Lehtimajan juhla on yksi niistä kristikunnan juhlista, jotka kirkko on hyljännyt miellyttääkseen babylonialaisen kultin kannattajia. Lehtimajan juhlan ja syksyn juhlakauden muiden juhlien poistaminen ohjelmasta on riistänyt kirkon pettämiltä "kristityiltä" perspektiivit ikuiseen elämään, joka kuitenkin on koko Jumalallisen suunnitelman päämäärä. Syksyn juhlakauden kolme juhlaa - pasuunansoiton päivä, sovituspäivä ja lehtimajan juhla - julistavat kolmea asiaa: Kristuksessa kuolleiden ylösnoususta, Kristuksen toista tulemista ja Karitsan häitä. Näin suuren asian esittäminen muutamalla sivulla ei tietysti onnistu, mutta jo aiheen tutkiminen Lehtimajan juhlan näkökulmasta on ollut mahtava kokemus. Ja ethän unohda, että sama on jo nyt koettavissa Pyhässä Hengessä! Vuonna 2006 Lehtimajan juhla alkaa lokakuun 7 päivä ja päättyy Lokakuun neljäntenätoista ja heti sen jälkeen eli Lokakuun viidentenätoista vietetään "kahdeksatta päivää", esikuvana ikuisuudesta. ##27 Lehtimajan juhla

Osmo Pöysti

LEHTIMAJAN JUHLA

Liittyy osana kirjaan Kristuksen morsian

Copyright ©: Osmo Pöysti

Ilmaisjakelu sallitaan

2005-2006

Kuru, Finland

2006-03-30

Sivuja: 20

Määräys lehtimajan juhlan vietosta annettiin noin 3500 vuotta sitten:

Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

"Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää. Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Seitsemänä päivänä tuokaa uhri Herralle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Nämä ovat Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, tuodaksenne Herralle uhreja: polttouhreja ja ruokauhreja, teurasuhreja ja juomauhreja, kunakin päivänä sen päivän uhrit; ja sitäpaitsi Herran sapatit ja teidän muut lahjanne ja kaikki lupausuhrinne ja kaikki vapaaehtoiset uhrinne, joita te Herralle annatte. Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä. Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen; viettäkää se seitsemännessä kuussa. Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Ja Mooses puhui näistä Herran juhla-ajoista israelilaisille. (3.Moos 23:33-44)

Lehtimajan juhlan hebreankielinen nimi on "Sukkot". Sama nimi oli sillä paikkakunnalla, josta Israelilaiset lähtivät liikkeelle kohta, kun Egyptin hallitsija, farao, oli kohdannut Jumalan tuomiot ja niiden pakottamina vihdoin päästänyt Israelin lähtemään maasta:

Mutta kun farao oli päästänyt kansan, ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisten maan kautta, vaikka se oli suorin, sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessänsä sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin; vaan Jumala antoi kansan poiketa erämaan tietä myöten Kaislamerta kohti. Ja taisteluun valmiina israelilaiset lähtivät Egyptin maasta. Ja Mooses otti mukaansa Joosefin luut; sillä tämä oli vannottanut israelilaisia ja sanonut: "Kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täältä mukananne". Ja he lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, erämaan reunaan. Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä. (2.Moos 13:17-22).

Vuonna 2006 raamatullista lehtimajan juhlaa vietetään lokakuun 8 - 15 päivinä ja lokakuun 16 päivä on "levon päivä". Hebrealaisessa kalenterissa on silloin menossa seitsemäs kuukausi. Juhlan ensimmäinen päivä ja juhlan viimeisen päivän jälkeinen ovat "levon päiviä", "shabbaton", jotka tänä vuonna osuvat sunnuntain kohdalle.

Levon päivä, shabbaton, ei ole tavallinen sapatti, vaan lisäsapatti, mikäli se osuu muun kuin sapatin kohdalle:

Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä (shabbaton), ja kahdeksas päivä on myös levon päivä (shabbaton). (3.Moos 23:39).

Sana "shabbaton" on johdannainen sanasta shabbat, joka tarkoittaa lepoa, ja jota käytetään merkityksessä sapatti, raamatullisen viikon seitsemäs päivä. Sanojen shabbaton ja shabbat juuri tarkoittaa samaa kuin "olla täydellinen". Muita samasta juuresta johdettuja sanoja ovat sheva, joka tarkoittaa seitsemää, ja shavuah, joka tarkoittaa sekä viikkoa että "seitsemikkoa", mikä voi olla joko viikko, tai seitsemän vuotta, tai seitsemän tuhatta vuotta. Ilmaisu ei silti ole epämääräinen; pääpaino on täydellisyydellä ja siitä puhuttaessa aika on vailla määräävää merkitystä.

Lehtimajan juhlaa vietetään syksyllä, kun kaikki sato oli korjattu talteen. Keväällä kansa vaelsi Jumalan määräämään paikkaan ohranleikkuujuhlan alussa, kevätkesällä vehnänleikkuun alussa, ja syksyllä, kun hedelmäsato oli koottu ja käsitelty, korjuujuhlille, "Hag ha-Asif":

Kolme kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni. Pidä happamattoman leivän juhla (Hag ha-Matsot): seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, niinkuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana aabib-kuussa, sillä siinä kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä; mutta tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen. Ja vietä leikkuujuhla (Hag ha-Katsir), kun leikkaat uutiset viljastasi, jonka olet kylvänyt vainioon, ja korjuujuhla (Hag ha-Asif) vuoden lopussa, kun korjaat satosi vainiolta. Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, Herran, kasvojen eteen. (2.Moos 23:14-17)

Jumalan liitto Israelin kanssa alkoi kangerrellen. Käskytkin jouduttiin antamaan uudestaan, kun porukka oli pistänyt Mooseksen vuorella ollessa ranttaliksi:

Vietä happamattoman leivän juhlaa (Hag ha-Matsot): seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, niinkuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana, aabib-kuussa, sillä aabib-kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä. Kaikki, mikä avaa äidinkohdun, on minun; samoin myös kaikki sinun karjasi urospuolet, raavaittesi ja lampaittesi ensiksisynnyttämät. Mutta aasin ensiksisynnyttämä lunasta lampaalla, mutta jos et sitä lunasta, niin taita siltä niska. Jokainen esikoinen pojistasi lunasta. Ja tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen. Kuusi päivää tee työtä, mutta lepää seitsemäs päivä; kyntö- ja elonleikkuuaikanakin sinun on levättävä. Ja vietä viikkojuhla (Hag Shavuot), kun leikkaat nisusi uutisen, ja korjuujuhla (Hag ha-Asif) vuoden vaihteessa. Kolme kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon Herran, sinun Herrasi, Israelin Jumalan, kasvojen eteen. (2.Moos 34:18-23).

Syksyn juhlakauteen kuului kolme osaa, Pasuunansoiton päivä seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä, Sovituspäivä kymmenentenä päivänä ja Lehtimajanjuhla seitsemännen kuun 15-21 päivänä. Nämä kolme juhlaa julistavat kukin osaltaan sitä, mitä tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa ja kohta sen jälkeen. Juhlista viimeisenä vietettävä Lehtimajanjuhla on ilojuhla:

Lehtimajanjuhlaa vietä seitsemän päivää, korjatessasi satoa puimatantereeltasi ja kuurnastasi. Ja iloitse tänä juhlanasi, sinä ja sinun poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja palvelijattaresi, leeviläinen, muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat sinun porttiesi sisäpuolella. Seitsemän päivää juhli Herran, sinun Jumalasi, kunniaksi siinä paikassa, jonka Herra valitsee; sillä Herra, sinun Jumalasi, on siunaava sinua kaikessa, minkä satona saat, ja kaikissa kättesi töissä; sentähden ole iloinen. (5.Ms 16:13-15).

Jäähyväispuheessaan Mooses määräsi, että joka seitsemäs vuosi, joka on vapautusvuosi, Jumalan laki on luettava kansalle lehtimajanjuhlan aikana:

Ja Mooses kirjoitti tämän lain ja antoi sen papeille, leeviläisille, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, ja kaikille Israelin vanhimmille. Ja Mooses käski heitä sanoen: "Joka seitsemäs vuosi, määrättynä aikana vapautusvuonna, lehtimajanjuhlassa, kun koko Israel tulee Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siinä paikassa, jonka hän valitsee, lue tämä laki koko Israelin läsnä ollessa, heidän kuultensa. Kokoa kansa, miehet, naiset ja lapset sekä muukalaiset, jotka asuvat porttiesi sisäpuolella, että he kuulisivat sen ja oppisivat pelkäämään Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin pitämään kaikki tämän lain sanat, ja että heidän lapsensa, jotka eivät vielä sitä tunne, kuulisivat sen ja oppisivat pelkäämään Herraa, teidän Jumalaanne, niin kauan kuin elätte siinä maassa, johon menette Jordanin yli, ottamaan sen omaksenne." (5.Moos 31:9-13)

Lehtimajan juhla ei ollut Israelissa kovin suosittu, ehkäpä juuri siitä syystä, että myös sapattivuosien ja riemuvuosien vietto jäi hunningolle. Nehemian kirjassa kerrotaan, että lehtimajan juhlaa ei oltu vietetty sitten Joosuan, Nuunin pojan päivien, kunnes viimein Babylonian vankeudesta palanneet Israelilaiset sitä viettivät. Nehemian kertomus alkaa pasuunansoiton päivästä ja etenee lehtimajan juhlan kautta "kahdeksanteen päivään":

Silloin kokoontui kaikki kansa yhtenä miehenä Vesiportin edustalla olevalle aukealle; ja he pyysivät Esraa, kirjanoppinutta, tuomaan Mooseksen lain kirjan, jonka lain Herra oli antanut Israelille. Niin pappi Esra toi lain seurakunnan eteen, sekä miesten että naisten, kaikkien, jotka voivat ymmärtää, mitä kuulivat. Tämä tapahtui seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä. Ja hän luki sitä Vesiportin edustalla olevalla aukealla päivän koitosta puolipäivään saakka miehille ja naisille, niille, jotka voivat sitä ymmärtää, kaiken kansan kuunnellessa lain kirjan lukemista. Ja Esra, kirjanoppinut, seisoi korkealla puulavalla, joka oli tätä varten tehty. Ja hänen vieressään seisoivat: hänen oikealla puolellaan Mattitja, Sema, Anaja, Uuria, Hilkia ja Maaseja; ja hänen vasemmalla puolellaan Pedaja, Miisael, Malkia, Haasum, Hasbaddana, Sakarja ja Mesullam. Ja Esra avasi kirjan kaiken kansan nähden, sillä hän seisoi ylempänä kaikkea kansaa; ja kun hän avasi sen, nousi kaikki kansa seisomaan. Ja Esra kiitti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kansa vastasi, kohottaen kätensä ylös: "Amen, amen"; ja he kumarsivat ja rukoilivat Herraa, heittäytyneinä kasvoilleen maahan. Sitten Jeesua, Baani, Seerebja, Jaamin, Akkub, Sabbetai, Hoodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja ja muut leeviläiset opettivat kansalle lakia, kansan seisoessa alallansa. Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen, niin että luettu ymmärrettiin. Ja Nehemia, maaherra, ja pappi Esra, kirjanoppinut, ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikelle kansalle: "Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne, älkää murehtiko älkääkä itkekö". Sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat. Ja hän sanoi vielä heille: "Menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne." Myöskin leeviläiset rauhoittivat kaikkea kansaa ja sanoivat: "Olkaa hiljaa, sillä tämä päivä on pyhä; älkää olko murheelliset". Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa; sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu.

Seuraavana päivänä kokoontuivat kaiken kansan perhekunta-päämiehet, papit ja leeviläiset Esran, kirjanoppineen, tykö painamaan lain sanoja mieleensä. Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana seitsemännessä kuussa, ja että kaikissa heidän kaupungeissaan ja Jerusalemissa oli julistettava ja kuulutettava näin: "Menkää vuorille ja tuokaa öljypuun lehviä tai metsäöljypuun lehviä sekä myrtin, palmupuun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, ja tehkää lehtimajoja, niinkuin on säädetty". Ja kansa meni ja toi niitä ja teki itselleen lehtimajoja kukin katollensa ja pihoihinsa ja Jumalan temppelin esipihoihin sekä Vesiportin aukealle ja Efraimin portin aukealle. Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa. Sillä aina Joosuan, Nuunin pojan, ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet. Ja vallitsi hyvin suuri ilo. Ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka. Ja he viettivät juhlaa seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla. (Neh 8:1-18)

Joosua Nuunin poika oli Israelin johtajana silloin, kun Israel käveli Jordanin yli Luvattuun maahan ja valloitti sen. Joosua Nuunin poika oli esikuva Jeesuksesta, sillä Jeesus on se mies, joka johtaa Jumalan kansan taivaalliseen Luvattuun maahan. Kertomuksessa esiintyy myös toinen Jeesus, jakeessa Neh 8:7 mainittu Jeesua Joosadakin poika, josta Esra kertoo:

Kun seitsemäs kuukausi tuli ja israelilaiset jo olivat kaupungeissa, kokoontui kansa yhtenä miehenä Jerusalemiin. Ja Jeesua, Joosadakin poika, ja hänen veljensä, papit, ja Serubbaabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä nousivat rakentamaan Israelin Jumalan alttaria uhrataksensa sen päällä polttouhreja, niinkuin on kirjoitettuna Jumalan miehen Mooseksen laissa. He pystyttivät paikallensa alttarin, sillä he olivat kauhuissaan maan kansojen tähden; ja he uhrasivat alttarilla polttouhreja Herralle, polttouhreja aamuin ja illoin. Ja he viettivät lehtimajanjuhlaa, niinkuin oli säädetty, ja uhrasivat polttouhreja joka päivä niin paljon, kuin oli säädetty, kunakin päivänä sen päivän uhrit, ja sen jälkeen jokapäiväisen polttouhrin ja uudenkuun päivien ja kaikkien muiden Herran pyhien juhlien uhrit sekä kaikkien niiden uhrit, jotka toivat vapaaehtoisia lahjoja Herralle. Seitsemännen kuun ensimmäisestä päivästä alkaen he uhrasivat polttouhreja Herralle, vaikka temppelin perustusta ei oltu vielä laskettu. (Esra 3:1-6)

Sakarjan ja Haggain kirjan suomennoksissa Jeesuasta, Joosadakin pojasta käytetään nimeä Joosua. Molemmat nimet - Joosua (Jehoshua) ja Jeesua (Jeshua) - suomennettuna tarkoittavat samaa: "Jumala pelastaa", "Jumala on Pelastus". Venäläinen 1876 käännös käyttääkin kaikista näistä henkilöistä johdonmukaisesti yhtä nimeä, joka venäjäksi on Iisus.

Babylonian vankeuden jälkeen Jerusalem oli köyhää seutua. Viholliset ahdistivat sitä, temppeli oli raunioina eikä kaupungilla ollut suojamuureja. Jeesua/Joosua Joosadakin poika oli aloittanut uhrien uhraamisen, mutta kansa yritti kohottaa elintasoaan. Silloin puhui Herra profeetta Haggain kautta ja käski rakentaa temppelin:

Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin: "Ottakaa vaari teistänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon." Näin sanoo Herra Sebaot: "Ottakaa vaari teistänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra." (Kts. Haggai 1:5-8)

Juutalaiset rakensivat temppelin, mutta tulos ei ollut kovin näyttävä. Koko surkeus paljastuu, jos muistamme, miten Jumalan kirkkaus oli aikoinaan täyttänyt sekä ilmestysmajan, että Salomonin temppelin kohta niiden valmistuttua. Herra itse olikin ensimmäinen kysymään, että miltäs tämä nyt näyttää? Mutta kohta sen jälkeen kerrotaan, että tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi, kuin sen aikaisempi kunnia. Päivämäärä kertoo, milloin se tapahtuu:

Seitsemännessä kuussa, kuukauden kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä päivänä tuli profeetta Haggain kautta tämä Herran sana: "Sano Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle, ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle, ja kansan jäännökselle näin: Kuka teidän joukossanne on jäljelle jäänyt, joka on nähnyt tämän temppelin sen entisessä kunniassa? Ja miltä näyttää se teistä nyt? Eikö se ole tyhjän veroinen teidän silmissänne? Mutta nyt ole luja, Serubbaabel, sanoo Herra, ja ole luja, Joosua, Joosadakin poika, ylimmäinen pappi, ja ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä; sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Sen liiton sana, jonka minä tein teidän kanssanne, kun te läksitte Egyptistä, ja minun Henkeni pysyy teidän keskellänne. Älkää peljätkö. Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. Ja minä liikutan kaikki pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot." (Haggai 2:1-9)

Jumalan kunnia tuli tähän temppeliin vasta, kun Jeesus, Jumalan poika tuli sinne Lehtimajan juhlien aikaan, ympärileikkauspäivänään. Myös Sakarja sai ennustuksen Jeesuksesta:

Minulle tuli tämä Herran sana: "Ota vastaan siirtolaisuudessa eläviltä Heldailta, Tobialta ja Jedajalta - mene tänä päivänä, mene Joosian, Sefanjan pojan, taloon, johon he ovat tulleet Baabelista, - ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän ja sano hänelle näin:

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä. Ja kruunu on oleva muistona Herran temppelissä Helemistä ja Tobiasta ja Jedajasta ja Sefanjan pojan suosiollisuudesta. Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppeliä. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran, teidän Jumalanne, ääntä." (Sak 6:9-15)

 

Lehtimajan juhlan tarkoitus

Lehtimajan juhlaa määrättiin vietettäväksi muistoksi siitä, että matkallaan Egyptistä Luvattuun maahan Israelin kansa asui väliaikaisissa asumuksissa:

Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta.

Erämaavaelluksen aikana Jumala itsekin asuu väliaikaisessa asumuksessa. Ensin oli ilmestysmaja se paikka, jossa Jumalan ja hänen kansansa yhteys toteutui. Tyhjin käsin, tai omavaltaisten lahjojen tuoja ei voinut Jumalaa lähestyä:

Ja uhraa alttarilla tämä: kaksi vuodenvanhaa karitsaa joka päivä, ainiaan. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen karitsa iltahämärässä, ja kumpaakin karitsaa kohti kymmenennes lestyjä jauhoja, sekoitettuna neljännekseen hiin-mittaa survomalla saatua öljyä, ja juomauhriksi neljännes hiin-mittaa viiniä. Ja uhraa toinen karitsa iltahämärässä; uhrattakoon se toimittamalla samankaltainen ruokauhri ja juomauhri kuin aamullakin, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle. Tämä olkoon teillä jokapäiväinen polttouhri sukupolvesta sukupolveen ilmestysmajan ovella Herran edessä, jossa minä ilmestyn teille puhuakseni sinun kanssasi. Siinä minä ilmestyn israelilaisille, ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä. Ja minä pyhitän ilmestysmajan ja alttarin; ja minä pyhitän Aaronin poikinensa pappeina palvelemaan minua. Ja minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, joka vein heidät pois Egyptin maasta, asuakseni heidän keskellään. Minä olen Herra, heidän Jumalansa." (2.Ms 29:38-46)

Myöhemmin ilmestysmaja korvattiin kivistä rakennetulla temppelillä, mutta se Jumala poistui temppelistään kansansa syntien takia ja temppeli hävitettiin, ja Juudan heimo - ainut, joka oli enää jäljellä - vietiin Babyloniin seitsemäksikymmeneksi vuodeksi. Babylonian valloittanut Persian kuningas antoi luvan rakentaa temppeli uudelleen, mutta vaikka temppeli jälleenrakennettiin, Jumalan kunnia ei jälleenrakennettuun ja temppeliin enää palannut, ennen kuin tuli Jeesus. Sitten Jumala asui keskellämme Jeesuksessa.

Jeesus oli ihminen, mutta hyvin erikoinen sellainen: Hänessä ei ollut syntiä, jonka takia hän myös teki tekoja, joita syntinen ihminen pysty tekemään. Mutta oliko hänen asumisensa siinä savimajassa, jota ruumiiksi kutsutaan, myös väliaikaista? Jeesus vastasi siihen itse:

Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?" Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. (Joh 2:18-21).

Jeesuksen vastustajat yrittivät pelotella Jeesusta, että hän luopuisi suunnitelmistaan:

Samalla hetkellä tuli hänen luoksensa muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle: "Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut". Niin hän sanoi heille: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän'. Kuitenkin minun pitää vaeltaman tänään ja huomenna ja ylihuomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'. Mutta minä sanon teille: te ette näe minua, ennenkuin se aika tulee, jolloin te sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'." (Luuk 13:21-35)

Seurakunta on Jeesuksen ruumis. Kolmantena päivänä se haetaan Karitsan häihin, ja silloin on juutalaisilla viimeinen tilaisuutensa palata Jumalan luo. Ja silloin jäljelle jääneet heistä sanovat:

(6:1) Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.
(6:2) Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. (Hoos 6:1-2)

 

Kristuksen ruumis - Jumalan temppeli

Vaikka Jeesus oli Jumalan poika, hän oli asunut noin 34 vuotta väliaikaisessa "lihan ruumiissa". Helluntaina, seitsemän viikon kuluttua ylösnousemuksesta, tapahtui vielä ihmeellisempää: Jumalan henki tuli asuakseen jokaisen sellaisen ihmisen sydämessä, joka alistuu samaan, kuin Jumalan Poika:

Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan." (Kts. Matt 16:24-28)

Jumalan lupaus toteutuu seitsemäntenä päivänä. Siitä esimerkkinä Jeesus vei 3 oppilastaan vuorelle, joka tässä esittää vanhurskasten ylösnousemusta, jonka jälkeen Tuhatvuotinen valtakunta toteutuu:

Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa (treis skinas), sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden". Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi (epeskiasen) valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä". Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin. Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä peljätkö". Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. (Matt 17:1-8)

Maja on kreikaksi "skini". Strongin sanakirjassa sillä on numero G4633. Se on johdannainen sanasta "skia" (G4639), suoja, varjo. Samasta juuresta johdettu episkiazo (G1982) on suomeksi "varjostaa". Katsomme nyt uudestaan sitä kohtaa kertomuksessa, jossa nämä sanat esiintyvät:

(17:4) Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa (treis skinas), sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden".
(17:5) Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi (epeskiasen) valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä". (Matt 17:4-5)

Tuntuuko tutulta? Jumala on se suojavarjo, joka varjeli Israelia "päivällä pilvenpatsaassa ja yöllä tulenpatsaassa", ja varjelee edelleen. Hän johdattaa ja valaisee ja seitsemäntenä päivänä Hänen kansana on asuva yhdessä Hänen kanssaan.

 

Sadonkorjuun juhla

Lehtimajan juhlaa vietetään syksyllä, kun vuoden pääsato on korjattu talteen. Yksi Lehtimajan juhlan (hebr.: Hag ha-Sukkoth) onkin korjuujuhla, (Hag ha-Asif), mikä oli sanottu jo Juhlan asetussanoissa:

Ja vietä leikkuujuhla, kun leikkaat uutiset viljastasi, jonka olet kylvänyt vainioon, ja korjuujuhla vuoden lopussa, kun korjaat satosi vainiolta. (2.Moos 23:16)

Jumala korjaa maan sadon tämän aikakauden lopussa. Ensin on tietysti siemen. Kuuden tuhannen vuoden aikana maahan on kylvetty monenlaista siementä. Kylväjä-vertauksen selityksessä hän sanoo, että hyvä siemen on valtakunnan lapset:

Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta". Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.
(Matt 13:36-43)

Jeesuksen oppilaat olivat tottuneet seuraamaan ajan merkkejä, ja kysyivät, mitä heidän pitäisi tarkkailla, jotta he osaisivat oikein päätellä Jerusalemin temppelin hävityksen, Jeesuksen toisen tulemisen ja maailman lopun olevan lähellä. Kysymys oli epäselvä, sillä nämä kolme tapahtumaat tulisivat tapahtumaan eri aikoina. Jeesus kuitenkin vastasi pyyntöön, vaikka samat asiat on Pyhissä Kirjoituksissa ilmoitettu myös muulla tapaa:

Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu (sintelios). (Matt 24:3-14)

Kreikan sana "sintelios" tarkoittaa päämäärää. Se (sintelios) on kyllä johdannainen sanasta telios, loppu, mutta tässä kysymys on vain erään aikakauden lopusta, Jumalan kylvötyön päämäärästä. Kun päämäärä on täyttynyt, tulee vielä yksi, "kahdeksas" päivä, jolla ei ole loppua. Se on ikuinen Elämä Jumalassa.

 

Jeesus lehtimajan juhlilla

Lehtimaja on hebreaksi "sukkah". Sana tarkoittaa myös tallia, karjamajaa. Tapaamme sanan ensi kerran siinä yhteydessä, kun Jaakob on palannut kahdenkymmenen vuoden pituiseksi venyneeltä vaimonhakumatkaltaan Babylonista, taistellut Jumalan kanssa Luvatun maan rajalla, ja kohdannut sitten veljensä Eesaun, jolta hän oli riistänyt esikoisoikeuden Luvattuun maahan:

Niin Eesau sinä päivänä kääntyi takaisin ja meni sitä tietään Seiriin. Mutta Jaakob lähti Sukkotiin (sukkotaa: lehtimajoihin) ja rakensi siellä itsellensä majan (beit: talon, kodin). Ja karjallensa hän teki tarhoja (sukkot: lehtimajoja). Siitä tuli sen paikan (ha-makom) nimeksi Sukkot. Ja Jaakob saapui matkallansa Mesopotamiasta onnellisesti Sikemin kaupunkiin, joka on Kanaanin maassa, ja leiriytyi kaupungin edustalle. Ja hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, Hamorin, Sikemin isän, pojilta sadalla kesitalla. Ja hän pystytti siihen alttarin ja antoi sille nimen Eel, Israelin Jumala. (1.Moos 33:16-20)

Jeesus syntyi karjamajassa, ja pantiin eläinten syöttökaukaloon, seimeen:

Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen (kr.: en ti fatni), koska heille ei ollut sijaa (topos) majatalossa (en to katalímati). (Luuk 2:4-7)

Beetlehem on vain 6 kilometrin päässä Jerusalemista, ja koska silloin oli lehtimajan juhla, hebreaksi "Sukkot", juhlan kuninkaalla ei ollut tilaa Jerusalemin laitakaupungissakaan muualla kuin eläinten joukossa.

Luukas kertoo Jeesuksen tulosta Jerusalemin temppeliin:

Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen - niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" - ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa. (Luuk 2:21-24).

Poikalapsen synnyttäneen ensisynnyttäjän puhdistuspäiviä oli seitsemän; joten Jeesuksen ensi käyntinsä Jerusalemin temppelissä tapahtui todennäköisesti heti Lehtimajan juhlien päätyttyä "kahdeksantena päivänä", jolloin hänet myös ympärileikattiin. Jeesuksen syntymäpäivä on voitu määritellä siitä, että hän syntyi kuusi kuukautta myöhemmin kuin Johannes Kastaja, jonka isä, Sakarias kuului Abian pappisosastoon. Osaston palvelusvuorot ovat Raamatussa määritelty, jonka perusteella tiedetään, milloin enkeli Gabriel ilmestyi Sakariaalle.

Jeesus aloitti julkisen toimintansa noin 30 vuoden ikäisenä. Johannes kertoo, että Jeesus meni Lehtimajan juhlille ikään kuin tarkkailijana, kts. Joh 7:1-8:1. Neljälle veljelleen hän kertoi syynkin siihen:

Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt. (Kts. Joh 7:6-8).

Juhlan kohokohdaksi Babylonian vankeuden jälkeen oli muodostunut tapa, että ylipappi haki vettä Siiloan lammikosta ja vuodatti sen temppelin alttarille. Tapa oli luultavasti keksitty tämän Jesajan tekstin elävöittämiseksi:

Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, Herra (El), sillä sinä olit minuun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui, ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala (Jehovah) on minun pelastukseni (Jeshuah); minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra (Jah), Herra (Jehovah) on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi (li-Jeshuah)." Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen (ha-Jeshuah) lähteistä. (Jes 12:1-3).

Kun juhlakulkueessa vettä kantavien pappien jäljessä seuraavat kansanjoukot lauloivat tätä Jesajan tekstiä, voi sen kivun, jota Jeshua, Jeesus, sillä hetkellä tunsi, melkein tuntea omassa ruumiissaan. Tässä lyhyessä laulussa mainitaan kaikki, mikä kallisarvoista on. Vesi on Raamatun usein käyttämä vertauskuva Pyhästä Hengestä - ja tässä kohdassa siitä sanotaan, että se lähtee Jeesuksesta. Jeesuksen omat tuntemukset tulevat selvästi ilmi siinä, miten hän tapahtumaan reagoi: Hän SEISOI ja HUUSI ja SANOI:

Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. (Joh 7:37-39).

Uskonnolliset rituaalit saattavat olla pettäviä. Ne antavat ihmiselle elämyksiä, mutta eivät elämää. Jumala itse on elämä, ja jos joku elämyksien sijasta haluaa elämää, hänen on tultava Jumalan luo. Jos ongelma on sitä, ettei tiedä, miten tullaan Jumalan luo, niin voihan sitä kysyä. Se Jeesus, joka nyt seisoi, huusi ja puhui juhlayleisön keskuudessa, oli ollut kansan matkassa jo pari tuhatta vuotta. Sanat, jota uskonnollista rituaalia suorittavat papit kivenheiton päässä Jeesuksesta lauloivat, olivat siitä todistuksena, sillä Jesajakin oli lainannut ne siitä laulusta, jota "Jaakobin huone" lauloi Punaisen meren itärannalla heti pelastuttuaan Egyptin orjuudesta:

(15:1) Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle (la-Jehovah) tämän virren; he sanoivat näin: "Minä veisaan Herralle (la-Jehovah), sillä hän on ylen korkea; hevoset ja miehet hän mereen syöksi. (15:2) Herra (Jah) on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus (li-Jeshuah). Hän on minun Jumalani (Eli), ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala (Elohei), ja minä kunnioitan häntä. (15:3) Herra (Jehovah) on sotasankari, Herra (Jehovah) on hänen nimensä…
(15:14) Kansat kuulivat sen ja vapisivat, tuska valtasi Filistean asukkaat. (15:15) Silloin peljästyivät Edomin ruhtinaat, Mooabin sankarit valtasi vavistus, kaikki Kanaanin asukkaat menehtyivät pelkoon. (15:16) Kauhu ja väristys valtasi heidät; sinun käsivartesi väkevyyden tähden he kävivät mykiksi niinkuin kivi. Niin sinun kansasi, Herra (Jehovah), kulkee perille, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. (15:17) Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra (Jehovah), olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra (Adonai), jonka sinun kätesi ovat tehneet. (15:18) Herra (Jehovah) on kuningas aina ja iankaikkisesti." (Kts. 2.Moos 15:1-18)

Lehtimajanjuhlille tulleet juutalaiset eivät tajunneet, että Jeesus, joka seisoi kivenheiton matkan päässä heistä, oli se sama Jeesus, Pelastaja, josta he lauloivat. Mutta olisihan ainakin uskonnollisten asiantuntijoiden pitänyt huomata, että Jeesus oli juuri se sama henkilö, joka on koko Vanhan Testamentin päähenkilö - Jumalan Sana, Jumalan lupaama siemen, uhrikaritsa, profeetta, ylipappi ja kuningas! Mutta he olivat jo asettuneet vastustamaan häntä:

Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. (Joh 5:39-40)

Elämän veden lähde

Paratiisista lähti joki, joka jakautui neljäksi haaraksi, kts. 1.Moos 2:10. Mutta paratiisi oli tasangolla, be-eden, joten sen joen veden on täytynyt olla lähdevettä. Mistähän se mahtoi tulla? Ilmestyskirjassa kerrotaan Jeesuksen sanoneen:

Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. (Kts. Ilm 21:6)

Elämän veden lähteeksi sanottiin sellaisia lähteitä, joista lähti puro tai joki. Yli virtaava vesi pysyi raikkaana, ja oli usein paremmanlaatuista kuin kaivovesi, mutta kuivassa maassa kaivokin oli tärkeä. Jeesus pysähtyi erään tällaisen kaivon luo Samariassa, matkallaan Juudeasta Galileaan:

Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda". Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa.

Sykarissa oleva kaivo oli noin 25 metrin syvyinen. Vesi piti ammentaa syvältä. Mutta se kelpasi esikuvaksi Pyhästä Hengestä, joka on melko vaikea muutoin selittää henkilölle, jolla ei ole siitä henkilökohtaista kokemusta:

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". (Joh 4:10-14)

Kohdun hedelmä

Ensin tuli Jeesus. Hän aloitti julkisen toimintansa huutamalla "Muuttakaa mielenne, sillä taivasten Valtakunta on tullut lähelle", kts. Matt 4:17. Taivasten Valtakunta oli Jeesuksessa ja hänen tekonsa todistivat sen.

Jeesus oli Jumalan ainosyntyinen poika, mutta lisää oli tulossa. Johannes Kastaja kertoo:

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä … (Joh 1:12)

Lehtimajan juhlilla Jeesus oli vielä yksin. Ennenkuin hän saattoi synnyttää, hänen oli kuoltava, käytävä vehnänjyvän tie loppuun saakka. Hänen oli ensin kohdattava Jumalan viha, sillä ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantoa. Vasta ylösnousemus kirkastaisi hänen kuolemansa, ja vasta sen jälkeen Jumala saattaisi asettua asumaan Jeesuksen sijaisuhrilla sovitetun ihmisen sydämeen:

Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään (kr.: ek tis kilías - kohdustaan) on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. (Joh 7:37-39).

Jeesuksen sanat toteutuivat ensimmäisenä helluntaina hänen kuolemansa jälkeen. Sana "kohtu" on Raamatun sisäinen linkki, joka liittää tämän tekstin Jesajan ilmoittamaan sanaan:

Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta (hebr.: mi-beten), joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma", mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: "Herran oma", ja ottaa Israelin kunnianimeksensä. (Jes 44:1-5)

Kun Jumalan ihminen on kokenut oman henkilökohtaisen helluntainsa, hän on saavuttanut Kristuksessa sellaisen aseman, että hän ei ole ainoastaan vastaanottanut Pyhän Jumalan Henkeä, vaan on tullut sen lähteeksi, ja kun hän huutaa "Tehkää parannus", hän puhuu Jumalan Valtakunnan antamalla auktoriteetilla ja silloin ihmisiä tulee uskoon, sairaita parantuu, ja riivaajat hermostuvat ja pakenevat, kun heitä Jeesuksen nimessä käsketään poistumaan. Mutta annas vaan, kun joku sivullinen huutaa samat sanat tai heiluttaa kylttiä, johon kissankokoisilla kirjaimilla on kirjoitettu: "tehkää parannus", ihmiset pistävät nauruksi.

Abstraktisten asioiden selostaminen ihmiselle ilman esimerkkien ja vertauskuvien käyttöä on mahdotonta. Jumala, joka on Luoja, on siinä erinomaisessa asemassa, että hän näkyväistä maailmaa luodessaan on voinut rakentaa koko näkyväisen maailman niin, että se on täynnä esikuvia näkymättömästä maailmasta. Lähde on esikuva Jumalan valtaistuimesta, jonka alta lähtevät vedet ovat esikuvia Pyhän Hengen virroista. Kun ne tulevat ihmiseen, joka on maasta, hyvä siemen - joka on esikuva Jumalan sanasta - alkaa elää, versoo, kasvaa ja tuottaa hedelmää.

Kohdun hedelmä on lapsi. Ensimmäinen käsky, jonka Jumala antoi ensimmäiselle luomalleen ja siunaamalleen ihmiselle koski juuri hedelmällisyyttä:

Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme (Na-ase) ihminen kuvaksemme (be-tsalmenu), kaltaiseksemme (ki-dmuteinu); ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala loi (bara) ihmisen omaksi kuvaksensa (be-tsalmo), Jumalan kuvaksi (be-tselem Elohim) hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet". (1.Moos 1:26)

Ensimmäinen ihminen ei ehtinyt koskaan tulla Jumalan kaltaiseksi (dmuna), sillä hän yritti tulla Jumalan kaltaiseksi väärin keinoin. Kun ihmisten pahuus yhä vain lisääntyi, Jumala hävitti koko joukon. Vain Nooa perheineen oli löysi armon (hen, laupeuden) Jumalan silmien edessä ja niin hänestä tuli uuden sukupolven kantaisä:

Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. (1.Moos 9:1)

Kun Babylonian kulttuurikin ajautui hakoteille, Jumala kutsui Abramin pois puolikuun miesten historialliselta kotiseudulta Kaldean Urista, ja teki liiton hänen kanssaan ja käski Abramin olla hedelmällinen:

Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti." Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen: "Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala, ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa." (1.Moos 17:1-8)

Abram oli vanha mies, ja hänen vaimonsa hedelmätön, kts. 1.Moos 11:29-30. Jumala joutui todella tekemään hänet hedelmälliseksi, mutta hän teki sen, sillä hän oli päättänyt rakentaa uuden sukukunnan turmeltuneen sukukunnan sijaan. Mutta maa oli kuivaa ja hedelmätöntä. Aabraham kaivoi kaivon Beeshebaan, ja olipa hän vielä vähällä menettää senkin lähistöllä sijainneen kaupungin kuninkaalle. Ja kun Jumala antoi Aabrahamille pojan, joutui Aabraham vielä uuteen testiin: Jumala vaati häneltä sellaista uhrausta, joka olisi eräänlainen ennakkotapaus siitä, mitä kerran tulisi tapahtumaan Jerusalemissa Jeesukselle, Jumalan omalle, ainosyntyiselle pojalle, joka jo tässä tekstissä esiintyy nimellä "sinun siemenessäsi", mikä on yksikkömuoto, eikä siis koske koko kansaa muutoin kuin tämän yhden "siemenen" kautta:

Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen." Sitten Aabraham palasi palvelijainsa luo, ja he nousivat ja kulkivat yhdessä Beersebaan. Ja Aabraham jäi asumaan Beersebaan. (1.Moos 22:15-19).

Aabrahamin siemen on Jeesus. Jeesuksen kautta Aabrahamista tuli ikäänkuin Jumalan sukulainen, sillä Jeesus oli paitsi Abrahamin, myös Jumalan poika, kts. Psalmi 2. Kyse oli liitosta, jonka vaikutukset tulisivat joskus ulottumaan sekä makro- että mikrokosmokseen, "tähtiin ja meren hiekkaan". Abrahamin tuli vain säilyttää liitto:

Ja Jumala sanoi Aabrahamille: "Mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupolvesta sukupolveen. Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne. (1.Moos 17:9-10)

Miehen sukuelimen ympärileikkaus jätti sydämen koskemattomaksi. Pyhityksen tulee ulottua pitemmälle, kuin vain sukupuolielämään. Ensimmäinen tavoite oli koko fyysisen ja psyykkisen elämän puhtaus, "lihan puhtaus", mutta lopullinen tavoite oli korkeammalla. Jumalalle kelpaava ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä.

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. (Room 2:28-29).

Kohta tämän jälkeen Paavali kuitenkin kysyy: "Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta?" ja vastaa, että "Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut". Sitten hän muistuttaa lukijoitaan siitä, että Aabraham julistettiin vanhurskaaksi uskon perusteella jo ennen ympärileikkausta, joka oli uskonvanhurskauden sinetti ja oikeutti perintöön:

Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. (Room 4:13).

Henkilökohtainen suhde

Oletetaan että sinä olet uljas nuori mies, joka haluat vaimon. Puheillesi pyrkii sata neitsyttä, joista yksi on ihastunut sinun autoosi, toinen sinun lehmiisi, kolmas sinun sukusi loistavaan menneisyyteen, pankkitiliisi, taidonnäyttöihisi jalkapallokentällä… Kenet valitset? Et tietysti ketään heistä, vaan sen, joka miellyttää sinua, tai - jos olet viisas - sen, jonka Jumalan Henki sinulle osoittaa.

Kun me tulemme uskoon, meillä ei ole mitään, paitsi usko Jumalaan. Mutta ei hätää, tästä pienestä alusta kasvaa Jumalan ihminen. Heti ostohetkellä meille on annettu morsiuslahja, Pyhä Henki, joka johdattaa meidät Kristuksen kaikkeen täyteyteen. Mutta me voimme olla käyttämättä Pyhän Hengen palveluita tai käyttää niitä väärin:

Ei jokainen, joka sanoo minulle: "Herra, Herra!", pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: "Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?" Ja silloin minä lausun heille julki: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät". (Matt 7:21-23).

Pyhä Henki annetaan Jeesuksen verellä puhdistettuun ihmissydämeen sitä varten, että me osaisimme tehdä jokapäiväiset valintamme oikein ja että meillä olisi voima toteuttaa noudattaa hänen neuvojaan. Mutta se, että me osaamme, ja että meillä on voima, ei riitä; meidän tahtoelämämme säilyy meidän yksilöllisessä hallinnassamme, ja joka tilanteessa meidän on itse päätettävä, kuuntelemmeko me Pyhän Hengen neuvoa, vai jotakin muuta. Jos kuuntelemme lihan ääntä, me teemme syntiä, emmekä pääse Valtakuntaan, mutta jos rakastamme Kristusta, me teemme hänen käskynsä mukaan.

Pyhä Henki on lahja. Lahja toimii silloinkin, kun me emme oikeastaan välitä lahjan antajasta. Mutta Pyhä Henki on kihlajaislahja, merkki siitä, että Kristus on kutsunut ja lunastanut meidät itselleen. Mutta tässä ei puhuta siitä, vaan lahjan antajan henkilökohtaisesta tuntemisesta. Tunteminen, hebreaksi "jadah", tarkoittaa sellaista tuntemista, jonka tuloksena syntyy hedelmää. Monet sanovat tuntevansa Jumalan, mutta vielä tärkeämpää kuin tuntea, on se, että Jumala tuntee sinut. Tämä molemminpuolinen tunteminen on kuva avioliitosta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan:

Ve-ha-Adam jada et Havva ishtoo va-tahar ja teled et-Kain … (Kts. 1.Ms 4:1)

Hebrean verbi "jadah" tarkoittaa tietämistä ja tuntemista. KR1938 kääntää sen kuitenkin yhtymiseksi, joka on enemminkin selitys kuin käännös:

Ja mies yhtyi (jada) vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla". (1.Moos 4:1)

Ensimmäinen Adam oli maasta, Kristus taivaasta. Siksi myös se, joka Kristuksesta syntyy, on taivaasta:

Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. (1.Kor 15:45)

Avioliitto on enemmän kuin pelkkä esikuva Kristuksen ja hänen morsiamensa suhteesta:

Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi". Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. (1.Kor 6:16-17)

Iankaikkinen elämä

Sana da'at (H1847), tieto, on johdannainen sanasta jada (H3045), tietää, tuntea, olla sukupuoliyhteydessä. Ensimmäisen kerran me tapaamme tämän sanan ilmaisussa "ets ha-da'at tov va-ra", hyvän ja pahan tiedon puu.

Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun (ets ha-da'at tov va-ra). (1.Moos 2:9)

Ensimmäinen ihminen, Adam, oli maasta, mutta hänen elinikäänsä ei ollut rajoitettu. Hänelle annettiin valinnan mahdollisuus. Elämän puun hedelmiä syömällä hänestä tulisi ikuisuusolento, mutta hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää syömällä hän kuolisi perinpohjaisen kuoleman sinä samana päivänä, jona hänet oli luotu, eli kuudentena päivänä.

Kuudes päivä jatkuu yhä. Jeesus paransi sairaita, ajoi ulos riivaajia, ja eheytti särjettyjä sydämiä. Se suututti hänen arvostelijoitaan:

Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä". (Joh 5:16:17)

Jeesuksen arvostelijat sekoilivat. Jumalan lepopäivä on seitsemäs päivä ja se on tulossa, jopa aivan pian, mutta Jumalan lepoon pääsevät vain ne, jotka ovat syöneet Elämän puusta. Mutta se on vaikeampaa nyt, kuin silloin, kun synti ei vielä ollut saanut sijaa ihmisessä. Kaikki riippui nyt siitä, kuinka paljon Jumala välitti luoduistaan. Rikkomus oli suuri ja niin myös lunastuksen hinnasta tuli ylen korkea:

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh 3:16)

Jumala oli antanut ihmiselle toisen mahdollisuuden, mutta nytkin ihmisen oli itse päätettävä, mitä hän halusi, ja toimittava sen mukaan:

Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. (Ilm 2:7)

Voitto saavutetaan turvautumalla uskossa Jumalan lupauksiin, mikä tarkoittaa myös sitä, että torjut kaiken sen, mikä ei ole uskosta:

Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niinkuin virta ja sinun vanhurskautesi niinkuin meren aallot; sinun lastesi paljous olisi niinkuin hiekka, sinun kohtusi hedelmä niinkuin hiekkajyväset, sen nimi ei häviäisi, ei katoaisi minun kasvojeni edestä. (Jes 48:17-19)

Iankaikkinen elämä on Jumalan monopoli. Jumala on se yksi ainoa, jonka oleminen on pysyvää, todellista ja ikuista. Ilman henkilökohtaista suhdetta Jumalaan ihminen on kuollut:

Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää. Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. (Joh 5:25-26)

Kun ihmisellä on henkilökohtainen suhde Jumalaan, hän pääsee osalliseksi jumalallisesta luonnosta, saa ikuisen elämän:

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. (Joh 5:24).

Jumala on yksi. Hänessä yksin on elämä; mutta kun me tunnemme hänet, on meillä yhteys hänen kanssaan ja me saamme elää:


Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. (Joh 17:3)

 

Lehtimajanjuhla Tuhatvuotisessa valtakunnassa

Lehtimajan juhlaa tullaan viettämään myös tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Sakarjan kirjan luvussa 14 on ensin kuvaus Herran toisen julkisen tulemisen tapahtumista, ja hänen kuninkuudestaan hetkellä, jolloin "otollinen vuosi" päättyy. Kun Saatana on sidottu ja vastarinta kukistettu, alkaa levon päivä, jota kestää tuhat vuotta, jonka aikana vietetään Lehtimajan juhlaa sen alkuperäisessä tarkoituksessa:

Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa kirjoitus: "Pyhitetty Herralle". Ja padat Herran temppelissä ovat uhrimaljain vertaisia, jotka ovat alttarin edessä. Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin temppelissä. (Sak 14:16-21)

 

Uhrien suuri määrä

Kun Mooses oli määrännyt Joosian, Nuunin pojan seuraajakseen, kerrotaan siitä, mitä temppelissä oli kunakin päivänä uhrattava. Lehtimajan juhlilla uhrattiin eläimiä enemmän kuin minkään muun juhlan aikana - kaikkiaan 182 eläintä, joista 70 härkiä, sekä paljon muita maan tuotteita.

Ja seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä olkoon teillä pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan viettäkää juhlaa Herran kunniaksi seitsemän päivää. Ja tuokaa polttouhriksi, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle, kolmetoista mullikkaa, kaksi oinasta ja neljätoista vuodenvanhaa karitsaa; olkoot ne virheettömät. Ja kuulukoon niihin ruokauhrina … (Kts. 4.Ms 29:12-16)

Välipäivinä uhrien luku asteittain vähenee, mutta karitsojen luku säilyy muuttumattomana:

Ja toisena päivänä: kaksitoista mullikkaa, kaksi oinasta ja neljätoista vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa ja niihin kuuluvat ruoka- ja juomauhrit mullikkain, oinaiden ja karitsain luvun mukaan, niinkuin säädetty on, sekä kauris syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria ynnä siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.
Ja kolmantena päivänä: yksitoista mullikkaa, kaksi oinasta ja neljätoista vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa ja niihin kuuluvat …

Ja seitsemäntenä päivänä: seitsemän mullikkaa, kaksi oinasta ja neljätoista vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa ja niihin kuuluvat ruoka- ja juomauhrit mullikkain, oinaiden ja karitsain luvun mukaan, niinkuin säädetty on, sekä kauris syntiuhriksi, paitsi jokapäiväistä polttouhria ynnä siihen kuuluvaa ruoka- ja juomauhria.

(Kts. 4.Ms 29:17-34)

Karitsa on kuva Kristuksesta; hänen arvonsa ei koskaan vähene. Hän on Uuden Jerusalemin kuningas:

Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä; kukin portti oli yhdestä helmestä; ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikäänkuin läpikuultavaa lasia. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. (Ilm 21:21-22:5)

Olisi hullua luulla että koko Israelin juhlakalenterin suurinta juhlaa vietettäisiin vain sen takia että kansa joskus kauan sitten asui teltoissa. …

Lehtimajan juhlilla uhrattavien uhrien suuret lukumäärät kertovat jotakin siitä, että Jeesuksen uhrikuoleman sato oli hyvin suuri. Jeesus oli ensimmäinen, joka ihmisistä kelpasi uhriksi Jumalalle toisen puolesta. Kristittyjen pelastus toteutuu siten, että Jeesuksen seuraajat samaistuvat tähän täydelliseen uhriin samankaltaisen kuoleman kautta:

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. (Rm 12:1)

Jeesus on Jumalan sana, elämän siemen. Siemen on luomisjärjestykseen sisäänrakennettu vertaus iankaikkisesta elämästä. Vaikka siemen kuolee, sillä on elämä hallussaan, ja se nousee ylös tuottaakseen lajilleen ominaisen sadon. Jeesus itse oli se siemen, jonka kuolema toteutti siemeneen sisältyvän vertauksen nousemalla ylös kuolleista ja nousemalla taivaisiin. Mutta hän olisi silti jäänyt yksin, jollei hän olisi tullut takaisin, ja tehnyt eläväksi ne, jotka uskovat Häneen. Siksi hän ja Isä yhdessä - Pyhä Henki - täyttivät ja täyttävät Jeesuksen seuraajien sydämet yhä uudestaan ja uudestaan, että yhä uudet sukupolvet heräisivät henkiin ja kuolisivat tälle maailmalle.

Kristittyjen itsensäkieltäminen ei ole uhri siinä mielessä, että me jonkun pelastaisimme. Me itse pelastumme kulkemalla loppuun saakka sen vehnänjyvän tien, jonka Jeesus ensimmäisenä kulki. Näin me samaistumme Jeesukseen, jonka on kaikessa ensimmäinen:

Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä. Nyt minun sieluni on järkytetty; ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava". (Joh 12:23-28)

Helluntaina toteutui Isän toivomus saada lisää lapsia. Kun nämä lapset vähän kasvoivat, hekin lähtivät liikkeelle, ja sanoivat: "Tehkää parannus, sillä Taivasten Valtakunta on tullut lähelle", ja taas syntyi lisää lapsia Jumalalle. Mutta sitten tulivat ne, joiden sisällä ei ollutkaan Taivasten valtakuntaa, eikä heidän sisältä juossut Elämän vettä. Vaikka he kuinka huusivat, ei Jumalalle syntynyt mitään lapsia. Mutta siitäkös nämä suuttuivat, ja huusivat vielä enemmän: "Tehkää parannus", mutta mikään ei auttanut. Lapset, jotka heille syntyi, olivat niitä, joita Jeesus sanoi lusteeksi. Siksi "maailman lopussa" lusteet ja vilja erotellaan.

Maailman päämäärä, kr. syntelios, on aikaa jolloin maan sato korjataan talteen. Evankeliumin julistaja, apostoli Pietari näki "maailmanlopun" takana jo häämöttävän Tuhatvuotisen valtakunnan ja ikuisen elämän kirkkauden. Mutta hänen sanomansa lähtökohtana ja keskipisteenä oli risti, jolla Kristus ristiinnaulittiin. Israelin hengellisten johtajien pettämälle kansalle osoitetussa puheessaan Pietari sanoo:

Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niinkuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. (Apt 3:17-21)

 

Uusi Asumus

Viidenkymmenen vuorokauden kuluttua Pyhä Henki aloitti Kristuksen ruumiin rakentamisen. Nyt Jumalan temppeli on sama kuin seurakunta, Kristuksen ruumis. Monet eivät ole sitä tajunneet, eivät edes ne Korintton kristityt, joilta Paavali kysyy:

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? (1.Kor 3:16).

Jumalan temppeli on rakennettu "elävistä kivistä":

Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva". Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut". (Kts. 1.Piet 2:4-10).

Ihmisliha ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Sen tulee alistua samaan, kuin Jeesus ristillä. Mutta jos me olemmekin Kristuksen kanssa ristiinnaulitut, me saamme uuden asumuksen Jumalalta:

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme (oikia tou skinous - majan talo) hajotetaankin maahan, meillä on asumus (oikodomin) Jumalalta, iankaikkinen maja (oikian - talo) taivaissa, joka ei ole käsin tehty. (5:2) Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme (oikitírion imón - asumukseemme), sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa (en to skínei), huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. (5:5) Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi (ton arrabona tou pneumatos - Hengen vakuuden). Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois (ekdimisai) ruumiista ja päästä kotiin (endimisai) Herran tykö. Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. (2.Kor 5:1-10).

Suomalaisesta käännöksestä on hankala huomata, että nykyinen asumuksemme, kr. "skini", on maja, jonka Jumala korvaa uudella, todellisella ja pysyvällä asumuksella eli talolla, kr. "oikia", joka ei ole käsin tehty. Vasta Ilmestyskirjan lopusta löytyi tämäkin teksti, jossa "morsian, Karitsan vaimo" esiintyy täydessä loistossaan. Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeisenä aikana "morsian, Karitsan vaimo" on sama kuin "Uusi Jerusalem":

Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon". Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä, ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas … (Kts Ilm 21:9-21).

 

Tuhatvuotinen Valtakunta

Virvoituksen ajat alkavat kohta sadonkorjuun eli "maailman lopun" jälkeen:

Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. (Ilm 20:1-6)

Jossakin mielessä Tuhatvuotinen valtakunta on hyvin maanläheinen valtakunta. Sen hallitsijatkin ovat meille jo tuttuja henkilöitä. Yksi heistä on Pietari:

Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?" Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi." (Matt 19:27-30)

Mutta koska Saatana on sidottu, pääsee Jumalan luomistyö oikeuksiinsa. Maailma muuttuu…

Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. Sillä kaikki kansat vaeltavat jumalansa nimessä kukin, mutta me vaellamme Herran, meidän Jumalamme, nimessä aina ja iankaikkisesti. (Miika 4:1-5)

Jumalan valtakunnalla ei ole loppua. Tuhannen vuoden kuluttua se vahvistetaan tuomiolla. Saatana päästetään vielä kerran vapaaksi, ja ne, jotka siihen liittyvät, tuomitaan yhdessä sen kanssa Suuren, Valkean Valtaistuimen edessä. Tälle tuomiolle kutsutaan myös ne, joita ei ole kelpuutettu ensimmäiseen ylösnousemukseen:

Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. (Ilm 20:7-15)

Jumalan siunauksia riittää jaettavaksi vielä viimeisellä tuomiollakin. Kansat jaetaan kahteen ryhmään sen mukaan, miten he ovat kohdelleet Jeesuksen veljiä. Siunauksen saavat ne, jotka ovat osoittaneet heille Jumalan normien mukaista rakkautta:

Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: "Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni." Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: "Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?" Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: "Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle". (Matt 25:34-40)

Seuraava luku: Tuhatvuotinen valtakunta

Paluu kirjan KRISTUKSEN MORSIAN pääsivulle

tai

Osmon kotisivulle