Osmo Pöysti

KUIDAS JUMALAT TUNTAKSE

Soome keelest tõlkinud Eduard Leppik

Copyright ©: Osmo Pöysti

1986-2004

Päivitetty 2004-11-02

1. Vundament

2. Piibliteadus

3. Kristluse ajaloost

4. Kiriku jagunemine usulahkudeks

5. Kesk-Euroopa kirikureformatsioon

6. Uue aja suunas

7. Issanda uus tulemine

Tagasi Osmon kotisivulle

 

Kirjasta MITEN JUMALA TUNNETAAN on olemassa suomenkielinen täydennetty laitos. Sen sisällysluettelo on esitetty alla. Työ eestinkielisen tekstin KUIDAS JUMALAT TUNTAKSE täydentämiseksi jatkuu.

Osmo Pöysti

 

OTSIKKOTEKSTIEN LUETTELO

PEALKIRJATEKSTID 245

 

I Ensimmäinen osa: Perusteet 3

I

 

Mikä on Jumala? 4

Mis on Jumala?

Rakkaus - Totuus - Elämä

Kaiken summa ja tulos

Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala

Leonardon ja Gagarinin jumala

Ihminen ja ongelmat 7

Inimene ja probleemid 10

Paratiisin ihminen

Lapsi hiekkalaatikolla

Tietoyhteiskunta

Jumala ryhtyy opettajaksi

Pelastussuunnitelma

Jumalan nimi 11

Jumala nimi 9

Jeesus - Pelastaja - Kristus

Theos, Jumala

Miten Jumala tunnetaan? 14

Kuidas Jumalat tuntakse 12

Miten Jumala ilmenee 15

Kuidas Jumal ilmned 10

Luomakunta - Luomistyö jatkuu

Israel

Sana

Jumala Jeesuksessa

Jumala ihmisessä

Jumala ja Jumalan miehet

Usko 18

Usk 14

Usko on liikkeellepaneva voima 18

Usko Jumalaan 18

Sydämen usko 19

Usko ja uskontunnustus 19

Usko ja uskonto 20

Temppeli 21

Tempel 16

Liitto 24

Leping 19

Pääasia ihmiselle 26

Peamine inimestele 21

Sovitus 28

Ylösnousemus 30

Exodus 32

Eksood 24

Pääasia uskoville 34

Peamine usklikele 26

Lain sanoma

Uusi käsky

Kuka on veljeni? 35

Kes on min vend 35

Lähimmäinen

Kristitty

Uskova

Veli

Seurakunta 38

Kogudus 38

Koinonia 41

Koinonia 29

Nouthesia 44

Oikea oppi 46

Õige opetus 31

Kristuksen opin alkeet 49

Kristuse õpetuse alged 41

Kuolemasta elämään 49

Surnud tegude hülgamine 41

Usko 50

Usk

Kaste vedessä 51

Ristimine veega 45

Kasteen esikuvat 52

Kasteessa liitytään seurakuntaan 52

Kaste Hengessä 53

Muut kasteet 54

Käsien päällepaneminen 54

Käte pealepanemine 46

Ylösnousemukset 55

Ülestõusmised 46

Tuomiot 55

Kohtuõtsused 46

Rukous 58

Palve 48

Rukous on keskustelun osa 59

Isä meidän - rukous 61

Isä meidän, joka olet taivaissa 60

Pyhitetty olkoon sinun nimesi 62

Tulkoon sinun Valtakuntasi 63

Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä,

niinkuin taivaissa 64

Ja anna meille meidän jokapäiväinen leipämme 65

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niinkuin mekin annamme anteeksi niille, jotka

ovat meitä vastaan rikkoneet 66

Äläkä saata meitä kiusaukseen 67

Vaan päästä meidät pahasta 68

Paasto 70

Paast

Lapsesta aikuiseksi 72

Lapsest täiskasvanuks

Asennemuutos 72

Kutsu pyhitykseen 75

Ihmisen eheytys

Täydellisyys 75

Syntien tunnustaminen ja selvittäminen 80

Pattude tunnistamine

Kuinka kuullaan Jumalan ääni 83

Kuidas kuuldakse Jumala häält 68

Ilmestyksen Jumala 87

Ha-El beit-El - Jumalan huoneen Jumala 87

Jumala on yksi 88

El 88

Elohim 88

Eloah 88

El Elion - Jumalten Jumala, Ylin Jumala 88

El Roi - Jumala näkeväinen, Jumala näkee minut 89

El Shaddai - Jumala kaikkivoipa 89

Adonai - Herrani 89

Jhvh (Jehovah, Jahveh) - Olla, Olevainen, Elävä,

Todellinen, Realiteetti 90

Jhvh jire - Jumala huolehtii 91

Jhvh kanna - Jehovah on "kanna" 91

Jhvh nissi - Jumala on lippuni 92

Jhvh mekaddishkem - Jumala, joka pyhittää teidät 93

Jhvh rafa - Jehovah parantaa, Parantava Jumala 93

Jhvh roe - Jehovah paimentaa, johdattaa,

Jumala on minun paimeneni 93

Jhvh shalom - Jumala on rauha 94

Jhvh shavaot - Voimien Jumala 95

Jhvh tsidkeinu - Jumala on vanhurskautemme 96

Immanuel - Meidän kanssamme Jumala 96

Laki 99

Käsud 74

Lain paikka ihmisen uudistamisessa 99

Dekalogin I käsky: Jumala 100

Dekaloogi esimene käsk

Jumalan toimenkuva 100

Isä, Poika ja Pyhä Henki 102

Jumala on Johtaja 104

Jumalan johtamistapa

Varoitus vääristä johtajista 104

Orjuus 105

Jumala on Vapahtaja orjuudesta 105

Suhteet ei-uskovien väkivaltajärjestelmiin 106

Jumalan lasten kirkkauden vapaus 106

Dekalogin II käsky: Jumalan kuva 107

Dekaloogi teine käsk:

Taistelu ihmisestä 109

Dekalogin III käsky: Jumalan nimen käyttö 110

Dekaloogi kolmas käsk:

Dekalogin IV käsky: Lepopäivän pyhitys 113

Dekaloogi neljas käsk:

Luomisjärjestys 113

Luomisen ja sen päämäärien juhliminen 114

Työ 114

Vanhan Testamentin juhla-ajat 115

Lepopäivän vietto Uuden Liiton seurakunnassa 116

Ehtoollisen vietto 117

Isännän testi 118

Kutsuvieraan testi 118

Kymmenykset 118

Seremoniajumalanpalvelus 119

Vanhan ja Uuden liiton lepo 120

Dekalogin V käsky: Yhteiskuntajärjestelmä 122

Dekaloogi viies käsk

Patriarkaalinen järjestys 121

Jatkuvuus 122

Isä meidän 123

Uuden Liiton järjestys 123

Viranomaiset ja vanhemmat 124

Hallintojärjestelmän tarkoitus 125

Vieraat hallintojärjestelmät 126

Dekalogin VI käsky: Ihmiselämän loukkaamattomuus 128

Dekaloogi kuues käsk:

Suhteet maailmaan 128

Suhde vihollisiin 129

Rauha 130

Dekalogin VII käsky: Seksiliiton pyhyys 134

Dekaloogi seitsmes käsk:

Aviolliset suhteet Uudessa Liitossa 134

Ero 134

Kirkollinen ja/tai valtiollinen avioliitto 135

Liiton solmiminen 137

Virheiden korjaaminen 137

Dekalogin VIII käsky: Omaisuuden suoja 138

Dekaloogi kaheksas käsk:

Dekalogin IX käsky: Lausuntojen todenperäisyys 142

Dekaloogi üheksas käsk:

Armo 142

Anteeksiantamismenettely 143

Avoimiksi jääneet asiat 144

Dekalogin X käsky: Halujen hillitseminen 144

Dekaloogi kümnes käsk

Siunausperiaate 146

Uuden Liiton järjestys 147

Uuden Liiton taloudenhoito 148

Rakkaus talouden moottorina 149

Jumalan Valtakunta 150

Jumalariik

Jumalanpalvelus 153

Jumalateenistus

Vanhatestamentillinen seremoniajumalanpalvelus

on päättynyt 153

Palvonta ja palveleminen

Uuden Liiton looginen jumalanpalvelus 153

Mielen ja ajatusmaailman uudistus 154

Meeleuuendus

Karismaattiset ilmiöt 155

Karismaatilised nähtused

Elävä uhri 158

Elav ohver

Velka ja velvollisuus ja synti 160

Suhteista ei-uskovien yhteiskuntajärjestelmiin 161

Suhteist uskmatute ühiskonnasüsteemidega

Velattomuus elämänohjeeksi 162

Võlgadeta elamine elujuhisena

Mielipiteenvapaus seurakunnassa 163

Omavaheline arvamustevabadus koguduses 128

Jaakobin ohjeet Jumalan palvelijalle 164

Jaakobuse juhtnöörid Jumala teenritele 129

Itsevalittu jumalanpalvelus 164

Enda poolt valitud jumalateenistus

Jumalanpalvelus ilman kiinteitä muotoja 165

Jumalateenistus ilma kindla vormita

Jumalan Valtakunnan rajat 166

Jumalariigi piirid

Keskinäiset kahnaukset 167

Omavahelised hõõrumised

Kuolemansynnit 168

Surmapatud

Siipiveikot 170

Tiivulised vennad

Eksytykset 171

Lahkot 173

Usulahkude värbajad

Väärät evankeliumit 176

Ristiusupärased segausud

Välinpitämättömät 177

Ükskõiksed

Jumalan Valtakunnan evankeliumi 181

Jumalariigi välispoliitika

Jumalan kunnia 185

Jumala au

II Toinen osa: Raamattutietoutta 190

II

Piibliteadus

Mitä Raamattu on 189

Piibliteadus 148

Jumalan ilmoitus 186

Vanhoista käsin kirjoitetuista Raamatun osista 187

Raamattu ja sen kritiikki 188

Varhaisia Raamatun käännöksiä muihin kieliin 189

Raamatun käännöstyön elpyminen 189

Nykytilanne käännöstyössä 190

Suomalaiset uudet käännökset 190

Raamatunluvun kynnyskysymykset 192

Raamattu ja Jumalan ilmoitus 192

Raamatun kirjojen esittely 195

Ensimmäinen Mooseksen kirja 195

Toinen Mooseksen kirja "Exodus" 196

Kolmas Mooseksen kirja 210

Neljäs Mooseksen kirja 212

Viides Mooseksen kirja 216

Joosua 221

Tuomarien kirja 221

Ruut 222

Ensimmäinen Samuelin kirja 222

Toinen Samuelin kirja 222

Ensimmäinen Kuningasten kirja 223

Toinen Kuningasten kirja 223

Ensimmäinen Aikakirja 223

Toinen Aikakirja 224

Esra 225

Nehemia 225

Ester 225

Job 227

Psalmit 228

Sananlaskut 228

Saarnaaja 229

Korkea Veisu 229

Jesaja 229

Jeremia 230

Valitusvirret 231

Hesekiel 231

Daniel 232

Hoosea 233

Jooel 235

Aamos 235

Obadja 235

Joona 236

Miika 236

Naahum 236

Habakuk 237

Sefanja 237

Haggai 237

Sakarja 237

Malakia 238

Matteus 238

Markus 241

Luukas 243

Johannes 247

Apostolien teot 252

Paavalin kirje roomalaisille 257

1. Korinttolaiskirje 258

2. Korinttolaiskirje 259

Galatalaiskirje 259

Efesolaiskirje 260

Filippiläiskirje 260

Kolossalaiskirje 260

1. Thessalonikalaiskirje 261

2. Thessalonikalaiskirje 262

Paavalin 1. kirje Timoteukselle 262

Paavalin 2. kirje Timoteukselle 264

Paavalin kirje Tiitukselle 265

Paavalin kirje Filemonille 265

Hebrealaiskirje 265

Pietarin 1. kirje 266

Pietarin 2. kirje 267

Johanneksen 1. kirje 268

Johanneksen 2. kirje 269

Johanneksen 3. kirje 269

Jaakobin kirje 270

Juudaan kirje 270

Johanneksen Ilmestys 270

Apokryfat 272

Vanhan Testamentin apokryfat 272

Uuden Testamentin apokryfat 273

Kristillisestä kirjallisuudesta 284

Kristlikust kirjandusest 158

Vanhan Liiton Israelin historiaa

Vana Lepingu ajaloost 162

III Kolmas osa: Kristikunnan historiaa 312

III

Kristikoguduse ajaloost 164

Kristikunnan historiaa 291

Kristikoguduse ajaloost 164

Nollapiste 292

Nullpunkt 166

Kosmos 295

Lähtö Jerusalemista 296

Lahkumine Jeruusalemmast 168

Juutalaiset maailman edelläkävijöinä kristikuntaa vastaan

Rooman valtion harjoittamat uskovien vainot 297

Usklike tagakiusamine Rooma riigi poolt 169

Uuden Testamentin kaanon 299

Teologian synty 301

Teoloogia sünd 171

Apologeetat 301

Apologeedid 172

Justinos Marttyyrin kaapu 301

Seurakunta 100-luvulla 302

Kogudus teisel sajandil 172

Kirkkoisät 303

Kirikuisad

Ignatioksen harhaopit 304

Ignatiuse väärõpetused 175

Taistelu Pyhää Henkeä vastaan 305

Tatianos Syyrialainen 306

Montanos 307

Aleksandrialaiset koulukunnat 307

Aleksandria koolkond

Ireneos 309

Irenaeus 178

Kolminaisuusopin synty 310

Paavalin varoitus 311

Kyprianus Karthagolaisen harhaoppi 312

Teologien oppitulkinnat 312

Teoloogide tõlgendused kristlikule õpetusele 179

Uskovien ja teologien välinen ero 312

Maallikot ja papisto 313

Kirkko syntyy 316

Konstantinuksen näky 316

Nikean kirkolliskokous 316

Nikean taistelevat osapuolet 317

Nikean kokouksen jälkipuinti 318

Nikean-Konstantinopolin "uskontunnustus" 318

Muut "uskontunnustukset" 320

Kirkko ja seurakunta erkanevat 320

Uuden organisaation nimi 320

Suuri hajaannus 322

Suur lõhenemine 183

Ensimmäinen jako 322

Esimene lõhe 184

Toinen jako 322

Teine lõhe 184

Kolmas jako 324

Kolmas lõhe 185

Neljäs jako 324

Luonnolliset jaot 324

Suuri bluffi

Joulu

Sunnuntai

Pääsiäinen

Rujo jumalanvaltakunta 325

Augustinuksen oppi Pyhästä Hengestä 326

Verenvaihto kirkossa 326

Augustinuksen urakehitys 326

Seurakuntakurin kirkolliset sovellutukset 328

Pakanuus kielletään 328

Sisäinen oppositio kukistetaan 329

Elämää kirkon varjossa

Kenobiittiset yhteisöt 329

Luostarilaitos 330

 

IV - Neljäs osa: Kirkon jakautuminen lahkoiksi 357

- tässä osassa on noin 50 sivua

IV

Kiriku jagunemine usulahkudeks

Kirkon jakautuminen lahkoiksi 358

Kiriku jagunemine usulahkudeks

Etelän kristikunta 359

Lõuna kristlased 190

Idän kristikunta 360

Ida kristlus

Syyria 361

Kristikunnan syyrialaiset keskukset 361

Kirkko tulee Syyriaan 362

Manikealaisuus 362

Manikealaispykälä 362

Syyrian kirkko 363

Nestoriaaninen kirkko 363

Idän kirkon lähetystyö 363

Syyrian kirkko laajenee Persian rajojen ulkopuolelle 364

Kristityt arabit 364

Islamin synty 365

Muhammed 365

Islamin kaksivaiheinen synty 367

Muhammedin elämä 368

Muhammedin sodat alkavat 368

Jerusalemin temppeli 369

Koraani 369

Islamilainen perimätieto hadith 370

Muslimiarabit herrakansana 371

Tieteen kehitys kalifien valtakaudella 371

Uskovien asema kalifien valtakaudella 372

Idän kirkko Kiinassa 372

Siperian kristityt ja mongolivallan synty 374

Kristittyjen asema mongolien vallan alla 375

Mongolivalta omaksuu islamin 376

Aasian historia koulukirjoissa 376

Uudet tuulet Aasiassa 377

Armenian katolinen kirkko 380

Armeenia katoliiklik kirik

Ensimmäinen uskonsota kristikunnassa 380

Armenialaiset muslimien ympäröimänä 381

Kreikkalaiskatolinen kirkko 382

Kreekakatoliku kirik

Pravoslaavinen kirkko 383

Pravoslaavisen kirkon kultainen aika 384

Roomalaiskatolisen kirkon juonet 385

Raamattu Liettuan slaavilaisalueilla ja Venäjällä 385

Uskovien asema 386

Moskovan patriarkaatin synty 387

Pravoslaavinen kirkko jakaantuu 387

Herätysliikkeitä Venäjällä 388

Paavillinen roomalaiskatolinen kirkko 392

Paavstlik roomakatoliku kirik

Kelttiläinen kristikunta 394

Aikakausi päättyy 397

Donatolaiset 397

Karthagon kirkolliskokous 399

Afrikan latinalaisen kristikunnan hävitys 400

Paha pahenee pahemmaksi 402

 

V - Viides osa: Herätysliikkeiden aika Euroopassa 404

- tässä osassa on noin 150 sivua

V

 

Herätysliikkeiden aika Euroopassa 405

Valdolaiset 406

Irlantilaiset tulevat Italiaan 406

Valdolainen kristikunta muotoutuu 406

Järjestelmälliset uskovien vainot alppilaaksoissa 407

Valdolaiset saavat seuraa 409

Valdolaisten vainot 1488-1688 409

Valdolaisten paluu 413

Valdolaisten toipuminen 414

Slaavit saavat Raamatun 416

Itä-Euroopan juutalaisvaltio 416

Bysantin naapurit 416

Slaavit saavat Raamatun 417

Vanhoja luita 418

Takaisin Bulgariaan 419

Paulikiaanit ja Bogomilit 420

Kansanmurha Anatoliassa 420

Paulikiaaneja siirretään taas Eurooppaan 420

Bulgarian, Bosnian ja Moravian slaavilainen herätys 421

Itä-Eurooppa 423

Kirkko ja bogomilit 424

Merjalaisten Rosta 425

Pihkovan ja Novgorodin herätysliike 426

Uskovien asema roomalaiskatolisissa maissa varhaiskeskiajalla 427

Kataarit ja albigenssit hävitetään 427

Inkvisitio perustetaan 429

Espanjan kristikunta 429

Yhteisen Elämän veljet 430

Italiasta 430

Tshekkiläinen herätys 431

Saksan reformaatio 435

Luther Wormsin jälkeen 436

Luther ja maanviljelijät 437

Lutherin kriisi 4

Sveitsin reformaatio 4

Marburgin taistelevat kukot 1529 4

Lapsikaste 4

Vahdinvaihto Jumalan Seurakunnassa 44

Uskovat hävitetään saksalaisalueilta 44

Lutherin uskonto 44

Luterilainen teologia 44

Kristinusko tulee Ruotsiin 44

Alankomaat 44

Ranskan reformaatio 448

Nuori Jean Calvin 450

Calvinin oppi 451

Farel tulee Geneveen 452

Calvin tulee Geneveen 452

Michael Servetus 453

Calvinin perhe 454

Geneven paavi 454

Kalvinismi lähtee maailmalle 455

Paavin kutsut 457

Venäjän kirkon protestiliikkeet 458

Vilna - Euroopan sydämessä 461

Hussilaiset Liettuassa 461

Luterilaiset Liettuassa 461

Kalvinistit Liettuassa 462

Ortodoksit Liettuassa 463

Kastajat Liettuassa 463

Hengelliset liikkeet tulevat Puolaan 464

Jan a Lasco 465

Puola parhaimmillaan, muttei kovin hyvä 465

Jesuiitat tulevat Puolaan ja Liettuaan 467

Ostrogin akatemia 468

Moskovaan perustetaan patriarkaatti 468

Katolisen kirkon ja Ortodoksikirkon "uudelleen-

yhdistyminen" 468

Ukraina nousee kapinaan 469

Jesuiitat voittavat Puolan ja Liettuan uskontotaistelun 469

Belorusin hävitys 470

Unkari 472

Noitavainot 474

Katolinen vastauskonpuhdistus 477

Reformaatio Brittein saarilla 478

Kristikunta muuttaa Atlantin taakse 482

Suuri herätys 483

Toinen suuri herätys 484

Orjuus 485

Amerikan metodistit tienhaarassa 485

Millerianismi 486

Uusia sekoiluja ja suoranaista bluffia 487

Parantamisen karisma 488

Burs'ilis 489

Helluntailiike 490

Azusa-kadun tiimi 493

Minne he menivät 494

Amerikka Azusa Streetin jälkeen 505

Vanhat konkarit tulevat mukaan 505

(Seymourin tiimi ja parantamisen karisma)

Oma lehdistö syntyy 508

Opillisia ongelmia 508

Karismojen spektri 1920-luvulla 509

Järjestösotaa 510

FCC - illuminatien kirkkoneuvosto 510

ACCC - Fundamentalistinen keskusjärjestö 511

NAE - Evankelinen keskusjärjestö 512

WCC - Kirkkojen maailmanneuvosto 513

Radio ja TV 513

Raamatunkäännöksiä 514

Parannusherätys Healing Revival 515

Karismaatikot tulevat 518

Täysi Evankeliumi 518

Karismaattinen liike laajenee 518

Jeesus liike 519

Soluseurakunnat 519

Opetuksen uusi tuleminen 521

Forth Laudertalen viisikko 521

Uskon sana - Word of Faith 522

Venäjän ortodoksikirkon linnakkeet murtuvat 525

Subotnikit ja adventistit 526

Evankeliset kristityt 528

Jevangelsk - auringon kaupunki 532

Venäjän baptistiliikkeen synty 533

Venäjän saksalaisen baptistiliikkeen synty 534

Stundistit - pietismin venäläis-ukrainalainen haara 535

Baptistiliike 535

Helluntailiikkeen tulo Itä-Eurooppaan 540

Helsingin portti 540

Viipurista kauko-itään ja takaisin 541

Odessan portti 541

Puolan portti 543

Helluntailiike toisen maailmansodan aikana 543

Sosialistien ohjelma 543

Evankelisten, baptistien ja helluntailaisten pakkoliitos 544

Pakkoliitoksen aiheuttamat reaktiot seurakunnissa 545

Tallinnan herätys 546

Helluntaiseurakuntien uusjako 546

Rekisteröimättömät 547

Rekisteröidyt 547

Uusien seurakuntamuodostelmien liitto 547

 

VI Kuudes osa: Katsaus maailmanhistoriaan 549

- tässä osassa on 104 sivua

VI

 

Kohti uutta aikaa 550

Uue aja suunas

Platon, Hammurabi ja Mooses 550

Platon, Hammurabi ja Mooses 208

Muutos tai uskonto 550

Sumerilaiset 551

Myytit ja tiede 551

Imperialismi syntyy 552

Babylonian laki 552

VL profeetat vastustavat babylonialaista uskontoa 553

Mitralaisuus 554

Neitseellinen syntymä 554

Initiaatio 555

Filosofia 555

Platon 556

Mitralaisuus tulee Roomaan 556

Jeesus kohtaa Babylonian mysteriuskonnot 557

Islamin synty 559

Hizra - arabien ja juutalaisten yhteinen exodus 559

Uusi välirikko 559

Koraani 560

Herätysaallon jälkimainingit 562

Pietismi 562

Metodismi ja sen tsekkiläiset juuret 562

Pietismi tulee Suomeen 563

Viimeinen taisto 568

Katolisen kauden filosofia 568

Filosofian uusi tuleminen 568

Korkeampi raamattukritiikki 569

Taistelu pietismiä vastaan 569

Tiede vai Usko 570

Henkinen ihminen ja hengellinen ihminen 572

Uusi ihminen 572

Uus inimene 208

Koulutettu ihminen 572

Koulutusyhteiskunta 574

Koolitusühiskond 211

Koulutusyhteiskunta etsii suuntaa 575

Lapsi koulutusyhteiskunnassa 576

Laps koolitusühiskonnas 211

Tieto, tiede ja totalitäärinen järjestelmä 577

Jumalaksi Jumalan paikalle 579

Tieto ja tiedon valinta 580

Usko on tiedon lajittelukone 580

Pelastus 581

Tieto Usko Työ Tulos 581

Tieto ilman uskoa 581

Maailmankuvan eheytys 582

Ehjä maailmankuva 582

Tieteellinen maailmankuva 583

Viettelijän ja vieteltyjen tuomio 584

Uusi maailmanuskonto syntyy 586

Luopiojuutalaiset ja -kristityt löytävät yhteisen päämäärän 586

Ranskan vallankumouksen vaikutus kirkkoon 586

Uusi maailmanuskonto syntyy 587

Saksalainen filosofia 588

Laittomuuden salaisuus 588

Nuori Marx 589

Mooses Hess - marksismin perustaja 590

Laittomuuden salaisuus paljastuu 590

Karl Marxin yhteiskunnallinen toiminta 591

Marxin opit lähtevät maailmalle 591

Marxilaisuudesta tulee maailman uskonto 592

Lopun ajan ihminen 594

Restauraatio 596

Kristikunta tänään 600

Kristlus täna

Herran uuden tulemisen merkit 605

Issanda uus tulemine ja selle märgid 218

Israelin karkotus ja paluu 607

Israeli pagendamine ja naasmine 220

Evankeliumin leviäminen 613

Evangeeliumi levimine 223

Saastumisilmiöt 616

Saastumisilminguid 225

Nälkä 619

Nälg

Väärät profeetat ja kristukset 620

Valeprohvetid ja valekristused

Laittomuuden ihminen 647

 

VII Seitsemäs osa: Herran uusi tuleminen 652

- tämä osa on sangen vajaamittainen

Herran uusi tuleminen 653

Jeesuse uus tulemine 242

Tempaaminen 654

Herran päivä 656

Aikakauden loppusota 657

Israelin kääntyminen 658

Vihollisarmeijoitten tuho 659

Tuhatvuotinen valtakunta 661

Uudet taivaat ja uusi maa 664

Uued taevad ja uus maa 245

 

KIRJOITTAJAN VIESTI LUKIJALLE

LÕPPSÕNA 245

Usklikuks saamise järel olen sageli oma töökaaslastega, tuttavate ja paljude reisidel kohatud inimestega vestelnud usuasjadest. Neist vestlustest sündis mõte selle raamatu kirjutamiseks otsekui jätkuks vestluste teemadele.

Uskoontuloni jälkeen olen usein keskustellut uskonasioista työtovereitteni, tuttavieni ja monien matkoillani tapaamieni ihmisten kanssa. Näistä keskusteluista syntyi ajatus tämän kirjan kirjoittamiseen ikäänkuin jatkoksi sille mitä jo puhuttiin.

Vaevalt oleksin ma seda tööd ette võtnud, kui müügil oleks olnud mõni vastavasisuline raamat. Sel ajal, kui ma ise oleksin vajanud lihtsat õpikut usu põhiküsimuste kohta, ma sellist ei leidnud. Piibel tundus mulle siis veel liiga raskesti mõistetavana. Tõsi küll, ma ostsin tollal hulga usulist kirjandust ja kuulasin eri usulahkude kõnemehi, aga ivasid leidsin ma vähe. Erandeid muidugi oli, aga minu poolt otsitud käsiraamatut usuelu oluliste juhtnööridele kohta nende hulgas polnud.

Kirjoittamiseen tuskin olisin ryhtynyt, jos tarjolla olisi ollut joku vastaava valmis kirja. Mutta siihen aikaan, kun itse olisin tarvinnut yksinkertaista opasta uskon peruskysymyksistä, en sellaista löytänyt. Raamattu tuntui silloin vielä liian vaikeatajuiselta. Tosin ostin suuren määrän uskonnollista kirjallisuutta ja kuuntelin eri lahkojen puhujia, mutta jyvät niissä olivat harvassa. Poikkeuksia tosin oli, mutta etsimääni käsikirjaa kristinuskon peruskäsitteistä ei käsiini osunut.

Vajadus sünnitaski mõtte niisugusest raamatust. Esitasin idee Issandale ja ta oli poolt, nii et nüüd olen selleni jõudnud.

Põhilise osa raamatust kirjutasin lauasahtlisse kogunenud märkete põhjal 1983/84. a. talvel. Järgmisel aastal töötasin osalise koormusega, nõnda et palgast jätkus vaid napilt toiduks. Kolm korda lõppes minu peres sel ajal leib, polnud ka kartuleid ega muud toiduks kõlbavat. Kõikidele neil juhtudel rääkis Issand sellest oma Raumast pärinevale teenrile, ülikoolieksameiks valmistuvale neiule, nii et see teadis õigel hetkel tuua kahel korral sajalise ja ühe korra kahesajalise, millega saime taas piima-leiba.

Tarve synnytti ajatuksen kirjasta. Sitten esitin ajatuksen Herralle ja pyysin häneltä kahden kuukauden vapautusta leipätyöstäni telakalta. Herra vastasi seuraavasti: "Oletko varma että se riittää? Pyytäisit vaikka neljää kuukautta". Ajattelin, kuinka vaikea on pienellä palkalla elättää kahdeksanhenkistä perhettä silloinkin, kun palkka tulee normaalisti, ja niin vastasin Herralle, että kaksi kuukautta toistaiseksi riittää. Ei riittänyt. Ehdin vain kerätä pöytälaatikon laput yhteen mappiin ja kirjoittaa ne puhtaaksi. Siinä vaiheessa kuitenkin syntyi luettelo aiheista, jotka kirjassa pitäisi käsitellä. Kun pyytämäni pari kuukautta oli täyttymässä, kuulin, että Suomessa oli tullut uusi laki, jonka mukaan minulla olisi ollut oikeus palkalliseen isyyslomaan neljän kuukauden ajan. Kiiruhdin käyttämään oikeuttani, mutta myöhästyin vähän, neljän kuukauden asemesta sain kuitenkin korvauksen kahdesta kuukaudesta. (Nyt, vuonna 2000, alkaa muisti pettää, enkä tarkkaan muista, oliko kysymys viikoista vai kuukausista).

Jonkun ajan kuluttua keräsin rohkeuteni, ja yritin uudelleen. Pääosa kirjasta syntyi talvella 1983-1984. Sekään ei riittänyt. Seuraavana vuonna olin osa-aikatyössä, josta saatu palkka riitti nipin napin ruokaan. Kolme kertaa tänä aikana perheeltä loppui leipä. Ei leipää, ei perunoita eikä muutakaan syötäväksi kelpaavaa. Jokaisella näistä kerroista Herra puhui raumalaiselle palvelijalleen, ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvalle tytölle, niin, että tämä tiesi oikealla hetkellä tuoda kaksi kertaa satasen ja kerran kaksisataa ja niin taas saatiin leipää ja maitoa.

1989. a. lõpus avaldati raamat soome keeles. Väike venekeelne trükk ilmus paar aastat hiljem ja 1994. a. trükiti raamat Joshkar-Olas mari keeles.

Kirjutamine osutus keerukamaks, kui olin osanud arvata. Samal ajal pidin üha uuesti uurima Piiblit ja muud kirjandust. See oli huvitav, aga võttis palju aega. Pärast 1991. a. olen pidevalt töötanud Venemaal ja võimsalused teksti täpsustamiseks on olnud vähesed. Raamatu maht on siiski tasapisi kasvanud, nõnda et iga uus tõlge on esimesest pisut erinev.

Kirjoittaminen osoittautui paljon mutkikkaammaksi kuin olin osannut arvata. Se, mikä minulle oli selvää, oli vaikea esittää selvästi paperilla. Samalla jouduin yhä uudestaan tutkimaan Raamattua ja muuta kirjallisuutta. Mielenkiintoista se on ollut, mutta vie paljon aikaa. Työ, monet työmatkat ja omakotitalon rakentaminen vaativat myös aikansa.

Kun harrastelija kirjoittaa iltapuhteiden ratoksi kirjan, se tarkoittaa myös sitä, että ne tieteelliset resurssit, jotka ovat ammattilaisten käytettävissä, ovat useimmissa tapauksissa saavuttamattomissa. Yksittäinen asianharrastaja, joka asuu Suomen syrjäisessä pikkukylässä, ei ole helppo käydä vilkaisemassa mielenkiintoista lähdeteosta Helsingissä tai Kairossa, saatikka sitten hankkia sitä omaan kirjastoonsa. Yleisten tietokirjojen käyttö on aina vaarallista, sillä niissä tavallisesti asiat esitetään jo vahvasti väritettyinä. Yleisteosten valmiiksipureksitun mössön käytöstä syntyneitä vaaratilanteita olen yrittänyt välttää käyttämällä erilaisissa ideologisissa ympäristöissä tehtyjä usein keskenään ristiriitaista materiaalia, josta olen sitten yrittänyt nähdä mikä milloinkin on totta.

Pian aloin tarjota kirjaa kustantajille. Mutta sitä ennen halusin, että joku alan asiantuntija tarkastaisi käsikirjoituksen. Siksi pyysinkin Aapeli Saarisaloa antamaan kommenttinsa. Saarisalo, vaikka tavatessamme vielä olikin henkisesti mitä virein, ei fyysisesti enää jaksanut tutustua koko tekstiin. Tekstiin tutustui Risto Santala, jonka mielestä olisin vielä voinut kasvattaa omakohtaisiin kokemuksiin perustuvaa kerrontaa. Sen jätin kuitenkin tekemättä, mutta noudatin silti neuvoa; aiheesta syntyi tiedosto "Jumalan johdatuksessa". Santala, samoinkuin Kerttu Vainikainen olivat niitä henkilöitä, joita kävin kuuntelemassa Helsingin Raamattukoulun iltaluennoilla, siinä vaiheessa, kun 1960-luvulla selvitin itselleni ensimmäisiä alkeita uskon asioista.

Vuoden 1938 raamatunkäännöksessä käytettiin sanaa "hebrealainen". Nimitys on johdonmukainen muoto siitä aramean kielen sanasta "aver", josta sana "ivri" on peräisin. Hebreassa kun samalla kirjaimella voidaan kirjoittaa sekä "v", että "b". Missään tapauksessa sanaa ei pidä kirjoittaa muodossa "heprealainen", sillä kirjaimen muuttaminen p-kirjaimeksi kuuluu "eurooppalaiseen arvomaailmaan", jonka päätavoite on Jumalan pilkka ja juutalaisten hävittäminen. Keskiajalla, kun Euroopan kaduilla "kristitty" roskajoukko näki juutalaisen, se huusi kuorossa "Hep! Hep! Hep! Hep!" Tätä perinnettä minä en halua jatkaa.

Kirjassa esitetyt vuosiluvut ovat vain viitteellisiä. Silloinkin, kun vuosiluku on epätarkka, en ole pitänyt tarpeellisena osoittaa sitä sanalla "noin". Vanhan Testamentin tapahtumien osalta olen käyttänyt lähinnä Uuras Saarnivaaran esittämiä, todennäköisesti Edwin Thielen laskelmiin perustuvia vuosilukuja. Asia on ongelmallinen, koska Raamatun hebrealaisten tekstien ja 200-luvulla eKr. tehdyn kreikkalaisen käännöksen ilmoitukset patriarkkojen iästä poikkeavat toisistaan. Olen taipuvainen uskomaan, että patriarkkojen aika oli jo ennen Hammurapin aikaa, siis aiemmin, kuin mitä asiantuntijat yleisesti väittävät. Vuodesta noin 1000 eKr. alkaen kirjallisuudessa esitetyt vuosiluvut ovat jo niin helposti tarkistettavissa, että niissä ei suuria virheitä juuri esiinny. Tekstiin kaikesta kriittisyydestäni huolimatta on varmasti päässyt virheitä, sillä historiallisten tietojen tarkistaminen on uskon kysymys. Moskovalaisen yliopiston opiskelija Ten Le Ma Pohjois-Koreasta kertoi, että Raamattu kirjoitettiin 1200-1300-luvulla länsimaiden harjoittaman kolonialismin tukemiseksi. Sille joka ei usko mitään, ei voida osoittaa edes sitä, että Amerikan Yhdysvalloissa on joskus ollut presidentti nimeltä John F. Kennedy, sillä kaikkea tietoa voidaan väittää vääräksi.

Viitetietoja en ole voinut esittää käytetyn materiaalin runsauden takia. Pääasialliset lähteet olen maininnut tekstissä. Pohjois-korealaista asiantuntemusta en ole käyttänyt. Asiatietojen tarkistusta voidaan aika pitkälle suorittaa siten, että otetaan tietokonehaku siitä sanasta, joka kirjassani esitetään, ja katsotaan, mitä hyviksi kehutut tietosanakirjat ja tietokoneraamatut sanovat. Useimmissa tapauksissa näin saadaan selville ainakin se, mistä vielä tarkempaa tietoa voi hakea. Henkilö- ja paikannnimissä olen pyrkinyt käyttämään nimen omakielistä, alkuperäistä muotoa, mutta tietokonehaun helpottamiseksi nimen englanninkielinen muoto on toisinaan lisätty. Jos nimestä on olemassa yleisessä käytössä oleva vakiintunut suomenkielinen muoto, on myös se esitetty.

Soomes on palju haritud ristiusuõpetajaid ja nooremana uskusin, et nemad oleksid pidanud selle raamatu kirjutama, sest mina ole käinud ainult keskkoolis. Gümnaasiumi 1. klassis, kus minu keskmine hinne oli alla "kuue", soovitas Pimpulaks hüütud inglise ja saksa keele õpetaja mul metsa tööle minna. Kajaani tööjõukontorist saingi 1963. a. suunamise Palginõmmele raietöödele "notiotiks". Olin siis 18-aastane. Seejärel olin televiisoritehases ja kümmekond aastat elektroonikaseadmete hooldaja ning teised kümmekond aastat laevatehase dokis vene keele tõlgina. Talvel 1983/1984 pidasin n.ö. sabatiaastat ja kirjutasin suurema osa sellest raamatust. 1986. a. algusest kuni 1991. a. kevadeni tegutsesin vabakutselise tõlgina ja sealt edasi taas maksukohulaste nimeskirjas, aga mitte enam Soomes. Niisiis ei esita ma oma raamatut mitte maise prestiizhi mõjul, vaid nendest vestlustest lähtudes, mis mul on olnud otsivate inimestega, sest ma olen märganud, et kui mul on midagi tõsist öelda, siis leian ka tõsiseid kuulajaid. Liiatigi ei kõnele ma ühegi organisatsiooni nimel, sest viimased organisatsioonid, mille liikmeskonda ma kuulusin, olid Hollmingi Kalamehed ja Helsingi Piiblikooli Toetamise ühing. Organisatsioon ei saa usklikke ühendada, aga Jeesus saab.

Suomessa on paljon koulujakäyneitä kristinuskon opettajia ja nuorempana uskoin, että jonkun heistä olisi pitänyt kirjoittaa kirja, joka antaisi suppean yleiskatsauksen kristikunnan oppeihin ja historiaan. Mutta pian kävi ilmi, että useimmat heistä ovat omien kirkkokuntiensa ja lahkojensa palkkalistoilla, eivätkä siten voi esittää omia ajatuksiaan, eikä edes historiallisia tosiasioita. Minun ongelmani olivat muualla. Koulutukseni oli vain keskikoulu. Viimeinen säilynyt koulutodistukseni on lukion ensimmäiseltä luokalta Nurmijärven yhteiskoulusta vuodelta 1962. Suomen kielen opettaja, edellä mainitun Uuras Saarnivaaran sisar, arveli jopa suomen kielen taitoni nelosen arvoiseksi. Englannin ja saksan opettaja, Pimpulaksi kutsuttu, menemään halkometsään, koska "ne kaksi poikaa, joille hän on antanut nelosen, eivät tule koskaan mitään vierasta kieltä oppimaan". Seuraavan talven vietin Ruotsissa, mutta jo vuonna 1963 opettajan neuvo toteutui. Kajaanin työvoimatoimisto lähetti minut Puolangalle, Palkinkankaan savotalle 'pöllimehtään'. Silloin Kainuussa oli vielä niitä oikeita savotoita. Kainuun savotoista saatu kokemus oli hyvin hyödyllinen, kun myöhemmin tulin tuntemaan itseään sivistyneinä pitäneitä ihmisiä. Oli mihin verrata.

Etsivien ihmisten kanssa keskustellessani huomasin, että mikäli minulla on todellista sanottavaa, löytyy myös todellisia kuulijoita. Ja sanottavaa minulla oli, siitä Jumala oli pitänyt huolen. Jumala oli johdattanut minua myös ammatissa ja opinnoissa, niin että opettajien kirosanat ja loitsut eivät enää tehonneet.

Kirjani kirjoitin itsenäisesti. Palvelija voi puhua vain herransa nimissä tai omissa nimissään. Asiaankuulumattomiin auktoriteetteihin olen pitänyt tietoisesti etäisyyttä. En ole minkään yhteisön tai puolueen palkkalistoilla. Liioin en puhu minkään järjestön nimissä, sillä viimeiset järjestöt, joissa olin jäsenenä, olivat Hollmingin kalamiehet ry. ja Helsingin Raamattukoulun kannatusyhdistys ry.

Vaimulikest asjadest uskmatutega rääkides läheb jutt kergesti tänapäevastele kirilikele küsimustele. Loomulikult on minulgi oma seisukoht selle vestluskaruselli küsimuste suhtes, mida kirikumehed ja nende poliitilised vastased tänapäeval vändavad, nagu lauluraamatu- ja muud kribu-rabu-uuendused, oikumeeniline kirik, naispastorid jne. Kui minu raamatu esimene trükk Soomes ilmus, olid "Helsingin Sanomat" ja Yleisradio just alustanud ajujahti kooli usuõpetuse vastu. See olevat ju sundsöötmine. Aga kõik muugi on koolis sundsöötmine. Seda jumalatu muidugi ei märka ja paganate lehes ei mainita. Naispastorite üle arendati kahe pimeda rühma vahel pikka arutelu sellest hoolimata, et kristlikus koguduses õpetajaskond üldse puudub. Nõnda siis nendest asjatest.

Kiriku ajalugu on ärataganemise ja tagakiusamise ajalugu. Koguduse ajalugu on hümn Jumala auks. Inimene kas võitleb tõe vastu või satub tõe pärast tagakiusatavaks. Sinulgi on kaks võimalust - kas ..., voi .... Kaasaegne tagakiusaminen on palju komplitseeritum, kui millega roomlased omal ajal hakkama said. Ole ettevaatlik, et sa ei komistaks. Valva ja kuula, mita Kristus sulle räägib.

Kun sitten aloin tarjota kirjaa painoon, minulle kerrottiin, että sinä tallaat meidän liikavarpaita joissakin kohdin, ja toisten liikavarpaita toisissa kohdin. Kukaan ei kuulemma voinut tehdä ideologista itsemurhaa, ja minua neuvottiin muokkaamaan kirja jonkun suunnan oppien mukaiseksi. Se vaikutti saippuaoopperan tekemiseltä, ja käännyin yleiskustantamojen puoleen. Pari kustantajaa ilmaisi suoraan, että kirja on liian kehno heidän julkaistavakseen, ja kolmas selitti, että koska kirja koskettelee uskonnollisia aiheita, suosittelevat he kirjan tarjoamista alan kustantajille. Koska tie näytti olevan tukossa, julkaisin kirjan suomeksi vuonna 1989 omakustanteena nimellä "Miten Jumala tunnetaan". Tämän jälkeen olen tarkistellut tekstiä ja lisäillyt sitä niin, että kirjan tekstimäärä on jo kasvanut yli kaksinkertaisesti.

Uurimistööd oleks teema kallal huvitav jätkada, aga praeguselgi kujul annab see raamat minu arvastes ülevaate ristiusu algeist. Seepärast olen selle trükkimisega niisugusel kujul täiesti nõus.

Tutkimustyötä aiheesta olisi mielenkiintoista jatkaa, mutta tässä vaiheessa arvelen kirjani antavan yleiskuvan kristinuskon keskeisimmistä asioista. Harkinnassa vielä on, kannattaisiko sen julkaiseminen entisellä nimellä, vai olisiko parempi tehdä niin, kuin tietokoneohjelmiaan rukkailevilla ohjelmanikkareilla on tapana: antaa uusituille tekeleille uusi nimi, tai ainakin muuttaa version nimeä. Siten uusittu versio olisi helpompi erottaa vanhemmasta. Jos tähän päädytään, olisi tämän version nimi silloin MJT 3040. Uuden vuosituhannen alkamispäivän 01.01.2001 jälkeen päivitettyjen versioiden nimi on ollut taas Uusi Katekismus, nimi, jolla jo 1985 tarjosin kirjaa kustannettavaksi.

Ystäväni Venäjällä, Ukrainassa ja Valkovenäjällä, jotka tiesivät hankkeestani, pyysivät minua kääntämään kirjan venäjäksi. Siihen aikaan olin töissä Kalugan alueella, enkä ehtinyt itse suorittamaan käännöstyötä, vaan pyysin erästä eestiläistä rouvaa tekemään käännöstyön. Käännös epäonnistui, ja aloin sitä itse parannella pikkuhiljaa. Ystäväni teettivät siitä pienen painoksen Minskissä, Valkovenäjällä noin vuonna 1994. Vähän myöhemmin kirja painettiin marin kielisenä Joskar-Olassa.

Tämän jälkeen olen vielä täydentänyt tekstiä useaan kertaan sen mukaan, kun asian tiimoilta olen jotakin uutta tai mielenkiintoista saanut selville. Osa muutoksista aiheutui siitä, että Suomessa 1992 otettiin käyttöön uusi kirkkoraamattu. Tekstiini lisäsin selvityksen siitä, miksi minä en sitä käytä. Uusi käännös kun tehtiin Amerikan raamattuseuran entisen pääsihteerin E. Niden oppien mukaisesti. Raamatunkääntäjät elävät nykyisin ns. "post Nide" aikaa, ja niin on syytä toivoa, että pian saadaan uusi, rehellinen, suomenkielinen raamatunkäännös. Toistaiseksi kannattaa käyttää 1930-luvun käännöstä, tai kuten lestadiolaiset tekevät, sitäkin aiempaa, vuosisadan alun käännöstä. Vuoden 1992 kirkolliselle käännökselle en näe mitään käyttötarvetta.

Venäjällä vietin seitsemän vuotta. Kun 1998 palasin Suomeen, en löytänyt palkallista työtä. Arvokasta työtä kyllä: lastenhoitoa, mökinrakentamista, kirjojen kirjoittamista ja opiskelua oli niin paljon, että aikaa ei nytkään riittänyt läheskään kaikkeen. Tekstin tarkistaminen ja täydentäminen jatkui edelleen. Raamatun kirjojen esittely on tämän kauden tärkein työ. Kesällä v. 2000 silloin uusi teksti tuli viedyksi kotisivulleni. Tämä täydentäminen jatkuu yhä. Ystävät ovat jo huomanneet, että kirjasta ei koskaan valmista tulekaan, koska "sinä pyrit täydellisyyteen".

Kirjani lopun aikoja koskeva osa on edelleen varsin suppea. Kun nyt elämme Ilmestyskirjan päiviä, olisivat nämä aiheet kyllä aktuelleja, mutta niihin ei voi päästä käsiksi, ennen kuin lukijalla on vahva pohja, jonka avulla hän voi ymmärtää nykyajan tapahtumia. Olen myös itse kokenut tätä kypsymättömyyttä, ja olen siksi välttänyt esittämästä tulkintoja asioista, joista en ole itsekään täysin varma. Tapahtuvat kehittyvät niin nopeasti, että on vaikea pysyä perässä. Suosittelen lukijaa lukemaan Ilmestyskirjaa ja pitämään silmät auki.

Kirjani käännösversioiden luettavuudesta minulla on tietyt epäilykset, sillä kirjaani on varmastikin vaikea lukea, ellei samalla ole käytettävissä omakielistä Raamattua. Oletankin, että lukija pyrkii tutustumaan ainakin Raamatun kahteen ensimmäiseen kirjaan (Kahteen ensimmäiseen Mooseksen kirjaan), evankeliumeihin ja Apostolien tekoihin vaikka vieraskielisten käännösten kautta, kunnes omakielinen raamatunkäännös valmistuu. Sellaisille lukijoille, joilla ei ole omakielistä Raamattua, suosittelen käännöksen tilaamista ammattimaiselta kielenkääntäjältä. Kääntäjä kääntää noin 5 sivua päivässä, 110 sivua kuukaudessa, joten Raamatun kääntäminen ei ole niin suuri hanke, ettei sitä kannattaisi yrittää. Huonompikin käännös on parempi kuin ei mitään. Jos hinta tuntuu kalliilta, niin käännä itse. Isoisäni antoi raamatustaan kaksi lehmää. Koskaan en kuullut hänen valittavan kauppaansa.

Kristinuskon sanoma on erittäin yksinkertainen ja uskoontulo helppoa: Jos tunnustat Jeesuksen herruuden ihmisten edessä ja otat kasteen, olet tullut Jumalan Valtakuntaan. Kun Herra näkee sinun ratkaisusi ja halusi muuttua, hän antaa sinulle Pyhän Hengen. Tämän jälkeen Pyhä Henki ohjaa ratkaisemaan jokaisen vastaantulevan kysymyksen oikein. Tämän sanomiseksi lyhyempikin kirja olisi riittänyt. Kirkkohistoria osoittaa kuitenkin, että yksinkertaista Pyhän Hengen johdatusta harvoin seurataan, ja monet ovat eksyneet. Kirkkohistorian varoittava esimerkki lienee siis tarpeen.

Toisaalta, mitä tulee omiin, kirjassani esittämiin virheellisiin tietoihin, on minun jätettävä ne lukijoiden tutkittavaksi. On vaikea huomata ovia virheitään. Historiallisista tapahtumista, vuosiluvuista samoinkuin eri henkilöiden mietteistä ja kirjallisista tuotteista on eri lähdeaineistoissa esitetty monenlaisia arvioita. Eri lähteiden keskinäiset ristiriitaisuudet ovat usein paljastaneet suunnan, josta paikkansapitävää tietoa kannattaa etsiä.

Minu raamat peaks vastatama jutlusele: jutluselt nõutakse, et selle lõpus võib kuulaja võtta ristimise. Selles seisneb raamatu puudus: jutluse esitab isik, kes saab kasutada Jeesuse ülestõusmise jõudu, aga parimalgi raamatul on ainult tõerdid sellest jõust.

Kirjani tulisi vastata saarnaa: saarnalta vaaditaan, että sen jälkeen kuulija voi ottaa kasteen. Tähän sisältyy kirjan puute: saarnan esittää henkilö, jolla on käytettävissään Jeesuksen ylösnousemuksen voimia, mutta parhaallakin kirjalla voi olla vain todistus näistä voimista. Siten tämä puoli asiasta jää vaillinaiseksi. Mutta kun olet uskoon tultuasi ottanut kasteen, on kirjallani vielä käyttöä. Saarnaajalta vaaditaan, että hän myös hoitaa hengellisen vanhemman tehtäviä silloin, jos joku sattuisi hänen saarnansa vaikutuksesta tulemaan uskoon. Näitä tehtäviä sanotaan piispan eli kaitsijan tehtäviksi. Niihin kuuluu mm. neuvominen terveellä opilla ja vastaansanojain väitteiden kumoaminen. Tätä virustentorjuntaohjelmaa olen joutunut täydentämään jatkuvasti, eikä siitä koskaan valmista tulekaan. Ilman Jumalan apua virusnikkarit olisivat meidät jo kauan sitten voittaneet.

Üldiselt ollakse harjutud sellega, et kui asi on pandud paberile, siis seda ei või enam muuta, vaid iga lauset kaitstakse kuni teisitimõtleja mahalöömiseni. Selle raamatuga ei ole nii. Kõik, mida olen kirjutanud, räägib vaid seda, mida ma siin ja praegu mõistan. Ja kui raamat olekski ükskõik hea, ei ava ta siiski taevaväravaid, kui sa teda kas või peast oskaksid. Raamatuga seltsis ei saa sa minna ristimisele ega armulauale. Raamatu seltsis ei saa sa minna vendale keskele ja sellese möllu, millega võib hakkama saada siis, kui teenida ja olla teenitav Armastuses ning püsida Tões.

Yleisesti ollaan totuttu siihen, että kun asia pannaan paperille, sitä ei voi enää muuttaa, vaan jokaista lausetta puolustetaan aina veritekoihin saakka. Tämän kirjan kanssa ei ole niin. Kaikki, mitä olen kirjoittanut, kertoo vain sen, mitä minä tässä ja nyt tiedän ja ymmärrän. Tämä uusi painos on erilainen, kuin edellinen, ja toivon voivani muuttaa tekstiä edelleen, kun jotakin uutta saan selville, tai ymmärrän. Olen myös kiitollinen, jos joku vaivautuu kirjoittamaan alla olevaan osoitteeseeni parannusehdotuksensa. Ja olisipa kirja kuinka hyvä tahansa, ei mikään kirja kuitenkaan avaa Taivasten portteja, vaikka sen ulkoa osaisit. Kirjan kanssa et voi käydä kasteelle etkä syödä ehtoollista. Kirjojen parista on siirryttävä veljien pariin ja siihen myllytykseen, josta kyllä selviää, kun Rakkaudessa palvelee ja suostuu palveltavaksi ja Totuudessa pysyy.

Kirkon historia on luopumuksen ja väkivallan historiaa. Seurakunnan historia on ylistyslaulu Jumalan kunniaksi. Ihminen joko taistelee totuutta vastaan, tai joutuu totuuden tähden vainottavaksi. Sinunkin vaihtoehtosi on joko-tai. Nykyajan vainot ovat paljon kehittyneet siitä, mihin roomalaiset aikoinaan pystyivät. Ole varovainen, ettet kompastu. Valvo ja kuuntele mitä Kristus sinulle puhuu.

Kristuse armastus olgu sinuga.

Moskvas 09.05.1996

Osmo Pöysti

Kristuksen rakkaus olkoon kaikkien pyhien kanssa.

Kurussa 2003-07-28

Osmo Pöysti

Takaisin Osmon kotisivulle