Useimmat minua nuoremmat suomalaiset eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia. Ja jos joku saisikin selville sen, mitä evankeliumi on, on hänen vielä selvitettävä itselleen, mitä sen jälkeen tehdään, kun evankeliumin sana on kuultu.

Tässä tarkastelussa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa "Uudestisyntymisestä on kysymys" tarkasteltiin sitä, mikä on oikea evankeliumi, ja tässä osassa "Seitsemän asiaa, joita paholainen ei halua sinun tietävän", tarkastellaan sitä, mitä tulee tehdä sen, joka on kuullut Hyvän Sanoman Jumalan valtakunnasta ja haluaa seurata Jeesusta.

 

Osmo Pöysti:

SEITSEMÄN ASIAA, JOITA PAHOLAINEN EI HALUA SINUN TIETÄVÄN

2013-03-30

Ylöjärven Kuru, Finland

Kaikki oikeudet pidätetään

Ilmaisjakelut sallitaan

 

Apostolien teot kertovat, millainen oli maailmanhistorian ensimmäinen kristillinen saarna. Puheen lopuksi Pietari vielä tiivistää:

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. (Apt 2:36)

Ja sitten tulee kertomus siitä, miten Pietarin kuulijat ottivat sanan vastaan.

Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" (Apt 2:37)

Vanhanaikaisessa kielenkäytössä sydämen pistos tarkoitti infarktia. Kuulijoiden hätä oli valtava, koska he apostolin selonteon kuultuaan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta tajusivat tekonsa merkityksen. He olivat tappaneet Jumalan pojan, hänet, joka oli ollut heidän ainoa toivonsa.

Useimmat minua nuoremmat suomalaiset eivät ole koskaan edes kuulleet evankeliumia. Se, mitä he ehkä ovat kuulleet, on joku monista evankeliumin vääristelmistä, jonka lisäksi he ovat kuulleet myös väärät ohjeet siitä, mitä Jumalan yhteyteen haluavan sielun on tehtävä. Edes sellaiset Raamatusta luetut lauseet kuin nämä eivät häntä auta, sillä ne on käännetty väärin ja selitetty väärin:

Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." (Apt 2:38-39)

Kirkonmiehet ovat varastaneet taivasten valtakunnan avaimen, ja estävät ihmisiä pääsemästä sinne sisälle. Jos me haluamme tietää, mitä apostoli Pietari sanoi, meidän on käytettävä kreikankielistä tekstiä ja selvitettävä itsellemme, mitä tekstissä käytetyillä avainsanoilla tarkoitetaan.

Avainsanat ovat: muuttaa mielensä, Herran Jeesuksen nimi, upotuskaste, syntien hylkääminen, Pyhän Hengen lahja ja lupaus. Kun nämä sijoitetaan tekstiin, voimme alkaa tarkastelun siitä, mitä tekstillä tarkoitetaan:

Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus (μετανοησατε - muuttakaa mielenne) ja ottakoon kukin teistä kasteen (βαπτισθητω - ottakoon upotuskasteen) Jeesuksen Kristuksen nimeen (επι τω ονοματι ιησου χριστου) syntienne anteeksisaamiseksi (εις αφεσιν αμαρτιων - syntien hylkäämiseksi), niin te saatte Pyhän Hengen lahjan (TSBληψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματος). Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus (η επαγγελια) on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." (Apt 2:38-39)

Luukkaan selostus Pietarin puheesta ei kuitenkaan pääty tähän. Hän tekee selväksi, ettei Apostolien tekojen toisen luvun teksti ole täyspitkä selostus siitä, mitä kaikkea Pietari puhui. Luukas kirjoittaa:

Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta (σωθητε απο της γενεας της σκολιας ταυτης - pelastautukaa tästä nurjasta sukupolvesta/sukukunnasta) ". (Apt 2:40)

Koska sanat "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta" tekstissä erityisesti mainitaan, on myös niitä pidettävä erittäin tärkeinä. Avainsanojen lukumääräksi tulee siis seitsemän.

 

Asia numero yksi: Mielenmuutos

Se, mitä kirkoissa sanotaan parannuksen tekemiseksi tai katumukseksi, antaa täysin väärän kuvan siitä, mitä mielenmuutoksella tarkoitetaan. Ihminen ei pysty tekemään parannusta, eikä edes katumaan kaikkea sitä, mitä hän yhdessä lajitoveriensa kanssa harrastaa, sillä ihminen rakastaa syntiä. Se, mihin hän ehkä vähän parannusta haluaisikin, koskee synnin ikävien seuraamuksien hoitoa. Taivaisiin kyllä halutaan, mutta jos siellä ei saa juopotella, huorata, päättää asioista äänestämällä, varastaa, huiputtaa, verottaa eikä tappaa ja jos siellä vielä on se vanhurskas Jumalakin, niin ei sinne kukaan normaali syntinen halua. Ihmisen mielessä pitää tapahtua radikaali muutos, ennen kuin hän pystyisi rakastamaan Jumalaa ja sitä elämäntapaa, joka hänen valtakunnassaan harjoitetaan.

Ihminen on luonnostaan itsekäs "humanisti", joka uskoo itseensä tai ihmisiin. Siitä uskosta on päästävä eroon, mutta se ei riitä. On hankittava usko Jumalaan. Usko tulee siitä, että kuullaan se, mitä Jumalalla on sanottavana, jonka jälkeen on tehtävä valinta siitä mihin uskoo. On myös pidettävä huoli siitä, että ihmisen luontaiset taipumukset eivät pääse estämään oikeita valintoja. Jeesus esitti asian useilla eri tavoilla, muun muassa näin:

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua…" (Kts. Lk 9:23-27)

Itsensä kieltäminen on mielenmuutoksen lähtökohta. Sellaisella ihmisellä, joka uskoo itseensä tai rakentaa elämänsä minkä tahansa inhimillisen perustan varaan, ei ole uskoa Jumalaan, mutta se, joka uskoo itsensä ja asiansa Jumalan käsiin, voittaa maailman.

Otetaan vielä yksi esimerkki siitä, miten monilla eri tavoin Jeesus puhui mielenmuutoksesta. Vuorisaarnassa hän sanoi näin:

Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri." (Mt 7:21-27)


Asia numero kaksi: Jeesuksen nimi

Apostolien tekojen kaikki kastamiset suoritettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi (κυριον) ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." (Kts. Apt 2:36)

Kun Pietari tätä puhui, oli kulunut vain kymmenen päivää Jeesuksen taivaaseenastumisesta. Psalmissa 24 kerrotaan, mitä siellä tapahtui, kun Jeesus saapui taivaan portille:

Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle! Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa. Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle! Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra Sebaot, hän on kunnian kuningas. Sela. (Ps 24:7-10)

Kyrios oli Rooman valtakunnanjohtajan arvonimi. Jeesus on enemmän; hän on Kyrios sekä taivaissa että maan päällä sekä lisäksi Kristus eli Messias, joka tarkoittaa Israelin kuningasta. Hän on myös Pelastaja; Soter, joka pelastaa omansa siltä Jumalan vihalta, jolla vastustajia rangaistaan.

Eikä ole pelastusta η σωτηρια yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä (ονομα ετερον) ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman (εν ω δει σωθηναι ημας). (Apt 4:12)

Pyhän Hengen vastustajat kastavat "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen", mutta eivät kuitenkaan sano, mikä se nimi on. He eivät pysty antamaan Jeesukselle sitä arvoa ja asemaa, joka Jeesukselle kuuluu. Valhe-evankelistat sanovat kysyvät mieluummin, että haluatko ottaa vastaan Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanasi, ikään kuin Jeesus olisi joku henkilökohtainen nokisutari tai sellainen. Raamattu kuitenkin kertoo, että nimi Jeesus on itse asiassa Jumalan oma nimi. Ylimmäispapillisessa rukouksessaan Jeesus rukoilee seuraajiensa puolesta:

Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. (Joh 17:11-12)


Asia numero kolme: Upotuskaste

Jumalan puutarhassa ihmissuvulla oli valinnan paikka. Tarjolla oli hedelmiä kahdesta nimeltä mainitusta puusta. Toinen oli elämän puu ja toisesta puusta sanottiin, että te kuolemalla kuolette, jos syötte sen puun hedelmistä. Koska ihminen siitä söi, on hänen pakko kuolla eikä hän voi edes valittaa, sillä itsepä on osansa valinnut. Suuressa laupeudessaan on Jumala kuitenkin järjestänyt uuden mahdollisuuden valita ja toisenlaisen mahdollisuuden kuolla. Jos valitset Jeesuksen, sinä sitoudut kuolemaan ristin kautta maailmalle ja sen synnille yhdessä hänen kanssaan.

Jeesuksen airut Johannes Kastaja kastoi mielenmuutoksen kasteella, mutta sellaista kastetta Jeesus ei tarvinnut. Johannes Kastaja ei olisi Jeesusta kastanutkaan, jollei Jeesus olisi nimenomaan sitä pyytänyt. Jeesus perusteli pyyntöään näin:

Salli (afes) nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. (Kts. Matt 3:15).

Satunnaiselle viisastelijalle sanat "kaikki vanhurskaus" eivät kerro juuri mitään. Kyse on kuitenkin siitä, että Jeesus oli tullut maan päälle ottamaan päälleen Jumalan vihan kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Hän oli valmistautunut juomaan Jumalan vihan maljan lyhentämättömänä, sillä vain Jumala pystyi kantamaan Jumalan vihan ja selviämään siitä voittajana ja toisaalta vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Kaiken vanhurskauden täyttäminen oli näin ollen alusta asti uhritoimitus. Tässä uhritoimituksessa uhraajina olivat sekä Isä, joka antoi ainokaisen poikansa, ja Poika, joka antoi ruumiinsa kuolemaan ja joi Jumalan vihan maljan lyhentämättömänä syntisten puolesta. Sen raskaimmassa vaiheessa Jeesus sanoi: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?"

Jeesuksen kaste oli sitoumus noudattaa Jumalan tahtoa kuolemaan saakka. Kun Jumala otti vastaan tämän sitoumuksen, Jeesus sai Pyhän Hengen voiman. Matteus kertoo:

Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt". (Matt 3:13-17)

Isän lähettämän Pyhän Hengen voimassa Jeesus pystyi käyttämään ylösnousemisen voimia jo kolme ja puoli vuotta ennenkuin varsinainen ylösnousemus tapahtui. Sama tapahtuu, kun uskova upotetaan Kristukseen. Hän sitoutuu kuolemaan tälle maailmalle ristin kautta ja saa uskon kautta käyttää Jeesuksen ylösnousemuksen voimaa, vaikka ei vielä olekaan noussut taivaisiin.

Kaste on symbolinen ele, jolla sitoudutaan kuolemaan synnille ja elämään Kristuksessa uskon kautta aina siihen saakka, kunnes usko muuttuu näkemiseksi. Roomalaiskirjeessä sanotaan:

Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. (Rm 6:4-7)

Asia numero neljä: Syntien hylkääminen

Jos ihmiseltä kysytään, onko hän syntinen, ei järkevä ihminen käy väittämään mitään muuta kuin sen, minkä koko ihmissuvun menneisyys ja nykyisyys osoittaa todeksi. Kun samalta ihmiseltä sitten kysytään, haluaisiko hän saada syntinsä anteeksi, niin tuskin hän sitäkään vastustaa. Aivan eri asia on, jos ihmiseltä kysyttäisiin, suostuisiko hän hylkäämään synnin. Mutta nyt on kyse juuri siitä:

Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus (μετανοησατε - muuttakaa mielenne) ja ottakoon kukin teistä kasteen (βαπτισθητω - ottakoon upotuskasteen) Jeesuksen Kristuksen nimeen (επι τω ονοματι ιησου χριστου) syntienne anteeksisaamiseksi (εις αφεσιν αμαρτιων - syntien hylkäämiseksi), niin te saatte Pyhän Hengen lahjan (TSBληψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματος).

Kreikan sana afesis (αφεσις, G859) on johdannainen sanasta afiemi (αφίημι, G863) lähettää pois, hylätä, antaa anteeksi. Sana afesis esiintyy UT käsikirjoituksissa 17 kertaa ja afiemi 146 kertaa.

Syyrialais-kreikkalaisissa käsikirjoituksissa puhutaan "syntien hylkäämisestä", mutta niissä harvoissa säilyneissä egyptiläiseen, okkulttisia koulukuntia myötäilevissä teksteissä, jota on merkitty yläindeksillä A, sanotaan "εις αφεσιν Aτων αμαρτιων Aυμων "(teidän syntienne hylkäämiseksi/anteeksisaamiseksi). Sillä hetkellä, kun ihminen on juuri tullut uskoon, ja ottaa kasteen, hän saa syntinsä anteeksi sen lunastusuhrin perusteella, jonka Jeesus on maksanut ristillä ja sovittanut meidät Jumalan kanssa, eikä suinkaan sen takia, että hän on ottanut kasteen. Aivan yhtä selvää on, että syntinsä anteeksisaanut ihminen ei voi olla varma syntiensä anteeksisaamisesta, jollei hän suostu siihen ehtoon, jonka Jeesus linjapuheessaan esitti, ja jonka uskova joutuu hyväksymään joka kerta, kun hän lähestyy Jumalaa. Tunnetussa Isä meidän -rukouksessa sanotaan:

Ja anna meille meidän velkamme anteeksi (αφες ημιν τα οφειληματα ημων), niinkuin mekin annamme anteeksi (ως και ημεις TSBαφιεμεν) meidän velallisillemme. (Kts. Mt 6:9-13)

Että asia olisi täysin selvä, Jeesus sanoo vielä:


Sillä jos te annatte anteeksi (αφητε) ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi (αφησει και υμιν); mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi (μη αφητε τοις ανθρωποις), niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi (ουδε ο πατηρ υμων αφησει) teidän rikkomuksianne. (Mt 6:14-15)

Ihminen, joka tämän sisäistää, siirtyy synnin tilasta armon tilaan. Hän antaa anteeksi, hänestä tulee valoisa, kärsivällinen ja ystävällinen. Hän voi antaa anteeksi kaiken pahan, mitä häntä kohtaan tehdään, jos sitä häneltä pyydetään, sekä rukoilla niiden puolesta, jotka eivät sitä pyydä, sillä sitä pahaa, mitä ihmiset mielensä turtumuksessa tekevät, hän ei voi itse antaa anteeksi, eikä tehdä luvalliseksi.

 

Asia numero viisi: Pyhän Hengen lahja

Ihminen on kuin purkki. Kun se on tyhjennetty ja pesty, se voidaan täyttää uudelleen.

Usko Jumalaan edellyttää kuolemista sille, joka ei ole Jumalasta. Uskoon tullessaan ihminen menettää siis kaiken. Kaikki, mitä hänelle jää, on usko Jumalaan. Hänellä ei ole mitään omaa, eikä hän voi pitää omanaan edes niitä suunnattomia ongelmia, jotka maailmalla on. Hän ymmärtää, että Saatanan valta maailmassa on niin suuri, ettei sitä voida voittaa millään tämän maailman aseilla. Mutta juuri tässä on uskovalla tilaisuutensa, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.

Luukas kertoo, kuinka Jeesus opetti oppilaitaan rukoilemaan. Sitten hän esittää esimerkin inhimillisestä elämästä ja sanoo lopuksi:

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat! (Lk 11:9-13).

Pyhää Henkeä ei voi ansaita, mutta tämä yksi ainoa lahja riittää kaikkeen. Pyhän Hengen toimiala on niin laaja, että sen määritteleminenkään ei ole koskaan onnistunut. Jeesuskaan ei ryhtynyt sitä selittämään, vaan sanoi ennen taivaisiin nousemistaan, että hänen opetettavansa odottaisivat Jerusalemissa sen lupauksen täyttymistä, josta hän sanoi "te saatte voiman …":

Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." (Apt 1:4-5)

Kaste on kuin raja-asema, jossa pidetään sekä lähtö- että tulotarkastus. Ihminen ottaa kasteen Jeesukseen kohta uskoon tultuaan, ja Jumala kastaa Pyhällä Hengellä ne, jotka hänen valtakuntaansa tulevat. Mutta Jeesuksen toiseen julkiseen tulemiseen asti Jumalan kansa on sotatoimialueella, ja tarvitsee sen mukaisen varustuksen:

Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla (εν τη ιδια εξουσια) on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin (επελθοντος του αγιου πνευματος εφ υμας), niin te saatte voiman (δυναμιν), ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. (Apt 1:6-9)

Pyhää Henkeä ei anneta mitalla, vaan sillä täytetään koko se astia, siis ihminen, jolle Pyhä Henki annetaan. Pyhän Hengen voimaa ei silti tunnu olevan ollenkaan, mikäli sitä ei tarvita, tai jos sitä ei käytetä, mutta milloin voimaa tarvitaan, se on aina riittävän suuri. Rajoittavaksi tekijäksi saattaa kuitenkin nousta uskon puute ja ihmisen yritys käyttää muita kuin Pyhän Hengen keinoja ongelman ratkaisemiseen. Ongelma poistuu sitä mukaa, kun ihminen kieltää itsensä ja uskoo Jumalaan.

Pyhän Hengen lahja (η δωρεά του αγιου πνευματος) on niin väärinymmärretty ja niin laaja asia, että sitä olisi tarkasteltava kokonaan eri sivulla. Voit aloittaa itse katsomalla, mitä Raamatussa sanotaan armosta (haris) ja armoituksista (harismata), mutta voin kertoa, että se vie aikaa. Pyhä Henki ihmisessä on kuitenkin kuin läheinen henkilö, jonka tulee tutuksi sitä paremmin, mitä enemmän yhteyttä hänen kanssaan harjoitetaan.

 

Asia numero kuusi: Lupaus

Lupaus Pyhästä Hengestä täyttyi helluntaipäivänä, seitsemän viikkoa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Ensimmäisenä Pyhän Hengen saivat ne 120 Jeesuksen seuraajaa, jotka sitä odottivat, mutta lupaus koskee kaikkia, jotka ehyellä sydämellä palvelevat Jumalaa.

Tehkää parannus (μετανοησατε - muuttakaa mielenne) ja ottakoon kukin teistä kasteen (βαπτισθητω - ottakoon upotuskasteen) Jeesuksen Kristuksen nimeen (επι τω ονοματι ιησου χριστου) syntienne anteeksisaamiseksi (εις αφεσιν αμαρτιων - syntien hylkäämiseksi), niin te saatte Pyhän Hengen lahjan (TSBληψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματος). Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus (η επαγγελια) on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu. (Apt 2:37-39)

Jumala loi ihmisen "omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen". Luomistyön viimeisessä vaiheessa tapahtuu Uusi Luominen Kristuksessa, jossa Jumala ja ihminen yhdistyvät Uudeksi Ihmiseksi. Se, mitä Raamatun alkulehdillä luvattiin, toteutuu nyt meidän omassa elämässämme ja meidän silmissämme.

Luomistyön viimeistä vaihetta sanotaan Jooelin ennustuksen mukaan "viimeisiksi päiviksi". Evankeliumi julistetaan koko maailmassa, ja ne, jotka sen ottavat vastaan, saavat Pyhän Hengen, pelastuvat ja elävät iankaikkisesti.

'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.'"(Apt 2:17-21)

Asia numero seitsemän: Pelastautuminen

Edellä esitetyt kuusi kohtaa sisältävät oikeastaan kaikki Uuden Luomisen nodulit - iankaikkiseen elämään saakka. Olisiko mahdollista, että jotakin olennaista olisi vielä jäänyt sanomatta? Tarvitaanko enää mitään? Ilmeisesti tarvitaan, sillä Apostolien tekojen kirjoittaja on halunnut esittää vielä yhden asian ja vieläpä aivan korostetusti.

Luukkaan noin sivun pituinen selostus Pietarin puheesta voidaan lukea läpi parissa minuutissa. Osa selostusta on sanatarkkaa esitystä, mutta Luukas tekee myös selväksi, ettei Apostolien tekojen toisen luvun teksti ole täyspitkä selostus siitä, mitä kaikkea Pietari puhui. Luukas kirjoittaa:

Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta (σωθητε απο της γενεας της σκολιας ταυτης - pelastautukaa tästä nurjasta sukupolvesta/sukukunnasta) ". (Apt 2:40)

Nurjan sukukunnan keskellä syntyneet ja kasvaneet ihmiset pitävät aivan luonnollisena sitä, että maailma on kiero. Luonnollinen, psykosomaattinen ihminen ei tunne mitään puistatuksia sen takia, mitä maailmassa tapahtuu. Hän ehkä tuomitsee Hitlerin, Stalinin ja Keski-Afrikan keisarin ja Amerikan pankkiirit, mutta jos hänellä olisi yhtä paljon valtaa kuin niillä, joita hän syyttää, hän tekisi todennäköisesti aivan samoin, jollei pahemmin kuin he. Sama toistuu joka kerta, kun maailma alkaa "parantaa" itseään. Mittakaavat vaihtelevat, mutta maailman pyrkimys on mennä yhä täydellisempää tuhoa kohti.

Pyhä Henki, Jumalan kirjoitettu sana ja Jumalan uskolliset palvelijat esittävät Jumalan tahdon maailmalle, jolloin huomataan, miten täydellisesti synti on ihmissuvun turmellut. Mutta Jumala on jo vastannut tähän haasteeseen. Hän lähetti Poikansa maailmaan, että jokainen, joka häneen uskoo, pelastuisi maailmasta ja saisi iankaikkisen elämän.

Uskonnolliset ihmiset ajattelevat, että yksittäisen ihmisen taivasosuus määritellään vasta viimeisellä tuomiolla. Niinhän se ei ole. Ihminen pelastuu, kun hän tulee uskoon ja sitoutuu Kristukseen kasteessa. Sitten hän vaeltaa maallisen elämänsä ajan Pyhän Hengen ohjauksessa, ja kun Jeesus tulee noutamaan omiaan, hän esittää morsiamensa Isälle, jolloin usko muuttuu näkemiseksi.

Jeesus on pelastaja.

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään". Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu". (Rm 10:9-13)

Ota kuitenkin huomioon se seikka, että vihollinen tulee tekemään kaikkensa, saattaakseen sinut sellaisiin tilanteisiin, joissa sinun uskosi punnitaan sellaisessa vaa'assa, jossa sinä ilman Jumalan armoa ja Pyhän Hengen voimaa osoittautuisit kevyeksi, vaikka panisit oman henkesikin peliin. On helppo sanoa, kuin Pietari, että olen vaikka valmis kuolemaan sinun puolestasi, mutta sellaiset puheet ovat tosipaikan tullen katteettomia, jollet sinä ole sekä syntynyt Jumalan hengestä ja elä kiinteässä yhteydessä Kristukseen.

Evankeliumi Jumalan valtakunnasta on selvästi separatistinen. Jumala on luonut vaihtoehtoisen yhteiskunnan. Hän kutsuu turvaansa kaikkia ihmisiä, mutta ne jotka eivät kutsua tottele, tuomitaan. He joutuvat kokemaan itse sen Jumalan vihan, jonka Jeesus meidän puolestamme kärsi ja siten sovitti meidän Jumalan kanssa.

 

Takaisin Osmon kotisivulle