Tekstissä "Kenen kanssa Jumala on?" etsitään ensin Vanhan Testamentin tarinoita niistä henkilöistä, joiden kanssa oli. Sitten tarkastellaan ennustusta Immanuelista, henkilöstä, jonka nimi tarkoittaa "Jumala meidän kanssamme". Tämän ennustuksen kautta siirrytään Uuden Liiton todellisuuteen Jeesuksesta, joka on "meidän" kanssamme. Jos vielä onnistumme selvittämään itsellemme, ketkä nämä "me" oikein ovat, ollaan jo jyvällä asiasta.

KENEN KANSSA JUMALA ON?

Copyright ©: Osmo Pöysti

2004

Kuru, Finland

Jpm 2004-10-12

Kristityt ovat tietyllä tavalla avuttomia: Ilman Jumalaa me emme pysty mihinkään. Me tunnustamme kyvyttömyytemme ja syntimme, ja sitten me odotamme, mitä Jumala tekee. Vasta sitten, kun olemme päässee perille Jumalan tahdosta, me toimimme.

Jos Jumala lupaa olla sinun kanssasi, sinä voitat. Mutta ennen kuin Jumala antaa lupauksen, hän varmistuu sinun avuttomuudestasi. Niin kauan, kuin sinä hoidat asiasi itse lihan käsivarren avulla, sinä et kelpaa Jumalan parempiin töihin. Tosin Jumalan talonpidossa on hommia niillekin, jotka eivät pysty muuhun kuin hävittämään, mutta tällä kertaa emme puhu niistä. Mooseksen työhönottohaastattelu selventää tätä asiaa. Egyptissä ollessaan Mooses oli palvellut faaraota, mutta vasta pitkän uudelleenkoulutusjakson jälkeen hänet kutsuttiin Jumalan parempiin hommiin. Mooseksen tuli johtaa Israel pois Egyptin orjuudesta. Mooses totesi tehtävän ylivoimaiseksi eikä halunnut ottaa tehtävää vastaan. Lopulta Jumala kertoi Moosekselle, että hän itse on mukana. Siitä Mooseksen oli ymmärrettävä, että homma hoituu.

Jumala oli aiemmin luvannut olla Iisakin, 1.Ms 26:24-28 ja Joosefin, kts. 1.Ms 39:1-2 ja 1.Ms 39:21-23 kanssa ja saman lupauksen ovat myöhemmin saaneet Joosua, kts. Joos 6:27; Juuda, kts. Tuom 1:19; Joosefin heimo, kts. Tuom 1:22; Tuomarien ajan tuomarit, kts. Tuom 2:18; Samuel, kts. 1.Sam 3:19; Daavid, kts. 1.Sam 18:12-14;18; Hiskia, kts. 2.Kun 18:7 ja Joosafat, kts. 2.Aik 17:3. Jos viitsit lukea mainitut paikat Raamatusta, voit huomata, mitä silloin Jumalan mukaantulo näille ihmisille ja heidän asialleen on merkinnyt, tai tulevaisuudessa merkitsee, kts. Jes 43:1-10.

Lopullisesti tämäkin lupaus toteutuu Jeesuksessa. Vanhan Testamentin puolella löydämme ennustuksen, jonka mukaan "Jumala on meidän kanssamme", hebreaksi Immanuel, kts. Jes 7:14 ja Jes 8:8-10. Matteuksen evankeliumin alussa kerrotaan tämän ilmoituksen toteutumisesta, kts. Matt 1:19-25:

Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.
Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.

Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.
Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

(Matt 1:18-25)

Nimi on tässä tärkeä asia. Jeesuksen nimi on yhdyssana, jossa alkuosa, "Je" on lyhennetty muoto sanasta Jehovah, "Olevainen". Jumalan olemassaolo on ajaton, ikuista. Hän on aina ollut, kts. 5.Ms 2:7 (Herra on ollut sinun kanssasi), hän on, kts. Joos 1:9 (Herra on sinun kanssasi) ja hän tulee aina olemaan, kts. 5.Ms 31:8 (Herra on oleva sinun kanssasi).

Kaikki Jumalan lupaukset toteutuvat Jeesuksessa. Ne pätevät myös kuoleman rajan tuolla puolen:

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte.

Joh 14:1-4

Sinun on kuitenkin itse päätettävä, haluatko olla Jeesuksen seurassa. Sellainen vaihtoehto, että sinä olisit taivaissa Jeesuksen kanssa, mutta täällä muissa porukoissa, on mahdoton. Jeesuksen perässä kulki tuhansia kuulijoita, jotka olivat valmiit tekemään hänet vaikka kuninkaakseen, mutta lopulta jäljelle jäi vain pieni lauma. Ja vasta tälle pienelle laumalle, jonka silmät Jumalan Henki oli avannut näkemään Jeesuksessa Jumalan Pojan, Jeesus kertoi ehtonsa siitä, kuka hänen seuraansa kuului ja kuka ei. Vain kaksitoista miestä oli kuulemassa, kun Jeesus sanoi:

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

Kts. Lk 9:23-24

Jeesuksen maallinen taival ei ollut helppo, ja lopulta hänet naulittiin ristille. Vielä kolme päivää, ja silloin kaikki alkoikin näyttää jo paremmalta. Jeesus sai voiton kuolemasta, ja hän oli valmis jakamaan saaliinsa seuraajiensa kesken.

Kolme ja puoli vuotta Jeesuksen 12 lähintä miestä olivat olleet hänen kanssaan. Mutta heidän oli vielä kestettävä muutama viikko, ennen kuin he pääsisivät osalliseksi Ylösnousemuksen voimasta ja tulisivat osallisiksi Jumalallisesta luonnosta. Ennen pääsiäisviikon tapahtumia Jeesus oli luvannut, ettei hän jätä opetuslapsiaan orvoiksi ja saisivat Pyhän Hengen:

Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.
Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.
Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Joh 14:15-21

Se käsky, jonka Jeesus pani ehdoksi Pyhän Hengen saamiselle, on rakkauden käsky. Jeesuksen seuraajien oli varustauduttava sillä ajatuksella, että he ovat valmiit kuolemaan ystäviensä puolesta.

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne.

Joh 13:34

Kun eräs opetuslapsista kysyi, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle, Jeesus vastasi: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan". (Kts. Joh 14:22-23). Tämä sisäinen Kristus, "Kristus meissä", oli takeena siitä, että me voitamme maailman, sillä ilman Kristusta me emme siihen pysty.

Vielä viimeisinä sanoinaan Jeesus lupasi olla seuraajiensa kanssa maailman loppuun asti:

Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä.
Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät.
Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.

Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Matt 28:16-20.

Pyhän Hengen tulo antoi opetuslapsille reaaliset mahdollisuudet maailman voittamiseen. He saattoivat nyt seurata Jeesuksen jälkiä, ja kohdata ne samat haasteet, jotka Jeesus oli kohdannut. Jeesus oli heidän kanssaan, kun he kävivät kuolemaan Kristuksen kanssa, kts. Rm 6:8, kun heidät haudattiin Kristuksen kanssa, kts. Rm 6:4, kun heidät tehtiin eläviksi Kristuksen kanssa, kts. Kol 2:13; kun heidät herätettiin Kristuksen kanssa, kts. Kol 3:1; kätkettiin Kristuksen kanssa, kts. Kol 3:3 tai kirkastettiin Kristuksen kanssa, kts. Rm 8:17.

 

Kuolema

Mooses halusi nähdä Jumalan, mutta Jumala sanoi:

Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon.

(2.Ms 33:20)

Mooses sai nähdä Jumalan kasvot vasta paljon myöhemmin Jeesuksen ja Elian seurassa kirkastusvuorella, kun hän oli jo varmasti kuollut. Siinain vuorella Mooseksen oli tyydyttävä vähempään:


Sitten Herra sanoi: "Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon kalliolle.
Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi.
Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa."

2.Ms 33:21-23

Jumalan puutarhassa Jumala seurusteli Aadamin ja Eevan kanssa kasvoista kasvoihin, mutta vain siihen asti, kun ihminen oli ilman syntiä. Synti on tappavaa ja siksi Jumala ajoi ihmisen pois kasvojensa edestä. Maailmassa on kuitenkin aina niitä, jotka uhmakkaasti haastavat Jumalan. Yli kahdensadan kilometrin korkeudesta maailmaa parin tunnin ajan tarkastellut Juri Gagarin kertoi, että hän ei nähnyt siellä Jumalaa. Tiedemiehille tämä riitti näytöksi siitä, ettei Jumalaa ole ollenkaan. Jumala oli kuitenkin jo ottanut haasteen vastaan. Gagarin kuoli ja se tiedeyhteisö, joka väitettä levitti, sai ansioittensa mukaan.

Vaikka Jumala on kätkenyt kasvonsa ihmistä säästääkseen, hän arvostaa niitä, jotka etsivät hänen kasvojaan. Etsijän on kuitenkin parasta ymmärtää, että Jumalan kasvoja etsiessään kunniallinenkin etsijä tekee sitä henkensä kaupalla, saatikka sitten joku jumalanvastaisen maailmanjärjestyksen pelinappula.


Jumalan kasvot

Kaikki hyvä tulee Jumalalta. Mooses halusi nähdä hänet, jolta kaikki hyvä tulee. Monet muut ovat tyytyneet etsimään vain Jumalan lahjoja ja apua, mutta ovat lopultakin vähät välittäneet itse lahjan antajasta tai pitäneet yritystä liian vaarallisena. Israelin kansakin jäi syrjästäkatsojaksi, kun Mooses kapusi vuorelle. He pelkäsivät Jumalaa väärällä tavalla.

Israelin kolmas kuningas Salomo oli esittänyt Jerusalemin temppelin vihkiäisjuhlassa viisaan rukouksen. Herra vastasi rukoukseen ja neuvoi, miten tulee menetellä silloin, kun Jumala on kääntänyt selkänsä kansalleen:

Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.

Kts. 2.Aik 7:13-14

Suomessa ilmaisjakeluna levitettävä lehti "Airut", on pitänyt tätä teemaa yllä pitkään. Jos uskovat tekevät parannuksen, Jumala parantaa maan. Mutta Jumalan sana vaatii enemmän: pelkkä pahuudesta luopuminen ja rukous ei riitä. On etsittävä Jumalaa itseään, eikä pelkästään yhteiskunnallista tervehtymistä, tai muuta Jumalallista apua, menestystä, hengellisiä elämyksiä tai vaikkapa "kielilläpuhumisen lahjaa".

 

Kätketyt aarteet

Kätketyn Jumalan löytäjä löytää Jumalaan kätketyt aarteet. Uskon ja rukouksen kautta hän voi saada sen, mitä pyytää, sillä:

Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? (Rm 8:32).

Jumala on kätkenyt aarteensa Kristukseen, sillä muutoin siat sotkisivat kaikki kalleudet jalkoihinsa. Mutta kitsas Jumala ei ole. Valittuihinsa hän luottaa. Niille, jotka ovat naulinneet lihansa ristille yhdessä Jeesuksen kanssa, Isä antaa paljon ja soimaamatta. Jeesus itse sanoi asiasta näin:

Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. (Joh 15:16).

Tässä ei ole mahdollista käydä läpi kaikkea sitä opetusta, minkälaisista aarteista on kysymys, mutta eiköhän jo näillä tiedoilla aukene sellaisetkin arvoitukset, kuin vertaus peltoon kätketyistä aarteista jne.

 

Morsiuskansa

Jeesuksen kutsuma kansa, seurakunta, on Jumalan morsiuskansa. Häät ovat vasta edessä. Nyt vasta suoritetaan valinta, kuka niihin häihin lähtee. Sinun on itse päätettävä, mitä arvostat eniten. Jos haluat vain vähän flirttailla Jumalallisen rakkauden kanssa, et ehkä ole sitä oikeaa ainesta. Mutta jo tänään Jumala on niiden kanssa, jotka hän on valinnut ja uudistanut Pyhässä Hengessä.

Pyhä Henki on osuutta Jumalallisesta luonnosta. Pyhän Hengen saanut ihminen ei ole enää entisensä, hän on Uusi ihminen, kts. Ef. 2:14-15:

Sillä hän on …

… tehden omassa lihassaan tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi Uudeksi Ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

Raamatun teksteissä Uudesta ihmisestä käytetään myös nimityksiä "toinen ihminen", "hengellinen ihminen" ja "sisällinen ihminen". Raamatun teksteissä uusi ihminen ei ole etusijalla, etusijalla on Herra. Uusi Ihminen elää hänen yhteydessään Hengessä. Uuden ihmisen löydämme tavallisesti sellaisissa sanamuodoissa kuin "Kristus teissä…" "me hänessä" tai "Kristus meissä". Pari esimerkkiä:

Kol 1:27:

Kristus teissä, kirkkauden toivo.

2.Kor 13:3-4:

… te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka … olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan …

Room 8:10:

Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

Room 8:11:

Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

2 Kor 12:2:

Tunnen miehen, joka on Kristuksessa …

 

Kristuksen häät

Pyhä Henki opastaa ihmisen Jumalan kaikkeen täyteyteen. Pyhän Hengen kaste on alku hengelliselle elämälle. Ensimmäinen ihminen oli maasta, mutta toinen, uusi ihminen on taivaasta. Kts. 1.Kor 15:47. Johannes sai katsella maailmanhistorian käännekohtaa ja kertoo:

Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."
Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

(Ilm 19:6-9)

Häät muuttavat uskovan ja Jumalan suhteita ratkaisevasti. Pelastushistoria jää taakse, ja ihminen palaa paikalle, jota varten hänet on luotu. Ne, jotka ovat tässä maallisessa elämässä tottuneet hallitsemaan itsessään asuvaa käärmettä tuomalla sen päivittäin ristille, saavat hallita iankaikkisesti. Raamatun viimeisen kirjan viimeisestä luvusta luemme:

Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. (Ilm 22:3-5).

Takaisin Osmon kotisivulle