Yhdistyneitten Kansakuntien taistelujärjestöt ovat vaatineet kristittyjä luopumaan sotaisesta sanastosta. Vihollinen on jo onnistunut riisumaan aseista kirkot, eikä vain riisumaan aseista, vaan miehittämään ne. Kirkkojen valtaosa saarnaa jo illuminatien evankeliumia maanpäällisestä paratiisista, jossa Jeesuksen saastaksi (kts. Mark 7:21-23) julistamia asioita saa vapaasti harjoittaa. Ja presidentit perässä. Bill Clinton teki historiaa kohottamalla homot Amerikan Yhdysvaltojen ihanteeksi. Uskonnollisesti lukutaidottomat ihmiset ne luulevat, että se on paratiisia, kun saa kenenkään estämättä ryöstää ja raiskata! Mutta mitkä ne sitten ovat, nämä kristityn aseet, jotka Saatanan asiamiehet pyrkivät riistämään uskovien käsistä?

 

OLETKO ASEISTETTU?

©: Osmo Pöysti

2003-2004

Päivitetty 2004-01-02

 

Suomalaisessa kirkkoraamatussa vuodelta 1938 kerrotaan, että tuonelan portit eivät voita seurakuntaa. Käännös ei ole tarkka. Kreikkalaisen lähdetekstin mukaan Matteuksen evankeliumin luvussa 16 kerrotaan:

Eivätkä tuonelan (hades: hauta, helvetti) portit kestä sen edessä Matt 16:18

Jeesus on tullut pelastamaan ihmisiä. Hänen seurakuntansa tehtävä on valloittaa helvetin portit: viha, vääryys, himot, huumeet, poliittiset utopiat, suuret maailmanuskonnot ja niin edelleen. Tuonelan portit on valloitettava, jos mieli vapauttaa ihmiset vastustajan orjuudesta.

 

Kristuksen voitto

Kristus on voittanut kaikki ne vallat, jotka orjuuttavat ihmistä:

Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. (Kol 2:15)

Biologinen ihminen pyrkii toteuttamaan taipumuksiaan sokeasti, sen enempää miettimättä, mikä on oikein ja mikä väärin tai mikä on Jumalasta ja mikä ei. Kun Kristuksen valo loistaa ihmiselle, hän näkee itsensä sellaisena kuin on ja huomaa, että uskosta Kristukseen nousevat pyrkimykset ovat ristiriidassa tiettyjen, tästä maailmasta nousevien toimintamallien kanssa. Tässä prosessissa ristiriitaisesta ihmisestä tulee mielenmuutoksen kautta ehyt ihminen. Ihmisen on kuitenkin itse pyrittävä mielenmuutokseen - ei Jumala sinua väkisin onnelaan vie.

Jumala on ainut voima, joka pystyy vapauttamaan ihmiset tämän maailman vallasta. Mutta Jumalakin vapauttaa vain ne, jotka sitä häneltä pyytävät ja suostuvat hänen ehtoihinsa Kristilliset opettajatkin antavat vain kehoituksia ja nekin on useimmiten suunnattu jo uskoon tulleille, eli niille, jotka ovat jo periaatteessa hyväksyneet Kristuksen normiston. Roomalaiskirjeen kirjoittaja antaa meille uskoville ohjeen aseistautua:

13:11 Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
13:12 Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin (oplon - aseisiin, työkaluihin).
13:13
Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
13:14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Kristuksen voiton tähden vastustaja ei voi tuhota Jumalan seurakuntaa suorassa hyökkäyksessä. Vastustaja kyllä käy ympäri kuin kiljuva leijona, etsien kenet se mahdollisesti voisi niellä, mutta suoralla hyökkäyksellä se ei ole koskaan pystynyt seurakuntaa tuhoamaan. Vastustaja on toki saavuttanut merkittävääkin menestystä, mutta ainoastaan eksytysten avulla.

Vastustajan vahvin tuki on niissä ihmisissä, jotka rakastavat enemmän pimeyttä, kuin totuutta ja sekin vain siksi, että Jumala haluaa antaa aivan viimeisellekin ihmiselle mahdollisuuden pelastua evankeliumin kuulemisen kautta. Tämä taistelu päättyy vasta, kun jokaiselle kansalle, kielelle ja kansanheimolle on tarjottu valinnan mahdollisuus.

 

Vapautus

Jeesus vapauttaa ihmisen synnin koukusta. Mutta hengellisen hyökkäyksen tulee kohdistua kuoleman portteihin niin, etteivät vapautettavat vangit kärsi vahinkoa. Paavali kirjoittaa Timoteukselle:

Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen (metanoia), niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen (diabolos) pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Kts. 2.Tim 2:23-26.

Jakeessa 2:25 mainittu "mielenmuutos totuuden tuntemiseksi" on se päämäärä, johon evankeliumilla pyritään. Totuus tekee vapaaksi, kts. Joh 8:32. Sisäiset ristiriidat kaikkoavat, kun ihminen hyväksyy totuuden, rakkauden ja elämän periaatteet ohjenuorakseen ja torjuu ne "arvot", jotka ovat näiden jumalallisten arvojen kanssa ristiriitaisia.

 

Ideologinen sodankäynti

Vanhan Liiton aikana taistelut käytiin miekoin ja seipäin. Uuden Liiton taisteluista puhuttaessa käytetään samoja kielikuvia, mutta muuten taistelujen luonne on kokonaan muuttunut. Pyhän Hengen johdossa uudestisyntyneet ihmiset käyvät hengellistä taisteluja niitä pimeyden voimia vastaan, jotka pyrkivät tuhoamaan ihmistä synnin asein. Seuraava teksti toisesta korinttolaiskirjeestä kertoo, minkälaista tämä hengellinen taistelu luonteeltaan on:

Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme (ta opla tis strateias imon) eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan (ekdikisai) kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet.

(Kts. 2.Kor 10:3-6).

Kieli on ajattelun väline. Siksi Jumalan ilmoitus on ensisijaisesti sanallista, vaikka taistelu käydäänkin tässä maailmassa vallitsevia pimeyden henkivaltoja vastaan.

 

Pimeyden henkivallat

Luukas on kirjannut muistiin keskustelun, jossa Jeesus käyttää valtaansa pimeyden henkivaltoja vastaan ja selostaa sitä avoimesti sekalaisen kuulijakunnan edessä:

11:14 Ja hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä; ja kun riivaaja oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkä mies puhui; ja kansa ihmetteli.
11:15 Mutta muutamat heistä sanoivat: "Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla hän ajaa ulos riivaajia".
11:16 Toiset taas kiusasivat häntä ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta.
11:17 Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille:
"Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle.
11:18
Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia.
11:19
Mutta jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sentähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne.
11:20
Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.
11:21
Kun väkevä aseellisena (kath-oplismenos) vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa.
11:22
Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet (pan-oplía), joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin.
11:23
Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

Uskonnot

Muutama viikko sitten paistelimme makkaraa metsässä. Paikalla ollut Valmetin asentaja kertoi, että hän oli menettää henkensä, kun eräällä Kaukoidän matkallaan meni hakemaan buddhalaista työtoveria puhelimeen kesken tämän rukoushetkeä. Transsitilassa pahojen henkien kanssa seurustellut ihminen oli niin kaukana tämän maailman asioista, että ei hän ei ollenkaan tajunnut, mitä oli tekemässä.

Kulttuuritekona uskontojen rinnakkaiselolla on hyvä maine, mutta raamatun mukaan Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, kts. Jaak 4:4. Ihmisen on osattava erottaa hyvä pahasta oli hän transsissa tai ei:

6:14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
6:15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

Hyvinkääläisen lähetysjärjestön Sanansaattajien lähettämänä Japanissa pitkään viipynyt Uskin perhe ei saavuttanut lähetystyössä mainittavia tuloksia, koska se ei hyökännyt helvetin portteja vastaan. Mutta samaan aikaan YK:n johdossa oleva buddhalainen Kofi Annan ei ole kaihtanut käyttää järjestöä omien päämääriensä ajamiseen. Kyse ei olekaan uskontojen välisestä rauhanomaisesta rinnakkainelosta, vaan demonien strategiasta, jota noudattamaan lähettiperhe oli antautunut.

Auringonpalvonta on vanhin tunnettu uskonto. Kaikki suuret maailmanuskonnot ovat vain sen muunnoksia. Babylonialainen kultti levisi jo Vanhan Testamentin aikoina kaikkialle maailmaan, ja vielä Ilmestyskirjan ennustuksissa se on Jumalan suunnitelman vastustajien johdossa. "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti", kts. Ilm 17:5, käy sotansa katkeraan loppuunsa saakka. Nykyisin babylonialaisen kultin keskus on Roomassa. Joskus kauan sitten roomalaiset pitivät kristittyjä ateisteina, koska uskovilla ei ollut mitään "konkreettista" jumalaa. Epäjumalanpalvelijoille olisi kelvannut melkein mikä puujumala tahansa, mutta Rakkaus, Totuus tai Elämä eivät heille kelvanneet.

Jeesus vaatii seuraajiaan rakastamaan toisiaan. Rakkaus on sitä, että me tottelemme Jumalan käskyjä, kts Room 13:9-10:

13:9 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
13:10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Jeesuksen käsky "Rakastakaa toinen toistanne, niin kuin minä olen teitä rakastanut" joutui joku aika sitten suomalaisen median raivoisan hyökkäyksen kohteeksi. Vihollinen ei siedä rakkautta, totuutta eikä elämää. Synnin koukussa olevat ihmiset taistelevat päämiehensä taisteluita, uskoen, että maailmasta tulee hyvä, kunhan he saavat vapaasti ryöstää ja raiskata. Demonit rakentavat maan päälle helvetin esikartanoita, hullujen paratiisia heti, kun kristityt laskevat aseensa.

 

Kristityn aseet

Efesolaiskirjeessä Paavali - Jumalan valtakunnan lähettiläs - auttaa uskovia näkemään hengellisen maailman yleisiä piirteitä, neuvoo terveeseen vaellukseen ja kehoittaa sitten:

6:10 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
6:11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu (pan-oplia), voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
6:13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
6:14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
6:15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
6:16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
6:17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
6:18
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
6:19 ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,
6:20 jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

Kuusikymmenluvulla oli muodissa kertoa amerikkalaisesta senaattorista, jolta kysyttiin, onko tämä uskollinen vaimolleen. "Sangen usein, sangen usein" vastasi tarinan senaattori. Hyvin monet niinsanotut kristityt käyttäytyvät samoin, kuin tarinan senaattori. He kulkevat kristityn kirjoissa, mutta tekevät vihollisen tekoja. Saatanan voimat eivät senaattorin kaltaisten poliitikkojen hyökkäyksistä horju. Jumalaa voi palvella vain se, joka täyttää Jumalan ehdot. Ja ne ovat yksinkertaiset: "Olkaa täydelliset kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on". Ei sangen usein, vaan aina.

 

Okkultismin uusi tuleminen

Paavalin esiintyminen Ateenan Areiopagilla on hyvä esimerkki siitä, miten Evankeliumin julistajan tulee kohdata maailman uskonnot. Paavalin loistavasta esityksestä huolimatta tulokset eivät ensi näyttäneet hyvältä, mutta varsin pian Zeus ja kumppanit poistuivat kuvasta. Vasta 1900-luvun alussa Zeus ja muut Babylonian epäpyhän kolminaisuuden toisinnot ovat tulleet takaisin, kun ihmiset ovat täyttäneet huoneensa niillä pahoilla hengillä, jotka joskus ennen lakaistiin maton alle. Ja ovatpa ne tuoneet mukanaan vielä ne seitsemän pahempaakin, joista evankeliumeissa mainitaan, kts Matt 12:43-45:

12:43 Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä.
12:44
Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna.
12:45
Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

Matteuksen evankeliumissa esitetty sanoma sisältää ajanmäärityksen. Nyt on se aika, jolloin okkultismi ja kaikki muu saasta rynnii sisään Jumalalle selkänsä kääntäneiden ihmisten päähän. Yhdistyneitten kansakuntien ja sen taistelujärjestöjen johdolla laaditaan uutta maailmanuskontoa, joka nyt saatavissa olevan tiedon mukaan tulee sisältämään demonimaailman koko kirjon laidasta laitaan. Tyypillinen propagandahanke on Mihail Gorbatshevin Vanhan Testamentin Liiton arkin piirustuksilla rakennuttama "Toivon arkki" (Ark of Hope), jota nyt kannetaan Virginiasta New Yorkiin. Oikea Liiton arkki sisälsi Lain taulut - ja ne on hiljakkoin kannettu Alabamassa ulos oikeussalista USA liittovaltion juutalaisen tuomari Ginsburgin päätöksellä. Nyt onkin mielenkiintoista seurata, mitä niiden sijalle pannaan. Gorban arkki sisältää Maakirjan, josta ollaan tekemässä YK:n perustuslakia, sekä okkulttisia symboleja. Maakirjasta tehdään asiakirjaa, jonka perusteella maan hallitsijat hallitsisivat YK:n mandaatilla, siis samaan tapaan kuin keskiajalla Eurooppaa hallitsivat kuninkaat paavin mandaatilla.

Vielä muutama vuosikymmen sitten uskottiin rationaalisen ajattelun syrjäyttävän kaiken uskon riivaajiin ja muihin henkivaltoihin. Mutta se usko oli vain eksytystä. Kun suuri joukko kristittyjä lakkasi taistelemasta riivaajia vastaan, riivaajat hyökkäsivät. Mutta edelleenkään riivaajilla ei ole valtaa Jumalan palvelijoiden yli. Kristuksessa uskolliset ovat voittajia, halusi sitä joku tai ei. Timoteukset eivät noudata Kofi Annanin, vaan Paavalin ohjeita:

2Tm 2:1 Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
2Tm 2:2 Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan.
2Tm 2:3 Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies.
2Tm 2:4 Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.
2Tm 2:5 Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.
2Tm 2:6 Peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä.
2Tm 2:7 Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen.
2Tm 2:8 Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun evankeliumini mukaan,

Voittajat seppelöidään silloin, kun taistelu on ohi. Niille, jotka ovat kääntänyt Jumalalle selkänsä, Jumala on lähettänyt suuren eksytyksen, kts. 2.Tess 2:11. Ensin "laittomuuden salaisuutena" tunnettu liike on kasvanut maailman suurimmaksi uskonnoksi, ilman, että sen uhrit olisivat tietoisia asiasta. Jumala sallii suuren eksytyksen sitä varten, että tuomittavat erottautuisivat selvästi niistä, jotka ovat anoneet ja saaneet Jumalan armon. Uskovien on vain lähdettävä ulos tuomittujen joukosta, kts. Jer 51:5-11:

51:5 Sillä ei Israel eikä Juuda ole Jumalansa, Herran Sebaotin, hylkäämä, vaan noiden maa on täynnä syntivelkaa Israelin Pyhän edessä.
51:6 Paetkaa Baabelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen syntiin. Sillä tämä on Herran koston aika, hän maksaa sille, mitä se on ansainnut.
51:7 Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat; sentähden kansat tulivat mielettömiksi.
51:8 Äkisti on Baabel kaatunut ja murskaantunut. Valittakaa hänen tähtensä! Hakekaa balsamia hänen kipuunsa, ehkä hän paranee.
51:9 'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois, kukin omaan maahansa; sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti, kohoaa pilviin saakka.
51:10 Herra on tuonut ilmi meidän vanhurskautemme; tulkaa, julistakaamme Siionissa Herran, meidän Jumalamme, tekoja.'

Takaisin Osmon kotisivulle