Euroopan ongelma on sen väärä liitto. Tarujen mukaan liitto syntyi, kun kreikkalaisten jumalien isänä tunnettu Zeus vietteli nykyisen Israelin rannikolla paimenessa olleen neidon nimeltä Europa, vei hänet saarelle ja raiskasi hänet. Hyvitykseksi Zeus antoi hänelle kokonaisen maanosan valtarakenteet, mutta ei omaa nimeään, sillä se olisi merkinnyt avioliiton tunnustamista kaikkine siitä johtuvine seuraamuksineen. Zeus ei halunnut jakaa valtaansa edes vaimonsa Heran, saatikka sitten satunnaisten uhriensa kanssa. Ja niin yhä edelleen joutuu raiskauksen uhri - Europa - tekemään palveluksia raiskaajalleen.

 

Taustojen selvittelyä aiheesta EUROOPAN UNIONI

©: Osmo Pöysti

2006-2007

Kuru, Finland

2007-05-11; nyt 16 s.

Mooseksen ensimmäisessä kirjassa on vähän merkillistä tekstiä:

Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat (Bnei ha-Elohim) ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta." Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä (nefilim), ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat (bnei ha-Elohim) yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille (lapsia); nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. (1.Moos 6:1-4)

Kuuluisat sankarit olivat melko rietasta väkeä. Heidän vaikutuksestaan maa turmeltui niin, että ihmisten "kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat". Maa tuli täyteen väkivaltaa, ja Jumala joutui tuhoamaan koko sukukunnan. Ainoastaan Nooa oli "hurskas ja nuhteeton" aikalaistensa keskuudessa. Pelastaakseen Nooan Jumala käski häntä tekemään arkin, jossa Nooa ja hänen poikansa perheineen pelastuivat Maata kohdanneen rangaistuksen yli.

Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala (Jahveh/Jehovah) käski Nooan jälkeläisiä lisääntymään ja täyttämään maan. Oikeudenmukaisuudesta hän lupasi pitää itse huolta:

Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa. Ja te olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, enentykää maassa ja lisääntykää siinä." (1.Moos 9:1-7)

 

Baabelin torni

Kainin poika Hanok rakensi ensimmäisen kaupungin, mutta se hukkui vedenpaisumuksen mukana. Kaupunkikulttuurin alku kannattaa kuitenkin panna merkille, sillä vedenpaisumuksen jälkeisessä maailmassa se oli saava jatkoa:

Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin (ir) ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok. Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek. (1.Moos 4:17-18)

Vedenpaisumuksen jälkeen sama kehitys jatkui entistä pahempana. Nooan pojan Kuusin poika pystytti maailman ensimmäisen imperiumin:

Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod". Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin, sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki. (1.Moos 10:8-12)

Ihminen oli luotu maata hallitsemaan. Sitä varten hänen oli lisäännyttävä ja täytettävä maa. Sama tehtävä annettiin myös Nooan jälkeläisille, mutta he eivät tahtoneet hajaantua. He löysivät Sinearin (Sumerin) tasangolta hedelmällistä maata ja päättivät jäädä sinne:

Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan". (1.Moos 11:1-4)

Näinhän se on silloin, kun Jumalan järjestys hyljätään: keskushallinnon paikaksi tarvitaan kaupunki ja taivaaseen asti ulottuva torni totuuden korvikkeeksi suunniteltua uskontoa varten. Itse keksitty "nimi" on tarpeen, koska Isän Jumalan ihmiselle antama nimi ei kapinoitsijalle kelpaa. Jumalan jättäminen pois laskuista on kuitenkin virhe, sillä ei Jumala vaihda tarkoitusperiään ihmisten mielihalujen mukaan:

Niin Herra (oik: Jehovah) astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra (oik: Jehovah) sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra (oik: Jehovah) hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra (oik: Jehovah) siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra (oik: Jehovah) hajotti heidät yli kaiken maan. (1.Moos 11:5-9)

Kaupungin nimi Babel (Bab-ilu) tarkoittaa jumalan porttia. Nimi on harhaanjohtava, sillä Baabelissa (hebr. Babel, kr. Babylon) jumalana palveltiin aurinkoa, kuuta ja tähtiä. Aurinko käsitettiin miespuoliseksi jumaluudeksi ja kuu oli hänen puolisonsa. Baabelissa tämän pariskunnan niminä olivat Baal, "Valtias, aviomies", ja Baalat, "Valtiatar". Baalatin akkadinkielinen nimi on Ishtar, joka tarkoittanee samaa kuin "jumalatar". Välimeren itärannikon kansojen keskuudessa Istarin nimeksi tuli Astarte, ja sillä nimellä hänet tunnetaan myös Raamatussa. Herodotoksen historiassa Astarten nimenä on "syyrialainen Afrodite".

Hebreankielisen nimen Jehovah kääntäminen sanalla "Herra" paljastaa vielä yhden seikan - sen, että myös raamatunkääntäjän henkilökohtainen suhde luojaansa on ollut väärä, ja väärä aivan tietyllä tavalla. Koska Euroopan Unionia - mikä tarkoittaa suomeksi Euroopan liittoa - on mahdotonta ymmärtää käsittämättä näihin sanavalintoihin sisältyviä asenteita, tarkastelemme paria lausetta puheesta, jonka Pietari piti Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisenä helluntaina Jerusalemissa. Pietari sanoi:

Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: "Herra sanoi minun Herralleni (kr. "eipen o kyrion to kyriou mou): Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi." Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala (o Theos) on hänet Herraksi ja Kristukseksi (kai kyrion kai hriston) tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. (Apt 2:34-36)

Pietari lainaa tässä Daavidin psalmia 110, sen ensimmäistä jaetta:

Daavidin virsi. Herra (hebr. Jehovah) sanoi minun herralleni (hebr. adon; H113): "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi". (Ps 110:1)

Vertailu osoittaa, että kreikan sanaa "kyrion" käytetään Uudessa testamentissa kahdessa eri merkityksessä, joista toinen on sama kuin Vanhan Testamentin "Jehovah" ja toinen sama kuin Vanhan Testamentin "adon", hallitsija. Jos luemme psalmin 110 kokonaan, huomamme, että myös sanalla "adonai" on tämä sama merkitys, jopa korostetusti:

Daavidin virsi. Herra (hebr. Jehovah) sanoi minun herralleni (hebr. adon; H113, s.o. hallitsijalleni): "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi". Herra (Jehovah) ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä. Altis on sinun kansasi sinun sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niinkuin kaste aamuruskon helmasta. Herra (Jehovah) on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan". Herra (Adonai, H136, s.o. Hallitsija) on sinun oikealla puolellasi, hän musertaa kuninkaat vihansa päivänä. Hän tuomitsee pakanat: ruumiita viruu kaikkialla; hän murskaa päitä laajalti maan päällä. Hän juo purosta tien varrelta; sentähden hän kohottaa päänsä. (Psalmi 110)

Sanat adon, adonai ja kyrios ovat johdannaisia hallitsemista tarkoittavasta verbistä. Väärä lukutapa tai käännös paljastaakin, että sen käyttäjä ei välttämättä ollenkaan tunnusta Jumalaa - siis Jahvea eli Jehovaa Jumalakseen eikä Jeesusta Isän asettamaksi hallitsijaksi. Loppu onkin sitten helppo arvata, sillä vain Saatana kumppaneineen on pyrkimässä jumalaksi Jumalan paikalle meitä hallitsemaan.

 

Jeesus on hallitsija

Suhteemme hallitsijaan todetaan siitä, tunnustammeko me hänen valtansa itsemme yli vai ei. Jos rakastamme hallitsijaamme, me otamme mielellämme osaa hänen pyrkimyksiinsä, mutta jos vihaamme häntä, me tunnemme olevamme orjia hänen valtansa alla. Sama koskee avioliittoa.

Avioliitto on Luojan antama malli, typologia, Kristuksen ja Kristuksen morsiamen liitosta. Siinä liitossa Kristus on suojaava ja hoitava osapuoli. Hän maksaa morsiamestaan säädetyn hinnan ja suostumuksen saatuaan antaa morsiamelle paitsi kihlajaislahjat, myös oman nimensä. Nimen antaminen on merkki vaimon laillisista oikeuksista ja turvatusta asemasta miehensä yhteydessä.

Koska avioliitto on biologiseen ihmiseen sisäänrakennettu malli Kristuksen ja hänen morsiamensa hengellisestä liitosta, on avioliittokin pyhä. Avioliiton pyhyyden kunnioittaminen on se "lammastarha", jossa me harjaannumme kunnioittamaan sitä pyhää liittoa, jonka me voimme solmia Kristuksen kanssa kasteessa, jos uskomme häneen ja tunnustamme hänet hallitsijaksemme, eli "herraksemme", kuten saksalaiset ovat opettaneet meitä sanomaan.

Seitsemän liittoa

Nooa oli saanut laupeuden Jumalan (Jahveh/Jehovah; eli "Olevainen") silmissä. Laupeus on kertaluontoista. Saattaakseen Nooalle osoitetun laupeuden korkeammalle tasolle Jumala teki Nooan kanssa liiton:

Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa. Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele." (1.Moos 9:9-11)


Nooasta tuli maan nykyisten asukkaiden kantaisä:

Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä. Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat. (1.Moos 9:18-19)

Nooa eli vielä kauan vedenpaisumuksen jälkeen ja ehti nähdä, kuinka hänen sukukuntansa luopui Jumalasta. Sinearin maassa syntyivät nykyisen maailman suurten uskontojen äiti, babylonialainen kultti, jonka jumaluudet olivat aurinko, kuu ja tähdet sekä niiden maanpäälliset vastineet kuningas, kuningatar ja heidän aviottomat lapsensa.

Jumalan Baabelista karkottamat ihmiset veivät auringonpalvontana tunnetun kultin mukanaan maailman kaikkiin kolkkiin, niin että japanilaisten lipussa tänä päivänä on auringon kuva, Saudiarabian lipussa kuun kuva ja englantilaiset viettävät Auringon päivää (Sunday) juhlapäivänään. Egyptin ylijumala oli Ammon, ja faaraota tituleerattiin hänen pojakseen nimellä Ammon Ra, Auringon poika. Kreikkalaisessa mytologiassa aurinkoa edusti Zeus, "kaikkien jumalien isä".

Baabelin, jota kreikkalaiset sanoivat Babyloniksi, kakkosjumala oli uusi kuu. Pääkaupungin portti oli pyhitetty Ishtarille, sille samalle "babylonialaisiljetykselle", josta Raamatussa käytetään nimiä Astarte ja "taivaan kuningatar", kts. Jer 7:18. Puolikuuta palvottiin myös Abramin kotikaupungissa, Kaldean Uurissa.

Jumala kutsui Abramin pois Babylonialaisen kultin piiristä:

Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." (1.Moos 12:1-3)

Jumala vahvisti liittonsa Aabrahamin pojalle Iisakille, kts. 1.Moos 26:25 ja hänen pojalleen Jaakobille, jolle hän oli antanut nimen Israel:

Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennenkuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut." (1.Moos 28:13-15)

Egyptissä vietettyjen orjuusvuosien jälkeen Aabrahamin jälkeläiset olivat tulleet lukuisiksi ja saivat itsenäisen kansan tunnusmerkit Siinain vuorella. Jumala antoi Israelille lain, ja Israel solmi liiton Jumalan kanssa:

Ja Mooses tuli ja kertoi kansalle kaikki Herran sanat ja kaikki hänen säädöksensä. Niin koko kansa vastasi yhteen ääneen ja sanoi: "Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme". Sitten Mooses kirjoitti kaikki Herran sanat. Ja hän nousi varhain seuraavana aamuna ja rakensi alttarin vuoren juurelle sekä pystytti kaksitoista patsasta Israelin kahdentoista sukukunnan mukaan. Ja hän lähetti israelilaisten joukosta nuoria miehiä uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan härkiä yhteysuhriksi Herralle. Ja Mooses otti verestä puolet ja pani uhrimaljoihin, ja toisen puolen hän vihmoi alttarille. Ja hän otti liitonkirjan ja luki sen kansan kuullen. Ja he sanoivat: "Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme". Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: "Katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella". (2.Moos 24:3-8)

Israelin lupaus "noudattaa ja totella" Jumalan sanaa jäi toteutumatta. Mutta kun Daavid tahtoi rakentaa Jerusalemiin temppelin, hän sai lupauksen liitosta, jonka ehdot olivat paremmat, kuin mitä Siinain vuorella oli sovittu:

Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmislapsia lyödään; mutta minun armoni ei poistu hänestä, niinkuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva." (2.Sam 7:12-16; kts. 2.Sam 7:1-16)

Psalmissa 89 tästä liitosta sanotaan vielä:

Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut:
"Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen". Sela. (Ps 89:4-5)

Sana David on suomeksi "Rakkaani". Siksi myös ne lupaukset, jotka Jumala Daavidin jälkeen tulevasta kuninkaasta ja hänen morsiamestaan antoi, ovat avioliittolupauksien kaltaisia:

Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean kätensä. Hän kutsuu minua: "Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio". Ja minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi. Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja minun liittoni hänen kanssaan on luja. Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistuimensa niin kauan, kuin taivaat pysyvät. Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakini eivätkä vaella minun oikeuksieni mukaan, jos he minun säädökseni rikkovat eivätkä noudata minun käskyjäni, niin minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa vitsauksilla; mutta armoani en minä ota häneltä pois enkä vilpistele uskollisuudestani. En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt. Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti, minä en Daavidille valhettele: "Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, ja hänen valtaistuimensa on minun edessäni niinkuin aurinko, se pysyy lujana iankaikkisesti niinkuin kuu. Ja todistaja pilvissä on uskollinen"." Sela. (Ps 89:26-38).

Daavidille ja myöhemmin Israelille mm. Jeremian kautta - kts. Jer 31:31 - julistetut lupaukset uudesta liitosta toteutuvat Kristuksessa. Jokainen, joka tekee henkilökohtaisen liiton Kristuksen kanssa, tulee osalliseksi hänen kuolemastaan, että hän uskon kautta tulisi osalliseksi myös hänen ylösnousemuksestaan ja hänen ylösnousemuksensa voimasta ja eläisi iankaikkisesti.


Jumalan pojat

Vedenpaisumuksen edellä Jumalan pojat (Bnei ha-Elohim, kts. 1.Moos 6:1-4) tulivat ihmisten tyttärien luo sillä seurauksella, että syntyi "nefilim", joita kääntäjä sanoo jättiläisiksi. Tätä asiaa on selitetty siten, että tässä olisi Raamatun selitys babylonialaisen kultin synnystä.

Kysymys Jumalan pojista tulee esille myös muualla Raamatussa. Psalmi 89 kertoo paitsi jumalalliselle olemukselleen uskollisesta Jeesuksesta, myös muista Jumalan pojista:

(89:6) Ja taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra (Jehovah, H3068), ja pyhäin seurakunta sinun uskollisuuttasi. (89:7) Sillä kuka pilvissä on Herran (Jehovah) vertainen, kuka Jumalan (El, H410) poikain joukossa on niinkuin Herra (Jehovah)? (89:8) Hän on Jumala (El, H410), ylen hirmuinen pyhien kokouksessa, peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat. (89:9) Herra (Jehovah), Jumala (Elohim, H430) Sebaot (shebaot: taivaallisten joukkojen), kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra (Jah, H3050)? Ja sinun uskollisuutesi ympäröitsee sinua. (89:10) Sinä hallitset meren raivon; kun sen aallot kohoavat, sinä ne asetat. (Ps 89:6-10)

Jeesus on Jumalan ainosyntyinen poika, mutta ei suinkaan ainut poika. Hän tuli ihmissuvun keskuuteen "täynnä armoa ja totuutta", kts. Joh 1:14, lunastaakseen vihollisen vangiksi joutuneet Adamin jälkeläiset takaisin Jumalan yhteyteen:

Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä. Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra (Jehovah, H3068)! He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. (Ps 89:15-17)

Kun ihminen on lunastettu takaisin Jumalan yhteyteen, pääsee ihmisen luomistyö jatkumaan, jolloin toteutuu myös se osa suunnitelmaa, josta alussa sanottiin: "Tehkäämme … ja kaltaiseksemme".

Jeesuksella oli kaksi tehtävää: ensin hän tuli pelastajana, ja uhrattiin kuin uhrikaritsa Golgatan ristillä. Toisen kerran hän ilmestyy ihmisten keskuuteen taivaista kaikessa kuninkaallisessa loistossaan:

Ja minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi. Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja minun liittoni hänen kanssaan on luja. Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistuimensa niin kauan, kuin taivaat pysyvät. (Ps 89:28-30)

 

Baabelin hävitys

Ihmisten "ensimmäinen yritys" Jumalasta riippumattoman maailmanvallan rakentamiseen päättyi kielten sekamelskaan, mutta Baabelin kulttuurin Nooan jälkeläiset veivät mukanaan eri puolille maailmaa. Aikaa myöten Nimrodin (bab. Marduk eli Merodak) rakentamasta Niinivestä tuli uuden maailmanvallan, Assurin, keskus. Satraappi Nabopolassarin (625-605 eKr) aikana Babylonian onnistui kuitenkin irrottautua Assurista, mutta jo vuonna 539 eKr persialainen Kyyros valloitti sen. Vuonna 478 eKr persialaisen Kserkses suorittaman hävityksen jälkeen kaupunki jäi autioksi. Sen rauniot sijaitsevat noin 90 kilometriä Bagdadista etelään.

Raamatun imperiumit

Profeetta Jesajan (745-685 eKr) aikana Baabel eli Babylon oli vielä valtakuntien kaunistus. Kuitenkin hän sanoo:

Ja Baabelin, valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten ylpeyden ja loiston, käy niinkuin Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala hävitti. Ei sitä ikinä enää asuta, autioksi jää se polvesta polveen; ei arabialainen sinne telttaansa tee, eivätkä paimenet siellä laumaansa lepuuta. Erämaan eläimet lepäävät siellä, sen huoneet ovat täynnä huuhkajia, kamelikurjet asuvat siellä, ja metsänpeikot siellä hyppelevät. Sakaalit ulvovat sen palatseissa, aavikkosudet huvilinnoissa. Sen aika on lähellä, tulemaisillaan, ei sen päiviä pidennetä. (Jes 13:19-22)

Babylonian rauniot ovat yhä vieläkin todistuksena siitä, että Jumala toteuttaa sanansa. Mutta Jumalan ilmoitus sisältää paljon enemmän kuin pelkkiä ennakkoilmoituksia. Jumala kutsuu meidät ymmärtämään hänen maailmansuunnitelmaansa:

Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen. Minä olen kutsunut kotkan päivänkoitosta, kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. (Jes 46:9-11)

Danielin kirjassa meille esitetään kokonainen katsaus maailman tulevasta historiasta selityksineen. Kyse on siis oikeastaan ennakolta esitetystä historian filosofiasta. Se esitetään useampaan eri kertaan, joka kerta kuitenkin hieman eri vinkkelistä katsottuna. Ensin Babylonian kuningas näkee unen patsaasta, jota nykyisin on totuttu sanomaan "savijaloilla seisovaksi jättiläiseksi. Toisella kertaa Daniel itse näkee unen. Merestä nousee neljä petoa, jotka esittävät maailman neljää imperiumia - Babylonia, Assyriaa, Kreikkaa ja Roomaa. Kolmannen kerran sama esitetään Danielin kirjan luvussa 8. Nyt Babylonia ei enää mainita, mutta esitys Roomasta on sitäkin tarkempi. Meedia-Persian symbolina on ..

Ensimmäinen esitys tarjoillaan Danielin kirjan luvussa 2. Kuningas Nebukadnessar näki vuonna 603 eKr unen, mutta ei paljastanut sen sisältöä kenellekään. Siitä huolimatta hän vaati unienselittäjiltään selitystä siitä, mitä uni merkitsi. Lopulta löytyi Daniel, joka sanoi:

(2:27) Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi: "Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä tähtienselittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle.
(2:28) Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi. (2:29) Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva; ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on. (2:30) Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikäänkuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sentähden että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset.
(2:31) Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.
(2:32) Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. (2:33) Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.
(2:34) Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. (2:35) Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.
(2:36) Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen. (2:37) Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian (2:38) ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää. (2:39) Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata. (2:40) Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. (2:41) Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. (2:42) Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.
(2:43) Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen. (2:44) Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, (2:45) niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava. (Kts. Dan 2:27-45)

Danielin kirjassa ennustetut neljä imperiumia ovat Babylon, Medio-Persia, Kreikka ja Rooma. Kuvapatsasvertauksessa Babylon oli kultainen pää, Medio-Persiaa esitti hopeinen rinta, Vaskesta valmistetut vatsa ja lanteet esittävät Israelissa vv. 331-168 vallinnutta kreikkalaisvaltaa, ja rautaiset jalat roomalaisvaltaa. Se, että jalkoja on kaksi, kuvaa Rooman jakoa Itä- ja Länsi-Roomaan noin 300 vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Kymmenen savesta ja raudasta valmistettua varvasta ovat kuva siitä valtioliitosta, joka johtaa Roomaa sinä päivänä, jolloin Jeesus tulee takaisin.

Danielin kirjan luvussa 7 maailmanhistorian neljä imperiumit esitellään petoeläiminä. Daniel näkee unen, jossa Babylon on kuin siivekäs leijona, Meedia-Persiaa esittää karhu, pantterin kaltainen peto on Kreikka ja viimeisellä eli Roomalla on kymmenen sarvea:

(7:1) Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen.
(7:2) Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. (7:3) Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. (7:4) Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. (7:5) Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa". (7:6) Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta. (7:7) Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. (Dan 7:1-7).

Rooman hirmuvalta päättyy vasta Kristuksen tullessa takaisin:

(7:8) Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui. (7:9) Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. (7:10) Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin.
(7:11) Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. (7:12) Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. (7:13) Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. (7:14) Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. (Dan 7:8-14)

Danielille annettiin myös hänen näkemänsä unen tulkinta:

Minä, Daniel, tunsin henkeni tulevan murheelliseksi ruumiissani, ja minun näkemäni näyt peljättivät minua. Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä varmaa tietoa kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi minulle ja ilmoitti minulle niiden selityksen: "Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti - iankaikkisesta iankaikkiseen." (Dan 7:15-18)

Erikoisesti Danielia kiinnosti, se miten tämä kaikki päättyy ja mikä on lopputulos:

(7:19) Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa;
(7:20) sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut;
(7:21) se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät,
7:22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan.
7:23 Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.
7:24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
7:26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.
7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset."
7:28 Tähän loppuu kertomus. Minua, Danielia, peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin asian sydämeeni. (Dan 7:19-28)

Danielin kirjan luvussa 8 Babylonian maailmavallan seuraajia esittävät oinas ja kauris. Oinas (pässi) tarkoittaa Meedia-Persiaa ja kauris (vuohipukki) Kreikkaa. Valtiaitten voimasuhteita kuvataan sarvilla. Tässä ennustuksessa Roomaa ei valtiona mainita, mutta sen voimaa käyttävä "pieni sarvi" on koko ennustuksen tärkein osa.

8:1 Kuningas Belsassarin kolmantena hallitusvuotena näin minä, Daniel, näyn, senjälkeen kuin minulla jo ennen oli ollut näky.
8:2 Kun minä näyssä katselin, havaitsin minä olevani Suusanin linnassa, Eelamin maakunnassa; ja kun minä näyssä katselin, olin minä Uulai-joen rannalla.
8:3 Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi sarvea; ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi; ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin.
8:4 Minä näin oinaan puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään päin, eikä yksikään eläin kestänyt sen edessä, eikä kukaan voinut pelastaa sen vallasta. Se teki, mitä tahtoi; ja se tuli suureksi.

8:5 Sitten minä tarkkasin, ja katso: tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan ylitse eikä maata koskettanut; ja kauriilla oli keskellä otsaa uhkea sarvi.
8:6 Ja se tuli aivan sen kaksisarvisen oinaan luokse, jonka minä olin nähnyt seisovan päin jokea, ja karkasi sen kimppuun vihansa väessä.
8:7 Ja minä näin sen käyvän kiinni oinaaseen ja kiukuissaan puskevan oinasta ja murskaavan sen molemmat sarvet. Eikä oinaalla ollut voimaa kestää sen edessä, vaan kauris heitti sen maahan ja tallasi sitä; eikä ollut ketään, joka olisi voinut pelastaa oinaan sen vallasta.

8:8 Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.
8:9 Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin.
8:10 Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä.
8:11 Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin.
8:12 Myös sotajoukko jokapäiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi.
8:13 Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui: "Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi?"
8:14 Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa".

Ennustuksen selityksessä painotetaan, että näky koskee lopun aikaa, huolimatta siitä, että ensimmäisen kerran Danielin kirjan 8 luvun ennustus toteutui jo ennen Jeesuksen syntymää. Näin ennustuksen ensimmäinen toteutus sai itse ennustuksen aseman: Se, mitä vuosien 539 eKr ja 70 jKr välillä tapahtui, on rautalankamalli siitä, mitä tapahtuu "lopun ajalla":

8:15 Kun minä, Daniel, olin nähnyt tämän näyn ja koetin sitä ymmärtää, niin katso, minun edessäni seisoi miehen muotoinen olento.
8:16 Ja minä kuulin ihmisen äänen Uulain keskeltä, ja se huusi ja sanoi: "Gabriel, selitä tälle se näky!"
8:17 Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin; ja hänen tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni. Ja hän sanoi minulle: "Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa".
8:18 Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa, kasvot maata vasten; mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan.
8:19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
8:20 Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.
8:21 Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas.
8:22 Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.
8:23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
8:24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
8:25
Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.
8:26
Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa."
8:27 Ja minä, Daniel, olin raukea ja sairastin jonkin aikaa. Sitten minä nousin ja toimitin palvelusta kuninkaan tykönä; ja minä olin hämmästyksissäni näyn tähden enkä sitä ymmärtänyt.

Koska tämä ennustus on jo yhteen kertaan toteutunut, voidaan sen ensimmäistä toteutumiskertaa käyttää tietolähteenä tulevaisuuden tapahtumia arvaillessa. Mutta ennen kuin syvennyt historiankirjoihin, katsotaan mitä Danielin kirjan luvuissa 9-12 tästä samasta asiasta sanotaan.

Danielin kirjan luku 9 alkaa synnintunnustuksella ja vastauksella siihen. Vastauksessa esitetään tarkka tieto Jeesuksen ensimmäisen tulemisen ajankohdasta, ja toisesta tulemisesta, kun viimeinen eli seitsemäskymmenes vuosiviikko on kulunut. Danielin kirjan luvusta 10 alkaa taas uusi esitys Babylonian imperiumin jälkeen tulevista kolmesta imperiumista. Heti sen alussa sanotaan, että se on totuus ja merkitsee "suurta vaivaa".

 

Hävityksen kauhistus

Danielin kirjan viimeinen ennustus on pitkä. Siinä vielä kerran käsitellään maailman neljän imperiumin asiat, kuitenkin niin, että kristikunnan aika on ikään kuin jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Näin tarkasteltuna kyse on enemmän Israelin kansallisen historian, kuin hengellisen Israelin vaiheista. Tarkastelun alussa puhe on Persian neljästä kuninkaasta, jonka jälkeen tullaan Aleksanteri Makedonialaisen eli "Suuren" hellenistisen suurvallan jakautumistuloksina syntyneiden Etelän ja Pohjoisen kuninkaan välisiin taisteluihin.

Hellenistinen suurvalta jakautui perustajansa Aleksanterin kuoleman jälkeisissä valtataisteluissa niin, että Egyptin johtoon tuli Ptolemaios, ja Babylonian-Syyrian johtoon tuli Seuleukos. Israelin maa jäi ensin Ptolemaioksen hallitsijasuvun valtaan, mutta sitten alkoivat Danielin kirjan jakeissa 11:7-13 selostetut Etelän ja Pohjoisen väliset sodat. Tämä vaihe päättyi, kun juutalaiset tekivät kapinan Egyptiä hallinneita Ptolemaioksen vallanperijöitä vastaan ja joutuivat Seleukidien valtaan, kts. Dan 11:14, noin vuonna 200 eKr.

Kapinointi oli virhe. Se merkitsi asettumista toisen kilpailevan suurvallan rinnalle toista vastaan. Kapinointi oli virhe myös sikäli, että Seleukidien hallinto oli juutalaisia kohtaan paljon julmempaa kuin mitä Ptolemaioksen dynastian valta oli ollut.

Vuonna 170 seleukidikuningas Antiokos IV Epifanos (170-164 eKr) lähti sotaretkelle Egyptiin. Paluumatkalla hän ryösti Jerusalemin. Vuonna 168 hän lähti taas sotaretkelle Egyptiin. Paluumatkalla hän ryösti Jerusalemin temppelin, otti 10.000 juutalaista orjiksi, häpäisi Jumalan alttarin, ja kielsi uskon Jumalaan, kts. Josefus Flaviuksen "Juutalaisten menneisyys", 12:5.

Raamatun ulkopuolisen makkabealaiskirjan ensimmäisessä luvussa tästä kerrotaan enemmän. Antiokus IV Epifanos antoi direktiivin, joka velvoitti Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja noudattamaan hellenistisen valtakunnan tapoja, mikä käytännössä tarkoitti pakollista uskonnon vaihtoa. Juutalaisten suorittamat uhrit Jerusalemin temppelissä julistettiin laittomiksi ja juutalaisten juhlapäivien, sapatti mukaan lukien, kiellettiin. Direktiivin mukaan Temppeliin oli rakennettava alttari kreikkalaisten ylijumalana kunnioittamalle Zeukselle ja sen päällä oli uhrattava sikoja. Juutalaisia kiellettiin ympärileikkaamasta poikiaan ja noudattamasta muitakin Jumalan lain vaatimuksia kuolemanrangaistuksen uhalla. Direktiivin noudattamista valvomaan Antiokus IV Epifanes asetti uskontopoliisit koko maahan. Sillä aikaa, kun Jumalan temppelissä poltettiin uhreja kreikkalaisten epäjumalille uskontopoliisit etsivät Mooseksen ja profeettojen kirjoja ja polttivat niitä kaduilla. Ne, joilta pyhiä kirjoituksia löytyi ja ne, joiden havaittiin noudattavan Mooseksen lakia, tapettiin. Ympärileikatut pojat hirtettiin äitiensä kaulaan ja ympärileikkauksen suorittajat tapettiin. (Kts 1.Makk 1:41-63)

Antiokus IV Epifaneen vaikuttimena näytti olevan turhautuminen epäonnistuneen Egyptin retken takia. Danielin kirjassa ennustettu "hävityksen kauhistus" asetettiin Jerusalemin temppelissä sijaitsevan Jehovan alttarin päälle vuonna 168/167.

Häntä vastaan hyökkäävät kittiläisten laivat, ja hän menettää rohkeutensa, kääntyy takaisin ja purkaa kiukkunsa pyhää liittoa vastaan. Kotiin palattuaan hän suo huomiota niille, jotka hylkäävät pyhän liiton. Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen. (Dan 11:30-31)

Hävityksen kauhistuksen asettamisesta kerrotaan 1. Makkabealaiskirjassa:

Kislev-kuun viidentenätoista päivänä vuonna 145 he pystyttivät hävityksen kauhistuksen alttarille. (Kts 1.Makk 1:54)

Vuosi 145 vastaa nykyisen ajanlaskun mukaista vuotta 168/167 eKr. Toisesta makkabealaiskirjeestä käy ilmi, mikä tämä "hävityksen kauhistus" oli olojaan. Luvun 6 jakeessa kerrotaan, että Antiokus saastutti temppelin "pyhittämällä sen Olympian Zeus-jumalalle".

 

Kreikkalaisten jumalat

Kreikkalaisten jumalien palvelijoiden suuri viha Jumalaa ja hänen palvelijoitaan vastaan johtuu siitä, mitä kreikkalaisten jumalat ovat: Ne ovat yksiä perkeleitä kaikki. Kukaan Jumalan palvelijoista ei pyri jumalaksi Jumalan paikalle, mutta Saatanan osalta tilanne toinen. Jokaisen epäjumalan päämääränä on saada nauttia Jumalalle kuuluvaa arvonantoa ja ylistystä.

Saatanan ongelmana on, että hän ei voi esiintyä omalla nimellään vähänkään kunnollisten ihmisten seurassa, joten hänen on pakko pettää ihmiskuntaa saadakseen sen palvelemaan itseään.

Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä (o planon ton oikoumenin olin - joka pettää koko ihmiskuntaa), heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. (Ilm 12:9)

Parasta, mitä paholainen tietää, on saada osakseen sellaista huomiota, jota oikealle Jumalalle osoitetaan. Suurinta nautintoa hänelle tuottaa, kun hänelle uhrataan uhreja Jerusalemissa sijaitsevan Jumalan temppelin alttarilla. Se selittää myös sen, miksi Olympian Zeus pani orjansa laatimaan sellaisen direktiivin, jossa elävän Jumalan palvelijoitakin vaadittiin uhraamaan Olympian Zeukselle ja toteuttamaan hänen tahtoaan.

 

Olympian Zeus

Kreikkalaiset kuvittelivat jumaliensa asuvan Olympoksen vuorella. Vuoren juurella oli Olympian temppeli, jossa Olympian kahtatoista jumalaa palveltiin. Hierarkian korkeinta demonia, Zeusta, esitti temppelissä 14 metrin korkuinen norsunluusta ja kullasta valmistettu patsas. Joka neljäs vuosi Olympian kentällä pidettiin juhlat, joiden aikana uhrattiin uhreja, ihmisiä ja eläimiä, Olympian demoneille.


Baabelin tornin rakentajien uskontona oli auringon, kuun ja tähtien palvonta. Kun Jumala sekoitti torninrakentajien kielet, saivat kultin jumaluudet uusia nimiä. Kreikkalaisten ylij

Ihmiskunnan ensimmäisen yrityksen jälkeen eri puolille maailmaa hajautetut ihmiset toivat auringonpalvonnan mukanaan kaikkialle, jonne he menivät. Vielä nykyisinkin tämän prosessin tulokset ovat selvästi nähtävissä kaikkialla maailmassa. Inkat palvoivat aurinkoa, ja Japanin lipussa on aurinko. Katolisen Maria-kultin Aurinkoa palvotaan viettämällä vapaapäivää sunnuntaina (sunnan dag - auringon päivä; Sunday - auringon päivä), ja viikon toista päivää maanantaina (Monday; se on Moon day, kuun päivä)

 

 

 

 

 

Rooma

Paavali vastusti Jumalaa, kuten muutkin tavalliset ihmiset. Mutta sitten hän kohtasi Jeesuksen. Roomalaisen vallan edustajan edessä hän kertoo kääntymisestään:

Niin minä sanoin: "Kuka olet, herra?"

Ja Herra sanoi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa." (Apt 26:15-18)

Paavali oli täynnä vihaa ja Jumala täynnä rakkautta. Jos sinulla on aikaa, mieti vähän miten vastakkaiset pyrkimykset Saatanan palveluksessa olevalla Paavalilla oli verrattuna siihen, mitä Jumala hänelle näissä sanoissa esitti. Mikään kompromissi näiden kahden prinsiipin välillä ei ollut mahdollinen. Mutta siitä huolimatta maailmalle on vuodesta 325 tarjoiltu Saatana ja Jumalan välistä kompromissiehdotusta. Sen nimi on kirkko.

Virallisesti kirkko syntyi vuonna 325, kun Rooman keisari Konstantinus kutsui monarkkisen piispuuden harhaopin omaksuneiden seurakuntien paikallisjohtajia Marmaran meren pohjukassa sijaitsevaan Nikeaan ja heidän avullaan muodosti järjestön, jolle hän antoi valtiovallan tuen varmennettuaan ensin, että valtiovalta pääsi vastamuodostetussa järjestössä määräävään asemaan. Keisarin määräysvalta kirkon asioihin teki järjestöstä antikristillisen, sillä kristillinen seurakunta on Kristuksen, eikä keisarin morsian. Korkeimmillaankin kirkko pystyi esittämään vain huoraa - sekä keisarin, että Kristuksen morsianta.

Kirkon olemuksen ymmärtämiseksi on lisäksi tiedettävä, kuka on Jumala, sillä maailma on täynnänsä kaikenlaisia "jumalia". Rooman keisareilla oli jopa tapana julistaa itsensäkin jumalaksi. Kristittyjen vainoista tunnettu Domitianus (81-96) julisti jumalaksi paitsi itsensä, myös isänsä, veljensä, vaimonsa ja siskonsa, perusti uuden papiston, "flaviales" uhraamaan itselleen. Valtion asiakirjoissa hänen tittelinsä oli Dominus et Deus noster, "meidän Herramme ja Jumalamme". Kreikkalaisten mielestä korkein Jumala oli Olympoksen vuorella majaansa pitävä Zeus, "jumalien isä".

Kirkon perustajan, ensimmäisen "ekumenisen" kirkolliskokouksen kokoonkutsujan ja sen päätöksien tilaajan jumala oli Mitra. Mitralaisuus oli sotavankien ja palkkasotureiden mukana Persiasta Rooman sotilaiden keskuuteen levinneen Mithras-kultin muunnos, jonka juuret olivat babylonialaisessa kolminaisuudessa. Babylonialaisessa mithralaisuudessa Ahura-Mazda samaistettiin Baaliin, hänen puolisonsa Anahita Ishtariin ja Mithras itse aurinkoon, jota Babylonissa palvottiin nimellä Shamash, (vrt. hebr. "shemesh", aurinko).

Roomalaisella ja persialaisilla mitralaisuudella oli yksi merkittävä ero: Mithran roomalaisessa kultissa härän tappamisella oli tärkeä osa. Maakeskeiseen kosmologiaan perustuvissa maailmanselityksissä oli vuoden 2000 jälkeen tapahtunut muutoksia, jotka johtuivat siitä, että kevätpäivän tasauksen aikana aurinko havaittiin olevan ei enää Härän (Tauruksen), vaan Oinaan (Arieksen) tähtikuviossa. Oinas merkitsi Kreikkaa.

 

Uusi kuu

 

 

5:1 Kuulkaa tämä, te papit, tarkatkaa, Israelin heimo, ja ottakaa korviinne, kuninkaan huone: teille on tämä tuomio; sillä te olette olleet paula Mispalle, verkko, joka on levitetty Taaborille.
5:2 Luopiot ovat syvälle vajonneet turmiontekoon, mutta minä olen kuritus heille kaikille.
5:3 Minä tunnen Efraimin, eikä Israel ole minulta kätkössä; sillä nyt sinä, Efraim, olet haureutta harjoittanut, Israel on saastuttanut itsensä.
5:4 Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä haureuden henki on heidän sisimmässänsä eivätkä he tunne Herraa.
5:5 Israelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä, ja Israel ja Efraim kompastuvat syntivelkaansa; myös Juuda kompastuu heidän kanssansa.
5:6 Lampainensa ja raavainensa he tulevat, etsiäksensä Herraa, mutta eivät löydä: hän on vetäytynyt heistä pois.
5:7 He ovat olleet uskottomat Herralle, sillä he ovat synnyttäneet vieraita lapsia. Nyt uudenkuun juhla syö heidät ja heidän peltonsa.

Pojat ja tyttäret

Raamatussa eri maan asukkaita nimitetään asuinpaikkansa tai kansansa mukaan tyttäriksi: tytär Siion, Siionin tyttäret, tytär Baabel, Rabban tyttäret, tytär Diibon, tytär Egypti, Jerusalemin tyttäret jne. Joskus sanaa tytär käytetään myös ilmaisemaan uskonnollista suhdetta, mutta silloin on tavallisesti kysymys vain naispuolisista henkilöistä,

Juuda on ollut uskoton, Israelissa ja Jerusalemissa on tehty kauhistus. Sillä Juuda on häväissyt Herran pyhäkön, jota Herra rakastaa, ja on ottanut avioksi vieraan jumalan tyttäriä. (Mal 2:11)

Jos sanaa tytär käytetään Jumalan (tai epäjumalan) ja kansan välisestä suhteesta, vaatii ilmaisu täsmennyksen. Täsmentävänä sanana voi olla esimerkiksi "kansa":

He parantavat kepeästi tyttären, minun kansani, vamman, sanoen: 'Rauha, rauha!' vaikka ei rauhaa ole. (Jer 8:11)

Hengellinen tai uskonnollinen suhde ilmaistaan tavallisesti sanalla "poika".

Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika (O Jos tou anthropou). Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset (oi joi tis vasileias - valtakunnan pojat), mutta lusteet ovat pahan lapset (oi joi tou ponirou - Pahan pojat). Vihamies, joka ne kylvi, on perkele (o djavolos); elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. (Matt 13:37-39)

Kun maailmassa on sekä Pahan poikia, että Jumalan poikia, on kysyttävä: Kuka sinä olet?

Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla." Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä. Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista." Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. (Joh 8:25-30)

Teot osoittavat, kuka on Jumalan, ja kuka Saatanan poika. Jeesus oli aikalaistensa keskuudessa ainut, joka teki Jumalan tekoja. Mutta olivat joutuneet vihollisen orjiksi, ja tekivät hänen tekojaan. Ennenkuin he saattoivat vapautua, jonkin Saatanaa vahvemman piti vapauttaa heidät. Mutta entä, jos Saatanan orja ei tajua olevansa Saatanan palveluksessa?

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"
Jeesus vastasi heille:
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne."
He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme". Jeesus sanoi heille:
"Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt. Te teette isänne tekoja."

He sanoivat hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala".
Jeesus sanoi heille:
"Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta." (Joh 8:31-47)

Juutalaisten osalta keskustelu päättyi ikävästi. He eivät tunnustaneet Jeesusta Jumalan lapseksi, vaan väittivät hänen olevan demoonin, jumalasta luopuneen pahan hengen vallassa. Se, että Jeesus jätti kunnianloukkauksen rankaisematta, vaati häntä kuitenkin mainitsemaan siitä, että kunnianloukkaus tullaan rankaisemaan, vaikkei se tapahtuisikaan hänen toimestaan. Mutta vielä pahempi juutalaisille oli, että he halveksuntansa julki tuomalla olivat hukanneet tilaisuutensa:

Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja (daimonion, demooni)?"

Jeesus vastasi: "Minussa ei ole riivaajaa (daimonion, demoonia), vaan minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette (atimazete - aliarvioitte, halveksitte) minua. Mutta minä en etsi omaa kunniaani; yksi on, joka etsii ja tuomitsee. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa."
Juutalaiset sanoivat hänelle: "Nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Aabraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot: 'Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa'. Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi sinä itsesi teet?"
Jeesus vastasi:
"Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme', ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."
Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"
Jeesus sanoi heille:
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".
Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. (Joh 8:48-59)

Näkeviksi itseään pitävien keskuudesta Jeesus siirtyi syntymästään asti sokeina olleiden keskuuteen ja alkoi parantaa heitä:

Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?" Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus." (Joh 9:1-5)

Jeesuksen pahimmat vastustajat löytyivät Israelin uskonnollisten johtajien joukosta. Siitä huolimatta he väittivät olevansa Aabrahamin lapsia. Samaa temppua Saatanan käyttää kristikunnassakin. Vihollisen agentit tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi:

Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. (2.Kor 11:13-15)

Saatanalla on siis lapsia, apostoleja ja muita palvelijoita. Saatanan varsinainen mestariteos on kuitenkin se Laittomuuden ihminen, jota myös antikristukseksi sanotaan. Antikristuksia eli Kristuksen viransijaiksi itseään mainostavia huijareita onkin ollut erittäin paljon, muun muassa kaikki paavit. Saatanan poikia ovat myös pseudokristukset eli Jeesukseksi tekeytyvät huijarit. Näitäkin historia tuntee melkoisen joukon. Laittomuuden ihminen on kuitenkin jotain aivan muuta. Saatanan on kansojen moraalikäsityksissä vielä olevien terveiden piirteiden takia aina viime aikoihin asti ollut pakko esiintyä salassa, mutta nyt ollaan tultu tilanteeseen, jossa Saatanasta on tullut niin suosittu, että hänet voidaan milloin tahansa valita esimerkiksi YyKoon johtoon. Ja kun valta on annettu, Saatana voi heittää maskinsa pois.


Laittomuuden ihminen

Jatkuu, jos Jumala suo…

 

Takaisin Osmon julkisivulle