Ihmisen luomisen ja pääsiäisen välillä tapahtuneilla asioilla on selvä syy-yhteys. Ensin ihminen joutui orjuuteen, mutta sitten ilmestyi Pelastaja, joka vastoin odotuksia ei tyrmännyt syyllistä, vaan voitti synnin kuolemalla sille itse ja nousemalla kuolleista, ikään kuin koko ongelmaa ei olisi ollutkaan. Kirjan KRISTUKSEN MORSIAN Luvussa ##08 Kevään juhlakausi tarkastellaan niitä ennakkoasetelmia, joita ratkaisemaan Kristus maan päälle saapui.

Osmo Pöysti

KEVÄÄN JUHLAKAUSI

Liittyy osana kirjaan Kristuksen morsian

Copyright ©: Osmo Pöysti

2005-2006

Kuru, Finland

2006-07-15

Sivuja nyt n. 15

Kristikunnalla on seitsemän vuotuista juhlaa. Niistä ensimmäinen on pääsiäinen ja viimeinen on seitsemän päivää kestävä lehtimajan juhla, jonka jälkeistä päivää, kutsutaan yksinkertaisesti kahdeksanneksi päiväksi. Kahdeksannella päivällä on symbolinen merkitys: sen vietolla julistetaan ikuista elämää Jumalan yhteydessä.

Kristikunnan seitsemän vuotuista juhlaa kuvaavat ihmiskunnan prosessia synnin orjuudesta iankaikkiseen elämään. Ensimmäinen juhla, pääsiäinen on vapautuksen juhla. Orjuudessa elävän ihmisen haaveissa pelkkä vapaus on jo korkea päämäärä. Mutta kun päämääränä on ikuinen elämä, on vapaus vasta alkua, ja sekin toteutuu vaiheittain hengen, sielun ja ruumiin osalta. Vasta kuolleitten ylösnousemuksessa viimeisetkin rajoitukset poistuvat.

Kristikunnan seitsemän vuotuista juhlaa jakautuvat kolmeen juhlakauteen. Kevään juhlakausi kestää kahdeksan päivää, ja siihen kuuluu paitsi pääsiäinen, myös happamattoman leivän juhla ja uutislyhteen heilutus. Kevään juhlakauden ensimmäinen suuri tapahtuma oli Israelin vapautus Egyptin orjuudesta ja toinen suuri tapahtuma oli Jeesuksen kuoleminen ristillä Golgatan kukkulalla Jerusalemissa ja nouseminen ylös kuolleista kolme päivää myöhemmin.

Muinaista Egyptiä pidetään loistavana suurvaltana, eivätkä maailman ihmiset näe israelilaisten orjuuttamistakaan mitenkään tuomittavana. Mutta mahtavan suurvallan orjat näkivät sen toisin. Israelille pääsiäinen merkitsi vapautusta orjuudesta ja kristikunnalle pääsiäinen on vapautus synnin vallasta. Synti orjuuttaa. Kysymys on siis samasta asiasta molemmilla kerroilla: vapautuksesta.

Ennen pääsiäistä tapahtuneet asiat ovat sellaisia, että niitä ei voi juhlia. Mutta niiden tunteminen selvittää sen, miksi pääsiäinen ja kristikunnan muut seitsemän juhlaa yleensä ovat olemassa.

 

Mitä ennen pääsiäistä tapahtui

Kun ihminen luotiin, hänen oli määrä tulla Jumalan kuvaksi ja hänen kaltaisekseen. Mutta kun luemme pari jaetta Raamatun alkulehdiltä, huomaamme, että paratiisin ihminen luotiin vain Jumalan kuvaksi:

(1:26) Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme (Na-aseh, H6213) ihminen kuvaksemme (be-tsalmeinu), kaltaiseksemme (ki-dmuteinu); ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
(1:27) Ja Jumala loi (Va-jivru, H1254) ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi (bara, H1254); mieheksi ja naiseksi hän loi (bara, H1254) heidät. (1.Moos 1:26-27)

Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeet eivät paljasta, milloinka ihminen luodaan Jumalan kaltaiseksi. Mutta Raamatun alun lyhyen luomiskertomuksen jälkeen Raamatun sivuilla, luvusta 2 alkaen, alkaa tarkempi kertomus samoista asioista. Niistä käy selville, että ensi vaiheessa luotiin ruumis ja sielu ja että näiden ominaisuuksien haltijaa voitiin sanoa Jumalan kuvaksi:

(2:4) Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin (be-habram, H1254). Siihen aikaan kun Herra Jumala teki (asot, H6213) maan ja taivaan, (2:5) ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, (2:6) vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
(2:7) Silloin Herra Jumala teki (jitser, H3334) maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli (jehi, H1961) elävä sielu. (1.Moos 2:4-7)

Tekstissä käytetään kolmea eri verbiä, jotka Strongin sanakirjan mukaan ovat H1254, barah, luoda; H6213, asah, tehdä ja H3335, jatsar, muodostaa. Tulos ilmoitetaan verbillä H1961, hajah, olla.

Jakeessa 1.Moos 1:17 sanottiin, että Jumala luo (jitser) ihmistä omaksi kuvakseen, be-tsalmo, ja 1.Moos 2:7 sanottiin tuloksen olleen elävä sielu, "nefesh chajja". Lupaustaan siitä, että hän myös tekisi (asah, H6213) ihmisen kaltaiseksemme (ki-dmuteinu), hän ei siis vielä täyttänyt:

Silloin Herra Jumala teki (jitser, H3334) maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli (jehi, H1961) elävä (chajja), H2416) sielu (le-nefesh, H5315). (1.Moos 2:7)

Se, mitä teksti sanoo sieluksi, on yksinkertaisesti hengitys. Tekstistäkin se käy selvästi ilmi, sillä Jumala puhalsi hengityksen, nefesh, ihmisen sieraimeen ja sillä puhalluksella ihminen laitettiin käyntiin. Uuden Testamentin kreikassa sielu on "psihi", vaikka raamatunkääntäjät joskus vääntävätkin sen elämäksi ja psykologit psyykeksi. Kysymys on kuitenkin sielusta, sillä ilman sitä ei ihmisen koneisto toimi.

 

Elävä sielu

Ihminen ei ollut ensimmäinen elävä sielu maan päällä, sillä samaa termiä "nefesh chajja" käytettiin jo viidentenä päivänä luoduista vesieläimistä ja linnuista, sekä kuudentena päivänä ennen ihmistä luoduista maaeläimistä. Se, että kr-38 kääntäjät käyttävät tässä eri termiä, kuin ihmisestä puhuttaessa, on sitä tavallista teologien hapatusta:

(1:20) Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja (nefesh chajja - eläviä sieluja), ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla".
(1:21) Ja Jumala (Va jivra) loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot (ve-et kol nefesh ha-chajja - ja kaikki elävät sielut), kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
(1:22) Ja Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä".

(1:23) Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.
(1:24) Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot (nefesh chajja - eläviä sieluja), kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja tapahtui niin:
(1:25) Jumala teki (Ve ja'as Elohim) metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. (1.Moos 1:20-25)

Suuret maaeläimet luotiin samana päivänä, kuin ihminen. Ihmisen tuli kuitenkin hallita niitä, kts. 1.Moos 1:28. Hallittavilleen Adam antoi nimet, sitä mukaa kun Jumala niitä hänen eteensä toi, kts. 2.Moos 2:18-20. Vaimolleen hän antoi nimen, joka oli sanan "ish", mies, feminiinimuoto "isha", miehetär, kts. 1.Moos 2:23.

 

Nimen anto ja valta

Ihmisen kyky tehdä havaintoja ympäristöstään ruokkii itseään. Syntyy halu tietää enemmän. Paratiisissa ihminen pääsi tutustumaan Jumalan luomakuntaan, eikä vain tutustumaan, vaan antamaan sille nimiä, sitä mukaa, kun se siihen tutustui:

Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva". Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. (Apt 2:18-20)

Nimen antaminen merkitsee valtaa. Se voi merkitä myös hyväksyntää ja rakkautta. Aatamin sukunimenä oli Ish, "mies", ja kun hän sai vaimon Herralta, hän antoi vaimolleen nimen "Isha", miehetär.

Aadamin oma nimi "adam" tarkoitti maata (adama) ja se oli Jumalan antama, sillä Jumala oli Adamia korkeampi. Siitä syystä Adamilla ei ollut lupa antaa Jumalalle nimeä. Vasta Mooses sai kunnian kuulla Jumalan nimen Jahveh, (tai: Jehovah). Nimen tulkitaan merkitsevään yksinkertaisesti "Minä olen". Tätä nimeä myös Jeesus käytti itsestään, kuten Uuden Testamentin kreikkalaisista teksteistä käy ilmi. Kreikaksi "minä olen" on "ego imi", mutta isä antoi hänelle nimen Jeshua, Jeesus.

Jumala oli antanut ihmiselle suuren tehtävän Paratiisin valvojana ja suojelijana. Se oli luottamustehtävä, sillä paratiisissa ei ollut aitaa tai muuria. Adamin tuli ottaa haltuunsa koko maa ja sitäkin suurempi tehtävä ihmistä odotti maan avaruuden hallitsijana, sillä se enkeliruhtinas, joka maan hallitsijaksi oli luotu, oli ennen Adamin luomista noussut kapinaan Jumalaa vastaan, eikä Jumala enää luottanut luotuihin olentoihin, vaan halusi hallitsijaksi omaan sukuunsa kuuluvan olennon - ihmisen.

Mutta ennen kuin Adam oli saanut tehtävänsä Paratiisissa päätökseen, vihollisen onnistui käyttää hänen tiedonhaluaan omiin tarkoituksiinsa. Adam söi kielletyn hedelmän. Hedelmässä oli kuoleman siemenet ja siitä asti Adamin suku on kantanut hedelmää kuolemalle.

Viettelijä oli saanut Eevan uskomaan, että tieto tekee ihmisen Jumalan kaltaiseksi. Eevan perässä myös Adam lähti etsimään tietoa Hyvän ja Pahan puun hedelmistä, vaikka hänen paratiisin vartijana olisi pitänyt olla ensimmäinen, joka hylkää pahan. Viettelijä, joka Eevan petti ja jonka perässä Adam lankesi syntiin, tuli paratiisin ulkopuolelta. Paratiisin ulkopuolella oli "keto", jonka viisain eläin, käärme, tuli puutarhaan ja houkutteli Adamin puolison syömään puusta, jonka hedelmissä piilivät kuoleman siemenet.

Jumalan suunnitelmassa Hyvän ja Pahan tiedon puulla oli vain kasvatustehtävä. Vaikka sen hedelmät näyttivät hyviltä, ei niitä pitänyt syödä. Tullakseen viisaaksi ihmisen oli hankittava tietonsa siten, että hän voi tutkia sen ennen sen mahdollista syömistä. Jumala itse auttoi Adamia alkuun kertomalla, että Hyvän ja Pahan tiedon puun hedelmistä ei pidä syödä.

Jumalan yhteyteen luodulla ihminen ei kokenut minkäänlaista tiedonpuutetta. Hänellä oli kaikki, jota hän pystyi vastaanottamaan. Hän saattoi kääntyä Jumalan puoleen, ja saada Jumalalta kaiken tarvittavan tiedon sekä hyvästä että pahasta. Näin hän myös välttyisi perättömältä tiedolta ja muulta höynäytykseltä. Mutta kiusaukseen lankeamisen takia yhteys Jumalaan katkesi. Vast'edes ihminen tulisi saamaan tietonsa korkeammasta elämäntasosta vain Jumalan ilmestyksen kautta, ja viimein, kun syntiongelma on ratkaistu, Pyhässä Hengessä.

 

Kaikkea tietoa ylempi

Jumalan tarkoitus oli luoda ihminen, joka olisi paitsi Jumalan kuva, myös hänen kaltaisensa. Jumalan kaltaisuus tarkoitti sitä, että ihmisellä tuli olla vapaa tahto. Siksi myös Adamin tuli saada vapaasti valita, halusiko hän syödä kielletyn hedelmän vai ei. Ja Adam söi. Mutta Hyvän ja Hyvän ja pahan tiedon puun hedelmät eivät olleet se korkein päämäärä, jonka saavuttaminen tekisi ihmisen Jumalan kaltaiseksi. Käärme petti Eevan, ja Adam menetteli vielä pahemmin: hän ei noudattanut Jumalan, vaan käärmeen neuvoa.

Käärmeelle tieto oli korkein sellainen ominaisuus, josta hän oli itse osallinen. Kun hän mainosti hyvän ja pahan tiedon hedelmien nauttimista keinona päästä Jumalan kaltaiseksi, hän puhui langenneen kerubin kieltä. Hän itse oli ylpistynyt suuresta viisaudestaan niin, että piti tietoa jumalallisena ominaisuutena. Luotuna olentona hän ei edes tajunnut sellaisia ominaisuuksia, jotka varsinaisesti ovat Jumalan ominaisuuksia. Rakkaus, Totuus ja Elämä olivat hänen käsityskykynsä ulottumattomissa hänen lankeemuksensa tähden. Ja näin kävi nyt myös Adamille ja hänen suvulleen.

Tieto ei koskaan korvaa viisautta. Ja Jumala, vaikka hän onkin ainut viisas, ei pidä sitä edes korkeimpana ominaisuutenaan. Hänen tärkein ominaisuutensa on Pyhyys, joka ilmenee Totuudessa ja Rakkaudessa. Siksi myös ihmisen luomisen tavoite on paljon korkeammalla kuin yhdellekään luodulle kohteelle koskaan suodut ominaisuudet. Tämä Jumalan opetussuunnitelma on lyhykäisesti ilmaistu Efesolaiskirjeessä:

… ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. (Ef 3:19)

Luodakseen ihmisen, joka olisi hänen kaltaisensa, Jumalan oli luotava ihminen, joka pystyisi rakastamaan. Mutta se voi tapahtua vain luomalla ihminen Kristuksen yhteyteen, että hänellä olisi jumalallinen luonto. Paavali kirjoittaa:

Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. (Ef 3:14-19)

Sielullisen viisauden korvaaminen hengellisellä elämällä

Jumala, joka on ainut viisas, torjuu kaiken pahan. Eräässä käskyssä hän sanoo, että hän on "kiivas (hebr. "kanna") Jumala", kts. 2.Moos 20:5. Jumalan kiivaus, "kanna", ei ole äkkipikaisuutta, kuten käännöksestä saattaisi päätellä, vaan ominaisuus, joka pitää Totuutta ja Rakkautta voimassa hänen luomakunnassaan. Siksi Jumala myös tuhoaa kaiken sen, mitä vastoin hänen neuvoaan tehty on.

Jumalan ja ihmisen erilaiset käsitykset viisaudesta johtuvat siitä, että Jumala on Henki, mutta paratiisin ihminen oli "elävä sielu", mikä Jumalan neuvosta luopumisen jälkeen ei enää pystynyt kehittymään. Jumalan päämääränä on kyllä luoda hengellinen ihminen, mutta synnin takia tähän kehitykseen tuli mutkia. Niistä Paavali kirjoittaa:

Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa"; ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi". (1.Kor 3:18-20)

Jumalan suunnitelma oli luoda ihminen "kuvaksemme ja kaltaiseksemme". Luomiskertomuksessa tämä prosessi pääsee kehittymään vain siihen asti, että Jumala loi hänet kuvakseen. Jumalan kaltaiseksi hän ei ehtinyt tulla. Hän ei ehtinyt syödä Elämän puusta, ennen kuin hänet jo ajettiin pois koko puutarhasta. Sitten kerrotaan:

Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni (ruhi) ei ole vallitseva (lo-jadun) ihmisessä (ba-adam) iankaikkisesti, koska hän on liha (basar). Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta." (1.Moos 6:1-3)

Verbi "dun" (Strongin H1777) tarkoittaa hallitsemista, tuomitsemista ja pyrkimistä johonkin päämäärään esimerkiksi taistelemalla. Jumalan Henki ei siis vallinnut ihmistä, ja jos ihmisessä sitä yli päätään oli, se jäi alakynteen. Vuoden 1923 raamatunkäännöksessä sanotaankin:

Silloin sanoi Herra: ei minun henkeni ole nuhteleva ihmistä ijankaikkisesti, sillä hän on erhetyksissänsä liha; sentähden olkoon hänelle aikaa sata kaksikymmentä ajast'aikaa. (1.Moos 6:3, Biblia eli Pyhä Raamattu, Helsinki 1923)

Samaan aikaan syntyivät ensimmäiset poliittiset yritykset ratkaista maailman ongelmat:

Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita (ha-gibborim). (1.Moos 6:4)

Pian koko se viisaus, jonka pariin käärme oli ihmisen johdattanut, tuli niin hallitsevaksi, ettei ihmisestä enää löytynyt mitään hyvää:

Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni". Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. (1.Moos 6:5-8)

Mitä on elämä?

Kreikkalaisessa Raamatussa käytetään elämästä kolmea sanaa: bios (bioV), psihi (yuch) ja zoi (zwh). Kukin näistä sanoista edustaa itselleen ominaista "elintasoa" jotka suurin piirtein vastaavat sitä, mitä koululaisten oletetaan opiskelevan biologian, psykologian ja uskonnon tunneilla.

Bioksen kotina on ruumis, psyyken elintilaa sanotaan sieluksi ja zoi pitää majaa ihmisen hengessä:

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne (pneuma-pneuma) ja sielunne (yuch-psihi) ja ruumiinne (swma-soma) nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. (1.Tess 5:23)

Uuden yksilön kehitys alkaa yhden ainoan biologisen solun hedelmöityksestä, ja pian rinnalle kehittyy myös psyyke, sielullinen elämä. Mutta tähän se kehitys sitten pysähtyykin, sillä se mikä lihasta on syntynyt, on liha. Koulumaailmassa on kyllä käytössä sanasta "zoi" johdettu sana zoologia, mutta sen puitteissa käsitellään vain eläinkuntaa.

Jumala on KAIKEN elämän lähde. Jumala itse on jo nimessään JHVH (luetaan joko Jahveh tai Jehovah) ilmoittanut olevansa Elämä eli "Olevainen". Siirtyäkseen eläinkunnasta elämän korkeimmalle tasolle katoavaisuuden lakien alainen ihminen tarvitsee vain pienen kipinän tätä jumalallista substanssia. Mutta itse ei ihminen voi Jumalaa lähestyä. Ihminen tulee hengellisestä elämästä osalliseksi ottamalla vastaan Jumalan itsensä hänelle antaman elämän siemenen.

Hengellisen elämän siemen on Jumalan sana. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumalan sana tuli Abramin luo:

Ahar ha-devarim ha-elle haja davar-Jehovah el-Avram ba-mahazee lemor: "Al tiraa Abram, Anohi magen lah, sekareihaa harbe meod. (1.Moos 15:1)

Mikä suomeksi on:

Näiden tapausten jälkeen Jumalan Sana tuli Abramille näyssä ja sanoi: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." (1.Moos 15:1)

Kirkkoraamatun m-38 tekstiin on lisätty sana "tämä", jolloin koko tekstin merkitys muuttuu niin, ettei alkuperäistä sanomaa siitä enää voi tunnistaa:

Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." (1.Moos 15:1)

Sama laittomuus on tehty myös kirkkoraamatun m-92 tekstiin:

Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi, ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri" (1.Moos 15:1, kr-92 mukaan).

Mutta mitä sanookaan Englannin ja ulkomaan bibliaseuran raamattu vuodelta 1923? Nyt kannattaa herätellä harmaata aivosolua, sillä tämän jälkeen minä kysyn, mikseivät sen kääntäjät valehtele, vaan kirjoittavat:

Kun nämä olivat tapahtuneet, tuli Herran sana Abramin tykö näyssä, sanoen: "älä pelkää, Abram, minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." (1.Moos 15:1, Biblia eli Pyhä Raamattu, Englannin ja Ulkomaan Bibliaseura, Helsinki 1923).

Kysymys on siitä, että Aabrahamille ilmestyi Jeesus. Toiset eivät vain halua sitä hyväksyä ovat valmiit vaikka vääristelemään Jumalan sanaa väitteensä tukemiseksi. Kohta tullaan myös siihen, miksi he niin tekevät, mutta luetaan vielä, miten koko tämä tapaus KR-1938 käännöksessä selostetaan:

(15:1) Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." (15:2) Mutta Abram sanoi: "Oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser."
(15:3) Ja Abram sanoi vielä: "Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä". (15:4) Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: "Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä". (15:5) Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä".
(15:6) Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. (1.Moos 15:1-6).

Myös jakeeseen 1.Moos 15:4 kääntäjät ovat lisänneet sanan "tämä", vaikka tässäkin kohdin Englannin ja Ulkomaan raamattuseuran raamatussa sanotaan: "Mutta katso, Herran sana tuli hänen tykönsä, sanoen: ei tämä sinua peri .." Ja että asia tulisi täysin selväksi, riittää, kun ajattelet seuraavaa lausetta: "Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: 'Katso taivaalle ja …'" Ei yksi raamatunlause rupea sinun kanssasi haastelemaan ja viemään sinua pihalle tähtiä katselemaan, vaan sen tekee Jeesus, jos hän sinulle henkilökohtaisesti ilmestyy ja niin hyväksi katsoo.

Sana, joka tuli Aabramin luo näyssä, oli sama Sana, joka pari tuhatta vuotta myöhemmin tuli lihaksi ja asui aikalaistensa keskellä Israelissa, kunnes hän nousi ylös haudasta ja nousi taivaisiin, tullakseen kohta sen jälkeen takaisin ja asettuakseen asumaan kaikkien niiden seuraajiensa sydämiin, jotka häntä tottelevat. Heti Johanneksen evankeliumin alussa tästä sanotaan:

Alussa oli Sana (o Logos), ja Sana (o Logos) oli Jumalan tykönä, ja Sana (o Logos) oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä (zoi), ja elämä (i zoi) oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. (Joh 1:1-5)

Kirkolliset teologit puhuvat mielellään siitä, kuinka filosofi Platon valmisti tietä "kristinuskolle" keksimällä käsitteen "logos", sana. Sana "logos" on kuitenkin vain kreikankielinen vastine hebrean sanalle "dabar", sana, asia, esine. Kun siis Johannes kirjoitti, että "Alussa oli Sana (o Logos), ja Sana (o Logos) oli Jumalan tykönä, ja Sana (o Logos) oli Jumala", hän ei lainannut oppiaan filosofeilta, vaan hänen tietolähteenään olivat Israelin Jumalan Pyhät Kirjoitukset, jotka olivat syntyneet tuhat vuotta ennen Platonia ja hänen oppejaan, ja joista parhaat, kuten tässä näkyy, olivat nekin Israelin Jumalan aarrekammiosta kotoisin.

Hebrean sanalla davar on monta merkitystä; mikä käy ilmi jo edellä tarkastelemamme lauseen suomalaisesta käännöksestä. Ensin se on käännetty "tapauksiksi" ja toisessa kohdassa "sanaksi":

Ahar ha-devarim ha-elle haja davar-Jehovah el-Avram ba-mahazee lemor: "Al tiraa Abram, Anohi magen lah, sekareihaa harbe meod. (1.Moos 15:1)

Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä (tämä) Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." (1.Moos 15:1)

Onneksi Abramille ilmestyi Sana itse, eikä mikään filosofinen älynväläys, sillä siinä Sanassa, joka Abramille ilmestyi, oli voima toteuttaa se, mitä hän puhui. Tämä myös selittää sen, miksi sanalla davar on monta merkitystä: Jumalan sanassa on voima toteuttaa itse itsensä. Ja jos joku epäilee, avatkoon radion - Jumalan vastustajat käyvät kovaäänistä sotaa Abramin jälkeläisiä vastaan joka päivä. Paholainen tuskin luulee koskaan voittavansa, mutta monia hän näyttää pystyvän höynäyttämään.


Meidän, siis meidän, jotka olemme Abrahamin jälkeläisiä uskon perusteella, tulee käyttää Sanaa, sillä Pyhässä Hengessä lausutussa Sanassa on voima, joka toteuttaa itse itsensä. Se on sitä todellista alkuvoimaa, se Jumalan voima, se on enemmän kuin Big Bang! Mutta jos istut hiljaa, on turha ihmetellä, kuinka vastustaja elämöi. Hengen ylivalta aineen yli toteutuu ei suinkaan sinun mielesi tai hengellisen ylpeytesi kautta, vaan Sanan kautta. Jos puhut Sanan uskossa, Jumala toteuttaa sen, ilman että sinä olisit mitään muuta kuin Herran palvelija, mutta jos puhut turhia sanoja, joudut niistä tilille.

Jumalan sana on Jeesus. Sanassa "Jeesus" Jumalan nimi JHVH esiintyy yhdyssanan osana lyhennetyssä muodossa "Je", kuten useissa muissakin Vanhan Testamentin nimissä. Tämän nimen sanoma on siinä, että Jumala on, oli ja tulee olemaan ja nimenomaan hän on Elämä. Tämä sama asia tulee myös hyvin esiin muutamissa Jeesuksen käyttämissä sanonnoissa, vaikka ne ovatkin käännöksiä hebreasta tai arameasta kreikkaan, joten niiden löytäminen Uudesta Testamentista edellyttää jonkin asteista kreikan kielen hallintaa. Tyypillinen tapaus on lastenkirjoissa usein esiintyvä kertomus siitä, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn. Tässä, kuten muissakin vastaavissa kertomuksissa Jeesuksen käyttämä avainsana on "ego ime", minä olen:

Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: "Se on aave", ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen (kr. "ego ime" - minä olen); älkää peljätkö". (Matt 14:22-27)

Vihollisille pelkkä Jumalan olemassaolo on suuri vihan aihe, haaste ja lopulta tuomio. Katsotaanpas vaikka mitä juutalaisten uskonnolliset johtajat tekivät, kun Jeesus sanoi olevansa:

Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!" Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut (kr. "ego imi" - minä olen)". Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. (Joh 8:57-59).

Hollmingin telakalla Raumalla minulla oli venäläinen työtoveri, Sudoimportin tarkastaja Ivanov, joka kertoi miten ihmiset kuolevat, kun kuula osuu heihin. Ivanov kertoi, että ihminen on takapainoinen, ja heti kun kuolettava luoti tunkeutuu ihmiseen, ensimmäisenä pettää tasapainoaisti ja ihminen kaatuu taaksepäin maahan. No nyt voimmekin jo lukea, miten kävi niille Jeesusta vangitsemaan tulleille juutalaisille silloin, kun Jeesus sanoi heille sen, mikä kreikkalaisessa käännöksessä on kerrottu sanoilla "ego imi" - minä olen - ja vieläpä kolmeen kertaan:

Niin Juudas otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan. Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä se olen (Ego imi - Minä olen)". Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun hän siis sanoi heille: "Minä se olen (Ego imi - Minä olen )", peräytyivät he ja kaatuivat maahan. Niin hän taas kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?" He sanoivat: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus vastasi: "Minähän sanoin teille, että minä se olen (kr. "ego imi" - minä olen). Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä"; että se sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut: "En minä ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet minulle antanut". (Joh 18:3-9)

Mutta minunhan piti kirjoittaa kolmenlaisesta elämästä, niistä, joista kreikassa käytetään sanaa bios, psihi ja zoi. Oletko muuten huomannut, että sanaa zoi, elämä, käytetään myös naisen nimenä muodossa Zoja? Hieno nimi! Siitä, kun tämä Elämä Kristuksessa ilmestyi, ottaakseen pois maailman synnit ja myös synnyttämään uutta elämää, kirjoittaa Johannes näin:

Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. (Joh 1:11-13)

Raamatun kielikuvissa biologinen elämä rinnastetaan vereen ja veri sieluun eli psyykeen. Joskus kääntäjät eivät ole tätä tajunneet ja ovat kylmästi raakanneet pois sanan veri sieltä, missä se on heidän mielestään on ollut tarpeeton. Paavalin Areiopagin puhekin tulee paremmin yhteensopivaksi muiden saarnojen kanssa, kun siinä kaikki elämän tasot saavat esiintyä kukin oikeilla paikoillaan.

Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän (zoin) ja hengen (pnoin) ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta (kr.: eks enos haimatos - yhdestä verestä) asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme (zoomen) ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa'. (Apt 17:24-28)

Biologinen elämä on katoavaista ja psyykekin on turmeltunut, niin että se on "naulittava ristille", kts. Lk 9:23-24, sitä varten että se voitaisiin uudistaa:

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä (tin psihin autou), hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä (tin psihin autou) minun tähteni, hän pelastaa sen.

Hengellinen elämä on ikuista. Mutta tämänkin asian ymmärtämisessä on omat vaikeutensa. Oikeata hengellistä elämää on vain Jumalan yhteydessä, koska vain Jumala yksin on itsenäinen Elämä, mutta on olemassa henkiolentoja, myös sellaisia, jotka ovat luopuneet yhteydestään Jumalaan ja ovat samalla menettäneet myös muut Jumalallisen elämän ominaisuudet, Totuuden ja Rakkauden.

Jumalasta luopuneet henkivallat ovat Jumalan luomia, mutta Jumalasta luovuttuaan esiintyvät itsenäisinä Jumalan kilpailijoina, ja esittävät tavallisesti paljon paremmalta kuulostavia tarjouksia, kuin Jumala itse.

On hyvä tietää, että Jumala yksin on Rakkaus, Jumala yksin on Totuus ja Jumala yksin on Elämä, ja että hänen luokseen tullaan vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Tästä on kuitenkin se etu, että mikä tahansa henkivalta, joka ei tunnusta Jeesusta lihaan tulleeksi Jumalan pojaksi, ja omaksi, henkilökohtaiseksi Herrakseen, voidaan ajaa pois hyvin yksinkertaisin keinoin: Vaatimalla häntä tunnustamaan Jeesuksen herruus, ja jollei hän sitä tee, käskemällä häntä poistumaan Jeesuksen nimessä.

 

Miten synnytään?

Luomisjärjestyksen mukaan jokainen olento synnyttää lajilleen ominaisia poikasia. Adam oli maasta, joten hänelle ei voinut syntyä hengellisiä jälkeläisiä, mikä käy ilmi näistä Jeesuksen sanoista Nikodemokselle:

Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. (Joh 3:6)

Jeesuksen isänä ei ollut Adam, eikä kukaan hänen suvustaan, vaan Jumalan Henki:

Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. (Luuk 1:34-35)

Jumala ei tee itselleen poikia; hän synnyttää niitä:

Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa."
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"
Jeesus vastasi:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."
Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?"
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:
"Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! (Joh 3:1-10)

Nikodemos oli rabbi, opettaja. Oppikirja oli Vanha Testamentti. Ollakseen pätevä opettaja, Nikodemoksen olisi pitänyt pystyä selittämään "hengelliset hengellisesti". Koska uudestisyntyminen on hengellinen tapahtuma, sillä ei ole vastinetta fysikaalisessa maailmassa, ja siksi sitä selitetään fysikaalisesta maailmasta otetuilla kielikuvilla. Vanhan Testamentin kirjoitukset käyttävätkin fysikaalisesta maailmasta otettuja, luonnollista syntymää koskevia esimerkkejä hengellisen syntymän opettamiseen, mutta Nikodemos ei ollut tätä tajunnut, vaan väittää koko ilmoitettua totuutta vastaan huomauttaessaan Jeesukselle, ettei ihminen "voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä". Vastauksessaan Nikodimokselle Jeesus sanoo:

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh 3:16)

Ensimmäinen asia, joka tästä vastauksesta käy ilmi, on se, että hengellinen elämä syntyy Jumalan rakkauden vaikutuksesta. Sanon tämän siksi, sillä monet luulevat, että ihminen pelastuu, kun hän lakkaa tekemästä syntiä, mutta sellaiset väitteet ovat silkkaa sekoilua. Ihminen pelastuu, kun hän "korottaa Jeesuksen", antaa hänelle sen arvon ja tunnustaa sen nimen, joka hänellä Jumalan poikana on. Ja ettei ihminen ainoastaan pelastuisi oikeudenmukaisesta rangaistuksesta, Jumala antaa iankaikkisen elämän sille, joka hänen poikaansa uskoo.

Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. (Joh 3:11-19)

Jumala synnyttää Sanan kautta ensin uskon Poikaansa, ja kun usko on syntynyt, se toteuttaa itse itsensä. On kuitenkin muistettava, että Jumala synnyttää lapsia vain rakkaudesta. Jos ihminen ei rakasta häntä, ei hedelmääkään synny:


Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt." (Joh 3:20-21)

Uudestisyntyminen

Ennen kuin ihmistä voitiin sanoa Jumalan kaltaiseksi, hänellä tuli olla Pyhä Jumalan Henki. Hänet me tapasimme jo Raamatun toisessa jakeessa:

Alussa (Be-Reshit) loi Jumala (Elohim) taivaan ja maan.
Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki (Ruah Elohim) liikkui vetten päällä. (1.Moos 1:1-2)

Luomisprosessi on pitkä. Nyt eletään vielä kuudetta päivää, ja vasta sen lopulla Kristuksessa kuolleet nousevat iankaikkiseen elämään, jonka he nyt omistavat vain uskon kautta:

Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. (1.Kor 15:20-24)

Ensimmäinen Adam oli maasta. Jumalan kaltaiseksi ihminen luodaan Kristuksessa. Nyt luotavina olemme me, kunnes tulemme Kristuksen kaltaiseksi, joka on taivaallisen kuva:

Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.
Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. (1.Kor 15:45-50)

Raamattujen mukaan valmiissa ihmisessä on kolme Jumalalle osaa - ruumis, sielu ja henki - kaikki Jumalalle pyhitettyjä ja erotettua, kts. 1.Tess 5:23. Henki on kuitenkin jotakin aivan muuta, kuin hengitys. Henki on osallisuutta Jumalalliseen elämään. Siitä käytetty sana on hebreassa "ruah" ja kreikassa "pneuma". Ruumis, sielu ja henki edustavatkin kolmea erilaista elämän tasoa tai muotoa. Paratiisissa kolmatta, jumalallista tasoa edusti Elämän puu. Mutta Jumalia ei luoda. Jumalan lapset syntyvät, ja syntyminen on valintojen tulosta. Ihmisen valittavana oli kaksi vaihtoehtoa: Elämä ja Tieto elämästä ja kuolemasta:

Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun. (1.Moos 2:9)

Ensimmäinen ihminen valitsi väärin. Tottelemattomuuden tähden hänet ajettiin pois Jumalan puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Ja pian tapahtui Adamin suvun keskuudessa ensimmäinen murha: Kain tappoi veljensä Abelin.

 

Veri ja Sielu

Ensimmäisen kerran hebrean sana "dam", veri, esiintyy kertomuksessa siitä, kun Kain tappoi Aabelin:

Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: "Menkäämme kedolle". Ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin Herra sanoi Kainille: "Missä on veljesi Aabel?" Hän vastasi: "En tiedä; olenko minä veljeni vartija?" Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä." (1.Moos 4:8-12)

Hengityksen eli "sielun" tehtävä on välittää happea ruumiin tarpeisiin. Mutta koska ihminen, samoin kuin eläimetkin ovat Jumalan luomia, rakastaa hän niitä. Jumala on myös oikeudenmukaisuuden vaalija. Siksi Aabelin veri "huutaa" maasta. Aabelin veri vaatii oikeudenmukaisuutta, ja koska Jumala on elävien Jumala, ei hän anna jonkun Kainin tai muun vihollisen päästä itsestään voitolle. Hän on herättävä Aabelin ja Kainille ja määrää heille sen osan, jonka he ovat itselleen voittaneet. Jos kysymys olisi pelkästään inhimillisistä saavutuksista, menisivät molemmat helvettiin, mutta Aabel oli uhrannut sellaisen uhrin, johon Jumala mielistyi. Kainin verettömään uhriin Jumala ei mielistynyt.

Kain ja Aabel olivat Adamin lapsia. Adam oli tullut syylliseksi Jumalan edessä jo ennen poikiensa syntymää, ja oli luonnollista, että pojat halusivat lepyttää Jumalan välttyäkseen Jumalan vihalta. Mutta keinot, joita he käyttivät, määräsivät tuloksen. Kain toi Jumalalle parhaita saavutuksiaan maanviljelyksen alalla. Oikeastaan hänen uhrinsa ei ollut uhri ollenkaan, se oli ylpeyden osoitus, kainilaisen kansantalouden saavutusten näyttely. Hän oli valinnut uhrikseen vehnät, mikä ei tietenkään voinut edustaa hänen sieluaan Jumalan edessä. Toisin oli Aabelin uhrin. Hän uhrasi puhtaan eläimen puolestaan, koska hän itse ei ollut kelvollinen lähestymään Jumalaa.

Ennen lopullisen vanhurskauden toteutumista Jumala kasvattaa uuden sukupolven uutta, Luvattua Maata varten. Koulutuksen alkuvaiheessa Jumala sanoi:

Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö verta, mitä tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, minä käännän kasvoni ja hävitän hänet kansastansa. (3.Ms 17:10)

Heti seuraavassa jakeessa Jahveh - hän joka oli, on ja tuleva on - sanoo jotakin sellaista, mikä selvittää koko verensyöntikiellon:


Sillä lihan sielu (nefesh ha-basar) on veressä (ba-dam), ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille (oik. teidän sieluillenne) sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu (nefesh) on siinä. (3.Ms 17:11)

Hengitys, "nefesh", on sama kuin sielu. Sama merkitys on Uuden testamentin sanalla "psihi", joka sekin on johdannainen sanasta, joka tarkoittaa hengitystä. Kreikan sanasta "psihi", psyyke, raamatunkääntäjät käyttävät mielellään sanaa "elämä", mutta tulos on harhaanjohtava, sillä kyse on silloinkin vain sellaisesta sielullisesta elämästä, josta jopa eläimet ovat osalliset.

Kreikan kielessä on myös sielullista elämää (kr. psihi) korkeampaa elämäntasoa merkitsevä sana "zoi" ja sitä alempaa elämäntasoa merkitsevä sana "bios". Sanaa "zoi" käytetään silloin, kun puhutaan ikuisesta elämästä, ja sanaa bios esimerkiksi kasvimaailmaan kuuluvista asioista.

Jumalan luomistyön päämäärä on hengellinen ihminen, jossa on kolme osaa: henki, sielu ja ruumis. Ensimmäisenä luotiin ruumis, jonka Jumala pani käyntiin puhaltamalla häneen hengityksen:

Silloin Herra Jumala teki (Va-jitser Jehovah Elohim/Ja muodosti…) maan tomusta ihmisen ja puhalsi (va-jippah) hänen sieramiinsa (be-appav) elämän hengen (nishmat hajjim), ja niin ihmisestä tuli elävä sielu (le-nefesh chajja). (1.Moos 2:7)

Elämä on Jumalan ominaisuus ja hänen yksinoikeutensa. Hänen luotunsakin elävät, mutta vain hänen yhteydessään. Tekstissä esiintyvä ilmaisu "nishmat chajjim" (elämien henget, elämien hengitykset) on monikollinen muoto sanasta nefesh chajja, mikä kertoo siitä, että kyseessä ei välttämättä ole tämä korkein elämän laatu, vaan lihallinen elämä, sielu.

Ihminen ei ollut ensimmäinen elävä sielu maan päällä, sillä samaa termiä "nefesh chajja" käytettiin jo viidentenä päivänä luoduista vesieläimistä ja linnuista, sekä maaeläimistä, jotka luotiin kuudentena päivänä ennen ihmistä:

Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja (nefesh haja), ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla". Ja Jumala loi (Va-jivra) suuret merieläimet (et-ha-taninim ha-gedolim) ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot (kol nefesh ha-chajja), kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut (kol of kanav), kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. (1.Moos 1:20-21)

Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot (nefesh chajja), kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja tapahtui niin: Jumala teki (Ve-ja'as Elohim) metsäeläimet (et-hajat), kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet (ve-et-ha-behema), kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat (ve-et-kol-remes), kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. (1.Moos 1:24-25)

Synnin takia koko luomakunta joutui katoavaisuuden lakien alaiseksi. Jumala oli kuitenkin ottanut aloitteen käsiinsä jo paratiisissa tehdessään Aatamille ja Eevalle puvut eläimen nahasta. Nahkansa menettäneen eläimen veri oli siis jo tavallaan uhrieläimen veri.

 

"Viisauden" hävitys

Jumala hävittää sen viisauden, jonka ihminen sai laittomuutta tekemällä Hyvän ja Pahan tiedon puun hedelmien siemenistä:

Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi". (1.Kor 1:19)

Käärmeen viisaus hävitetään ristin kautta:

(1:18) Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. (1:19) Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi".
(1:20) Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
(1:21) Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, (1:22) koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, (1:23) me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, (1:24) mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. (1.Kor 1:18-24)

Jumalan viisaus

Roomalaiskirje on Raamatun ainut systemaattisen teologian kokonaisesitys, ja paras koskaan kirjoitettu sellainen, ja se päättyy Jumalan ylistykseen:

Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen. (Room 16:27)

Ihmisen viisaus on mahdollista vain siten, että hänellä on yhteys Jumalaan, kaiken viisauden lähteeseen, ja että hän käyttää sitä viisautta, jonka hän Jumalalta saa. Mutta tämäkään viisaus ei ole itsetarkoitus, vaan se kiitos, jonka se viisaassa henkilössä aiheuttaa:

Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen. (Room 16:25-27)

Itsekeskeinen ihminen saattaa tulla Jumalan luo apua saamaan, mutta harvat palaavat Jumalan luo kiittämään avun saatuaan:

Ja kun hän (Jeesus) oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa. Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä kymmenen pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi; ja he korottivat äänensä ja sanoivat: "Jeesus, mestari, armahda meitä!" Ja heidät nähdessään hän sanoi heille: "Menkää ja näyttäkää itsenne papeille". Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat.

Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?" Ja hän sanoi hänelle: "Nouse ja mene; sinun uskosi on sinut pelastanut". (Luuk 17:11-19)

Tarinan opetus on siinä, että vaikka Jumala parantaa ihmisiä, hänellä on annettavana enemmän kuin pelkkä fyysinen parannus. Se, joka palaa kiittämään parannuksestaan, saa iäti asua Jumalan huoneessa. Ajatteles nyt tätä itse: Kun Jumala rakastaa sinua niin, että hän antaa poikansa toteuttaa halunsa uhrautua ristillä sinun puolestasi, niin pitääkö sinun kiittää häntä vai ei? Ja jos pitää, niin onko se sinun puoleltasi pelkkä muodollisuus, vai osoitatko sinä kiitoksellasi vastarakkautta Jumalaa kohtaan?

Jumalan rakkaus kestää hyvin sen, että ihmiset tulevat hakemaan apua ja saavat sitä, mutta sitten unohtavat Jumalan, kunnes uusi vaikeus heitä kohtaa. Kristillisissä kokouksissa käy paljon sellaisia ihmisiä, jotka tulevat sinne "kohdatakseen Jumalan", hakemaan pientä piristystä arjen harmauteen, etsimään inspiraatiota, tai vaikkapa uusia hampaita, jos entiset ovat tylsyneet. Mutta Jumala haluaa asua kansan keskuudessa. Hän haluaa muuttaa sinut asumuksekseen, temppelikseen ja ilmestyä sinussa, ja silloin ei puhuta enää Jumalan hengen kosketuksesta vaan Jumalan läsnäolosta.

Jumalan läsnäolo ihmisessä on ihmeellinen ja hyvin konkreettinen asia. Jos sillä on joku tunnusmerkki, niin se on ylistys ja kiitos. Jumala haluaa kuulla sinun äänesi!

Kuvittele itsesi Jumalan asemaan. Sinä teet pitkän ja rasittavan matkan rakastamiesi ystävien luo, ja iloitset suunnattomasti, kun vihdoin näet heidän kasvonsa. Mutta mitä tekevät ystäväsi? He puhuttelevat sinua kohteliaasti sukunimeä käyttäen, tarjoavat hienon illallisen, ja toivottavat sinut tervetulleeksi ensi vuonna uudestaan? Koska olen joskus ollut sellaisessa tilanteessa, voin kertoa millaista se on: itkunsekaista iloa. Iloa, koska näin heidät, ja itkua, koska minua puhuteltiin kuin kunniavierasta, mutta kuitenkin vierasta.

 

Ohranleikkuun aika

Kevään juhlakausi ajoittuu Israelissa ohranleikkuun alkuun. Ohra on eräs Raamatun salakielen termi, joka tarkoittaa Jeesusta ja syntien sovitusta. Kannattaa siis kiinnittää huomiota paitsi päivämääriin, myös sellaisiin avainsanoihin kuin ohranleikkuu, sillä niissä annetaan lisäselvityksiä pääsiäisen ajan tapahtumiin, syntien anteeksiantoon ja pelastukseen liittyvistä aiheista. Ennen kuin etenemme kirjan KRISTUKSEN MORSIAN seuraavaan lukuun, joka on ##09 Pääsiäinen, luetaan tämä yksi tarina Toisesta Samuelin kirjasta:

Daavidin aikana oli nälänhätä, jota kesti kolme vuotta peräkkäin; silloin Daavid etsi Herran kasvoja. Herra vastasi: "Saulin tähden, verivelan alaisen suvun tähden, koska hän surmasi gibeonilaiset". Niin kuningas kutsui gibeonilaiset ja puhutteli heitä. Mutta gibeonilaiset eivät olleet israelilaisia, vaan amorilaisten jätteitä, ja israelilaiset olivat vannoneet heille valan, mutta Saul oli kiivaillessaan israelilaisten ja Juudan puolesta koettanut hävittää heidät.

Daavid sanoi gibeonilaisille: "Mitä minun on tehtävä teidän hyväksenne, ja millä minun on teidät sovitettava, että siunaisitte Herran perintöosaa?"

Gibeonilaiset vastasivat hänelle: "Ei ole meidän ja Saulin sekä hänen sukunsa välillä kysymys hopeasta eikä kullasta, eikä meillä ole valtaa surmata ketään Israelissa". Hän sanoi: "Mitä sitten vaaditte minua tekemään teidän hyväksenne?"
He vastasivat kuninkaalle: "Sen miehen, joka tahtoi meidät lopettaa ja joka aikoi hävittää meidät, niin ettei meillä olisi missä olla koko Israelin alueella, sen miehen jälkeläisistä luovutettakoon meille seitsemän miestä lävistääksemme heidät paaluihin Herralle Saulin, Herran valitun, Gibeassa".

Kuningas sanoi: "Minä luovutan". Mefibosetin, Saulin pojan Joonatanin pojan, kuningas kuitenkin säästi Herran valan tähden, joka oli heidän välillänsä, Daavidin ja Joonatanin, Saulin pojan, välillä. Mutta kuningas otti Rispan, Aijan tyttären, kaksi poikaa, Armonin ja Mefibosetin, jotka tämä oli synnyttänyt Saulille, sekä Meerabin, Saulin tyttären, viisi poikaa, jotka tämä oli synnyttänyt Adrielille, meholalaisen Barsillain pojalle, ja luovutti heidät gibeonilaisten käsiin; ja nämä lävistivät heidät paaluihin vuorella Herran edessä, niin että ne seitsemän sortuivat kaikki yhdessä. Näin heidät surmattiin elonleikkuun ensimmäisinä päivinä, ohranleikkuun alussa.
Silloin Rispa, Aijan tytär, otti säkin ja levitti sen kalliolle, ja se oli hänen vuoteenaan elonleikkuun alusta siihen asti, kunnes sade taivaasta vuoti heidän päällensä, eikä hän sallinut taivaan lintujen päivällä eikä metsän eläinten yöllä tulla heidän päällensä. Kun Daavidille kerrottiin, mitä Rispa, Aijan tytär, Saulin sivuvaimo, oli tehnyt, meni Daavid ja otti Saulin ja hänen poikansa Joonatanin luut Gileadin Jaabeksen miehiltä, jotka olivat varkain ottaneet ne siltä torilta Beet-Seanista, jolle filistealaiset olivat heidät ripustaneet silloin, kun filistealaiset surmasivat Saulin Gilboassa. Ja hän toi sieltä Saulin ja hänen poikansa Joonatanin luut. Myös paaluihin lävistettyjen luut koottiin ja haudattiin yhdessä Saulin ja hänen poikansa Joonatanin luiden kanssa Benjaminin maahan Seelaan, Saulin isän, Kiisin, hautaan. Tehtiin kaikki, mitä kuningas oli käskenyt. Niin Jumala leppyi maalle.
(2.Samuel 21:1-14)

 

Seuraava luku: Pääsiäinen

Takaisin kirjan KRISTUKSEN MORSIAN pääsivulle

tai

Osmon kotisivulle