Kuudetta luokkaa aloitteleva tyttäreni toi koulusta historian oppikirjaksi tarkoitetun kirjan elokuussa 2007. Kirja on painettu 2003 jo kuudentena painoksena, joten jo monet muutkin ovat joutuneet lukemaan samaa kirjaa. Kirjan copyright-merkintä on vuodelta 1998, ja tekijänoikeuksien haltijaksi mainitaan Tuulikki Hanste, Martti Hellström, Ulla Maija Jutila, Tuula Plathan, Ilpo Probst, Pekka Rokka ja Werner Söderström Osakeyhtiö. Luin kirjaa ensimmäistä kertaa 2007-08-20. Se on valheellinen maailmanselitys, mutta sen verran ovelasti laadittu, ettei kuudennen luokan oppilas vielä tiedä, miten häntä vedetään höplästä. Joten käydäänpäs käsiksi, ja katsotaan miten ne asiat oikein ovat.

Osmo Pöysti: KOULU JA WSOY SAATANAN ASIALLA

Osmo Pöysti

2007-08-20, Kuru, Finland

Copyright-lauseke:

Kaikki oikeudet pidätetään.

Ilmaisjakelu, kopiointi ja levitys sallitaan.

Tekstiä täydennetään mahdollisuuksien mukaan

Täydennetty viimeksi: 2007-09-07, nyt 16s.

Peruskoulun kuudennen luokan historian oppikirja AIKAMATKA MAAILMAN HISTORIAAN on totaalisen valheen asialla. Kirjan esitystapa on sekava ja poukkoileva, mutta sen alta paljastuu selvä runko, joka on sama kuin Baabelin elin Babylonian kuninkaan uni savijaloilla seisovasta jättiläisestä. Se on kertomus Maailman herrasta, joka ensin esiintyi Babylonin, sitten Assyrian, sitten Kreikan, ja sittemmin Rooman valtaistuimella.

Kuningas ei itse ymmärrä saamaansa näkyä, mutta Daniel saa näyn selityksen ja kiittää siitä isiensä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa:

Daniel lausui ja sanoi: "Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä. Sinua, minun isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän siitä, että olet antanut minulle viisauden ja voiman ja että nyt annoit minun tietää, mitä me sinulta rukoilimme. Sillä sinä annoit meidän tietää kuninkaan asian." (Dan 2:20-23)

 

Kuningas ei ollut kertonut untaan kenellekään. Selittäjän tuli itse tietää, millainen uni oli ollut. Daniel ylitti tämän kynnyskysymyksen kirkkaasti:

Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.

Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.
Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. (Dan 2:31-35)

Unen selitys on kuvaus neljästä imperiumista ja niiden voittajasta:

Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen.

Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää.
Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.
Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.
Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava." (Dan 2:36-45)

Danielin kirja sisältää myös useita muita ennustuksia näistä neljästä maailmanvallasta. Niissä esitetään lisäpiirteitä näistä imperiumista - Babylonista eli Baabelista, Assyriasta, Kreikasta ja Roomasta - eli juuri siitä samasta aiheesta, johon myös kirja AIKAMATKA MAAILMAN HISTORIAAN keskittyy. Joten voimme alkaa sivu sivulta tutkia, mikä kirjassa on totta ja mikä ei, sillä totaalisen valheen palvelijat joutuvat puhumaan siteeksi totta, ettei koko savijaloilla seisova emävalhe heti paljastuisi.

 

Historian filosofia

Kirjan sivulta 5 löytyy teksti: "Kokonaiskuvan historian tapahtumista saat lukemalla valkoisella pohjalla olevan perustekstin". Väite on väärä. Kirjan antama kokonaiskuva historian tapahtumista eli historian filosofia on puolueellinen. Tasapainoinen historian filosofia on esitetty Danielin kirjassa, eli juuri se, johon me olemme yllä tutustuneet. Danielin esittämä historian filosofia on paitsi tasapainoinen, myös vanhin tunnettu historian filosofia.

Myös Danielin kirja on eräällä tavalla yksipuolinen, sillä siinä ei kerrota siitä, mitä siinä kuvattujen neljän imperiumin ulkopuolella touhuttiin. Danielille tärkeitä olivat vain ne imperiumit, jotka läheisesti liittyivät Israelin kohtaloihin. Söderströmin kirjantekijöiden historian filosofia filosofiassa on havaittavissa tämä sama rajoittuneisuus. Kirjassa esitetty kuvaus Kiinasta, inkoista, Afrikasta tai Intiasta on perin hatara.

Söderströmin "Aikamatkan" paljastuminen pelkäksi Israelin kanssa kilpailevien kulttien kuvaajaksi osoittaa, että Söderströmin kirja onkin uskonnon, eikä historian oppikirja. Sisällöstä käy edelleen ilmi, että Söderströmin kirjantekijät ovat babylonialais-assyrialais-kreikkalais-roomalaisen auringonpalvontaan perustuvan kultin markkinamiehiä ja Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan haastajia.

 

Asennemuokkausta

Kirjan sivuilla 10 ja 11 tarjotaan kuvia, ja kehotetaan oppilasta niiden pohjalta rakentamaan oma maailmanmatkansa. Kuvat on valittu siten, että maailmakuvasta tulisi mahdollisimman vääristynyt. Erityisesti kannattaa jo tässä vaiheessa huomata Kaarle "Suurelle" annettu keskeinen asema. Jotkut kuvat taas ovat historiallisesti vääriä. Novgorod varustettiin tiilimuureilla vasta sen jälkeen, kun Venäjä valloitti sen vuonna 1478. Ja Tshingiskaanin mahtava valtakunta, jota Marco Polo ihaillen ylisti, on toki tärkeämpi kuin Marko Polo.

 

Koko maailman pääkaupunki

Sivun 12 leipäteksti alkaa näin: "On syyskuu vuonna 46 eKr "koko maailman pääkaupungissa". Vuonna 46 väite oli vielä haave, mutta pyrkimys koko maailman pääkaupungiksi oli olemassa jo silloin. Jerusalem, "Suuren Kuninkaan kaupunki" hävitettiin vuonna 70 - hävittäjinä roomalaiset. Rooman sopimus, jolla Roomaa taas kerran ryhdyttiin herättämään henkiin, tehtiin vuonna 1957 ja 2007 EU jo vietti sen viisikymmenvuotisjuhlallisuuksia.

Koko maailman verottaminen on kaikkien fasistien unelma. Jo Jeesuksen syntymän yhteydessä kerrotaan keisari Augustuksesta ja hänen käskystään, jonka mukaan "kaikki maailma on verolle pantava". Maan sato kuitenkin kuuluu sille, joka sen on luonut, eikä sille, joka sen pellolla on varkaissa käynyt. Kun maan satoa pian lähdetään korjaamaan, on korjuumiehiä tulossa siis ainakin kahdelta suunnalta.

 

Historiankirjoituksen isä

Söderströmin miehet näyttävät tunnustavan Herodotoksen historianselitykset, mutta ei Israelin historioitsijoiden historianselityksiä. Varsinaisen historiankirjoituksen isäksi Herodotus ei millään muotoa kelpaa, sillä Israelin aikakirjatkin ovat kirjoitetut jo kauan ennen Herodotusta.

Vanhan Testamentin aikakirjoja ei parisataa vuotta sitten todellakaan uskottu juuri lainkaan. Se johti sellaisiin, esimerkiksi Encyclopediae Britannican vanhoissa painoksissa esiintyviin väittämiin, että Raamatun kertomuksissa mainittuja kansoja ja valtakuntia ei ole koskaan ollut olemassakaan. Aabraham, joka osti heettiläiseltä Mamrelta tammimetsän, kelpasi "tiedemiesten" käsityksen mukaan itsekin vain "nuotiotulien loimussa" syntyneeksi satuolennoksi. Tulemme tarinan edetessä huomaamaan, miten perusteettomia nämä arviot olivat.

 

Sven Hedin

Kirjan sivulla 14 kerrotaan ruotsalaisesta Sven Hedinistä, joka 1800-luvulla liittyi siihen joukkoon, joka lähti tutkimaan Kiinan ja Kazakhstanin välimaastoa. Hedin saavutti tavoittelemaansa kunniaa ja mainetta ja kaiken lisäksi vielä rauhanomaisin keinoin. Hänen matkakirjansakin ovat lukemisen arvoisia. Hedinin myöhempi sädekehä ei ole kovin kirkas hänen fasisminmyönteisten kannanottojensa kanssa, mutta eipä se näytä Söderströmin miehiä rasittavan. Onhan EU:n ja Hitlerin Saksan päämäärät monilta osin yhteneviä - molemmat rakensivat Uutta Eurooppaa. Minä olisin kuitenkin mieluummin kertonut tässä yhteydessä Aurel Steinista, Unkarin juutalaisesta, josta myös tuli kuuluisa Itä-Turkestanin tuntija.

Lou-Lanin asukkaat olivat indoeurooppalaista rotua. Lou-Lanin raunioilla onkin erityistä merkitystä sekä frankeille, että ruotsalaisille, sillä heidän esi-isänsä ovat jostain sieltäpäin kotoisin. Arojen kuivuessa Takla-Makanin seudut kuivuivat, mikä sai kansanjoukot liikkeelle kohti länttä. Yksi Aasiasta yhä edemmäs länteen siirtyneistä kansoista oli gootit, jotka vielä 400-luvun alussa asuivat nykyisen Ukrainan seuduilla. "Itä-Götanmaalta" totta tosiaan.

Sivulla 15 on taas Kaarle "Suuren" kuva. Tällä sivulla häntä mainostetaan "Euroopan isänä". Kreikkalaisen mytologian mukaan "Europen" isä oli kuitenkin foinikialainen kuningas Agenor ja Europe itse kuninkaantytär, jonka kreikkalaisten ylijumala Zeus raiskasi ja teki sitten seksiorjakseen. Zeuksen vaimon asemaan Europe ei päässyt, eikä siis saanut käyttää raiskaajansa nimeä. Portonpalkkana Europen nimellä alettiin kutsua maantieteellistä aluetta, jonka laajuus riippui siitä, mihin asti hänen vaikutuksensa ulottui. Nykyisin Härän selässä istuva Europe on EU:n tunnus, joka esiintyy esimerkiksi belgialaisessa 5 euron kolikossa ja kreikkalaisessa 2 euron kolikossa. Härän selässä istuvan naisen patsaita on useissa EU:n jäsenvaltioiden kaupungeissa, mm. Brysselissä Euroopan Neuvoston päämajan ulkopuolella.

 

Aarteenetsijät, tutkimusmatkailijat, seikkailijat, homesienet, rotat, eresiologit, fasistit ja muut todistusaineiston hävittäjät

Sivulla 16 kerrotaan seikkailijoista historiaan perustuvan maailmankuvan rakentajina. Mutta seikkailijoita pahempia ovat tahalliset historianväärennökset, ja niitä maailma on täynnä. Söderströmin "Aikamatkakin" on yksi niistä, sillä johdonmukaista Babylonia-Assyria-Kreikka-Rooma-keskeistä historianselitystä ei synny sattumalta. Roomakeskeisen maailmankuvan tunnus on vitsakimppu, fasces. Huomaa, kuinka usein kirjassa "Aikamatka" tämä fasismin piilotunnus mainitaan.

Fasismin periaate on, että jos minä olen kerran istunut sillä tuolilla, on tuoli minun. Rehellistä tutkijaa näinä aikoina on vaikea löytää, sillä usein tutkimuksen rahoittaja yrittää saada valtaansa koko tutkimuksen kohteen usein sillä tuloksella, että koko kohde tuhoutuu. Hyvä esimerkki tästä on se, kuinka katolisen "Europen" johtava valtio Espanja tuhosi Keski-Amerikan inkakulttuurin, anasti aarteet ja löi historialliset kalleudet kultarahoiksi ja käytti rahat sotiin ja kerettiläisiksi julistamiensa kristittyjen hävittämiseen Atlantin tällä puolen.

Kovaa taistelua käydään kaiken historiallisen materiaalin omistuksesta, sillä aina on joku, jota niiden kantama todistusaineisto ei miellytä. Arkeologisia löytöjä ostetaan järjestelmällisesti pois tieteen ulottuvilta. Kuolleen meren kirjakäärölöydöt vuosilta 1946-1953 ovat juuri tällaista aineistoa. Jopa suurten yliopistojen kirjastoista häviää kaiken aikaa sellaista materiaalia, joka jotakin rikollisryhmää ei miellytä.

 

Kun tajunta hämärtyy

Sivulla 18 kerrotaan, että illan hämärtyessä on tarinoiden aika ja väitetään, ettei totuuden ja valheen välillä niin kovin suurta merkitystä ole. Tämän johdannon jälkeen päästäänkin jo puhumaan jumaluudesta nimeltä Zeus, jonka poika tarinan mukaan teki mainittavan teon. Vielä samalla sivulla 19 kerrotaan jo Zeuksen kunniaksi pidetyistä Olympian juhlista ja voimamies Milonista, joka "voitti painiottelun kuusissa olympialaisissa peräkkäin". Ja sitten Söderströmin mytologit jatkavat: "Seitsemännellä kerralla kilpailut piti peruuttaa, koska kukaan ei uskaltanut hänen vastustajakseen".

Johanneksen, Jeesuksen apostolin aikana Zeuksen palvonnan keskus oli Pergamossa, Vähässä Aasiassa. Antipas oli ensimmäinen kristitty, joka uhrattiin Zeuksen alttarilla. Tapauksesta kerrotaan Ilmestyskirjassa:

Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu. (Ilm 2:12-13)

Zeus on Saatanan peitenimi. Alttari, jonka päällä Antipas uhrattiin "Rooman keisarin geniukselle" oli nimellisesti Zeuksen alttari, mutta viimeistään teko paljastaa sen tekijän persoonallisuuden. Tämän lisäksi uhratun veljen nimi Antipas on profeetallinen. Se on yhdyssana, joka tarkoittaa "papan" eli paavin vastustajaa. Ja koska tässä puhutaan historiallisista tosiasioista, mainittakoon vielä, että saksalainen Carl Humann siirsi koko valtavan alttarin kokonaisuudessaan Berliiniin ja keisari Wilhelm II aikana. Ja yhtä helvettiä se on sitten ollutkin. Hitler rakasti Saatanan valtaistuinta niin, että teetti siitä replikan Nürnbergiin, ja julisti sen päältä oppiaan holokaustista, koko Israelin hävittämisestä. Hitlerin Uudeksi Euroopaksi aikomasta valtakunnasta ei kuitenkaan tullut tuhatvuotista, eikä taisto jäänyt muutenkaan viimeiseksi, eli "seitsemänneksi", kuten Söderströmin mytologit sanovat. Hitlerille löytyi vielä vastustaja.

 

Ajan näyttö

Sivun 20 otsikkona on "Ajan virta". Tekstin mukaan kaukaisina aikoina "vuodenajat seurasivat toisiaan". No, jopa oli oivallus! Muuten teksti keskittyy kellojen historian selittelemiseen.

Kelloja käytetään ajan merkkien, ei ajan seurantaan. Merkit asetti Jumala, joka sanoi:

Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle.

Aurinko - Babylonian, Assyrian, Kreikan ja Rooman Jumala - luotiin vasta neljäntenä päivänä. Sitä ennen sitä ei tarvittu, sillä alkeelliset elämän muodot meren pohjalla saivat lämpönsä siitä "jäännöslämmöstä", jota sieltä vieläkin pulppuilee. (Tästä esim. dokumentissa The Volcanoes of the Deep Sea). Siksi myöskään Raamatun luomispäivän pituus ei ole maan kiertoliikkeen kestoon sidottu.

Aika itse on suhteellinen käsite, jolla on merkitystä vain, jos kiintopiste, Jumala tunnetaan. Sivulla 20 mainitut Isaac Newton ja Albert Einstein olivat miehiä, jotka tajusivat tämän ja tajusivat oman olemassaolonsakin olevan riippuvaisia Jumalasta. Tätä sanotaan jumalasuhteeksi. Jos tämä suhde puuttuu, saattaa käydä niinkuin niille Paapelin noidille, jotka kunnioittivat ajan merkkejä - aurinkoa, kuuta ja tähtiä jumalinaan.

Palstan "Hauska tietää" lopussa esitetty kysymys "Mitä mieltä sinä olet" paljastaa, että koko teksti on tarkoitettu vain asennemuokkauksen välineeksi. Varo siis opettajaa, joka vaatii sinua sitoutumaan sellaiseen asenteeseen, jonka perusteita edes Newton tai Einstein pystynyt tieteen avulla selvittämään, vaikka he tutkijoina olivat aikansa huippuja. Heidän asenteensa oli muuten oikea, he uskoivat, että kaikki näkyväinen on luotu näkymättömästä Jumalan sanalla.

 

Miten Maailma syntyi

Sivun 22 otsikossa kysytään "Miten maailma syntyi"? Tekstissä ei kuitenkaan kerrota, että:

Alussa loi Jumala taivaan ja maan. (1.Moos 1:1)

Vastaus ei liene kelvannut Söderströmin miehille, ja tekstissä kerrotaan, että "Nykypäivän tutkijat ovat päätyneet ajatukseen, joka osoittaa…" Mainioita tutkijoita ja vielä mainiompia tuomareita! Ajatus, joka kelpaa näytön puutteessa todistusaineistoksi sille, että "Aikojen alussa noin 10 miljardia vuotta sitten aine oli tiivistynyt…"

Hetkinen. Söderströmin miesten puheet alkavat käydä liian paksuksi. Ensinnäkin ei pitäisi puhua nykypäivän tutkijoista silloin, kun puhutaan aineesta sen kansanomaisessa merkityksessä. Materialismi, oppi siitä, että elementit eli "alkuaineet" ovat olevaisuuden perusta, on vanhentunut. Aineita on jo kauan sitten pystytty hajoittamaan pienempiin osatekijöihinsä ja jopa muuttamaan energiaksi. Einsteinin ajoista asti on tiedetty, että aine ei ole "materiaalia". Vielä tänäkin päivänä aineen varsinainen olemus on tieteelle tuntematon arvoitus. Tätä arvoitusta kyllä tutkitaan, ja rehelliset tutkijat olisivat tässä kohdin sanoneet, että aineen olemusta ei tunneta, mutta sen perusosia käsitellään matemaattisina lausekkeina, joille ymmärtämisen helpottamiseksi on annettu nimiä, kuten kvarkit ja joita käsitellään ikään kuin ne olisivat kiinteitä kappaleita, joita ne tosiasiassa eivät ole.

Kysymys maailman synnystä paljastaa kysymyksen asettajan käsityskyvyn ahtauden. Jumala ei luonut pelkkää maailmaa, vaan "taivaat ja maan", ja vielä niin, että sana "taivaat" alkukielessä on kaksikkomuodossa. On myös täsmennettävä, mikä on maailma. Raamatun mukaan maailma, erets tai kosmos, alkukielestä riippuen, on se fysikaalinen maailma, jossa ihminen asuu. Tämäkin asia on vielä muutoksen kohde, sillä kun ihmisen luominen kuudennen luomispäivän illassa on valmis, hän saa hallittavakseen koko kosmoksen. Vajaamittainen ihminen sensijaan ei pysty hallitsemaan edes itseään.

Sivulla 22 esitetty luomisjärjestys on suurin piirtein Raamatussa kerrotun mukainen. Biologinen elämä alkoi vedessä, mutta maihin vedestä ei ensimmäisenä nousseet dinosaurukset. Suurin ero Söderströmin miesten luomiskertomuksen ja Raamatun luomiskertomuksen välillä on, että Jumala loi kaiken "lajinsa mukaan", mikä tarkoittaa sitä, että eläin ei pysty lisääntymään toisen lajin eläimen kanssa, mistä seuraa, että uuden lajin synty on aina luomistapahtuma.

Luomispäivän pituus on arvoitus ainakin neljänteen päivään saakka. Söderströmin miesten "Aikamatka" on siltä osin silkkaa fantasiaa, jonka uskottavuuden monet tiedemiehetkin kiistävät. Siksi tieteellisiksi väitettyjä lausahduksia esitettäessä pitäisi aina esittää myös väitteen esittäjän nimi, mutta Söderströmin miehet näyttävät tekevän juuri päinvastoin: He esittävät omien väitteittensä tueksi sellaisia nimiä (kuten Newton ja Einstein) jotka eivät Söderströmin miesten väitteitä omikseen tunnustaneet.

Luonnontieteilijöiden maailma on yhä vieläkin materialismin kahleissa, vaikka materialismin perusväittämät ovat osoitetut vääräksi jo kauan sitten. Alkuaineita ei ole, on vain yksi alku, ja se on Jumala, joka Sanansa kautta loi kaiken. Mutta hänen, joka on Henki, Sana oli varmasti aika pamaus, kun se kerran sai aikaan niin valtavan tapahtumaketjun, kun maailman luominen. Ja tämä oli vasta alkusoittoa ihmisen luomiselle, joka jatkuu yhä.

Ihmisestä ei ole koskaan aiottu tehdä pelkkää biologista yksikköä. Biologinen ihminen varustettiin "Edenin puutarhassa" sielulla eli psyykkisellä elämällä ja Kristuksessa hänet luodaan henkiolennoksi, jolla on ikuinen elämä, "zoi aionion". Hengellisen ihmisen luominen on kuitenkin osoittautunut paljon vaikeammaksi tehtäväksi, kuin mitä taivaitten ja maailman luominen oli. Se on vaatinut uhrin, jonka suuruutta fysiikan ja biologian välineillä ei voi mitata.

 

Muinainen maailma

Sivulla 24 esitetty otsikko "Muinainen maailma" on mystiikan värittämä. Raamatun mukaan muinainen maailma oli se, jonka suuri tulva eli vedenpaisumus hävitti. Vedenpaisumukseen päättynyt kehityskulku oli sitä, että "kaikki ihmisen ajatuksen olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat".

"Aikamatkan" kertomuksessa sekoitetaan ihmiset ihmisen kaltaisiin eläimiin. Sellainen käsittelytapa ei tieteellisessä maailmassa ole arvossa; sitä käytetään vain puhuttaessa soopaa luusereille.

 

Luolamaalaukset

Maailmalla esiintyvien luolamaalausten tekijöiksi voidaan sanoa ketä vain, ja samalla keksiä joku vuosiluku, sillä luolamaalauksien tekijät harvoin varustivat teoksiaan nimikirjoituksella tai päivämäärällä. Tavallista onkin, että katselija itse keksii mieleisensä vuosiluvut ja tekijöiden henkilötiedot näkemälleen.

Kirja sijoittaa luolamaalaukset jääkausille. Raamatussa mainittu vedenpaisumus on todennäköisesti ollut osa tällaista jääkautta. Tieteessä evoluution kannattajat katsovat jääkausien kestäneen tuhansia vuosia, mutta kreationistit kysyvät heiltä, miksi mammutit jäätyivät pystyyn melkein silmänräpäyksessä, ettei edes ruoho niiden vatsassa ehtinyt mädäntyä, lihasta puhumattakaan. Siperiasta löytyneet mammutin ruhot ovat olleet syötävässä kunnossa.

 

Keksintö

Sivulla 28 kerrotaan viljan viljelyn alkaneen noin 10.000 vuotta sitten. Ajatellaas nyt vähän. Vastahan sivulla 23 kerrottiin, että ihmisen suku oli silloin hallinnut maapalloa jo noin kahden miljardin vuoden ajan. Miksi se nyt vasta siis tekisi ensimmäisen mainitsemisen arvoisen keksintönsä? Minä luulen kyllä, että jollei Aatami keksi temppua miljoonassa kuudessasadassa tuhannessa vuodessa, ei se tee sitä sen jälkeenkään.

Vasta Raamatun Aatami oli keksintöjen mies. Otetaan nyt vaan lusikka kauniiseen käteen, ja todetaan, että ihmiskunnan keksintöjen esiinmarssi alkoi 6000 vuotta sitten.

 

Kadonneet valtakunnat

Raamatun alkulehdillä kerrotaan Shinarin maasta ja sen kansasta, kaupungeista ja kuninkaista. Tiede hukkasi tämän valtakunnan tuhansiksi vuosiksi, mutta Raamatussa kertomus säilyi muuttumattomana. Vasta 1870 eräs ranskalainen tiedemies löysi Shinarin maan uudestaan ja antoi sille nimen Sumer, sillä ei osannut lukea Shinarin hieroglyfikirjoitusta, ja myöhempiä nuolenpääkirjoituksiakin hän äänsi väärin, todennäköisesti seemiläisten kielten ääntämistapaa mukaellen. Mutta Shinarin/Sumerin asukkaat eivät siihen aikaan olleet seemiläisiä, johti seemiläinen ääntämistapa hänet harhaan.

Sivun 30 alareunan aikajanaan on merkitty "Suuri vedenpaisumus" vuoden 2900 eKr kohdalle. Kaksoisvirranmaasta löytyneet jopa 3 metrin paksuiset savikerrokset ovat haudanneet alleen sitä aiemmin syntyneitä asumajälkiä, mutta sumerilaisten Gilgamesh-epoksen selitys tapahtumainkulusta ei ole uskottava. Raamatussa esitetty kertomus "Suuresta vedenpaisumuksesta" ei kuitenkaan rajoitu Babyloniaan. Miten tulva lopultakin syntyi, on kuitenkin yhä vieläkin selvittämättä vaikka tunnettuja tosiasioita onkin paljon. Tiedetään, että Siperian mammutit kuolivat seisaalleen hirvittävään äkilliseen kylmyyteen niin, ettei edes ruoho niiden vatsassa ehtinyt pilaantua. Siperian vankileirien nälkiintyneet ihmiset ovat löytäneet näitä mammutteja ja havainneet niiden lihan olevan vieläkin syötävää.

Sivun 30 alareunan aikajanaan on merkitty Urin kaupungin hävitys vuodelle 2052. Lienee se sama Kaldean Ur, josta Jumala kutsui Israelin isoisän Abramin pois sanoen:

"Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." (Kts 1.Moos 12:1-3)

Kaldean Urissa palveltiin kuuta Jumalana. Kuujumalan palvonta ei ole lakannut, vaan jatkuu Allahin nimissä. Kaldean Urin kuujumalan muodonmuutos muhamettilaiseksi Allahiksi on selostettu mm. osoitteessa http://www.blessedquietness.com/alhaj/index.htm julkaistussa kirjassa.

Kaupunki, josta Abram lähti, on kaivauksissa todettu merkittäväksi ja vauraaksi. Sellaisesta kaupungista lähteminen "joen toiselle puolelle" on vaatinut paljon uskoa siihen Jumalan, jonka hänelle kutsun antoi. Mutta usko on osoittautunut oikeaksi: Israel elää yhä, vaikka yrityksiä sen tuhoamiseksi on ollut enemmän, kuin mitä uskon koettelemiseksi olisi ollut tarpeen.

 

Ensimmäinen kaupunki

"Aikamatkan" sivulla 30 väitetään Jerikon olevan maailman vanhimman kaupungin. Olettamus on rohkea, samoin kaupungin iäksi väitetty 8000 vuotta. Näyttää ikä kasvaneen muutamassa vuodessa taas tuhat vuotta lisää. Lienee paras kertoa, että Jeriko on todella olemassa, mutta Jerikon vanhan kaupunki on pelkkä rauniokumpu, ei tosin kaukana nykyisestä Jerikosta. Historioitsijoiden kesken vanhimman jatkuvasti asutun kaupungin titteliä pitää hallussaan Irbil eli Arbela, mutta ehkä Jerikolla on puoltajia siinäkin joukossa.

Ensimmäinen kaupunki oli veljesmurhan tehneen Kainin suvun aikaansaannoksia:

Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok. (1.Moos 4:17)

Vedenpaisumuksen jälkeen alkoi uusi kaupunkien rakentaminen. Nooalla oli kolme poikaa Seem, Haam ja Jaafet, ja ensimmäisen kaupungin rakensi Haamin pojanpojan poika Nimrod. Hän perusti myös kaupunkivaltion, jonka ensimmäiset kaupungit - Baabel jne - olivat Sinearin/Sumerin maassa, josta valtakunta levisi Assyrian suuntaan, jonne perustettiin Niinive jne, sekä tuo mielenkiintoinen "se suuri kaupunki":

Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod". Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin, sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki. (1.Moos 10:6-12)

Nimi Nimrod tarkoittaa kapinointia. Hänen kapinointinsa kohdistui Jumalan säätämään patriarkaaliseen järjestelmään, sillä se ei sopinut hänen valtakuntansa järjestelmäksi, koska hän itse halusi olla kuningas.

Akateemisessa historiankirjoituksessa Nimrodin nimi on Sargon. Hän oli Abrahamin aikalainen, ainakin suunnilleen, sillä ajanmääritykset tältä kaudelta eivät ole tarkkoja. "Aikamatkassa" Sargonin, kts. sivu 30 väitetään eläneen 2340-2284. Luku näyttää tarkalta, mutta tarkkuus on sitä tavanomaista luusereille tarkoitettua puppua. Akateemisessa historiankirjoituksessakin toiset sijoittavat Sargonin 17 vuosisadalle eKr.

Sargonin valtakunta lopetti sumerilaisten aikakauden. Oli alkanut seemiläisten valtakausi, jonka johtavaksi valtioksi Assyria oli taas noussut vuonna 722 eKr, kun se vei kymmenen Israelin heimoa kahdestatoista sotasaaliina Assyriaan. Assurbanipal, jonka mahtailevat sanat "Aikamatka" sivulla 30 esittää, hallitsi Assyriaa ja sen alusmaita n. 668-626 eKr. Kohta sen jälkeen se joutui tekemään tietä seemiläiselle kilpailijalleen Babylonialle, jonne Israelin loput 2 heimoa vietiin pakkosiirtolaisuuteen.

Assurbanibal oli monipuolisesti sivistynyt mies, mikäli epäjumalanpalvojasta sellaista nimeä voidaan käyttää. Hän osasi lukea ja kirjoittaa, ja hänen perustamansa kirjasto on eräs maailman suurimmista historiallisista aarteista, sillä se säilyi, kun babylonialaiset hävittivät Niiniven. Kirjaston löysi englantilainen Henry Layard 1850-luvulla suorittamissaan kaivauksissa.

 

Kaupungit syntyvät

Sivulla 32 "Aikamatka" esittää sellaisen tarinan työnjaosta, jota tuskin kukaan asiantuntija hyväksyisi. Koko juttu näyttää olevan markkinamiesten työtä; sillä siinä kerrotut asiat ovat sellaisia, joita asioista tietämätön ihminen saattaa kyllä helposti hyväksyä, vaikkeivät ne totta olekaan. Olennainen virhe "Aikamatkan" tekstissä on se, että Assyrian ja Babylonian seemiläisessä kulttuurissa auringon, kuun ja tähtien palvontaa johtavat uhripapit pitivät tiedon monopolin itsellään, vaikka he toisaalta osallistuivatkin sen kumuloimiseen ja tekivät jopa tutkimustyötä tieteenalojensa kehittämiseksi.

Heettiläisten pääkaupunki, joka nyt tunnetaan nimellä Chatal Hüyük oli valtansa kukkuloilla Abrahamin aikoihin. Sen sijoittaminen sivulle 33 ennen sumerilaisista kertovaa sivua johtunee siitä, että heettiläiset olivat indo-eurooppalainen kansa, ja mahdollisesti läheistäkin sukua saksalaisille. Myös Venäjän tsaarin kaksipäinen kotka on heettiläistä symboliikkaa.

Sivulla 35 kerrotaan sitten enemmän Shinarin, eli Sumerin maasta ja kansasta. Sumerilaista kuvakirjoitusta on säilynyt hyvin varhaisilta ajoilta, mutta sitä ei juuri pystytä lukemaan. Sumerin kieli on todennäköisesti kuulunut siihen kieliryhmään, josta myöhemmin kehittyivät sellaisetkin kielet kuin unkari ja turkki. Tämän kieliryhmän tunnusmerkkeinä on kehittynyt verbijärjestelmä, eikä suomi ole tässä mikään poikkeus.

Myöhemmin kuvakirjoitus korvattiin nuolenpääkirjoituksella, jonka lukeminen on helpompaa. Seemiläiset omaksuivat nuolenpääkirjoituksen sumerilaisilta, ja sitä on pystytty lukemaan jo yli sata vuotta. Sitä ennen melkein kaikki tieto ihmiskunnan varhaishistoriasta oli kotoisin Raamatusta.

 

Hammurabin laki

Sivulla 37 "Aikamatkan" tekijät yrittävät esittää Hammurabin lait myönteisessä valossa. Asiallista olisi kuitenkin verrata niitä verrataan muutama sata vuotta myöhemmin esitettyyn Mooseksen lakiin, mutta sitä "Aikamatkan" tekijät eivät tee. Jos näin tehtäisiin, tulisi näiden jossain määrin samanlaatuisten lakikokoelmien ero ilmi selvästi. Ensinnäkin, Mooseksen laki on aivan ylivoimainen Hammurabin lain vajaaseen kolmeensataan pykälään verrattuna.

Aikamatkan esitys Hammurabin laista on Illuminatien, Ranskan vallankumouksen järjestäneiden edistyksellisen salaseuran oppien mukaista. Siihen aikaan Egyptin hieroglyfejä ja Lähi-Idän nuolenpääkirjoituksia ei osattu lukea. Kirjallisuudesta löytyy asiallisiakin Hammurabin ja Mooseksen lain vertailuja. Ne osoittavat, että molemmat lait ovat peräisin samasta kulttuuriperinnöstä. Erot johtuvat siitä, että Hammurabin laki oli tämän yhteisen kulttuuriperinnön pahasti vääristynyt versio.

Kysymys siitä auringonjumala Shemeksen oikeudenmukaisuudesta voidaan jättää käsittelemättä, sillä vain Mooseksen lakiin pätee sivulla 37 esitetty väittämä "rangaistuksen pitää olla samanlainen kuin tehty rikos". Kirkon käsissä Mooseksen lakia on vääristelty Hammurabin lakiakin enemmän. Päitä on katkaistu vaikka omenavarkauksista, vaikka laki nimenomaan vaatii rangaistuksen suoritusta samassa valuutassa kuin se on tehtykin eli "hammas hampaasta".

Katolista kirkko tavoittelee Mooseksen lain tulkinnan yksinoikeutta itselleen. Kirkko on kuitenkin ollut Lain suurin vääristelijä. Anekauppiaat myivät murhaajillekin synninpäästöä alle kymmenen dukaatin hinnasta; vain myrkyttämällä tehdystä murhasta maksu oli hieman kalliimpi. Ja vielä pahempaa lain vääristelyä kirkko suorittaa tänään, kun se yhdessä auringon ja kuun palvojien muiden perillisten kanssa yhä taistelee Jumalaa, hänen tuntemustaan ja hänen kansaansa vastaan.

 

Baabelin torni

Sivulla 37 on kuva patsaasta, jossa kuningas Hammurabi esitetään vastaanottamassa "lakia" auringonjumala Shemekseltä. Patsas löytyi vuonna 1901 Susan kaupungista Persiasta.

Babyloniassa palveltiin paitsi aurinkoa, kuuta ja tähtiä, myös niiden ihmisenoloisia kaksoiskappaleita, Baalia, Ishtartea ja Ishtarten syrjähypyn seurauksena syntynyttä äpärää. Kolmannen kolminaisuuden muodostivat kuningas, kuningatar ja lapsi.

Babylon oli maailman suurimman uskonnon kulttikeskus. Kun Baabelin torni hävitettiin, veivät rakennustyömaalta hajaantuneet kansat kulttimenonsa joka puolelle maailmaa. Suomenkielen sana "sunnuntai" on osa tätä maailmanperintöä, sillä se merkitsee "auringon päivää", vrt. ruotsin "sunnandag", englannin Sunday jne. Vastaavasti Maanantai on kuun päivä jne.

Maailman kaikki uskonnot ovat tavalla tai toisella toisintoja tästä Babyloniassa syntyneestä uususkonnosta, joka keksittiin korvaamaan varsinaista Jumalanpalvelusta, koska Jumalan palveleminen ei sopinut imperialistiseen järjestelmään.

Baabelin torni jäi rakentajiltaan kesken. Pöydälläni oleva "Aikamatka" on kertomusta siitä, miten Assyrialaiset ja babylonialaiset, Medio-Persia, Hellenistinen kreikka ja Rooma ovat kukin vuorollaan yrittäneet saattaa rakennustyötä päätökseen ja tehdä tyhjäksi Jumalan lain ja suunnitelmat. Nyt Euroopan Unioni on ottanut tämän haasteen omakseen.

 

Osmon kommentti: EUROOPAN NEUVOSTON PÄÄMAJA STRASBOURGISSA

Pieter Bruegel vanhempi, (1525-1569) oli flaamilainen taidemaalari, joka eli siihen aikaan, kun Jeesuksen seuraajien vainot Alankomaissa olivat pahimmillaan. Uskovien miesten polttorovioista nouseva palaneen lihan käry, naisten hautaaminen elävältä ja orpolasten kohtalo musersi taiteilijan, sillä ristiriita kirkon ja valtion johtajien ja elävän todellisuuden välillä oli liian suuri kestettäväksi miehelle, jonka ammattinsa puolesta oli kuitenkin säilytettävä hyvät välit tilaajiinsa - rikkaisiin pappeihin, rikkaisiin ruhtinaisiin ja rikkaisiin kauppiaihin. Bruegelistä tuli perkeleiden kuvaaja. Hänen poikansa Pieter Bruegel nuorempi (1564-1638) meni vieläkin pitemmälle ja sai liikanimen "Helvetin Bruegel".

Pieter Bruegel vanhempi tuli uudestaan kuuluisaksi, kun Euroopan Neuvosto otti Bruegelin Baabelin tornista maalaaman taulun julistepohjaksi ja teki siitä EU:n mainoksen. Mainoksen alareunaan sijoitettiin sanat "Monta kieltä, mutta yksi ääni" ja Baabelin tornin päälle sijoitettiin 12 viisisakaraista tähteä ylösalaisin niin, että kaksi ylintä sarvea näyttävät pirunsarvilta.

Raamatun kertomuksessa Baabelin tornista kerrotaan, että Jumalan hajotti kansat ja sekoitti heidän kielensä. Euroopan Neuvoston julisteen sanoma on päinvastainen. EU siis yrittää tehdä tyhjäksi Jumalan työn, koota kansat ja tehdä siitä yksiääninen, yhden suuren diktaattorin, Saatanan johdolla.

Vuoden 2000 joulukuussa valmistunut Euroopan Parlamentin talo Strasbourgissa on tyylitelmä samaisesta Bruegelin taulun mukaisesta Baabelin tornista. Sen ylimmät kerrokset on tahallaan jätetty ikään kuin puolivalmiiksi muistuttamaan siitä, että Baabelin tornia ei koskaan rakennettu loppuun. Symboliikka on selvä: kun Saatana alistaa kaikki maailman kansat yhden valtikan alle, voidaan ylimmätkin kerrokset rakentaa valmiiksi ja Saatana voi julistaa voittaneensa Jumalan.

Olisi kuitenkin lapsellista luulla, että Euroopan neuvoston päämajan ylimpien, puutuvien kerrosten rakentaminen päättäisi maailmanhistorian. Raamatun kertomus Baabelin tornistakin päättyy vasta Ilmestyskirjan luvuissa 17 ja 18. Sen jälkeen tulee uusi aika - ei mikään New Age - vaan tuhatvuotinen valtakunta, jonka aikana Saatana on sidottu.

 

Helvetin portti

Sivulla 37 on iso kuva, joka esittää Babylonin kaupunginmuurissa ennen ollutta Ishtar-porttia. Kyseinen portti on nyt kokonaisuudessaan Pergamon-museossa Berliinissä.

Istar-portti oli juuri rakennettu, kun Baabelin kuningas valloitti Jerusalemin ja toi juutalaisia pakkosiirtolaisia Baabeliin. Heille se oli helvetin portti. Tulkinta perustuu gematriaan, hebrean kielen kirjainten lukuarvojen tutkimiseen. Portin koristuksena käytetty lohikäärme on Raamatun käyttämä Saatanan symbolinen nimi. Lohikäärmeen kuvia portilta johtavan tien päällystyksessä on 337, mikä on sama kuin helvettiä tarkoittavan hebrean sanan "sheol" lukuarvo. Ilmestyskirjassa sanotaan:

Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. (Ilm 12:9)

Vuonna 1898 Saksan keisari Wilhelm II oli käymässä Israelin maalla. Käynti ei ollut mikään sattuma, sillä hänellä oli myös "Jerusalemin kuninkaan" arvonimi. Vuotta myöhemmin Wilhelm II alkoi Babylonin kaupungin kaivaukset. Vuonna 1913 hän toi Berliiniin portin ensimmäiset osat ja sen tien päällystyksen, jossa nuo 337 perkeleen symbolia ovat. Näin keskelle Eurooppaa valmistettiin tie helvettiin ja jo vuotta myöhemmin miljoonat kulkivat sitä pitkin, kun Saksa harvoine liittolaisineen oli sodassa koko maailmaa vastaan.

Vuonna 1930 koko juhlakatu oli valmis. Mutta mehän sanoimme, että Ishtar-porttia ei jälleenrakennettu Baabeliin, vaan Berliiniin, sitä vartavasten rakennettuun Pergamonin museoon. Nimi on tärkeä, sillä Raamattu sanoo Pergamonin olevan se kaupunki, jossa Saatanan valtaistuin on:

Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu. (Ilm 2:12-13)

Pergamonin museo Berliinissä on saanut nimensä siitä, että rakennusinsinööri Karl Humann löysi 1800-luvun lopussa Saatanan valtaistuimen Pergamosta ja toi tuon valtavan rakennelman Berliiniin. Kreikkalaiset sanoivat Saatanan valtaistuinta Zeuksen alttariksi, mutta harvoinpahan se Saatana omalla nimellään esiintyy. Mutta teot puhuvat sitäkin selvemmin.

 

Osmon kommentti: SAATANAN VALTAISTUIN

Peruskoulun historiankirjaksi tarjotun "Aikamatkan" sivulla 37 on kuva babylonialaisen hedelmällisyyden jumalan Istarin portista, jonka Babylonian kuningas Nebukadressar rakennutti pääkaupunkiinsa Babyloniin. Nyt kyseinen portti on Pergamon-museossa Berliinissä, jossa myös Pergamosta tuotu Saatana valtaistuin on.

Katolisen kirkon tuella valtaannoussut Adolf Hitler ihastui Saatanan valtaistuimeen niin, että tilasi siitä 1934 luonnollisen kokoisen jäljennöksen Nürnbergiin. Kohta sen jälkeen Saksan johtaja Adolf Hitler lähti ratkaisemaan "juutalaiskysymystä" - tekosyynä maailmanvalloitushankkeilleen. Adolf Hitler oli Saatanan saarnamies. Hän piti saarnojaan tilaamansa Saatanan valtaistuimen replican päältä. Ja taas riitti kulkijoita helvettiin johtavalla tiellä.

Vuonna 1945 venäläiset purkivat Pergamon-museoon tuodun Saatanan valtaistuimen, ja veivät sen Pietariin, silloiseen Leningradiin. Mutta saksalaiset kaipasivat valtaistuintaan, ja 1959 venäläiset suostuivat. Vuonna 1959 se pystytettiin uudelleen Pergamon museoon Itä-Berliiniin. Vuodesta 1999 Saatanan valtaistuimen kotipaikka on taas ollut yhdistyneen Saksan pääkaupunki.

 

Osmon kommentti: IHMISUHRIT

Söderströmin "Aikamatka" kertoo Babylonian ja sen perijävaltioiden uskonnoista tavalla, joka paljastaa heidän olevan Saatanan markkinamiehiä. Siitä, millaista Baabelin uskonto on, siitä "Aikamatkassa" ei kerrota.

Yksi Babylonialaisen maailmanuskonnon peruspilareita olivat ihmisuhrit. Otavan vuonna 1959 julkaiseman PIENEN TIETOSANAKIRJAN mukaan

"Ihmisuhrit ovat muiden uhrien tapaan läheisessä yhteydessä vainajain palveluksen kanssa, joiden luultiin tarvitsevan seuralaisia ja palvelijoita. I:eja tavataan vähemmän vars. luonnonkansoilla kuin puolisivistyneillä raakalaisilla. Suomen suvun piirissä i. ovat olleet harvinaisia. Etu-Aasian kansoilla, muinaisgermaaneilla ja Meksikon atsteekeilla ne liittyivät uskonnollisiin juhlamenoihin."

Ilmestyskirjan Pergamoa koskevassa osassa kerrotaan Antipaasta siksi, ettei hän kieltänyt uskoansa Jeesukseen. Antipas oli ensimmäinen Raamatussa mainittu henkilö, jonka Rooman valtion viranomaiset tappoivat nimenomaisesti sen tähden, että hän ei kieltänyt Jeesuksen nimeä tai uskoaan häneen. Se, mitä Rooman valtion viranomaiset tekivät, oli vaatimus mennä ja uhrata Rooman hallitsijan "geniukselle", ja sitä juuri kristitty ei tee. Nimi Antipas kertoo lisäksi sen, että hän oli mies, joka oli "papan" vastustaja, Anti-Pas. Seuraavat jakeet kertovat, että Pergamossa oli sellaisia kristittyjen kirjoissa kulkevia henkilöitä, jotka olivat Nikolaiittoja, eli kansan voittajia. Nämä juuri olivat niitä, jotka eivät suostuneet olemaan "tavallisia" veljiä Kristuksessa, vaan esiintyivät Jumalan veroisina "isinä".

Roomassa ihmisuhrit oli kielletty lailla jo noin sata vuotta ennen Kristuksen syntymää (97 eKr), mutta Pergamossa, sen ajan hellenistien roomalaismielisessä kulttikeskuksessa tämä ihmisten uhraaminen alkoi siis uudestaan ja on kerettiläisvainojen yms. nimillä jatkunut tähän päivään asti. Kun Ranskan vuonna 2001 hyväksytty lahkolaislaki ja Vatikaanin II kirkolliskokouksen päätökset pannaan käytäntöön, tulee maailmasta pahempi kuin helvetti, sillä helvettiin joutuvat pahat, katumattomat ihmiset, mutta Paholaisen palvelijat murhaavat syyttömiä ja lapsia.

 

Zikkurrat

Sivun 37 kuvitukseen kuuluu "Zikkurrat", jota kirja mainostaa tähtitorniksi. Kuulostaa tieteelliseltä, eikö? Mutta kun Zikkuratin rakentajat itse ovat olleet toista mieltä, niin rehellinen kirjankirjoittaja olisi sanonut sen ainakin alaviitteessä, eikö?

Muinaisen Babylonin rakentajat antoivat zikkuratille nimen Etemenanki. Nimi on tarkoittaa "Taivaan ja Maan Perustaa". Nimi kertoo, että nuo Babylonian fundamentalistit olivat laskemalla Uuden Maailmanjärjestyksen perustaa, sillä he olivat hyljänneet Jumalan ja tarvitsivat uuden uskonnon.

Babylon on kreikankielinen nimi sille samalle asialle, jonka me paremmin tunnemme kaupungin seemiläisen nimen Bab-ilu hebreankielisen nimen Babel suomalaisena väännöksenä Baabel. Nimen alkuperäinen muoto on Bab-ilu, "Jumalan portti". Kysymyksessä ei kuitenkaan ole Jumala, vaan Jumalan tilalle suunnitellun uususkonnon jumaluus, joka tunnetaan paitsi auringonjumalana, myös nimillä Marduk ja Baal.

Baabelin Tornin eli Babylonian Zikkuratun rakentamisesta Raamattu kertoo näin:

Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan". Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. (1.Moos 11:1-9)

Baabelin tornin rakentamiseen oli kolme syytä. Kansa oli luopunut Jumalasta, ja se tarvitsi jotakin sen tilalle. Jumalan korvikkeeksi tehtiin torni, jonka piti ulottua taivaaseen. Eihän uskontoa voinut olla ilman taivasta! Mutta koska sen korvikejumala oli voimaton, kansan täytyi luottaa omaan voimaansa. Pelkona oli kuitenkin tämän voiman hajaantuminen omille teilleen, olihan Jumalakin käskenyt heidän täyttää koko maan. Sen estämiseksi kansa päätettiin kerätä kaupunkiin. Imperiumi tarvitsi siis vahvan keskushallinnon. Kolmas asia oli nimi. Ihminen oli saanut nimensä Jumalalta, mutta Jumalan antaman nimen käyttäminen olisi merkinnyt Jumalan auktoriteetin tunnustamista. Julistaakseen riippumattomuutta Jumalasta sen oli siis otettava käyttöön "itsenäinen" nimi.

 

Osmon kommentti: TEMPPELIPROSTITUUTIO

Baabelin torni Etemenanki ei ollut tieteellinen tutkimuslaitos, vaan auringonjumalan temppeli. Sen ylimmässä osassa, lähimpänä aurinkoa, babylonialaisen kolminaisuuden papit suorittivat verisiä rituaalejaan jumalansa "kunniaksi".

Suuria uskonnollisia juhlia olivat auringon syntymäpäivä heti talvipäivän seisauksen jälkeen, kevätpäivän tasaus, kesäpäivän seisaus ja syyspäivän tasaus. Myös kuun syntymäpäivää, uudenkuun päivää, juhlittiin.

Kuninkaan ja kuningattaren tuli osallistua auringonpalvontaan suorittamalla omat seksuaaliset velvollisuutensa temppelissä. Toimenpiteellä pyrittiin edistämään hedelmällisyyttä. Mutta myös tavalliselle kansalle auringon, kuun ja tähtien joukon palveleminen oli kansalaisvelvoite, joka suoritettiin käymällä temppelin "papittarien" ja "pyhäkköpoikien" käsittelyssä.

Kun kansat hajaantuivat Babylonista maailman eri kolkille, he veivät Babylonialaisen kulttuurin mukanaan. Mutta Jumala oli jo ryhtynyt vaihtoehtoista yhteiskuntaa Babylonialaisen kultin rinnalle. Juutalaisuuden, Ristin Uskon ja osittain myös kirkon vaikutuksesta rituaalimurhat ja temppeliprostituutio on käynyt harvinaiseksi, mutta kokonaan ne eivät ole koskaan päättyneet. Pelkästään Intiassa papittariksi joutuu vuosittain noin 5000 neitoa, vaikka maan hallitus onkin kieltänyt temppeliprostituution.

Intialaisten temppeliprostituutiota rajoittavaksi tekijäksi on noussut Aids. Hyvin monet papittaret ovat HIV-positiivisia, mutta jos heidän palveluksiaan pyydetään, on heillä varsin vähän mahdollisuuksia kieltäytyä niitä tarjoamasta. Lisätietoa löytyy hakusanalla "devadasi".

 

Assyria

Sivun 38 otsikkona on …….

Nyt on 2007-09-06, ja kirjasta on vielä paljon lukematta. Mutta jo tämä pikainen tutustuminen kirjaan osoittaa, että sen tekijät ja sitä lapsille syöttävä koulu ovat Saatanan asialla. Kirjoittajien historiankäsitys rajoittuu niihin imperiumeihin, jotka ovat aktiivisesti taistelleet Jumalan kansaa vastaan. Esittääkseen nämä imperiumit myönteisessä valossa kirjantekijät ovat jättäneet kertomatta näiden imperiumin rumista teoista ja niiden aktiivisesta taistelusta niitä ihmisiä ja heidän Jumalaansa kohtaan, jotka ovat ylläpitäneet totuutta ja vanhuskautta maassa. Muutamia näistä asioista olen maininnut tarkastelussani, mutta tällä kertaa ei aika riitä tarkastelun jatkamiseen. Mutta jos Jumala suo, palataan asiaan.

Jos olet jo aiemmin lukenut koko Söderströmin "Aikamatkan", sinua ehkä kiinnostaa se, millainen oli Keskiaika. Sivullani http://opsti.japo.fi/mjt/osina5/tsekki.htm löydät tietoa siitä, miten Roomalaiskatolinen kirkko ja "Pyhä" Saksalais-Roomalainen keisarikunta silloin taisteli Jumalaa ja hänen kansaansa vastaan. Nyt tekeillä on tarkempi teksti siitä, mitä samaan aikaan oli tekeillä Alankomaissa.

Takaisin Osmon kotisivulle