Oikeus, armo ja usko

Jeesuksen mukaan laissa tärkeintä on oikeus, laupeus ja uskollisuus. Vaikka nämä asiat ovat tärkeimpiä laissa, eivät ne siitä huolimatta ole kaikille ihmisille tärkeimpiä. Juutalaisille lain asiantuntijoille Messias sanoo:

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. (Kts. Matt 23:23).

Kreikkalaisen lähdetekstin mukaan kyse on käsitteistä krisis, eleos ja pistis.

Krisis tarkoittaa paitsi oikeutta, myös tuomiota ja totuutta sekä päätöksentekoa yleensä - oikeushan on totuudenmukainen tuomio. Koska Jumala on Totuus, on oikeuden, armon/laupeuden ja uskon/uskollisuuden välinen keskinäinen yhteys helppo ymmärtää.

Laupeuden, kr. eleos, synonyymejä ovat armo, armeliaisuus ja tietyssä mielessä myös sääli; nämä kaikki ovat rakkauden ilmentymiä. Koska Jumala on Rakkaus, on rakkaus tärkeintä, kunhan vain oikeudenmukaisuuden vaatima alaraja tulee täytettyä - sinä et saa koskaan tehdä pahemmin, kuin mitä sinua kohtaan on tehty. Oikeudenmukaisuus (silmä silmästä, satanen satasesta) on nollaraja. Laupeus on rakkautta yli oikeudenmukaisuuden vaatimusten.

Sanan pistis perusmerkitys on usko, luottamus. Ajattelevan ihmisen ensimmäinen tietoinen kysymys on se, mitä uskoa ja mitä ei. Usko Jumalaan on Elämän periaate, uskollisuus Elämälle on pidättyväisyyttä kaikesta, mikä ei ole Jumalasta.

Jeesuksen sanojen mukaan laissa on tärkeintä oikeus, laupeus ja uskollisuus. Tarkastelumme osoitti, että nämä ovat Jumalallisen olemuksen - TOTUUDEN, RAKKAUDEN JA ELÄMÄN - periaatteet. Mutta mikä on laki? Tähän kysymykseen Raamattu vastaa seuraavasti: "Käskyn päämäärä on rakkaus". (1.Tim 1:5).

Copyright ©: Osmo Pöysti

2002

Päivitetty 2003-07-31

Takaisin Osmon kotisivulle