU:n pyrkimysten kanssa. Ranskassa on jo vuodesta 2001 ollut valmiina laki, jolla päästään samaan tulokseen heti, kun laki otetaan käyttöön. Sekä Venäjällä, että Ranskassa laadittujen lakien yhteinen piirre on siinä, että jos jossakin puolella uskovien yhteisöä tapahtuu pienikin virhe, voidaan koko yhteisö lakkauttaa. Lakien laittomuus tulee ilmi siitä, että jos samaa periaatetta olisi sovellettu esimerkiksi siihen Ruotsin sosialistijohtajaan, joka kävi huoramaassa alaikäisten luona, olisi Ruotsin sosialidemokraattinen puolue ollut lakkautettuna jo kauan.

Koska Venäjän Oikeusministeriön toimet eivät ole yksiselitteisiä, on hyvä tietää vähän niiden taustoista. Kirjoituksesta tuli niin pitkä, että sijoitin sen palstalle NWO. op/2008-12-02

 

Kymmenen syytettä - Ten Indictments

Muutama päivä nettiin ilmestyi Paul Washerin puhe Ten Indictments (Kymmenen syytettä/ Kymmenen haastetta). Vielä joku viikko sitten tuskin mikään suuri amerikkalainen kristillinen yhteisö ei olisi pistänyt nettiin tuota tekstiä, mutta nyt on Yhdysvaltojen uskovilla itsetutkistelun paikka. Puhe on pitkä, melkein kaksi tuntia, mutta minulla on ollut aikaa sitä kuunnella - nyt jo kolmatta kertaa. Voit löytää puheen osoitteesta www.sermonindex.com tai www.tenindictments.com sivuilta. Se saattaa löytyä myös sivulta http://the70thweek.blogspot.com.

Itsekritiikkiin on aihetta kaikilla. Valvokaa, sanotaan Raamatussa! Olen tutkimassa aihetta kirjoittaakseni tekstin kriittisyydestä ja toista nimellä Miten kuolla oikein. Herra on herättänyt monet tajuamaan samoja asioita yht'aikaa eri puolella maailmaa. Kirkko on pitänyt meitä pimeydessä ja tietämättömänä Jumalasta "tarpeeksi kauan", mutta tietämättömyyttä ei paranneta Gordon Brownin, Solanan, Zapateron tai Erdoganin, vaan Jumalan omilla lääkkeillä. op/2008-11-25

 

Esterin kirja

Esterin kirjassa ei kertaakaan puhuta Jumalasta, eikä Jeesus lainaa Esterin kirjasta yhtään lausetta. Ja kuitenkin Esterin kirja on Raamatussa, sillä sitä lukeneet entisaikojen pyhät ovat tunteneet, että siinä on "sitä jotakin". Heimo Nuutisen kirjassa "Raamatun Profetiat Toteutuvat" on sivulla 75 annettu avain Esterin kirjaan. Toivottavasti Heimo ei pane pahakseen, jos panen sen yleiseen jakeluun. Hänen mukaansa Esterin kirjan peitenimillä esiintyvät:

Haaman = Väärä Profeetta;

Kuningas Ahasveros = Antikristus;

Kuninkaan satraappi = Komissaari;

Maakunnan käskynhaltijat = Suomen suurlähettiläitä;

Kansojen ruhtinaat = Presidentit, pääministerit;

Juutalaiset = Uudestisyntyneitä uskovia;

Mordokai = paikallisseurakunta;

Ester = Profeetta + profeetallinen julistus

Kirjassaan Heimo Nuutinen käy läpi asiaa tarkemmin, mutta pääset sinä itsekin näillä tiedoilla alkuun, jos olet perillä perusteista, joista tässä puhutaan.

 

Joulu on väärä ajanlaskun lähtökohta

Joulu ei ole kristillinen juhla. Ajanlaskun alkupisteeksi se ei myöskään sovi. Ajanlaskun lähtölaskenta ei ala Jeesuksen syntymästä, vaan hänen kuolemisestaan Golgatan ristillä. Nykyisiä vuosilukuja olisi siis rukattava kolmekymmentä kolme vuotta myöhemmäksi, jos muut tekijät säilyisivät ennallaan. Nykyiseksi vuosiluvuksi tulisi tällöin 2008-33=1975. Tämän voisivat huomioida myös ne profetioiden tutkijat, jotka laskeskelevat Tuhatvuotisen Valtakunnan alkupäivää esimerkiksi Hoosea 6:2 perusteella, jossa sanotaan:

Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. (Hoos 6:2)

Kuten tunnettua, Psalmi 90:4 ja 2.Piet 3:8 mukaan Jumalan silmissä tuhat vuotta on kuin yksi päivä. Linkki iäisyyden ja katoavaisuuden välillä on Jeesus. Jeesus nousi ylös kuolleista kirjaimellisesti kolmantena päivänä, ja hänen seurakuntansa nousee ylös "kolmantena päivänä".

Vanhassa Liitossa ajanlaskun aluksi määrättiin sen luonnollisen kuukauden ensimmäinen päivä, jolloin pääsiäislammas teurastettiin ja kansa lähti Egyptistä:

Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen: "Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä alottakaa vuoden kuukaudet…" (2.Moos 12:1-2 …)

Jos nyt on 1975-s vuosi Jeesuksen ylösnousemuksesta lähtien, vaikuttaa EU:n seitsenvuotissuunnitelma 2007-2013 ennenaikaiselta. Muun muassa ENP-ohjelma on kuitenkin niin asiantuntevasti laadittu, että ilman Raamatun ennustusten perusteellista tuntemista noin yksityiskohtainen suunnitelma tuskin olisi syntynyt. Olisivatkohan pilkkaajat menneet tarkoituksella harhaan? Jospa vain ehtisi tarkastamaan nuo paperit vielä kerran vai tekisikö vaikkapa Olli-Pekka sen homman? op/2008-11-19

 

Kristalliyö 9/10.11.1938

Marraskuun yhdeksännen ja kymmenennen päivän välisenä yönä 1938 saksalaiset rikkoivat yli 7000 juutalaisten omistaman liikkeen ikkunat ja 10.11.1938 - Martti Lutherin syntymäpäivänä - paloivat synagogat ympäri maata. Rikotuista ikkunoista yö sai nimen kristalliyö.

Nimi kristalliyö on väärä. Kysymys ei ollut mistään ikkunoiden särkemisestä, vaan suurimittaisista järjestelyistä, joiden tuloksena yhdessä yössä tuhottiin koteja, liikkeitä ja juutalaisia kulttuurilaitoksia sekä aloitettiin kokonaisen kansan fyysinen hävittäminen.

Kristalliyö aloitti uuden vaiheen juutalaisten vainoissa. Vuoden 1933 jälkeen Saksa oli laatinut useita kymmeniä lakeja, joilla juutalaisia juridisesti sorrettiin, mutta vasta kristalliyönä Saksa kävi fyysisesti käsiksi niihin juutalaisiin, jotka eivät olleet päässeet lähtemään maasta, muun muassa siksi, etteivät naapurimaat ottaneet Saksan vainottuja juutalaisia vastaan.

Kristalliyön aikana surmattiin virallisten tietojen mukaan muutamia kymmeniä juutalaisia. Saksalaisen propagandakoneen mukaan palamaan sytytettiin 191 synagogaa, joista tuhoutui alle sata. Heti kristalliyön jälkeen vietiin noin 30.000 juutalaista Dachaun, Buchenwaldin ja Sachsenhausenin keskitysleireille. Se, mitä todella tapahtui, käy ilmi esimerkiksi Youtuben sivuilta, kun kirjoitat hakuruutuun sanat Crystal Night, jew.

Juutalaisvainojen ideologisen perustan olivat rakentaneet Rooman valtio ja Rooman kirkko yhdessä. Kun Rooma vuonna 70 hävitti Jerusalemin temppelin, rakennettiin Roomaan Colosseum juutalaisten uskonnosta saadun voiton ja kansanmurhan "kunniaksi". Milanon kirkkomusiikin isänä tunnettu piispa Ambrosius aloitti kirkolliset juutalaisvainot eikä Luther ollut mikään poikkeus. Valitsemalla Lutherin syntymäpäivän toimintayönsä ajankohdaksi kansallissosialistit osoittivat olevansa kirkon asialla.

Kansallissosialistit olivat odottaneet sopivaa tilaisuutta toimintasuunnitelmansa toisen vaiheen täytäntöönpanolle, mutta ei suinkaan kädet ristissä. He loivat itse jatkuvasti sellaisia tilanteita, jotka kaiken järjen mukaan nopeasti aiheuttaisivat väkivaltaisia vastatoimia. Lokakuun 18 päivänä 1938 saksalaiset lastasivat 12000 Saksassa asuvaa Puolan juutalaista rautatievaunuihin ja lähettivät Puolaan. Puolalaiset eivät päästäneet kaikkia tulijoita maahan ja rajalle jääneet noin 8000 juutalaista joutuivat epätoivoiseen tilanteeseen. Erään rajalle jääneen perheen Pariisissa asuva seitsemäntoistavuotias poika sai tiedon asiasta ja ampui Saksan Pariisin suurlähetystön virkailijan. Se oli juuri sitä, mihin Saksan hallituksen provokaatiolla oli pyritty. Kun saksalaiset oli saatu kansakuntana yksimielisesti ohjelman taakse, alkoi "juutalaiskysymyksen" "lopullinen ratkaisu", jonka tulokset toisen maailmanosan osalta tunnetaan.

Tieto kristalliyön tapahtumista levisi nopeasti ympäri maailmaa. Kristinuskon vastaisen rahamaailman ideologinen äänitorvi The New York Times kirjoitti asiasta 11.11.1938, mutta väitti Göbbelsin määränneen vainot lopetettavaksi. Mutta myös ideologisesti sitoutumattomat lehdet seurasivat tarkkaan tapahtumien kulkua, erityisesti Ruotsissa, jossa mm. Kalmar Läns Tidning seurasi tapahtumien kulkua tiiviisti ja piti lukijansa ajan tasalla siitä, mitä "suuressa maailmassa" tapahtuu. Ideologisista syistä johtuen monet kuitenkin sulkivat korvansa ja väittivät kaiken olevan pelkkää panettelua.

Vuonna 1938 vain harvat ymmärsivät juutalaisvainojen todellisen tarkoituksen ja jotkut valehtelivat tahallaan. Englannin pääministeri Chamberlain (1937-1940) vakuutti Hitlerin luota palatessaan, ettei sotaa ainakaan "meidän elinaikanamme tule".

Tammikuun ensimmäisenä 2007 alkoi Euroopan Yhteisössä uusi seitsemän vuoden pituinen kausi. Sen käännekohta tulee 2010, jolloin monet nyt vielä pimennossa olevat uudet lait päästävät paholaisen intohimot valloilleen. Monet uskovat on tuuditettu sellaiseen luuloon, että Jeesus hakee omansa pois ennen vaivan aikaa. Mutta jos EU:n seitsemän vuoden kausi on yhteneväinen Danielin kirjan 9:25-27 sanoman kanssa, on tämä "ennen-vaivan-aikaa-tempaamisen" oppi väärä. Me saatamme olla vaivan ajassa jo nyt. op/2008-11-07

 

Viimeinen taisto eli Maailman loppu

Opettaja kysyi oppilaalta pelkäätkö tämä maailman loppua, "kun siitä teillä kotona puhutaan"? Tyttö vastasi, että "en pelkää". Odotamme silti jumalattomien ihmisten seuraavaa hyökkäystä ja sitä, mitä meidän Puolustajamme Uuden maailmanjärjestyksen psykologeille vastaa.

Sosialistit ovat käyneet viimeistä taistoaan jo yli kaksisataa vuotta. Ranskan presidentin Jacques Chiracin mukaan EU:n perustuslaki vie Ranskan vallankumouksen päätökseen. Mitä pelättävää siinä olisi? Eihän Jumala lapsiansa hävitä. Vain paholaisen lapset joutuvat helvettiin, mutta on siihen syytäkin. Kun vuonna 1998 jäin palkkatyötä vaille, evättiin työttömyyspäiväraha. Asiasta ilmoitettiin minulle puhelimitse työvoimatoimiston Ruoveden konttorin kautta nähtävästi siksi, ettei asiasta jäisi kirjallista dokumenttia. Puhelimella tehty ilmoitus aiheutti myös sen, etten edes tiennyt sen merkitsevän työnhaun päättymistä, vaan kävin vielä monta kertaa työkkärissä ilman, että asiaa olisi minulle silloinkaan kerrottu. Asia selvisi vasta vuosien päästä. Silloin Virtain toimiston päällikön oikeuskanslerille antaman kirjallisen selvityksen mukaan en "kuitenkaan" olisi voinut ottaa työtä vastaan, koska minulla oli voimassa oleva rakennuslupa.

Raamatun mukaan käärme oli viisain kedon eläimistä. (Kts. hebreankielinen teksti). Oikein ihailla täytyy. Varmistaakseen saavutuksensa paholaisen palvelijat pyörittelivät oman käännöstoimistonkin toimilupahakemusta niin kauan, että kun asiaan viimein saatiin vastaus, ei työllistyminen sitäkään kautta enää käynyt päinsä.

Tyttärelläni täytyy olla aika vahva usko Jumalaan, koska hän ei näe mitään pelättävää siinä, että Suomen Tasavalta lähti niinkin rajuun taisteluun perhettämme vastaan. Olemmehan menettäneet yhden omakotitalon, kaksi perintöä ja kaikki säästöt sen noin kymmenen vuoden aikana jonka kuluessa olin työttömänä. Lisäksi mainittuun rakennusprojektiin menneestä velkarahasta noin kolmekymmentä tuhatta jäi maksamatta. Kymmenen vuoden tuloton kausi teki myös aika loven siihen työeläkkeeseen, jolla yhdeksän alle kuusitoistavuotisen pitäisi nyt pärjätä. Mutta mitäpä Saatana ei orjillaan teettäisi voittaakseen, mikäli mahdollista, viimeisen taistonsa ennen Jeesuksen puuttumista asiaan. op/2008-11-07

 

Syksyn vaaliteema

Keskustapuolue on lähtenyt kunnallisvaaleihin "perheen" puolesta, ja kokoomus liputtaa "yhteisöllisyyden" puolesta. Varo näitä feikkejä, sillä kumpikaan puolue ei voi edes halutessaan esiintyä perheen asialla, sillä valtio itse perustuu kokonaan kapinaan perhettä vastaan.

Jumalan järjestelmä on patriarkaalinen. Patriarkaalisen järjestelmän suojelemiseksi Jumalan laissa on kohta "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit maan päällä". Valtion kapina on sitä, että se yrittää siirtää valtaa perheeltä kapinaliikkeelle, eli alistaa perheitä.

Perhettä suurempi yksikkö Jumalan järjestelmässä on suku. Sukua suurempi on heimo. Heimoa suurempi on kansa. Ne kansat, jotka eivät ole Häneen liittyneet, eivät luonnollisestikaan kuulu Jumalan kansaan. Mutta näihinkin kansoihin kuuluville ihmisille on tarjottu mahdollisuus syntyä Jumalan lapsiksi Jeesuksen ristin evankeliumin kautta, jolloin hekin saavat Jumalan valtakunnan kansalaisoikeudet.

Valtio on paholaisen luomus. Kohta kun Jeesus oli kastettu, esitteli Paholainen näitä luomuksiaan Jeesukselle ja tarjosi hänelle oman järjestelmänsä päämiehen paikkaa yhtä kumarrusta vastaan.

Paholaisen järjestelmä perustuu väkivaltaan. En nyt lähde kertomaan Nimrodista, Babylonista, Assyriasta, Kreikasta enkä Roomasta, sillä niiden loppu on lähellä. Ne ovat kokoamassa joukkojaan viimeiseen taistoon Jumalan valtakuntaa vastaan, mutta koska väkivaltaa ei kaikkien äänestäjien keskuudessa arvosteta korkealle, ne yrittävät naamioitua perhe-elämään liittyvien nimikkeiden taakse. Huomaa tämä: samalla kun Saatanan asiamiehet pyrkivät halventamaan oikeaa perhettä eri keinoin he yrittävät käyttää oikeaan perheeseen liittyviä hyviä mielikuvia omista perversseistä luomuksistaan - kaupatakseen niitä sitten meille perheen, yhteisöllisyyden tai muun semmoisen nimissä.

Poliitikkojen "yhteisöllisyydellä" ei ole mitään tekemistä Jumalan luomisjärjestykseen sisään rakennetun ja luonnollisen elämänmuodon kanssa. Ranskan vallankumouksen arkkitehdit - edistykselliset eli "illuminati" - esittivät jäsenkunnalleen vuonna 1776 Ranskan vallankumouksen todellisen ohjelman, jonka kuudesta julkisesta kohdasta yksi määrää perheet hävitettäviksi, naiset sosialisoitaviksi ja lapset valtion kouluihin indoktrinoitaviksi. Silloinkaan ei tätä Strasbourgissa esitettyä ohjelmaa ei näytetty kansalle, vaan sille tarjottiin iskulauseita tyyppiä "Vapaus, veljeys, tasa-arvo tai kuolema".

Ajattele nyt vielä kerran, onko sinun mentävä äänestämään vai ei. Ja lue lastesi koulukirjat, ja katso, miten ne sitä saatanallista Illuminatien uskontoa sinun lapsillesi syöttävät. Älä kumarra Saatanaa jos aiot olla mukana voittajien ylösnousemuksessa. op/2008-10-02

 

David Wilkerson koulusurmista Helsingissä 15.06.2001

David Wilkerson oli kesällä 2001 poikansa kanssa Suomessa ja puhui mm. Helsingin messukeskuksessa. Puheessaan hän kertoi Yhdysvaltojen koulujen massamurhista ja lisäsi, että vaikka te ajattelette, ettei täällä Suomessa voi koskaan käydä, on hän aivan varma, että aivan kohta samat asiat tullaan näkemään Suomessa.

David Wilkersonin puhe saattaa löytyä netistäkin. Jokelan koulumurhien jälkeen ainakin Suomen vapaakirkon Viikkolehti muistutti puheesta sivullaan.

Yhteiskunta ei pysty koskaan poistamaan synnin seurauksia - eihän se pysty poistamaan itse syntiäkään. On vähintään ällöttävää kuunnella poliitikkojen ja "psykologien" pöyhkeitä sanoja siitä, kuinka he aikovat tätä maailmaa parantaa tekemällä synnin "lailliseksi" sanakikkailun avulla eli määrittelemällä synnin käsitteet uudestaan heille ja heidän päämiehelleen mieluisemmalla tavalla. Hakusanoilla David Wilkerson Helsinki 2001 saatat samalla löytää ne sivut, joissa Vastustaja propagandaansa julisti. Vastustajan asian avangard-joukkiona Wilkersonin käynnin yhteydessä esiintyivät perverssit.

Synnin poistamiseen pystyy vain Jeesus. Siksi on turha odotella apua koulusurmiin ihmisiltä. Ja Jeesuskin auttaa vain niitä, jotka tekevät diilin hänen kanssaan kuolettamalla oman syntinsä sen välineen avulla, jonka kautta hän meidätkin pelastaa. Se väline on risti. op/2008-09-30

 

Voldemar Ilja

Ortodoksipappi Voldemar Ilja on kirjoittanut viisi kirjaa Viron herrnhutilaisista:

Kirjasarjaan on tulossa kuudeskin osa, mutta en tiedä, onko se jo valmis. Ymmärrettävissä olevista syistä kirjasarjan julkaisu alkoi vasta Eestin itsenäisyyden palauttamisen jälkeen. Sarjan ensimmäistä osaa lienee vielä saatavissa Tiedekirjasta, Helsingistä, puh. 09-635177 ja eemeli tiedekirja@tsv.fi. Muita voi kysyä kristillisen kirjallisuusseuran Logos myymälästä Tallinnasta, os. Narvan maantie 51 tai tiedustella osoitteesta helve@logos.ee tai logos@logos.ee kautta.

Voldemar Ilja on syntynyt Misson pitäjässä Tsiistren kylässä Petserinmaalla 1922, elänyt toisen maailmansodan jälkeen metsäveljenä (haku: metsavend), vv. 1953-1954 ollut vankina Venäjällä, opiskellut Tallinnassa uskontotieteitä ja vihitty papiksi 1956, mutta jo vuosia ennen sitä hän oli palvellut Petserinmaan ortodoksiseurakuntia.

Eestin veljesseurakunnat, "vennastekogudus" tunnetaan maailmalla monilla eri nimillä. Tsekinmaalla veljesyhteisö käytti itsestään nimeä Jednota Bratrska, saksalaisille se oli Brüdergemeine, englantilaisessa kielikunnassa käytettiin nimeä Moravian Brethren jne. Nimi herrnhutilaiset syntyi siitä, että 1720-luvun alussa tuli pieni, mutta päättäväinen joukko alkuperäisen Jednota Bratrskan kasvatteja kreivi Zinzendorfin maille Saksiin pakolaisiksi. Tämä joukko nimesi kreivin heille antaman Hutbergin kukkulan Herrnhutiksi, ja perusti sinne veljesseurakunnan väliaikaisen keskuksen, josta he pian siirtyivät eri puolille maailmaa. Liivinmaalle yhteisö lähetti noin 200 työntekijää. todellisia sekatyömiehiä, sillä he pystyivät vähän kaikkeen, myös elättämään itsensä kuten apostoli Paavalikin aikoinaan. op/2008-09-13; uusi osoite lisätty 2008-09-22

 

Mitä Nikodemos ei tiennyt?

Minä olen kyllästymiseen asti kuullut saarnoja siitä, että "Ihmisen on synnyttävä uudesti ylhäältä". Mutta entä jatko? Milloin ja miten se tapahtuu? Kysymyksenasetteluhan on meille tuttu Johanneksen evankeliumin kolmannesta luvusta, joten ei siitä sen enempää. Mutta kuulkaapas, miten Jeesus Nikodemuksen kysymykseen vastasi:

Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! (Joh 3:9-10)

Jatketaan vielä:

Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? (Joh 3:10-12)

Jeesus selosti monella eri tapaa sen, että ennen kuin joku syntyy uudesti, on hänen ensin kuoltava tälle maailmalle. Hän puhui vehnänjyvän tiestä, riisuutumisesta ja pukeutumisesta, ristin kantamisesta, helmen ostosta sekä kaikesta luopumisesta Hänen tähtensä ja sen seuraamuksista tässä ajassa, tuhatvuotisessa valtakunnassa ja ikuisuudessa. Eikö Nikodemos ollut tätä kaikkea kuullut? Nikodemos oli kuitenkin onnellisemmassa asemassa, kuin ne monet, jotka nykyisin kuulevat sata saarnaa siitä, että ihmisen on synnyttävä uudesti ylhäältä, mutta ei yhtään saarnaa siitä, mistä hänen on luovuttava, voittaakseen omaksensa iankaikkisen elämän.

Vapaakirkon kirjakaupassa näin erään Rick Warrenin kirjan, juuri sen, minkä avulla vihollisen kirkolliset kätyrit yrittävät poistaa kristinuskosta "ristin pahennuksen". Se, jos mikä on terroriteko, sillä risti on ainut silta kuolemasta elämään. Paholaisen palvelijatkin osaavat sen takaperoisen tempun elämästä kuolemaan, mutta edistykseen pystyy vain Jeesus.

 

Edvard Leppik in Memoriam

Eduard Leppik (11.10.1924-19.05.2008) syntyi ja kävi alkeiskoulua Mõisakülässä ja opiskeli 1947-1952 Tartossa erikoistuen itämerensuomalaisten kielten ja kansojen tutkimiseen. Vuosina 1952-1978 hän toimi opettajana Väike-Maarjan keskikoulussa, mutta samalla hän ehti tehdä myös lukuisia mielenkiintoisia matkoja Suomalais-Ugrilaisten kansojen pariin. Niistä ja muista kotiseudun uutisista hän kertoi lukuisissa (yli 300) lehtiartikkeleissaan, jotka olisivat mielenkiintoisia vielä nykyäänkin. Neuvostovallan aikana Eduard Leppikiltä ilmestyi vain kaksi kirjaa, toinen Gruusian (Georgia) neuvostotasavallasta ja toinen on Väike-Maarjan paikallishistoria.

Vanhemmilla päivillään Eduard Leppik asui Neerutin kansallispuistossa olevassa talossaan lähellä Rakveren kaupunkia. Hänen suuren työhuoneensa kaksi seinää olivat täysin kirjojen peitossa lattiasta katonrajaan saakka. Se oli aikaa, jolloin kaikki ei mahtunut yhdelle kovalevylle. Kirjoituskonekin oli sitä tavallista ruisleivällä käyvää mallia.

Neuvostovallan kaaduttua Eduard Leppik sai useita kunnianosoituksia. Kun Eduard täytti 80 vuotta, kävi Eestin presidentti Lennart Meri häntä tervehtimässä. Paikallinen Neeruti Selts - Neerutin seura kertoo nettisivuillaan näistä asioista lisää.

Eduard Leppik ehti myös kääntää Uuden katekismuksen toisen version eestin kielelle. Se löytyy osoitteesta http://opsti.japo.fi/kjt3040.htm nimellä Kuidas Jumalat tunnetakse. Uudempi versio ei ehtinyt valmiiksi - eihän se ole valmis vielä nytkään. Kymmeneen vuoteen en päässyt edes käymään Eduardin luona, vaikka minulla olisi ollut häneltä paljon kysyttävää varsinkin eestiläisen veljesseurakunnan historiasta.

Eduard Leppik jätti esimerkin siitä, että ihminen voi elää ihmisenä, vaikka kaikki muut puiston asukkaat olisivat luonnollisia petoeläimiä pahemmat. Jumala on myös siunannut Eduard Leppikin perhettä voittajien siunauksella.

 

Campenhausen

Kävin kirjaston tietokoneella etsimässä tietoja Suomen kenraalikuvernööristä, Balthasar von Campenhausenista. Tulos: 0. Voisitko sen enää selvemmin kertoa, jollei tämä:

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. (Room 1:18-19)

Campenhausen oli uskova mies, joten älä turhaan ihmettele, miksi hänet on lakaistu pois pimeyden orjien silmistä.

 

Raamattumuseo Aluksessa, Latviassa

Ernst Glück käänsi Raamatun lätin eli latvian kielelle 1689 ja se painettiin Ruotsin kuninkaan rahoittamana 1694. Glück teki työn Aluksnen kaupungissa lähellä Venäjän rajaa. Sattumaksikin usein sanottu Jumalan ihmeellinen johdatus vei meidät viime viikolla Aluksneen. Enemmän tästä sivulla Retki Latviaan. op/2008-08-03

 

Bike Zhan

Kiinassa on paljon uskovia vankiloissa, mutta muitakin valtiollisen terrorismin muotoja käytetään. Kotiseurakuntaliikkeen yhteistyöelimen puheenjohtaja Bike Zhan ajettiin kadulle vaimonsa Xie Fenlanin kanssa kohta, kun hän oli tavannut Kiinassa vierailleita amerikkalaisia republikaanisen puolueen valtiomiehiä.

Xie Fenlan ja Bike Zhan eivät ole kadulla yksin. Yksi Xiao Mein lauluista on nimeltään Bu Shi Mei You Jia, (Ei ole ketään, jolla ei olisi kotia). Laululla Xiao Mei muistuttaa meitä kodista, jossa on vielä tilaa Jeesuksen uusillekin seuraajille, kts. Joh 14:1-2. (Laulu löytyy Youtubesta Xiao Mein itsensä laulamana nimellä Not Homeless, kun lisäät hakusanaksi joko Canaan hymns tai Xiao Mei).

Kaikki uskovat eivät ole vankiloissa Kiinassakaan, sillä sadan miljoonan ihmisen sijoittaminen vankiloihin on hankalampaa kuin kadulle häätäminen. Myös sadan miljoonan ihmisen holokaustilla saattaisi olla arvaamattomia vaikutuksia. Amerikkalaisten kongressimiesten tekemässä muistiossakin luetellaan pääasiasiallisesti vain kotiseurakuntaliikkeen johtajatason vangittuja jäseniä:

Alimujiang Yimiti, Daniel Ng,

Dong Yutao,Eliza Ng, Feng Guangliang, Gao Zhisheng,Hua Huiqi, Li Shentang,Lou Yuanqi, Peng Ming,Shen Zhuke, Shi Weihan, Shuang Shuying, Sun Qingwen,

Wang Weiliang,

Wusiman Yiming,

Zhang Geming,

Zhang Rongliang,

Uskovien vangitsemisessa ei ole mitään ihmeellistä; ihmeellistä olisi, jos perkeleen palvelijat eivät kävisi Jeesuksen seuraajien kimppuun. Vai tunnetko sinä ainuttakaan Jeesuksen seuraajaa, jota ei olisi vainottu? Kerro minullekin, jos sellaisista tiedät! Luis Palau ehkä? Älä naurata. op/2008-07-28

 

Päivän sana

Nousin tänä aamuna vuoteesta mielessäni tämä lause:

Vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.

Helppo ohje uskoville siitä, miten synti ja lihan valta voitetaan! Paikka löytyy Galatalaiskirjeestä:

Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. (Gal 5:17)

Jos sinulla ei ole Jumalan Henkeä, et tietenkään voi vaeltaa Hengessä ja viettelyksetkin jäävät voittamatta. Et voi edes tietää, mitä tuo "Hengessä vaeltaminen" on, sillä Henki saadaan vasta uudestisyntymässä.


Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat! (Luuk 11:13)

Jeesus sanoi tämän lähimmille oppilailleen kohta opetettuaan heitä rukoilemaan Isä-meidän rukouksen sanoin, kts. Luuk 11:1-4. Siinä vaiheessa Jeesuksen oppilaat olivat jo luopuneet kaikesta seuratakseen Jeesusta. Astiat olivat tyhjentyneet, ja pystyivät ottamaan vastaan Jumalallisen luonnon, mikä teki heistä voittamattomia - kunhan vain he huolehtisivat siitä, että "vaeltaisivat Hengessä".

Hengessä vaeltaminen jää monelle arvoitukseksi kuin Kaanaan kieli ja silloin on vaikea ymmärtää sekin, kuinka konkreettisia ovat nämä psalmin sanat:

Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. (Psalmi 23)

Kaunis psalmihan se olisi pelkkänä runollisena kertomuksenakin, mutta kun Henki sinua johdattaa viheriäisille niityille vastoin kaikkia paholaisen virityksiä, on ylistyskin sinun suussasi voittolaulu. Isä tekee mielellään lapsistaan voittajia! op/2008-07-13

 

Suuret villipedot kulkevat vapaana

Parkkuun kylässä syntyi vuodessa kaksi sudenpentua ja kaksi ihmisen poikasta. Maanantaina loikki tien yli uutukainen ilves auton nokan editse reilun kilometrin päässä kotoamme, joten näyttää siltä, että eläinmaailma on saanut hienoisen yliotteen Parkkuun ihmiskannasta. Sama näkyy siinäkin, että eilen, perjantaina 2008-07-11 YK:n yleiskokous ei ottanut käsiteltäväkseen Ukrainassa 1932-1933 sosialistisen internationaalin johtavan valtion suorittamaa kansanmurhaa.

YyKoon tuesta kansanmurhan suorittajille kertoi Venäläinen uutistoimisto www.lenta.ru pääsivullaan, mutta löydät jutun myös tästä: http://lenta.ru/2008/07/12/golodomor/ Nykyisen rysselin orjien sivuilta uutista en löytänytkään. Silloin, kun Neuvostoliiton vähemmistökansoja systemaattisesti hävitettiin, niistä kertoi Gareth Jones; katso www.garethjones.org. (Hänet muuten tapettiin, mutta valhetta levittänyt New York Timesin reportteri sai Pulitzer-palkinnon saatanan hoville tekemistään palveluksista).

Maailma on Paholaisen vallassa. Meitä, jotka Jeesus on vapahtanut Paholaisen vallasta, on vain vähän, mutta me perimme maailman, eikä kestä enää kauan, kun me päästään villipedoista kokonaan eroon.

 

The Lisbon Treaty ja herrojen muut kujeet

Sitä sanotaan Lissabonin sopimukseksi, mutta nyt, kun Irlanti on saanut sanoa sanansa, se on arvoton. Mitä se on, sitä sietää katsoa vaikka tästä, jos sinulla on laajakaista. Tänään, 2008-07-11, päivälehdet kertoivat, ettei YK saa syytettä Srebrenican joukkomurhasta. Mitenkäs ne sen sanoivatkaan, että niillä on syytesuoja?

Meillä uskovilla on muuten sellainen Jumala, ettei hän tarvitse syytesuojaa. Tiedätkö miksi? No kun hän ei tapa syyttömiä, eikä syyllistäkään, joka hänen turviinsa sen ahtaan ja vaikeasti löydettävän portin kautta ajoissa tulee. op/2008-07-11.

PS. Kielioppivirhe korjattu 2008-12-20. Samalla muistutetaan, että "pakanain täysi luku" saattaa täyttyä jo lähipäivinä.

 

Suomen puolustus nyt ja vuonna 1700

Yleisradio kertoi 2008-07-04 kokoomusjohtaja Kanervan mietteitä Suomen puolustuksesta. Tässä Osmon mietteitä samasta asiasta. op/2008-07-05

 

David Hathaway Tallinnassa 19.09.2008-21.09.2008

David Hathaway on varannut Tallinnan Saku Arenan perjantaina, syyskuun 19 päivänä alkavaa kolmipäiväistä kokousta varten. Kokouspaikka on katettu. Varaa hotellisi ajoissa, sillä väkeä tulee paljon. David Hathaway on tunnettu kirjoistaan sekä evankelistana myös Venäjällä. Hän eroaa edukseen niistä saarnamiehistä, joita Yhdysvaltojen ja Lontoon pankkiirisuvut tukevat.

 

Uudestisyntyminen

Uudestisyntyminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun kohde on kuollut. Jeesus kertoi siitä näin:

Joka kadottaa elämänsä (tin psihin autou) minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. (Mk 8:35)

Kadotetun elämän (psyyken) liitto lihallisen (sarkikos) elämän (bios) kanssa on purettava ja se puretaan uskon kautta kasteessa Jeesukseen. Puretun liiton tilalle solmitun Uuden Liiton kansalainen syntyy uudesti ylhäältä, mutta syntyvä elämänmuoto on sielullista elämää korkeampaa hengellistä (pneumatikis) elämää (zoi). Älä siis odota liian kauan, vaan pura vanha liitto nyt, sillä psykosomaattisen kuoleman jälkeen sitä ei voi enää purkaa, eikä uutta tehdä.

On olemassa myös erilainen, monille uskonnoille yhteinen oppi uudestisyntymisestä. Sen kannattajat odottavat lihan kuolemaa ja uskovat sitten syntyvänsä kuka miksikin, esimerkiksi pyhäksi lehmäksi. Tämä Aabrahamin suvun hengellisille jälkeläisille vieras ajatus tekee komeaa kambäkkiä myös protestanttisessa maailmassa.

Uudestisyntyneessä ihmisessä on henki ja ruumis. Sielukin on tallella, mutta Jumalan plakkarissa, tallella iankaikkista elämää varten. Jumalan evankeliumin ja Baabelin evankeliumin ero on siis siinä, mikä kuolee. Kristuksen evankeliumissa kuolee sielu ristin kautta tehdäkseen tilaa hengelliselle elämälle:

Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa." (Mark 8:34-38)

Juhannuskonferenssi 2008

Kirkottumassa olevan helluntailiikkeen juhannuskonferenssin teema oli valittu hyvin: "Paras on edessä". Vanhassa helluntailiikkeessä tällä tarkoitettiin sitä, että Taivaassa on kaikki hyvin ja siihen lisättiin vielä, että "monen ahdistuksen kautta" meidän on sinne meneminen, eikä tämäkään puoli asiasta jäänyt täysin varjoon. Maallistuneen uskonnollisuuden tavoitteenahan on taivas maan päälle, nyt heti ja helposti ja toisten, vaikka Jeesuksen kustannuksella tietysti.

Juhannuskonferenssissa oli tapahtunut sukupolven vaihdos. Nuorta väkeä oli paljon; vanhemmat lienevät katselleet konferensseja netistä livenä, niin kuin mekin osittain teimme. Myös pääpuhujaksi noussut Sam Abraham Intiasta oli nuoremman polven miehiä. Ja Luojan kiitos, hänellä oli sana hallussaan. Hänen perjantaina 20.06.2008 pitämästään puheesta tehtyä DVD olemme nyt kuunnelleet jo monta kertaa.

Sam aloittaa puheensa matalalta, mutta rakentaa siitä esityksen, joka tuo esiin koko asian siitä, mitä varten me uskovat olemme olemassa: Meidän tulee olla Jumalan kunnian asuinhuoneita. Hän puhui myös lauantain myöhäiskokouksessa - ja taas asiaa.

Jotkut konferenssissa kuullut lausunnot näyttivät ristiriitaisilta. Lauantai-illan myöhäisohjelmaa kotona seurannut alle neljävuotias tyttäremme sanoi äidille kovaäänistä rummutusta katsellessaan: "Äiti. Me olemme Jumalan vihollisia". Minä luotan lasten arvostelukykyyn usein enemmän kuin omaani. Isompien lasten kanssa näimme esityksen paikan päällä, ja nuorimman tyttären sanoma tosiaan vahvistaa kysymyksiä siitä, oliko musikaalisesti vaikuttava esitys ruumiin, psyyken vai hengen tuotetta.

Helluntailiikkeessä, jos missä pitäisi tietää, mihin Walesin herätys 1904-1905 ja heti sen perään alkanut Azusa Streetin herätys perustui. Jos et tiedä, katso J. Edwin Orrin esitelmät netistä. Niitä löytyy monistakin osoitteesta; myös youtubesta ja www.jedwinorr.com sivuilta. Psykosomaattisista aineksista ja hengellisistä aineksista lähtevän ylistyksen ero voi tuntua hienonhienolta, mutta ainakin minulle toinen tuo esiin tuskanhien, mutta toinen vapauttavan ilon tunteen. Jessien Penn-Lewis kirja War on the Saints, Sota pyhiä vastaan, on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Se on suomennettukin, mutta hieman eri nimellä. Valitettavasti kirja on teoreettinen, ja tuskin niiden lukijoiden ymmärrettävissä, jotka sitä eniten tarvitsisivat.

Kauas on helluntailiike ajautunut siitä, mitä se joskus väitti olevansa. Eräs suomalaisista puhujista mainitsi nimen Rick Warren. Rick Warren on amerikkalaisen megakirkon "Saddleback Church" perustaja, joka hiljakkoin on valittu uskontopuuhiin siirtyneen englantilaisen sosialistin Tony Blairin järjestön 12-jäsenisen neuvottelukunnan (advisory council) jäseneksi. Rick Warren tunnetaan paitsi yhteisistä hankkeistaan johtavien kristinuskon vastustajien kanssa myös kirjastaan The Purpose Driven Life. Jos helluntailiikkeen johtajat olisivat helluntailaisia, he pystyisivät varsin helposti tunnistamaan Rick Warrenin ja hänen yhteistyökumppaniensa hankkeen apokalyptisen luonteen. Ja asemansa puolesta heidän velvollisuutenaan olisi varoittaa siitä. Todella hämmästyttävää, että helluntailiikkeen pastorit ovat johdattamassa helluntailaisia antikristuksen pyydykseen. Myös Suomen vapaakirkko näyttää olevan Warrenin valjaissa.

Carita Kallion näyn vaalenneista pelloista ja pellonojaan heitetyistä sirpeistä olen valmis ottamaan vastaan ilman nokittelua. Juuri niin minäkin sen koen. Sitä pahemmalta kuuluikin kuulla vanhan helluntaikonkarin päättäjäistilaisuudessa sanovan jotain sellaista, että kun kaikki halukkaat eivät voi saarnaajiksi päästä, niin laskekoot vaikka kaatuneita. Pidin konkarin puheenvuoroa paitsi röyhkeänä, myös eräänlaisena puolustuspuheena sille pappisvaltaiselle, siis saarnaajavaltaiselle seurakuntajärjestykselle, joka tekee turhaksi uskovien yleisen pappeuden nyt myös helluntailiikkeessä, ja on nyt johtamassa koko liikkeen kirkollistumiseen, ja parhaassakin tapauksessa hajoamiseen.

Suomen vaalenneet elopellot ovat leikkaamatta siksi, että vain harvat uskaltavat toimia vastoin nikolaiittojen tahtoa. "Maallikot" on tehty hiljaisiksi. Vuosikymmeniä sitten olin kuulemassa samanlaista puhetta Kansanlähetyksen edustajakokouksessa Kauniaisissa. Silloinen Kansanlähetyksen kotimaantyön sihteeri Muroma junior pahoitteli ulkomailla harjoitettavan lähetystyöbudjetin suurta osuutta sisälähetysbudjettiin verrattuna ja kysyi, eikö suomalainen sielu ole yhtä arvokas kuin ulkomaalaisenkin sielun hinta? Muroma ei näyttänyt ollenkaan ymmärtävän, että olihan meitä suomalaisia uskovia Suomessa tuhansia, jotka emme olleet lähetyksen rahoja hamuamassa, vaikka Herramme asialla toimimmekin.

 

Retkeilyä Virossa ja Liivinmaalla

Viikko sitten luimme lasten kanssa Katri Kukkosen elämäkertaa Ilon ja itkun Inkeri. Pitkän elämänsä aikana (suurin piirtein koko 1900-luku) hän ehti nähdä ja kokea paljon sekä murhetta että Jumalan armoa ja rakkautta. Hän näki inkeriläisen kansan hävityksen ja kävi itsekin oman Siperian kierroksensa.

Katrin hengellinen koti oli luterilaisessa kirkossa. "Lahkolaisia" hän karttoi. Evankelinen liike ei hänen mielestään ollut "lahkolaista" liikehdintää, ja se jätti hänelle mahdollisuuden elää uskovienkin yhteydessä. Hän säilyi uskovana, mutta koko Inkerin kristikunnan tarpeisiin se oli vähän.

Seuraavan päivän iltana olimmekin sitten jo lasten kanssa Virossa. Herra johti niin, että ensimmäinen uskova, jonka tapasimme, oli tosi suomalainen mies Boriss Ivanov. Hänkin oli kotoisin Inkeristä ja vieläpä aivan samalta seudulta kuin Katri Kukkonen, vain vähän nuorempaa tekoa kuin Katri. Myös Boriss oli käynyt oman siperiankierroksensa. Matkalla olivat kuolleet Boriksen veli, äiti ja isä. Vain Boriss palasi, mutta hänen nimensäkin oli muutettu venäläiseksi.

Erojakin Kukkosen ja Boriksen elämässä on. Boriss on joidenkin mielestä "lahkolainen", mutta kun minä aamulla heräsin metodistikirkon vierashuoneessa, oli nyt kirkon talkkarina toimiva Boriss jo kuuntelemassa aivan tavallista suomalaista aamuhartautta radiosta. Sitten Boriss kertoi, missä kunnossa hän oli ollut, kun hän 1949 palasi Siperian kierrokseltaan. Vielä sen jälkeenkin Boriss vietti monta vuotta paholaisen vallan alla, mutta sitten hän siirtyi Voittajan leiriin. Herra myös paransi Boriksen sellaiset sairaudet, ettei kenenkään tarvitse erehtyä siitä, kuka sen teki.

Illalla olimme käyneet Rakveressä, nuorten tilaisuudessa, jonka ainoa sisältö oli Herran ylistäminen. Musiikkipuoli oli vahva ja äänen voimakkuuskin lähellä ylilyönnin rajaa. Mutta henki oli hyvä. Mieltä askarrutti vain kysymys, voivatko esiintyjät lauluissaan pyytää Jumalan voimaa kiusauksien voittamiseen, jos kuvankauniiden tyttöjen pukeutuminen on sitä, että vanhempien miesten pitää kaivella nitroja taskusta.

Billygrahamilaisessa uskonnollisuudessa on ohitettu tämä Jeesuksen sana:

Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. (Joh 14:15)

Tästä pääsenkin itse asiaan: Liivinmaan matkamme eräänä tarkoituksena oli eläytyä siihen hetkeen, kun Jeesus 1700-luvun alussa alkoi vapauttaa eestiläisiä saksalaisten, ja vuodesta 1710 lähtien myös venäläisten orjuudesta. Herrhutin veljesyhteisössä, joka sen tekivät, ylistyslaulujen laulajat eivät pukeutuneet haastavasti.

Joku aika kirjoitin Pietari Schaeferista, kertoakseni vähän siitä, kuinka Ruotsin valtiokirkko otti vastaan Hallen pietistit ja muut uskovat, kun heitä alkoi Liivinmaalla, Suomessa, Ruotsissa ja Pommerissa esiintyä ja Tsaari Aleksanteri Ensimmäisestä, jonka kääntymykseen herrnhutilaisen suutarin kautta uskoon tullut paronitar Juliana von Krüdener (1764-1824), o.s. Vietinghoff-Scheel Riiasta oli ratkaisevasti vaikuttanut, ja jotka molemmat häipyivät historian näköpiiristä Krimillä vuoden väliajoin.

1700-luvun alussa monet Baltian saksalaisista opiskelivat Hallen laitoksilla ja toivat sieltä Ruotsin "puhdasoppisten" luterilaisten vihaaman kristinuskon Liivinmaalle, kuten nyt Viroon kuuluvaa aluetta ja Latvian pohjois-osaa silloin kutsuttiin. Hallen pietistien oppilaitoksissa oli opiskellut myös "valtakunnankreivi" Ludwig von Zinzendorf ja vaikka hän olikin eräs sen ajan Euroopan pahimpia "kerettiläisiä", ovet aukenivat hänelle ja hänen tshekkiläisille pakolaiskristityille perustamasta Herrnhutin yhteisöstä tulleille veljille. Siitä, miten usko Kristukseen ei ainoastaan voittanut luterilaisen kirkon vastustuksen, vaan kesti elävänä Baltian saksalaisten kartanonherrojen, saksankielisen luterilaisen kirkon ja Venäjän keisarikunnan yhdessä järjestämän vainot ja nosti eestiläiset ja latvialaiset kansakuntien joukkoon, on tekeillä teksti, johon myös matkamme varsinainen tarkoitus liittyi.

Lääne-Virumaalta matkamme jatkui Pärnun kautta Saarenmaalle. Kuressaaressa majoituimme Elviran luo. Myös hän on ollut karkotettuna Venäjälle. Elvirasta olen kertonut tekstissäni Jumala johdattaa. Sodan aikana Elvira oli sotalapsena Kodisjoella, Suomessa, mutta kun miehitettyjen maiden sotapakolaiset sodan jälkeen lähetettiin Suomesta Neuvostoliittoon, vietiin Elvira Jaroslavlin seudulle moneksi vuodeksi. Mutta Elvira ei ryssittynyt laisinkaan. Neljäkymmentä kaksi vuotta hän on ollut yhden miehen vaimo.

Matkaani olin valmistautunut lukemalla muutaman kirjan. Ehdottomasti parhaat niistä olivat assyrialaisen kristikunnan tuntijana tunnetun professori Arthur Vööbusin vuonna 1974 julkaistu Studies in the History of the Estonian People (Tutkimuksia Eestiläisen kansan historiasta), osa III, ja Valdis Mezezersin The Herrnhutian pietism in the Baltic vuodelta 1975. Eestin saksalaisesta kartanokulttuurista löytyy tietoa osoitteesta www.mois.ee. Luin myös Oxfordin ja Cambridgen diletanttien tekeleitä, mutta niiden anti jäi tekijöittensä diivailun varjoon.

PS: Elviiran "puhkemaja" sijaitsee noin 400 metrin päässä Kuressaaren piispanlinnasta itään kadulla, jonka nimi on Kraavi. Todellinen perheellisen paikka puolen kilometrin päässä uimarannasta.

PS. Teksti Jednota Bratrskan eestiläinen haaran "vennastekogudus" vaiheista on tulossa osoitteeseen http://opsti.japo.fi/mjt/morava/mor09.htm

 

UNESCO ei tunnustanut Ukrainan kansanmurhaa

Venäläinen uutistoimisto www.lenta.ru kertoi, ettei UNESCO tunnustanut Holodomoria, tai venäläisittäin "golodomoria", Ukrainassa vuosina 1932-1933 suoritettua kansanmurhaa. Kansanmurha toteutettiin siten, että sosialistit ja heidän palvelijansa keräsivät kaiken viljan pois Ukrainan maaseutuväestöltä - edes siemenviljaa ei jätetty. Ukrainan ulkoministerin mukaan kansanmurhassa kuoli kahdeksan miljoonaa ihmistä, siis noin joka neljäs tai viides ukrainalainen. Historioitsijoiden arvioit liikkuvat kuuden miljoonan ja yli kymmenen miljoonan välillä. Ukrainan kansanmurhan on tunnustanut noin 30 valtiota, mutta UNESCON mukaan kyseessä oli pelkkä "tragedia".

Kansanmurhilla on monta nimeä. Kreikkalaiset sanovat Mustanmeren etelärannikkojen kreikkalaisväestön systemaattista tuhoamista vuoden 1923 genoktoniaksi, geneettiseksi tapoksi. Kreikkalaisten tuhoamisesta löydät tietoa mm. www.youtube.com sivuilta "genoktonia". Dokumentteja ukrainalaisten tuhosta löytyy samasta osoitteesta, kun kirjoita hakuruutuun holodomor, golodomor tai Ukrainian genocide. Tiedosta ei ole puutetta.

UNESCON pyrkimys ukrainalaisten hävityksen vähättelyyn on pahalaatuista ja järjestelmällistä. Kuinka suurista asioista siinä on kysymys, näkyy siitäkin, että kun Ukrainan presidentti Jushenko halusi käydä Israelissa ja verrata juutalaisten kansanmurhaa ukrainalaisten kansanmurhaan, häntä ei päästetty maahan.

Ukrainalaisten ja juutalaisten joukkotuholla on mitä selvin yhteys. Hyvin suuri osa Neuvostoliiton johtavista sosialisteista oli juutalaisia, vaikka he esiintyivätkin tavallisesti venäjänkielisillä salanimillä. Salanimien käyttö kertoo selvää kieltään siitä, että hanke oli vähintään epärehellinen. Ja sillä aikaa, kun ukrainalaiset kuolivat nälkään maaseudulla, toimittivat Amerikan juutalaiset ruokaa Ukrainan kaupungeissa asuville juutalaisille, vaikka Ukrainankin leipä oli kerätty kaupunkilaisväestön tarpeisiin.

Murhaajat toteuttivat Inkerinmaan suomalaisten ja Ukrainan ukrainalaisten kansanmurhat välikäsien kautta. Katri Kukkosen kuulustelijat kertoivat Katrille, mitä nuo paholaisen työmyyrät työstään ajattelivat:

Sinä vain aina puhut taivaasta ja taivaasta. Mutta meillä on taivas jo täällä maan päällä silloin, kun on palkkapäivä. Ostamme hyvän pullon vodkaa ja hyvää kinkkua ja juhlimme ja olemmekin taivaassa. (Lyyli Ronkonen: Ilon ja itkun Inkeri. Katri Kukkosen elämäntarina. SLEY kirjat 1995, s. 135)

Paholaisen palvelijat käyttävät kovia otteita pitääkseen pahat tekonsa salassa. Ukraina on lähtenyt kunnioitettavalle rehellisyyden tielle ja venäläisetkin uutistoimittajat kertovat asioista. Mutta suomalaisia pidetään edelleenkin pimennossa. Iltasanomatkin kertoo enimmäkseen vain siitä paholaisen palvelijoiden taivaasta.

Tässä muutama linkki sinulle, joka haluat katsoa mitä www.lenta.ru ja www.proua.com ovat holodomorin ympärillä kiehuvasta informaatiosodasta kirjoittaneet:

http://lenta.ru/world/2005/02/04/monument/

http://lenta.ru/news/2005/11/26/hunger/

http://lenta.ru/news/2006/07/04/kryzhanovsky/

http://lenta.ru/news/2006/08/18/hunger/

http://lenta.ru/news/2006/11/24/golodomor/

http://lenta.ru/news/2006/11/25/anniversary/

http://lenta.ru/news/2006/11/28/genocide/

http://lenta.ru/news/2006/11/29/sigh/

http://lenta.ru/news/2006/11/29/shashki/

http://lenta.ru/news/2007/05/21/day/

http://ru.proua.com/news/2007/07/05/144204.html

http://lenta.ru/news/2007/07/20/golodomor/

http://lenta.ru/news/2007/10/29/attack/

http://lenta.ru/news/2007/11/01/unesco/

http://lenta.ru/news/2008/01/16/sigh/

http://lenta.ru/news/2008/03/10/golodomor/

http://lenta.ru/news/2008/05/16/golodomor/

http://lenta.ru/news/2008/05/18/ukraine/

Ainut keksimäni selitys UNESCON haluttomuudelle tunnustaa kahdeksan miljoonan ihmisen kansanmurha kansanmurhaksi on, että Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton suorittama kansanmurha on UNESCON ja siis myös YK:n hyväksymä kansanmurha. Meillä Jeesuksen opetuslapsilla ei ole tietysti niissä asioissa paljon sanomista, mutta pidetään huoli ainakin siitä, ettei Herran ehtoolliselle meidän kanssamme osallistu yksikään, joka sellaista kannattaa. Poistakaa paha keskuudestanne, sanotaan Uudessa Testamentissa. op/2008-06-09

PS. Tässä vielä samasta asiasta:

http://www.haaretz.com/hasen/spages/917789.html

 

Pietari Schaefer

Tässä viisi sivua lisää Pietari Schaeferista.

 

Pietari Schaefer ja Lars Ulstadius

Heti kun aamulla otin käteeni J.S. Pajulan "Pietismi ja uskonnolliset liikkeet Suomessa vv. 1686-1772" silmiini osuivat sanat "äärellisyyteen langennut". Teksti sivulta 92 kuuluu näin:

Samana vuonna kun Schäfer julkaisi jälkimmäisen tunnustuksensa, tutkittiin Lusciniusta Viipurin tuomiokapitulissa vääräoppisena. Hän peruutti erehdyksensä, joista häntä syytettiin. Laurbechius ei ollut missään kohdassa kirkon opista eronnut eikä pietismin äärellisyyksiin langennut, mutta Luscinius oli mennyt kauvemmaksi.

Vanhakantainen sana "äärellisyys" on sama kuin nykyisin käytetty "äärimmäisyys". (Katso kommenttiani Ylen parin eilispäivän uutisannista Yökirjani sivuilta) Siksi on mielenkiintoista tietää, miten valtio, kirkko ja "tiede" sotaansa näitä "pietistejä" ja muita "ääriryhmiä" vastaan 1700-luvun alussa kävivät.

Vuonna 1887 Upsalassa painettu C.A. Corneliuksen "Svenska kyrkans historia" (Ruotsin kirkon historia), toinen osa, kertoo sivulla 149 Ulstadiuksesta, jonka Turun hovioikeus 1692 tuomitsi "mista livet", eli menettämään henkensä. Tuomio muutettiin elinkautiseksi koska hänellä katsottiin olevan "svår melankoli". Sanalla "melankolia" oli kolmesataa vuotta sitten eri merkitys kuin nykypäivänä. Mutta ainahan kirkko ja valtio ovat tarvinneet jotakin tieteelliseltä haiskahtavaa veruketta veritekojensa peitteeksi, niin ei siitä tässä sen enempää.

Lars Ulstadius ei ollut ainut suomalainen, jonka kirkon ja valtion yhteisyritys on tuominnut kuolemaan. Ulstadiuksen rinnalla syytettyjen joukossa oli maisteri Peter (Pietari) Schaefer, joka sillä kertaa tuomittiin "vain" elinkautiseen. Hänet tuomittiin kuolemaan vasta 1709. Hänenkin tuomionsa muutettiin elinkautiseksi "melankoliaan" vedoten.

Toisen oikeudenkäyntinsä edellä Pietari Schaefer oli lausunut ennustuksen maata koskevasta suuresta onnettomuudesta. Vuonna 1713 Venäjän laumat vyöryivät yli Suomen, ja suuri onnettomuus kohtasi maata. Pietari Schaefer vietiin Gävlen vankilaan, joten hän ei "suurta onnettomuutta", eli Isoa vihaa nähnyt, mutta kuuli ja tiesi kyllä, sillä hän kuoli Gävlen vankilassa vasta vuonna 1728.

Kolmas kaveri syytettyjen penkillä Turussa oli muuan ylioppilas Uhlegius. Hänen henkinen kehityksensä oli vielä alkuvaiheessaan, eikä hän kestänyt sellaista painostusta kuin papinvirasta kristillisen uskon takia luopunut Ulstadius, tai Novgorodin, Hallen, Quedlinburgin, Lontoon ja Pennsylvanian kierroksella vahvistunut ja henkisesti kasvanut Pietari Schaefer. op/2008-05-08

 

Johan Samuel Pajula

Haluan näin vapunpäivän aattona muistaa Johan Samuel Pajulaa. Hän oli ensimmäinen, ja yksi harvoista suomalaisista, jotka tutkivat herrnhutilaisuutena tunnettua kristillistä liikettä. Johan Samuel Pajula ammuttiin vapun päivänä 1918 Iitissä. Hänen kirjallisen tuotantonsa nimikkeet löydät wikipediasta; lisäksi hän kirjoitteli myös hengellisiin aikakauslehtiin.

Suomi pääsi eroon katolisesta kirkosta pian viisisataa vuotta sitten. Mutta varsinainen hengellinen elämä Suomessa alkoi viritä vasta 1700-luvulla, ja silloinkin pienin harppauksin. Ensin tuli lakihenkinen pietismi. Sen parhaat kannattajat vangittiin, mutta Jumala järjesti suomalaisille ja ruotsalaisille uudelleenkoulutusleirin Tobolskiin, Siperiaan, josta Uudenkaupungin rauhan (1721) jälkeen kotimaahan palanneet uskovat saattoivat päästä jo valtiollisen elämän huipulle saakka sieluaan myymättä. Mutta vasta 1734 tulivat ensimmäiset herrnhutilaiset, eikä heistä ole paljon kuulunut sen jälkeenkään. Kuitenkin kaikkien Suomessa vaikuttaneiden hengellisten liikkeiden perusteet rakennettiin Herrnhutin eli Moravian veljesyhteisön palikoista.

Suomessa muistetaan huonosti niitä, jotka ovat muistamisen arvoisia. Ne, jotka tappoivat Pajulan, eivät tietenkään halua kuulla Pajulasta ja hänen herrnhutilaisistaan, mutta ovatko kaikki muutkin suomalaiset samanlaisia?

 

Globaali nälänhätä

Ruuan hinta on lähtenyt sellaiseen nousuun, että se on ykkösuutinen. Nälänhätä on jo, ja se leviää.

Globaali nälänhätä on suunniteltu nälänhätä. Sen tekoa on jo harjoiteltu moneen kertaan. Ukrainan nälänhätä 1932-1933 järjestettiin sosialismin vastustajien nujertamiseksi ja Yhdysvaltojen suuri lama maan yksityisomaisuuden keräämiseksi edistyksellisten pankkiirisukujen taskuun. Siis sama peli kummassakin maassa. Sivutuloksena kuoli ihmisiä, Ukrainassa noin 7 miljoonaa. Kiinan "suuri harppaus" vei hautaan sitäkin enemmän. Mutta ne olivat vasta harjoituksia ne.

Lopun ajan tapahtumat pääsevät käyntiin, kun käsikirjoituksen sinetit avataan. Ensin näyttämölle astuu valkea hevonen, sitten tulipunainen ja kolmanneksi musta. Musta hevosen mukana tulee nälkä. Miehen päiväpalkalla eli yhdellä denarilla saa yhden hengen päivä-annoksen vehnää tai kolme päiväannosta ohraa. Perheellisen oli siis tyydyttävä ohraan, jota roomalaiset pitivät sianruokana:


Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä." (Ilm 5-6)

Olet kai huomannut tämän maailman johtajien keskuudessa suositun lauselman "kriisi on tilaisuus"? Keinotekoinen nälänhätä on keinotekoisesti luotu tilaisuus, mutta miksi? Liikaväestön vähentämiseksi tietysti. Seuraava Ilmestyskirjan jae kertookin siitä:

Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. (Ilm 6:7-8)

Viime viikolla Kurun miehet pitivät susikokousta, mutta mitäpä ne Rysselin susille mahtavat. Olen teksteissäni kertonut myös, kuinka Komin Tasavallan opettajat 1990-luvun puolivälissä luovuttivat vertansa, koska se oli ainut tapa saada rahaa, ja kuinka kuuluisan Siperian pohjoisen rautatien varren kylissä ihmiset elivät "kombikorm" karjan tehorehulla, kun rahaa tai muuta ruokaa ei ollut. Kerroin myös siitä, mitä Mordvanmaalla, yhdellä Venäjän rikkaimmista maanviljelysseuduista silloin syötiin.

Nyt alkanutta nälänhätää on valmisteltu kauan. Tänä päivänä Venäjä kasvaa aroheinää, vaikka se yksin pystyisi ruokkimaan koko maailman. Jotkut meistä muistavat vielä Tampereen Hatanpään viljasiilot ja puheet siitä, että viljaa on pidettävä varastossa ainakin kahden vuoden tarve. Mutta yht'äkkiä kaikki muuttui. Agitaattorit ryhtyivät levittämään lauselmaa, että "viljasiilot on rumia". Sitten viljasiilot hävitettiin.

PS. Globaalin nälänhädän tekeminen on pitkä juttu; voit lukea siitä Constance Cumbeyn sivuilta osoitteesta www.cumbey.blogspot.com.

 

Unicef hyökkää

Sain hiljakkoin Unicefilta henkilökohtaisen kirjeen, jossa väitettiin anteeksiantamattomaksi sitä, ettei joku lapsi jossakin saa rokotetta, koska äidillä ei ole rokotteeseen varaa. Kirjeen mukana tuli pankkisiirtolomake.

Unicefin kirje perustuu seuraavalle logiikalle: Syyllistämällä kirjeen saajaa he asettuvat tuomariksi, eli korottavat itsensä Jumalan asemaan. Syytös taas perustuu aivan tuoreisiin oppeihin "yhteisistä arvoista" (shared values), "keskinäisestä riippuvuudesta" (interdependence), yhteisestä vastuusta (shared responsibility) jne, joiden perusteella ihminen on rikollinen, jos joku toinen pärjää huonosti.

Pari vuotta sitten keskustelin erään historioitsijan kanssa siitä, kuinka pienviljelijöiden kävi Neuvostoliitossa. Historioitsija kysyi, että tarkoitatko niitä kulakkeja? Kulakki on sana, joka tarkoittaan nyrkkiä, mutta valheen ammattilaiset käyttivät sanaa pienviljelijöistä, leimatakseen heidät "kapitalisteiksi". Neljän lehmän omistaja leimattiin "kulakiksi", ja kun leima oli lyöty, oli keskitysleiri edessä.

Venäläiset, ja myös Inkerin suomalaiset pienviljelijät yrittivät välttää kulakiksi leimautumista hävittämällä karjaansa niin, että lehmiä oli korkeintaan kaksi. Mutta siinä tapauksessa heitä syytettiin kansallisomaisuuden sabotoimisesta. Ja siitäkin joutui keskitysleirille…

Sain hiljakkoin Unicefilta henkilökohtaisen kirjeen, jossa väitettiin anteeksiantamattomaksi jne. Ei minulla ole edes kahta lehmää ja juuri saamani Ilmarisen laskelman mukaan ansiotulonikin ovat aikavälillä 07.07.1998-01.04.2008 olleet 2516,13 euroa. Yhdeksän alle viidentoista vuoden ikäistä lasta, ei työttömyysturvaa eikä sossua. Anteeksiantamatonta, eikö totta, meinaan se, etten ole antanut Unicefille rahaa?

Tiesithän sinä nuo herrain metkut muutenkin, mutta kerroppas vielä, ovatko nuo Unicefin virkailijat pahojen henkien riivaamia saatananpalvelijoita vain pelkkiä kliinisiä tapauksia, jotka äänestäjien pahasta tahdosta on pantu meitä pieniä ihmisiä kiusaamaan?

 

Jerusalem vai Rooma

Ignatius Antiokialainen kaappasi Syyrian Antiokian kreikankielisen seurakunnan noin vuonna 90. Ignatius oli ensimmäinen seurakuntajohtaja, joka ei ollut geneettinen israelilainen. Hän ryhtyi kirjoittelemaan muillekin seurakunnille kirjeitä, jossa hän käskevään sävyyn vaati niitä noudattamaan kristinuskonvastaisia periaatteita erityisesti seurakunnan rakenteesta. Toinen asia, jota hän opetti, oli viha juutalaisia vastaan.

Ignatius eli aikana, jolloin Jeesuksen henkilökohtaisesti tunteneet alkoivat olla jo kaikki haudassa. Kun silminnäkijöitä ei ollut jäljellä, uskalsivat kaikenlaiset satusepät avata suunsa. Tilanne oli muuttunut valheentekijöille suotuisampaan suuntaan. Juutalaisten apostolien tilalle tulivat latinalaiset ja kreikkalaiset kirkkoisät, jotka eivät sietäneet juutalaisia.

Ensimmäiseksi kreikkalais-roomalaiset kirkonperustajat kävivät Paavalin kimppuun. Markion, joka otti Paavalin kirjat arvostettujen kirjoitusten kaanoniinsa, julistettiin kerettiläiseksi, mutta "kirkkoisä" Tertullianus, kirjassaan "Markionia vastaan" sanoo Paavalia "kerettiläisten apostoliksi". "Kahdentoista apostolin opissa" Paavalilla ei ole mitään sijaa, eikä Papias, Justinos "marttyyri" tai Hegesippos hänen tekstejään lainaa.

Roomassa Ignatiuksen järjestykseen siirryttiin noin vuonna 140. Juutalaisvihaan liitettiin viha Vanhan Testamentin Jumalaa vastaan. Vanha Testamentti - kristinuskon juuret - olivat kuin pannaan julistettuja, samoin Mooseksen laki. Vuonna 325 monarkkisen piispuuden kannattajat tekivät liiton Rooman valtion kanssa. Kirkon varjoon ja vainoamaksi oli jäänyt kerettiläiseksi julistettu ja monin kirosanoin kirottu kristikunta, jonka juuret olivat Jerusalemissa.

Tiedätkö jo, mitä aion sanoa? Olet kai huomannut, että sosialisti Tony Blair liittyi hiljakkoin katoliseen kirkkoon, ja paasaa jo täyttä häkää uusista uskonnollista opeistaan. (Uusi Gubelman?) Bush ja saksalainen paavi pitävät juhliaan lahden toisella rannalla. Myös Suomen luterilaiset ovat jo lähteneet paavin kelkkaan.

No, tätä minä vain, että kristinuskon juuret on Jerusalemissa, ei Roomassa.

 

Jotakin kummaa

Tiedätkö kuka oli Gubelman? Et varmaan, sillä sehän oli se juutalainen mies, joka johti sosialistisen Venäjän taistelua Jumalan Valtakuntaa vastaan. Venäläinen hakukone www.rambler.ru antoi alle 20 hittiä ja Googlekin vain noin 6000. Vertauksen vuoksi voi mainita, että Solanakin saa jo pari miljoonaa hittiä Googleltakin ja Yahoolta vielä enemmän. Jotkut jo väittävät, että Google salaa Solanasta jotakin. Olisikohan se sitä, mitä amerikkalainen lakinainen Constance Cumbey blogissaan http://www.cumbey.blogspot.com kertoo.

 

Paavi ja Bush

Bushin ja paavin tapaaminen tuo väistämättä mieleen Ilmestyskirjan kertomukset Pedosta ja Väärästä profeetasta ja vähän raadollisemminkin ajatellen tulee mieleen, että taasko ne yrittävät tehdä kristinuskosta oman valtansa välineen?

Kirkossa väitetään, että paavit ovat Jeesuksen viransijaisia maan päällä. Se selittää kyllä sitä, miksi Ratzingerin saama vastaanotto USAssa on loistokkaampi, kuin mitä minkään "maanpäällisen" valtakunnan kuningas on Yhdysvalloissa koskaan saanut. Kyse on siis enemmänkin kunniasta, kuin vallasta. Paholainen haluaa orjiensa kunnioittavan häntä ja pilkkaavan Jumalaa.

 

Kahden tulen välissä

Wusiman Yiming, Osman Imin, Alimjan Yimit ovat nuoria miehiä, jotka on pidätetty siksi, että he uskovat Jeesukseen. Erityisen vaikeaksi heidän tilanteensa tekee se, että he ovat uiguureja, jotka eivät suvaitse ihmisen kääntymistä Muhammedin seuraajien opista Jeesuksen seuraajien oppiin ja asuvat Uiguurien alueella, jossa valtaapitävät Kiinan sosialistit kokevat Jeesuksen herruuden uhkaavan heidän herruuttaan.

Vuonna 1938 melkein kaikki uiguurikristityt tapettiin, eikä heitä silloinkaan ollut paljon. Nyt Kiina näyttää yrittävän samaa. Veljiä vastaan nostetut syytteet ovat lapsellisia: niiden mukaan uiguurikristityt muka haluaisivat eroa Kiinasta. Sehän merkitsisi sitä, että muslimit saisivat vapaat kädet toteuttaa monen YK:n jäsenvaltioiden harjoittamaa sharia-lakia. Järjetön syytös lienee esitetty vain sitä varten, että sen nojalla voidaan määrätä tappotuomio.

Uiguurikristittyjen henkilötietojen etsiminen tuotti minulle mieluisankin yllätyksen: Löysin tutustumisen arvoisen ruotsinkielisen sivuston; tosin osa teksteistä on englanninkielisiä, kuten nimikin osoittaa: MXp - Missional experiences.

Kristittyjä vainotaan kaikissa maissa, myös Ruotsissa. Keinot ovat vain erilaiset. Siksi me emme ole siinä joukossa, jotka osoittelisivat Kiinaa erityisesti sormella sen "ihmisoikeusrikkomusten" tähden, varsinkin, kun työ Kiinassa on jo voiton puolella. Xiao Minin "Zhongguo Xin" (Kiinan eli Keskusvaltakunnan sydän) on kuin Kristillisen Kiinan kansallislaulu. Jeesus yhdistää, OK? Youtubestakin se löytyy sekä mannerkiinan, että saarivaltioiden kiinalaisten laulamana.

Kiinalaiset kristityt ovat luvanneet evankelioida muslimimaailman. Uiguurien evankelioimisessa heidän taitonsa punnitaan. op/2008-04-21

 

Suurin synti

Kirkon pettämät ihmiset pitävät Isän Jumalan rakkautta itsestään selvänä asiana. Kannattaisi kuitenkin ajatella, haluaako hän pojalleen sellaisen vaimon, joka välittää hänen pojastaan vähemmän kuin viikonloppuheilasta, kammoo Isän käskyjä ja aina vastustaa Pyhää Henkeä?

Psalmissa 106, jae 24 sanotaan:

He pitivät halpana ihanan maan eivätkä uskoneet hänen sanaansa.

Tilanne, josta tässä puhutaan, oli seuraava: Israel oli tullut Luvatun maan rajalle. Vakoojat olivat kierrelleet tutustumassa maahan ja kertoivat, että maa on hyvä. Kansa kuitenkin pelkäsi menettävänsä henkensä siinä taistelussa, johon he maanvalloituksen takia joutuisivat. Pelko osoitti, että he arvioivat henkensä arvokkaammaksi kuin Luvatun maan - eli toisin sanoen "he pitivät halpana Ihanan maan".

Maailma on Jumalan peltomaa, josta hän odottaa saavansa satoa. Se, että me olemme tulleet uskoon, ei ole se sato, jota Jumala odottaa. Se on vasta edellytys sille, että me joskus ehkä tuotamme hedelmää Jumalalle. "Hengen hedelmät ovat…" Ilmestyskirjassa kyllä kerrotaan, että on eräs pätevä syy olla tuottamatta Hengen hedelmää voittopalkintoa menettämättä, mutta luulenpa että juuri sitä syytä Hengellistä hedelmöitystä pelkäävät uskonnolliset ihmiset pelkäävät enemmän kuin mitään muuta hedelmättömyyteen johtavaa syytä.

 

Kiihotus kansanryhmää vastaan

Ruotsi tuomitsi kolme vuotta sitten Leif Liljeströmin kahdeksi kuukaudeksi vankeuteen, koska hän "oikeuden" mielestä oli kirjoittanut "nedsättande för en grupps anseende" (erään ryhmän arvostukselle alentavasti). Ja minkä luulettekaan olleen tämän ryhmän tunnusmerkki? Uskaltaisinkohan kertoa? Annan vinkin: Se, mistä Ruotsi on varsinkin Suomessa ovat niin kuuluisaksi tullut.

Leif Liljeström ei todennäköisesti ollut "demokraatti", mutta Hillary Clinton on. Kun Hillary 1992 sanoi "niin, olisinhan minä voinut jäädä kotiin pikkuleipiä paistamaan" ("well, I suppose I could have stayed home and baked cookies") ymmärtäväiset ymmärsivät Hillaryn halventavan kotiäitejä.

Nykyiset virkanaiset tuskin ymmärtävät sitä, kuinka paljon lapsen kasvatuksen eteen pitäisi tehdä töitä ja kuinka korkeat tavoitteet äitiys hänelle itselleenkin asettaa. Lasten hoito, opetus, kasvatus ja esimerkkinä oleminen on todellakin paljon enemmän kuin pikkuleipien paistaminen. Kun Hillary tuollaisia puhui, hän paljasti vain halveksuntansa sitä kansanryhmää kohtaan, jonka tekee maailman arvokkainta työtä JA PALJON.

Lainaamani Hillary Clintonin lausunto on vuodelta 1992. Sen jälkeen olen nettisivuillani kiinnittänyt lukijoitteni huomion siihen tapaan, jolla Tarja Halonen puhui "köyhistä lapsista". Kun toinen käyttää asemaansa äitien arvostuksen alentamiseen ja toinen leimatakseen köyhät lapset likaiseksi ja huonosti hoidetuiksi, eivätkä kuitenkaan joudu vankilaan "kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan", niin siihen täytyy olla joku syy. Hiski Salomaa taisi kertoakin jotakin sellaista, että "repupliikki meitä muka hallitsee, vaan temokraatti se on, joka vallitsee"?

Gubelmannin opetuslapsi kysyi venäläiseltä uskovalta, etteikö hän tiedä, missä maassa sitä asutaan, johon Jeesuksen opetuslapsi tähän tapaan: "Tiedän kyllä, mutta minä pidän huolta siitä, ettei Neuvostoliitto asu minun paitani sisällä". Pidä sinäkin.

 

Sosialistiset "puhdistukset" Suomessa ovat alkaneet

Aatami Kuortin kirja KIRKOSSA, KESKITYSLEIRISSÄ, KORVESSA löytyi Kurun kunnankirjaston poistojen joukosta. Aatami Kuortti oli luterilainen pappi, joka selvisi hengissä Venäjän vallankumouksesta pakenemalla Suomeen 1930.

Sota aloitetaan propagandasodalla, ja sitten suoritetaan puhdistukset kahdessa vaiheessa: ensin hävitetään kirjat ja sitten ihmiset. Ihmisten hävittäminenkin tehdään vaiheittain: ensin uskovat, sitten muut. Kertomus siitä, miten se Inkerissä tehtiin, on erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen tieto nyt, kun globaali hyökkäys sivilisaatiota vastaan (The War on the Civilization) on alkanut. Yhdistyneet Kansakunnat ovat rakentamassa yhteistä maailmalaajuista perintöä" (global common heritage), jossa pienten kansakuntien "totuus" on kirosana. Ei siis ihme, että EU:lle niin kuuliainen Suomi hävittää itse oman perintönsä.

"Maailmanlaajuista perintöä" rakennettaessa noudatetaan ohjetta, jonka nimi on "shared values", eli "yhteiset arvot". Sellaiset arvot, jotka eivät saa voittajavaltioiden kannatusta, olivatpa ne kuinka tosia tahansa, luokitellaan vääriksi, ja niiden levittäjät "ekstremisteiksi". Voi voitettuja! Kuka voittaa, se ratkaistaan paikassa, jota Ilmestyskirjassa sanotaan Harmageddoniksi eli Megiddon vuoreksi. YyKoon miehet eivät näytä olevan aivan varmoja voitostaan, sillä maailman ainoata sivistystä vastaan taisteleva Karen Armstrong sanoo Ilmestyskirjaa hiljan YouTubeen ilmestyneessä videossa näin: "I am not a fan of the book of Revelation. I think it's a most unfortunate scripture". (En ole Ilmestyskirjan fani. Mielestäni se on mitä epäonnistunein kirja). Löydät puheen YouTuben sivuilta kirjoittamalla hakuun "Karen Armstrong on the End of Days Ideology" (Karen Armstrong päivien lopun ideologiasta).

Ilmestyskirjan ja muut Raamatun tekstit kertovat laittomuuden ihmisen ilmestymisestä ja hänen ideologiastaan niin paljon, että se paljastaa YK:n hankkeet aika armottomasti. Ei siis ihme, että siinä leirissä ei Ilmestyskirjasta tykätä. Shiialaisten odottamaa Mahdia siinä leirissä ei sitten enää pelätäkään. Jos et tunne mitä shiialaiset odottavat, niin onhan siitä esimerkkejä. Eräs sellainen esiintyi Sudanissa reilut sata vuotta sitten. Siitä kerrotaan vuonna 1966 valmistuneessa elokuvassa "Khartum". Sekin löytyi ainakin vielä tänään netistä ja kesällä vielä Ylöjärven kirjastostakin. op/2008-03-31

Ps. Tästä taisi tulla myös mainitun elokuvan pääosan esittäjän muistokirjoitus. op/2008-04-06

 

Koivisto tarkistaa suuntaa

Radio kertoi juuri, että Markku Koivisto on luotsaamassa joukkoaan ulos kirkosta. Hanke vaikuttaa hyvältä; rukoillaan ja toivotaan parasta. op/2008-03-23

 

Väärää evankeliumia Radio Deissä

Meillä oli pääsiäispäivänä radio auki. Kuulin yhden lauseen, se kävi jotenkin sillai, että "meidän ei tarvitse kuolla, kun Jeesus kuoli puolestamme". Mahtoikohan se tarkoittaa sitä, että me saamme nyt rauhassa tehdä syntiä ilman pelko rangaistuksesta? Mutta otetaan väite vastaan niin kuin se esitettiin ja vastataan siihen, että evankeliumi on sitä, että me kuoletamme ristin kautta lihan himot, eli kuolemme joka päivä tälle maailmalle. Asia on siis päinvastoin, kuin mitä Radio Deissä väitettiin. Mutta tarina jatkuu. Väärentämättömän evankeliumin sanoma on siinä, että vaikka me olemme kuolleet ristin kautta tälle maailmalle, me elämme Kristuksen kanssa ja koemme hänen ylösnousemuksen voimaansa jopa niin paljon, että voitamme maailman.

 

Gorba kävi Francis Assisilaisen haudalla "rukoilemassa"

The Guardian, The Telegraph ja La Stampa kertoivat Neuvostoliiton viimeisen presidentin käyneen Francis Assisilaisen haudalla. Muutakin kerrottiin; jotkut väittivät Gorban olleen "salakristitty" jo ennenkin jne. Teot puhuvat kuitenkin toista; samoin ne järjestöt, jotka Gorba on itse perustanut, tai johon hän on liittynyt. Minulla on koneellani luettelo Rooman klubin jäsenistä, mutta en muista, oliko Gorba jäsenenä siinä klubissa. Martti Ahtisaari siellä ainakin näkyi olevan.

Kristinuskon viholliset ovat liittymässä kirkkoon nyt, kun kommunismista ei ollut kristinuskon kaatamiseksi. Kirkon apparaattiin liittyminen onkin hyväksi tunnettu vanha keino taistella Jeesuksen evankeliumia vastaan. Jo Rooman mitralainen keisari Konstantinus osasi sen.

Gorba kävi entisen paavin puheilla 1989 suunnittelemassa kuvioita. Ilmeisesti diili tehtiin jo silloin kun Reagan vielä oli mukana kuvioissa. Reagan tunnusti Vatikaanivaltion, Neuvostoliitto sai synnit anteeksi tai tarkemmin sanottuja syntyi "krugovaja poruka", keskinäinen takaus siitä, että jos viimeisessä taistossa hävitään, niin mennään helvettiin yhdessä. Välitön tulos diilistä oli, että Gorballe järjestettiin pääsy Neuvostoliiton presidenttiä tärkeämpiin virkoihin, ja Gorballe osoitettiin Vatikaanin tapainen tontti entisestä Yhdysvaltojen armeijan tukikohdasta San Franciscon liepeiltä.

Francis Assisilainen oli nuorukaisena aivan oikea kristitty, ja hänen ympärilleen muodostui suuri uskovien piiri. Tämä piiri kasvatti koko joukon nöyriä ja taitavia Herran palvelijoita, jotka lähtivät ympäri maailmaa Jumalan Valtakuntaa julistamaan. Mutta kun Francis itse oli Egyptissä, kirkko kaappasi hänen yhteisönsä. Ne yhteisön jäsenet, jotka pysyivät Jeesukselle uskollisina, joutuivat vainottaviksi, mutta kirkon ylivaltaan suostuneista tehtiin veljien vainoojia.

Gorbakin saattoi olla nuorena elävässä uskossa, onhan hän lähtöisin molokaanien keskuudesta. Mutta Francis Assisilaisen esimerkkiä Gorba ei ole noudattanut. Kun paavi kaappasi Assisilaisen yhteisön Francis suri sitä maallisen elämänsä loppuun asti.

Gorba on etsinyt "vaihtoehtoista" kristusta jo nuoruusvuosistaan lähtien. Franciksen haudalla Gorba rukoili puolisen tuntia, luultavasti "äiti maata". On sulaa hulluutta pitää häntä kristittynä. Tällä kertaa Gorba tuli etsimään "alter" Kristusta. Se lienee uusi termi poliitikkojen keskuudessa suositun New Age liikkeen "Maitreya" kristukselle. op/2008-03-23

 

Tsaari tulee uskoon

Mitä tapahtuu, kun Venäjän tsaari tulee uskoon? Meillä on siitä konkreettinen esimerkkikin ja tiedämme osan niistä asioista, mitä silloin tapahtui. Mutta voiko mies, joka on tunnustautunut Jeesuksen seuraajaksi, ja liittänyt sydämensä ja kohtalonsa sellaisten "lahkolaisten" kanssa, jotka eivät ammu pyssyillään kanssaihmisiä, eivätkä osallistu heidän uskonnolliseen kulttiinsa, olla tulevaisuutta maassa, jossa suurin osa kanssa on vielä kirkon pauloissa, ja eliittikin etsii pelastusta salaseurojen opeista ja heidän maailmanvalloitushaaveistaan? Asia on ajankohtainen nyt, kun samat salaseurat vaativat koko maailmaa tasa-arvon nimissä palvelemaan omaa saatanaansa, ja ilmoittavat hävittävänsä maailmankirjoista viimeisenkin, joka ei heidän laulukuoroonsa liity? Miten sinä ratkaisisit tsaarin pulman?

 

Paavit ja Luther

The Times kertoi 06.03.2008 päivätyssä artikkelissaan "That Martin Luther? He wasn't so bad, says Pope" (Se Martin Luther? Ei hän niin paha ollut, sanoo paavi), että Ratzinger, se paavi Benedictus 16, ottaa syksyllä esille Martin Lutherin kirkosta erottamiseen liittyvät asiat kristittyjen yhteyden edistämiseksi.

Vatikaanin sisäpiiritietoihin viitaten The Times ennustaa, että paavi tulee väittämään, ettei kirkosta erotettu ja kerettiläisyydestä tuomittu Luther ei ollut kerettiläinen.

Tämähän on juuri sitä, mitä minä olen sivuillani yrittänyt tolkuttaa. Luther pelasti Katolisen kirkon siivoamalla sitä vähäsen, koska muuten koko Saksan kansa olisi voinut kääntyä ristin uskoon. Anabaptistien, hussilaisten ja mennoniittojen asema oli Lutherin aikana niin vahva, että vain tekemällä suurilta näyttäviä myönnytyksiä Evankeliumin totuuksien suuntaan kirkon taustavaikuttaja saattoi jatkaa höynäytystään ja säilyttää valtansa "massoihin". Mutta periaatteessa Luther oli aivan yhtä paha kerettiläinen kuin paavitkin. Sekä Katolisen kirkon, että Luterilaisen kirkon päämääränä oli ja on Kristillisen seurakunnan hävittäminen.

Luther joutui ottamaan kantaa kirkonmiesten anabaptisteiksi nimittelemien uskovien tappamiseen 31.03.1527. Hän antoi suostumuksensa Jeesuksen seuraajien tappamiseen vaikka se hänen omien sanojen mukaan olikin "kauheaa katsella". Anabaptisteille määrätty kuolemantuomio perustui neljään väitteeseen: 1) Anabaptisteilla ei ole mitään annettavaa Jumalan sanan saarnaviralle; 2) Anabaptisteilla ei ole mitään määriteltyä oppia; 3) Anabaptistit tekevät tyhjäksi ja tukahduttavat oikean opin saarnaamisen; 4) Anabaptistit haluavat tuhota tämän maailman valtakunnan. Väitteet ovat niin älyttömiä, että sellaisten kirjoittajia pitäisi tarkastella kliinisinä tapauksina.

Anabaptisteista julistettu kuolemantuomio koski kaikkia baptisteja. Kyse oli kansanmurhasta lain varjolla. Pyhän Roomalais-saksalaisen keisarikunnan valtiopäivät vahvistivat Wormsin kansanmurhalait Speyerin valtiopäivillä 1529.

Protestanttisen Saksan johtajat kokoontuivat Augsburgin valtiopäiville 24.06.1530 "uskontunnustusta" kyhäämään. Tuloksena ei ollut niinkään uskontunnustus, kun kirosanoja täynnä oleva loitsu. Augsburgin uskontunnustuksessa "Anabaptistit" tuomitaan ainakin viiteen kertaan.

Siinä vaiheessa, kun Luther myi itsensä "massoille", hän julisti raamatullista yleisen pappeuden periaatetta. Naamarinsa Luther riisui 1521, ja hänen vuonna 1532 julkaistu kirjan "Von der Schleichern und Winkelpredigern" on avoin hyökkäys sitä oppia vastaan, jota hän ennen oli julistanut. Luther, jonka väitetään antaneen Raamatun Saksan kansalle, hyökkää siinä Jeesuksen seuraajia vastaan, koska he "olivat uskaltaneet ottaa Kirjoitukset omiin käsiinsä ja syrjäyttää kirkon auktoriteetin".

Nurmijärven yhteiskoulussa opetettiin minun siellä ollessani, että Luther torjui "hurmahenkiset Swickaun profeetat". Taisi olla "mutsi" Launialalle hankalaa sanoa, että kyse oli karismaattisista baptisteista, joiden "torjuntaa" suoritettiin tappamalla. Jos jo viisikymmentä vuotta sitten luterilaiset olivat paavin kanssa samoilla linjoilla, niin miksei siis nyt, kun kaikki maailman roistot ovat liittymässä yhteen, taistellakseen viimeisen taistonsa ennen viimeistä tuomiota?

Katoliset ja luterilaiset antoivat jo vuonna 1999 julkilauselman, jossa he hyväksyvät toistensa opit vanhurskauttamisesta. Se antoi luterilaisille valheellista turvallisuuden tunnetta siitä, että tulevan saatanallisen maailmanvallan kansalaisina heihin ei kosketa. Mutta dokumentti vei samalla luterilaiset siihen leiriin, jolla ei ole Jumalan suojelusta, eikä osaa vanhurskasten ylösnousemuksessa.

Vuonna 1999 paavina oli Johannes Paavali II, mutta oppikysymyksistä vastaavana oli jo silloin kardinaali Ratzinger, nykyinen paavi Benedictus XVI. Tämän julkilausuman takia Benedictus XVI on nyt oman kirkkonsa rivimiesten kovan ryöpytyksen kohteena, kts YouTube dokumentti The Amazing Heresies of Benedict XVI (Benedictus XVI:n hämmästyttävät kerettiläiset opit). Mutta omiensa vastustuksen paavi kyllä tulee voittamaan, sillä Lutherilla ja paaveilla on yksi yhteinen tavoite: Jeesuksen seuraajien tuhoaminen ja hänen nimensä hävittäminen maailmankirjoista. Lutherin baptistien tappomandaateille ja niiden toimeenpanolle antama tuki liitti hänet samaan joukkoon hänen antikristukseksi nimittämänsä paavin kanssa.

Luterilaisten on korkea aika tunnustaa, ettei Luther ollut kristitty ja lähteä kirkosta.

 

Tuulirannan kirja Evoluutiosta

Mikko Tuulirannan "Evoluutio - tieteen harha-askel" vuodelta 1989 on asiallinen puheenvuoro evoluutioteoriasta suomeksi. Kun kustantajana on Ristin Voitto, odottaisi kyllä, että siinä olisi selvitetty myöskin kreationismin ja evoluutioteorian suhde Raamatun ilmoitukseen. Kahden virheellisen tulkinnan tunteminen on hyödytöntä, jos on olemassa kolmas vaihtoehto, jota Raamattu tukee enemmän kuin kreationismia ja evoluutioteoriaa.

Monet eivät ole huomanneet, että Raamatussa on kaksi luomiskertomusta. Mooseksen ensimmäisen kirjan ensimmäinen luku on ikuisuusvinkkelistä esitetty yleisesitys, mutta sen jälkeen alkaa toinen, yksityiskohtainen luomiskertomus, joka päättyy vasta, kun Jeesus tulee takaisin. Nyt eletään kuudetta päivää. Sinä ja minä olemme luotavina.

 

Miten Gorbasta tuli Suomen hallitsija

Ihmeellistä, miten vähän ihmissuku tietää omista asioistaan. Suomalaisetkaan eivät tiedä, että Gorba on jo kauan ollut eräs Suomen hallitsijoista. Hän kuuluu siihen joukkoon, joka suunnittelee YK:n ja sen alajärjestöjen jäsenvaltioilleen määräämiä velvoitteita, jotka sitovat Suomenkin päättäjiä halusivat he sitten sitä tai ei. Monet näistä "päättäjistä" ovatkin huomanneet olevansa pelkkiä naru-ukkoja, ja antautuneet sen mukaisten harrastusten pariin. Joku vuosi sitten kirjoitin Gorban aikaisemmista vaiheista, mutta hänen nykyisistä puuhistaan saisi kirjoittaa joku muu, kun minulta ei tahdo aika riittää koko rosvogallerian hankkeiden seurantaan. op/2008-03-04

 

Sudomerin taistelu

Viisikymmentä vuotta sitten tshekit tekivät muutaman elokuvan hussilaissodista, ja nyt ne näkyvät päässeen You Tuben sivuillekin. Katselimme aamulla kaksi osaa vuonna 1955 tuotetun filmin siitä osasta, jossa yritetään tarkastella tshekkien taistelua katolista Eurooppaa vastaan. Filmejä löytyy YouTubesta hakusanalla "hussite".

 

Orissassa levotonta

Intian hindut pelkäävät, että heidän halvimmaksi katsomansa kasti, dalithit, noin 300 miljoonaa ihmistä, on kääntymässä Herran Jeesuksen puoleen, koska Messias Jeesus on ainut, joka rakastaa dalithia. Orissassa poltellaan rukoushuoneita, mutta sillä dalithien kääntymistä tuskin estetään.

 

Paholainen pelkää orjiensa karkaavan

Pari viikkoa sitten kuulin Tuomiojan haluavan uskonnon pois kouluista. Imuroin tekstinkin, se oli kai Iltasanomista, mutta etsimääni tietoa siitä, kenen lauluja Tuomioja tällä kertaa lauloi, ei lehti kertonut. Muistelin lukeneeni saman vaatimuksen jonkun YK:n järjestön tuottamista teksteistä sen lisäksi, että Venäjällä siitä olin lukenut ja kuullut kymmeniä kertoja; ovathan ystäväni istuneet vuosia vankilassa jo senkin takia, että ovat pitäneet pyhäkouluja lapsille.

Sosialistit eivät ole ainoita, jotka pelkäävät orjiensa karkaavan. Tosin YK:n vuonna 2005 perustama "Sivistyksien Allianssi" on Espanjan sosialistien tiukassa valvonnassa, ja myös jesuiittojen uudeksi johtajaksi on valittu espanjalainen. Molemmilla maailman yleisen mielipideherruuteen pyrkivällä ideologialla on sama ongelma kuin muslimeillakin: heidän linnoituksensa ovat kaatumassa. Saudi-Arabiaankin on syntymässä kristillisiä (en puhu kirkoista) seurakuntia, ja Kiinassa, jossa kristinuskoa Maon vaimon mukaan oli enää vain museoissa, on nyt sata miljoonaa ristin kantajaa.

On totta, että me kristityt valmistaudumme lähtöön. Risti on sellainen kantoraketti, että kun sen tiukasti pitää selässään, niin saa kokea niitä Kristuksen Ylösnousemuksen voimia. Ja niitähän se paholainen pelkää.

 

Ristiretkistä ja Söderströmin ristiretkestä

Lapsilla on ihmeellinen taito tunnistaa feikki, ja torjua se. Söderströmin "Aikamatka" kirjoittaa ristiretkistä kaksi sivua, ja sekin on liikaa. Mutta annas olla, kun Osmo kirjoittaa siitä kahdeksan sivua, niin se on niin, …. No, lue ja arvostele itse! op/2008-02-15

 

Vielä Hillaryn ja muiden sieluista

Joku pastori lähetti sähköpostia, ja kertoi, että kyllähän kaikilla "psykhee" on. Mutta ei kai Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaan puhetta Putinin sielusta voi aivan roskakoriinkaan panna. Jatketaan siis keskustelua.

Vuonna 1963 pelasimme sököä, ja Yrjö Taivalkosken Jokikylästä pani taivasosuutensa nokkiin. En maksanut, koska arvelin, että Yrjö bluffaa. Tämä vanha muisto johdatteli ajatuksiani edelleen siihen, että vaikka Yrjöllä olikin sielu, niin ehkä se oli jo kiinnitetty samalla tavalla kuin äänestäjä myy itsenäisyytensä antamalla "vain" äänensä, joka kuitenkin on kuin avoin valtakirja hänen elämäänsä.

Ihmeellistä, miten vähällä ihminen menettää sielunsa, sekä se, miten vähällä hän voi voittaa koko potin: päästä suun tunnustuksella Jumalan valtakuntaan ja uskomalla Jeesukseen saada iankaikkisen hengellisen elämän ja säilyttää sielunsakin!

 

Politiikka on noituutta

Joku muistaa vielä jutun pojasta, joka teki puukolla kauhaa. Tuli siihen isukki kysymään, että mitä poika puuhaat. No kauhaa vain, että kun tulette äidin kanssa vanhaksi, niin saatte siellä uunin loukossa syödä puuronne, niinku ukki nyt. Meni isukki siinä vakavaksi, rupesi miettimään, ja puhui sitten asiasta eukolle, jonka jälkeen ukko ja akka päättivät, että ei tarvitse ukin enää syödä sitä nauriskeittoaan siellä uunin loukossa, vaan saa tulla syömään muiden kanssa pöytään ja ottaa silakkaa ja leipääkin.

Vanhan koulukirjan tarina oli sellainen "uskonnollisaiheinen opetustarina". Vaikka uskontoa ei tarinassa mainittukaan, sen aihe - vanhempien kunnioitus - on selvästikin sama kuin Lain neljäs käsky. Nyt sellaisia tarinoita ei koulukirjoista enää tapaa. Ja jos tavattaisiin, pitäisi koko juttu muokata uuden vanhustenhuollon olosuhteisiin sopivaksi, esimerkiksi näin:

Poika, mikset katsele telkkaria tai pelaa pleikkaria?

Noku mä teen piikkiä.

Ja mitä varten, jos saa luvan kysyä?

Pistän sitten insuliinia peppuun, kun tulette vanhoiksi.

Pistä suus kiinni, räkänokka!

Kristillisen uskoon kuuluu opetus siitä, että sitä mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Jos pikkusiskon on haluttu tulevan tähän maailmaan valmiiksi kuolleena, niin sama kohtalo odottaa sitäkin, joka tempun teki. Ja nekin vuodet, jotka katumukselle ja mielenmuutokselle mahdollisesti varattu on, ovat sangen synkkää ja ikävää, ja parhaimmillaankin pintakiiltoa naapurin pettämiseksi.

Poliitikot ja heidän äänestäjänsä näkevät asian toisin. He luulevat, että vaikka elintasoa on paranneltu sikiönlähdetyksellä sen verran, että kaikki kakarat mahtuvat viiden hengen autoon, voidaan vanhustenhuolto turvata maahanmuuttajia hankkimalla. Mutta se on noituutta. Jos olet kylvänyt kuolemaa, tulet sitä myös niittämään, hoki noitatohtori sinulle mitä indeksejä tahansa.

 

Muuttavatko kristityt Israeliin?

Venäjän "duhovnye hristiane" (hengelliset kristityt) saivat parisataa vuotta sitten profetian, jossa heitä kehoitettiin ottamaan käyttöön kristilliset juhlat "Pamjat Trub", Sudnyi Den ja viikon pituinen Kusha-juhla. Läheskään kaikki "hengelliset kristityt" eivät ottaneet profeetan kehotusta vastaan, mutta ne, jotka sanan kuulivat, saivat pian nimen "pryguny" (hyppijät). (Haku: Pryguny Jumpers).

Prygunien juhlat ovat mitä selvemmin samat, kuin Pasuunansoiton päivä, Tuomiopäivä/Sovituspäivä ja Lehtimajanjuhla. Enemmän asiaa pryguneista sivuilla www.molokane.org ja www.subotniki.net. Samalla voit kuunnella myös duhoborien hengellisiä lauluja osoitteesta http://www.doukhoborsonglibrary.org

Osa Venäjällä asuvia "pryguneita", ehkä parikymmentä tuhatta pyrkii muuttamaan Israeliin, mutta koska muuttajat eivät ole geneettisiä juutalaisia, ei heitä ole maahan päästetty. (Haku: pryguny, Israel, Immigration). Mutta voiko Israel kieltää maahanmuuton hengelliseltä Israelilta? Kysymys koskee muitakin kuin Venäjän hengellisiä kristittyjä. op/2008-01-21

 

Psykologia pois yliopistoista

Toverit eivät usko Jumalaan. Toveri Tuomioja vaati teologiaa pois yliopistoista, mutta amerikkalainen "demokraatti" Hillary Clinton pani paremmaksi. Hän ehti julistamaan, ettei Putinilla ole sieluakaan.

Raamatullisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on ruumis (bios), sielu (psyyke) ja henki (pneuma). Jos poliitikoilta puuttuu sekä sielu, että henki, niin vähiin alkavat käydä politiikantekijän eväät. Olisikohan se sitä, että tyhjät tynnyrit kolisevat eniten.

Psyyke eli sielu ymmärretään nykyisin tietokoneen tapaiseksi koneistoksi, joka ottaa vastaan sekä sisäiset, bioksesta tulevat, sekä ulkoiset signaalit, prosessoi ne ja hallitsee sitä kokonaisuutta, jota ihmiseksi sanotaan. Mutta tämä mekaaninen, pelkkään biologisiin ja fysikaalisiin toimintoihin perustuva ihmismalli on vajanainen, sillä ihmisen hierarkiassa henki (pneuma) on korkeammalla tasolla kuin sielu (psyyke), eikä se ole edes mittarilla mitattavissa. Pulasta päästäkseen toverit kieltävät hengen olemassaolon, mutta jos Amerikan tuleva presidentti vielä kieltää aivotkin, on päästy siihen, mihin politiikantekijä aina on pyrkinyt: aivottomaan ihmisrotuun.

Psykologia on vaativa tiede. Henkilö, joka itse on vailla Jumalan henkeä, ei voi hallita aihetta, jonka ymmärtämiseen vaaditaan sekä biologisen, että hengellisen elämän ymmärtämistä. Asia voidaan ratkaista vain siten, että psykologia poistetaan yliopistojen ohjelmista.

Yliopistojen tehtävänä on tutkia eksakteja tieteitä. Sellaiset asiat, kuin elämä, rakkaus, usko, toivo ja monet muut ovat fysikaalisin mittausmenetelmin saatavissa olevaa tietoa arvokkaampia hengellisiä asioita, kts. Jes 11:1-2 ja 1.Kor 13:13. Mutta niitäkin on tutkittava. Henkimaailman tekijöiden joukossa liikkuu myös pahuuden henkiolentoja, joiden vallassa synnin vangit edelleen ovat. Onneksi on Jeesus, joka pelastaa pahuuden henkivaltojen vallasta, ja pystyviä opettajia, joiden näkökykyä ei synti ja poliittinen "tarkoituksenmukaisuus" rajoita. Yksi heistä ilmaisi sen näin:

Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta (dia tou pneumatos autou), sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki (to pneuma tou anthropou), joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä (to pneuma tou kosmou), vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen (fysikos) ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen (o pneumatikos) sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. (1.Kor 2:10-15)

op/2008-01-11

 

Teologia pois yliopistoista

Jos suola käy mauttomaksi, se ei "enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi". (Jeesus vuorisaarnassa, kts. Matt 5:13)

Teologia syntyi kreikkalaisen filosofian ja Nimrodin valtiokäsityksen yrityksenä esiintyä kristinuskon nimissä. Hämäysyritys ei ollut alkujaankaan onnistunut, mutta sitä pidettiin yllä asevoimin yli puolentoista tuhannen vuoden ajan. Mutta nyt teologia on väistymässä salaseurojen ideoiman uuden maailmanuskonnon tieltä.

Teologien teologia ei koskaan päässyt irti juuristaan: babylonialaisesta kultista ja sen kreikkalaisista muunnoksista. Sukupolvi sukupolven jälkeen teologit hyväksyivät nämä väärät lähtökohdat ja nyt niiden varaan rakennettu Baabelin torni alkaa olla viittä vailla valmis. Telineitä sen ympäriltä puretaan jo.

Teologit eivät silti jää työttömäksi. Monet heistä ovat jo pestautuneet Uuden maailmanuskonnon hommiin. Siihenhän heillä onkin hyvät edellytykset, sillä myös uusi maailmanuskonto perustuu babylonialaiselle kultille. Saattaa käydä jopa niin, että Uuden maailmanuskonnon vakiinnuttua teologit tulevat esiin oikeilla nimillään, tekemään sitä samaa kuin mitä ennenkin.

Oli sääli, että länsimainen teologia jämähti heti lähtöruutuunsa. Raamatusta löytyy paljon hyvin paljon sellaisia aarteita, jota teologit eivät koskaan löytäneet. Keskittymällä väärien perusasetelmiensa puolusteluun, he eivät koskaan päässeet niille kukkuloille, joilta vihreät niityt näkyvät. Lieka oli liian lyhyt.

Jeesuksen seuraajia teologien ongelmat eivät paina. Jättämällä kreikkalaisesta mytologiasta perityt myytit - neljänkymmenen viikon pääsiäispaastot, paavit, itsevaltaisen piispuuden, juhannuksen, joulun ja muut hömpötykset pois ja ottamalla käyttöön Raamatun omiin sisäisiin linkkeihin kytketyt sanomat, me pääsemme käsiksi aarteisiin, joita maailmanhistorian käännekohdassa tarvitaan. op/2008-01-08


Osaatko tunnistaa papukaijakuoron?

Hesari/Mykkänen esitti toissapäivänä kysymyksen "Vihaavatko republikaanit homoja?" uutisanalyysiksi luokitellussa artikkelissa nimeltä "Oikeistokristittyjen voima punnitaan taas Yhdysvaltain presidentinvaalissa"; kts. Helsingin Sanomat, 02.01.2008, sivu B2.

Jatkuva laulu homoista on yksi papukaijakuoron tärkeimpiä ohjelmanumeroita. Kun kuulijakunnan mieliin on saatu iskostettua kuva "oikeistokristityistä" jotka vihaavat homoja, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli "oikeistokristittyjen" vastaisiin "oikeudenkäynteihin". Yhdysvalloissa, kuten myös monissa muissa salaseurojen johtamissa maissa on jo olemassa valmiina lainsäädäntö, jonka nojalla "vihaamisesta" voidaan ihminen tuomita "oikeudessa". Seuraavia askeleita tällä tiellä ovat sellaisten puolueiden kieltämiset, jotka "tuomioistuimet" esimerkiksi poliittisesti korrektien "psykologien" lausuntojen perusteella määrittelevät "vihan lietsojiksi", ja Raamatun julistaminen pannaan, sillä Raamatussa kerrotaan Sodoman miesten yrittäneen raiskata enkeleitä ja esitetään homous eräänä lopun ajan tunnusmerkeistä.

Analyysiksi Hesarin artikkeli ei kelpaa. Vastakkain ei ole oikeisto ja vasemmisto, vaan Nimrodin perinteille rakentuva valtiokäsitys ja Jumalan valtakunta. Muistat kai, että edellisissäkin vaaleissa äänestäjille tarjottiin kahta ehdokasta, jotka kuuluivat samaan salaseuraan "Skulls and Bones". Valtavan propagandakampanjan avulla Bushin onnistui silloin saada 3,5 miljoonaa äänestäjää liikkeelle niistä neljästä miljoonasta, joiden käsitykset tämän ja tulevan maailman valtarakenteista olivat horjuvia. Mutta Yhdysvalloissa on tuoreen tutkimuksen mukaan 7 miljoonaa vakaumuksellista kristittyjä, joita tuskin edes uhkailut koko maan kaatumisesta saa luopumaan äänestään ja taivasosuudestaan. Epävarmatkin äänestäjät ovat jo tulemassa toisiin mietteisiin ja tunnustavat, että äänestäminen oli virhe. Kristityt ja epävarmat kristityt ovat nähneet, ettei Bush, tai kukaan muukaan maan hallituksessa toteuta kristillistä politiikkaa. Vähintä, mitä Bush olisi voinut tehdä, olisi ollut luopuminen sen maan poliittisesta johdosta, joka johdonmukaisesti edistää salaseurojen agendaa.

Homojen jatkuva esilläpitäminen ei ole mikään vähäinen asia illuminaatien suuressa suunnitelmassa. Varsinaista asiaa "edistykselliset voimat" eivät kuitenkaan kestä kuulla. Ei kukaan lapsiaan rakastava isä lähetä poikaansa sellaiseen partioliikkeeseen, joka hyväksyy homot poikatyön vetäjiksi. Sama on tilanne politiikan kohdalla. Bush sanoo islamiakin rauhan uskonnoksi, koska hänen on pakko: jos hän puhuisi totta, häntä varmasti syytettäisiin "vihan" lietsomisesta islamilaista maailmaa kohtaan.

Papukaijakuoron repertuaarissa on monta laulua ja uusia tulee yhä lisää. Myös vanhoja lauluja plagioidaan sumeilematta papukaijakuoron käyttöön. Myös Venäjän tsaari Nikolai I:n motto "pravoslavie, samoderzhavie i narodnost" on kokenut uuden tulemisen YK:n alaisen AoC:n (Alliance of Civilisations eli "Sivistyksien allianssi") markkinoimassa muodossa "One People - One Goal - One Faith" (Yksi kansa - Yksi päämäärä - Yksi usko).

Olisi hyvä, jos joku panisi nettiin edistyksellisten voimien koko laulukirjan. Tekisin sen itse, sillä halusi tai ei, niin joka päivä niitä joutuu jossain kuulemaan. Hesariakin selailin kirjastossa sillä aikaa, kun lapset valitsivat inkkarikirjoja ja muuta lukemista kirjaston vanhalta puolelta. Vanhalta puolelta siksi, että sen jälkeen, kun telkkari viisikymmentä vuotta sitten tuli, ei kunnon poikakirjoja enää ole kirjoitettu, ei ainakaan minun tietääkseni. Aika vain ei tahdo riittää edes keskeneräisten töiden valmiiksi asti tekemiseen, saatikka sitten jonkun salaseuran ihmistä halventavien initaatioriittien synnyttämien laulujen rekisteröimiseen. op/2008-01-04

 

Juhlapäivät vuonna 2008

Kristillisen seurakunnan profeetallinen vuosi alkaa tänä vuonna maaliskuun yhdeksäntenä, kts. 2.Ms 12:1. Suuret juhlapäivät vuonna 2008 ovat:

Ensimmäinen happamattoman leivän päivä

23.03.2008

Viimeinen happamattoman leivän päivä

29.03.2008

Helluntai

12.05.2008

Pasuunansoiton päivä

01.09.2008

Sovituspäivä

10.09.2008

Lehtimajan juhlan ensimmäinen päivä

15.09.2008

Lehtimajan juhlan viimeinen suuri päivä

22.09.2008

 

Hyvää Uutta vuotta kaikille, jotka rakastavat Jeesusta!

Kristillisen seurakunnan ja kirkon juhlapäivillä on selvä ero. Ero on myös siinä, mitä ne puuhaavat. Tamar Yonah osui naulan kantaan uudenvuodenaaton ohjelmassaan "Farao Bush". Ohjelman nimi "Come, Let Us Deal Wisely with Them" (Tulkaa, menetelkäämme viisaasti heitä kohtaan) löytyy tästä:

Niin Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Tämä sanoi kansallensa: "Katso, israelilaisten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me. Tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan, että he eivät lisääntyisi eivätkä, jos sota syttyisi, liittyisi hekin vihollisiimme ja sotisi meitä vastaan ja lähtisi maasta pois." (2.Moos 1:8-10)

Vaikka et uskoisikaan Raamatun "satuihin", olemme silti jokainen mukana niitä toteuttamassa, halusimmepa sitten tai ei nyt, kun ne toteutuvat. Meidän valittavaksemme jää vain se, mihin joukkoon me kuulumme.


Tämän päivän versio "Egyptin" Faraosta on kuultavissa osoitteessa

 http://msmedia.a7.org:82/arutz7/shows/ty/tamar071231.mp3, eikä se ole satua. Tämän ja muiden Tamar Yonahin ajankohtaisohjelmien esittelyt löytyvät osoitteesta http://www.israelnationalnews.com/Blogs/Blog.aspx/3.

 

Tony Blair liittyi katoliseen kirkkoon

Tony Blairin liittymisessä katoliseen kirkkoon on vaikea nähdä mitään hyvää. Se, että Kaarle "Suuri" pakotti sivistymättömät saksit 800-luvulla pakkokasteelle, on vielä ymmärrettävissä, koska sakseilla todennäköisesti oli vain vähän tietoa jostakin paremmasta, eli siitä, mitä kristinusko todella on. Mutta saksitkin ymmärsivät, että katoliseen kirkkoon liittymistä on vastustettava. Heidän vastustustaan kesti kuitenkin vain kahdeksantoista suuren maataistelun verran. Kerran he joutuivat antamaan 4500 panttivankia sen takeeksi, etteivät he pakkokasteen jälkeen hylkää kirkon ja "keisarin" heidän niskaansa panemaa iestä. Kun he kuitenkin pesivät "pyhän kasteveden" pois, panttivangit tapettiin.

Tony Blairin liittyminen katoliseen kirkkoon tapahtui aivan eri olosuhteissa, kuin saksien pakkokastamiset. Vaikka historian opetus Englannissa olisi kuinka huonoa tahansa, Blair on tuskin välttynyt kuulemasta siitä, kuinka kirkko on vuosisatojen ajan etsinyt maailman parhaimmat ihmiset tappaakseen heidät ja siten pilkatakseen Jumalaa. Liittymällä kirkkoon Tony Blair on siis tahtonut tietoisesti asettua kannattamaan sitä terroria, joka nyt on jatkunut jo pari tuhatta vuotta, vaikka se viimeisten kahdensadan vuoden ajan - Ranskan vallankumouksen kirkon antaman opetuksen tähden - on ollutkin hillitympää. Kun katolisessa luostarissa solmitun EU:n puitesopimuksen takia tämä jarru on nyt poissa, on mitä todennäköistä, että kirkollinen terrori alkaa taas uudelleen, ja entistä kauheampana. Vatikaanin II kirkolliskokouksen asiakirjat kertovat lukijalle, mitä kirkko aikoo tehdä.

Puolivalmiissa kirjoituksestani Reformaatio Alankomaissa kerron vähän siitä, miten katolinen kirkko hävitti ensin kaikki pasifistit, noin 40.000 ihmistä ja ryhtyi sitten tuhoamaan kaikkea Alankomaiden asutusta, myös niitä katolisia, jotka eivät itse suostuneet tappamaan luterilaisia ja kalvinisteja. Reformaatio Alankomaissa on ollut raskasta kirjoitettavaa ja se on vienyt kauan aikaa. En olisi pannut tätä puolivalmista kirjoitusta vielä nettiin, ellei olisi käynyt ilmi, että se, mitä kirkko teki silloin yksittäisten kansojen keskuudessa, on saamassa maailmanlaajuiset mittasuhteet.

Lisää samasta aiheesta tekstissä Vihan lapset sivullani Osmon YÖKIRJA. op/2007-12-24

 

Suomalaisuuden juuret

Joskus vuosi pari sitten meitä oli muutamia veikkoja keskustelemassa TV-kameroiden edessä suomalaisuuden juurista. Paikalla olivat mm. emeritusprofessori Kyösti Julku, yleinen historia, emeritusprofessori Kalevi Wiik, fonetiikka, professori Milton Nunez, arkeologia ja emeritusprofessori Matti Sarmela, kulttuuriantropologia. Nyt joulun edellä jutun järjestäjä lähetti ohjelmasta tehdyn DVD-version, ja kertoi, että YLE, jolle juttu tehtiin, ei ole sitä pannut sitä jakeluun.

Jo ohjelmaa tehtäessä olin sitä mieltä, ettei YLE tule hyväksymään Suomessa historiallisena totuutena esitetyn indoeurooppalaisen rasismin sävyttämän historiankirjoituksen kyseenalaistamista. Mutta kun olin kirjoittanut nettiin jutun suomalais-ugrilaisista pääkaupungeista, tunsin ikään kuin velvollisuudekseni mennä kuulemaan, mitä muut asiantuntijat näistä asioista sanovat ja samalla tuomani kasvoni esiin, sillä meillä vapailla ihmisillä on tapana esiintyä omilla nimillämme, eikä niinkään jonkun salaseuran tai puolueen nimissä.

Juttuun liittyy vielä eräs hauska yksityiskohta. Vietin edellisen yöni Helsingissä sellaisen historioitsijan luona, jonka kanta oli kaukana siitä, mitä seuraavana päivänä kameroiden edessä kuultiin. Mutta jos nyt käy niin, että tätä vuodelle 2006 päivättyä dokumenttia ei koskaan tule esiin "eduskunnan radion" kautta, niin ovatpahan ainakin poliitikot saaneet tahtonsa läpi. Ja mikäli nykyinen suuntaus politiikassa jatkuisi, tulisi poliitikkojen sisäpiirin "totuudesta" ainut hyväksyttävä ja kaikille pakollinen "totuus", mutta sellaiset professorit, jotka "luulevat omaavansa yksinoikeuden totuuteen" tarvitsisivat vähintään taivaallisen turvan säästyäkseen vainoojiensa raivolta.

Joku minulle tuntematon henkilö on muuten kääntänyt osan tekstiäni Suomalais-ugrilaisista pääkaupungeista venäjäksi. Se löytyy osoitteesta www.merja.org. Olisikohan Venäjä nykyisin jo suvaitsevaisempi tieteelle, kuin EU?

 

Kielletyt kirjat

FOX new julkaisi luettelon artikkeleista, joita Beijingin olympialaisten olympiakylään ei saa viedä. Raamattu on yksi näistä artikkeleista. Mutta miksi ihmeessä joku Raamatun lukija menisikään Saatanan juhliin?

PS 2008-01-01: CNN, yksi Uuden maailmanjärjestyksen vankka äänenkannattaja ehti jo julkaista artikkelin, jossa kerrotaan Kiinan päästävän olympiakylään urheilijoita, joilla on mukanaan raamattu. Kiinan kanta on ehkä muuttunut asian aiheuttaman suuren kohun takia. Englantilainen The Observer julkaisi puffikirjoituksen Nanjingissa toimivasta raamattutalosta, jota englantilainen Amity pyörittää Kiinan valtion suostumuksella. Observerin kirjoituksessa Nanjingissa painettujen raamattujen määräksi ilmoitettiin kunnioitettava luku: yli 40 miljoonaa. Toivottavasti asia on totta; käydessäni vuoden 1991 helmikuussa kyseisellä laitoksella, siellä oli kuitenkin hiljaista kuin huopatossutehtaassa. Paikallisen "kolme itse" yhteisön kirjamyynnistä ostin Nanjingissa painetun kiinalaisen Raamatun, mutta yleisessä myynnissä sitä ei ollut. Eikä "kolme yksi" yhteisön rukoushuoneita joka kylässä ole. Nanjingin raamattujen käännöstä kiinalaiset pitivät kehnona.

 

Uuden maailmanuskonnon profeetat

YK ja sen alaiset valtiot, järjestöt ja kansalaisjärjestöt on valjastettu toteuttamaan järjestön päämiehen tahtoa, luomaan uutta uskontoa kristinuskon tilalle.

Vuonna 1933 julkaistussa Humanismin manifestossa (Humanist Manifesto I) sanotaan: "Sellaisen uskonnon perustaminen on nykyhetken suuri välttämättömyys" (To establish such a religion is a major necessity of the present). Allekirjoittajien joukossa on mm. John Dewey, eräs viime vuosisadan huomattavista sosialisteista ja Yhdysvaltojen valtiollisen koululaitoksen pääarkkitehti.

 

Maailmalla tapahtuu

Yhdysvallat osoittivat 29-30.09.2007 San Fransiscossa, kuinka Jumalaa pilkataan. Homojen ja lesbojen maailman suurimmaksi mainostetun katutapahtuman aihe oli "Viimeinen ehtoollinen". Tapahtuman mainosjuliste oli rakennettu Leonardon kuuluisan taulun mukaan. Julisteessa vähäpukeinen väki piti kemujaan pornoleluilla varustetun pöydän ääressä. Kaduilla perverssiä pornoa esitettiin livenä.

Yhdysvallat on juuri asettanut homot ja lesbot tavallisten kuolevaisten arvostelun yläpuolelle. Melkein samalla päivämäärällä samansuuntainen laki hyväksyttiin Englannissa.

Yhdysvallat ja Englanti ovat pääsemässä tavoitteeseensa. Ei kestäne enää pitkään, kun Raamatut kielletään sekä Yhdysvalloissa ja Englannissa. Myös Euroopan Neuvosto on kantanut uuden korren samaan läjään. Imuroin EU:n sivuilta Resoluutio nro 1580 alustavan tekstin. Siinä kriminalisoidaan Raamatun luomiskertomusta. Teksti on muutenkin paljastava: uskovista käytetään nimeä "he", kun taas Resoluution hyväksyneet europarlamentaarikot ovat "me".

Uudet lait uskottelevat kansoille, että pahuuden enkelit saavat Perkeleen hallitsemissa maissa tehdä enkeleille mitä haluavat, mutta enkeleillä ei ole lupa muuhun kuin pilkan sietämiseen, jos siihenkään.

Venäjä puolestaan otti aikalisän. Se tiukensi homojen ja pornojen vastaista linjaansa. Lausunnon esitti Ortodoksikirkon arkkipiispa Alexis II käydessään Strassbourgissa 03.10.2007, mutta Vladimirin taktinen tuki kirkolleen on vankka. op/2007-11-09

 

Zeus - Olympian jumalien päämies

Kiina on kieltänyt raamattujen hallussapidon vuoden 2008 olympiakylässä. Turistit saavat ottaa mukaansa yhden raamatun ja katolisille on luvassa mahdollisuus käydä messuissa. Kiinassa vakituisesti asuneita ulkomaalaisia kristittyjä on jo karkotettu maasta.

Raamattujen hallussapitokielto kreikkalaisten ylijumalan juhlista on täysin ymmärrettävää. Raamatussa Zeuksen alttarista käytetään nimeä Saatanan alttari. Se sijaitsi ennen Bergamossa, mutta nyt se on Berliinissä. Selvää on sekin, miksi katoliset urheilijat saavat käydä messussansa: katolinen kirkko ei edusta Jeesusta, vaan hänen vastustajaansa. Muista, miten paavi Ratzinger puolusti linjapuheessaan kirkon synkretististä oppiperustaa ja samalla siis kirkon liittoa antiikin jumalien kanssa.

Siihen aikaan, kun Olympian juhlat olivat Moskovassa, minut oli määrätty sinne neuvottelumatkalle tulkiksi. En kuitenkaan saanut sillä kertaa viisumia, mutta arvasin kyllä miksi. Enhän minä ollut Zeuksen kannattaja, en ensinkään.

Ateenan olympialaisia vietettiin Zeuksen kunniaksi. Kiinassa juhlien symbolina on lohikäärme. Tuttua meille raamatunlukijoille, eikö?

 

Taas uusi tiedustelu koulukiusaamisesta

Tänään tuli uusi kysely koulukiusaamisesta, mutta taas asian vierestä. Tällä kerralla kyselyn esittäjäksi esittäytyi kouluterveydenhoitaja. Intiimien asioiden jatkuva kysely on juuri sitä koulukiusaamista, vaikkakaan ei sen tärkein komponentti. Pahinta ovat opintosuunnitelmiin ja oppikirjoihin sisäänrakennetut kampanjat, joilla lapsen luontainen harkintakyky turmellaan ja suhteellisuudentajun kehittyminen estetään, niin etteivät läheskään kaikki oppilaat sitä kestä. Sensijaan, että koulu muutettaisiin kokonaan psykologien tarkkailuleiriksi ja ilmiantajien paratiisiksi, kannattaisi ajatella koulurauhan palauttamista kouluihin. Varsinkin kun kokemus on näyttänyt, että mitä enemmän maata tallataan, sen huonommin sillä laiho kasvaa. op/2007-11-08

 

Mitä Jeesus olisi siitä sanonut?

Jokelan tapahtumat panivat minut miettimään, miten Jeesus vastaaviin tapahtumiin suhtautui. Luukas raportoi eräästä tapauksesta näin:

Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Taikka ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."

Yhdistyneet Kansakunnat ja Yhdistyneet Uskonnot

Lueskelin pyhäinmiesten päivänä Aapeli Saarisalon muistelmia kirjasta Elämäni mosaiikkia. Sivulla 37 hän kirjoittaa:

Virkaveljeni professori Mazarin nimi on tullut laajalti tunnetuksi viime aikoina. Hän on johtanut Jerusalemissa niitä kaivauksia, jotka nostettiin silmätikuksi, jotta Israelia voitaisiin syrjiä Unescossa. Tapahtui näet niin, että temppelialueen etelä- ja länsipuolella, joka tapauksessa muurin ulkopuolella, tehtävät kaivaukset otettiin syyksi, kun Israel erotettiin työyhteydestä Unescoon. (Aapeli Saarisalo, 1977, WSOY, s. 37)

Unesco on yhtä rasistinen järjestö kuin Saksan kansallissosialistinen puolue. Sen ensimmäinen pääsihteeri Julian Huxley suunnitteli uutta uskontoa, ja hänen veljensä kirjoitteli scifiä siitä, millaiseksi se Uusi Uljas maailma, josta kristinusko oli hävitetty, saattaisi tulla.

Ohjelmajulistuksessaan Julian Huxley ilmoitti, että kristinusko ei kelpaa, ja että "hyvän ja pahan kategoriat on vaihdettava" Kysymys on siis totuuden ja valheen konfliktista. Mutta vaikka YK:n jäsenvaltiot vaihtaisivatkin "hyvän ja pahan kategoriat", jää totuus edelleen totuudeksi, ja valhe valheeksi. Myös hyvä jää edelleen hyväksi ja paha pahaksi. Se, mihin Huxleyn "humanitäärisellä" ohjelmalla pyritään, on syyttömien teurastus.

Huxley hyökkäsi ohjelmajulistuksessaan vain kristinuskoa vastaan, mutta YK ja YK:n jäsenvaltiot - sen juoksupojat - ovat jo kauan sitten osoittaneet sekä toimissaan että puheissaan, että hyökkäyksen kohde on "juutalais-kristillinen arvomaailma", eikä pelkästään se, vaan myös jokainen Jeesuksen seuraaja ja jokainen israelilainen. Myös Saarisalon kirjassa on esimerkki siitä, miten YK:n jäsenvaltiot tätä totuuden ja valheen välistä taistoa toteuttavat.

Kaksi herraa, Saarisalo ja Saarikoski, olivat molemmat tehneet omat, itsenäiset Uuden Testamentin suomennoksensa. Heidät kutsuttiin televisiokameroiden eteen, ja kuten tavallista, molemmille annettiin mahdollisuus sanoa oma loppurepliikkinsä. Siinä Saarisalo sanoi:

Olen Saarikosken kanssa samaa mieltä lauseesta "onnellisia ovat ne, jotka eivät tiedä uskonnosta mitään, sillä kristinusko ei olekaan ihmisten tekemä uskonto, vaikka se uskontojen joukossa luetellaan". (Aapeli Saarisalo, m.t. kts. sivu 83)

Samalla sivulla Saarisalo kertoo myös, kuinka valheen ammattilaiset tekstin muokkasivat. He jättivät lauseen lopun pois ja ulos tulleessa lähetyksessä kuultiin vain tämä:

Olen Saarikosken kanssa samaa mieltä lauseesta "onnellisia ovat ne, jotka eivät tiedä uskonnosta mitään".

YK:n jäsenvaltio oli taas kerran osoittanut, kuinka uskollisesti se palvelee valheen isää, Saatanaa.

Nyt Uuden maailmanuskonnon perustamisessa ollaan jo pitkällä. Lokakuun 4-8 päivänä 2007 Yhdistyneitten kansakuntien yleiskokous kokoontui ensimmäistä kertaa suunnittelemaan jatkotoimia maailman uskontojen ja kulttuurien haastamiseksi sellaiseen "vuoropuheluun", joka - YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin mukaan edistäisi monimuotoista yhteyttä, ja korvaisi väärinkäsitykset osapuolten välisellä "ymmärtämisellä ja hyväksymisellä".

YyKoon pääsihteeri olisi hyvin voinut korvata puheenvuoronsa iskulauseella "Kaikkien maiden valehtelijat liittykää yhteen". Se, mitä maailmassa tarvitaan, on se, mitä siltä puuttuu. Jos kaikki "kristityt", muslimit, sufit mukaanluettuina, buddhalaiset, kommunistit, keisarinpalvojat, juutalaiset, pankkiirit ja poliitikot lakkaisivat edes valehtelemasta, olisimme askeleen lähempänä osapuolten välistä kunnioitusta.

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa on jo kauan ollut teksti Ihmisen perusoikeuksista, mutta sitä ei ole koskaan noudatettu kuin siltä osin, kuin mikä palvelee YK:n "agendaa". Muistamme hyvin, kuinka Neuvostoliitossa sovellettiin "uskonnonvapautta" ilman, että Neuvostoliittoa olisi edes uhattu YyKoosta erottamisella. Kongon demokraattisessa on hiljakkoin käyty kammottava sota, ilman, että ketään YK:n jäsenvaltiota olisi edes uhattu erottaa maailmanjärjestöstä sen takia. YK:n hampaissa on vain Israel, ja sen kuningas Jeesus. Kun Afganistan valmistautui tuomitsemaan Abdul Rahmanin kuolemaan, häntä syytettiin amerikkalaisten valvonnassa laaditun Afganistanin perustuslain ja siihen sisällytetyn islamilaisen Sharian mukaan siitä, että hän oli luopunut isiensä uskosta ja tullut Jeesuksen seuraajaksi. Afganistanin lisäksi Sharia on voimassa yli kymmenessä YK:n jäsenvaltiossa ja siitä huolimatta YyKoo on ne kaikki hyväksynyt jäsenikseen.

YyKoon pääsihteerin jälkeen jäsenmaiden edustajat saivat käyttää puheenvuorojaan. Voi sitä itsekehujen määrää! Erikoista mielenkiintoa herätti kuitenkin paavin edustajan puheenvuoro, sillä hän teki selvän eron paavin tunnustamien "kristittyjen" ja paavin kirkon vihaamien "lahkojen" välillä. Tämä ero muistuttaa meitä siitä ratkaisevasta erosta, jonka perusteella Jeesus jakaa "jyvät akanoista" tai erottaa vehnän valhevehnästä.

Paavin johtama kirkko on jo valmiiksi synkretistinen. Linjapuheessaan nykyinen paavi puolusti tiukasti kirkon ja auringonpalvontaan perustuvan kultin sekasikiötä eikä syyttä, sillä kaikki maailman uskonnot perustuvat auringon, kuun ja tähtien palvonnalle kehitetyille uskonnoille. Synkretistinen uskonto on valmis ottamaan kaikki auringonpalvonnan - ja kuuta palvovan arabimaailman siinä samalla - avosylin vastaan. Mutta ei koskaan totuutta.

YyKoon taustavaikuttajat tietävät varsin hyvin, että me "Jeesus Nasaretilaisen lahkon" kannattajat emme tule koskaan hyväksymään islamilaisen Sharian päätöksiä niiden tappamiseksi jotka kääntyvät islamista kristityksi. Se on yhtä mahdotonta kuin paavin tunnustaminen Jeesuksen viransijaiseksi, "kerettiläisten" polttamisen hyväksyminen tai Vatikaanin II kirkolliskokouksien "kaanonien" hyväksyminen. Siksi YK:n piirissä on vahva pyrkimys laatia sellaisia lakeja, joilla tämä ylimielisyydeksi katsottu pitäytyminen "juutalais-kristillisiin arvoihin" leimataan rikolliseksi ja rangaistavaksi.

Jo nyt YK:n agendaa pyörittävä papukaijakerho pitää suurta kaakatusta, josta erottuu selvänä muutamia iskusanoja, kuten islamofobia. Sana itse tarkoittaa "islamin pelkoa". Jos siis pelkäät islamia, tai mitä tahansa, sinut voidaan leimata rikolliseksi. Pelekääkkönää polliisii? Sanan logiikka on siinä, että heti kun torjut jonkin sopimattoman ehdotuksen, sinut leimataan psykologian piiristä temmatulla iskusanalla, ja rangaistaan asiasta, joka ei sinua millään tavalla koske. Samaan päämäärään pyritään iskusanalla tasa-arvo. Ekstremisteiksi ja fundamentalisteiksi ne sanovat sellaisia, jotka eivät likaa vanhurskauden vaatteitaan edes "ihan pikkuisen vaan niinkuin kaikki muutkin tekevät".

YyKoon foorumilla iskusanat muutetaan kansainvälisiksi mandaateiksi, joiden mukaan jäsenvaltiot muokkaavat valtioittensa lakeja. Näitä iskusanoja on olemassa jo paljon. Yksi on "nollatoleranssi", Zero Tolerance. Termi yleistyi ensin poliisitoimen piirissä, ja nyt sitä hoetaan jo koulumaailmassakin. Loogisesti nollatoleranssi on sama kuin armottomuus. Sopii hyvin saatanallisen diktatuurin luojille.

YyKoon foorumilla näissä yhteyksissä tavalliset sanat siitä, ettei kenellekään pidä sallia pitää omaa "uskontoaan" muita ylempänä kuultiin nyt Serbian edustajan esittämässä muodossa. Jopa arkkipiispa Juva olisi osannut vastata hänelle. Juva käski pysymään totuudessa. Jan Huss sanoi saman Juvaakin paremmin.

Raamatun alkusivuilla kerrotaan saatanasta, että se oli "älykkäin kedon eläimistä". Saatanan käsittelyssä Jumalan pitkämielisyys syntistä kohtaankin muuttui ensin suvaitsevaisuudeksi ja sitten tuli lause: Nollatoleranssi intoleranssille, joka "naistenlehden" sivulla oli jo ehtinyt muuttua muotoon "Suvaitsemattomuus ärsyttää"!

Yhdistyneitten Kansakuntien Yleiskokouksen 4-8.10 2007 ja sen rinnakkaispanelien tulokset näkyvät pian suomalaisissakin koulukirjoissa, radion, television ja lehdistön propagandassa, järjestötoiminnassa ja lainsäädännössä. Koko roskan toistaminen tässä on siis tarpeetonta. Enemmän painoa kannattaa panna sille, että mitä Raamattu tulevasta maailmanuskonnosta puhuu ja valmistautua Jeesuksen tuloon.

Lisätietoja foorumista löytänet hakusanalla High-level Dialogue on Interreligious and Intercultural Understanding and Cooperation for Peace.

op/2007-11-04

 

Ja taas

Eilen kävin kuuntelemassa mitä Eestistä tulleet veljet meille sanoisivat. He lähtivät tästä:

Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. (Rm 6:4-7)

Ja tähän he päätyivät:


Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. (Rm:6:8)

Tämä on yksinkertainen asia. Mutta kun muistelin, milloin olen viimeksi kuullut suomalaisen saarnamiehen puhuvan tästä asiasta, tuli mieleeni vain Heikki Kangas, joka Helsingin Raamattukoulun oppilaille koulun kesämökillä piti asiasta ylipitkän raamattutunnin, jossa hän sekoitti koko asian ja pani varmaan kuulijoittensa päätkin niin sekaisin, että ei pidä ihmetellä, jos asiasta ei sitten neljäänkymmeneen vuoteen enää ole hiiskuttu mitään.

Taas sama huomio

Pääsin eilen käymään Ylöjärvellä kuuntelemaan Kongosta tullutta mustaa saarnaajaa. Hän oli huomannut, että vaikka monen rukoushuoneen seinässä lukee "helluntaiseurakunta", saattaa sisällä istua ihmisiä, joilta tämä oma helluntai on vielä kokematta. Tekstinä hänellä oli Apostolien tekojen luvuissa 8 ja 19 kerrotut ennakkotapaukset.

Veli Muteban sana oli melkein sama kuin mitä veli Yun sanoi Keuruulla reilut pari vuotta sitten. Ratkaisua ongelmaan ei siis ole löytynyt. Kuitenkin on Pyhän Hengen täyteys mitä yksinkertaisin juttu. Perataan astiasta tyhjä kuona pois mielenmuutoksen ja kasteen kautta sitä varten että Herra voisi täyttää sen.

Lyhyellä vierailulla kongolainen veli ei ehkä ehtinyt huomata, mitä törkyä Suomen Siionissa on, eikä siksi yksilöinyt parannussaarnaansa. Mutta voit sen tehdä itsekin: kirjoita paperille, millä tyhjällä kuonalla sinä olet itsesi täyttänyt, pyydä Jumalalta sitä anteeksi, ja karta sitä sitten kuin ruttoa.

Kongon uutisista veli Muteba kertoi, että maa on noin Länsi-Euroopan kokoinen, ja että siellä on käyty erittäin raakaa sotaa, jossa on nyt kuollut noin viisi miljoonaa ihmistä. Sota on ollut erityisen raakaa naisia ja tyttöjä kohtaan. Kun kotiin tultuani tarkastin veljen väitteitä netistä, huomasin ne enemmän kuin tosiksi. Eikä tässäkään asiassa ole vaikea arvata, miksi väkivalta on saanut jatkua rauhassa julkisuudelta.

 

Omalla sivullaan: Opettajien uudet tehtävät

Maailman keskushallinto määrää jo nyt, mitä kouluissa opetetaan. Opettajat, joiden tulisi olla lasten vanhempien avustajia lasten kasvatuksessa, eivät sitä enää ole. Se maailman keskushallinto, josta profeetat puhuvat, on tullut keskuuteemme kuin varkain. Nyt kouluunkin on tulossa sen periaatteet, kuten nollatoleranssi (Väri muuttuu, kun teksti on valmis). Ryhtyessään maailman keskushallinnon palvelijaksi opettajien kannattaisi miettiä, miten heille käy silloin, kun heitä itseään tuomitaan nollatoleranssin - Jumalan pyhyyden kriteerien mukaan.

 

Viiden miljardin dollarin bisnes

Yhdysvalloissa käytetään halloween-kultin juhlintaan noin viisi miljardia dollaria joka vuosi. Vain joulun kustannukset ylittävät halloween-kultin menot. Kaupan lisäksi halloween-kulttia ylläpidetään Hollywoodin voimin.

Sodankäynnin asiantuntijat sanovat, että miehittämättömät alueet eivät kauan pysy miehittämättömänä. Sama pätee ihmissydämiin. Jos ihmisen sydäntä ei miehitä Jumalan henki, tulee siitä ennen pitkää pahan hengen asunto.

Halloween-kultin ja joulun okkulttiset juuret ovat hyvin tiedossa. Kuka niitä harjoittaa, avaa sydämensä ovet niille alemmille henkivalloille, jotka Jeesus voitti Golgatan ristillä.

Lääkkeeksi kasvavaa kiinnostusta halloween-kulttia kohtaan Etelän Baptistien teologisen instituutin johtaja Albert Mohler Jr tarjoaa Kristuksen kirkon (church) Reformaatiota, ja kertoo, että Lutherin aloittaman Reformaation päivää vietetään lokakuun 31 päivä. Hyvä, Mohler. Mutta kun sinä sanot, että Luther aloitti Reformaation, niin missä on jatko? Baptistina sinun olisi pitänyt aloittaa tästä, ja kertoa miten reformaatio jatkuu. Mutta ei hätää, minä teen sen puolestasi.

Kirkossa todellakin viettää joulua ja muita pahojen henkien juhlia. Mutta se tapahtuu vain siksi, että kirkko on hylännyt sadonkorjuun kolme juhlaa - Pasuunansoiton päivän, Sovituspäivän ja Lehtimajan juhlan. Miten sopivaa olisikaan ottaa joka syksy viikon loma, ja nauttia työn tuloksista - esimakuna ja muistutuksena siitä suuresta juhlasta, joka pian taivaissa alkaa! Tämän vuoden osalta tämä mahdollisuus on jo mennyt useimmilta ohi suun, mutta valmistaudu ensi vuotta varten paremmin! op/2007-10-25

 

Marttyyrien maanosa

Uralista Atlantille ulottuvaa niemimaata kutsutaan Euroopaksi. Nimeen liittyy raiskaustarina, jonka tuloksena Europe, eli suomalaisittain Eurooppa joutui seksiorjaksi kreikkalaisten ylijumalalle. Palkakseen hän on saanut nimensä maantiedon oppikirjoihin, mutta minun mielestäni maanosan nimi pitäisi vaihtaa. Tätä asiaa pohditaan myös Helene Bossin kirjoituksessa Europe, What's in the Name? (Haku: Helene Bos, Europe, Beulah) Hänen ehdotuksensa maaosan nimeksi oli muistaakseni Beulah, Jesaja 62:4 mukaisesti. Sana beulah tarkoittaa (laillisesti) naitua eli avioon liittosuhteessa otettua neitsyttä, ja Raamatussa erikoisesti Jumalan seurakuntaa. Mutta toistaiseksi tätä maanosaa voidaan kutsua myös marttyyrien maanosaksi, sillä maailmassa ei ole toista maanosaa, jossa kristittyjä olisi tapettu enemmän kuin täällä. Enkä minä puhu tässä nyt mistään miekkaa kantavista "kristityistä" vaan oikeista Jeesuksen seuraajista, jotka mieluummin menevät ristille kuin ryhtyvät sotimaan lihan käsivarrella. Helene Bossin kirjoitus löytynee osoitteesta www.servingthenations.org - ehkä myös ruotsiksi.

 

Millainen ihmiskäsitys, sellaiset puheet ja teot

Linkkisivullani on pitkään ollut etupäässä Intiassa toimivan lähetysjärjestön GfA:n (Gospel for Asia) osoite. Järjestön perustajan K.P. Yohannanin kirja Revolution in World Missions on ilmestynyt suomeksi nimellä "Haaste, joka lähtee sydämestä". Sivuilla 105-106 kirjoittaja kertoo, kuinka hänet ohjattiin julistamaan evankeliumia nyt muodissa olevan sosiaalisen evankeliumin asemesta. Kun hän arasteli, lähetti Herra miehen sanomaan hänelle: "… Sinun täytyy puhua totuus lähetyskenttien väärästä tärkeysjärjestyksestä. Sinun täytyy kutsua Kristuksen ruumis takaisin pelastussaarnan saarnaamiseen ja sielujen helvetistä voittamisen tehtävään".

Valmiissa ihmisessä on kolme osaa: Henki, sielu ja ruumis, mutta alussa ei ollut kuin ruumis - savimaja, johon Jumala puhalsi sielun. Ensimmäisessä Aatamissa olivat vain nämä kaksi tekijää: ruumis ja sielu. Vasta kolmannessa vaiheessa ihminen saa hengen, mikä tapahtuu Kristuksessa.

Jos meidän ihmiskäsityksemme rajoittuu vain ruumiiseen, meidän parhaatkin puheemme ja tekomme ovat sitä, mitä palvelee ruumista. Se on sitä sosiaalista evankeliumia, mutta se käsittelee ihmistä, ikään kuin ihminen olisi apina.

Jos meidän ihmiskäsityksemme, sisältää paitsi ruumiin, myös sielun, lähdemme kai sivistämään ihmistä, vähemmän kuitenkin itseämme, vaan niitä muita, joita ylempänä me luulemme olevamme. Sieluun ja ruumiiseen rajoittuva ihmiskäsitys johtaa tavallisesti fasismiin tai vastaaviin luuloihin, luuloihin "edistyksellisyydestä" ja sellaisesta "valistuksesta", jonka antamassa itsetunnossa niitä hirmutöitä tehdään.

Jos meidän ihmiskäsityksemme sisältää hengen, sielun ja ruumiin, ja ne meillä on, emmekä niitä ole menettäneet tai saastuttaneet, me kelpaamme siihen saarnaamaan Jumalan evankeliumia pelastuksesta synnistä, itsekkyydestämme, tältä maailmalta, saatanan vallasta ja tulevalta tuomiolta. Ja työllä on kiire. Sivistyksen raaistamat ihmiset ovat jo nyt valmiit hävittämään koko maailman.

Jumala tulee saattamaan luomistyönsä päätökseen ennen seitsemännen päivän alkua. Se tapahtuu siten, että Jeesus pelastaa ihmisen synnin koukusta evankeliumin kautta, jonka jälkeen Pyhä Henki asettuu ihmiseen, ja hoitaa kasvatustehtävän loppuun. Seitsemäntenä päivänä levätään, mutta ikuisuudessa, jota myös kahdeksanneksi päiväksi kutsutaan, luomistyön tulos hallitsee maailmaa eli "kosmosta".

Jos olet luullut, ettei täyden evankeliumin julistusta enää tarvita, ajattele sitä, millaisen työmaan Yohannan sai. Ei Kristus lähettänyt häntä banaaneita jakamaan, vaan Ristin sanaa julistamaan. Kun kolmesataa miljoonaa Intian uskontojen parialuokkaan luokittelemaa ihmistä on vaihtamassa Ylintä Auktoriteettiaan, on evankeliumin saarnaajalle tarjolla arvokas ja suuri tehtävä. op/2007-10-09

 

Luulitko kykeneväsi siihen ilman Jeesusta?

Luonnonsuojelun varjolla susikannat on saatu niin suuriksi, että kohta sudet ovat syöneet metsäpeuran, todella suojelua tarvitseva eläimen sukupuuttoon. Metsäpeura, Rangifer Tarandus Fennicus, oli kuolla sukupuuttoon jo 1900-luvun alussa, mutta silloin susikantaa alennettiin niin, että metsäpeura eli suomenpeura pelastui. Sinä, joka luulet olevasi luonnon suojelija, ajattele nyt vähän sitäkin, kenen lauluja sinä oikein laulat. Ja vaikket ehkä pystyisi peuraa pelastamaankaan, niin älä ainakaan sutena ulvo. Pelasta edes oma sielusi pakenemalla siitä laumasta joka sutena ulvoo. op/2007-10-07

 

Köyhät lapset

Joku aika Halonen voivotteli sitä, että maasta löytyy noin 150.000 köyhää lasta, ja leimasi köyhät lapset likaisiksi ja huonosti hoidetuiksi. Vaikka Halosen puheesta on nyt kulunut jonkun aikaa, niin pidän aiheellisena vastata siihen, sillä se oli paitsi loukkaava, myös harhaanjohtava monestakin syystä.

Köyhyyttä on monenlaista. On taloudellista köyhyyttä, henkistä köyhyyttä ja hengellistä köyhyyttä. Me ja kahdeksan lastamme kuulumme tähän taloudellisesti köyhien ryhmään, mutta sen, joka väittää meitä tai lapsiamme likaisiksi tai huonosti hoidetuiksi, pitää olla tosi perverssi.

Se, mitä minä sanoisin lapsista puhuttaessa köyhyydeksi, on lasten jättäminen vaille sisarusten, vanhempien ja isovanhempien hoivaa ja seuraa. Kun sekä isä että äiti ovat työssä, lapselle kyllä saadaan pyöriä, mönkijöitä ja vimpaimia jos jonkin näköistä, mutta mikään niistä ei korvaa yhteisöelämää, jonka ydinperhe pystyy tarjoamaan.

Se, mitä paitsi yksin jätetty lapsi jää, on kasvatus. Lapset kertoivat eräästä koululaisesta, joka oli tahallaan loukannut opettajaa niin, että opettaja rupesi itkemään. Kysyin, että oletteko te tehneet samoin? Sanoivat, etteivät ole tahallaan loukanneet. Koko keskustelu lähti siitä, että huomasin yhden tyttäristäni yrittävän tahallaan loukata äitiään. Toveriporukassa sitä ehkä olisi pidetty vitsikkäänä, mutta meillä ei.

Kasvatus on pitkäjännitteistä hommaa. Se vaatii paljon aikaa ja henkisiä resursseja. Älköön kukaan pettäkö sinua sellaisilla puheilla, että perheen kasvatus kävisi sivutyönä leipätyön rinnalla taloudesta tinkimättä. Puhe sellaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta, jossa molemmat vanhemmat ovat töissä kodin ulkopuolella, on puppuuta. Vaikka rahaa olisi kuinka paljon, niin lapset siinä mallissa maksajina ovat.

Vanhemmat ovat kyllä tajunneet, ettei autioon kotiin voi lapsia synnyttää. Keskiverto ranskalainen nainen synnyttää 1,7 lasta ja hänen saksalainen siskonsa 1,36. Vajetta paikatakseen saksalaiset ovat tuoneet maahan miljoonia turkkilaisia, ja Ranska on pullollaan Pohjois-Afrikasta tulleita siirtolaisia. Tuloksena on väestönvaihto, sillä viidestä Ranskassa syntyneestä lapsesta kaksi on siirtolaisten synnyttämiä, eli melkein aina muslimeja. Väestönvaihtoa nopeuttaa edelleen osaavien ihmisten pako Euroopasta.

Perheen hajottaminen on sitä globalisaatiota - illuminatien yritystä parantaa maailmaa ainakin sen verran, että heillä itsellään olisi mukavaa. Mutta tavallisille ranskalaisille ja saksalaisille se alkaa käydä raskaaksi. Ihmiset ovat alkaneet muuttaa pois "eurooppalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta". Saksalaisia on jo usean vuoden ajan lähtenyt maasta enemmän, kuin sinne on tullut siirtolaisia. Viime vuonna ruotsalaisiakin lähti maasta pois enemmän kuin koskaan ennen sitten 1800-luvun lopun siirtolaisvuosien.

Lähtijöiden kohdemaana on yhä useammin Yhdysvallat, joka huonon koululaitoksensa ansiosta tarvitsee huippuosaajia. Kiinalainen ystäväni, joka kotimatkallaan Valloista Singaporeen poikkesi Kurussa, kertoi, että amerikkalaiset itse eivät enää viitsi tehdä kahdeksantuntista päivää, vaan lähtevät muutaman tunnin papereita pyöriteltyään kotiin. Yhdysvalloissa pidetään kyllä huolta lapsista, mutta huolenpito on sielläkin vain sitä lapsen mukavuudenhalun tyydyttämistä, ei varsinaista kasvattamista.

 

Yhteisöllisyydestä

Viisisataa vuotta sitten melkein kaikki kristityt kuuluivat neljään veljesyhteisöön - Jednotan veljiin, anabaptisteihin, mennoniittoihin ja hutteriitteihin. Yhteistä näille yhteisölle oli se, että ne pystyivät elämään veljesyhteisöissä, mukautumatta maailmaan.

Tietoja näistä yhteisöistä löydät esimerkiksi The Global Anabaptist Mennonite Encyclopedian (Anabaptistien ja Mennoniittojen globaali tietosanakirja). Kirjasarja on aika kallis, mutta sen artikkelit löytyvät osoitteesta www.gameo.org.

Yhteisön merkitys on suuri. Kun ihminen tulee uskoon, hänen on helppo muuttaa koko elintapansa hetkessä, kunhan vain pääsee terveen kristillisen yhteisön sisälle. Mutta mistä tänä päivänä löytyvät ne veljesseurakunnat, anabaptistit, mennoniitat, ja hutteriitit, joiden portit ovat tulijoille auki 24 tuntia vuorokaudessa, vaikka kukaan ei virallisesti olekaan "päivystysvuorossa"?

Muistan yhden tytön, jolle Jyväskylän vapaaseurakunnasta kerrottiin, että jos liityt meihin, saat ystäviä. Neuvoin tyttöä ottamaan kasteen, koska hän oli tullut uskoon, mutta en suositellut liittymistä "seurakuntaan", sillä kaste on jo sinänsä liittymistä Jumalan seurakuntaan. Jos sen yli mennään, ollaan karsinassa. Kun itse olin aikoinani kasteen jälkeen samassa tilanteessa, vastasin, että "minä olen jo liittynyt kaikkiin uskoviin".

Kysymys on paljon suuremmasta asiasta, kuin "saada ystäviä". Kun kristillinen seurakunta syntyi, yli 3000 henkilöä omaksui hetkessä pienen ydinjoukon elämäntavan, johon kuuluivat nämä:

Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. (Apt 2:44-47)

Apostolien teoissa tätä pidetään niin tärkeänä asiana, että se toistetaan:

Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. (Apt 4:32-35)

Me olemme lahkoissamme ja kirkoissamme totutetut tuomaan lahjoja, kolehteja ja "uhreja". Mutta yhteisössä elämistä me emme ole edes yrittäneet. Hyvin harvoilla Suomessa on edes tietoa siitä, mitä on kristillinen yhteisö. Jotkut lähetyssaarnaajat vain ovat kirjoissaan kertoneet, kuinka ihmeellisen "antaumuksellisesti" ne villit siellä jossakin palvelevat Jumalaa, ja siinä kaikki.

Jo nyt, vaikka Hollannin reformaatiota koskeva teksti on vasta puolivalmis, odotan kiihkeästi hetkeä, että saisin kirjoittaa elävästä seurakunnasta - niiden yhteisöjen elämästä, joita joskus sanottiin Jednotan veljiksi, anabaptisteiksi, mennoniitoiksi ja hutteriiteiksi. Ja siitä, mitä samaa tietä vaeltaville tänään kuuluu.

Haluaisitko muuten sinappia? Sareptan yhdyskunta Volgan alajuoksulla eli puuttomalla arolla kalmukkien naapureina, teki sinappia ja toimitti sitä Suomeen asti. Tai lähtisitkö käymään vuonna 1975 itsenäistyneessä Surinamissa, jonne Matthias Nyberg 1756 meni Moravian veljien matkassa lähetystyöhön? Kävisit katsomassa, mitä Surinamin "herrnhutilaisille" nyt kuuluu. Matthias itse kyllä kuoli jo viiden kuukauden kuluttua maahan saapumisesta, kuten niin monet toisetkin sinne menneet veljet ja sisaret. Kuoli ja kuoli, mutta ero onkin siinä, että toiset kuolevat turhaan, toiset enemmän satoa kantaakseen.

Löysin netistä pari kirjaa, joiden tekijän tunnettu sukuhistoria alkaa Sveitsin Alpeilta. Toisessa kerrotaan anabaptistien ja mennoniittojen elämästä ja toisessa Moravian veljistä. Ne löytyvät molemmat osoitteesta www.AllGodsWord.com/Books.htm. Näistä on hyvä aloittaa. Kirjojen levittäminen, kääntäminen ja julkaiseminen vaikkapa suomen kielellä on täysin vapaata. Jos minulla olisi aikaa, kääntäisin ne ja panisin nettiin.

Uskovien yhteisöt ovat yhä olemassa, vaikka usein toisella nimellä. Odottelemme juuri vieraita helluntaiseurakunnasta, jonka juuret ovat Ukrainan mennonistien keskuudesta. Eräs suurimmista yhteisöelämään perustuva seurakunta on Kiinassa, se sama, jota erään laulukirjan mukaan sanotaan "pieneksi laumaksi", vaikka liikkeeseen kuuluukin kymmeniä miljoonia uskovia.

Kaikki yhteisöt alkavat vähästä. Jos teitä on kaksi tai kolme, se kasvaa, jos siinä on elämän maku. Tulijoita kyllä riittää, jos vain on mihin liittyä.

 

Halusitko oppia enkkua?

Mariannen tekemän Englannin alkeiskurssin käsikirjoitus on ollut hyllyssäni jo vuosia. Yritän ryhdistäytyä, katso sivulta http://opsti.japo.fi/ek.htm

 

Osaatkos puhkaista paiseita?

Yleislääkärin peruskoulutukseen kuuluu paiseiden puhkominen. Joskus myös ihmisen mieli on kuin räjähtämäisillään oleva mätäpaise, joka oikein vaatii räjähtämistä, mutta eihän sitä kehtaa. Vaan jospa olisi joku lääkäri, joka osaisi puhkoa mielen paiseita. Oletko sinä sellainen?

Päijänne jakaa Suomen kahteen osaan. Itäpuolella jutellaan lupsakasti, mutta länsipuolella pidätellään, ettei vain loukattaisi ketään. Silti Päijänteen itäpuolella ihmiset pärjäävät toistensa kanssa paremmin kuin länsipuolella ja elämän meno on ainakin reilumman tuntuista. Mutta kaikkialla, Karjalassakin, tapaa ihmisiä, joita joku asia kalvaa ja painaa niin, että "syän märkänee".

Se asia, joka ihmisen tekee tuppisuuksi, on tavallisesti synti. Ei uskalleta puhua avoimesti, koska avomielisessä keskustelussa saattaisi synti paljastua. Pitäisi olla joku ihminen, jolle voisi uskoutua. Oletko sinä sellainen?

Kun psykiatri lähtee puhkomaan ihmismielen paiseita, hän käyttää paljon aikaa saadakseen "potilaan" luottamaan itseensä. Me teemme sen toisin. Me käytämme aikamme siihen, että ihminen alkaisi luottaa Jeesukseen, syntisten Vapahtajaan. (Synnittömät, mikäli heitä olisi, pärjäisivät ilman Jeesustakin). Mutta täällä Päijänteen länsipuolella mekin alamme olla niin "sivistyneitä", että mieluummin vain "evankeliseerataan" kuin puhkotaan paiseita. Nyt ovat psykiatrit työntyneet tontille, jonka me olemme jättäneet hoitamatta.

Minulla oli tekeillä juttu "Monologista keskusteluun". Jos se joskus tulee valmiiksi niin jatketaan tästä. Mutta jos tunnet asiasi olevan kypsymään päin, niin poikkea kahville. op/2007-09-24

 

Kuin lapset nuotiolla

Kujala puhui siitä, että Jeesus esitetään Matteuksen evankeliumissa ensisijaisesti kuninkaana, Markuksen evankeliumissa ensisijaisesti Ihmisen poikana, Luukkaan evankeliumissa palvelijana ja Johanneksen evankeliumissa koko hommaa katsellaan taivaallisten korkeuksien hengellisessä ympäristössä.

Kujalan puhe kesti yli puolitoista tuntia, mutta siitä huolimatta se oli puhe, jota minä olisin kuunnellut vaikka iltaan asti ja huomenna uudestaan, sillä kaikesta näkyi, että tämä kaveri on ollut ei pelkästään kirjojensa, vaan Herransa kanssa samassa kammarissa. On yksinkertaisesti niin, että esitetyn kaltaiset puheet eivät synny pelkästä innostuksesta ja puhumisen halusta. Lisäksi minua lämmitti ajatus, että Kujala oli nuori mies.

Kaikki eivät pitkistä puheista välitä. Paavalikin kertoi, että kun hän näkee jonkun puheessa viisaan, hän tutkii onko puhujalla myös ne voimat, joista hän puhuu. Jeesus, joka meidät on asettanut ylösnousemuksensa todistajiksi, kertoi Kristuksen ylösnousemuksen merkeistä, jotka seuraavat julistusta seuraavat. Mutta onko jokainen mies kilisevä kulkunen pelkästään sillä perusteella, että hän puhuu pitkään?

Kun on kylmä, kaikki haluavat vaikka nuotion ääreen lämmittelemään. Mutta kuka tekee puut? Älä aliarvioi halonhakkaajia, sillä kun kylmä ja pimeä tulee, sinäkin saatat joutua etsimään heidän työnsä tuloksia. Saattaa myös olla niin, että et yleensäkään saa halkoja palamaan. Jos näin on, niin opettele se taito ensin, sillä ilman tulta ovat halotkin hyödyttömiä. op/2007-09-20

 

Peruskoulun 6 luokan oppilaiden historiankirjasta "Aikamatka maailman historiaan"

Juuri kun olin tekemässä tekstiä Saatanan valtakunnan perusteista, toi tyttö koulusta historian oppikirjan. Siinähän se oli valmis teksti niistä neljästä imperiumista, jotka Danielin kirjassa esitellään useiden profetioiden muodossa. Nämä neljä imperiumia ovat Assyro-Babylonia, Media-Persia, Hellenistinen Kreikka, ja Rooma eri jatkumoinaan aina maailman loppuun asti (mikä ei enää ole kaukana tulevaisuudessa).

Koulukirjassa nämä imperiumit esitetään mahdollisimman myönteisessä valossa. Siksi kirjantekijät ovat joutuneet jättämään selostuksestaan pois näiden olennaiset piirteet, josta tuloksena on ollut oppikirja, joka varmasti miellyttää Saatanaa ja todennäköisesti myös EU:n johtoa, Katolista kirkkoa, sosialisteja ja muita edistyksellisiä Illuminateja. Se miellyttänee myös niitä suomalaisia, jotka haluavat syöttää lapsilleen paskaa, sillä en ole kuullut muiden esittävän mitään kritiikkiä kyseistä oppikirjaa vastaan.

Tarkastelussani ehdin sivulle 37, mutta aika ei sallinut minun jatkaa tällä kertaa pidempään. Askartelen nyt Alankomaita koskevan tekstin parissa. Se on kertomusta siitä, mitä nuo kaksi tekijää, Roomalaiskatolinen kirkko ja "Pyhä Roomalais-saksalainen keisarikunta (imperiumi) tekivät vuosien 1522-1648 välillä. Jo nyt voin kertoa, että sekään ei ollut aivan niin kiitettävää, kuin "Aikamatka" antaa ymmärtää. op/2007-09-06

 

Armoa ja rauhaa

Uskovien tavanomainen tervehdys "rauhaa" on juutalaisilta, jotka sanovat "shalom". Samaa tervehdystä käyttävät myös arabit ja esimerkiksi turkkilaiset sanoessaan "selam" tai "salem aleikum (rauha teille)". Sanonta on melkein kuin teatterista, sillä juuri sielläpäin, missä tätä hoetaan, rauhaa on mitä vähemmin. Aivan selvästikin toivotuksesta "rauhaa" puuttuu jotakin. Joten otetaanpas se kirja esiin, ja katsotaan, mitä viisaammat siellä toivottelivat toisilleen.

Raamatussa tavallinen toivotus on "Armoa ja rauhaa". Näin esimerkiksi Efesolaiskirjeen alussa:

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (Ef 1:2)

Saman kirjeen lopussa:

Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta - katoamattomuudessa. (Ef 6:4)

Muodossa ja toisessa tämä sama asia löytyy melkein jokaisesta Uuden Testamentin kirjeestä. Tiitukselle ja osoitetun kirjeen viimeiset sanat ovat:

Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. (Tiit 3:15)

Ilmestyskirjan alussa Johannes kirjoittaa seitsemälle "Aasian" seurakunnalle:

Armo teille ja rauha (Haris imin ke irini) häneltä, joka… (Kts. Ilm 1:4-5)

Miksi sitten suomalaiset eivät toivota armoa toisilleen? Kysymys lienee siitä, että armo on tulkittu liian suppeasti tai jopa väärin. Ensinnäkin suomen kielen sana armo on huono vastine Raamatun alkukielissä armosta käytetyistä sanoista "hesed" ja "haris". Englantilaisten käyttämä sana "grace" on esimerkki hyvästä armo-sanan vastineesta; huono ei ole venäläinenkään hesed (hebr) ja haris (kr) sanojen vastine. Venäjäksi armo on blagodatj - hyvän antaminen. Vähän yksinkertaistettuna asia on niin, että toivottamalla "armoa ja rauhaa" me toivotamme kaikkea hyvää.

Armo ei ole pelkkää rikoksien anteeksiantoa. Sanakirjan mukaan "haris" tarkoittaa kauneutta, suloisuutta, armoa, suosiota ja rakkaudenlahjaa. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän tuli "täynnä armoa ja totuutta". Nämä aarteet ovat kätkettyinä Jeesukseen, ja ne riittävät kaikkeen, mitä tässä ja tulevassa maailmassa tarvitaan.

Armo sisältää sekä anteeksiannon ja rakkauden. Jumala on rakkaus, ja vähempää kuin rakkaus ja armo hän ei viitsi lapsilleen edes toivottaa. Entäs me? Mutta jos ruvetaan toivottamaan toisillemme "armoa ja rauhaa", niin pidetään mielessä ettei armo ole mikään koiranluu, joka heitetään arvottomaksi katsotun "syntisen" eteen sitä varten, että se kumartuisi meidän eteemme sitä poimimaan.

Armo on aina lisääntyvä "taivaan lahja". Jos sinulla on mahdollisuus, ota Raamatun hakusanakirja esiin, ja etsi ne lauseet, joissa tämä sana esiintyy. Minun on nyt lähdettävä päivän toimiin, mutta kerron siitä mitä hetki sitten näin ollessani vielä unen ja aamukahvin rajamailla. Koin olevani taivaissa, ja kuulin suuren kuoron laulavan "Slaaavnyi, slavnyi moi Bog". Myös sävel jäi hetkeksi mieleeni niin, että jos olisin osannut kirjoittaa nuotteja, olisin sen tehnyt.

Armoa ja Rauhaa! Osmo/2007-08-31

 

Kuolintavan valinta

Ihmisellä on kaksi tapaa kuolla: Joko synteihinsä, tai Ristin kautta tälle maailmalle. Jos valitset jälkimmäisen vaihtoehdon, tee se ajoissa, että ehdit varmasti kuolla ja päästä kokemaan Jeesuksen ylösnousemisen voimaa.

 

Ihmispelko panee paulan

Juttelimme joku ilta sitten Ylisen tapahtumista. Asia koskee meitä kristittyjä, sillä laitos on kahden uskovan sisaren perustama ja kaiken lisäksi laitoksen syntyhistoria on mielenkiintoinen ja sen myöhempi kehitys tyypillinen: Aloitetaan hengessä ja lopetetaan lihassa.

Ehdin jo kirjoittaa siitä jutunkin, mutta sitten eräs kertojista soitti, että syntyyköhän siitä hankaluuksia, jos jutun panee nettiin. Eikö olisi parempi kysyä, mitä Jumala tahtoo. Eikös se Jeesus sanonut jotakin sellaista, että julistakaa se katoilta, mitä teidän korvaanne kuiskutellaan. Mutta hyllytetään juttu toistaiseksi, jos hyllyttämisellä ehkä onnistuttaisiin pelastamaan sekä metsästettävä, että metsästäjä.

Mutta ajatelkoon muut mitä tahansa, niin kummalta se näyttää Ylisen kuntoutuskeskuksen pihassa se YLIS'FESTAREITTEN mainos. Kummaksi ovat festarit käymässä näin Jeesuksen takaisintulon edellä.

 

Ristin Voiton kirjat

Vain 50 vuorokautta Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen alkanut helluntailiike on Jumalan tunnustamaa kristillisyyttä. Se, että helluntailiikkeen nimissä esiintynyt Ristin Voitto julkaisi kirkollisia kirjoja, on erittäin paha juttu. Yksi pahimmista käsiini tulleista on Gunnar Westinin "Vapaan kristillisyyden historia".

Gunnar Westin oli Upsalan yliopiston kirkkohistorian professori, joten häneltä ei voi muuta odottaakaan, kuin historian väärennöksiä. Kirjasta puuttuu miltei kaikki tietämys siitä, miten kristikunta on elänyt tähän päivään saakka kirkon ja valtion sorron ja vainon alla. Westin tai Ristin Voitto eivät voi puolustautua sanomalla, ettei me tienneet mitään kristillisen seurakunnan olemassaolosta, inkvisition teurastamista Jumalan pyhistä tai kirkon ristiretkistä valdolaisia, Tolousen seudun kristittyjä, Bosnian kristikuntaa tai tshekkiläistä kristikuntaa vastaan. Onhan Westinin käytettävissä ollut sellaisetkin suurteokset kuin James Aitken Wylien (1808-1890) Protestanttisen liikkeen historia, jossa nämä asiat, myös hussilaisten pasifistisen siiven perustamat seurakunnat ovat näkyvästi esillä. Tietoa näistä asioista on todella paljon; juuri nyt olen lukemassa Frederic Harrisonin kirjoittamaa Hiljaisen Villen, Wilhelm Oranialaisen elämäkertaa. (On muuten jännempi kuin poikasena lukemani Kapteeni Hornblowerin seikkailut) Ainoastaan Bosniasta pääsivät dominikaanit hävittämään lähes kaiken todistusaineiston, joten bogomilien historian tutkimiseen Westinin olisi pitänyt päästä Vatikaanin kirjastoluoliin.

Suomen helluntailiikkeen saarnaajat ovat kasvatettu olemaan tietämättömiä oman liikkeensä historiallisista taustoista ja jopa sen olemuksesta. Nyt tämä tietämättömyys on johtanut siihen, että vanhimmistot eivät potki pois edes niitä saarnaajia, jotka ovat viemässä helluntailiikkeen nimiin perustettuja paikallisjärjestöjä antikristuksen leiriin.

Muistelen joskus katsellessani suomalaisen "helluntailiikkeen" johtajien kuvaa miettinyt, että niin ovat tanakat herrat kuin paperitehtaiden johtajat. Vain sikari puuttuu. Pelkään pahoin, että nämä paronit ovat menneet samaan lankaan, kuin heidän amerikkalaiset kollegansakin, tai ne Amerikkojen "raamattukristityt", jotka ovat hyväksyneet Billy Grahamin johtajakseen. Kun Billy Graham johdatteli Amerikan kristittyjä ja mm. Ronald Reaganin Suuren Roomalaisen Teurastajan pyydykseen, hän teetätti jättipainoksia suositusta kristikunnan historiasta, mutta jätti kirjasta pois ne luvut, joissa kerrotaan Rooman kirkon karmeimmista teoista.

Euroopan Unionin lainsäädäntö tähtää vuoden 2010 tekemiseen suurten muutosten vuodeksi. Kristittyjen on aika valmistautua äkkilähtöön, tavalla tai toisella, sen päättää Jumala. Muille äkkilähtö tulee kolme ja puoli vuotta myöhemmin. Ilmestyskirjan 13:7 mukaan vihollinen voittaa Jumalan pyhät, mutta se saattaa olla samanlainen voitto kuin Jeesuksen naulitseminen ristille. Siinä tapauksessa vihollisen joukkojen äkkilähdön päivänä Jumalan pyhät olisivat jo tulossa takaisin Kuninkaan seurassa. op/ 2007-08-09

PS. David Zbiralin nettisivulla http://www.david-zbiral.cz/Bibliogr.htm on erinomainen ja kattava bibliografia, jossa esitellään laajasti myös paulikiaaneista, bogomileistä, kataareista, albigensseista, valdolaisista, lollardeista, veljesseurakunnasta ja muista kirkon vihaamista kristityistä kertovaa aineistoa. Se, että valtaosa aineistosta on erilaisilla slaavilaisilla kielillä painettua tekstiä, johtuu ensisijaisesti Rooman kirkon ja sen vahtikoirien sensuurista, jonka avulla ne ovat pitäneet totuutta piilossa eli "valheen vallassa", kuten Raamattu sen ilmaisee. op/2007-08-16

 

Kiitoksia veljille

Tein mielessäni yhteenvetoa niistä tapaamisista siellä Pohjois-Pohjanmaalla, ja näytti siltä, että perusteet on selvillä: Jeesus on Herra, joka johtaa ja omiansa johdattaa. Mutta jo omia päätöksiä tutkiessani huomasin, että siitä huolimatta monta asiaa tulee tehtyä oman pään mukaan, Jumalan johdatusta kysymättä. Ja silloin jotakin jää näkemättä. Yön viileydessä on helpompi ajaa, kuin kesähelteessä, mutta onkohan se sittenkään tärkein päätöksenteon peruste? Jos siis jotakin jäi tekemättä tai meni muuten vinoon niin ottakaa se armeliaasti. Meille matka oli antoisa, josta kiitos erityisesti Kaarlolle ja Sepolle ja teidän kotijoukoillenne, sekä Hannulle.

Eilen kävimme sitten Tampereella realisoimassa teidän muut lahjanne. Olin jo käynyt käsiksi tavanomaisiin toimiini, kun sängystä kuului uninen ääni: "Isi, meillä oli tänään kiva päivä".

op/2007-08-09

 

Makkabealaiskirjat

Makkabealaiskirjat kuuluvat Vanhan Testamentin apokryfikirjoihin, eli kirjoihin, jotka ovat "siinä hilkulla" tullakseen hyväksytyksi mukaan Vanhan Testamentin kaanoniin eli hyväksyttyjen kirjojen luetteloon. Ne laskettiin Pyhiin kirjoituksiin kuuluvaksi vielä niinkin myöhään, kuin 1800-luvun alussa, mutta sittemmin protestanttinen maailma on ottanut niihin etäisyyttä.

Kiinnostuin makkabealaiskirjoista, kun huomasin niissä kerrottujen tapahtumien muodostavan puuttuvan linkin Danielin kirjojen profetioiden ja Ilmestyskirjan tapahtumien välillä. Kun nämä kolme ilmoitusta projisoidaan lopun ajan tapahtumiin, saadaan varsin terävä kuva siitä, missä nyt olemme ja mitä on tulossa.

Makkabealaiskirjojen suomenkieliset käännökset löysin vasta pari kuukautta sitten ja tein niistä itselleni kopion. Kirjastosta lainatun "Vanhan Testamentin apokryfikirjojen" käännös on tehty vuoden 1938 kirkkoraamattua varten, mutta jätetty silloin pois mahdollisesti siksi, että se on korutonta kertomaa "länsimaisen sivistyksen" perustaksi mainitun kreikkalais-hellenistisen valtion ja uskonnon raakuudesta ja sammumattomasta vihasta erityisesti Elävän Jumalan palvelijoita kohtaan. op/2007-07-20

 

Me tahdomme nähdä Jeesuksen

Suositussa seurakuntanuorten laulussa sanotaan: "Me tahdomme nähdä Jeesuksen". Tiedossa on myös, että vain puhdassydämiset saavat nähdä Jeesuksen, ja edelleen, että Jumala antaa synnit anteeksi, ja Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, joten on loogista väittää, että me saamme nähdä Jeesuksen? Vai olisiko tässä jotakin epäselvää? Ei ainakaan niillä puhdassydämisillä lapsilla, joiden suusta tätä laulua tänään kuuntelin Karkkilan helluntaiseurakunnan kesäleirillä. Mutta entäs me vanhemmat?

Jumala loi ihmisen itseään varten, ja haluaa asua meidän sydämissämme. Mutta onko sydämissämme tilaa hänelle? Jos tilaa ei ole, sitä on tehtävä perkaamalla pois sydämestä kaikki, mikä ei ole Jumalasta. On kuoltava maailmalle, että Kristus saisi tilaa meissä. Kysymys kuuluukin: Rakastammeko me Kristusta niin paljon, että olemme valmiit hänen vuokseen kuolemaan itsellemme ja maailmalle, kuolemaan harrastuksillemme, saavutuksillemme, tavoitteillemmekin tehdäksemme hänelle tilaa sydämessämme hänelle niin, että olemme täynnä armoa ja totuutta?

Tie Jumalan luo käy Ristin kautta. Se on ahdas portti. Sen läpi ei viedä mitään, mikä on tästä maailmasta. Paljosta on luovuttava. Pietari totesi, että he olivat luopuneet kaikesta seuratakseen Jeesusta. Kalliin helmen löytäjänkin oli myytävä kaikki, minkä omisti, ostaakseen omakseen sen maan, jonka kätköistä helmi oli löytynyt, saadakseen helmen omakseen.

Kun ajelimme kotiin Karkkilan leiriltä, selostettiin radiossa Koiviston herätysliikettä. Se näkyy saaneen valtiovallan tuen, mutta kova oli hintakin. Kaste, jota hän asettui vastustamaan, on Ristin Uskon olennainen osa, sillä kasteessa uskova sitoutuu siihen ristiin ja siihen kuolemaan, jolla Jeesus kuoli. Eikös olekin kummaa tuo ihmisten yritys muuttaa pelin sääntöjä mieleisekseen päästäkseen eroon siitä rististä, jossa kautta ainoastaan meillä on pelastus ja ylösnousemuksen toivo ja sitä seuraava elämä Jumalan kasvojen valkeudessa?

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen, mutta ei pelkästään sitä varten, että hän tarvitsi uusia hallitsijoita maailmankaikkeutta varten. Jumala loi ihmisen rakastaakseen häntä. Mutta rakastatko sinä Jumalaa? Sitä mitataan joka päivä siinä, ketä tai mitä sinä rakastat. Ja siitähän juuri riippuu se, kenelle sinä hedelmää kannat tai lapsia synnytät. Minä varoitan vakavasti tuomasta Jumalan eteen sellaisia lapsia, joiden isä on valtiovalta, kevytmielinen uskonnollisuus tai joku muu "hyvä harrastus".

Monet pelkäävät, että hengelliseen elämään keskittyminen vieraannuttaa ihmisen arkitodellisuudesta. Mutta todellisuudessa asia on juuri päinvastoin. Arkipäivän asiat voidaan hoitaa oikein vain, kun johtajana on Jeesus eikä mikään nikolaiitta tai minäitse. op/2007-07-19

PS: Tästä asiasta olisi paljon sanottavaa, sillä vaikka Suomessa on tuhansia eri kirkkokuntien ja muiden lahkojen saarnaajia, ei juuri kukaan heistä enää julista evankeliumia. Onneksi kirjastoista löytyy Jessie Penn-Lewiksen kirjojen käännöksiä, joissa tämä evankeliumin KESKEISIN asia selvitetään perusteellisesti (Jessie Penn-Lewikseltä on myös kirja "Pyhien Sota", tai oikeammin "Sota Pyhiä vastaan" eli War on the Saints, mutta sitä ei ainakaan heti alkuun kannata mennä lukemaan). Kyse on siitä, että vaikka kaikki aarteet löytyvät Kristuksesta, on Kristuksen luo kuljettava joka kerta ristin kautta - myös silloin, kun etsitään Pyhän Hengen voimaa. Tässä yksi jae näytteeksi siitä, mitä Raamatussa tästä asiasta puhutaan:

Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. (2.Kor 4:10).

Ja kuin varmistukseksi seuraavassa jakeessa sanotaan sama uudelleen:


Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. (2.Kor 4:11).

Käärmeet sihisevät ja leijonat karjuvat

Katolisen kirkon lehti L'Osservatore Romano esitti 02.05.2007, että katolisen kirkon vastaiset hyökkäykset ovat terrorismia. Syynä lehden lausuntoon oli pari kevyen sarjan piikkiä, jotka Andrea Rivera edellisenä päivänä heitti Lateraanipalatsin edessä pidetyssä rock-konsertissa. Riveran kerrotaan sanoneen: "Paavi sanoo, että hän ei usko kehitysoppiin. Olen samaa mieltä", sanoi Rivera, "kirkko ei ole koskaan kehittynyt".

Jos Riveran ja L'Osservatore Romanon välisessä sanailussa joku on terroristi, se on lehteä julkaiseva kirkko. Väittämällä arvostelijoitaan terroristeiksi, se pyrkii luomaan kirkon arvostelijoissa pelkoa kuin leijona, joka karjuu lamauttaakseen uhrinsa taistelutahtoa. Samaa taktiikkaa käyttävät käärmeet, jotka tuijotuksellaan lumoavat uhrinsa niin, että ne lamaantuvat, eivätkä pysty edes pakenemaan.

L'Osservatore Romano puolusti sanomaansa näin: "On terrorismia antaa sokeita iskuja ja raivota järjettömästi jotakin sellaista vastaan, joka aina puhuu rakkauden, elämän rakkauden ja ihmisrakkauden nimissä". Näin väittäessään kirkko puhuu jo puolustuskyvyttömiksi saattamille uhreilleen. Jokainen, jonka aivot yhä toimivat, ymmärtää, että pelkkä puhuminen rakkaudesta, elämän rakkaudesta ja ihmisrakkaudesta on huuhaata, jos teot ja puheet ovat pahasti ristissä.

Kirkko tosiaan on aina puhunut "rakkaudesta" ja muusta sen sellaisesta, mutta muistellaanpa nyt vaikka sitä, mitä kirkko teki Alankomaiden anabaptisteille Kaarle V aikana. Palaneen ihmislihan haju levisi kymmenien vuosien ajan kaupunkien toreilta niin, että hollantilaisten valituksesta paavin oli muutettava teurastuskäytäntöään vähemmän ilmaa saastuttavaksi. Muutetun käytännön mukaan uskovat miehet kuristettiin kuoliaaksi, mutta naiset kaivettiin elävänä maahan.

Ikävintä L'Osservatore Romanon kirjoituksessa on, että se on seurausta kirkon virallisesta linjasta. Edellisen paavin aikana uudistetulla kirkkolailla pyritään takaisin siihen helvettiä raaempaan touhuun, jota kirkko ennenkin on harjoittanut, ja nykyinen paavi on lähtenyt sitä linjaa toteuttamaan. Jopa Trenton kirkolliskokouksen käyttöönottama juutalaisvastainen messu on tulossa takaisin.

Kirkko on onnistunut hyvin salaamaan pahat tekonsa. Jopa sen osuus Adolf Hitlerin valtaannousussa ja sen toiminnan tukijana on monelta tiedostamatta puhumattakaan niistä ristiretkistä, joita kirkko teki Uralin tällä puolella asuvia kristittyjä vastaan. Yksin kirkollisen Euroopan tshekkejä vastaan tehtiin viisi ristiretkeä, joissa kuoli satoja tuhansia ihmisiä ja projektin loppuvaiheessa raiskattiin koko maanosa.

Katolinen kirkko ei pysty toimimaan vapaassa maassa. Se tarvitsee aina tuekseen totalitäärisen valtion sen pahaa tahtoa toteuttamaan. Katoliseen Habsburgien hallitsijasukuun kuuluvan Kaarle V aikana yksin Alankomaissa tapettiin noin 50.000 kristittyä heidän uskonsa tähden. Siksi Kaarle V:n sukulaisen, europarlamentaarikko Otto von Habsburgin sanoilla on erityinen painoarvo. Hän sanoi:

(Euroopan) Yhteisö elää suurelta osin Pyhän Roomalaisen keisarikunnan perinnöstä, vaikkei se kansan suuri enemmistö, joka siitä elää tiedäkään, mistä perinnöstä he elävät.

On Otto von Habsburgin ja EU:n onni, ettei kansa tiedä, sillä jos he tietäisivät, he saattaisivat viedä päätökseen sen työn, jonka Napoleon aloitti lakkauttamalla Habsburgien vallan 1806. Me uskovat kyllä tiedämme EU:n touhuista, koska ne on selvästi selostettu Pyhässä Kirjassa, ja siksi juuri meitä pelätään, vaikka me emme Napoleonin asialle olekaan vihkiytyneitä. Se, että me arvostelemme paholaisen eri nimikkeiden alla esiintyviä henkilöitymiä, johtuu siitä, että me haluamme varoittaa tietämättömiä ja pitää totuutta voimassa.

Wienissä, Itävallassa Otto von Habsburg sanoi:

Meidän hallussamme on eurooppalainen symboli, joka kuuluu yhtäläisesti kaikille Euroopan kansoille. Se on Pyhän Roomalaisen keisarikunnan kruunu, jossa ruumiillistuvat Kaarle Suuren traditiot.

Kaarle "Suuren" mainittava teko oli saksien alistaminen kirkon pakkovaltaan. Kahdeksantoista suurta maataistelua tarvittiin, ennen kuin paavin miehet pääsivät tekemään henkistä väkivaltaa Saksin miehille, mutta sitten se onkin jatkunut aina nykypäiviin asti. Kristinuskon kannalta Kaarle "Suuren" hirmuhallitus merkitsi sitä, että varsinaiset kristityt julistettiin kerettiläisiksi ja tuhottiin.

Kaarle "Suuren" saatanallisen perinnön kunnioittamiseksi Aachenissa jaetaan vuosittain Kaarle "Suuren" palkinto. Tänä vuonna sen sai Solana. Vuonna 1997 se annettiin Roman Herzogille hänen palveluksistaan "Euroopan" yhdistämiseksi. Kiitospuheessaan Roman Herzog, Saksan presidentti kertoi, että "Euroopan" yhdistämisen eteen Kaarle "Suuri" joutui tekemään tietoisen valinnan ja sanoi: "Tällaisena hetkenä on pakko kertoa totuus: hän saavutti päämääränsä vain kahlaamalla veren, hien ja kyynelten meren läpi". Euroopan Unionin koululaisille suunnatussa propagandatyössä kerrotut asiat ovat kuitenkin aivan jotain muuta kuin Herzogin kertomat julmat tosiasiat. Miljardien eurojen propagandabudjetilla lapsille syötetään kuvaa hyvästä EU:sta ja sen ruusuisesta tulevaisuudesta. Lukutaitoisille Euroopan parlamentin rahoittama sarjakuva Operaatio Punainen Lohikäärme (Operation Red Dragon) kyllä paljastaa, mistä aineksista EU on tehty.

Kahdentoista vuoden ikäisille koululaisille suunnatun aivopesumateriaalin "Let's Explore Europe Together" (Tutkikaamme Eurooppaa yhdessä) väitetään, että EU on "todella hyvä suunnitelma, jota ei kokeiltu koskaan aikaisemmin". No, mistäpä lapset tietäisivät, että jo viisitoista vuotta sitten Gorba sanoi Euroopan Yhteisöstä tulevan uusi Neuvostoliitto, tai että Vladimir Bukovskij, entinen mielipidevanki ja Venäjän seuraavien presidentinvaalien ehdokas kertoi jo 1985-1986 tutustuneensa salaisiin neuvostoasiakirjoihin, joiden mukaan Euroopan Yhteisön oli määrä tulla sosialismin uudeksi kotipesäksi. Kuten Neuvostoliiton, niin myös EU:n päämääränä on maailman valloittaminen ja "uusien ihmisten" luominen. Kysymys on siis Ristin uskon kanssa kilpailevasta uskonnosta.

Arkkiherttua Otto von Habsburgin ilmoituksen mukaan "Eurooppa" on suuren hengellisen herätyksen kynnyksellä. Mutta se herätys, josta hän puhuu, ei ole kristillinen herätys, vaan Raamatun ennalta ilmoittaman uskonnollis-poliittisen hirmuvallan synty. Katolisen kirkon pakkovallan uusi tuleminen ei ole mitään muuta kuin veren, hien ja kyynelten meri niille, jotka siihen vaivan aikaan jäävät. Malachi Martinin, katolisen kirkon korkeimman oppilaitoksen entisen johtajan mukaan se on taistelu, jossa häviävien osapuolien joukot - kaksi kolmasosaa maailman väestöstä - "likvidoidaan".

Kirkon ja vuonna 800 perustetun "Pyhän Roomalaisen keisarikunnan" yhteistyö oli niin tehokasta, että vuoteen 1806 mennessä Ristin usko oli käytännöllisesti ottaen hävitetty Uralin ja Atlantin rannikon välimaastosta. Onnistuuko kirkon nyt hävittää Ristin Usko koko maailmasta? Ethän vain ole lukenut vastausta Raamatusta jo etukäteen? Uusi paavi näkyy aloittaneen Etelä-Amerikasta, jossa sillä onkin hyvät mahdollisuudet solmia sosialistihallitusten kanssa samanlaiset sopimukset, kuin mitä kirkko teki Hitlerin kanssa Saksassa. Muutama kymmen miljoonaa "kerettiläistä" sieltä kyllä löytyy, mutta onhan kirkolla kokemusta.

Raamatun mukaan vihollinen saavuttaa voiton kristikunnasta:

Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. (Ilm 13:7)

Tästä voitosta vihollisen joukot ovat riemuinneet jo kauan. Keski-aasialainen runoilija Maulama Rumi ("rumi" - roomalainen) lauloi 1300-luvulla:

Tietämättömät ja sokeat

valaistuneet ovat nyt viisaat ja laupiaat,

parempia kuin Jeesus, jonka taakseen jättävät

- ja me sanomme - olkoon niin.

Maulama Rumi on YK:n nykyisen pääsihteerin Ban Ki-moonin mukaan runoissaan ilmaissut osuvasti YK:n alaisen "Sivistyksien allianssin" (AoC eli "Alliance of Civilizations) päämäärät. YK:n pääsihteeri jopa ilmoittaa olevansa Maulama Rumin oppilas. YyKoon miehet varmasti tarvitsevatkin vahvistusta uskolleen, sillä heitä varmasti askarruttaa pelko siitä, että jos he sittenkin joutuvat Suuren Valkoisen Tuomioistuimen eteen vastaamaan teoistaan. Näin Maulama Rumi heitä rauhoittelee:

Tässä maailmassa ylösnousemusasteelle,

kun pääsee, silloin ajatukset muusta ja Tuomiopäivästä häipyvät

Vihollisen taktiikkana on höynäyttää työmiehiään ja peloitella uhrejaan. Meitä ei vihollisen työmiesten tarvitse pelätä. Kun Peter Titlemannilta, (:Peter Titelmann) kuuluisalta inkvisiittorilta kysyttiin, miten hän voi ratsastella kuutamossa pitkin Alankomaiden kyläteitä, vaikka hän on saattanut niin monet ihmiset ennenaikaiseen kuolemaan, vastasi inkvisiittori, että ne hänen uhrinsa ovat niin laupiaita kuin lampaat, ettei niistä ole mitään vaaraa.

Jeesuksen seuraajien pelottelu ei onnistunut keskiajan Hollannissa eikä se onnistu maailman lopussakaan, ja siksi maailma keksii näitä terroristilakeja, jotka tekevät sukkaa kutovasta mummosta terroristin, kohta kun hän vain uskaltaa vähän hymähtää noille saatanan palvelijoille. Mutta uhkaukset on silti syytä ottaa vakavasti. Niillä mitataan, rakastammeko me enemmän Jeesusta kuin pelkäämme saatanaa.

Pelko tuli maailmaan, kun ihminen teki syntiä. Silloin synnin tehnyt ihminen lymysi viidakkoon, sillä hän pelkäsi Jumalan vihaa. Tämän pelon karkoittaa vain täydellinen rakkaus, ja se saavutetaan kuolemalla ristin kautta tälle maailmalle.

 

Nikolaiitat

Ilmestyskirjan Efeson seurakunnalle osoitetussa osassa sanotaan:

Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja (ta erga toon nikolaitoon), joita myös minä vihaan. (Ilm 2:6)

Ilmestyskirjan Pergamon seurakunnalle osoitetussa osassa sanotaan:

Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista (tin didahin toon nikolaitoon). (Ilm 2:15)

Kreikan "nikolaitoon" on monikon genetiivin maskuliinimuoto sanasta Nikolaos, "kansan voittaja" johdetusta sanasta nikolaitis. Nikolaos on yhdyssana, jonka osat ovat "nikos", voitto ja "laos", kansa. Sana on erityisesti itsevaltiaiden hallitsijoiden suosima hallitsijanimi. Esimerkkeinä voi mainita Venäjän tsaarit Nikolai I, Nikolai II ja Nikolai III sekä lukuisat paavit.

Nikolaiittain harhaoppi tunnetaan kirkkohistoriassa nimellä monarkkinen piispuus, jolla tarkoitetaan sellaista seurakuntarakennetta, jossa yksi henkilö on ottanut seurakunnassa Kristukselle kuuluvan paikan. Kirkot perustuvat kaikki tälle harhaopille. On hyvä tietää, mitä Jumala näistä kansansa alistajista sanoo. Erityisen vaarallinen yhdistelmä syntyi Pergamossa, jossa autoritäärisen, yksinvaltaisen systeemin kannattajien lisäksi sekoiltiin keisarinpalvonnan ja Zeus-kultin kanssa ja harjoitettiin haureutta, mikä on kielikuva "uskontojen yhteydestä". Raamattu noteeraa myös ensimmäisen Rooman valtion tappaman Jeesuksen seuraajan juuri Pergamosta. Hänen nimensä Antipas tarkoittaa "papan", eli paavin vastustajaa. Nimi on siis myöskin profeetallinen:

(2:12) Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: (2:13) Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu. (2:14) Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. (2:15) Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista. (2:16) Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. (2:17) Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja." (Ilm 2:12-17)

Juhannuskonferenssin anti

Tuhannet ihmiset tulevat kristillisiin tapahtumiin etsimään Jumalaa, mutta useimmat löytävät vain viihdettä. Helluntailiikkeen kesäkonferenssissa Keuruulla juttelin erään tutun kanssa, joka oli kostunut enemmän Osmon Haaviston annista, kuin niistä puheista, joita suurteltassa tarjoiltiin. Näinhän se on, mutta hyvä, että edes Haavisto sai telttansa samalle pellolle noiden isoisten kanssa. Itse olin iloinen siitä, että lapset tykkäsivät olla mukana tapahtumissa. Meille siellä olikin paljon kiinnostavaa, sillä Keski-Aasia oli keskeisesti esillä varsinkin lähetystyön ja raamatunkäännöstyön kautta.

Jos konferenssin hengellinen anti jäikin vähäiseksi, on kokous silti tärkeä kohtauspaikka ja mahdollisuus tutustua siihen, mitä toiset tekevät. Ja jos jotakin konferenssin annista haluan välittää lukijoilleni, se on tämä: Raamatunkäännösinstituutin tilinumero, ja viitenumerot: (Nordea) 206518-17911, Raamatunkäännösinstituutti ry, PL 272, 00531 Helsinki. Viitenumerot ovat: Yleiset 3007, Hanti 3010, Aunuksenkarjala 3023, Vienankarjala 3036, Komipermjakki 3049, Komi 3052, Mansi 3065, Mari 3078, Vuorimari 3081, Ersämordva 3094, Mokshamordva 3104, Udmurtti 3117, Vepsä 3133. Instituutilla on ESHL:n keräyslupa OKU 1860A. Onhan omakielinen Raamattu sinulle itsellesikin tärkeämpi, kuin ilmastoitu rukoushuone.

 

Missä on Arpadin kuningas?

On rentouttavaa välillä lukea valmiiksi kirjoitettu hyvä kirja. Vuonna 1989 julkaistu virolaisen uskovan Arpad Arderin elämäkerta "Missä on Arpadin kuningas" on juuri sellainen; tai pitäisikö sanoa siitä, että se on "tosi makee". Kun melkein joka päivä posti kantaa laatikkoon painotuotteita, jonka arvo on sama, kuin sian röyhtäyksellä, on kiva lukea tekstiä, jonka tekijä tietää, mistä puhuu.

Arpad Arder on virolaista runonlaulajasukua, ja myöhempi sukuhistoria liittää hänet Viron itsenäisyysajan politiikan ja kulttuurielämän huipulle. Kun Arpadin savimaja alkaa olla täysimittainen, tulevat mukaan…

Elämänsä alkupuolelta Arpad kertoo: "Laadin tarkan ja täydellisen elämänsuunnitelman siitä hetkestä aina 60. ikävuoteeni saakka. Deweyn kymmenjärjestelmän suurena ihailijana…" Yhdellä lauseella Arpad Arder siinä kertoo, että hän oli tuhoon johtavalla tiellä. Kasvatusopin asiantuntijat kyllä tietävät, ja jolleivät tiedä, eivät he ole kasvatusopin asiantuntijoita. Mutta toistaiseksi Arpad eteni systemaattisesti suunnittelemallaan tiellä.

Syyskuun ensimmäisenä 1939 - toisen maailmansodan alkamispäivänä - Arpad meni oppilaaksi kaupalliseen opistoon Tallinnaan. Helmikuun 24 1941 hänen isäpuolensa vietiin johonkin sinne, missä Deweyn venäläiset aateveljet ihmisiä hävittivät. Mutta sitten Arpad kohtasi pari tyttöä Tyttöjen kauppaopistosta, jotka kieltäytyivät tanssimasta hänen kanssaan. Tytöt olivat uskovia.

Kesällä 1941 Viro siirtyi Stalinilta Hitlerin talutusnuoraan. Keväällä 1943 Hitler julisti liikekannallepanon Baltiassa, ja Arpadin äiti järjesti pojalle pakomatkan Suomeen, mutta juttu meni mönkään, ja Arpad joutui vankilaan. Vankilassa hän tuli uskoon ja tapasi ensimmäiset uskon ystävänsä. Helmikuussa 1944 hänet siirrettiin virolaisten valvomasta vankilasta saksalaiselle keskitysleirille. Siitä Arpad kirjoittaa:

Nyt minua vietiin väkisin rakentamaan tätä Hitlerin suurta unelmaa uudesta Euroopasta. Matkan päämäärä oli Hiiun keskitysleiri Tallinnan esikaupungissa. Muutos … (Matti Niemelä ja Arpad Arder: Missä on Arpadin kuningas? ISBN 951-622-457-1)

Luvun otsikko "Uutta Eurooppaa rakentamassa" on yhtä ajankohtainen asia nyt, kuin Stalinin ja Hitlerin aikoinakin. Hitler, Stalin ja heidän amerikkalaiset taustavoimansa pyrkivät tekemään juuri sitä samaa, mitä meille nyt kaupataan EU:n "arvoina". Kirjan otsikko ja myöhempi teksti kertovatkin siitä, että Arpad ei pelkästään kerro menneistä, vaan varoittaa tulevasta - omalla, intellektillä tavallaan.

Arpadin kirja on kirjoitettu pian 20 vuotta sitten, joten nyt kysymys ei ole enää pelkistä visioista. Salaliittoon kuulumattomat asiantuntijat ovat jo julkaisseet tekstejä, joista käy selvästi ilmi Hitlerin Uuden Euroopan ja EU:n Uuden Euroopan ällistyttävä samankaltaisuus.

Keskitysleirillä Arpadin lisäksi oli lakitieteen yo Ilo Jaks. Ilo oli iloinen baptistiveli, ja samalla pätevä uskonopin alkeiden opettaja. Häneltä Arpad sai kuulla Viljandin kaupungissa asuvasta Raidin perheestä. Ja miten ollakaan, sodan jo ollessa lopuillaan Arpad joutui Saksan armeijaan, ja sen mukana Viljandiin. Siellä hän sai käydä Raidin perheen mukana baptistien kokouksissa ja tutustui myös veljesseurakuntaan. Siellä hän sai tavata myös Veronikan, toisen niistä kahdesta tytöstä, sillä tuloksella, että lupauksia tehtiin.

Viron veljesseurakunnat syntyivät, kun kreivi Zinzendorfin Moravian Veljien käyttöön luovuttaman Herrnhutin lähetit vuonna 1729 aloittivat lähetystyön maassa. Itse asiassa juuri nämä tshekkiläistä perua olevat kristityt toivat Ristin uskon Viroon.

Sotaväessä Arpad palveli tulkkina. Rykmentinkomentajan vaimo oli vapaakirkollinen, mikä vaikutti myös komentajaan niin, että hän sopi huonosti saksalaisten systeemiin, ja sai siirtyä eläkkeelle.

Viljandista perääntyvä sotilasosasto vetäytyi Pärnuun, ja sieltä Gdanskiin. Uskovista pojista kaksi jäi Viroon, mutta kaksi, Arpadin ja veljesseurakuntaan kuuluvan Kalju Kaurin Jumala johti matkalle kohti luhistuvaa Eurooppaa. Siitä, kuinka he etsivät Jumalan neuvoa, Arpad kertoo:

Noustessani rukouksesta olin samassa pimeydessä kuin ennenkin. En uskaltanut jäädä, enkä lähteä.

Noustessani huomasin alttarilla paksun Raamatun. Aukaisin sen ja asetin sormeni sattumanvaraisesti jonkun paikan päälle. Sitten nostin kättäni pois ja oikean käteni etusormen alla oli minun oma nimeni: Arpad!

Tämä oli järkyttävä elämys. Siihen saakka olin aina lukenut vain Uutta Testamenttia. En tosiaankaan ollut koskaan tiennyt, että Raamatussa on minun nimeni. Hieroin silmiäni. Alussa se tuntui näköharhalta. Tuntui, kuin se olisi pantu sinne minun tukalan tilanteeni takia.

Totta se kuitenkin oli. Tuijotin nimeäni, ei se ei ollut näköharha. Minun nimeni oli todella siinä. Katsoin, missä Raamatun kirjassa olin. Se oli Jesajan luku 37 ja jae 13.

Koko ajatus oli: "Missä on …Arpadin kuningas?" Yht'äkkiä kaikki oli minulle valoisaa. Minun kuninkaani on taivaassa. Minun kuninkaani on enemmän, hän on yli Stalinin ja Hitlerin. Hän on …

Jätin elämäni siinä veljeskirkon alttarilla täydellisesti Hänen käsiinsä. …

(m.t. s.65)

Jumala seisoo sanansa takana, ja sen sai myös veli Arpad huomata kerta toisensa jälkeen. Se ei kuitenkaan säästänyt häntä joutumasta Auschwitzin keskitysleirille, mutta ehkä silläkin oli syynsä. Mistäpä EU:n uhrit muuten tietäisivät, että senjälkeen kun kommunistit tammikuussa 1945 vapauttivat Auschwitzin keskitysleirivangit, itse leiri jäi heidän käsiinsä, ja se sai palvella vielä monta vuotta kommunistien keskitysleirinä. Arpadin tullessa leirille, se oli jo niin täysi, ettei heitä voitu sinne enää sijoittaa. Arpadin kuningas siis vapautti hänet ja hänet johtajakseen valinneet 249 muuta virolaista sangen pian, mutta Grodnon seulontaleiriltä Arpad saattoi jatkaa matkaansa ei tosin Viroon, vaan pakkotyöhön Neuvostokarjalaan.

Arpad Arder vapautui Karhumäen vankileiriltä huhtikuussa 1946. Hänen äitinsä oli tällä välin siirtynyt virallista tietä Ruotsiin, mutta Virossa häntä odotti Veronika. Maailmalla Arpadiin oli kuitenkin tarttunut keuhkotauti, jonka paranemista odotellessa häät siirtyivät vuoden 1949 kesäkuun neljänteen saakka.

Syksyllä 1950 kommunistit yhdistivät Tallinnan seitsemän uskovien seurakuntajärjestöä yhdeksi Moskovassa päämajaansa pitävän keskusjärjestön VSEHB alaisuuteen ja määräsivät kokouspaikaksi Olevisten kirkon. Aika oli vaikea. Arpad kertoo, että hän ainoana sukunsa jäsenenä palasi elävänä pakolliselta maailmanmatkaltaan kotimaahansa.

Arpadin kirjan loppuosa on yhtä mielenkiintoinen, kuin alkukin. Kirjan löytänet kirjastosta.

Kesälukemiseksi suosittelen myös Birgen Thuresonin kirjaa "Inkerin Lilja" vuodelta 1986. Suomessa tiedetään tosi vähän siitä, miten Toisen maailmansodan aikana uskovat selviytyivät sodan jaloissa. Molemmat kirjat täyttävät osaltaan tätä tietämättömyyden aukkoa.

 

Hallituksen vaikutus liikennekulttuuriin

Vanhasen mukaan hallituksen mahdollisuudet vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, liikennekulttuuri mukaan luettuna, ovat vähäiset. Minä väitän päinvastaista. Ihminen etsii jatkuvasti käyttäytymismalleja, ja hallituksen, varsinkin pääministerin käyttäytyminen on sitä luokkaa, että se jos mikään alentaa liikennekulttuuria muista asioista puhumattakaan.

 

Lamput kuntoon

Kun tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä, on pantava lamput kuntoon ja lisättävä öljyä varakannusta sammuviin lamppuihin, että edes itse näkisi valita askeleensa maailmanlaajuiseen pimeyteen vajonneen ihmiskunnan keskellä.

Lähestyvän hirmumyrskyn varalta kannattaa lukea Raamattu niin hyvin, että sen ohjeet ja jos mahdollista myös sanatarkka teksti jäävät mahdollisimman hyvin mieliin pitkäksi aikaa. Ihmisen muisti toimii siten, että on luettava sama teksti lyhyen aikavälin sisällä monta kertaa yhä uudestaan, sopivan lyhyinä pätkinä tietysti, ja kun se on tehty, voidaan vanhan kertaamista harventaa, samalla kun siirrytään uuteen opeteltavaan tekstiin. Hyvää valmentautumista on myös Raamatun tekstien kääntäminen toiselle kielelle, sillä kääntämisen aikana tekstiin joutuu paneutumaan niin tarkkaan, että myös tekstin sisältö jää paremmin mieleen.

Nykyiset seurakuntarakenteet eivät tule kestämään lähestyvän hirmumyrskyn kourissa. Tampereella on seurakuntaelämässä jo nyt täysi kaaos. Maanantaina siellä ollaan perustamassa uutta helluntaiseurakuntaa, koska Makkonen et kumppanit tekevät vanhasta helluntaiseurakunnasta helluntaikirkkoa. Koivisto otti toukokuussa jyrkän kannan kristillistä seurakuntaa vastaan, ja kiitokseksi siitä kirkko otti hänet heti helmoihinsa. Voimme varautua siihen, että Koivisto on siinä etujoukossa, joka johtaa ylipapit ja sotilaat Getsemanessa rukoilevan Jeesuksen ja hänen seurakuntansa kimppuun.

Uusien uskonnollisten järjestöjen perustaminen on turhaa. Kaikki tarpeelliset rakenteet ovat olleet valmiina jo ensimmäisestä kristillisestä helluntaista lähtien. Nyt on tärkeää, että jokainen perheenpää ryhtyy itse kotonaan viettämään kristillistä sapattiateriaa, Herran ehtoollista ja ottaa mukaansa ne naapurit, joilla sellaista mahdollisuutta ei omasta takaa ole, kuten lesket ja orvot.

op/2007-06-14

 

Herbert Peters in Memoriam

Herbert Peters poistui tänä aamuna taistelevan seurakunnan riveistä. Kun hän muutamia päiviä sitten jätti vartijan paikkansa lopun ajan profetioiden täyttymistä seuraavan saittinsa http://www.fulfilledprophecy.com johdossa, oli hän noussut englantilaisen maailman arvostetuimmaksi kommentaattoriksi alallaan. Mutta olen samaa mieltä hänen tyttärensä kanssa siitä, että maailman merkit on nyt tunnistettu, ja varoitushuuto huudettu. Kiitos Herra veljestä, jonka meille annoit ja kiitos siitä, että Sinä hänet ajallasi pelastit tästä sukukunnasta!

Juuri aamulla mietin, kuinka vähän on niitä, jotka valvovat. Nukkujat kun eivät huomaa edes sitäkään, mitä Iltasanomien sivuilla kissankokoisilla kirjaimilla kerrotut tarinat merkitsevät, saatikka että tietäisivät, mitä pimeässä tapahtuu. Herb paljasti nekin, ja pystyi vertaamaan niitä Raamatun ilmoituksiin. Näitä miettiessäni syntyi alku tekstille, ja Herb Petersin poismeno pakottaa kertomaan siitä muillekin. Tässä ovat ne nodulit, jotka löysin:

Israel viettää Pyhää Valvontayötä happamattoman leivän päivien ensimmäisenä päivänä, tähkäkuun (hebrealaisen kalenterin ensimmäinen kuu - aviv, jota myöhemmin ryhdyttiin kutsumaan nimellä nisan) viidentenätoista:

Kun ne neljäsataa kolmekymmentä vuotta olivat kuluneet, niin juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta. Valvontayö (Leil shimmurim) Herran kunniaksi on tämä yö, koska hän silloin vei heidät pois Egyptin maasta; tämän yön kaikki israelilaiset valvokoot Herran kunniaksi (Hu ha-laila ha-ze La-Jhovah shimmurim), sukupolvesta sukupolveen. (2.Moos 12:41-42)

Sana Valvontayö esiintyy käyttämässäni raamatunkäännöksessä vain kerran. Huolimattomasti raamattunsa lukeneilta se voi unohtua kokonaan, kuten kävi myös Jeesuksen opetuslapsille:

Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle; ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla". Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani". Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä". Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko." Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: "Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi". Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Katso, hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme; katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa." (Matt 26:36-46)

Yöllä valvotaan vain vaaran hetkellä. Israel oli hyvin valmistautunut lähtöön Egyptin orjuudesta. Vaara meni ohi, kun valvoja söi uhrikaritsaa sisällä talossa, jonka oven pihtipielet olivat sivellyt uhrikaritsan verellä. Getsemanen puutarhassa näitä portteja ei ollut. Vihollinen tuli, luopio etunenässä:

Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni". (Matt 26:47-48)

Hebrealainen sana "shamar" (H8104) ja siitä johdettu "shimmur" (Strongin H8107) tarkoittaa vartioimista ja varjelua - ja abstraktissa merkityksessä myös valvomista, kuten yllä. Kyse saattaa olla siis aseellisesta vartioinnista hetkellä, jolloin vihollinen hyökkää. Tämä tuli esille myös Getsemanen puutarhassa:

Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi: "Terve, rabbi!" ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit?" Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. (Matt 26:49-51)

Aseellisen voimankäytön Jeesus kuitenkin torjui:


Silloin Jeesus sanoi hänelle:
"Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?" Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. (Matt 26:52-56)

Profeetallisen sanan mukaan tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Pimeys tihenee, ja tulee aika, jolloin Babel, kts. Jes 51:1-14 on valtansa kukkuloilla, mutta yösydännä kuuluu huuto "Ylkä tulee". Se on hetki, jota varten morsiamen tulee varata öljyä lamppuunsa:

Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. (Matt 25:13)

Se hetki lienee lähellä, koska niin monet sellaiset henkilöt, jotka seurakunnat ovat asettaneet muurille vartijoiksi, ovat jo paenneet. He ovat nähneet jotakin sellaista, jota he pelkäävät, ja koska heillä ei ole ollut uskoa, he ovat katsoneet tilanteen toivottomaksi. Herbert Peters ei kuulunut heihin. Hän seisoi vartiopaikallaan vartiovuoronsa loppuun saakka. Herra on kutsunut hänet kirkkauteensa, mutta kaikilla meillä on sama kutsu:

Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen". Olkaa raittiit, valvokaa ("grigorísate"). Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. (1.Piet 5:6-11)

op/2007-06-13

Työttömälle pajunköyttä

Työvoimatoimiston pöydältä otin kirjasen "Työttömälle". Kirjasen kannessa oli leivän kuva ja teksti: "Työmarkkinatuki, työttömyyspäiväraha, koulutustuet, työttömyyseläke ja muu turva". Kaunista ja lupaavaa siis, mutta käytäntö osoittaa aivan muuta. Pieniä pätkätöitä lukuunottamatta olen ollut ilman palkkatyötä vuoden 1998 heinäkuun alkupuolelta lähtien, mutta mitään mainituista "etuisuuksista" en ole koskaan saanut, ei pennin vertaa. Vuonna 1998 selityksenä oli, että en ole työtön, koska minulla oli voimassa oleva rakennuslupa, mutta sen jälkeen viranomainen on turvautunut järjestelmälliseen valehtelemiseen. Siitä enemmän sivullani "Nootit".

Kirjasen otsikossa mainittu "muu turva" on kuitenkin mainitsemisen arvoinen, vaikka kirjasessa se jätetäänkin selostamatta. Omatoiminen haku tuottaa kuitenkin tuloksen ja muistin sokkeloistakin löytyy lause: "Kellä turva Jumalassa, turvassa on paremmassa". op/2007-05-29

PS: Kirjoitin vähän Luojasta ja luovuudesta; teksti löytyy sivulta "Leipä ja työ".

 

Sota ja Rauha

Kaavamaisen ajattelun mukaan sodan vaihtoehto on rauha. Periaatteessa se näin onkin, mutta kun "Euroopassa" ei ole koskaan ollut rauhaa, sanotaan siellä rauhaksi sellaista, mikä on pelkkää petosta eli huijausta.

Sanoinko selvästi? Yritin sanoa, että siitä alkaen, kun nimitystä Europe alettiin maantieteellisenä terminä käyttää, ensin Kreetalla, sitten Kreikan eteläisintä osaa koskevana nimityksenä, ja nyt Atlantista Uraliin ulottuvan niemimaan nimenä, olisivat termit "Sota ja Petos" osuvimpia kuin Sota ja Rauha kuvaamaan näillä seuduilla vuorottelevaa olotilaa.

Sota ja Petos eivät paljon eroa toisistaan. Joskus sanotaan, että sota on politiikan jatke, millä tarkoitettaneen suurinpiirtein samaa, kuin että sota on petoksen jatke. Tänään vilahti radiossa sana "informaatiosota" sellaisessa yhteydessä, että termi "petos" olisi hyvin käynyt synonyymiksi.

Eilen eurooppafanit viettivät eurooppapäivää. Mutta tiesivätkö he edes sitä, kuka Eurooppa on? Kuuluisat taidemaalarit ovat monissa tauluissaan esittäneet hänestä näkemyksiään. Tunnettuja ovat mm. Rembrandin maalaus "Euroopan vietteleminen", Titianin "Euroopan raiskaus", Paolo Veronesen "Euroopan raiskaus", Gustave Moreaun "Eurooppa ja Härkä" ja Francois Boucherin "Euroopan raiskaus".

Alkoiko sytyttää? Kreikkalaisen tarun mukaan Europe oli kuninkaantytär, jonka kreikkalaisten ylijumala Zeus vietteli tekeytymällä ensin häräksi, ja kun uhri oli tukevasti hänen selässään, kuljetti tyttären Kreetan saarelle, otti takaisin entisen muotonsa ja raiskasi Europen.

Euroopan raiskaaja ei ole esiintynyt omassa hahmossaan, koska se tekisi viettelemisen hankalaksi. Hän pukeutuu mielellään valkeuden enkeliksi, mutta Raamattu sanoo häntä Saatanaksi. Se, että Raamattu käyttää saatanasta niin suorasukaista kieltä, panee saatanan yhä esiintymään valepuvussa, mutta minusta näyttää siltä, että Euroopan Unioni aikoo kohta esitellä sen julkisesti rinnallaan. Belgian viiden euron ja Kreikan kahden euron kolikoissa Eurooppa ja hänen raiskaajansa kuitenkin vielä poseeraavat valepukuisina.

Apostolien teoissa kerrotaan makedonialaisesta miehestä, joka pyysi apua:

Ja Paavali näki yöllä näyn: makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen: "Tule yli Makedoniaan ja auta meitä". (Apt 16:9)

Se oli aikaa, jolloin nimitystä Europe käytettiin vain pienestä osasta Eurooppaa. Nyt saman pedon kynsissä on Atlantilta Uralille ulottuva niemenkärki kokonaan, muutamia ihmissydämiä lukuunottamatta.

Raiskattu Eurooppa ei tunne rauhaa. Raiskattu, höynäytetty ja orjuutettu Eurooppa sanoo petosta rauhaksi. Rauha on kyllä olemassa. Silloin on kyse siitä, että ristiriita ihmisen synnin ja Jumalan pyhyyden välillä on sovitettu ja ihminen on saanut sisäisen rauhan, vaikka ulkoinen rauha olisikin vielä uskonvaraista rauhaa. op/2007-05-10

 

John Lothrop Motley

Suomalaisten, kuten myös useimman muun lähiseudun maan koululaisten historiankirjat ovat satukirjoja, ja huonoja sellaisia kaiken lisäksi. Saatananpalvelijat ovat tehneet kaikkensa, etteivät kirkon ja sosialistien harjoittamat uskovien vainot tulisi koululaisten tietoon. Jos joku vielä tietääkin sen, että Jan Hus poltettiin roviolla, koska hänen patsaansa on Prahan vanhan kaupungin torin keskellä, niin hänen tshekkiläisiä seuraajiaan vastaan tehdyistä ristiretkistä tuskin kukaan on saanut tietojaan valtiollisen koululaitoksen kautta. Sama koskee Hollannin itsenäisyystaistelua, koska se käynnistyi Alankomaiden asukkaiden kyllästyttyä katselemaan syrjästä, kun kirkonmiehet kuristivat kuoliaaksi ja polttivat rovioilla kymmeniä tuhansia anabaptisteja, kalvinisteja ja luterilaisia.

Kun ihminen tulee uskoon, hän saa Pyhän Hengen. Pyhä Henki paljastaa valheen, ja ohjaa kaikkeen totuuteen. Harvardista 1831 valmistuneen John Lothrop Motley (1814-1877) Pyhä Henki ohjasi tutkimaan Hollannin tasavallan syntyä. Vuosien työn tuloksena syntyi kirja "Rice of the Dutch Republic" (Hollannin tasavallan nousu), joka on käännetty paitsi Hollannin kielelle eli flaamiksi, myös ranskaksi, venäjäksi ja saksaksi. Kirja on paksu, perusteellinen ja tarkka. Se löytyy netistä ainakin englanninkielisenä, ja useammastakin osoitteesta. Kun imuroit sen, älä käytä Project Gutenbergin tarjoamaa versiota, koska se on muokattu ja sen edelleen levittäminen on näin ollen kopiosuojamääräysten vastaista. Vapaa versio löytyy esim. Amerikan presbyteerikirkon, kts. www.americanpresbyterianchurch.org, sivuilta osastosta "history".

Harvardin jälkeen John Lothrop Motley opiskeli Göttingenissä ja Berliinissä. Diplomaattiuransa Motley aloitti Tsaarin Venäjän pääkaupungissa Pietarissa 1841, mutta tämä ensimmäinen pieti diplomatian alalla jäi häneltä lyhyeksi. Amerikoissa suoritetun pohjatyön jälkeen hän saapui viideksi vuodeksi Eurooppaan tutkimaan arkistoja tapahtumista, jotka johtivat Hollannin tasavallan syntyyn.

Englanninkielisessä maailmassa Motleyn kirja on laajalti tunnettu ja tunnustettu. Euroopassa siitä, kuten muustakin Kirkon ja Valtion kristinuskonvastaisista yhteistyöhankkeista on yleensä vaiettu. Miksi näin on, se ja paljon muuta selviää lukemalla tuo kirja. op/2007-05-03

 

Vappu

Valtio tekee ahnaasti Saatanan propagandaa peruskoulujen kautta. Pari vuotta sitten lapsille syötettiin kelttiläistä saatananpalvontaa halloween kultin nimellä, ja 2007-04-30 Parkkuun kyläkoulussa oli "vappubileet" "naamiaisten merkeissä".

Otavan pieni tietosanakirja vuodelta 1956 kertoo vapusta tämän:

Vappu, Valpuri, saks. ja engl. Walpurgis, kat. pyhimys, anglosaks. kuninkaantytär ja abbedissa (Thüringenissä). V. julistettiin pyhimykseksi 1. toukok. (siitä Valpurin messu, V:n päivä), mikä saattoi hänen nimen sam. p. vietettyjen germ. pakanallisten kevätjuhlien yhteyteen. V.-yönä luultiin noitien ratsastavan luudilla tai pukeilla vanhoille uhripaikoille, vars. Blocksbergille (Brockenille) harjoittaakseen vehkeitään pirun kanssa. Noitien säikyttämiseksi pidettiin kovaa melua ja sytytettiin tulia kukkuloille. Kun kirkollinen vuosi alkaa 1. toukok., on v. ollut vanhastaan merkkipäivä pappiloissa (mm. muuttopäivä). Kevään alkajaisjuhlina sitä vietetään mm. ylioppilaiden keskuudessa. Myöh. siitä on tullut kansainvälinen työväen juhla- ja mielenosoituspäivä. (Pieni Tietosanakirja, Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Otava, 1956)

Valtion koulun tarjoama saatananpalvonta on enemmän kuin naamioitua saatananpalvontaa. Otavan tekstissä käytettyä ilmaisutapaa lainatakseni se liittää saatananpalvonnan valtioon ja lisäksi sillä tavalla, mikä antaa saatananpalvonnalle valtion virallisen kultin aseman.

Uskonnollisten juhlien vietosta, mikä koskee myös saatananpalvojien juhlia, tulisi informoida lasten vanhempia, mutta kun saatananpalvonta suoritetaan "naamiaisten merkeissä", pitäisi prosessi ajaa lakituvan kautta, mikäli vanhemmat haluaisivat edes yrittää suojella lapsiaan valtiolta. Käytännössä tämä tie on kuitenkin liian pitkä, ja epävarma, sillä jos kouluviranomainen syöttää saatanaa, niin miksikäs ei myös oikeuslaitoksen työntekijä? Ja olisihan opettaja halutessaan voinut siirtää kulttibileensä kouluajan ulkopuolelle, niin kuin esimerkiksi joulujuhlille yleisesti tehdään.

Rukousvastauksena Jumala lähetti meille tänä aamuna kahdeksanhenkisen lauluryhmän Novgorodista. Ryhmää johti Novgorodin alueen baptistiseurakuntien piispa Anatolij Korabel, jonka olen tuntenut noin 19 vuotta. Kello 9:30 olin ryhmää vastassa Kurun keskustassa, ja noin tuntia myöhemmin Novgorodin ja lähiseutujen laulajat lauloivat elävästä Jumalasta keskellä paholaiselle omistettua tilaisuutta. op/2007-04-30

 

Elämystehdas

Helluntailiikkeen johtajat Suomessa ovat tekemässä helluntaiseurakunnista elämystehtaita, sillä uskonnollisille elämyksille on kysyntää. Rehellisten myyjien on kuitenkin tapana tarjota asiakkailleen jonkinlaista tuoteneuvontaa. Asiakkaiden tulisi ymmärtää, että kristikunnassa on kolme haaraa, kirkko asiakkaineen, protestantit kannattajineen ja helluntailaiset. Ainakin teoriassa kirkon päänä on paavi, protestantteja johtavat ihmiset, ja helluntailaisia Pyhä Henki.

Kun ihminen saa Pyhän Hengen, ilmenee Jumala hänessä vaikuttamiensa karismaattisten ilmiöiden kautta. Jumala siis eräällä tavalla hyväksikäyttää ihmistä. Sanotaan, että ihminen palvoo ja palvelee Jumalaa. Elämystehtailussa asia on käännetty päälaelleen: asiakkaalle luodaan mielikuva, että hän voi hyväksikäyttää Jumalaa ottamatta vastaan Jumalan koko täyteyttä, ilman pesäeroa maailmasta, ilman vainoja ja ilman uskollisuutta Jumalaa kohtaan.

Tottahan se on, että karismaattiset ilmiöt ovat mielenkiintoisia, eikä siinä mitään pahaa ole, että ne kiinnostavat ihmisiä. Jerusalemin "humaus" helluntaipäivänä kohta Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen houkutteli ihmisiä paikalle katsomaan, mitä tässä on oikein tapahtumassa. Pyhän Hengen synnyttämään kiinnostukseen vastasi silloin Pietari puheella, jonka tuottama "elämys" oli synnin tunto ja halu löytää parempi elämänmuoto.

Ne ihmiset, jotka ovat hakemassa pelkästään uskonnollisia elämyksiä, eivät tavallisesti tiedä ollenkaan, että suurin uskonnollisten elämysten tuottaja on Saatana. Langenneet henkivallat, demonit ja riivaajat asettuvat mielellään asumaan pahaa-aavistamattoman ihmisen sydämeen. Ne ovat myös niin ovelia, että esiintyvät Jeesuksen nimessä. Elämyksiä etsiville tulisia ainakin kertoa, että Jeesuksen nimessä esiintyminen ei riitä; jokainen henki on tutkittava, ja ellei se tunnusta Jeesusta Herraksi, se on torjuttava ja ajettava pois Jeesuksen nimessä.

Jumalan henkeä ei suotta sanota Pyhäksi Hengeksi. Hän ei alistu kauppatavaraksi, eikä helluntaijohtajien yritys tehdä helluntailiikkeestä suuri kristinuskon merkkituotteitten tavaratalo voi onnistua. Jos sellainen kuitenkin syntyy, siellä tullaan myymään vain feikkituotteita, samantapaisia, kuin muidenkin uskontojen ihmeidentekijät kaupittelevat.

Helluntaiseurakuntien jäseniä houkutellaan nyt liittymään helluntaikirkkoon. Kysymys on suurempi, kuin pelkkä nimenvaihto. Lutherkin tiesi, että kirkon johtaja on Saatana. Paavia sanotaan aivan yleisesti antikristukseksi, ja sitä hän on myös oman ilmoituksensa mukaan, sillä antikristus tarkoittaa aivan samaa, kuin paavien itsestään käyttämä nimi "Jumalan pojan sijainen". Harhaanjohtajat tietävät, että Pyhän Hengen täyttämät uskovat tuskin sentään kirkkoon liittyvät, vaikka se hyvinkin naamioitaisiin seurakunnan näköiseksi. Mutta muille tuo harhaanjohtajien tarjoama eksytys saattaa koitua kohtalokkaaksi.

Suurta eksytystä on valmisteltu pitkään. Pitkiin aikoihin ei ole enää kuultu tervettä opetusta siitä, mikä on seurakunta. Väärän opin tukemiseksi seurakuntien jäsenet on opetettu hokemaan tietyt raamatunlauseet heti, kun joku ymmärtäväinen on saamassa suunsa auki. Helluntaiseurakunnista on jo kauan sitten savustettu ulos ne, jotka kirkon antikristillistä hapatusta vastustavat. Toivotaan nyt, että edes ulos savustetut löytäisivät armon Jumalan silmissä ja pelastuisivat kirkonmiesten kohtalolta. op/2007-04-25

 

Kiitos lahjasta

Kiitos lahjastasi Timo! Ostin printterin patruunan ja vähän muutakin. Asiat, joista puhuit ovat pinnalla myös täällä Tampereen puolessa.

 

Prahan matkalta

Jan Hus aloitti saarnaajan toimensa Prahassa noin vuonna 1400 ja sai vastaansa kaikki paholaisen metkut. Saadakseni paremman tuntuman siihen aineistoon, jota olen talven mittaan tutkistellut, kävin viime viikolla katselemassa niitä paikkoja, joista tuo tshekkiläinen herätysliike lähti liikkeelle. Kaarlen sillan (Karlovy most) itäpään tuntumassa poikkesimme tietysti siinä saarnahuoneessa, jossa Hus aloitti tshekinkielisen saarnaajan toimensa. Moraviassa ohitimme Kunvaldin laakson, jossa Jednotan veljet saivat muutaman vuoden elää rauhassa, ennen kuin heidän vainonsa alkoivat.

Menomatkalla poikkesimme Väinäjoen rannalla olevaan Ykskylään. Paikka löytyy, kun poikkeat Via Balticalta ja ajat Väinäjoen (Daugava) pohjoisrantaa pitkin muutaman kilometrin itää kohti, jolloin vastaan tulee kyltti Ikskile, joka on tuon noin vuonna 1200 hävitetyn kaupungin latviankielinen nimi.

Paikalliset latvialaiset selittivät nimen Ykskylä olevan eestin sukulaiskieltä ja tarkoittavan samaa kuin "ykköskylä", ensimmäinen kylä vertaistensa joukossa, eli nykysuomeksi sanottuna pääkaupunki.

Paikalle - joen rantaan - oli rakennettu soma pieni hotelli. Sen kyljestä löytyivät paitsi muinaisen kaupungin nimi saksalaisessa muodossaan Uksküll, myös sana Meidrops, joka mahdollisesti oli hotellin nimi. En tullut kysyneeksi, mitä se tarkoittaa, mutta ulkoseinälle oli kuvattu myös liiviläisten merivene, juuri sellainen, jota olemme tottuneet näkemään viikingeistä kertovien kuvakirjojen koristeissa.

Liiviläiset käyttävät itsestään nimeä randlased - rantalaiset. He olivat merikansa, joka vielä 1100/1200-luvun vaihteessa voitti ainakin yhden meritaistelun saksalaisten ristiretkeläisten merivoimia vastaan. Heidän sotilaallinen voimansa esti myös viikinkejä käyttämästä Väinäjoen reittiä Venäjän ja Konstantinopolin matkoillaan. Siitä, miten saksalaisten onnistui lopulta voittaa liiviläiset, on olemassa erään saksalaisten puolelle siirtyneen liiviläisen kronikka.

Puolen kilometrin päässä Ykskylän hotellista, keskellä Väinäjokea näkyy vanha kivikirkko. Se on aikoinaan rakennettu saarelle, mutta ainakin keväisin koko saari on veden vallassa niin, että vain kirkko näkyy. Kirkko on samantapainen, kuin vepsäläisten muinaisen pääkaupungin eteen Sheksna-joen suulle Valgetjärvelle (ven. Belozersk) joskus rakennettu yksinkertainen harmaa kivikirkko.

Olen jo sanonut, että kirjoitan ainoastaan hengellisiä tekstejä. Myös Ykskylän hävitys oli henkivaltojen, tosin pahojen sellaisten, aikaansaannos. Saksalaiset, jotka Ykskylän hävittivät olivat silloin liikkeellä katolisen kirkon nimissä, ja kohta Liivinmaan valtauksen jälkeen he lähtivät hävittämään preussilaisia paavi Honoriuksen valtuuttamina. Kansanmurhat onnistuivat niin hyvin, että preussilaisista ei tarkkaan tiedetä kuuluivatko he balttilaiseen vai itämerensuomalaiseen kansanryhmään ja joku aika sitten liiviläisiäkin oli jäljellä vain 2 henkilöä. Se, että näitä paavin ja saksalaisten yhteistyönä tekemiä kansanmurhia sanotaan "kristillistämiseksi" (kts. Britannica: "christianization") kertoo sen, että se henkiolento, joka ne temput paavilla ja ristiritareilla teetätti, oli Perkele. Ei siis ihme, että Jan Hus, Martin Luther ja monet, monet muut ovat sanoneet paaveja antikristuksiksi.

Frankkilainen kirkko olisi mielellään hävittänyt liettualaiset ja puolalaisetkin, mutta yritys epäonnistui. Grünewaldin/Tannenbergin taistelussa 1410 saksalaisten ritarikuntien joukot saivat niin perusteellisen selkäsaunan, että Puola ja Liettua saivat elää lähes pari vuosisataa melkein rauhassa kirkon ja sen perustaman roomalais-saksalaisen imperiumin koetellessa voimiaan tshekkiläisiä vastaan.

Liiviläisten ja preussilaisten hävittäminen liittyy suoranaisesti niihin tapahtumiin, jotka alkoivat Jan Hussin polttamisesta roviolla Konstanzin ekumenisen kirkolliskokouksen päätöksellä 1415. Tannenbergin/Grünewaldin taistelusta kotimaahansa palannut sotapäällikkö Jan z Trocnov eli Jan Trocznowsky joutui taistelemaan paavin ja keisarikunnan kuningas Sigismundin ristiretkeläisarmeijoita vastaan, jotka paavi oli lähettänyt suorittamaan tshekeissä samanlaista kansanmurhaa, kuin mitä sen palkkalaiset olivat tehneet Liivinmaalla, Preussissa ja monessa muussa maassa. Jan z Trocnov eli Jan Zizka, "yksisilmäinen", ja vuodesta 1421 toisenkin silmänsä menettänyt sotapäällikkö voitti kaikki katolisia vastaan käymäänsä 16 suurta taistelua.

Tshekkiläisen kristikunnan hävitystyö kesti noin 300 vuotta. Kun kolmikymmenvuotinen sota 1648 päättyi, olivat Tammelan pojat juuri sillä samalla Kaarlen sillalla, jota pitkin me kävelimme viime viikolla. Mutta kun Tammelan pojat olivat lähteneet, silloin se vasta hävitys alkoikin. Sitten hävityksen jäljetkin hävitettiin ja peitettiin loistokkailla rakennuksilla ja muilla naamiointitempuilla, joita turistit nyt käyvät Prahassa äimistelemässä. Meitä näillä tempuilla ei petetty, ja olipa meillä ilo olla veljien luona kuin kotonamme ne päivät, jotka Prahan seudulla vietimme. op/2007-04-09

 

Uusinta uusintaa

Katekismuksen teksti Hussin aikoina alkaneesta Tshekkiläisestä herätyksestä oli ennen kolmen sivun mittainen, mutta talven mittaan on syntynyt 69 sivun mittainen raakateksti, joka vieläkään ei ole valmis. op/2007-04-01

 

Vaalimainoksia

Vaalimainoksien tehtävänä näyttää olevan kaikkien kristittyjen karkottaminen äänestyspaikoilta. Emmehän me toki luovuta itsemääräämisoikeuttamme puolueelle, joka harjoittelee kansainvälisiä suhteita kokoomuksen tapaan, tai arvostaa perhe-elämää keskustapuolueen tapaan. Emme myös kannata kansalaissotaa emmekä sen lietsontaa. Koska jo nykyinen eduskunta on tehnyt meistä Jeesuksen seuraajista lainsuojattomia, niin meidän puolestamme on yks lysti, vaikka vaaleihin ei osallistuisi muita äänestäjiä kuin SAK.

Merkillisiltä näyttävät nuo kansaedustajan pätevyysvaatimuksetkin. Mihin muuhun työhön otetaan henkilöitä, joilla työhönottohaastattelussa ei ole muuta esitettävää, kuin kaksi kouluikäistä lasta tai asema yksinhuoltajana sekä harrastuksena koiran ulkoiluttaminen?

Ja mikä on tulos, kun kaikki ymmärtäväiset on karkotettu vaaliuurnilta ja ehdokkaiden ammattipätevyys rajoittuu poliittisen alamaailman suusta kuultujen iskulauseiden hokemiseen? Voisin kyllä kertoa lopputuloksen, mutta pidän parempana, että luet sen itse Raamatusta. Mutta historiaahan teille opetettiin koulussa, eikö vain? No sittenhän te hyvin tiedätte, että Englannissa vuonna 1904-1906 oli Walesin herätys ja Los Angelesissa alkoi 1906 helluntailiikkeen nimen saanut herätysliike. Samanlaiset karismaattisia liikkeitä syntyi myös Saksassa ja Venäjällä syrjäänien keskuudessa. Englantilaisessa maailmassa karismaattiset liikkeet otettiin vastaan Pyhän Hengen aikaansaannoksina, mutta Saksassa liikettä pidettiin Saatanan aikaansaannoksina. Syrjäänit eli komit eivät saaneet itse päättää asiasta, vaan heidän asioistaan määräsi venäläinen ortodoksinen kirkko, joka päättyi samalle kannalle saksalaisten kanssa.

Siltä varalta, että olisit lukenut historiankirjasi huonosti (tai jos se on ollut valheellinen), otetaan sama vielä uudestaan ja kysytään, onko perää Vanhasen väitteessä, että valtaa käyttävät äänestäjät?

Täsmennetään sitä ensin sanomalla, että vaaleissa on kaksi vaihtoehtoa: Jeesus ja Saatana. Ja sitten jatketaan kertomusta siitä, miten saksalaiset valitsivat Saatanan vuonna 1909. Esityön tekivät arkeologit, teologit ja poliitikot. Pääkaupungiksi valittiin Berliini vuonna 1867. Vuonna 1902 Berliiniin pystytettiin Pergamosta tuotu Saatanan valtaistuin. Saatanan valtaistuimen pystyttämisen Berliiniin keisari Wilhelm II julisti hallituskautensa uljaimmaksi monumentiksi. Jumalan vastaveto oli helluntailiikkeen tulo Kasselin kautta Saksaan.

Ja sitten me tullaankin jo itse kansan suorittamaan vaaliin. Se tehtiin, kun saksan evankelinen liike vuonna 1909 julisti Pyhän Hengen työt, sellaisina kuin ne helluntailiikkeessä ilmenivät, Saatanan töiksi. Jumalanpilkkaan kerran ryhdyttyään, saksalaiset toivat Berliiniin myös Ishtar-portin Babylonista. Portti on alkuperäinen, noin vuonna 600 eKr rakennettu Babylonin muurin portti, jota sen lohikäärmekuvioiden lukumäärän perusteella sanotaan myös Helvetin portiksi. Vuotta sen ensimmäisten osien Berliiniin rahtaamisen jälkeen Saksa aloitti ensimmäisen maailmansodan hyökkäämällä Belgiaan. Portin siirto Berliiniin saatiin päätökseen 1930-luvulla, ja valtakunnankansleriksi saksalaiset Roomalaiskatolisen kirkon avustuksella valitsivat Adolf Hitlerinä tunnetun miehen.

Saksalaisten jumaloima mies osoittautui saatanalliseksi, mutta valinta oli looginen seuraus siitä, että he olivat torjuneen Jumalan Pyhän Hengen väittämällä Häntä Saatanaksi. Vuonna 1934 Hitler määräsi tehtäväksi Saatanan valtaistuimen kaksoiskappaleen Nürnbergiin, ja siltä valtaistuimelta hän määräsi maailman juutalaiset tapettavaksi. Sen toteuttamiseksi Saatanan uskollinen palvelija Adolf Hitler ja Saksan kansa aloittivat toisen maailmansodan. Voittajaksi selviytynyt Neuvostoliitto vei Saatanan alttarin sotasaaliina Leningrad/Pietariin, mutta vuonna 1958 Venäjän kommunistisen "Puolueen" pääsihteeri Hrutsheff palautti alttarin alkuperäiskappaleen takaisin Berliiniin - saksalaisten pyynnöstä ja vuonna 1959 se oli taas Pergamon-museossa, Itä-Berliinissä. Adenauerin aikana Länsi-Saksa yritti hyvitellä syntejään, mutta sen jälkeen Saksa on yhdistynyt, Berliini on pääkaupunki ja siellä ovat nyt Saatanan valtaistuin ja Helvetin portti.

Esimerkkejä on paljon muitakin. Lehdistä olet varmaan lukenut Putinista, jonka hallinto on julistanut sodan "fundamentalisteja" ja nyt "oranssihelluntailaisia" vastaan, sekä Ukrainan parlamentista, joka suurella äänten enemmistöllä vei läpi lain, joka kieltää hypnotismin käytön massakokouksissa. Ai etkö? No hypnotismistahan ne sitä Ylivainiotakin syyttivät. Vaan missä se lienee Niilo sitä opiskellut? Lienee se Sunday Adelaja opiskellut hypnotismia siellä Valkovenäjällä Neuvostoliiton aikaisessa journalistiikan oppilaitoksessaan?

Halusin tällä sanoa sitä, että sinä voit antaa äänesi joko Jeesuksen puolesta äänestämällä häntä tai häntä vastaan äänestämällä ketä muuta tahansa. Kaikki muu on seurausta siitä valinnasta. Ja nyt joukolla äänestämään! op/2007-03-08

 

Helvi-tädin synttärit

Tätini Helvi Karppinen, os. Pöysti, täytti tänään 90 vuotta, ja oli kutsunut Sintolan Kotniemen väkeä synttäreilleen Riihimäelle. Huomaa, että Helvi-täti on vanhempi kuin Suomen tasavalta, ja kuitenkin hän voi paremmin kuin Suomi-neito konsanaan. Helvin puhe, olkaappa hyvät! op/2007-02-11

 

Putinin puolustusoppi

Putin puolustusoppi on saanut nimen. Se on nyt "atomnoe pravoslavie", mikä suomeksi tarkoittaa suurinpiirtein samaa kuin atomipommi ja ortodoksikirkko. Nimi syntyi, kun Putinin kyselytunnilla eräs toimittaja Mordvanmaan Kremlistä (kemiallisen ja ydinteknologisen aseistuksen suljetusta kaupungista, joka tunnetaan myös nimillä Sarov ja Arzamas-16 sekä ortodoksikirkon tukikohtana mordvalaisten pakkokäännytyksen ajoilta) kysyi Moskovan Kremlin herralta, mikä on ortodoksikirkon ("pravoslaavisen kirkon") asema Venäjän tulevaisuudessa ja mikä on ydinteknologiaan perustuvan sotateollisuuden strategia.

Venäjän presidentti vastasi kysymykseen ilmoittamalla, että "Sekä Venäjän Federaation perinteiset konfessiot (uskonnolliset tunnustushaarat), että ydinasekilpi ovat ne tekijät, jotka vahvistavat venäläistä valtiolaitosta, ja luovat välttämättömät edellytykset maan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiselle. Siitä voi tehdä selvän päätelmän siitä, kuinka valtion pitää sekä tänään, että tulevaisuudessa suhtautua näihin kumpaankin asiaan".

No niin paavit. Miten olisi Atomipommi-inkvisitio? Mutta tiedättekö, että Jumalallakin on oma projektinsa. Hän kertoo sen Danielin kirjassa. Se kulkee jotenkin niin, että Rooman valtakunnan päivinä (vuodesta 46 eKr maailman loppuun) lähtee pienestä alusta liikkeelle kivenjärkäle, joka lopulta hävittää koko Rooman kaksijalkaisen pedon - Itä- ja Länsi-Rooman perijävaltioineen.

 

Suomalaiset fundamentalistit

Joku päivä sitten radio paasasi talvisodan aikaisesta suomalaisesta fundamentalismista. Kyllä se on sosialisteille katkera pala, kun suomalaiset ihmiset rukoilivat talvella 1940 Jumalalta apua Sosialistisen internationaalin johtavan valtion hyökkäyksen torjuntaan - ja saivat. Jumalan apu Suomelle vuonna 1940 ja taas uudestaan vuonna 1944 näyttää jättäneen Suomen sossuille pahan asennevamman.

Fundamentalisti on haukkumasana, jolla tarkoitetaan henkilöä, jonka katsantokannat ovat jotenkin yksipuolisesti vinksahtaneet. Talvisodan aikana sellaista haukkumasanaa ei Suomessa edes tunnettu. Mutta nyt, kun talvisodan pakkasista on kulunut 68 vuotta, "eduskunnan radion" toimittajien on helppo valehdella, sillä ne henkilöt, jotka niistä tapahtumista jotakin muistavat, ovat käymässä vähiin. Toimittajien rehellisyyden arvioinnissa kannattaakin tutkia, mitä ne tämän päivän asioista sanovat, ja verrata niitä sensuroimattomaan tietoon. Kerron esimerkin: Joku päivä sitten Keskisuomalainen kertoi vepsäläisestä sanomalehtinaisesta Nina Zaitsevasta. Nina kääntää Uutta Testamenttia vepsäksi, hän on perustanut vepsäläisen sanomalehden Koduma ja toimittaa sitä, hän on kääntänyt Kalevalan vepsäksi ja toimittanut muuta vepsänkielistä kirjallisuutta, esimerkiksi suomalaisten kansanrunojen kerääjien vepsäläisiä tekstejä julkaisukuntoon. Mutta kun Keskisuomalainen kertoo Nina Zaitsevasta, se jättää kertomatta Ninasta sen, että Nina kääntää Uutta testamenttia.

Kaiken saatavissa olevan tiedon mukaan Nina Zaitseva on tasapainoinen ihminen, mutta sitä samaa ei voi sanoa Keskisuomalaisen toimittajasta. Ilmeisesti siellä Jyväskylässä sanomalehtien lukijoiden valtaosakin on nykyisin SAATANAN fundamentalisteja, sillä en ainakaan minä muuten pysty ymmärtämään, miten ne yhä tilaavat niin väärälleen vinksahtaneita lehtiä kuin Keskisuomalainen. op/2007-02-08

 

Vuoden 2007 kristilliset juhlapäivät

Kevät on tulossa. Jumalan sanan mukaan, kts. 2.Moos 12:1, uusi vuosi alkaa siitä uudenkuun päivästä, jonka kuluessa kevätpäivän tasausta vietetään. Heti ensimmäisen kuukauden neljäntenätoista päivänä on Vapahtajamme kuoleman muistopäivä, mutta sitä voidaan viettää vaikka joka päivä, aina, kun ehtoollista vietetään. Myös Happamattoman leivän juhla eli pääsiäinen on saanut uuden merkityksen siitä, että enää emme pyri etsimään ja poistamaan taloistamme hiivaa ja hapatetta, sillä ne ovat vain vertauskuvia synnistä, jota vastaan meidän pitää olla varuillamme joka päivä vuodet ympäri. Helluntaikin toteutuu aina siellä, missä Pyhä Henki täyttää synnistä puhdistetun ihmissydämen eli "savimajan", kuten kirjoituksissa sanotaan. Suurimmat juhlat ovat kuitenkin vielä toteutumatta. Pasuunansoiton päivää vietetään muistutuksena siitä, että kuolleiden ylösnousemus on pian tulossa. Kymmenen vuorokauden kuluttua siitä on Sovituspäivä, joka on paljon pelottavampi, kuin mitä sen nimestä saattaisi päätellä. Jotkut sanovatkin sitä tuomiopäiväksi. Mutta sitten tulee Lehtimajan juhla, jolloin muistellaan menneitä: Juutalaiset vaellustaan Siinain poikki luvattuun maahan, mutta ylösnousseet kristityt vaellustaan erämaan halki taivaalliseen Jerusalemiin.

Jumalan määräämät suuret juhlapäivät vuonna 2007 ovat:

Ensimmäinen happamattoman leivän päivä

03.04.2007

Viimeinen happamattoman leivän päivä

09.04.2007

Helluntai

23.05.2007

Pasuunansoiton päivä

13.09.2007

Sovituspäivä

22.09.2007

Lehtimajan juhlan ensimmäinen päivä

27.09.2007

Lehtimajan juhlan viimeinen suuri päivä

04.10.2007

 

Hussista Komenskiin, Komenskista Zinzendorfiin ja Zinzendorfista Wesleyn veljeksiin

Olen ollut viime aikoina hiljaa, mutta en laiskana. Kun ryhdyin tekemään tekstiä Komenskista, kävi ilmi, että tämä asia pitää käsitellä oikeassa yhteydessään, eli Keski-Euroopan slaavilaisen herätyksen osana. Katekismukseni viidennessä osassa tästä asiasta on kolme sivua - nyt se näyttää paisuvan kymmeniin. Mutta on siinä aihettakin! Vilkaiseppa vaikka Ezra H. Gillettin kirjaa The Life and Times of John Huss. Se löytyy netistä, esimerkiksi Amerikan presbyteerikirkon sivuilta www.americanpresbyterianchurch.org, kun avaat osaston "History". Komenskista (Comeniuksesta) ruotsalaiset ovat kirjoittaneet paljon, onhan hän meikäläisen koululaitoksen isä. op/2007-01-21

 

Kollegan suorat puheet

Viikko-pari sitten lueskelin Keskisuomalaista Kurun kirjastossa ja huomasin puolalaisen Stefan Widomskin puhuneen suoria sanoja suomalaisten johtajien yleissivistyksestä. Suorat sanat ovat tarpeen, koska suomalaista koululaitosta johtavat puolueet - ja "Eduskunnan radio" jatkuvasti kehuvat suomalaista koululaitosta.

Stefan Widomski on toiminut Nokian leivissä johtajatason kielenkääntäjänä. Kielenkääntäjän homma on siitä mukava, että sitä ei ensinnäkään pysty hoitamaan, ellei tunne asioita, joista puhutaan. Ei silmälääkärikään umpisuolta leikkaa, vaikka onkin lääkäri. Mutta yleissivistystä vaaditaan molemmilta; vielä enemmän sitä vaaditaan suurta kauppaa tekeviltä yritysjohtajilta.

Jos et ole omin silmin nähnyt sitä maailmaa, mistä Stefan Widomski puhuu, saattaa Raimo Seppälän Keskisuomalaisessa esittelemä kirja olla sinulle mielenkiintoinen. En pannut mieleeni kirjan tunnistetietoja, mutta kirjakauppiaasi ne kyllä löytää.

Kolmikymmenvuotisen sodan rauhanneuvotteluihin osallistuneet kardinaali Richelieu ja Axel Oxenstierna valittelivat kumpikin sitä, kuinka vähällä järjellä ja tiedolla tätä maailmaa johdetaan. Tottakai: sillä viisaat oli joko tapettu jo ennen kolmikymmenvuotista sotaa, tai pysyttelivät hiljaa koloissaan odottamassa, joskos tästä uusi päivä vielä koittaa.

 

Varo tekokukkaa; sen sisässä on koukku!

Vaimo kuunteli aamulla Kristillisdemokraattien johtajarouvan haastattelua radiosta. Minua yökötti, mutta en sanonut mitään. Olimme sitten lasten kanssa palailemassa päivälenkiltä, ja arvaappas mitä vaimoihminen opetti lapsille! Hän toi esille niitä asioita, jotka minua oli siinä Räsäsen haastattelussa yököttäneet, ja varoitti sitten lapsia sellaisista ihmisistä, jotka esiintyvät kristittyinä, mutta ovat raatelevia susia sekä oppinsa että tekojensa osalta. Kävi ilmi, että hänen mieleensä Räsäsen haastattelusta oli jäänyt mieleen enemmän asioita, kuin minä siitä muistin. Olisittepa olleet kuulemassa, kuinka perusteellisesti Kazakhstanin aroilla hevosen selässä kasvanut vaimo peittasi Räsäsen valheellisen kristillisyyden!

Jotain minunkin mieleeni haastattelusta jäi. Ensinnäkin, se suomalainen media, joka kristillisdemokraattien mukaan on hyvä. No, Moskovan kommunisteillakin oli käytettävissään sellaisia "kristittyjä", joiden mielestä Moskovan Pravda on maailman valo. Kuubalaisen oppositioon ei Räsäsen pitäisi ainakaan itseään verrata. Noilla puheilla ei olla oppositiossa, vaan suitsuttamassa Neuvostoliiton manttelinperijän EU:n nokan edessä. Ja viettelemässä yksinkertaisia ihmisiä, että he antaisivat äänensä Ilmestyskirjan pedolle. op/2007-01-11

 

Lyhyt selviytymisopas

Jos haluat irti paholaisen koukusta, tee näin: Huuda sydämesi pohjasta "Jeesus, auta!"

Ei ole väliä sillä, minkälaista syöttiä käyttäen paholainen on saanut sinun koukkuunsa. Mutta kun Jeesus on sinut vapauttanut, muista kiittää. Ensiavun saatuasi lähde matkalle kohti Uutta Jerusalemia. op/2007-01-04

 

Het Brilleken - Marttyyrien peili, engl. Martyrs Mirror

Joulun pyhinä olen lueskellut paksua opusta Martyrs Mirror, Marttyyrien peili. Siinä kerrotaan konkreettisia tapauksia etupäässä Alankomaiden uskovien "anabaptistien" kohtaloista Inkvisition kuulustelijoiden edessä, täydennettynä tiedoilla, joissa kerrotaan kuulustelujen tuloksista.

Vuonna 1631 julkaistu kirja on arvokas erityisesti sellaisille lukijoille, jotka eivät vielä ymmärrä kirkon ja Ristin uskon eroa. Jos sinä vielä kuulut siihen ryhmään, niin yritä kuvitella mikä ero on inkvisiittorilla ja hänen uhrillaan. Siinä, jos missään näkyy Kirkon ja Ristin uskon ero.

Marttyyrien peilissä esitetyt kertomukset ovat ällistyttävän samankaltaisia Ivan Fedotovin tarinan kanssa, vaikka Fedotov onkin vielä elossa. Inkvisition kuulustelijat eivät Fedotovia kuulustelleet; hänen aikanaan kuulustelijoina toimivat KGB:n upseerit. Fedotovin tarina on kerrottu kirjassa "Vstatj! Sud idet". (Ylös! Oikeus istuu).

Nyt olenkin päässyt siihen, mitä varsinaisesti haluan sanoa: Kaikki Saatanan vallat ovat liittymässä yhteen. Taistelun kolmas erä on jo alkanut. Ensimmäinen erä käytiin Egyptissä, toinen Golgatalla ja kolmas koko maailman kanssa. Kaikissa näissä taistoissa vihollinen on ensin voitolla, mutta sitten tulee pimeä päivä, kauhujen yö, mikä kuitenkin päättyy päivän koittoon. Egyptistä lähdön jälkeen viidenkymmenen vuorokauden kuluttua Israel sai Totuuden, viidenkymmenen päivän päästä Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen pääsiäisviikon normaalisapatista Israelin jäännös sai Totuuden Hengen, ja viimeisen vuosiviikon kauhujen jälkeen (7x7=49 vuotta?) tulee Tuhatvuotinen valtakunta.

On ollut mielenkiintoista havaita, miten toistensa kaltaisia ovat myös ne kolme etappia, jonka kautta kristikunta kulkee Jerusalemista Uuteen Jerusalemiin. Ensimmäisen voittoisan vaiheen jälkeen Rooman keisarin johdolla synnytettiin kirkko taistelemaan kristikuntaa vastaan, keskiajalla "Pyhän" Roomalaisen keisarikunnan keisarit taistelivat Hussista kolmikymmenvuotiseen sotaan asti hävittääkseen kristikunnan Euroopasta, ja kolmannessa vaiheessa sama taisto käydään globaalissa mittakaavassa. Valmistaudu, sillä ratsut pärskivät jo!

PS: Valmistautumista varten kannattaa lukea esimerkiksi Huttonin "History of The Moravian Church", vaikka se onkin protestanttien tuote eikä tee täyttä oikeutta varsinaisille kristityille. Kirja löytyy netistä useampana laitoksena, sillä ymmärtäväiset lukijat/tuottajat eivät imuroi Yhdysvaltalaista sosialismia edustavan Carnegie-säätiön Gutenberg-projektin "ilmaista" antia, niihin sisältyvien monien kopiorajoituksien takia. Kirjahan itse on painettu 1909 ja on nyt Public Domain-aineistoa. op/2006-12-27

 

Kiitoksia kannustuksesta

Aina silloin tällöin joku soittaa ja kertoo näitä sivuja lukevansa. Se kannustaa yrittämään enemmän, tekemään huolellisempaa työtä. Siinä ikäänkuin silmä kirkastuu, kun joku soittaa, ja kysyy sitten, että saapikos printata. En yleensä pane mieleen nimiä, kenen kanssa puhelimessa keskustelin, niin että minulta jää usein vastaamatta sellaisillekin henkilöille, joita haluaisin kuulla uudestaan. Mutta kiitetään edes tässä soitoista ja eemeleistä. Kiitos myös teille, Kari Jyväskylästä sekä kaikki Seppo-veljet ja muut Sepot lahjoistanne. op/2006-12-27

 

Ei myytäväksi

Edes Jumala ei ole keksinyt mitään sopivaa joululahjaa sellaiselle, jolla on jo kaikkea. Mutta meille köyhille Jumala antoi poikansa. Ja kun avasimme paketin, niin huomasimme, että siinä oli kaikki aarteet samassa paketissa.

 

Rauha vai joulurauha?

Sotatila alkoi siitä, kun veli tappoi veljensä. Sen jälkeen rauhaa ei ole ollut. Yhä vieläkin veljien veri huutaa maasta Oikeuden toteutumista valvovan Jumalan puoleen:

Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä." (Kts. 1.Moos 4:10-12)

Jesajan ennustuksen mukaan rauha on tulossa:

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niinkuin elonaikana iloitaan, niinkuin saaliinjaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niinkuin Midianin päivänä; ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. (Jes 9:1-6)

Rauhan Ruhtinas on tullut keskuuteemme. Nyt on vara valita: Joko hän tai pukki, joko rauha tai joulurauha. Muista kuitenkin, että päivät kuluvat nopeasti. Rauha tulee niillekin, jotka eivät ole siihen suostuneet. Muista Aabelin verta. Se huutaa maasta Jumalan puoleen, ja Jumala kuulee sen, sillä hän on oikeudenmukaisuuden vartija. Ei kannattaisi leikkiä pukilla nyt, kun Jumalan tuomiot ovat niinkin lähellä, että jo parin viikon päästä Saksa on EU:n johdossa.

Nyt, kun papukaijakuoro valittaa EU:n päätöksenteon monimutkaisuutta, eikä EU:n perustuslakikaan saa kansojen hyväksyntää, on Saksalla ratkaisu. Saksan EU-lähettilään Wilhelm Schönfelderin mukaan Saksa aikoo kiertää Brysselin, pitämällä Brysselin koneiston ulkona asiainhoidosta ajamalla EU:n instituutiot tahallaan sivuraiteille. Kuulostaa fasismilta, eikö?

Kun ihmiset lukevat Raamattua, ja huomaavat sen esittämät tavoitteet hyviksi, on aivan luonnollista, että näitä tavoitteisiin aloitetaan pyrkiä. Mutta kannattaa lukea Raamattu vähän paremmin, sillä lopputulos riippuu keinoista. Periaatteellisia ratkaisumalleja on kaksi. On kyse siitä, rakennetaanko tulevaisuutta "hakatuista kivistä" vai "elävistä kivistä". Kun ihminen koskee teräaseella kiveen, kivi saastuu ja koko Babylon jää rakentamatta ja seitsemän vuoden kuluttua se luhistuu kokonaan. Tuhatvuotisen valtakunnan rakennusaineilta vaaditaan enemmän, kuin mitä paavi ja Berliini voivat tarjota. op/2006-12-19

 

Romanialla on kiire

Vuoden 2007 alusta Romaniasta on tulossa EU:n jäsen. Maan lainsäädäntöä ollaan muuttamassa uskoville huonompaan suuntaan, muka "uskovien itsensä parhaaksi". Eihän toki isoveli halua, että uskovat itse saisivat arvioida, mikä heistä tuntuu hyvältä ja mikä pahalta. Määräpäivän lähestyessä lainsäädäntötyötä tehdään oikein laittomalla vauhdilla, sillä h-hetki lähestyy sielläkin. Asiaa seurataan www.forum18.org palstoilla. Kokeile myös hakua Romania Religion Law. Hakua voit tarkentaa käyttämällä määreitä Lemeni, Negrut tai Evangelical Alliance. Lakia laadittaessa on tietoisesti haettu "Eurooppalaista mallia".

Lakitekstin laatijan mielestä laki on hyvä 99 % prosentille kansalaisista. Siinä hän kyllä varmasti erehtyy, sillä Jumala ei jätä koskaan rankaisematta yhtäkään hänen kansaansa kohtaan tehtyä laittomuutta. Se, mitä hän sanoi Kainille, on edelleen voimassa: "Veljesi veri huutaa minulle maasta". Jos Romanian presidentti allekirjoittaa Ristin uskon "halvaannuttamiseksi" laaditun lain Ranskan ja Belgian malliin, se merkitsee Jumalan haastamista tavalla, josta seurauksena voi olla vain samanlainen tai pahempi tuho, mitä Neuvostoliitto ja Israel ovat kokeneet käytyään isottelemaan Jumalaa ja hänen Poikaansa vastaan. op/2006-12-16

He

Valtioilla on kiire

Suomen tasavallalla oli kiire hyväksyä EU:n perustuslakiluonnos ennenkuin kansa tajuaa mistä on kyse. Euroopan Unionin valitsema symboliikka kertoo sen, mihin sillä noin 700 sivun kirjalla pyritään: tekemään synti "luonnolliseksi" elämänmuodoksi.

Yksi EU:n symboleista on härän selässä istuva nainen. Sen löydät esimerkiksi kreikkalaisesta kahden euron rahasta. Kreikkalaisen mytologian mukaan kuvaa sanotaan Euroopan raiskaukseksi. Sitä juuri EU on tekemässä meidän silmiemme edessä.

Kreikkalaista mytologiaa tuntevat ihmiset tietävät ilman EU:takin että Zeus, jota härkä EU:n symboliikassa esittää, piti syntiä normaalina elämänmuotona. Raamatussa siitä sanotaan:

Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. (Ilm 17:3)

Synnin tekeminen "normaaliksi" elämänmuodoksi vaatii Euroopan raiskausta. Kaksi tuhatta vuotta tätä maanosaa on raiskattu, mutta vielä meitä on raiskaamattomiakin. Kysynkin sinulta, Pyhä neitsyt, vieläkö lamppu palaa? Onko öljyä varalla? Vai etkö enää ole kärryillä siitä, mitä ne tekevät? Onko pimeys päässyt yllättämään?

Bulgaria on yksi niistä maista, jotka joulukuussa 2002 hyväksyttiin ehdolle EU:n jäsenvaltioiden joukkoon. Osoittaakseen lojaalisuuttaan Euroopan Unionille, pystytettiin Sofiaan härkää ja naista esittävä raiskaajapatsas, mutta Kristuksen morsiamen raiskaamiseksi aiottu lakiehdotus ei vielä joulukuun 14 päivänä 2002 päässyt käsittelyyn, sillä Kristuksen morsian tuli kaduille. Katolista kirkkoa tai Muhammedin kannattajia lakiehdotus ei olisi vahingoittanut. Ei niille olisi asetettu K-18 kieltoa, ei niiden jäsenten yhteiseen toimintaan lahjoittamille varoille olisi asetettu 20% veroa, ei niitä olisi määrätty muuttumaan näkymättömäksi. Ilmestyskirjan mukaan ne saavat ensin tehdä "palveluksia" raiskaajalleen, ennenkuin se heidän raiskaajansa syö heidän lihansa.

Kyllä ne tietää, mitä ne tekevät, mutta tiedätkö sinä? Ymmärrä nyt hyvä veli, että jos sinun lamppusi ei pala, sinut raiskataan ja joudut tekemään "palveluksia" raiskaajallesi. Niinkuin ne, jotka jo sitä tekevät. op/2006-12-12

 

Valtion radio taikauskon kimpussa

Eduskunnan radion psykologi selitti juuri 2006-11-29, klo 14 jälkeen, että taikausko tulee vähenemään. Näinhän se on. Usko Jumalaan (Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala) on passittanut historian takahuoneeseen lukuisia taikauskon ilmentymiä: kreikkalaisten, egyptiläisten, roomalaisten, slaavien ja suomalaisten jumalien koko kirjon.

Suomen Yleisradio on pääministeri Vanhasen ilmoituksen mukaan "eduskunnan radio". Kaiken lisäksi Eduskunnan radio on Valtion omistama. Mutta Valtiolla on myös kirkko, luterilainen valtionkirkko, ja vielä joku toinenkin valtionkirkko. Onkohan antikristillinen eduskunta nyt vihdoin päättänyt, että myös usko Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan on taikauskoa? Kohta voi tulla rapsahtaa sellaiset lait, sakot, keskitysleirit ja pikatuomiot siitä, että uskoo "taikauskoon", vaan ei kunnioita niitä henkiolentoja, joita palvoen Karl Marx vietti päivittäin useita tunteja kahden lepattavan kynttilän edessä. Kiinassahan "taikausko" on jo kielletty. Ainut usko, jonka he sallivat, on alistuminen Marxin palvoman epäjumalan valtaan.

Sosialismin kannattajat tekevät jatkuvasti SAATANALLISIA töitä samalla perustellen niitä sillä, että Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan uskominen on epätieteellistä. Useissa maissa heillä on jopa tieteelliset instituutit, teologiset tiedekunnat ja muut uskottavuuden kohottamiseksi tarpeelliset laitokset pitämällä yllä myyttiä siitä, ettei Jumalaa ole. Eräs tällaisen laitoksen professori perusteli väitettään opiskelijoiden edessä kysymällä, jotta onko se Jumala luonut kaiken, johon opiskelija: "Onpa hyvinkin". Siihen voitonriemuinen professori: "No jos te kerran niin luulette, niin hän on luonut myös pahan?" ja jatkoi: "Siitä meidän on tehtävä sellainen johtopäätös, että Jumala on paha". Kun ylioppilas ei pystynyt jatkamaan keskustelua, pääsi professori varsinaiseen aiheeseensa. Hän katsoi todistaneensa, että uskonto on taikauskoa. Mutta silloin nousi eräs, jonka nimi oli Albert Einstein. Hän kysyi: "Onko kylmä olemassa?" Professori väitti, että on. Oppilas puolestaan vakuutti, että kylmää ei ole olemassa, on vain lämmön vähyyttä tai puutetta. Kylmää ei edes voida tutkia, koska sitä ei ole olemassa. Oppilas kysyi vielä, onko pimeyttä olemassa, mutta professori haksahti taas ja vastasi, että onhan sitä pimeyttä. Mutta Albert ei antanut periksi tässäkään, vaan sanoi, että pimeyttä ei ole, on vain valon puutetta. Opiskelija Einsteinin kysymykseen siitä, onko paha olemassa, professori vastasi todistelemalla, että onhan sitä pahaa, koska me joka päivä näemme kaikenlaisia pahantekoja. Mutta Albert oli toista mieltä. Hän sanoi: "Ei pahaakaan ole itsenäisesti olemassa. Paha on vain Jumalan läsnäolon puutetta, aivan samoin kuin pimeys ja kylmyys ovat valon ja lämmön puutetta. Paha on vain sana, jonka ihmiset ovat keksineet kuvaillakseen sitä olotilaa, jossa Jumalaa ei ole".

Jos usko Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan olisi taikauskoa, niin mitä on sitten usko sosialismiin? Turun päivälehdestä luin joskus Pertti Paasion sanoneen, että hän uskoo sosialismiin. Paasiosta en tiedä, mutta minä kyllä uskon sosialismiin. Se on Jumalan rangaistus, joka kohtaa hänelle selkänsä kääntänyttä kansaa.

Taikausko tulee häviämään. Maailma on keräämässä kaikki taikauskon kannattajat yhteen suureen rintamaan Jumalaa vastaan ja kun se on tehty, Jumala vie heitä Josafatin laaksoon, ja tuhoaa heidät siellä. YyKoon turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1701 kertoo, että ne ovat jo menossa.

 

Globalisaatio uskonvainojen tiellä

YyKoon alainen AOC (Alliance of Civilizations, Sivistyksien liitto) vaatii kunnioittamaan muita uskontoja. Minä en kunnioita YyKoota, enkä uskontoja. En varsinkaan sellaisia, jotka julistavat jonkun pakolaisleirin suoja-alueeksi, jolta he sallivat suojattiensa viennin tapettavaksi ilman minkäänlaista vastustusta. Haku: Srebrenica, Kofi Annan. Enkä sellaisia, joiden pykälissä määrätään kuolemanrangaistus sellaisille, jotka jättävät uskontonsa. Haku: Abdul Rahman, shariah, Afganistan.

Globalisaation kannattajien oma uskonto on vasta kehitteillä. Sen nimeksi on tulossa etiikka. Sitä tekevät mm. Rooman klubin puheenjohtaja Prinssi Hassan. He ovat tarpeeksi ylpeitä miehiä vaatiakseen muidenkin noudattamaan heidän etiikkaansa. op/2006-11-18

Koko maailman runttaaminen yhteen muottiin on kova urakka. Ihmisen vakaumuksen väkivaltainen muuttaminen aiheuttaa varmasti vastusta. Ja vaikka maailmasta muutamia miljoonia pieniä Jeesuksia löytyisikin nöyrästi ristille menemään, lienee paikallaan arvella, että loppujen suurten uskontojen keskinäinen kamppailu tulee olemaan kovaa. Paavin kirkon korkeimman uskonnollisen oppilaitoksen johtaja, edesmennyt Malachi Martin arvelikin, että valtaosa nykyisestä ihmiskunnasta siinä kuolee, ennen kuin voittaja on selvillä. Tämä tosin globalisaation haukkoja ei huoleta vähääkään, sillä kansat on jo valmiiksi aivopesty uskomaan, että ihmisten hävittäminen on välttämätöntä luonnon tasapainon nimissä.

 

Huippukirja Venäjältä

Rostislav Volkovodskij toimi 15 vuotta Zaokskin hengellissä akatemiassa profeetallisten kirjojen opettajana. Nyt häneltä on ilmestynyt kirja Entsiklopeditsheskij Atlas Bibleiskoi Istorii (Raamatunhistorian ensyklopedistinen kartasto). Kirja on paljon enemmän kuin kartasto: se on täysipainoinen johdanto Raamatun koko sanomaan. Tämä, jos mikä, tarvitaan nyt suomeksi! op/2006-11-03

 

David Hathaway

Katselimme hiljan David Hathawayn DVD-dokumentin "The Rape of Europe", elikkä "Euroopan raiskaus". Dokumentin nimi viittaa kreikkalaiseen taruun, josta nimi "Eurooppa" on peräisin. Tarun mukaan kreikkalaisten ylijumala Zeus (sama kuin roomalaisten Jupiter) pihkaantui foinikialaiseen Europeen, muuntautui häräksi, soluttautui tytön isän omistamaan laumaan ja sai tytön nousemaan selkäänsä, jonka jälkeen hän kyyditti uhrinsa Kreetalle ja raiskasi hänet. (Haku: The Seduction of Europe; The Abduction of Europe; The Rape of Europe).

Filmissään Hathaway esittelee Euroopan Unionin symboliikan, ideologiset perusteet ja sen hallinnolliset keskukset: Strasbourgin, Brysselin ja Berliinin.

Strasbourgissa sijaitseva Euroopan neuvoston päärakennus on rakennettu keskenjäänyttä Baabelin tornia esittävän maalauksen mukaan. Brysselissä EU:n keskeinen teema on härkä ja sen selässä istuva vietelty Europa. Berliini on mukana kuvassa, koska Raamatussa mainittu Saatanan valtaistuin on nykyään Pergamon museossa Berliinissä. Ilmestyskirjassa sanotaan:

Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu. (Ilm 2:12-13; kts. Ilm 2:12-17)

Pergamo liittyy myös häränpalvontakulttiin, sillä Domitianuksen vainojen aikana v.93 eräs Pergamon piispoista poltettiin kuoliaaksi raudasta valmistetun härän vatsassa.

Jos sinua vähänkin kiinnostaa tietää, mikä on Euroopan Unioni, hanki David Hattawayn filmi. Monet tosin sanovat, etteivät he niin Raamatun profetioista perusta. Ne ovat kuitenkin se valo, joka loistaa vielä sittenkin, kun kaikki muu tiedonvälitys on siirtynyt Saatanan hallintaan. Kyllästä mielesi Raamatun profetioilla nyt, kun siihen vielä on mahdollisuus. Vertaus kymmenestä neitsyestä on esitetty sitä varten, että me hankkisimme öljyä varastoon nyt, kun siihen vielä on mahdollisuus. Ja mitä sanookaan siitä Pietari:

Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2.Piet 1:19)

Senkin uhalla, että sanon saman asian moneen kertaan, lainaan vielä Johanneksen tekstiä, koska vain pimeys voi selittää sen, miksi EU on yli päätään olemassa. Johanneksen mukaan maailma on pimeydessä, mutta Jeesuksessa loistaa valkeus:

Hänessä oli elämä (zoi), ja elämä (i zoi) oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. (Joh 1:4-9)

Nyt Jeesus on tulossa uudestaan. Ensin hän noutaa omansa pois maailmaa kohtaavasta "vihan ajasta", mutta palaa seitsemän vuoden kuluttua - ei enää pelastamaan, vaan rankaisemaan niitä, jotka eivät ole käyttäneet hyväkseen sitä armoa, jota hän on kaksi tuhatta vuotta turhaan tarjonnut.

David Hathawayn tuotantoa ovat myös kirjat Babylon in Europe (Babylon Euroopassa) ja marraskuun kuudentena ilmestyvä Who owns Jerusalem? (Kuka omistaa Jerusalemin?)

op/2006-11-03

Enemmän tästä aiheesta osoitteissa www.propheticvision.org.uk ja www.thewatcher.co.uk.

 

Sadonkorjuun juhla

Kun Englanti 1500-luvulla pääsi eroon katolisesta kirkosta, alkoi saarivaltiolla ennennäkemätön kehityskausi. Maan uskovat ryhtyivät puhdistamaan kirkkolaitosta katolisesta hapatuksesta ja ottivat käyttöön Sadonkorjuun juhlaksi kutsutun juhlapäivän. Pari viikkoa sitten minulla ja perheelläni oli mahdollisuus viettää tätä päivää Venäjällä, maan rekisteröimättömien helluntailaisten ("Hristian very evangelskoi", eli "Evankelisen uskon kristityt") keskuudessa.

Sadonkorjuun juhla on typistetty versio syksyn juhlakauden kolmesta juhlasta - Pasuunansoiton päivästä, Sovitus- eli Tuomiopäivästä ja Lehtimajan juhlasta. Raamatullisen kalenterin mukaan niitä vietetään seitsemännessä kuussa, kun "maan sato" on kypsynyt. Juhlien hengellinen merkitys pitää sisällään Kristuksessa kuolleiden ylösnousemuksen, Kristuksen morsiamen esittelemisen Jumalan kasvojen edessä taivaissa ja Tuhatvuotisen valtakunnan. op/2006-11-03

 

Kansanmurhat Euroopassa ja Turkissa

Euroopan unioni pitää suurta ääntä islamilaisen Turkin vuonna 1915 suorittamasta armenialaisten joukkomurhasta. Ranskassa on jopa laadittu laki, joka tekee armenialaisten kansanmurhan kieltämisen rangaistavaksi teoksi. Vähän ennen yli kahdeksi viikoksi venynyttä Venäjän matkaani ennen kerrottiin, että nyt ovat EU:n ja Turkin lähentymisneuvottelutkin jäissä kansanmurhasta nousseen kohun vuoksi. Ja kun tulin takaisin, näkyy asia vieläkin olevan ykkösuutisten joukossa.

Jos islamilaisen Turkin kansanmurhan kiistäminen estää pääsyn EU:n jäseneksi, on ensin selvitettävä, onko EU:n johdossa mahdollisesti sellaisia henkilöitä tai puolueita, jotka kieltävät sosialistien Euroopassa tekemät kansanmurhat. Onhan laki oltava sama kaikille.

Venäjänmatkani sattui sikäläisissä seurakunnissa vietettävän sadonkorjuun juhlan (Prazdnik Zhatvy) aikaan. Malojaroslavestin helluntaiseurakunnassa puhujana oli ukrainalainen Vlasov, joka kertoi, kuinka vuonna 1932-1933 talvella viisi hänen vanhempaa sisarustaan kuoli kuuden kuukauden sisällä. Naapurit kehottivat hänen äitiään hylkäämään jäljelle jääneet lapsensakin väittäen, että "kuolevat ne kuitenkin".

Ukrainan kansanmurhassa kuoli 7-10 miljoonaa ukrainalaista. Heidät tapettiin nälkään. Samaan aikaan, kun Ukrainan viljaa lastattiin Odessassa laivaan Saksaan vietäväksi, seisoi laiturissa toinen laiva, joka toi Amerikan juutalaisten avustusviljaa Ukrainan kaupunkien juutalaisille. Ukraina tunnusti "holodomoriksi" nimitetyn kansanmurhan vuonna 2003. Vuonna 2006 avautuivat Ukrainan salaisen poliisin asiaa koskevat arkistot.

Ukrainan kansanmurha on ollut tiedossa maailmalla nyt yli seitsemänkymmentä vuotta, mutta Saatanan uskolliset palvelijat kieltävät sen yhä. Joku vuosi sitten Yhdysvallat tunnusti sen, virallisen Venäjän vastalauseista huolimatta. Euroopan hallitusten ja puolueiden virallista kantaa ei edes liene tutkittu. Koska voidaan olettaa, että muissakin Euroopan maissa, kuin Venäjällä, Ukrainan kansanmurhaa ei vieläkään tunnusteta tapahtuneeksi, on täysin pimeää vaatia Turkkia tunnustamaan islamilaisen Turkin tekemää kansanmurhaa tapahtuneeksi.

Sosialistien tekemien kansanmurhien tunnistaminen on sosialisteille vaikea paikka, sillä se johtaisi vääjäämättömästi siihen, että sosialismi kiellettäisiin lailla ja heidän johtajansa hirtettäisiin samalla tavalla, kuin mitä tehtiin kansallissosialistisen Saksan johtajille. Olisi kuitenkin lapsellista odottaa, että sellaiset "suuret" johtajat, kuin Solana ja kumppanit tunnustaisivat olevansa fasisteja, kun YK:n Srebrenican pakolaisleireiltä suojaa hakeneiden muslimeiden joukkomurhaakin yhä vieläkin salaillaan esittämällä harhaanjohtavaa tietoa - viimeksi "eduskunnan" radion uutislähetyksessä muutama viikko sitten.

Maailman ongelmien lopullinen ratkaisu jää Jumalan tehtäväksi. Hän on ainut oikeudenmukaisuuden vaalija. Muistathan, mitä hän sanoi veljensä tappaneelle Kainille: "Veljesi veri huutaa minulle maasta". Mutta ennen kuin hän tuhoaa maailman yhdistyneet sotajoukot kannattajineen, hän pelastaa ne, jotka ovat löytäneet suojan hänen turva-alueeltaan, Jeesuksen jalkojen juuresta. op/2006-11-03

 

Uusi maailmanjärjestys soluttautuu Venäjän baptistiseurakuntiin

Meillä oli elokuussa vieraita, joihin olin tutustunut 1990-luvun alussa, ollessani Shaikovkan sotilaskylätyömaalla Kalugan alueella Venäjällä. Sergei oli siellä suorittamassa aseetonta varusmiespalvelusta kieltäydyttyään vannomasta valaa. Mutta kun hän viisitoista vuotta myöhemmin nyt oli täällä, en voinut olla ihmettelemästä sitä, miten kiihkokansallinen venäläismielisyys oli vaikuttanut hänen maailmankuvaansa. Se alkoi selvitä vasta nyt, kun parin viikon ajan tarkastelin ennen niin terveitä hengellisiä kirjoja tuottaneiden kustannusyhtiöiden kirjoja Venäjällä. Niissä näkyi niin katala katolisen kirkon hyökkäys kristinuskon perusteita kohtaan, että olisi ollut ihme, ellei se olisi synnyttänyt mitään vastareaktiota. Tarkastelemani "evankeliset", mutta tosiasiallisesti katoliset historianväärennökset olivat "Biblija dlja vseh" kustantamon Justo L. Gonzalesin "The Story of Christianity" ja Missija Ruthin kustantama Victor Henken Kirkon historia apostolien ajasta Augustinukseen. Katolisen hapatuksen läpitunkeman roskan julkaisua tuskin voi selittää muuten, kuin että rekisteröityjen baptistien pinnallinen opetus kristinuskon perusteita koskevista kysymyksistä on ajanut ihmiset ortodoksien, katolisten ja protestanttien heille asettamaan ansaan. op/2006-11-03

 

Norjan Nobel-komitea ei uskaltanut

Norjan Nobel-komitea ei uskaltanut antaa Nobelin rauhan palkintoa Ahtisaarelle. Siellä tiedettiin varsin hyvin mikä mies Ahtisaari on ja millaisen haloon vapaa maailma olisi nostanut, mikäli hänelle olisi myönnetty Nobelin "rauhan" palkinto.

Ahtisaari oli joskus ehdolla YK:n Jenin-komitean johtoon sellaisen porukan kera, joka puheistaan päätellen oli suoraan Hitlerin Saksasta. YyKoon järjestämässä maailman uskontojen huippukokouksessa Ahtisaari esiintyi "kristittynä".

Nobelin rauhanpalkinnolla on huono maine. Kun Gorbatshov oli saanut palkintonsa vapaamuurarien unelman hyväksi tehdyistä palveluksista, olin töissä Ohotan merellä sillilaivassa. Minulle kerrottiin, kuinka sisäministeriön joukot olivat tuhonneet maan tasalle kokonaisen varuskunnan jossakin Siperian tundralla ja tappaneet yli 5000 miestä, päästämättä karkuun ainoatakaan. Joukkomurhan syyksi teurastajille oli kerrottu, että "varuskunta oli noussut kapinaan". Työtoverini, joka minulle tapauksesta kertoi, nimeä en muista, mutta hän toimi f/s Sodruzhestvolla etiketöintikoneen hoitajana. Olen julkaissut pojan kuvan.

Ahtisaaren ollessa Suomessa siinä samassa asemessa, kuin Gorba aikoinaan Venäjällä, esitin hänelle selvityspyynnön siitä, miksi alaikäinen tyttäreni siepattiin valtion laitokseen, kun hän halusi tulla asumaan luoksemme Moskovaan. Ahtisaaren kanslian kirjeessä esitetyllä vastauksella "kaikki on tehty Suomen lain mukaan" on osoitus äärettömästä röyhkeydestä, riippumatta siitä, miksi Suomen laki lapsen isän/holhoojan ja lapsen keskinäisestä suhteesta sanovat. Jos Ahtisaarelle annetaan "rauhan palkinto" on se annettava "Isä Aurinkoisellekin", sillä vain Stalinin ja Hitlerin kaltaiset miehet riistävät lapsia vanhempiensa käsistä syytä kertomatta. "Sama kaiku on askelten".

Maailma ei ollut vielä kypsä Ahtisaaren rauhanpalkintoon. Mutta pelkään pahasti, että jo vuoden päästä asiat ovat vieläkin pahemmin. op/2006-10-13

 

Kirjallisuuden Nobel papukaijakuorolle

Yhdysvaltain ulkopolitiikan suunnittelutoimisto CFR on vasemmistolainen. Se julkaisi vuonna 1993 Samuel Huntingtonin kirjan Clash of Civilizations, Sivilisaatioiden Yhteentörmäys. Kirjassa annetaan ohjeet siitä, kuka on luokiteltava CFR:n taustavoimien viholliseksi ja kuka kelpaa sen kannattajaksi. Kaikki poliittisen maailman prostituoidut tietävät jo, että nyt hoetaan lausumaa "sivilisaation yhteentörmäys", oli asia minkälainen tahansa. Jos nyt joku tässä maailmassa vielä siitä kieltäytyy, hänet luokitellaan oitis "kansainvälisen yhteisön" ulkopuolelle.

Turkkilainen Orhan Pamuk esiteltiin maailmalle siksi, että hän osaa laulaa hyvin CFR/YK/NATO/Rooman klubin laulua "sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä". Myös Venäjän Putin laulaa sitä, vaikka hän ei muuten niin NATO:n joukoista tykkääkään. Tätä piirrettä Putinissa muut papukaijakuoron jäsenet yrittävätkin häveliäästi salailla. Kun Venäjä raivostui Georgian aikeista lähennellä Natoa, alkoivat muut papukaijat pitää niin suurta melua niistä neljästä vakoojasta, että varsinainen asia jäi median nostattaman kakofonian varjoon.

Asia, josta Pamuk on saanut pisteitä, on armenialaisten kansanmurhan esilläpitäminen osana turkkilaista kulttuuria kohtaan suunnattua kampanjaa. Kansanmurha tapahtui vuoden 1915 tienoilla. Se oli aikaa, jolloin Euroopan valtiot jakoivat keskenään Lähi-itää. Turkkia tuki Saksa, joka lopulta hävisi jaon, ainakin sillä kertaa. Turkki voisi hyvin tunnustaa Osmannien valtakunnan rikokset, sillä Ataturkin Turkki on jo aivan erilainen, kuin tiukasti islamilainen edeltäjänsä. Jos asiaa yli päätään tutkittaisiin, joutuisi myös Saksa samalle syytettyjen penkille Turkin kanssa. Mutta kyse ei olekaan yhdestä asiasta, vaan siitä, että mikäli yksi maa tunnustaa suorittamansa kansanmurhat, on myös muiden tehtävä samoin. Kun Ukraina tunnusti vuonna 1932-1933 Ukrainassa suoritetun kansanmurhan pari vuotta sitten, yritti Venäjä estää asian tunnetuksi tekemistä varsin rajuin keinoin. Ukraina onkin poikkeus yleisestä käytännöstä: se tunnusti sen, mitä esimerkiksi Kiina ei pysty vielä tekemään pitkiin aikoihin, vaikka Kiinan eri maakunnissa suoritettujen teurastuksien piiriin kuului kymmeniä miljoonia ihmisiä. Ukrainassahan tapettiin "vain" 7-10 miljoonaa ukrainalaista.

Papukaijakuoron laulun "sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä" tarkoituksena on luoda samanlainen joukkohysteria, kuin mitä Mao Ze Dongin siippana tunnettu Jiang Qing tovereineen loivat hävittääkseen Ristin Uskon Kiinasta ja saattaakseen kiinalaiset orjikseen. Kiinassa yritys epäonnistui, mutta "kansainvälinen" yhteisö ei ole luopunut yrityksestään. Huntingtonin kirjassa esitetyllä taktiikalla paholainen pyrkii leimaamaan jokaisen "poliittisesti epäkorrekteja" mielipiteitä ilmaisevan henkilön "ekstremistiksi", jotka "sivilisaatioiden yhteentörmäystä" estämään laadittujen lakien perusteella sitten "likvidoidaan" vanhaan tuttuun neukkutyyliin. Huntington menee kirjassaan jo niin pitkälle, että kirjasta käy selville keitä ne "ektremistit" oikein ovat: ja ketäs muuta, kuin ne lahkolaiset - amishit ja muut sukkaa kutovat mummot sievine tyttärineen. Ja tietysti ne 70 - 100 miljoonaa "taikauskoisen" kotiseurakuntaliikkeen jäsentä, joita Jiang Qingin aikana ei mukamas enää ollut kuin museoissa.

Sosialistisen internationaalin uusi yritys on perusteellisempi kuin koskaan ennen. On aivan ihmeellistä Jumalan armoa, että kaikkien sota kaikkia vastaan ei ole vielä alkanut - niin paljon on saatanalla kannatusta maailmassa. Mutta myös siinä leirissä halutaan koota joukot tiiviisti yhteen ennen viimeistä taistoa. Kun "sivilisaatiot" on ensin usutettu toistensa kimppuun, tulee valkeuden enkeliksi pukeutunut paha enkeli, ja toteuttaa vapaamuurarien unelman.

Viimeinen suuri maailmanvalta tulee olemaan jäljitelmä Jumalan Valtakunnasta. Jäljitelmä on ihmiskäsin tehty. Sen uskonnoksi tulee "etiikka", johon Rooman klubin johtajan prinssi Hassanin mukaan otetaan kaikki hyvä historian aikana hyviksi koetuista uskonnoista. Myös paavi, se Ratzinger, puolusti linjapuheessaan synkretismin periaatteita. Puheessaan hän teki selkoa siitä, miksi kirkko on yhdistelmä juutalais-kristillistä ja hellenististä perinnettä, mutta jätti mainitsematta, että keskeisen sisältönsä kirkko on omaksunut babylonialaisesta auringon, kuun ja tähtien palvonnasta. Näin hän asettui tukemaan edeltäjänsä "anteeksipyyntöinä" mainostettua puolustuspuhetta, jossa Johannes Paavali II selitteli kaikkia pahoja tekojaan, mutta uskalsi taas kerran hyökätä varsinaisia kristittyjä vastaan.

On totta, ettei kristityillä ole muuta puolustajaa tässä maailmassa kuin Pyhä Henki. Mutta se riittää kyllä. Itsevarmuuteen ei silti ole aihetta, sillä vaikka vastustajan julkkisjärjestöt näyttävätkin ulospäin papukaijakuorolta, on niiden takana huomattava henkivalta. Se panee orjansa taistelemaan helvetillisellä raivolla, sillä Kristuksen julkisen ilmestymisen jälkeen hän jää ilman joukkoja, eikä paholaisen aseillakaan ole sitten enää käyttöä. op/2006-10-12

 

Monta rauhan tarjoajaa

Rauhan tarjoajia on nykyään paljon. Jokaisella suurella maalla ja jokaisella vaikutusvaltaisella järjestöllä on omat rauhansuunnitelmansa, ja lisää näyttää tulevan. Se, kenen rauhansuunnitelmaa kansat pakotetaan noudattamaan riippuu tietysti siitä, kuka voittaa viimeisen sodan - sodan siitä, kenen rauhansuunnitelma voittaa.

 

Kasvukausi

Kristityn kasvu on aihe, josta olisi paljonkin kerrottavaa. Kirjan KRISTUKSEN MORSIAN lukuun ##15, Kasvukausi, tästä aiheesta tuli 26 sivun pituinen teksti.

Maailma on Jumalan peltomaa. Kasvukausi on kuuden profeetallisen päivän eli kuuden vuosituhannen mittainen. Ensin korjattiin ohrasato noin pari tuhatta vuotta sitten ja kohta sen jälkeen alkoi vehnäsadon korjuu, joka jatkuu yhä. Nyt ollaan lähestymässä lopullista sadonkorjuuta ennen tuhat vuotta kestävän lepopäivän tuloa. op/2006-10-09

 

"Lahkolaisten" lapsia ammutaan

Kello kymmenen uutislähetys "eduskunnan" radiossa alkoi lyhyellä ilmoituksella, että "lahkolaisten" koulussa Amerikoissa on ammuttu lapsia. Epätäydellinen uutisointi jätti kuulijan mieliin sellaisen käsityksen, että lahkolaiset ne sillä ampuvat lapsiaan. "Lahkon" nimi sentään mainittiin: se on Amish. Siitä tiesin odottaa, että tästä on tulossa mielenkiintoista, ja odotin, että uutisten jälkeen alkavassa "päivä tunnissa" lähetyksessä kerrotaan lisää. Vaan eipä kerrottu.

Yleisradion uutinen oli kuin suoraan Pariisissa 1998 painetussa ranskalaisen peruskoulun oppikirjasta, jossa kerrotaan:

Lahkojen vaarat

Lahkojen suorittamat rikokset ja törkeät rikokset ovat usein otsikoissa: itsemurhia, tappoja, kidnappauksia ja perheiden hajoamisia. Kuitenkin lahkot jatkavat jäsentenhankintaa jokaisessa ympäristössä ja kaikenikäisten ihmisten keskuudessa …

Ranskassa säädettiin vuonna 2001 laki, jonka laatijansa ilmoituksen mukaan piti "halvaannuttaa" "lahkolaisten" toiminta. Saman lain venäläinen muunnos on tulossa. Elokuussa 2006 Venäjän oikeusministeriö julkaisi lakiehdotuksen "O vnesenii izmenenij v nekotorie federalnye zakony v tseljah protivodeistvija nezakonnoi missionerskoi dejatelnosti", jolla Ranskan lain tapaan pyritään kristinuskon täydelliseen hävittämiseen. Nämä, ja muut vastaavat yritykset maailmalla tarvitsevat kuitenkin "massojen" hyväksynnän. Siksi yleisradion, CNN ja muut valheen ammattilaiset käyvät amish-kansan ja muiden "lahkolaisten" kimppuun valheen asein ja vääryyden miekoin. Heidän taktiikkansa on murhata uskovia, ja sitten tehdä uskovista syyllisiä omiin tekoihinsa. Taktiikan venäläistä muunnosta tutkinut Slaavilainen oikeusturvakeskus kirjoittikin jokin aika sitten, että yhdessäkään väitetyssä tapauksessa syylliseksi ei voitu osoittaa uskovia.

On ilo kuulua samaan kansaan amish-kansan kanssa. Meillä on myös ollut kunnia pitää vieraanamme kodissamme Jumalan pyhää kansaa; onpa tyttäremme kantaneet monta vuotta heiltä saatua pukuakin. Kaunis, villasta tehty pitkä mennoniittojen kuosiin leikattu palttoo jäi Joshkar Olaan, mutta eiköhän se tarpeen ole sielläkin. Kiitokset Laura, sinne Lititziin! Jumala sinua ja muita murehtivia lohduttakoon!

Kuvassa noin viisivuotias tyttäremme karjalaisten serkkujen ja tätien seurassa kesällä 1999 pitkä, mennoniitoilta saatu puku päällään:

Amish-kansan vainot juontavat alkunsa Speyrin valtiopäiviltä. Ne olivat ne "Pyhän Saksalais-Roomalaisen imperiumin" valtiopäivät vuonna 1529, jolloin imperiumin väestö jaettiin kolmeen osaan: katolisiin, protestantteihin ja hävitettäviin. Keisari vaati kaikkien tunnustavan paavin Jeesuksen viransijaiseksi, mutta neljätoista vaaliruhtinasta protestoi päätöstä vastaan. Asia sovittiin siten, että vaaliruhtinaat saivat itse päättää ruhtinaskuntansa uskonnosta. Kolmas ryhmä, hävitettävät, syntyi siitä, että sekä protestantit että katoliset kannattivat päätöstä, jonka mukaan kaikki "uudelleenkastajat" oli tapettava ilman inkvisition esitutkintaa.

Speyerin valtiopäivien jälkeen hävitettäväksi luokiteltuja "uudelleenkastajia" eli "anababtisteja" alettiin kutsua mennoniitoiksi hollantilaisen Menno Simonzzoonin eli Menno Simonsin nimen mukaan. Vainoja välttääkseen mennoniitat pakenivat Euroopasta Amerikkoihin. Pieni osa mennoniittoja sai oleskella Preussissa, ja siirtyi sieltä Katariina Toisen aikana Venäjälle. Nimellä "amish" tuli 1600-luvun lopulla tunnetuksi ryhmä, joka jatkoi pyhityselämää senkin jälkeen, kun valtaosa mennoniittoja oli erilaisten kompromissien takia kadottanut taivasnäkynsä. Nimi "amish" liitetään sveitsiläisen Jakob Ammanin nimeen.

Jakob Amman olkoon tässä muistutuksena siitä, että kristityn tulee kantaa hedelmää Jumalalle. Lisäksi Kirjassa sanotaan: "että teidän hedelmänne pysyisi". Amish-kansan olemassaolo on juuri sitä!

Amish-kansaan kuuluu nykyisin noin 200.000 jäsentä. He eivät juuri käytä autoja, sähköä ja sillä toimivia laitteita, kutovat vaatteensa ja viljelevät ruokansa itse, ja kouluttavat lapsensa tavallisesti yksiluokkaisissa yhden opettajan kouluissa. Amish-kansalla on Amerikoissa noin 1200 kyläkoulua. Se koulu, jonne Saatana 02.10.2006 lähetti asiamiehensä, oli juuri tällainen koulu. Hän oli aseistautunut puoliautomaattipistoolilla, haulikolla ja muilla aseilla sekä liukuainegeelillä. Kouluun tunkeuduttuaan hän "vapautti" kaikki muut, paitsi tytöt ja noin 16 vuotiaan kouluavustajan.

Kouluun tunkeutunut murhaaja ampui uhrinsa. Yksi tytöistä ja kouluavustaja kuolivat heti. Sitten hän ampui itsensä. Nyt kuolleiden tyttöjen määrä on noussut ainakin viiteen, mutta useiden muiden tila on vielä hengenvaarallinen.

Murhaajan motiivina kuuluu olleen "halu kostaa Jumalalle". Motiivi on aivan sama, jonka Karl Marx ilmoitti runon muotoon puetussa tunnustuksessaan "viulunsoittaja".

op/2006-10-04

 

Sovituspäivä - Jom ha-Kippurim

Parin päivän päästä, Lokakuun kolmantena, on Sovituspäivä, Jom ha-Kippurim. Ja jos et sattuisi tietämään, niin noin viikko sitten, syyskuun 24, oli Pasuunansoiton päivä, Jom Teruah.

Pasuunansoiton päivää vietetään jokavuotisena kenraaliharjoituksena siitä päivästä, jolloin Kristus hakee omansa. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä kerrotaan:

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1.Tess 4:16-17)

Sovituspäivää vietetään kenraaliharjoituksena siitä päivästä, jolloin uuden ruumiin saaneet Jumalan pyhät kohtaavat Jumalan (hebr. Jehovah) kasvoista kasvoihin:

Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus. (1.Kor 13:10-13)

Toisessa Tessalonikalaiskirjeessä kerrotaan, miten muille käy:

Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. (2.Tess 1:9)

Sovituspäivä

Kirjan KRISTUKSEN MORSIAN luonnosvaihe on edistynyt sen verran, että laitoin Sovituspäivää koskevan luvun nettiin.

Kristuksessa kuolleitten ylösnousemuksen jälkeen Kristus esittelee morsiamen Isälle. Se on hetki, jolloin ihminen kohtaa Jumalan kasvoista kasvoihin. Se, mitä me nyt omistamme Kristuksessa uskon kautta, muuttuu sinä päivänä todellisuudeksi, ja enemmänkin: me pääsemme toteuttamaan sitä tehtävää, johon meitä nyt kasvatetaan.

Jumala haluaa, että hänen valtakuntaansa hallitsisivat hänen omat lapsensa.

op/2006-09-18

 

Takaisin Osmon Kotisivulle