Ilmoitus Maailmanhistorian lopun tärkeimmistä tapahtumisesta alkaa heti Raamatun ensimmäisiltä sivuilta. Hanok Kaininpoika ja Hanok "Eenokki" Jeredinpoika kuten myös Lemek Mehujaelinpoika ja Lemek Metusalahinpoika ovat esimerkkitapauksia siitä, kuinka erilaisia ratkaisuja samanlaisista lähtökohdista lähtevät ihmiset saattavat tehdä, ja miten erilaisiin tuloksiin ne johtavat. Huomaa, että kummassakin esimerkissä valintoja tekemässä olevat miehet ovat kaimoja. Asiat, joita näillä esimerkeillä julistetaan, ovat ihmisen loppusijoituspaikka - Helvetti tai Jumalan Valtakunta, sekä ylösnousemushetki - Vanhurskauden ylösnousemus Jeesuksen tullessa pyhiensä kanssa maata hallitsemaan tai Tuomion ylösnousemus Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen.

 

Osmo Pöysti: HYVÄT KAKKOSET

##2006-05-20

Kuru, Finland

Kaikki oikeudet pidätetään

Ilmaisjakelu sallitaan

Allen Beechick toi kirjassaan Tempauksen Ratkaisu (The Rapture Solution) esille käsitteen "kaksoisviittaus" (double reference) kertoessaan siitä raamatunlukijoille ennestään tutusta asiasta, että Raamatun ennustukset toteutuvat kahteen, tai jopa moneen kertaan, ensin pienemmässä mittakaavassa, ja sitten lopullisesti, sataprosenttisesti. Eräs tämmöinen kahteen kertaan toteutuva asia on ihmisen luominen. Ensin oli Aadam, ja sitten oli toinen Aadam, josta Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä sanotaan:

Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. (1.Kor 15:45)

Veli Allenin opetukset olivat vielä hyvin mielessä, kun aamulla 2006-05-20 luimme Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 4-6, ja heti oli neuvoille käyttöä. Mooseksen aikoina ei vielä tiedetty Jeesuksesta, vai tiedettiinkö? Kyllä tiedettiin, sillä jo Raamatun alkulehdiltä löytyy ainakin kaksi kaksoisviittausta Jeesukseen. Niistä toinen sisältyy nimeen Hanok, ja toinen nimeen Lemek.

 

Hanok Kaininpoika ja Hanok "Eenokki" Jeredinpoika

Hanokin isä Kain tunnetaan parhaiten siitä, että hän tappoi veljensä. Mutta hän on myös ensimmäisen kaupungin perustaja. Kaupungin nimeksi tuli hänen poikansa Hanokin nimi:

Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok. (1.Moos 4:17)

Nimi Hanok tarkoittaa alkuunpanemista ja kasvattamista sekä vihittyä. Kaupunkikulttuuri tuotti sen "sivistyksen", joka päättyi vedenpaisumukseen Nooan aikana, mutta nousi uuteen kukoistukseen pian Nooan jälkeen. Kaupunkisuunnittelija Kainin sukuun syntyi karjanhoitajia, musikantteja, vaskiseppiä, rauta-aseiden tekijöitä ja muuta herkkähipiäistä porukkaa:

Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek. Lemek otti itselleen kaksi vaimoa, toisen nimi oli Aada ja toisen nimi Silla. Ja Aada synnytti Jaabalin; hänestä tuli niiden kantaisä, jotka teltoissa asuvat ja karjanhoitoa harjoittavat. Ja hänen veljensä nimi oli Juubal; hänestä tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat. Myöskin Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Ja Tuubal-Kainin sisar oli Naema. Ja Lemek lausui vaimoillensa: "Aada ja Silla, kuulkaa puhettani, te Lemekin emännät, ottakaa sanani korviinne: minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Niin, Kain kostetaan seitsenkertaisesti, mutta Lemek seitsemänkymmentä seitsemän kertaa." (1.Moos 4:17-24)

Aadamin kolmannen pojan nimi oli Seet:

Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin. Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. (1.Moos 5:1-3)

Seetin sukuhaaraan seitsemäntenä Aadamista syntyi poika, joka myös sai nimekseen Hanok. Tämä Hanok, josta Uudessa Testamentissa käytetään nimeä Eenok, oli kaikkea muuta kuin kaupunginrakentaja. Hän vaelsi Jumalan yhteydessä ja Jumala otti hänet luokseen taivaalliseen kaupunkiinsa kuolemaa näkemättä:

Kun Jered oli sadan kuudenkymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Hanok. Ja Jered eli Hanokin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Jeredin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä kaksi vuotta; sitten hän kuoli. Kun Hanok oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Metusalah. Ja Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Hanokin koko elinaika kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta. Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. (1.Moos 5:18-24)

Hanok Jeredinpoika on esikuva Karitsan morsiamesta. Kuten Jeesus, niin myös Hanok "Eenokki" Jeredinpoikakin vaelsi elämänsä Isän Jumalan yhteydessä ja otettiin ylös taivaisiin. Ero on siinä, että Jeesus ensin kuoli ja vasta sitten nostettiin taivaisiin. Näin Jeesus on ensimmäinen kuolleista ylös nousseitten joukossa, mutta Jeesuksen morsian temmataan Jumalan luo. Kristuksessa kuolleet nousevat haudoistaan ja ne/me, jotka olemme elossa, temmataan mukaan kuolemaa näkemättä.

 

Lemek Mehujaelinpoika ja Lemek Metusalahinpoika

Kainin sukuhaaran edistyksellisyys teki mahdolliseksi kovin rehvakkaan elämän. Lemek Mehujaelinpoika syntyi Kainin sukuhaaraan, eikä hän jättänyt mahdollisuuksiaan käyttämättä, ei ainakaan silloin, kun kostamisesta oli kyse:

Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok. Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek. Lemek otti itselleen kaksi vaimoa, toisen nimi oli Aada ja toisen nimi Silla. Ja Aada synnytti Jaabalin; hänestä tuli niiden kantaisä, jotka teltoissa asuvat ja karjanhoitoa harjoittavat. Ja hänen veljensä nimi oli Juubal; hänestä tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat. Myöskin Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Ja Tuubal-Kainin sisar oli Naema. Ja Lemek lausui vaimoillensa: "Aada ja Silla, kuulkaa puhettani, te Lemekin emännät, ottakaa sanani korviinne: minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Niin, Kain kostetaan seitsenkertaisesti, mutta Lemek seitsemänkymmentä seitsemän kertaa." (1.Moos 4:17-24)

Lemek Metusalahin poika syntyi Seetin sukuhaaraan. Hän kaipasi lohdutusta, sillä häntä ympäröivä maailma oli paha. Pojalleenkin hän antoi nimen Nooa, mikä tarkoittaa lohdutusta ja lepoa:

Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Kun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek. Ja Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli. Kun Lemek oli sadan kahdeksankymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle poika. Ja hän antoi hänelle nimen Nooa, sanoen: "Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut". Ja Lemek eli Nooan syntymän jälkeen viisisataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Lemekin koko elinaika seitsemänsataa seitsemänkymmentä seitsemän vuotta; sitten hän kuoli. Kun Nooa oli viidensadan vuoden vanha, syntyivät hänelle Seem, Haam ja Jaafet.
(1.Moos 5:24-32)

Nooa löysi armon Jumalan silmien edessä ja jäi perheineen eloon, kun muut hukkuivat. Nooan tarina on lastenkirjoista tuttu. Se onkin hyvä pitää mielessä, sillä maailman loppu on paljolti samankaltainen tapahtuma. Silloin kostaa Jumala vastustajilleen, myös sille Lemekille, joka rehvasteli tappavansa "miehen haavastaan ja nuorukaisen mustelmistaan", mutta me, jotka olemme Jeesuksessa, saamme iankaikkisen elämän.

Paluu Osmon kotisivulle