Maailma on Jumalan peltomaa. Ensimmäistä satoa hän sai kylvöstään sinä päivänä kun Jeesus nousi kuolleista. Jo kauan sitä ennen hän oli kutsunut ja valinnut itselleen kansan, joka Egyptistä lähdön jälkeen alkoi viettää Uutislyhteen päivää profeetallisena ennakkoilmoituksena tulevan satokauden alusta. Satokausi Israelissa alkaa ohranleikkuusta; siksi myös Uutislyhteen päivää vietetään ohranleikkuun alussa. Tekstissä ##11 Uutislyhteen heilutus tarkastellaan Jeesuksen ylösnousemusta Vanhan Liiton antamien vinkkien valossa.

 

Osmo Pöysti

UUTISLYHTEEN HEILUTUS

Liittyy osana kirjaan Kristuksen morsian

Copyright ©: Osmo Pöysti

2005-2006

Kuru, Finland

tekstiaihio: 2006-07-20 …

Sivuja n. 9

Hebreankielinen raamattu alkaa sanoilla "Bereshit bara Elohim et-hashamajim …", jonka kääntäjät tavallisesti tulkitsevat merkitsevän samaa kuin "Alussa Jumala loi taivaat …" Aivan näin yksinkertaista se ei kuitenkaan ole. Kymmeniä vuosia sitten, kun istuin Risto Santalan raamattutunnilla Helsingin Raamattukoulussa, Risto kertoi, että hebrealainen teksti voidaan kääntää näinkin: "Esikoisessaan Jumala loi taivaat …".

Raamatun ensimmäinen sana on Reshit, joka tarkoittaa (Ison Raamatun tietosanakirjan mukaan) alkua, ensimmäistä, ensi hedelmää ja uutisviljaa. Se on johdannainen sanasta rosh, pää. Sen edessä oleva prepositio "be-" tarkoittaa jotakin, joka on jonkun sisässä. Raamatun alku siis todellakin tarkoittaa sitä, että "Esikoisessaan Jumala loi taivaat …".

Sama on sanottu myös Ilmestyskirjassa:

Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä …" (Ilm 3:14-15).

Vanhan Liiton jumalanpalvelusmenoihin sisältyvä uutislyhteen heilutus on esikuva Jeesuksesta. Hän on oleva kaikessa ensimmäinen, pää ja alku:

Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. (Kol 1:16-18).

Jeesus on luoksepääsemättömässä kirkkaudessa asuvan Jumalan kuva:

… ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. (Kol 1:15)

Jeesus on Isän Jumalan esikoinen:

Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit". (Hebr 1:6)

Jeesus oli Marian esikoinen. Maria oli kihlattu Joosefille, mutta Joosefille näytettiin uni, ja sanottiin, Jesajan ennustusta lainaten:

… "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. (Matt 1:23-25).

Jeesus on kuolleitten esikoinen, kts Ilm 1:4-6:

Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen (o protótokos ek ton nekrón - esikoinen kuolleista) ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt (loúsanti) meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen. (Ilm 1:4-6).

Jeesus on kuolemasta ylösnousseitten esikoinen:

… Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle". (1.Kol 15:20-25).

Jeesus on esikoinen monien veljien joukossa:

… Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. (Rm 8:29)

Uudislyhde sisältää selityksen osasta siitä mahtavaa sanomaa, joka Jeesukseen sisältyy. …….

 

Pyhä ja nuhteeton

…

 

Jeesus on siemen

 

12:23 Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.
12:24
Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.
12:25
Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. (Joh 12:23-25)

Pelto on maailma

Entisille paimentolaisille ja Egyptin orjille uutislyhde edusti uudenlaista elämänmuotoa - maanviljelystä. Mutta se oli myös kielikuva jostakin sellaisesta, jota he tuskin ollenkaan ymmärsivät. Mistä israelilaiset olisivat Siinain vuoren juurella voineet ymmärtää, että Lyhde oli kuva tulevasta hengellisestä sadosta, jonka ensimmäinen lyhde tulisi olemaan Jeesus?

Jumala kertoo tulevista tapahtumista etukäteen ja monin eri tavoin. Se, että lyhdettä voidaan käyttää vertauskuvana ihmisestä, tuli ilmi Joosefin näkemän unen kautta, josta Joosef kertoo veljilleen:

Kuulkaa, minkä unen minä olen nähnyt. Katso, me olimme sitovinamme lyhteitä (alumim) vainiolla, ja katso, minun lyhteeni (alummati) nousi seisomaan, ja teidän lyhteenne (alummoteihem) asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni (la'lummati)." (Kts. 1.Moos 37:6-7)

Kertomus Joosefista ja hänen veljistään on täysipainoinen esikuva Jeesuksesta, mutta Vanhan Liiton pyhille se oli vielä arvoitus ja meiltäkin sen tutkimiseen saattaa hyvin kulua pari viikkoa, jollet saa käsiisi jotakin valmista tutkielmaa, kuten esimerkiksi Veron Ashen saarnaa Joosefista. Vinkiksi sinulle, joka lähdet tutkimaan tätä esikuvallista selvitystä Jeesuksen elämästä kerron, että jo tekstin alku "anahnu mealmim alumim" ilmoittaa merkittävän sanoman: Me olemme lyhteiden sitojia.

Maailma on Jumalan viljelysmaa.

Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: "Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?" Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: "Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?" Mutta hän sanoi: "En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin (eis desmas) poltettavaksi, mutta nisu (ton siton) korjatkaa minun aittaani." (Matt 13:24-30)

Raamatun teksti on hyvin tarkka. Ohrasato kuvaa Jeesusta ja vehnäsato Jeesuksen seuraajia. Vuoden lopussa on sadonkorjuu, kr. "therismos", jossa tulokset lajitellaan ja käsitellään. Jeesuksen sanoja sadonkorjuu on "maailman loppu":

Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. (Matt 13:38-43)

Uutislyhteen heilutus

Jumalan juhlakalenteri julistaa Jeesuksen ja hänen seurakuntansa vaiheita alusta Tuhatvuotiseen valtakuntaan ja Ikuiseen Elämään saakka. Siinä on seitsemän vuotuisin toistuvaa juhlaa. Ensimmäiset juhlat sijoittuvat ohranleikkuun alkuun. Silloin teurastetaan pääsiäislammas, vietetään viikon pituista happamattoman leivän juhlaa ja tuodaan Jumalan eteen ensimmäinen ohralyhde:

(23:9) Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
(23:10) "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte (u-katsartem) sen viljaa (et-katsira), niin viekää papille (al-ha-kohen) viljastanne (katsirhem) uutislyhde (et-omer reshit). (23:11) Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.

(23:12) Ja sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön, vuoden vanha karitsa polttouhriksi Herralle, (23:13) ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi kaksi kymmenennestä lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle, sekä siihen kuuluvaksi juomauhriksi neljännes hiin-mittaa viiniä. (23:14) Älkääkä syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin…" (3.Moos 23:9-14)

Vanhan Liiton uhrit uhrattiin Ilmestysmajassa, ja myöhemmin Jerusalemin temppelissä. Jeesus antoi itsensä uhriksi Jumalalle Golgatan ristillä, Jerusalemin kaupunginmuurien ulkopuolella, suorittaakseen uutislyhteen heilutuksen taivaallisessa temppelissä:

Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! (Hebr 9:11-14)

Esikuvat toteutuvat Kristuksessa

Ihmisiän pituiseksi venyneellä matkallaan Egyptistä Luvattuun maahan Israel söi taivaallista leipää, mannaa. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut, että Israel olisi koko ajan erämaassa ja söisi tätä ihmeellistä leipää. Manna lakkasi heti seuraavan päivänä, jona Israel oli syönyt Luvatun maan ohrasatoa, mikä tapahtui nisan-kuun seitsemäntenätoista päivänä, kts. Joosua 5:10-12.

Kun israelilaiset olivat leiriytyneet Gilgaliin, viettivät he sen kuukauden neljäntenätoista päivänä, ehtoolla, pääsiäistä Jerikon arolla. Ja pääsiäisen jälkeisenä päivänä he söivät sen maan tuotteista happamatonta leipää ja paahdettuja jyviä, juuri sinä päivänä. Mutta seuraavana päivänä lakkasi manna, koska he söivät sen maan tuotteita; eivätkä israelilaiset enää saaneet mannaa, vaan he söivät sinä vuonna Kanaanin maan satoa. (Joos 5:10-12)

Päivämäärä on tärkeä, sillä se ilmoitti Jeesuksen ylösnousemuksen päivän. Ennen kuin Israel sitä tiesikään, se uutislyhteen heilutuksella kerran vuodessa juhlien julisti sanomaa siitä, että Jeesus on kaikessa ensimmäinen. Hän oli nouseva haudasta esikoisena eli uutisena kuolemaan nukkuneista, kts. Matt 27:52-53.

Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. (Matt 27:52-53)

Jeesus sanoi, että hän oli se manna, ja käski meidän syödä häntä, kts. Joh 6:22-59. Jakson lopussa hän vielä kerran sanoo:

Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti." Tämän hän puhui synagoogassa opettaessaan Kapernaumissa. (Joh 6:53-59).

Jeesus on ensimmäinen siitä sadosta, jonka maa Jumalalle tuottaa:

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. (Kol 1:14-20).

Kreikkalaisen Uuden Testamentin sana ap'arhi kuvaa hyvin sitä, että paras ja ensimmäinen osa kaikesta sadosta kuuluu tarjota Jumalalle ikään kuin uhriksi. Sanalla ap'arhi ei ole liene hyvää suomalaista vastinetta, koskapa raamatunkääntäjä näyttää kääntäneen sen vähän miten sattuu. Käännöksinä on käytetty sanoja "esikoislahja", "uutisleipä", "ensi hedelmä", "alusta alkaen", "esikoinen" ja "uutislahja".

 

Jeesuksen ylösnousemuksen todistajat

Pääsiäislammas teurastettiin Aviv-kuun neljäntenätoista päivänä, happamattoman leivän juhlaa vietettiin viidennestätoista päivästä kahdenteenkymmenenteen toiseen päivään asti ja uutislyhteen heilutus suoritettiin juhlaviikolle osuvan sapatin seuraavana päivänä, kts. 3.Moos 23:11. Uutislyhteen heilutuspäivä määräytyi siis sapatin mukaan viikon ensimmäiseksi päiväksi ja siitä päivästä lukien viidenkymmenen vuorokauden kuluttua oli viikkojuhla eli helluntai. Neljänkymmenen päivän aikana Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen useaan kertaan, kunnes hän kohosi taivaisiin:

Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. (Apt 1:6-12)

Kymmenen päivän kuluttua, helluntaina, eli viikkojuhlana toteutui Jumalan suunnitelman toinen vaihe:

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. (Apt 2:1-4)

Helluntaina Pyhällä Hengellä täytetyt Jeesuksen oppilaat olivat myös esikoisia, mutta esikoisia Kristuksen lunastamista ihmisistä, jotka Pyhässä Hengessä todistavat Jeesuksen ylösnousemuksesta:

Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille." (Paavali Festuksen edessä, kts. Apt 26:22-23)

Uskovien ylösnousemus

Kristus on esikoinen, uutislahja, joka jälkeen Kristuksessa kuolleiden ylösnousemus on vain ajan kysymys.

Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena (ap'arhí) kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena (ap'arhí) Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle". Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.
1.Kor 15:19-23

Jumalan uudistustyö alkaa Hengen uudistuksella, mutta katoamattoman ruumiin me saamme vasta ylösnousemuksessa:

Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja (kr. ap'arhi), mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
Rm 8:22-23

Roomalaiskirjeen 11 luvussa Paavali panee jauhot suuhun niille, jotka haluavat irrottaa Uuden Liiton Vanhan Liiton aikaisista perusteistaan:

Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa, sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Mutta jos uutisleipä (ap'arhí) on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. (Room 11:13-18)

Pyhä Henki on katsonut tarpeelliseksi jättää Raamatun lehdille maininnan siitä, kuka oli Aasian maakunnan ensimmäinen kristitty:

Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat, ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Tervehdys Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensi hedelmä (ap'arhi) Kristukselle. (Room 16:3-5)

Stefanaan perhekunta, kaikki sen jäsenet, olivat ensimmäiset, jotka tulivat Jumalan valtakuntaan Akaiasta, Kreikan tärkeimmästä maakunnasta.

Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. Mutta minä kehoitan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen. Olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisilleen ja jokaiselle, joka heidän kanssaan työtä tekee ja vaivaa näkee. (1.Kor 16:14-16)

Kreikkalaiset kirjoittivat kaikki sanat yhteen pötköön, ilman sanavälejä. Siksi sanan ap'arhi kääntäminen termillä "alusta alkaen" näyttää olevan OK:

Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen (ap'arhi) valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. (2.Tess 2:13)

Jaakob varoitti eksymästä, mutta mitähän Jaakobin tarkoittaa tekstillä "to einai imas ap'arhin tina ton autou ktismáton", jonka suomentaja on kääntänyt sanoilla "ollaksemme hänen luotujensa esikoiset"? Nähtävästi sitä, että me tulemme olemaan Uuden Luomakunnan esikoisia Kristuksessa silloin, kun nousemme kuolleista, ja käy ilmi, mitä meistä Kristuksen kaltaisuudessa tulee. Emmehän me nyt ymmärrä sitäkään, mikä on Kristuksen kirkkaus silloin, kun hän ei enää tule "orjan muodossa", vaan kuninkaallisessa, jumalallisessa loistossaan:

Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset (ap'arhí). (Jaak 1:16-18)

Israel on Jumalan esikoispoika, kts. 2.Moos 4:22. Siihen viitaten on mahdollista ymmärtää Jaakobin sanat myös niin, että hänen luotujensa esikoisia olivat ne Jeesuksen seuraajat, jotka jo Jeesuksen eläessä seurasivat häntä. Mutta silloin Jaakob itse, vaikka olikin "Herran veli", tuskin kuului heihin, sillä hänen uskoontulonsa lienee tapahtunut vasta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen.

Ilmestyskirjan tekstissä kuvataan sitä tilannetta, kun Kristuksen palaa taivaallisista häistä vaimonsa seurassa Öljymäelle, ja ottaa maan hallituksen:

Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi (ap'arhí) Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.
(Ilm 14:1-5)

Palmunoksat kuuluvat jo lehtimajan juhlaan:

Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä. Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen; viettäkää se seitsemännessä kuussa. Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." Ja Mooses puhui näistä Herran juhla-ajoista israelilaisille. (3.Moos 23:39-44)

 

siunaus oli esikoisen ..

 

 

Lyhde

Raamatun kuvakielessä lyhde tarkoittaa henkilöä. Kun asetamme tämän kuvakielen sanaan oikeaan tekstiyhteyteensä, saamme esiin siihen kätketyn merkityksen; esimerkiksi tästä kelvannee kertomus Joosefin unista; niissähän oli kaksitoista lyhdettä sekä aurinko ja kuu. Kertomuksessa aurinko, kuu ja yksitoista lyhdettä kumartavat Joosefin lyhdettä. Muistellaanpa tätä lastenkirjojen suosittua kertomusta tässä valossa:

Jaakobilla oli kaksi vaimoa ja 12 poikaa. Oikeastaan Jaakobilla piti olla vain yksi vaimo, Rivka, mutta morsiamen isä petti Jaakobin. Häissä ei noudatettu tavallista ohjelmaa, joiden mukaan sulhasen ja morsiamen piti mennä häähuoneeseen, ja ilmestyä sieltä vasta seitsemän päivän kuluttua juhlavieraiden joukkoon hääaterialle. Morsiamen isä Laban teki kuitenkin niin, että Jaakob juotettiin ensin humalaan, ja vasta sitten johdatettiin morsiamen luo. Tämä tehtiin siksi, että Laban halusi ensin naittaa vanhemman tyttärensä. Juopunut sulhanen ei edes huomannut, että morsian oli vaihdettu. Jaakob kyllä sai myöhemmin haluamansa vaimon, joka synnytti hänelle kaksi poikaa, Joosefin ja Benjaminin. Jaakobin varomattomien sanojen vuoksi Rivka kuitenkin kuoli toisen pojan synnytykseen.

Jaakobilla oli syynsä osoittaa orvoksi jääneelle Joosefille erityistä rakkautta, mutta muissa pojissa se herätti vihaa, jota Joosefin unet vain lisäsivät:

Hän näet sanoi heille: "Kuulkaa, minkä unen minä olen nähnyt. Katso, me olimme sitovinamme lyhteitä vainiolla, ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan, ja teidän lyhteenne asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni." Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: "Sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä?" Ja he vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. (1.Ms 37:6-8)

Lyhde on koodisana. Koodisanoista on se etu, ettei tarvitse kertoa koko tarinaa moneen kertaan. Raamatun koodisana "lyhde" tarkoittaa ihmistä.

 

Uutislyhde

Puolitoista tuhatta vuotta Israelin kansa toi jokaisen pääsiäissapatin jälkeisenä päivänä temppeliin ohralyhteen. Kun ohralyhde oli heilutettu Herran edessä, sadonkorjuu alkoi. Mutta kuten aina, juhlamenoihin sisältyvällä toimituksella oli myös profeetallinen sanoma, sanoma siitä, että Jumalan sadonkorjuun ensimmäinen hedelmä oli Jeesus:

23:9 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
23:10 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde.
23:11 Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.
23:12 Ja sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön, vuoden vanha karitsa polttouhriksi Herralle,
23:13 ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi kaksi kymmenennestä lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle, sekä siihen kuuluvaksi juomauhriksi neljännes hiin-mittaa viiniä.
23:14 Älkääkä syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. (3.Ms 23:9-14)

Uutislyhteen päivä

Israelin ajanlasku alkaa siitä, kun kansa vapautettiin Egyptin orjuudesta, kts. 2.Ms 12:2. Luonnollisen kuun 10 päivänä varattiin karitsa, joka teurastettiin 14 päivänä. Karitsan verellä siveltiin asumuksen ovenpielet, mutta karitsa itse syötiin.

 

 

Uutislyhteen päivänä tapahtui

Nooan arkki pysähtyi Araratille, kts 1.Ms 8:4

Israel ylitti Kaislameren, 2.Ms 14:

Israel söi Luvatun maan ensi satoa, Joosua 5:10-12

Haman hirtettiin, Ester 3:1-6

Jeesus nousi kuolleista, Joh 12:24, 1.Kor 15:16-20 ja esitti itsensä uutislyhteenä kaikkien tulevien sukupolvien edestä, kts. Matt 27:52-53:

27:50 Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
27:51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,
27:52 ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös.
27:53 Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle.

Uutislyhteen heilutus

Pikkupojasta lähtien me olemme aina mitanneet sitä, kuka meistä on ensimmäinen. Monta mustelmaa siinä touhussa on tullut, mutta sama peli vaan jatkuu. Avaat radion, ja kuulet siitä enemmän, mutta et kuitenkaan sitä, miten koko peli päättyy. Se tarina on kerrottu Ilmestyskirjassa. Kun tiedät lopputuloksen, menee väliaikatiedotteista, jotka kaiken lisäksi ovat vääriä, maku pois.

Jumala on ensimmäinen. Hänen valtansa ei ole uhattuna, mutta hän on katsonut hyväksi antaa harhaanjohdetuille ihmiselle tunnustaa tosiasiat ja lopettaa järjettömät pyrkimyksensä päästä jumalaksi Jumalan paikalle. Silloin taistelujen sijaan tulee Jumalan kunnioitus.

Jumalaa voidaan kunnioittaa vain palvelemalla häntä Hengessä ja Totuudessa. Koska Jumala on rakkaus, on rakkauden noudattaminen selkein ohjenuora, siitä, mitä Jumala ihmiseltä odottaa. Siksi Uuden Liiton käsky on hyvin yksinkertainen:

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. (Joh 13:34)

Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. (Joh 15:12-13)

Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. (Joh 15:17)

Jos Jumala olisi käynyt opettamaan tätä Vanhan Liiton kansalle, häntä ei olisi ymmärretty, eikä siihen olisi ollut perusteitakaan. Silloin Jumalaa palveltiin ilmestysmajassa siellä, missä se matkan eri vaiheissa milloinkin sattui olemaan, ja myöhemmin Jerusalemin temppelissä, niin kauan kuin Jumala siellä asui. Mutta kun ihmisestä tuli Pyhän Hengen temppeli, ei palvelun suunta ole Jerusalem, vaan Jumala itse.

Raamatun kertomukset esikoispoikien lunastamisesta, temppeliin tuotavista kymmenyksistä ja muilla vastaavilla uutislahjoista on kaikilla oma sanomansa siitä, että Jumala on aina ensimmäinen. Yksi tapa oli tuoda kaikesta sadosta uutislyhde Jumalan asumukseen, ja suorittaa sen heilutus. Vasta sen jälkeen katsottiin viljasadon käyttö omiin tarkoituksiin luvalliseksi.

Vilja Raamatun kielenkäytössä vastaa Jumalan kansaa, luste Paholaisen kylvöä:

Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: "Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?" Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: "Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?" Mutta hän sanoi: "En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani." (Matt 13:24-30)

Tämä oli tekstiaihio ##11 Uutislyhteen heilutus, kirjasta Kristuksen morsian siinä mallissa, kun se tänään 2006-07-20 sattuu olemaan.

Seuraava sivu: Mielenmuutos

Takaisin Osmon kotisivulle