Ylöjärven kaupunki

Kaupunginjohtaja

Kopio: Keihäslahden koulun 7 lk luokanvalvoja

Tiedoksi muille koneiston jäsenille ja sen äänestäjille: http://opsti.japo.fi/koulu/ne.htm

Asia: Opetussuunnitelmaan tutustuminen

 

Kunnioitetut herrat,

Kyselyyni koskien peruskoululaisille järjestetyistä maksullisista retkistä propagandatilaisuuksiin kaupunki vastasi 01.03.2010 päivätyllä kirjeellä. Kaupungin puolesta puhunut sivistystoimenjohtaja Matti Hursti kirjoitti vastineessaan muun muassa näin: "Lisäksi totean, että luokka- ja opintoretkien opetussisältöjen tulee olla voimassaolevan opetussuunnitelman mukaista. Kirjeestänne saamani käsityksen mukaan koulu on noudattanut opetussuunnitelmaa".

Kirjeeni nimenomaisena tarkoituksena oli selvittää, minkä kannan koulu markkinoimaansa terrorismiin ottaa. Ylöjärven "sivistystoimen" johtajan kirjeestä saa sen käsityksen, että terrorismin edistäminen kuuluu Ylöjärven kaupungin opetussuunnitelmaan.

Tunnen sen verran huonosti Suomen lakeja, että en tiedä, onko terrorismin edistäminen Ylöjärven oma hanke, vai tehdäänkö sitä Suomen tasavallan, EU:n tai YK:n mandaatilla ja onko se pakollista. Haluaisin päästä tutustumaan siihen "opetussuunnitelmaan", jonka puitteissa terrorismia lapsille markkinoidaan, nähdäkseni jättääkö opetussuunnitelma, mikäli sillä nyt ylipäätään on valtiovallan antama mandaatti, mahdollisuutta omatoimiseen opiskelun järjestämiseen. Pyydän siis lähettämään kyseisen "opetussuunnitelman" tutustumistani varten. Opetussuunnitelmasta tulee ilmetä, kuka sen on vahvistanut ja muutoksenhakuohjeet. Jos opetusohjelma määrää myös käytettävästä opetusmateriaalista, on myös ne toimitettava tarkastettavaksi riittävän ajoissa ennen oppivuoden alkua.

Parkkuussa 2010-04-13

 

 

Osmo Pöysti