Viidennen Mooseksenkirjan lause "S'ma Israel, Jehovah eloheinu Jehovah ehad" on juutalaisuuden uskontunnustus. Suomeksi tämä Mooseksen jäähyväispuheeseen sisältyvä lause on käännetty näin: "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi". Kysymys on kuitenkin paljon suuremmasta asiasta, kuin pelkästä yksijumalaisuuden julistuksesta. Mutta mistä, sitä tarkastelemme tekstissä ##Yhteys

Osmo Pöysti

YHTEYS

Liittyy osana kirjaan Kristuksen morsian

Copyright ©: Osmo Pöysti

2005

Kuru, Finland

Jpm 2005-11-05

Sivumäärä: 23

 

Ihmiselle, joka ei tunne Jumalaa, Jumalan rajoittuneisuus saattaa olla yllätys. Kuitenkin Psalmin 119 kirjoittaja väittää:

Kaikella täydellisellä on rajansa. (Kts. Ps 119:96).

Jumalan vastustajat ovat tietyssä mielessä oikeassa: Heidän asevarastoissaan on paljon sellaista, mitä Jumalasta ei löydy hakemallakaan. Kun Jumala puhuu, hän puhuu aina totta. Kun hänen vastustajansa puhuvat, heidän puheensa saattaa olla valhe tai toinen valhe. Totuuden vastaisia väittämiä voi periaatteessa esittää kuinka paljon tahansa, jos ei satu olemaan Jumala, joka puhuu aina totta.

Valheen elinkaari on tavallisesti lyhyt, jonka jälkeen se tavallisesti korvataan uudella valheella. Valhe, olipa se kuinka taidokas tahansa, vie aina umpikujaan. Valheella ei ole kehitysmahdollisuuksia kuin kuoleman suuntaan, ja kun se on saavutettu, päättyy sekin "edistys". Mitään hyvää ei valhe pysty tuottamaan. Siksi, jos haluat edistyä positiivisesti, sinun on tunnettava Jumala.

Jumalan rajoittuneisuudesta on etsijälle yksi suuri etu: Jumala ei muutu. Hän oli Rakkaus ennen aikojen alkuja, ja vielä iankaikkisuudessakin hän on Rakkaus. Mitään ei ole muuttunut. Jumalan sanan varaan voi rakentaa pysyviä saavutuksia:

Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa. Sinun uskollisuutesi kestää polvesta polveen, sinä perustit maan, ja se pysyy. Sinun järjestyksesi mukaan ne pysyvät vielä tänä päivänä, sillä ne kaikki ovat sinun palvelijoitasi. Ellei sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni. En minä ikinä unhota sinun asetuksiasi, sillä niillä sinä minua virvoitat. Sinun omasi minä olen, pelasta minut, sillä sinun asetuksiasi minä kysyn. Jumalattomat väijyvät minua, tuhotakseen minut, mutta minä tarkkaan sinun todistuksiasi. Kaikella täydellisellä on rajansa - sen olen nähnyt - mutta sinun käskysi ovat ylen avarat. Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen. (Ps 119:89-97).

Jumalan rajoittuneisuus on lopultakin vain hänen uskollisuuttaan itselleen. Kun tiedämme, että Jumala on Rakkaus, ja että hänen sanansa on Totuus, alkaa Jumalan rajoittuneisuuskin tulla ymmärrettäväksi. Se on vain eheyttä, ristiriidattomuutta, täydellisyyttä Rakkaudessa, uskollisuutta Elämän periaatteille. Edistystä se ei rajoita; se vain ohjaa sitä kestävään suuntaan. Siksi psalmin kirjoittaja kirjoittaakin, että Jumalan käskyt ovat ylen avarat:

Kaikella täydellisellä on rajansa - sen olen nähnyt - mutta sinun käskysi ovat ylen avarat. (Ps 119:96).

Jumalan käskyt ovat kuin tiekartta taivaalliseen kirkkauteen ja Hänen Henkensä kuin valkeus sillä polulla, joka sinne johtaa:

Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen. Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti. Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi. Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi. Minä pidätän jalkani kaikilta pahoilta teiltä, noudattaakseni sinun sanaasi. Minä en poikkea sinun oikeuksistasi, sillä sinä neuvot minua. Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani. Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. (Ps 119:97-105).

Jumala on yksi

Kaksi Mooseksen jäähyväispuheen jaetta on saanut juutalaisen uskontunnustuksen aseman:

Kuule Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. (5.Moos 6:4-5).

Hebreaksi "Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi" sanotaan:

Jehovah Eloheinu Jehovah Ehad!

Raamatussa nimet ovat merkityksellisiä. Jumalan nimi hebreaksi on Jehovah. Uuden Testamentin teksteissä tämä nimi ei näy, vaan sen sijasta käytetään ilmaisua "Ego ime". Kumpikin ilmaisu tarkoittaa kuitenkin samaa: "Minä olen". Jumalan nimi on siis julistus, jolla oikeastaan ilmaistaan, että hän on ainoa Olevainen.

Sana elohei, jumalat, on monikkomuoto sanasta el, jumala. Sanassa Eloheinu siihen on lisätty vain omistusta ilmaiseva pääte "-nu", joka tarkoittaa samaa kuin suomen "-mme" tai "meidän". Toisin sanoen juutalainen uskontunnustus osoittaa, että Jumala on monista, keskenään ristiriidattomista yksiköistä koostuva yhteys. Kaiken lisäksi sanalla "ehad", yksi, on sama juuri kuin yhdistämistä tarkoittavalla sanalla "ahad". Jeesuksen sanomana se on näin, kts. Joh 10:30:

Minä ja Isä olemme yhtä.

Jumalan maailma on ehyt. Jumala on rakkaus, eikä Jumalan valtakunnassa ole mitään rakkauden kanssa ristiriitaista asiaa. Vain synti voi erottaa ihmisen Jumalasta. Synnin takia Adam ja Eeva joutuivat lähtemään Jumalan paratiisista ja synnin takia kansalle, jonka Jumala oli Siinain vuorella kihlannut itselleen, kävi melkein yhtä huonosti. Molempiin tapauksiin pätee se sana, jonka Jesaja sanoi Israelista:

… vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. (Kts. Jes 59:2).

 

Jumala on rakkaus

Jumala on rakkaus, kts. 1.Joh 4:8. Rakkaus on kuitenkin näkymätöntä, ikään kuin kuollutta, ellei sillä ole kohdetta. Heti ensimmäinen ihminen teki sellaista, joka pani Jumalankin rakkauden koetukselle. Ihminen ajettiin pois Jumalan puutarhasta, ja hänen osakseen tuli kuolla sinä päivänä, jolloin hänet luotiin. Mutta lakiinsa Jumala oli kirjannut Aatamin varalle mielenkiintoisen pykälän sukulunastajasta, joka antaa Aatamin sukulaisille oikeuden ostaa tuomittu vapaaksi. Selostaessaan Nikodemukselle sitä, miten tämä uudestisyntyminen tapahtuu, Jeesus sanoo:

Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh 3:14-16)

Elämän puu olisi ollut jo paratiisissa, mutta syntiinlankeemuksen jälkeen siitä syöminen olisi vain pahentanut tilannetta. Ettei ihminen joutuisi elämään syyllisenä ikuisesti, hänet on puhdistettava ennen uudestisyntymistä.

Ihmisen kunniana oli olla osallinen Isän Jumalan taivaallisesta kirkkaudesta ja kunniasta, mutta hän menetti sen jo Jumalan puutarhassa. Nyt ihmisen on katsottava ristille, saadakseen kunniansa takaisin.

Vaikka Jumalan valitsema rakkauden kohde on aiheuttanut Jumalalle mittaamatonta murhetta, hän ei ole koskaan luopunut omista ominaisuuksistaan. Raamatun alkulehdiltä me luemme Nooasta, joka löysi laupeuden (hen) Jumalan silmissä. Aabrahamin kanssa Jumala teki liiton, jonka puitteissa Aabrahamille jo osoitettiin armo (hesed), ja saatiin Jumalan rakkaus kestävälle pohjalle.

 

Uusi vallanvaihto

Adamin lankeemuksen tähden ihminen oli joutunut Jumalan vallasta paholaisen hallintaan. "Koko maailma on pahan vallassa", toteaa Johannes, kts. 1.Joh 5:19. Toinen Jumalan mies sanoi, ettei synnittömiä ihmisiä ole yhtäkään:

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. (Rm 3:23).

Sama mies muistutti myös siitä, että

Synnin palkka on kuolema. (Kts. Rm 6:23).

Nämä asiayhteydestään irrotetut lauseet eivät tietenkään kerro koko totuutta. Valta voi vaihtua uudestaan. On olemassa keino, jolla yhteys Jumalaan voidaan palauttaa. Ettei Roomalaiskirjeen kirjoittajalle tehtäisi vääryyttä, otetaan nämä lauseet siinä tekstiyhteydessä, mihin hän on ne laittanut:

Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. (Rm 3:21-26).

Kirjoittaja tiivistää koko sanoman lauseeseen, jossa esitetään koko maailmanhistorian kulku alusta loppuun:

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Rm 6:23).

Jeesuksen tehtävänä oli palauttaa Israelin kadonneet lampaat Jumalan yhteyteen. Täältä lähtiessään hän rukoili:

Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. (Kts. Joh 17:11).

Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä (teleileoménei eis en - täydellistyneet yhdeksi), niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut. (Joh 17:20-23)

Kristuksen töiden ja puheiden välillä ei ollut ristiriitoja. Hän antoi henkensä rakkaansa puolesta luodakseen edellytykset Ihmisen ja Jumalan Uudelle Liitolle, jonka puitteissa ihminen voi pyhittyä ennen varsinaisen yhteyden luomista. Hänen työnsä kelpaa esimerkiksi vaikka riitaisille aviopareille:

Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. (Ef 5:25-27).

Yhteyden palauttaminen

Synti erottaa ihmisen Jumalasta. Vastalääkkeenä käytetään syntien anteeksiantoa. Niitä, jotka tunnustivat syntinsä (kts Mt 3:6), Johannes Kastaja kehotti mielenmuutokseen eli "parannukseen":

Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää parannus (kr. "metanoete", muuttakaa mielenne), sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" (Mt 3:1-2).

Oma halu ja pyrkimys mielenmuutokseen on edellytys ihmisen pelastukselle synnin vallasta, mutta kuolleista ylösnousemiseen eivät ihmisen hyvätkään yritykset riitä. Ihmisen on jätettävä kaikki Jumalan varaan. Tieto siitä, että Jumala yli päätään voi antaa syntejä anteeksi, on hyvä lähtökohta sille, joka pyrkii sisälle Jumalan valtakuntaan.

Syntejä ei anneta anteeksi automaattisesti. Jumalan pyhyys vaatii synnin tuomitsemista ja sovittamista. Jeesus hoiti sen puolen asiasta Golgatan ristillä täysin yksin. Yhteyden palauttaminen on jo pitkällä, jos Jeesus tarjoaa sinulle liittoa:

Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini". Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa." (Matt 26:26-29)

Liitto on kuin kihlajaiset, eräänlainen sopimus tulevasta yhteydestä:

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä - siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. (Ef 1:3-10)

 

Uudestisyntyminen

Jumala on henki. On selvää, että Hengen yhteys on mahdollista vain sellaisten olentojen välillä, joilla on henki. Ihmisen ongelma on siinä, että ennen Pyhän Hengen saamista ihmisellä ei ole Pyhää Henkeä ja hänen oma henkensä on kuollut. Hänellä on vain psyke eli sielu ja ruumis. Synnin takia Jumalasta irrallaan olevan ihmisen ja Jumalan vastavuoroinen yhteys on mahdoton. Ennen kuin vastavuoroiseen, suoraan yhteyteen päästään, on ihmisen synnyttävä uudesti ylhäältä.

Tämä asia nousi keskustelun pääteemaksi, kun Jeesuksen luo tuli juutalaisen teokratian 71-jäsenisen korkeimman neuvoston, sanhedrinin, jäsen Nikodemos. Jeesuksen tekemistä ihmeteoista hän oli päätellyt, että Jumalan täytyy olla Jeesuksen kanssa. Päätelmät olivat oikeita, mutta Jeesus ei hyväksynyt empiirisen tieteen mandaatin laajentamista hengellisiin asioihin. Hän toteaa tylysti, että vain uudestisyntyneet voivat nähdä Jumalan Valtakunnan:

Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti (dei imas gennithinai anoothen), ylhäältä (-). Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt (o gegennimenos ek tou pneumatos)." Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! Totisesti, totisesti minä sanon …" (Kts. Joh 3:1-11)

Uudestisyntyminen, eli uuden hengen saaminen, kts. Hes 36:26, on käänteinen tapahtuma syntiinlankeemukselle. Nikodemos näyttää ymmärtäneen sen, että "mikä on lihasta syntynyt, on liha" ja sen, että "mikä on Hengestä syntynyt, on henki", mutta miten hengellinen syntyminen tapahtuu, sitä Nikodemos ei tiennyt. Jeesus suostui kuitenkin antamaan siitä vinkin Nikodemokselle vertaamalla tulossa olevaa kuolemaansa ristillä Mooseksen erämaassa paalun päähän nostamaan vaskikäärmeeseen. Huomaa, että tässä puheenvuorossa keskeinen aihe on usko:

Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. (Joh 3:11-18)

Nähtävästi Nikodemos pääsi asioista perille, sillä myöhemmin hänet mainitaan vielä pariin kertaan Uudessa Testamentissa sellaisissa yhteyksissä, joissa uskovia tavallisesti tavataan.

Paavalin kirjeessä Tiitukselle uudestisyntyminen mainitaan kuin ohimennen pelastukseen eri vaiheita tarkasteltaessa. Ensin hekin olivat aika pakanoita, mutta sitten:

Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme (Ote de… tou sootiros imoon Theou), hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti (esosen) hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. (Tiit 3:4-7)

Jumalan esikoispojan nimi on Jeshua, mikä tarkoittaa Jumalan pelastusta, mutta eiväthän Kreetan kreikkalaiset hebreaa ymmärtäneet. Siksi Jeesuksen nimen merkitys piti heille selostaa ja sen hän toivoi tekevänsä Tiituksen kautta, joka vielä oli saarella. Paavalin käyttämä kreikan sana on verbi sozo, pelastaa, vapahtaa, parantaa ja siitä johdettu substantiivi "soter", vapahtaja, pelastaja ja parantaja. Suomeksi sana soter siis tarkoittaa vapahtajaa, pelastajaa ja parantajaa.

Vapahtaja vapahtaa kansansa vihollisen valtakunnasta omaan valtakuntaansa. Mutta se, että samalla kun tässä puhuttiin Vapahtajasta, Jeesuksesta, puhutaan myös uudestisyntymisen pesosta. Siitä arvaamme, että uudestisyntymisen täytynee olla pelastukselle olennainen tapahtuma. Lukemassamme tekstissä siitä kuitenkin puhuttiin hieman epämääräisesti. Ei sanottu suoraan "uudestisyntyminen", vaan puhuttiin "uudestisyntymisen pesosta" ja Hengen uudistuksesta:

Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa (eleos) mukaan uudestisyntymisen peson (dia loutrou paliggennesías) ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta (kai anakainóseos Pneumatos Agiou), jonka Hengen (-) hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta (ti ekeinon hariti) tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. (Tiit 3:4-7)

Sana, jota Paavali käyttää uudestisyntymisestä, on paliggenesia. Sitä käytetään Uuden Testamentin teksteissä vain kaksi kertaa. Se toinen kerta oli silloin, kun Jeesus oli kertonut rikkaan pelastuksen olevan vaikeampaa, kuin kamelin käveleminen neulansilmän läpi, eikä vain rikkaille; onhan se köyhällekin kaikesta luopuminen vaikea juttu. Ei siis pidä nauraa Pietarille, kun hän taas kerran on se, joka uskaltaa kysyä suoraan jotakin sellaista, joka kiinnostaa kaikkia:

Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?"

Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä (en ti paliggenesía), jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi."

(Matt 19:27-30).

Pietari aloittaa kirjeensä meille "valituille muukalaisille" kiittämällä Jumalaa uudestisynnyttämisestä:

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa (eleos) mukaan on uudestisynnyttänyt (anagennísas) meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen (anastáseos) kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen (eis sotírian), joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. (1.Piet 1:3-5)

Pietarin käyttämä termi "elävä toivo" on melkein sama, kuin Paavalin "elämän perillinen toivon mukaan". Uudestisyntyminen "elävään toivoon" on vasta lähtöpiste hengelliselle kasvulle, mutta ehdottoman välttämätön. Ei se mitään, jos lapsi on pieni, hän voi kasvaa lajilleen ominaista kasvua. Jumalan lapsen kasvutavoite on "pyhä ja nuhteeton" Kristuksen morsian:

Puhdistakaa sielunne (Tas psyhas imoon ignikótes - Sielut puhdistettuina…) totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, te, jotka olette uudestisyntyneet (anagegenniménoi), ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti". Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset (os artigennita brefi) sanan (logikos) väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä". (1.Piet 1:22-2:3)

Enemmän kuin uudestisyntymisestä, Raamatussa puhutaan "kuolemisesta yhdessä Kristuksen kanssa", heräämisestä yhdessä Kristuksen kanssa" ja muista tämän tien etapeista. Kirjeessä Kolossan uskoville Paavali käy läpi kaikki perusasiat, jotka meillä on Kristuksessa:

Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan (sin'tafentes) kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt (sin'igirthite) uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan (sin'ezoo'poiisen), antaen meille anteeksi kaikki rikokset (ta paraptómata), ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen (heirografon tois dogmasin - dogmien käsikirjoituksen), joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. (Kol 2:6-15)

Kun päämäärä on ikuinen elämä Kristuksessa, on kuin itsestään selvää, että se sanelee myös maallisen elämän matkan suunnan:

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa (sin'igerthite too hristoo), niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan (kai imis sin autoo - myös te hänen kanssaan) ilmestytte kirkkaudessa. (Kol 3:1-4)

Osa uskovasta ihmisestä on jo taivaissa. Kristuksessa meillä on pääsy Jumalan luo, mutta myös Jumala asuu meissä jo nyt:

Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on …

 

Uusi luomus

Jeesus pelastaa ihmisen synnistä ja vihollisen vallasta, mutta maailma tuomitaan. Sen tilalle luodaan uudet taivaat ja uusi maa: Valtaistuimelleen noussut Jeesus julisti:

Katso, uudeksi minä teen kaikki. (Kts Ilm 21:5)

Tämä on ollut Jumalan päämäärä jo ennen luomistyön alkua. Joku sanoo, että Jumalan käärmeelle langettama tuomio vaimon siemenestä, joka polkee rikki käärmeen pään, olisi ollut ensimmäinen evankeliumi. Joka tapauksessa se ilmoitus paremmasta maailmasta, maailmasta ilman "käärmettä", niin että luetaan nyt tämä "protoevankeliumi" ainakin:

Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." (1.Ms 3:14-15)

Jumalan kaupungissa ei myöskään ole "hyvän ja pahan tiedon puuta" kuoleman siemeniä tuottavine hedelmineen. Elämän puu siellä on, sillä sinne pääsevät vain ne ihmiset, jotka ovat valinneet Elämän puun tien.

Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. (Kts. Ilm 22:1-3)

Ne, jotka ovat valinneet kuoleman tien, pääsevät hekin päämääräänsä, mutta siinä ei ole lopultakaan paljon kertomista, vaikka se vielä nyt näyttää kovasti mahtavalta, kuin ennen Egyptissä ikään. Silloinhan Israel kulki Punaisen meren yli Egyptin hallitsija ja valiojoukot kannoillaan. Erämaan puoleiselle rannalle se nousi kuitenkin yksin. Se oli eräs niistä tapahtumista, joista yleinen tiedonvälitys vaikeni, mutta pelastetut lauloivat:

Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti. (Kts. 2.Ms 16-18)

Viidenkymmenen päivän kuluttua Punaisen meren ylityksestä Vanhan Liiton kansa koki Jumalan ilmestymisen Siinailla, sai lain ja teki liiton Jumalan kanssa.

Avioliitto on luomisjärjestykseen sisäänrakennettu vertauskuva Jumalan ja hänen kansansa yhteydestä. Liiton solmiminen vastaa siinä kihlausta, mutta todellinen yhteys toteutuu vasta, kun molemmat liiton osapuolet astuvat yhdessä hääkammariin. Siinain vuorella tähän ei päästy; Herran huone jäi leirin ulkopuolelle, eikä sen kaikkeinpyhimpään osaan kansalla ollut tulemista. Ylipappikin sai tulla sinne vain kerran vuodessa, ja silloinkin hänen piti suitsuttaa koko huone suitsuketta niin täyteen, ettei Jumalan kirkkautta näkynyt.

Israel oli säästynyt Egyptille määrätystä rangaistuksesta uhraamalla karitsan jokaisen perhekunnan puolesta. Karitsan verellä merkittiin huonekunnan ovenpielet, mutta karitsa itse syötiin. Karitsa oli esikuva Jeesuksesta. Kun Jeesus ennenkuin hänet teurastettiin, puhui siitä, että hän tuli antamaan lihansa syötäväksi, viisaana itseään pitäneet ihmiset närkästyivät:

"Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta."
Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: "Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?"
Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti."
(Joh 6:48:58)

Säädettynä päivänä Jeesus söi oppilaittensa seurassa Vanhan Liiton pääsiäistä. Samalla hän antoi määräykset Uuden Liiton pääsiäisateriasta. Veren sijasta oppilaitten oli juotava viini, ja lihan sijasta syötävä leipä, muistoksi uhrista, jonka turvin ihminen vapautuu Synnin vallasta tulemalla hänen liittoonsa ja yhdistymällä Jumalan Karitsan kanssa, niinkuin syöty liha yhdistyy syöjäänsä.

Kohta Uuden Liiton pääsiäisaterian asettamisen jälkeen Jumalan karitsa uhrattiin. Uhraajana toimivat juutalaiset ylipapit yhdessä roomalaisten vallanpitäjien kanssa. Kolmen päivän kuluttua Jeesus nousi ylös haudasta, ja neljänkymmenen päivän kuluttua siitä hän nousi Taivaisiin.

Taivaissa Jeesus suoritti ylimmäispapilliset toimitukset luoksepääsemättömässä kirkkaudessa asuvan Isän edessä taivaallisessa temppelissä meidän edestämme, puhdistaakseen meidät kaikesta synnin saastutuksesta ja pyhittääkseen meidät sitä varten, että Jumala saattaisi asua sydämessämme uskon kautta. Kymmenen päivän kuluttua Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen Hän tuli takaisin, asuakseen Hänelle erotetussa ihmisessä, aivan samoin kuin Hän oli Jeesuksen kasteen jälkeen asunut Jeesuksen maallisessa majassa. Silloin oli helluntaipäivä, jota vietettiin Israelissa vehnänkorjuun alkaessa, viisikymmentä päivää pääsiäisen jälkeen. Helluntaina toteutuivat sanat:

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. (2.Kor 5:17)

Kreikkalainen lähdeteksti sanoo sen vielä rohkeammin: "…Katso, kaikki on uudeksi tullut", kr. "Idou, gegonen kaina ta panta". Jeesus oli vaihtanut ruumiinsa ylösnousemusruumiiseen esikoisena kuolemaan nukkuneista ja nyt oli tullut hänen morsiamensa vuoro. Esikoisen jälkeen tähän ylösnousemusruumiiseen liitettiin ja yhä liitetään kaikki, mikä uskossa yhdistyy häneen. Ilman uskoa suoritetut toimenpiteet eivät johda toivottuun tulokseen.

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut (mi sigkekraménos ti pistei) - niihin, jotka sen kuulivat. (Hebr 4:1-2)

Usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta. Mutta tässä siitä sanotaan hyvin merkittävä piirre: Sana voi yhtyä ihmiseen, sulautua häneen. Sana on siis ensimmäinen etappi sillä tiellä, jonka kautta pelastutaan kadotetusta maailmasta Uuteen maahan ja uusiin taivaisiin. Koska usko on tekojen motiivi, uskoa seuraavat teot kertovatkin jo sen, mihin uskot. Jumalan tahdon - joka on sielujen pelastus - tiellä seuraavana ohjelmassa on Liiton solmiminen kasteessa.

Liitto Jeesukseen solmitaan hyväksymällä hänet sellaisena kun hän on: Jumala, Jumalan poika, Jumalan karitsa, meidän Herramme sekä tunnustamalla hänet ihmisten edessä ja luopumalla kaikesta siitä, mikä ei kuulu hänessä luodun uuden luomakunnan piiriin.

Punaisen meren ylitys on esikuva kasteesta. Kasteessa me uskon kautta samaistumme Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, ensin ylösnousemukseen haudasta, jonka jälkeen mekin voimme uskon kautta kokea oman henkilökohtaisen helluntaimme, kuten ne Jeesuksen seuraajat, jotka kokivat sen Jerusalemissa Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen.

 

Uusi Luomakunta

Raamatun alkuun on kirjattu ne puitteet, joissa ihminen luotiin ja missä langennut henkiolento näki ihmisessä tilaisuutensa inkarnoitua ja laajentaa valtaansa sillä vallalla, joka ihmiselle oli annettu. Näyttää kuitenkin siltä, että ihmisestä tuli hänelle ansa. Hän tuskin osasi odottaa, että Jumala itse ryhtyisi hoitamaan ihmisen pelastamista, inkarnoituisi itsekin, ja inkarnoituneena veisi koko ihmiseen inkarnoituneen saatanan ristille, josta hänellä ei olisi enää ulospääsyä. Kuolemasta nousi ylös enää yksi ainoa, Pyhyyden Hengen voimasta Jumalan Pojaksi kirkkauteen korotettu Messias, kuningas Daavidille annetun lupauksen mukaan.

Raamatun mukaan "Alussa Jumala loi taivaat ja maan". Inkarnoitunut Synti sai ihmisessä mahdollisuuden aloittaa oman luomistyönsä niistä aineksista, jotka hänelle entisenä Jumalan palvelijana oli jäänyt ja mitä hän oli saanut käyttöönsä Adamin kautta. Heti alkuun Adamin suku ryhtyi kehittelemään uusi työvälineitä, miekkoja, ja harjoittamaan musiikkia, tyydyttääkseen sillä sitä kaipuuta "paremmasta elämästä", jonka hän synnin takia oli kadottanut. Langennut sukukunta aloitti myös kaupunkien rakentamisen ja ryhtyi rakentamaan Baabelin tornia ulottuakseen ihan taivaaseen asti. Vihollisen maailmanjärjestys tunnetaan Raamatussa nimellä kosmos, "maailma", erotukseksi Jumalan luomisjärjestyksestä, johon kuuluvat "taivaat ja maa".

Jumala kirosi maan jo siinä vaiheessa, kun ihminen oli hylännyt Jumalan neuvon ja valinnut synnin. Golgatalla kosmoksen päämieheltä riistettiin hänen otteensa ihmiseen ja Suuren Sadonkorjuun aikana koko järjestelmä tuhotaan. Tilalle Jumala luo uuden luomakunnan Kristuksessa. Sinne pelastetaan vanhasta luomakunnasta ne, jotka ovat tehneet sovinnon Jumalan kanssa ja ajoissa vaihtaneet kansallisuutta.

Uusi luomakunta (Kaini Ktisis), "Uusi luomus", kuten kääntäjät sanovat, on valmis ilmestymään täydellisenä kolmantena päivänä:

Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. (Hoos 6:2)

Kaksi päivää Jumalan henki etsii niitä, jotka Luvattuun maahan pelastetaan, ja saarnauttaa evankeliumia Jeesuksesta ja hänen valtakunnastaan:

Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus (kaini ktísis); se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. (2.Kor 5:14-19).

 

Yhteinen kuolema ristillä

Risti on vanhan maailman ja uuden luomakunnan välinen raja-asema. Se on vähän syrjässä maailman suurista valtaväylistä, mutta melkein kaikki kyllä tietävät, mistä se löytyy:

Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. (Hebr 13:12-14)

Jeesus kuoli ristillä, ja samasta juuresta valmistettua lääkettä hän määräsi kaikille, jotka haluavat pelastua maailman taudista hänen valtakuntaansa:

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. (Kts. Mark 8:34-35).

Jeesuksen kanssa ristille joutuivat "Vanha ihminen", kts. Room 6:6; "Minä", kts. Gal 2:19-20; Liha ja sen halut, kts. Gal 5:24; tämä maailma ja muu luomakunta, kts. Gal 6:14 ja Kol 1:20; "Synti", kts. 2.Kor 5:21 ja Room 6:6; "synnit", kts. 1.Piet 2:24 ja Jes 53:6 sekä "Kirjoitukset, jotka olivat meitä vastaan", kts. Kol 2:13-15

"Vanha ihminen" on viittaus Aadamiin, jonka väärän valinnan kautta synnin siemen pääsi ihmiseen ja on sen jälkeen kasvanut siihen, jota tässä sanotaan "synnin ruumiiksi". Maailma itse sanoo synnin ruumista ihmiskunnaksi, jonka jäsenenä mekin olemme osallisia tästä "vanhasta ihmisestä". Koko maailma kyllä rimpuilee omaa henkistä perintöänsä vastaan, mutta se ei auta. Vapautuminen tästä ikävästä perinnöstä tapahtuu Jeesuksen ristin, ja vain Jeesuksen ristin kautta:


… kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; (Rm 6:6)

Ristillä on kaksi puolta - kuolema ja ylösnousemus. Kuoleman pelko on voimakas ase, jota vihollinen käyttää kaikkia orjiaan kohtaan. Sen edessä ihmisen suuri, ylpeä ja itseriittoinen minäkin on valmis lankeamaan yhä syvemmälle vihollisen edessä. Mutta kun naulitset sen ristille yhdessä Kristuksen kanssa, olet vapaa:

Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. (Kts. Gal 2:19-20)

Ihmisen voimat eivät riitä hänen omien himojensa ja halujensa hallintaan. Ainut keino vapautua niiden vallasta on psyken kuolema maailmalle ja kaikelle, mitä siinä on:

Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. (Gal 5:24)

Ihmistä, jonka Saatana on saanut synnin kautta koukkuunsa, hän käyttää oman maailmansuunnitelmansa, "kosmoksen" rakentamiseen. Selvää on, että Saatanan maailmansuunnitelma on jotakin aivan muuta, kuin Jumalan pelastussuunnitelma. Pelastus vihollisen ansasta tulee ristin kautta:

Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. (Jeesus Jerusalemissa Pääsiäisen valmistusviikolla, kts. Joh 12:30-31)

Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! (Paavali, Jeesuksen lähettiläs, kts. Gal 6:14)

Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. (Paavali Kolossalaisille, kts. Kol 1:19-20)

Synti on Jumalasta luopunut henkivalta. Se pääsi ensimmäiseen ihmiseen erään siementä kantavan puun hedelmän kautta, alkoi lisääntyä ja toteuttaa itseään sen kautta. Jumala teki Jeesuksessa saman tempun, tuli lihaksi, mutta ei toteuttanutkaan lihan tahtoa, vaan pysyi kuuliaisena Kirkkauden Isälle, ja antoi itsensä kuolemaan sen synnin takia, joka hänen lihassaan asui. Se lopetti Synnin vallan, ja Jeesuksesta tuli eläväksitekevä henki.

Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. (2.Kor 5:19-21)

Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. (Room 6:5-7).

Synnit, jotka Synti teettää ihmisellä, aiheuttavat velkavastuuta Jumalan edessä. Jeesus otti ja kuoletti nämä velat kertaheitolla verensä kautta:

Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. (Jes 53:6).

Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut". Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. (1.Piet 2:21-25).

Jumalalla on laki, jonka vastaan tehtyjä rikkomuksia sanotaan synneiksi. Laki on kyllä hyvä ja oikeudenmukainen, mutta se ei sisällä voimaa sen toteuttamiseen, joten se on käyttökelpoinen vain syyttäjälle. Jeesus on kuitenkin vapauttaja. Hän sovitti ihmisen pahat teot, ja vei syyttäjältä mahdollisuudet myöhemminkään syyttää niitä, jotka hän kerran oli vapauttanut:

Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset (ta paraptómata), ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen (heirografon tois dogmasin - dogmien käsikirjoituksen), joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. (Kol 2:13-14).

Yhteinen ylösnousemus

Jumala voitti saatanan sen omilla aseilla:

Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, se on: perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. (Hebr 2:14-15)

Oman elämänsä kadottaminen Kristuksen tähden on vieras asia melkein kaikille niille noin kahdelle miljardille ihmisille, joita täysin perusteettomasti kutsutaan kristityiksi. Siksi myös Kristuksen ylösnousemuksen voima on heille tuntematon. Monet eivät edes tiedä, että heidätkin on kutsuttu elämään Kristuksen ristin kautta.

Hengellisesti kuollut ihminen syntyy uudesti ylhäältä Jumalan sanan vaikuttaman uskon kautta:

Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. (Joh 6:63)

Jeesus lausui nämä sanat opetuslapsilleen selitykseksi siitä, miksi hänen sanansa olivat suurelle osalle kuulijoita olleet niin vaikeasti sulatettavia, että he olivat jättäneet Jeesuksen. Mutta niille, jotka antoivat Jumalalle kunnian tunnustamalla hänen poikansa nimen, hän ehtisi kyllä selvittää tällaiset asiat myöhemminkin. Ensin heidän piti tulla eläviksi. Se tapahtui siten, että Jumala teki meidät, kuten myös Kolossankin kristityt eläviksi yhdessä Jeesuksen kanssa:

Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan (sin'ezoopoiisen sin auto), antaen meille anteeksi kaikki rikokset… (Kts Kol 2:13)

Kuten tiedetään, Jeesus nousi ylös haudasta Tähkäkuun 17. päivänä vuonna, joka historioitsijoiden mukaan oli 32, esikoisena kuoloon nukkuneista. Se on myös meidän syntymäpäivämme Kristuksessa. Kreikkalainen lähdeteksti käyttää tästä tapahtumasta mielenkiintoista sanaa "si-zoo-poieioo". Se on yhdyssana, jonka ensimmäinen osa on "si/sin/sim", yhdessä", toinen osa "zoo", elämä, ja kolmas osa "poieioo", tehdä. Ikäänkuin varman varmistamiseksi sana "sin", yhdessä, lähdetekstissä vielä toistetaan rakenteessa "sin auto", hänen kanssaan.

Si'zoo'pjo ei ole ainut sin-etuliitteellä rakennettu kreikan verbi. Jo lyhyt silmäily Uuden Testamentin kreikan sanakirjaan paljastaa, että sanalla sin ja sitä vastaavalla etuliitteellä muodostettujen rakenteiden käyttö saattaa olla hyvä johtolanka etsittäessä Kristuksen ja hänen morsiamensa keskinäisiä suhteita kuvaavia raamatunlauseita. Katsopas vaikka näitä:

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa (sin'igerthite too hristoo), niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. (Kol 3:1)

Sin'egeiro, herättää jonkun kanssa, herättää kuolleista jonkun kanssa, elävöittää jollakin on yhdyssana, jonka jälkimmäinen osa egeiro (G1453) tarkoittaa herättämistä ja heräämistä.

Roomalaiskirjeen kuudes luku sisältää keskeisen sanoman siitä, että meidän langenneen luontomme kuolema ja hautaaminen sekä uuden luontomme herääminen ja kasvaminen tapahtuvat kaikki yhdessä Kristuksen kanssa.

Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut (sin'etáfimen oun autoo) kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita (sim'fitoi) yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu (sin'estauroothi), että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa (apethánomen sin hristoo), niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan (si'zisomen), tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.

Sanaa sin voidaan tietysti käyttää myös itsenäisesti, kuten jakeessa Kol 3:4:

Kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan (kai imis sin autoo - myös te hänen kanssaan) ilmestytte kirkkaudessa.

Jo tämä lyhyt vilkaisu sanakirjaan osoitti, että meidän yhteiselämämme Kristuksessa alkaa ristiltä.

 

Me Kristuksessa ja Kristus meissä

Uudestisyntymisessä me tulemme osalliseksi Jumalallisesta luonnosta. Pyhä Henki meissä on sama, kuin Jumala meissä. Se, ei kuitenkaan voi toteutua pelkästään yhteen suuntaan, vaan siten, että myös me olemme Jumalassa. Kyse on siis toimivasta yhteydestä, juutalaisen uskontunnustuksen mukaisesta ykseydestä. Tämän vuoksi Paavali saattoi kirjoittaa uskoville Korinttoon:

Mutta joka yhtyy (O de kollómenos) Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. (1.Kor 6:17).

Tällä lauseella on pitkä esihistoria. Jo kauan sitten kävi nimittäin niin, että ihminen (Adam), maasta (adama) otettu, söi siementä kantavan hedelmän sellaisesta puusta, joka tuottaa kuolemaa, vaikka häntä oli siitä varoitettu:

Ja Herra Jumala käski ihmistä (adam) sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". (1.Ms 2:16-17)

Hyvän ja pahan tiedon puu Jumalan istuttamassa paratiisissa tuotti lisääntymiskykyistä kuolemaa. Sen siemen oli synti ja sen hedelmä oli kuolema, oli ihmisen kuvitelmat itsestään kuinka korkeita tahansa. Eräs ennen parhaimmin onnistuneitten ihmisten joukkoon laskenut joutui sanomaan itsestään näin:

Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani (en ti sarki mou), asu (ouk oukei - ei asu) mitään hyvää. (Kts. Rm 7:18).

Lihan hedelmä ei voinut olla hyvä, koska siinä asui kuoleman siemen. Ongelma ratkaistiin sillä, että Jumala itse, jossa ei tätä siementä ollut, otti päällensä meidän lihamme siinä asuvine synteineen, ja vei koko "kuoleman ruumiin" ristille. Vasta Jeesuksen ristin kautta me olemme vapaat synnin, kuoleman ja maailman vallasta ja voimme itsekin sanoa:

Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!

Maailman naulitseminen ristille on ilon ja kerskauden aihe siksi, että maailma on kirottu. Risti vapauttaa ihmisen tästä kirouksesta:

Ja Aadamille (U-le Adam) hän sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä syö siitä', niin kirottu olkoon maa (ha-adama) sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi (el-ha-adama) jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." (1.Ms 3:17-19)

Ihminen pelastetaan maailmasta ristin kautta, mutta Saatanalle risti on tuomio: Jeesus nousee ylös, ja vetää meitä puoleensa ristin kautta taivaisiin, mutta Saatana menettää valtansa ja heitetään valtaistuimeltaan alas:

Nyt käy tuomio tämän maailman (tou kosmon toutou) ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta (ek tis gis), niin minä vedän kaikki tyköni. (Joh 12:30-31)

Ristin on määrä toimia vedenjakajana synnin ja pyhyyden, kuoleman ja elämän, maan ja taivaan, lihan ja hengen välillä:

Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu (hristoo sin'estauromai), ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. (Gal 2:19-20)

Maailman ja Taivaan ero on välttämätön, sillä niissä vallitsevat pyrkimykset ovat vastakkaisia, ja toisilleen vihamielisiä. Taiteilu sairaan maailman ja terveen elämän kanssa johtaa ristiriitoihin, joiden ratkaiseminen on mahdollista vain ristin kautta. Meissä olevan maailman on kuoltava, jos mieli löytää kestävä pohja elämälle.

 

Uskon yhteys

Kaikki lapset, joilla on sama isä, ovat veljiä keskenään, mutta ei se vastasyntyneistä lapsista kovin selvästi käy ilmi, jollei siitä, että he kaikki huutavat "Abba, Isä". Isä itse on kuitenkin järjestänyt lastensa kasvatuksen. Kasvatuksen päämäärä on "yhteys uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa", kts. Ef 4:13:

Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, (4:13) kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, (4:13) ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; (4:15) vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, (4:16) josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. (Ef 4:11-16)

Synti erottaa ihmisen Jumalasta, mutta se loitontaa myös ihmiset toisistaan. Jos haluamme, että meillä olisi todellisia ystäviä, meidän on siis puhdistauduttava synnistä:

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. (1.Joh 1:7)

Puhekielessä puhutaan usein uskon ystävistä, tai uskovista. Raamatussa Jeesuksen seuraajien yhteisöstä on käytössä aivan eri termit; tavallisia ovat ekklesia, (uloskutsutut), Kristuksen ruumis, me ja rakkaani. Seurakunta käsitteenä syntyi jo Siinain vuorella Vanhan testamentin aikana, kun Israel sai vapaan kansakunnan attribuutit. Jeesus antoi sille "uuden käskyn":

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. (Joh 13:34-35)

Johanneksen 1. kirjeessä meitä vielä muistutetaan:

Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. (1.Joh 4:7-16)

Rakkautta ei tarvita, jos sen kohde on täydellinen. Monet, jotka luulevat rakastavansa, eivät rakasta mitään muuta kuin itseään, ja se, mitä he nimittävät rakkaudeksi, on vain hyväksikäyttöominaisuuksien tunnistamista "rakkauden" kohteessa. Jumalalla on rakkauden monopoli, ja niinpä mekin voimme rakastaa vain Kristuksessa.

 

Oma vai Jeesuksen risti?

Rakastaminen aiheuttaa tavallisesti kärsimyksiä sille, joka rakastaa. Jeesus teki heti selväksi, että hänen seuraajiensa tuli olla henkisesti valmiita kärsimyksiin, sekä luopumaan kaikesta, mitä heillä tässä maailmassa oli, Jeesuksen tähden:

(8:34) Ja hän (Jeesus) kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. (8:35) Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.
(8:36) Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? (8:37) Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? (8:38) Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa." (Mark 8:34-38).

Asia, josta Jeesus tässä puhuu, on uskoontuloprosessi. Monet haluaisivat pelastaa elämänsä ja etsivät helppoa tietä tai halpaa pilleriä, mikä sen tekisi heille. Jeesukselle tällaiset asiakkaat ovat huonoja asiakkaita. Hänellä on tarjolla vain yksi tie, ristin tie. Siihen kuuluu kaksi asiaa, jotka on sanottu jakeissa Mark 8:34 ja Mark 8:38. Mutta jos kiellät itsesi ja kannat ristisi joka päivä sekä tunnustat Jeesuksen, Jumalan pojan herraksesi ihmisten edessä ja arvostat hänen sanojaan niin, että niitä ylistät ihmisten edessä, olet otollinen Jumalan pojan seuraan.

Oman ristinsä kantaminen on ehto, jonka kautta sinun tunnustuksesi hyväksytään Jumalan enkelien edessä. Hyväksytyksi tulemisella on ratkaiseva merkitys sinulle heti uskoontulohetkestäsi lähtien, sillä vihollinen käyttää palvelijoitaan sinua vastaan. Sinä voitat taistelusi vain Kristuksessa:

(10:32) Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. (10:33) Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. (10:34) Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. (10:35) Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; (10:36) ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'. (10:37) Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; (10:38) ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. (10:39) Joka löytää elämänsä (tin psihin autou), kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä (tin psihin autou) minun tähteni, hän löytää sen. (Matt 10:32-39).

Jeesuksen seuraajat eivät kuitenkaan elämöi oman ristinsä kantamisella, vaan ylistävät Jeesuksen ristiä:

Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! (Gal 6:14).

 

Kuningattaren asema

Isä on antanut Kristuksen morsiamelle taivaallisen aseman pojassaan Jeesuksessa:

Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa (sin'ezoopoiisen) - armosta te olette pelastetut - yhdessä hänen kanssaan herättänyt (sin'igeiren) ja yhdessä hänen kanssaan asettanut (sin'ekathisen) meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. (Ef 2:4-6)

Myös asemaa vastaavat valtuudet ja voima on annettu. Yhteistyössä Kristuksen kanssa me voimme tehdä sangen merkittäviä tekoja. Nyrkkisääntönä on, että mitä paremmin liha on ristillä, sitä suurempi on Hengen voima meissä. Silloin myös vaara ylpistyä on pienempi, ja silloin kiitoskin menee oikeaan osoitteeseen:

Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Amen

(Ef 3:20-21 v. 1992 kirkkoraamatun mukaan)

 

Yhdessä kulkeminen

Jumalan käski Abramia lähtemään "maahan, jonka minä sinulle osoitan" ja Jeesus kutsui seuraamaan itseään. Kummassakaan tapauksessa lähtijöille ei tarkkaan kerrottu, mihin matka vie. Mutta nämä näyttivät tienneet, koska lähtivät. Aabraham uskoi Jumalaan, vaikka tieto matkan päämäärästä olikin vähäistä. Näin on myös meidän laitamme. Me uskomme, että Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä.

Nyt, kun näistä tapahtumista on kulunut vuosituhansia, moni asia on jo selvinnyt, mutta monta asiaa on vielä uskon varassa. Monet ovat myös torjuneet Jeesuksen. Pari miljardia ihmistä on kyllä periaatteessa hyväksynyt ajatuksen, että Jeesus kuoli heidän puolestaan ristillä ilman, että he olisivat liittyneet Jeesukseen. Kompastuskiveksi on tullut risti, vaikka juuri sen kautta ne siteet, jotka matkalle lähtöä pidättelevät, katkaistaan. Sanalla rististä on kuitenkin kaksi puolta: luopuminen Egyptin orjien etuisuuksista, ja Jumalan lasten kirkkauden vapaus Luvatussa maassa:

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. (Kts. Lk 9:23-24)

Jumalan kansa on matkallansa ollut monta kertaa lähes toivottomassa tilanteessa. Herra on kuitenkin aina tullut apuun riittävän aikaisin ja vastustajat ovat saaneet itse maistaa omaa lääkettään. Näin kävi myös Egyptin valiojoukoille, kun se oli asettunut vastustamaan Jeesuksen suunnitelmia, mutta pelastetut lauloivat jo laulua siitä Jumalan "pyhästä asunnosta", jonne he olivat matkalla:

Kauhu ja väristys valtasi heidät; sinun käsivartesi väkevyyden tähden he kävivät mykiksi niinkuin kivi. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. (2.Ms 15:16-17).

Yhteinen tehtävä

Jeesus antoi seuraajilleen tehtävän, jota hän vertaa omaan tehtäväänsä maailmassa:

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.

Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

(Joh 20:19-23)

Myös Markus kertoo lähetyskäskyn antamisesta, mutta niin, että molemmat tekstit täydentävät toisiaan:

(16:14) Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi. (16:15) Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. (16:16) Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (16:17) Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, (16:18) nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." (Mark 16:14-18)

Jeesus kohosi taivaisiin neljäkymmentä vuorokautta haudasta ylösnousemisensa jälkeen. Sen Markus kuittaa yhdellä lauseella. Jeesuksen ja hänen seuraajiensa vaiheista Markuksella oli paljon ensikäden tietoa, mutta niistäkin hän kirjoittaa yhtä lyhyesti:


Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti (tou Kiriou synergountos - Herra teki yhteistyötä) heidän kanssansa ja vahvisti sanan (kai ton logon vevaiountos) sitä seuraavien merkkien kautta. (Mark 16:19-20)

Herra todellakin vaikutti mahtavasti niiden oppilaittensa kautta, joille hän oli antanut käskyn Pyhästä Hengestä, mutta kreikan verbi synergeo (vrt. "syn'energia") tarkoittaa yhteistyötä ja työskentelemistä yhdessä. Herra ei siis pelkästään "vaikuttanut", vaan hän osallistui, ja vieläkin osallistuu itse työhön. Sana synergeo (vrt "synenergia") on yhdyssana, jossa syn, tai "sin", kuten se nykykreikassa äännetään, on "yhdessä" ja "energeo" tarkoittaa työtä. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että me saarnaamme Jumalan sanaa, ja Jeesus itse toteuttaa sen.

Jeesus oli jo aiemmin ilmoittanut tulevansa pian takaisin, ja olevansa seuraajiensa kanssa maailman loppuun saakka. Olisiko siis Jeesus kahdessa eri paikassa yht'aikaa? Kirkkoraamatun m-38 kääntäjä on selvästikin pakoillut ongelmaa, ja nähtävästi juuri sen takia tehnyt tahallisen käännösvirheen, kun hän kääntää yhteistyön tekemisen vaikuttamiseksi. Mutta hän on kuitenkin tiennyt sanan synergeo oikeankin käännöksen, sillä Toisessa Korinttolaiskirjeessä hän kääntää Paavalin ja hänen tiiminsä sanat oikein:

Hänen työtovereinaan (Synergountes) me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. (2.Kor 6:1).

Jos me aiomme saada jotakin aikaan, meidän on varmistauduttava siitä, että toimimme yhteistyössä Jeesuksen kanssa. Tässä maailmassa on paljon syyttäjiä, tuomareita ja paljon myös niitä, jotka julistavat syntejä anteeksi omille puoluetovereilleen. Siksi nämä kaksi asiaa - Pyhä Henki ja anteeksianto - ovat erottamattomia osatekijöitä Jumalan palvelijan työssä.

Kuuntelin illalla Niilo Ylivainion puheita CD-ltä. Niilo kertoi tätä asiaa sivuten, että ihmisillä on sellainen luulo, että hän parantaa. Niilo tahtoi oikaista tämän luulon, ja kertoi, että hän vain saarnaa, kuten muutkin, mutta hän saarnaa sellaisista asioista, joista muut eivät saarnaa - sairaiden paranemisesta rukouksen kautta ja Pyhän Hengen kasteesta, ja sitten Herra vain tekee osansa yhteistyöstä.

Jumalan Valtakunnan työntekijä on samalla suurlähettiläs ja palvelija. Kun hän tulee ihmisen luo, ihminen tunnistaa Jumalan Hengen läsnäolon omantuntonsa kautta, mutta meidän on itse varmistauduttava siitä, että Hän todella on uudistanut meidät ja asuu meissä:

(5:11) Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee; ja minä toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette. (5:12) Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. (5:13) Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden; jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. (5:14) Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; (5:15) ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. (5:16) Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. (5:17) Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus (kaini ktisis); se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. (2.Kor 5:11-17)

Jos kaikki on kunnossa, voimme julistaa sovituksen sanaa, tai kuten tässä, tarkastella pelastuksen teoriaa. Pelastushan on sitä, että me pääsemme Jumalan yhteyteen. Avainsana on sovitus, kreikaksi "katallagi":


(5:18) Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa (tou katallaksantos imas eauto) Kristuksen kautta (dia Iisou hristou) ja antanut meille sovituksen viran (tin diakonían tis katallagis). (5:19) Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti (katallásson) maailman (kosmon) itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan (paraptomata), ja hän uskoi meille (themenos en imin - pani meihin) sovituksen sanan (ton logon tis katallagis). (5:20) Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä (presveuomen), ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa (katallágite to Theo).
(5:21) Sen, joka ei synnistä tiennyt (Ton gar mi gnonta amartian), hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme (ginometha) Jumalan vanhurskaudeksi. (6:1) Hänen työtovereinaan (Synergountes) me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. (6:2) Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. (5:18-6:2)

Paavalin hyvää tekstiä on vähän rasittavaa lukea, kun kääntäjä väen väkisinkin yrittää antaa tukea vallassa olevalle käytännölle kääntämällä sanan "diakonia" sanalla "virka". Kreikan sana diakonía tarkoittaa palvelua, palvelemista ja sana diakonos palvelijaa ja tarjoilijaa. Onneksi tekstin jatko puhuu selvää kieltään siitä, että Jumalan palvelijat eivät ole mitään kirkkoherroja, vaan paremminkin sellaisia, kuin tämän päivän kiinalaisten kotiseurakuntien kasvatit:

(6:3) Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen (proskopin), ettei virkaamme (i diakonia) moitittaisi, (6:4) vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi (diakonoi): suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, (6:5) ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa; (6:6) puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, (6:7) totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa; (6:8) kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, (6:9) tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, (6:10) murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. (2.Kor 5:11-6:10)

Hallitseminen yhdessä

Ihminen luotiin hallitsijaksi, mutta hän menetti asemansa synnin tähden. Hän voi palata tehtäväänsä vasta, kun koko syntijupakka on loppuunkäsitelty:

Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. (Ilm 3:21)

Tuhatvuotisessa valtakunnassa Jeesus asettaa oman hallituksensa maan päälle, ja niille omat miehensä:

Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan (sin'apethanomen), saamme myös hänen kanssaan elää (si'zisomen); jos kärsimme (ipomenomen) yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita (sim'vasileusomen); jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät; jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata. (2.Tim 2:11-13)

 

Yhteyden hedelmät

Hoosean kirja on arvoitus, sillä kirjan lopussa kysytään

Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat. (Hoos 14:10)

Arvoitus koskee sitä Israelin osaa, joka luopui Daavidin suvusta. Vuonna 721 eKr Assyrian joukot veivät sen mennessään, ja kansa katosi kuin tuhka tuuleen. Hoosean kirjassa osaa Israelista nimitetään Efraimiksi, sekä Israeliksi, erotukseksi Juudasta. Melko yllättävää on, että siitä sanotaan:

Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. (Hoos 14:5)

Rakkaus tuottaa hedelmiä. Kun Efraim on tullut takaisin Jumalan yhteyteen, se kantaa jälleen hedelmiä Jumalalle:

Efraim! Mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puoleensa, minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi: minusta on sinun hedelmäsi. (Hoos 14:9)

Jumalan ja hänen kansansa yhteys on samantapaista kuin aviollinen yhteys yksilöihmisten välillä. Jumala ilmoittaa suoraan, että hän on rakastaa kansaansa mustasukkaisesti. Hän ei ollenkaan siedä epäjumalia rinnallaan. Israelin (Efraimin eli Samarian) epäjumalina olivat kaksi kultaista vasikkaa ja siksi se karkotettiin maastaan. Mutta jos Jumala ottaa sen takaisin armoihinsa, sen on taas vaihdettava palvonnan kohdetta ja muutettava mielensä.

Uudessa Testamentissa Hoosean kirjan sanontoja käytetään niistä, jotka ovat Kristuksessa tulleet Jumalan yhteyteen. Mutta myös Juuda, joka edelleen nimellisesti pitäytyy Mooseksen aikana sovittuihin sääntöihin, joutuu vaihtamaan puolisoaan, jos mieli kantaa hedelmää Jumalalle:

Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. (Rm 7:4).

Raamatun kuvakielessä puut ovat kansoja. Tässä puhutaan kansasta, jota Jumala rakastaa:


Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon. Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin. Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin. (Hoos 14:6-8)

Aviollisessa elämässä yhteinen hedelmä saattaa syntyä verrattain löysän yhdyselämän tuloksena. Niinpä Jumalan ja Jumalan kansan yhteiselämää verrataan myös viiniköynnökseen ja sen oksiin.

Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Liljat"; Aasafin todistus; virsi. Kuuntele, Israelin paimen. Sinä, joka johdat Joosefia niinkuin lammaslaumaa, sinä, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, ilmesty kirkkaudessasi. Efraimin, Benjaminin ja Manassen edessä herätä voimasi, tule meidän avuksemme. Jumala, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme. Herra, Jumala Sebaot, kuinka kauan sinä …

Sinä siirsit viinipuun Egyptistä, sinä karkoitit pakanat ja istutit sen. Sinä raivasit sille sijan, ja se juurtui ja täytti maan. Se peitti vuoret varjollansa ja oksillansa Jumalan setrit. Se levitti köynnöksensä mereen asti ja vesansa Eufrat-virtaan saakka. Miksi sinä särjit aidan sen ympäriltä, niin että kaikki tienkulkijat sitä repivät? Metsäkarju sitä jyrsii, ja kedon eläimet sitä syövät. Jumala Sebaot, käänny takaisin, katso alas taivaasta ja näe; ota hoitaaksesi tämä viinipuu ja suojaa se, minkä sinun oikea kätesi istutti, tämä taimi, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten. Se on tulen polttama, se on karsittu. He hukkuvat sinun kasvojesi uhkauksesta.

Kätesi suojelkoon sinun oikean kätesi miestä, ihmislasta, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten. Silloin me emme sinusta luovu. Suo meidän elää, niin me huudamme sinun nimeäsi avuksemme. Herra, Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme. (Kts. Ps 80:1-20)

Suomalaisena et ehkä tiedä, että viinipuun jalot oksat ovat jokainen kiinni suoraan rungossa, mutta jos tiedät on tämä Jeesuksen sana selväkielistä puhetta meillekin:

(15:1) Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. (15:2) Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. (15:3) Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. (15:4) Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. (15:5) Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. (15:6) Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. (15:7) Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. (15:8) Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. (15:9) Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. (15:10) Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. (15:11) Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. (Joh 15:1-11)

Jos noudatamme rakkautta, emme enää palvele, vaan olemme yhtä Jumalan kanssa, joka on Rakkaus, ja kannamme hedelmämme ajallaan, kuin elävän veden ääreen istutettu viinipuu:

(15:12) Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. (15:13) Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. (15:14) Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. (15:15) En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni. (15:16) Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. (15:17) Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. (Joh 15:12-17).

Yhteinen koti

Vaikka tässä monen esille tulleen asian lähempi tarkastelu on jätettävä toiseen kertaan, olisi kuitenkin sääli jättää lukematta seuraavat pari jaetta, sillä niissä paljastetaan eräs Jumalan suunnitelman pääkohdista: Isä rakentaa hengellistä huonetta, "oikos pneumatikos":

Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa (oikodomeisthe) itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi (oikos pneumatikos), pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. (1.Piet 2:3-5).

Seuraava luku: Raamatun avioliittokertomukset

tai

takaisin Osmon kotisivulle