Eri sivulla:

Tällä sivulla:

Tähän on tulossa tekstejä aiheesta…

SATO

Osmo Pöysti

Kuru & IkaalinenFinland

Alku: 2007-09-23

Jatku: 2020-09-15

 

Perverssiä luonnonsuojelua

Mendelejev oli venäläinen tiedemies, joka arveli, että vuonna 2020 Venäjän väkiluku on 1300 miljoonaa. Pahasti meni pieleen se arvio. Eivät ne osaa lukea ajan merkkejä, nuo tiedemiehet. Venäjän väkiluku on nyt alle 150 miljoonaa. Solzhenitsyn kertoi, että Venäjällä tapettiin 60 miljoonaa. Mutta ei siinä kaikki. Venäjän sadasta viidestäkymmenestä tuhannesta kylästä oli jo autioitunut noin viisikymmentä tuhatta, kun juutalaiset kommunistit lähtivät, ja juutalaiset oligarkit tulivat. Vuoden 1991 jälkeen on autioitunut 35.000 kylää lisää, ja 20.000 muuta on enää vain muutaman asukkaan kyliä. Vielä viime töikseen sosialistit olivat ryhtyneet viljelemään ukonputkea karjalle ravinnoksi. Nyt se on nyt vallannut pellot ja pihamaat. Yli kahden metrin korkuisen viidakon läpi ei ole menemistä: ukonputken kosketuskin polttaa kuin palohaava. Kun Marinmaalta loppui kevättalvella heinä, tuotiin Kubanilta olkia ja olkien mukana koloradokuoriaiset. Ne ovat viihtyneet hyvin uudessa kotimaassaan. Ämpärin kanssa marilaiset istuvat päivät pitkät perunamaalla koloradokuoriaisia keräämässä. Smolenskin seudun viljelemättömät pellot kasvavat kauniita, sinisiä lupiineja.

Tammikuussa 2020 Soros päätti kansainvälisen eliitin kokouksen ilmoittamalla, että sosialismi on hyvä, ja Trumppi paha. Trumpista minä en tiedä, mutta jos Venäjän mittoihin sovitettu kansanmurha on hyvä, niin ei mittarina ainakaan Jumalan lakia ole käytetty. Jumala loi ihmisen viljelemään ja suojelemaan maata ja hallitsemaan konnia. Huonosti ovat ihmiset hommansa hoitaneet. Ilmestyskirjassa Jumala sanoo:

Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat." (65 Ilm 11:18)

 

Laiha sato

Sadonkorjuu on tämän aikakauden, kr. aioonin, loppu:

Elonaika on maailman loppu (Kts. Matt 13:39)

Lause sisältyy tekstiin, jossa Jeesus selittää seuraajilleen vertauksen vehnästä ja lusteesta:

13:36 Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".
13:37 Niin hän vastasi ja sanoi:
"Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.
13:38
Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.
13:39
Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.
13:40
Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.
13:41
Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,
13:42
ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
13:43
Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. (Matt 13:36-43)

Pelto on maailma (Matt 13:38), ja peltomies on Jumala itse. Sadonkorjaajilta odotetaan samaa kärsivällisyyttä, kuin pellon omistajaltakin:

5:7 Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.
5:8 Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. (Jaak 5:7-8)

Israelissa sadonkorjuu alkaa keväällä. Ensimmäiseksi tuleentuu ohra. Ohran leikkuu alkaa heti pääsiäisen jälkeen. Seuraavaksi tuleentuu vehnä. Vehnän leikkuu alkaa heti helluntain jälkeen. Tärkein sadonkorjuun kausi on syksyllä. Silloin kerätään hedelmät, viinimarjat ja öljypuun marjat. Syksyllä, kun hedelmät kypsyvät, vietetään pasuunansoiton päivää, sitten sovintopäivää ja kun työ on tehty, lehtimajan juhlaa.

Vähän pelkistäen voidaan sanoa, että "maailman" loppu on Jumalan valtakunnan alku. Jeesuksen opetuslapset tajusivat tämän ainakin osittain, sillä he kysyivät:

Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" (Matt 24:3)

Opetuslasten kysymykseen Jeesus vastaa pitkällä puheella, kts. Matt 24:4-25:46. Tässä "Öljymäen puheessa" Jeesus selvittää useita asioita, mutta tavallisesti ihmisiä kiinnostaa vain se, kuka menee helvettiin. Siihenkin asiaan puheessa vastataan, mutta ensin kerrotaan se, millä perusteilla pääsee Jumalan valtakunnan omistajiksi. Jumalan Valtakuntaan kelpuutetuille kansoille sanotaan:

25:34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: "Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta (katabolis, alasheittämisestä) asti.
25:35
Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
25:36
minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni."
25:37
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
25:38
Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
25:39
Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'
25:40
Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: "Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle". (Matt 25:34-25:40)

Ne, jotka tuomitaan Saatanalle ja hänen enkeleillensä valmistettuun paikkaan, joutuvat sinne siksi, että he ovat torjuneet Jeesuksen vähimmät veljet:

25:44 Silloin hekin vastaavat sanoen: "Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?"
25:45
Silloin hän vastaa heille ja sanoo: "Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle".
25:46
Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." (Matt 25:44-46)

Jumala on antanut maailmalle jo kaksi vuosituhatta valita tiensä. Kaikki ihmiset eivät ole tulleet uskoon, sillä usko on lahja. Mutta monet uskosta osattomatkin ovat joutuneet valitsemaan miten menetellä, kun he kohtaavat uskovan. Monta on tapettu senkin takia, että he ovat antaneet yösijan vainotulle uskovalle, ja tulevat saamaan siitä saman palkan kuin se profeetta, jota he ovat armahtaneet, kts. Matt 10:31-42:

10:41 Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan.
10:42
Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille. (Matt 10:41-42)

Jumalan juhlakalenteri noudattaa sadonkorjuun aikataulua. Keväällä, ohranleikkuun alussa vietetään pääsiäistä. Alkukesällä, vehnänkorjuun edellä vietetään helluntaita eli viikkojuhlaa. Lyhyesti näistä juhlista voidaan sanoa, että ohra on esikuva Kristuksesta, ja vehnä Kristuksen seurakunnasta. Syksyllä kerätään hedelmät, sekä myös se sato, joka on saanut rauhassa kasvaa elonleikkuuseen asti:

14:15 Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt".
14:16 Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi.

14:17 Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi.

14:18 Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet". (Ilm 14:15-18)

Sadonkorjuun alkaa ohranleikkuulla, mitä Israelissa tehdään maaliskuussa. Vehnänkorjuu alkaa viisikymmentä päivää ohranleikkuun jälkeen, mutta vasta syksyllä päästään käsiksi viininkorjuuseen, kerätään oliivit ja muut hedelmät.

Kolmannessa Mooseksenkirjassa säädetyt juhlat ovat pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, ja uudislyhteen heilutus ohranleikkuun alussa; viikkojuhla eli helluntai vehnänkorjuun alussa sekä kolme erillistä juhlaa syksyllä, kun hedelmänkorjuun alussa. Ne ovat pasuunansoiton päivä, sovitus- ja tuomiopäivä, sekä lehtimajan juhla.

Israelin juhlat seuraavat sadonkorjuun rytmiä. Ohrankorjuu alkaa pääsiäisenä, vehnänkorjuu helluntaina ja hedelmäin korjuu Pasuunansoiton päivänä.

Ohran korjuu on kuva Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, Vehnän korjuu on kuva kristillisen seurakunnan syntymästä, ja Syksyn sadonkorjuu on kuva Maailman lopusta, jolloin kaikki se, mitä viimeisen kuuden tuhannen vuoden aikana on kylvetty, korjataan talteen.

Jumalan kalenterivuosi alkaa keväällä, kevätpäiväntasausta lähinnä olevan täydenkuun päivästä. Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä uhrataan pääsiäislammas, ja siitä alkaa seitsemän päivää kestävä happamattoman leivän juhla:

23:4 Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa:
23:5 Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä, on pääsiäinen Herran kunniaksi.
23:6 Ja saman kuukauden viidentenätoista päivänä on happamattoman leivän juhla Herran kunniaksi; syökää happamatonta leipää seitsemän päivää.
23:7 Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous, silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
23:8 Tuokaa Herralle uhri seitsemänä päivänä. Seitsemäntenä päivänä on pyhä kokous; silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako." (3.Moos 23:4-8)

Viikon kestävän happamattoman leivän juhlan aikana, viikkosapatin jälkeisenä päivänä tuodaan ensimmäinen ohralyhde temppeliin. Ohra on koodisana, joka tarkoittaa Jeesusta.


23:9 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
23:10 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde.
23:11 Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.
23:12 Ja sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön, vuoden vanha karitsa polttouhriksi Herralle,
23:13 ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi kaksi kymmenennestä lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle, sekä siihen kuuluvaksi juomauhriksi neljännes hiin-mittaa viiniä.
23:14 Älkääkä syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. (3.Moos 23:9-14)

Jeesus on luomakunnan ensimmäinen, Jumalan esikoispoika, mutta sitten tulee Jeesuksen lunastamien esikoisten vuoro. Heistä puhuttaessa käytetään koodisanaa "vehnä".

23:15 Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa,
23:16 laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri.
23:17 Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutusleiväksi kaksi kakkua, jotka on leivottava happamena kahdesta kymmenenneksestä lestyjä jauhoja, Herralle uutislahjaksi.
23:18 Ja tuokaa leipänne ohella seitsemän virheetöntä, vuoden vanhaa karitsaa ja mullikka sekä kaksi oinasta; ruoka- ja juomauhreineen ne olkoot polttouhri Herralle, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.
23:19 Ja uhratkaa kauris syntiuhriksi sekä kaksi vuoden vanhaa karitsaa yhteysuhriksi.
23:20 Ja pappi toimittakoon niiden ja uutisleivän ynnä kahden karitsan heilutuksen Herran edessä. Ne olkoot Herralle pyhät ja papin omat.
23:21 Ja kuuluttakaa pyhä kokous juuri siksi päiväksi; silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.
23:22 Kun te korjaatte eloa maastanne, niin älä leikkaa viljaa pelloltasi reunoja myöten äläkä poimi tähkäpäitä leikkuun jälkeen, vaan jätä ne köyhälle ja muukalaiselle. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." (3.Moos 23:15-22)

Vehnän korjuu ja puinti kestää syksyyn asti. Kun vehnä on puitu puimatantereella se viskataan tuuleen, joka erottaa siitä roskat pois. Sen kunniaksi vietetään pasuunansoiton juhlaa:


23:23 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
23:24 "Puhu israelilaisille ja sano: Seitsemännessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, pitäkää sapatinlepo, muistojuhla pasunaa soittaen, pyhä kokous.
23:25 Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan tuokaa uhri Herralle." (3.Moos 23:23-25)

Pasuunansoiton juhla on ylösnousemuksen juhla. Kun tessalonikalaiskirjeessä puhutaan kuolleitten ylösnousemuksesta, liittää koodisana "pasuuna" sen Pasuunansoiton päivään:

4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
4:17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1.Tess 4:16-17)

Kymmenen päivän kuluttua pasuunansoiton päivästä vietetään sovituspäivää - tai tuomiopäivää, riippuen siitä, kenen kannalta asiaa katsotaan.


23:26 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
23:27 "Tämän seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä; pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri.
23:28 Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Jumalanne, edessä.
23:29 Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseänsä paastolla, hävitettäköön kansastansa.
23:30 Ja jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotakin askaretta, minä hävitän hänen kansastansa.
23:31 Älkää silloin yhtäkään askaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.
23:32 Se on oleva teille levon päivä, kurittakaa itseänne paastolla. Kuukauden yhdeksäntenä päivänä illalla, illasta iltaan, pitäkää tämä sapatti." (3.Moos 23:26-32)

Kun maailmanhistoria on päättynyt ja uskovat elävät jo Luvatussa Maassa, pidetään muistelot.


23:33 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
23:34 "Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää.
23:35 Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
23:36 Seitsemänä päivänä tuokaa uhri Herralle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
23:37 Nämä ovat Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, tuodaksenne Herralle uhreja: polttouhreja ja ruokauhreja, teurasuhreja ja juomauhreja, kunakin päivänä sen päivän uhrit;
23:38 ja sitäpaitsi Herran sapatit ja teidän muut lahjanne ja kaikki lupausuhrinne ja kaikki vapaaehtoiset uhrinne, joita te Herralle annatte.
23:39 Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä.
23:40 Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, Jumalanne edessä.
23:41 Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen; viettäkää se seitsemännessä kuussa.
23:42 Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa,
23:43 että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."
23:44 Ja Mooses puhui näistä Herran juhla-ajoista israelilaisille. (3.Moos 23:33-44)

Joskus toisella kertaa, jos Jumala suo, voidaan tarkastella sitä, mitä maailmanhistorian jälkeen tapahtuu. Jo Raamatun alkulehdillä sanottiin, että ihminen luodaan hallitsijaksi. Maailma tarvitsee uudet hallitsijat langenneen enkeliruhtinaan, Saatanan tilalle, eikä siihen toimeen Jumala enää kelpuuta muita kuin omia lapsiaan. Tämän asian minä halusin sanoa nyt heti, ja sen siksi, että amerikkalaisten psykologien laatimissa kristinuskon vastaisissa opetusohjelmissa lapsille esitetään johdattelevia kysymyksiä tähän tapaan:

Haluaisitko mennä taivaaseen, jossa sinun pitää soittaa harppua ikuisesti?

Pääsiäinen on jo ohi. Helluntai on jo ohi. Olemme nyt itse maailmanhistorian loppunäytöksen näyttämöllä. Tästä näyttämöstä Raamattu käyttää koodisanaa "puimatanner". Hebreaksi "puimatanner" on Gath. Se oli myös sen kaupungin nimi, josta Goljat oli kotoisin. Joku päivä sitten tutkin mongolien ja ristiretkeläisten yrityksiä päästä Jerusalemin herraksi, ja huomasin, että mongolien ja tataarikristittyjen armeijat kokivat Goljatin lähteellä - Ain Jalutissa Israelin maalla ensimmäisen sellaisen tappionsa, jota he eivät toisellakaan yrittämällään voineet muuksi muuttaa.

Hakukoneella tai Raamatun hakusanakirjasta koodisanalla "puimatanner" avautuu monta tarinaa, joista jokainen tuo täsmennystä siitä, mitä maailman lopussa tapahtuu. Mutta luetaan tässä pieni pätkä Ruutin kirjasta, sillä Ruutin kirja on kuin Raamatun selitysteos, helposti avautuvassa muodossa. Kirjan kolmannessa luvussa tarina on edennyt niin pitkälle, että Ylistyksen maan Leipähuoneesta (Juudan Beetlehemistä) epäuskon takia Mooabiin siirtyneestä perheestä jäljelle jäänyt Noomi on palannut takaisin moabilainen miniänsä mukanaan - juuri sopivasti ohrasadon korjuun alkaessa. Koko viljasadon leikkuun jo ollessa ohi, tullaan vaiheeseen, jossa sato puidaan.

3:1 Niin Noomi, hänen anoppinsa, sanoi hänelle: "Tyttäreni, minäpä hankin sinulle turvapaikan, että sinun kävisi hyvin.
3:2 Onhan Booas, jonka palvelijattarien kanssa olit, sukulaisemme; katso, hän viskaa tänä yönä ohria puimatantereella.
3:3 Niin peseydy nyt ja voitele itsesi ja pukeudu ja mene puimatantereelle; mutta älä näyttäydy hänelle, ennenkuin hän on syönyt ja juonut.
3:4 Kun hän panee maata, niin katso, mihin paikkaan hän panee maata, ja mene ja nosta peitettä hänen jalkojensa kohdalta ja pane siihen maata; hän sanoo sitten sinulle, mitä sinun on tehtävä."
3:5 Ruut vastasi hänelle: "Minä teen kaiken, mitä sanot".
3:6 Niin hän meni alas puimatantereelle ja teki aivan niin, kuin hänen anoppinsa oli häntä käskenyt.
3:7 Ja kun Booas oli syönyt ja juonut, tuli hänen sydämensä iloiseksi, ja hän meni maata viljakasan ääreen. Ja Ruut tuli hiljaa ja nosti peitettä hänen jalkojensa kohdalta ja pani siihen maata. (Ruut 3:1-7)

Maailmanhistorian viimeinen, seitsemän vuotta kestävä vaihe on hirvittävää aikaa. Ruut, joka kertomuksessa on koodisana seurakunnasta, tarvitsee turvapaikan. Ruutinkin on mentävä puimatantereelle, mutta pysyttävä piilossa siihen asti, kunnes Booas, kertomuksen Jeesus, on suorittanut työnsä loppuun ja aterioinut, ja asettunut maata sadonkorjuun tuloksen, viljakasan, ääreen.

Menemällä Booaksen jalkojen juureen Ruut panee peliin koko tulevaisuutensa. Jos Booas on kunnon mies, hän joko ajaa Ruutin tiehensä, tai ryhtyy puolustamaan häntä - oman maineensa uhalla. Ja jollei Booas ole kunnon mies, vaihtoehdot ovat vielä huonommat. Paras vaihtoehto kuitenkin toteutuu, kun Booas lupaa ottaa Ruutin asian hoitaakseen sen laillisesti - sen lain mukaan, joka ainoana tunnetuista laeista on hyvä.

Seuraava vaihe tapahtuu jo kaupungin portilla. Kaupunki on kuva taivaasta. Portilla ovat vaadittavat kymmenen todistajaa, joten oikeustoimiin voidaan ryhtyä. Tällä kertaa kysymys on sovituksesta. Pääseekö Ruut portista sisään vai ei, riippuu nyt siitä, onko hän vanhurskautensa pätevä. Miten Ruutin taivaan portilla käy? Huomaa, että tämä tilanne on juuri se, jonka vuoksi Sovintopäivää, Jom ha-Kippurim, seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä vietetään. Vanhurskautus on Ruutin elämän tärkein asia, todellinen elämän ja kuoleman kysymys.

Ruut saa kokea, että hänen lunastajansa on Voimallinen. Ruutin kirja ei pääty Sovintopäivään, eikä edes häihin. Kirja päättyy sukuluetteloon. Booakselle ja Ruutille syntyy poika sukuun, josta Jeesus syntyi. Mutta koska Booas ja Ruut ovat esikuvia Jeesuksesta ja seurakunnasta, on kyse seitsemännestä, virvoituksen päivästä:

4:14 Silloin vaimot sanoivat Noomille: "Kiitetty olkoon Herra, joka tänä päivänä salli sinun saada sukulunastajan. Hänen nimensä tulee kuuluisaksi Israelissa.
4:15 Hän on virvoittava sinua, ja hänestä on tuleva sinun vanhuutesi tuki, sillä miniäsi, joka rakastaa sinua, on hänet synnyttänyt, hän, joka on sinulle parempi kuin seitsemän poikaa." (Ruut 4:14-15)

Vertauksen vehnästä ja lusteesta lopussa on linkki, joka helposti jää huomaamatta:

13:43 Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. (Kts. Matt 13:43)

Sama kehoitus "Jolla korvat on, se kuulkoon", esiintyy myös Ilmestyskirjassa, jopa seitsemän kertaa muodossa "Jolla korvat on, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo". Kehotuksen saivat kaikki seitsemän seurakuntaa - Efeson, Smyrnan, Pergamon, Tyatiran, Sardeen, Filadelfian ja Laodikeaan seurakunnat. Mutta jokainen näistä sanomista sisältää myös kaksi muuta, kaikille yhteistä sanomaa: "Minä tiedän sinun tekosi…" ja "Sen, joka voittaa, minä …(Sitä, joka voittaa.., Sille joka voittaa, minä.., Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa.., Joka voittaa, se.., Joka voittaa, se.., Joka voittaa, sen…)."


Meidän on vielä ennenaikaista viettää muita voitonjuhlia, kuin Jeesuksen ylösnousemuksen juhlaa. Mutta kuolemalla ristin kautta tälle maailmalle, me voimme kokea ylösnousemuksen voimia, ja voittaa päivittäiset taistelumme ja saavuttaa sen, mikä luvattu on. Lupausta ikuisesta harpunsoitosta en löytänyt mistään, mutta Ylösnousemuksen jälkeisestä elämästä Raamattu kertoo yllättävän paljon. Kertomukset on kyllä pitänyt pukea vertauskuvalliseen muotoon, koska muuten emme tulevaa olotilaa pystyisi ymmärtämään, mutta kun ne olemme kerran löytäneet, kasvaa myös ymmärrys samaa vauhtia muun ymmärtämisemme kanssa. Mutta luetaan tässä nämä seitsemän Ilmestyskirjassa kerrottua asiaa, ja katsotaan sitten, mitä mietteitä keskustelussa tulee esiin.

Voittajille Efeson seurakunnasta luvattiin:

2:7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.

Voitajille Smyrnan seurakunnasta luvattiin:

2:11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.

Voittajille Pergamon seurakunnasta luvattiin:

2:17 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.

Voittajille Tyatiran seurakunnasta luvattiin:

2:26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,
2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään - niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain -
2:28
ja minä annan hänelle kointähden.
2:29 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.'"

Voittajille Sardeen seurakunnasta luvattiin:

3:5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
3:6 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.

Voittajille Filadelfian seurakunnasta luvattiin:

3:12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
3:13 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.

Voittajille Laodikean seurakunnasta luvattiin:

3:21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.
3:22
Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.

Lehtimajan juhlan sanoma on, että Sadonkorjuun jälkeen alkavat juhlat. Se on se seitsemäs päivä, josta Jumalakin virkistyy.

Takaisin Osmon kotisivulle