Osmo Pöysti: JOHDANTO MAAILMANLOPUN TAPAHTUMIIN

##2006-05-23

Kuru, Finland

Kaikki oikeudet pidätetään

Ilmaisjakelut sallitaan

 

Kansakunnat kohisevat, niinkuin suuret vedet kohisevat, mutta hän nuhtelee niitä, ja ne pakenevat kauas; ne karkoitetaan niinkuin akanat tuulessa vuorilla, niinkuin lentävät lehdet rajuilmassa. Katso, ehtoolla on oleva kauhu, aamun tullen ei heitä enää ole. Tämä on riistäjäimme osa, ryöstäjäimme arpa. (Jes 17:13-14)

Suuren sadonkorjuun aika on lähellä - sen tajuavat nyt sellaisetkin ihmiset, jotka eivät tähän asti ole olleet kiinnostuneita "uskonnosta". Mutta yleisön kiinnostuksella on haittapuolensa: kun markkinat vetävät, tulee markkinoille paljon heikkolaatuisia tuotteita, sen lisäksi että paholaisen joukot ovat taas uudestaan tajunneet, kuinka hyödyllinen apuväline heille on se vanha roomalainen kirkko, joka ennen Ranskan vallankumousta oli pitkään hallinnut Euroopan ideologisia markkinoita. Onneksi Jumalan sana on johdonmukainen. Kaikki tärkeät linjaukset on esitetty jo Raamatun alkulehdillä. Raamatun alkulehdillä "maailmanlopun" eli tarkemmin tämän maailmanajan tapahtumat ovat jopa korostetusti esillä. Niihin viittasi myös Jeesus:

Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. (Moos 24:37-39)

Luukas kertoo, että Jeesus käytti myös Lootin pelastusta ja Sodoman hävitystä esikuvana siitä päivästä, kun hän tulee takaisin kaikessa kuninkaallisessa loistossaan:


Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Muistakaa Lootin vaimoa! (Luuk 17:28-32)

Viittaukset Nooaan ja Lootiin ovat arvottomia, jollemme tiedä, mitä niinä päivinä tapahtui. Sekin vähä, mitä me lastenkirjoista olemme kuulleet, on saattanut unohtua. Ja eihän meille pyhäkoulussa edes kerrottu, että Ensimmäisen Mooseksen kirjan tarinat ovat ennustuksia suuren sadonkorjuun päivistä, jota maailman lopuksi sanotaan. Mutta myös tässä on ongelma: jo näissä johdannoiksi ja opetusmateriaaleiksi tarkoituksissa tarinoissa kerrotaan enemmän, kuin mitä tavallinen pulliainen ensimmäisellä lukukerralla pystyy omaksumaan - eivätkä nokkavat opi senkään vertaa. Mutta jostakinhan sitä on aloitettava:

Ja Herra ilmestyi hänelle (Aabrahamille) Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä; nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan ja sanoi: "Herrani, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä mene palvelijasi ohitse. Sallikaa tuoda vähän vettä pestäksenne jalkanne ja levätkää puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää virkistääksenne itseänne, ennenkuin jatkatte matkaanne, sillä kaiketi sitä varten olette poikenneet palvelijanne luo." He sanoivat: "Tee, niinkuin olet puhunut". Ja Aabraham kiiruhti majaan Saaran tykö ja sanoi: "Hae joutuin kolme vakallista lestyjä jauhoja, sotke ja leivo kaltiaisia". Sitten Aabraham riensi karjaan, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi palvelijalle, joka ryhtyi nopeasti sitä valmistamaan. Ja hän otti voita ja maitoa sekä vasikan, jonka hän oli valmistuttanut, ja pani ne heidän eteensä; itse hän seisoi heidän luonansa puun alla sillä aikaa, kuin he söivät. Ja he kysyivät häneltä: "Missä vaimosi Saara on?" Hän vastasi: "Tuolla majassa". Ja hän sanoi: "Minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan, ja katso, vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika". Mutta Saara kuunteli majan ovella hänen takanansa. Mutta Aabraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut, niinkuin naisten tavallisesti on. Sentähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli: "Heräisikö minussa, näin kuihduttuani, vielä halu? Ja myös minun herrani on vanha." Mutta Herra sanoi Aabrahamille: "Miksi Saara nauroi ajatellen: 'Synnyttäisinkö minä todella, minä, joka olen näin vanha?' Onko mikään Herralle mahdotonta? Tähän aikaan minä palaan luoksesi tulevana vuonna, ja Saaralla on silloin poika." Ja Saara kielsi sanoen: "En minä nauranut"; sillä hän pelkäsi. Mutta hän sanoi: "Ei ole niin; sinä nauroit". (1.Moos 18:1-15)

Aabrahamin luota kolmen enkelin hahmossa esiintynyt Jumala siirtyi Sodomaan päin. Aabraham lähti saattamaan:

Silloin miehet nousivat siitä ja kääntyivät Sodomaan päin, ja Aabraham kulki heidän kanssaan saattaaksensa heitä. Ja Herra sanoi: "Salaisinko minä Aabrahamilta, mitä olen tekevä? Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut." Niin Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sentähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö; minä tahdon sen tietää." Ja miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Aabraham jäi vielä seisomaan Herran eteen. Ja Aabraham lähestyi häntä ja sanoi: "Aiotko siis hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Entä jos kaupungissa on viisikymmentä vanhurskasta; aiotko hukuttaa heidät etkä säästä paikkaa siellä olevain viidenkymmenen vanhurskaan tähden? Pois se, että sinä näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta?" Ja Herra sanoi: "Jos löydän Sodoman kaupungista viisikymmentä vanhurskasta, niin minä heidän tähtensä säästän koko paikan". Aabraham vastasi ja sanoi: "Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka. Entä jos viidestäkymmenestä vanhurskaasta puuttuu viisi; hävitätkö viiden tähden koko kaupungin?" Hän sanoi: "En hävitä, jos löydän sieltä neljäkymmentä viisi". Ja hän puhui vielä hänelle sanoen: "Entä jos siellä on neljäkymmentä?" Hän vastasi: "Niiden neljänkymmenen tähden jätän sen tekemättä". Aabraham sanoi: "Älköön Herrani vihastuko, että vielä puhun. Entä jos siellä on kolmekymmentä?" Hän vastasi: "En tee sitä, jos löydän sieltä kolmekymmentä". Mutta hän sanoi: "Katso, minä olen rohjennut puhua Herralleni. Entä jos siellä on kaksikymmentä?" Hän vastasi: "Niiden kahdenkymmenen tähden jätän hävittämättä". Ja hän sanoi: "Älköön Herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä on kymmenen?" Hän vastasi: "Niiden kymmenen tähden jätän hävittämättä". Ja Herra lähti pois, senjälkeen kuin hän oli lakannut puhumasta Aabrahamin kanssa, ja Aabraham palasi kotiinsa. (1.Moos 18:15-33)

Loot oli Aabrahamin veljen Haaranin poika. Veljesten syntymä oli vähän erikoinen: kaikki kolme veljestä olivat syntyneet samaan aikaan: Se on merkki siitä, että jotakin erikoista on tekeillä:

Kun Terah oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyivät hänelle Abram, Naahor ja Haaran.
Ja tämä on kertomus Terahin suvusta. Terahille syntyivät Abram, Naahor ja Haaran. Ja Haaranille syntyi Loot. Ja Haaran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassansa, Kaldean Uurissa. Ja Abram ja Naahor ottivat itsellensä vaimot; Abramin vaimon nimi oli Saarai, ja Naahorin vaimon nimi oli Milka, Haaranin tytär; Haaran oli Milkan ja Jiskan isä. Mutta Saarai oli hedelmätön, hänellä ei ollut lasta.
Ja Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä. Ja Terahin ikä oli kaksisataa viisi vuotta; sitten Terah kuoli Harranissa. (1.Moos 11:26-32)

Aabraham oli ottanut orpopojan mukaansa matkalle kohti Luvattua Maata. Mutta Lootilla ei ollut Aabrahamin näkyä Luvatun maan arvosta. Hän valitsi Siddimin tasangon vihreät niityt, ja päätyi Sodomaan, "korkean elintason" kaupunkiin. Tarina jatko onkin sitten jo suoraan verrattavissa Lopun ajan tapahtumiin. Aabraham on jo turvassa, ja enkelit tulevat pelastamaan Lootia Sodomasta:

Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa. Ja hän sanoi: "Oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne." He sanoivat: "Emme, vaan me jäämme yöksi taivasalle". Mutta hän pyysi heitä pyytämällä, ja he poikkesivat hänen luoksensa ja tulivat hänen taloonsa. Ja hän valmisti heille aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät. Ennenkuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat, koko kansa kaikkialta, talon. Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: "Missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin." Silloin Loot meni ulos heidän luokseen portille ja sulki oven jälkeensä ja sanoi: "Älkää, veljeni, tehkö niin pahoin. Katsokaa, minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille, mitä tahdotte. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni suojaan." Mutta he vastasivat: "Mene tiehesi!" Ja he sanoivat: "Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä." Ja he tunkeutuivat väkivaltaisesti miehen, Lootin, kimppuun ja kävivät murtamaan ovea. Silloin miehet ojensivat kätensä, vetivät Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven. Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea. (1.Moos 19:1-11)

Jumalan lähettiläät ovat jalomielisiä. Vielä juuri ennen kaupungin hävitystä pelastusta tarjotaan koko Lootin suvulle:

Ja miehet sanoivat Lootille: "Vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Vie pois täältä vävysi, poikasi, tyttäresi ja kaikki, keitä sinulla kaupungissa on, sillä me hävitämme tämän paikan. Koska huuto heistä on käynyt suureksi Herran edessä, lähetti Herra meidät hävittämään sen." Silloin Loot meni puhuttelemaan vävyjänsä, joiden oli aikomus ottaa hänen tyttärensä, ja sanoi: "Nouskaa, lähtekää pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää tämän kaupungin". Mutta hänen vävynsä luulivat hänen laskevan leikkiä. (1.Moos 19:11-14)

Pelastusryhmän työ on vaikeaa. Loot vitkastelee, ja häntä pitää hoputella matkaan. Lopulta enkelit vievät Lootin ja hänen naisväkensä ulos kaupungista kädestä pitäen ja sittenkin työ onnistuu vain osittain:

Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden". Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia. Ja viedessään heitä ulos sanoi mies: "Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi." Mutta Loot sanoi heille: "Oi herrani, ei niin! Katso, palvelijasi on saanut armon sinun silmiesi edessä, ja suuri on sinun laupeutesi, jota olet minulle osoittanut pelastaaksesi henkeni, mutta minä en voi päästä pakoon vuorille; pelkään, että onnettomuus saavuttaa minut ja minä kuolen. Katso, tuolla on kaupunki lähellä, vähän matkan päässä, paetakseni sinne; salli minun pelastua sinne - onhan se vähän matkan päässä - jäädäkseni eloon." Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä teen sinulle mieliksi tässäkin kohden; en hävitä kaupunkia, josta puhut. Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään, ennenkuin olet sinne saapunut." Siitä kaupunki sai nimekseen Sooar. (1.Moos 19:15-22)

Kun Loot tyttärineen on jo päässyt turvakaupunkiin, Lootin vaimo vielä haikailee "hyvän elämän" perään. Mutta sitä Herra ei odota, vaan antaa sataa:

Aurinko oli noussut, kun Loot saapui Sooariin. Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta, ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden. Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa, ja niin hän muuttui suolapatsaaksi. (1.Moos 19:23-26)

Loot ei pelastu oman oikeudenmukaisuutensa takia, vaan siksi, että hänellä on sukulunastaja, Aabraham, joka seisoo Jumalan edessä hänen hyväkseen. Ja kun voitto on saatu, palaa Aabraham taistelupaikalleen:

Aabraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä, katseli Sodomaan ja Gomorraan päin ja yli koko lakeuden, ja katso, maasta nousi savu niinkuin pätsin savu. Kun Jumala tuhosi sen lakeuden kaupungit, muisti Jumala Aabrahamia ja johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä, hävittäessään ne kaupungit, joissa Loot oli asunut. (1.Moos 19:27-29)

Raamattu, kuten myös Raamatun ulkopuoliset asiakirjat - arkeologiset löydöt - kertovat tuhottuja kaupunkeja olleen kaikkiaan neljä. Ja Aabrahamistahan me emme arkeologian todistusta tarvitse; hänen kansansa elää tänäkin päivänä. Lopun aikaan projisoituna tämä näyttää kuitenkin pieneltä: silloin kansojen kaupungit tuhotaan kaikki, mutta Aabrahamin suku elää ikuisesti. Mutta kertomus lopun päivistä olisi epätäydellinen, jollei se vastaisi kysymykseen siitä, mistä tulevat ne pahat ihmiset, jotka vielä Jumalan valtakunnassakin lopulta tekevät kapinan juuri ennen Tuhatvuotisen valtakunnan päättymistä:

Ja Loot lähti Sooarista ja asettui vuoristoon molempien tyttäriensä kanssa, sillä hän pelkäsi asua Sooarissa; ja hän asui luolassa, hän ja hänen molemmat tyttärensä. Niin vanhempi sanoi nuoremmalle: "Isämme on vanha, eikä tässä maassa ole ketään miestä, joka voisi tulla luoksemme siten, kuin on kaiken maan tapa. Tule, juottakaamme isällemme viiniä ja maatkaamme hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen." Niin he juottivat sinä yönä isällensä viiniä. Ja vanhempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen viereensä ja milloin hän nousi. Seuraavana päivänä sanoi vanhempi nuoremmalle: "Katso, minä makasin viime yönä isäni kanssa; juottakaamme hänelle tänäkin yönä viiniä, ja mene sinä ja makaa hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen". Niin he juottivat sinäkin yönä isällensä viiniä; ja nuorempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen viereensä ja milloin hän nousi. Ja niin Lootin molemmat tyttäret tulivat isästänsä raskaiksi. Ja vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Mooab; hänestä polveutuvat mooabilaiset aina tähän päivään saakka. Ja myöskin nuorempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ben-Ammi; hänestä polveutuvat ammonilaiset aina tähän päivään saakka. (1.Moos 19:30-38).

Tarinat Nooan arkista, "Paapelin" tornista ja Sodoman hävityksestä piirtävät kukin osaltaan yleiskuvaa lopun ajan tapahtumista. Nämä yleispiirteet on hyvä tuntea, että osaisimme sijoittaa Raamatussa ilmoitetut yksityiskohdat lopun ajan tapahtumista oikeille paikoilleen. Kertomuksissa esiintyvät sanat - huone, ovi, kaupunki jne - toimivat linkkeinä, joiden avulla yksityiskohtia voidaan löytää. Ja onhan selvää, että yhtäläisyydet tämänhetkisen maailmatilanteen kanssa tekevät mahdolliseksi täydentää tätä kuvaa hakemalla Jumalan ilmoituksesta selitykset sille, miksi juuri näin on tapahtunut.

Yksi asia on kuitenkin pidettävä mielessä: Jumalan ilmoitus on tarkoituksellisesti jätetty sen verran vaikeaselkoiseksi, ettei Jumalaa voida syyttää sanelupolitiikasta. Otollisen päivän aikana ihmisellä on valinnan mahdollisuus; on vain huomattava, että tulos on valinnan mukainen. Kaikki, mitä ihmiselle tapahtuu, noudattaa sadonkorjuun lakia. Sitä, mitä kylvät, sinä niität. Hyvä esimerkki tästä on Jumalan ennakkoilmoitus Jeesuksen syntymästä ja ristiinnaulitsemisesta ja ylösnousemisesta. Vaikka päivämäärät oli ilmoitettu ennakolta, saivat juutalaiset itse päättää, ottaisivatko he Jeesuksen vastaan Jumalan uhrikaritsana ja kuninkaana. Mutta kun he hylkäsivät Jeesuksen ensimmäisen tehtävän, ei suunnitelma päässyt etenemään toiseen vaiheeseen - heidän osaltaan. Heidän osaltaan on siis sekin vielä edessäpäin, ja se sisältyy siihen noin 7 vuoden jaksoon, jota maailman lopuksi kutsutaan.

Paluu Osmon kotisivulle

tai

sivulle Hyvät Kakkoset

tai

kirjan Kristuksen Morsian pääsivulle