MOOSEKSEN TYÖHÖNOTTOHAASTATTELU

Mooseksen työhönottohaastattelu tapahtuu erämaassa. Jumala kiinnittää Mooseksen huomion itseensä puhumalla hänelle pensaasta, joka palaa, mutta ei kulu. Mooses menee katsomaan ihmettä, mutta Jumala sanoo hänelle: "Älä tule.." Paikka, jossa Herra ilmestyy, on pyhä. Vasta kun Mooses on ottanut pois kengät jalastaan, hän voi lähestyä ilmestystä. Sitten Jumala esittelee itsensä:

Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. (2.Moos 3:6).

Moosesta pelottaa ja hän peittää kasvonsa. Jumala menee suoraan asiaan:

Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajain tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa. Sentähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset asuvat. Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä.

Kts. 2.Moos 3:7-10.

Mooses tuskin ymmärsi, että Jumala oli täsmäkouluttanut häntä tähän tehtävään jo kahdeksankymmenen vuoden ajan. Lisäksi hän oli jo kerran epäonnistunut pahasti yrittäessään toimia oikeudenmukaisesti egyptiläisten ja israelilaisten välisessä kiistassa. Neljänkymmenen vuoden iässä Mooses oli täysin oikeudenmukaisesti, mutta omavaltaisesti mennyt tappamaan egyptiläisen murhaajan, ja joutunut sen takia pakenemaan Egyptistä. Koska hän ei omilla voimillaan – ja olihan hän sentään Egyptin hovin kasvatti – ollut saanut mitään parannusta aikaan, sanoo hän Herralle: "Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?" Mooses ei ole ymmärtänyt sitä, että jos Jumala antaa tehtävän, hän antaa myös toteutuksen. Herra vastaa Moosekselle:

Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella.

Kts. 2.Moos 3:12.

Mooses seisoi paljain jaloin Hoorebin vuoren juurella. Hän ei enää uskonut omiin voimiinsa, mutta Jumala lupasi olla hänen kanssaan. Mutta merkki, jonka Jumala lupasi, ei ollut voima, se oli ainoastaan lupaus. Ennenkuin Mooses kykenisi suorittamaan tehtävän, hänen oli uskottava sanat: "Minä olen sinun kanssasi".

Nuoruuden into oli takanapäin, nyt kysymys olisi siitä, luottaisiko Mooses Jumalaan. Voisiko Mooses uskoa siihen, että Jumala ajaa asiansa läpi faraon vastustuksesta huolimatta? Mooses halusi enemmän tietoa asiasta. Hänen oli tiedettävä ensinnäkin Jumalan nimi. Mitä hän vastaisi Israelin vanhimpien kysymykseen? Jumala vastasi Moosekselle:

Minä olen se, joka minä olen.

Kts. 2.Moos 3:14.

Varmuuden vuoksi Herra vielä toisti vastauksensa, itsepäinen kun Mooses oli:

Sano israelilaisille näin: "Minä olen" lähetti minut teidän luoksenne.

Kts. 2.Moos 3:14.

Herran seurassa Mooseksen ei tarvinnut tietää etukäteen kaikkia asioita. Herra oli valmistautunut kaikkeen, Mooseksen täytyi vain olla uskollinen, pysyä Herran seurassa. Herra oli jo valintansa tehnyt. Hän luotti Moosekseen. Hän oli Mooseksen pelastanut varmalta kuolemalta omia tarkoituksiaan varten, hänet kasvattanut ja kouluttanut. Mooseksen tuli vain tietää Herransa nimi. Sen hän joutuisi selvittämään israelilaisille ja israelilaisten kanssa se nimi tulisi tunnetuksi koko maailmassa. Kuka johtaa maailmaa, Isis, Adonis ja Hoorus? Vai Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jehova? Kolmannen kerran Herra ilmoittaa nimensä:

Sano israelilaisille näin: "Herra, teidän isäinne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.

Kts. 2.Moos 3:15.

Kun nimiasia oli selvitetty, Herra ryhtyi antamaan käytännön ohjeita siitä, miten toimia. Egyptin hallitsija ei tulisi suostumaan vaatimuksiin vapaaehtoisesti, mutta Jumalalla oli keinonsa. Aluksi Israelin vanhemmat oli kutsuttava koolle ja heille oli ilmoitettava Jumalan suunnitelma. Israelin vanhemmille oli annettava näyttö Mooseksen saamista valtuuksista. Siihenkin Jumalalla oli keinonsa: Mooseksen sauva, jonka avulla hän oli osoittava valtuutuksena.

Mooses ei näytä lämpenevän Jumalan ajatuksille. Hän ei ymmärrä saamansa lupauksen merkitystä eikä Jumalan valtasuuruutta, vaan tuijottaa omiin kykyihinsä ja sanoo: "Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies …" Taas Herra joutuu antamaan alkeisopetusta Moosekselle: Kyse ei ole kaunopuheisuudesta, vaan siitä, että Jumala lupaa olla Mooseksen kanssa. Herra vastaa:

Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän ja kuuron, näkevän ja sokean? Enkö minä, Herra? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava.

Mooses, joka vielä 40-vuotiaana oli ollut radikaali oikeuden puolustaja, on nyt pelkkä reaalipoliitikko. Mooseksella ei ole armeijaa, ei aseita, ei vaikutusvaltaisia ystäviä, eikä kilpailevan suurvallan tukea, eikä edes ympärivuorokautista rukousvartiota. Kun Mooses arvioi kykyjään, hän joutuu toteamaan, että hänestä ei ole edes demagogiksi. Mooses ei näe onnistumisen mahdollisuutta, ja hän tekee johtopäätöksensä. Mooses sanoo: "Oi Herra, lähetä kuka muu tahansa!" Työhönottohaastattelu on päättymässä katastrofiin. Jumala suuttuu, ja sanoo:

Eikö sinulla ole veljesi Aaron, leeviläinen? Minä tiedän, että hän osaa puhua. Ja katso, hän tuleekin sinua vastaan; ja kun hän näkee sinut, iloitsee hän sydämestänsä. Ja puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa. Ja minä olen sinun suusi apuna ja hänen suunsa apuna ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä. Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja sinä olet oleva hänellä Jumalana. Ja ota käteesi tämä sauva, jolla olet tekevä nuo tunnusteot.

Kts. 2.Moos 3:14-17.

Katastrofia ei tule, Mooses antautuu. Raamattu ei selosta Mooseksen antautumista, mutta vastaavia tapauksia on paljon. Jumala riisuu turhat luulot pois vain auttaakseen ihmistä. Vasta henkilökohtaisen katastrofin edessä monet muutkin ovat antautuneet Jumalalle, ja kohta, kun he ovat sen tehneet, Jumala on pukenut heidät voimalla korkeudesta.

Mooses vei Israelin pois Egyptistä. Kaislameren takana he juhlivat kansallista vapautumistaan Egyptin orjuudesta. Jumalaa vastaan Isis, Osiris ja Horus olivat voimattomia. Mutta niille, joiden kanssa Jumala ei ole, ovat Egyptin jumalat edelleenkin merkittävä työnantaja. Dollarin setelissäkin Horuksen silmä tirkistelee sinua. Turvaa Herraan, ja ole tarkkana!

Takaisin Osmon kotisivulle

Copyright ©: Osmo Pöysti

Kuru, Finland

1986-2004

Päivitetty 2004-10-12