Kirkonmiehet ovat opettaneet kristinuskoa Suomessa noin tuhat vuotta, mutta nyt voit saada asiasta tietoa muutamassa tunnissa enemmän tietoa kuin mitä papit ovat kertoneet tuhannessa vuodessa! Aloita näiden sivujen lukeminen siitä, mitä on Jumalan Palvelus, noin yleensä!

Jumalan palvotaan (proskinevo) ja palvellaan (latrevo) 24h/vrk! Ja kun olet päässyt tähän asti, jatka tutustumalla siihenkin, mitä tarkoittaa sana diakonia, sillä sekin on Jumalan palvelusta, ja aika erikoisella tavalla vielä, sillä diakoniassa Jumalan palvelun kohde on Jumalan ihminen.

Tjänare!

 

PALVELUS

Osmo Pöysti

Ylöjärven Kuru, Finland

2003-2013

Päivitetty: 2013

 

Joka palvelee….

op/2011-08-19

Jeesuksen ympärillä pyöri kaikenlaisia ihmisiä. Kun hän jo valmistautui kuolemaan, pyrki joukko kreikkalaisia hänen pakeilleen. Johannes kertoo, minkälaisen vastaanoton he saivat:

Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä. Nyt minun sieluni on järkytetty; ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava". (Joh 12:23-28)

Kun Raamatussa puhutaan ohran jyvästä, tarkoitetaan Jeesusta, mutta nisun jyvällä tarkoitetaan Jeesuksen seuraajia. Kuolemalla itsekkyydelleen kreikkalaiset turistitkin voisivat muuttua Jumalan palvelijoiksi ja päästä sinne, minne Jeesus meni ensimmäisenä kaikista.

Jeesus on niin samaistunut seuraajiinsa, että hän kokee kaiken sen, mitä hänen seuraajilleen tapahtuu sellaisena, ikään kuin se olisi tapahtunut henkilökohtaisesti hänellä. Lukija muistanee, että hän, tuo silloin jo taivaisiin noussut Kristus, kysyi Paavalilta Damaskoon johtavalla tiellä "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Ei Saul ylösnoussutta Kristusta voinut vainota, opetuslapsia hän vainosi. Tämä mielessä pitäen me voimmekin sitten ottaa erilleen yhden lauseen:

Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä. (Kts. Joh 12:26)

Jeesuksen opetuslapset ovat seurakunta, Kristuksen ruumis, mutta ruumiin pää on taivaissa hoitamassa ylimmäispapillisia tehtäviään. Sinäkin voit nähdä matkoillasi Jeesuksen nähdessäsi Jeesuksen opetuslapsia - tai voit olla heitä näkemättä. Sinä voit myös palvella Jeesuksen opetuslapsia, tai voit olla palvelematta. Ei Jeesus turhaan jossittele, sanoessaan, että "jos joku minua palvelee…"

Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: "Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni." Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: "Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?" Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: "Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle". (Matt 25:31-40)

Eikä Jeesus turhaan sano sitäkään, että "jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä". Jos sinä palvelet Kristuksen veljiä ja sisaria, niitä samoja, jotka tekevät Jumalan tahdon, osoittaa Jumala sinulle kunnioitusta. Miten Jumala osoittaa sinulle kunnioitusta? Toteuttamalla sinun sanasi ikään kuin se olisi Jumalan oma sana.

Tuossa taisi olla tärkein asia, jonka halusin sanoa. Oletan, että lopusta oletkin hyvin perillä. Jeesushan sanoi:

Pelto on maailma ο κοσμος; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset οι υιοι της βασιλειας, mutta lusteet ovat pahan lapset οι υιοι του πονηρου. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu (aikakauden päätös - συντελεια TSBτου αιωνος), ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa (tämän aikakauden päätöksessä - εν τη συντελεια του αιωνος TSBτουτου). Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. (Matt 13:38-43)

 

Armeliaisuus, rukous ja paasto

Ihmiset on totutettu ajatukseen, että jumalanpalvelus kestää noin tunnin. Ensin on viisitoista minuuttia ylistyslauluja, sitten saarna, ja lopuksi vähän rukousta ja sitten kerätään rahaa ja sieluja. Mitähän Jumala senkaltaisesta kunnianosoituksesta ajattelee?

Aukaistaan Raamattu sieltä Vuorisaarnan kohdalta. Ensin selitetään muutamia perusasioita ja sitten Jeesus kehottaa olemaan täydellisiä, "niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on", kts. Matt 5:48. Jumalan palveleminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun omat asiat on saatu siedettävään kuntoon. Jatko alkaakin sitten varoituksella:

Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. (Matt 6:1)

Pannaan kuitenkin merkille, että palvelemisesta tulee palkka. Varsinainen kysymys on, kuka sen maksaa. Jatketaan:


Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. (Matt 6:2-4)

Ei tässä ole kysymys pelkästään almujen jakamisesta, vaan vanhurskaudesta yleensä. Juutalaisuudessa oli vain käynyt niin, että täydellisyyttä mitattiin köyhien auttamiseen osoitetuilla mahtipontisilla eleillä. Kokonaiskuvan saamiseksi luetaan sitä ennen ne lauseet, jotka esittävät marssijärjestyksen:

Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä… (Kts. Matt 6:3)

Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he… (Kts. Matt 6:5)

Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niin kuin… (Kts. Matt 6:16)

Kreikankielisessä lähdetekstissä käytetty dikeosíni tarkoittaa vanhurskautta ja oikeudenmukaisuutta. Sana eleimosíni tarkoittaa sääliä, armahtavaisuutta, laupeutta, laupeudentekoa, almua, hyväntekeväisyyttä ja lahjaa:

Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne (tin dikeosinínin) ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. Sentähden, kun annat almuja (pojis eleimosínin), älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat (Sou de poiountos eleimosínin), älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi (sou i eleimosíni) olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. (Matt 6:1-4)

Juutalaisuudessa vanhurskaus ja almut olivat melkein synonyymejä niin, että se, joka antoi almuja, oli "tsadik", eräänlainen pyhimys, vaikka monet ymmärsivätkin, että almuilla ostettu pyhimyksen sädekehä oli hiukkasen huvittava tulkinta laupeudesta, varsinkin silloin, kun almunantaja ei muuten osoittanut myötätuntoa ja sääliä muita ihmisiä kohtaan. Myöhemmin Jeesus sanoikin:

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden (tin krisin) ja laupeuden (to eleos) ja uskollisuuden (tin pistin - uskon)! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. (Matt 23:23)

Ennen seuraavaan vaiheeseen, rukoustaisteluun ryhtymistä, pitää Jumalan palvelijan olla vanhurskas, "tsadik". Tästä Jeesus oli juuri vähän aikaisemmin sanonut Vuorisaarnassa näin:


Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. (Matt 5:23-24)

Rukous on kuin häähuoneeseen (hebr. "chuppah") menemistä. Kreikan "tameion" tarkoittaa rakennuksen sisäosissa olevaa huonetta, kammiota:

Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi (eis to tameion sou) ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. (Matt 6:5-6)

Jeesuksen opetus uskovien yhteisistä rukouksista lienee tuttu:

Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.
Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.]
Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. (Matt 6:7-15)

Jeesus tulee noutamaan morsiantaan "pasuunansoiton päivänä" taivaallisiin häihin. Mutta joskus uskovan on päästävä Isän Jumalan eteen pikaisesti, tärkeissä ratkaisuissa tai uhkaavissa tilanteissa:

Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. (Matt 6:16-18)

Paasto saattaa olla kovaa hengellistä taistelua, sillä paholainen ei mitenkään haluaisi uskovan lähestyvän Jumalan kirkkautta. Koska kirjoitin paastosta jo katekismukseni sivuilla, en selosta sitä tässä uudestaan, vaan muistutan siitä vallasta, joka uskovalle on Kristuksen yhteydessä annettu. Joku aika sitten kyselin tuttaviltani ja ystäviltäni, kuka osaisi kääntää muutaman lauseen marin kielelle, mutta tehtävä tuotti vaikeuksia jopa marinkielisille sanomalehtimiehille ja kulttuurivaikuttajille, ei niinkään marin kielen sanavalintojen kuin esittämäni venäjänkielisen alkutekstin ymmärtämisen osalta. Lopulta Jumala johti minut puolet tähänastisesta maallisesta taipaleestaan - 24 vuotta - halvaantuneena maanneen veljen luo. Mutta sen lisäksi, ettei hänelle parin kotimaisen kielen ymmärtäminen tuottanut vaikeuksia, hän oli päässyt nauttimaan muutenkin "kadotetun elämän onnesta". Se oli niitä tilaisuuksia, jossa paikallinen pastori ja Pöystin Osmo istuivat hiljaa kuuntelemassa Jumalan miehen puhetta. Tietysti rukoilemme hänen kanssaan, että Herra nostaisi hänet pystyyn, mutta jo nyt monet käyvät tuossa syrjäisessä marikylässä kyselemässä Jumalan tahtoa. Juri-veli käyttää valtavaa valtaa jo nyt, sillä Herra toteuttaa palvelijansa sanan. Herra vahvistakoon hänen telttamajansa ja tehköön avaraksi sen sijan.

 

Jumalan kärsivä palvelija

Juutalaiset odottivat kuningasta, mutta ennustuksia Jumalan kärsivästä palvelijasta he eivät ottaneet kuuleviin korviinsakaan. Meille on käynyt vähän samalla lailla. Olemme tuskin huomanneet että sanat kärsimys, kärsiä jne koskevat myös meitä. Tämä on Kolossalaiskirjeestä:

Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. (Kol 3:12-14)

Merkkijono "kärsi" esiintyy Uuden Testamentin vm-38 sivuilla 153 kertaa. Montako tuli mieleen? Milloin pastorisi puhui kärsimyksistä viimeeksi, vai sanoiko hän, että jos sellaisia tulee, niin katsotaan sitten? Vai pitäisikö meidän hypätä suoraan taivaisiin, ja sanoa, ettemme me uskovat tänne mihinkään vaivan aikaan jää?

On perin inhimillistä vältellä kaikkea, mistä saattaa tulla hankaluuksia tai muuta vaivaa. Jumalan ohje kuitenkin on ottaa kärsimykset tyynesti vastaan. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä Paavali tosin käskee uskovien lohduttaa toisiaan sillä, että meidät temmataan yläilmoihin ennen vaivan aikaa, kts. 1.Tess 4:13-18 ja 5:1-11. Mutta tätä lohdutusta Thessalonikin kristityt tarvitsivat aivan toisesta syystä. Joku oli väittänyt ylösnousemuksen jo tapahtuneen ja veljet luulivat jääneensä vaivan aikaan, sillä heitä vainottiin. Lohdutuksen tarkoitus oli vain tyynnytellä vääristä luuloista syntynyttä paniikkia.

Vanhan Testamentin sanoma Jumalan kärsivästä palvelijasta Jesajan luvussa 63 on niin selvä kuva Jeesuksesta, etteivät rabbinistiset juutalaiset vieläkään voi tehdä juuri muuta kuin vaieta koko tekstistä. Kristikunnassa on käynyt suurin piirtein samoin. Kirkonmiehet liittolaisineen puhuvat kyllä suvaitsevaisuudesta, mutta heidän tapanaan on osoittaa suvaitsevaisuutta vain pahan palvelijoille, heidän uhriensa kohtalosta välittämättä.

Kärsimyksien vältteleminen tuntuu luonnolliselta jos mukavuudenhalu on elämisen päämäärä. En minä mukavuutta vastusta, ei sinne päinkään, mutta tie mukavuuteen kulkee ei suinkaan vaikeuksien välttelyn, vaan ristin kautta. Mukavuudenhalulla ei pitkälle päästä, mutta Ristin tien kulkijat voittavat kuoleman.

 

Leveet eväät

Muistanet tarinan pojasta, jolla oli leveet eväät: viisi leipää ja kaksi kalaa. Poika oli tullut kuuntelemaan Jeesusta hyvin varustautuneena, mutta monilla muilla kuulijoilla oli nälkä. Poika oli valmis jakamaan, eväänsä, mutta Jeesuksen lähimmät miehet olivat sitä mieltä, että pojan eväistä ei 5000 miestä paljon kostu.

Nikolaiittain harhaopin varassa toimivat kirkkoherrat tukijoukkoineen tekevät jatkuvasti samoin, kuin ne Jeesuksen opetuslapset, jotka estivät poikaa jakamasta eväitään kokousväen kanssa. Tarinan opetus onkin siinä, että Jeesus - nikolaiittojen tahdon vastaisesti - otti pojan eväät ja siunasi ne. Silloin ne riittivät kaikille.

 

Palveleminen ja palvonta

Jumalan palveluksessa on kaksi osaa: Palvonta (ylistys) ja Palveleminen (työ). Mutta yllätys, yllätys! Kumpikaan näistä asioista ei sisällä minkäänlaista kulttia. Kultit kuuluvat uskontojen piiriin, eikä kirkollinen kultti ole mikään poikkeus. Kirkollista kulttia tosin nimitetään jumalanpalvelukseksi, mutta se on sitä samaa hämärämiesten puuhaa, kuin muutkin uskonnot. Jumalaa palvellaan "Hengessä ja Totuudessa".

Uskonto ei ole kristinuskoa, mutta ei se ole politiikkaakaan. Mitä se sitten on? Tekstissä Uskonto tarkastellaan kaikkia ideologioita samalta lähtöviivalta.

Kristinuskoa sanotaan laulavaksi uskonnoksi. Vaikka sanonta ei ole tarkka, siinä on vähän tottakin, se toinen puoli. Mutta entä se toinen? Teksti Maailman parasta musiikkia on tulossa …

 

Aihetta JUMALANPALVELUS käsitellään myös teksteissä:

Oikeus, armo ja usko

Totuus, Rakkaus ja Elämä

Pitääkö Jumalaa palvella?

Kuka saa palvella Jumalaa?

Mutta miksi pitäisi palvella Jumalaa?

Ohjeita Jumalan palvelijoille

Laajempi esitys asiasta sisältyy UUTEEN KATEKISMUKSEEN.

Takaisin Osmon kotisivulle