6:12 ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin.
6:13
Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä. (Sak 6:12-13)

Israelin miesten piti tehdä kolme pyhiinvaellusmatkaa vuodessa Jerusalemin temppeliin. Jeesuskin oli menossa sinne, mutta pysähtyi matkalla juttelemaan erään vaimon kanssa, ja sanoi: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." ##16 Temppeli

lisää: kohtaan, jossa srk - Mal 3:2-3

3:2 Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua.
3:3 Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. (Mal 3:2-3)

Osmo Pöysti

TEMPPELI

Liittyy osana kirjaan Kristuksen morsian

Copyright ©: Osmo Pöysti

Ilmaisjakelu sallitaan

2005-2006

Kuru, Finland

2006-04-05

Sivumäärä: 23

 

Paratiisin iltahämärässä ihminen ja Jumala kävelevät yhdessä kuin kelpo kaverukset ainakin. Mutta nyt tämä tavoite tuntuu kaukaiselta, samoin Raamatun alkulehtien kertomus siitä, kuinka läheiset olivat Ensimmäisen Ihmisen, Aadamin ja hänen Luojansa välit ennen sitä päivää, jona Adam valitsi kuoleman tien.

Vaikka Eva petettiin ja Adam valitsi kuoleman tien, oli Elämän puu vielä olemassa, samoin myös Jumala. Ja Jumala halusi edelleen asua ihmistä lähellä. Adamilla ei kuitenkaan enää ollut asiaa Jumalan puutarhaan. Hän oli menettänyt kunniansa, ja oli olemassa vaara, että hän söisi vielä Elämän puustakin ja joutuisi ikuisesti elämään häpeänsä kanssa. Jumala ratkaisi asian menemällä Adamin perässä maailmaan, häpeästä välittämättä.

Paratiisin kertomus on meille tärkeä todistus siitä, että Jumalassa itsessään ei ole mitään pelättävää. Jumalasta tuli ihmiselle pelättävä vasta, kun ihminen ja hänen vaimonsa olivat tehneet Jumalan käskyn vastaisen teon, jonka takia ihmiseen tuli jotakin sellaista, joka ei kestä Jumalan kirkkautta. Rikkomuksen seurauksien poistaminen vain on osoittautunut kovin vaikeaksi, jopa niin vaikeaksi, että erään siihen liittyvän kynnyskysymyksenkin ratkaisemisesta Jeesus sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista".

Ihminen ei voi nousta Jumalan luo, mutta Jumala voi ilmestyä ihmiselle. Ja ettei hän ihmistä tuhoaisi, hän on tulee sanassaan. Johanneksen evankeliumin alussa kerrotaan, että Jeesus on Jumalan sana, mutta hän ilmestyi jo Abramille:

Kun nämä olivat tapahtuneet, tuli Herran sana Abramin tykö näyssä, sanoen: "älä pelkää, Abram, minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." (1.Moos 15:1, Biblia eli Pyhä Raamattu, Englannin ja Ulkomaan Bibliaseura, Helsinki 1923).

Vuoden 1938 ja 1992 kirkkoraamatuissa tämä teksti on käännetty väärin. Hebreankielinen lähdeteksti on aivan selvä:

Ahar ha-devarim ha-elle haja davar-Jehovah el-Avram ba-mahazee lemor: "Al tiraa Abram, Anohi magen lah, sekareihaa harbe meod. (1.Moos 15:1)

Hebraksi "Herran sana" on "Davar Jehovah". Jos vuoden 1923 raamatun kieliasua vielä vähän korjataan, saadaan kelvollinen käännös:

Näiden tapausten jälkeen Jumalan Sana tuli Abramille näyssä ja sanoi: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." (1.Moos 15:1/opk)

Johanneksen evankeliumissa tämä kertomus jatkuu näin:

Alussa oli Sana (o Logos), ja Sana (o Logos) oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala (Theos in o Logos). Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä (zoi), ja elämä (i zoi) oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. (Joh 1:1-5)

 

## Taivaallinen temppeli

Jumalalla on ollut ja on omia temppeleitään tässä maailmassa. Ne ovat kaikki yhden ja saman taivaallisen temppelin jäljitelmiä, Jumalan antaman mallin mukaan rakennettuja asumuksia, josta Hebrealaiskirjeessä kerrotaan:

Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin". (Hebr 8:1-5).

Maalliset temppelit välittävät meille kuvan taivaista, mutta vain silloin, kun ne ovat Jumalan näyttämän "kaavan", Jumalan piirustuksien mukaan rakennettuja. Varsin tarkkaa kuvausta tästä meille muutoin niin tuntemattomasta olotilasta esitetään Toisen Mooseksen kirjan ilmestysmajaa koskevasta osasta.

Ilmestysmajassa oli kolme osaa: Piha, Pyhä ja Kaikkeinpyhin. Piha oli ylhäältä avoin tila, jota ympäröi korkea seinä. Sen valaistuksena olivat luonnolliset valot, aurinko, kuu ja tähdet. Pyhä oli katettu tila, ja se sai valaistuksensa seitsenhaaraisesta lampusta. Lampun valot symbolisoivat Jumalan seitsemää henkeä, joista me tunnistamme Herramme Jeesuksen kun me hänen eteensä tulemme:

Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. (Jes 11:1-2)

Ilmestysmajan kaikkeinpyhin oli täysin pimeä tila. Sen ainoana valona oli Jumalan kirkkaus, joka näkyi Lain arkin päällä olevan valtaistuinta suojelevien kerubien siipien välillä. Valo oli tappavan kirkas. Kun ylipappi kerran vuodessa Sovituspäivänä meni kaikkeinpyhimpään suorittamaan sovitusta kansan synneistä, hänen oli ennen pyhää ja kaikkeinpyhintä erottavan verhon, siirtämistä suitsutettava kaikkeinpyhin täyteen suitsukkeen savua, ettei kirkkaus häntä tuhonnut.

Kun Jeesus kuoli ristillä, Jerusalemin temppelin pyhän ja kaikkeinpyhimmän välinen verho, "esirippu", repesi kahtia ylhäältä alas asti. Tämä oli merkki siitä, että sovitus oli tapahtunut, ja ihminen voi lähestyä Luoksepääsemättömässä Kirkkaudessa asuvaa Jumalaa Jeesuksen veren turvin ilman pelkoa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo:

Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä". Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin"; siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut, ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. (Hebr 9:1-5)

Ilmestysmaja, kuten myös sitä korvaamaan Jerusalemissa myöhemmin rakennettu temppelikin kaikkine uhritoimituksineen olivat olemassa vain sitä varten, että Jumala voisi seurustella ihmisten kanssa ilman, että Jumalan kirkkaus polttaisi ihmistä poroksi.

Jumalan kirkkaus on hänen pyhyydessään. Jumalan pyhyys on niin suurta, ettei sitä mikään saastainen voi lähestyä, ja häntä nöyrästikin lähestyvä ihminen joutuu ensin hankkimaan sovituksen synneilleen, ennen kuin hän voi tulla Jumalan kasvojen eteen. Siinain Liitossa sovintoa jouduttiin tekemään joka kerta, kun Ihminen lähestyi Jumalaa, mutta Uuden Liiton välimies täytti Vanhan Liiton vaatimukset kaikki ja sai aikaan Uuden Liiton ihmisen ja Jumalan välillä oman verensä kautta:

Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä; sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. (Hebr 9:11-18)

Vanhan Liiton aikana ylimmäinen pappi meni kaikkeinpyhimpään kerran vuodessa sovintopäivänä, suorittaakseen sovituksen, sillä "ilman sovitusta ei tapahdu anteeksiantoa". Sovituksella on siis aina hintansa. Lopulliseen synnin sovittamiseen riittää vain Jeesuksen veri. Vanhan Liiton sinänsä täydelliset eläinuhrit olivat esikuvia siitä, että "maailmanaikojen lopulla" Jeesus tuli meidän puolestamme Jumalan kasvojen eteen sovittaakseen vanhan liiton aikaiset synnit, ja vihkiäkseen Uuden Liiton verellään:

Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt". Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. (Hebr 9:18-26).

Suoritettuaan ylimmäispapilliset tehtävänsä Taivaallisessa Temppelissä, Jeesus tulee noutamaan pyhän kansansa pois tuomitusta maailmasta Isän määräämänä päivänä:

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. (Hebr 9:27-28).

## Väliaikaiset temppelit

Jumala oli kuluttanut viisi päivää maailman luomiseen, ja kuudentena hän luo ihmisen. Jumala teki myös paikan, jossa ihmisen oli hyvä olla, mutta vasta ihmisen luomisen jälkeen:

Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. (1.Ms 2:7-8).

Kun ihminen oli saanut elämän hengen, hänestä tuli elävä sielu. Hän tarvitsi vielä avun:

Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva". (1.Ms 2:18).

Paratiisi oli paikka, jossa myös Jumala mielellään liikuskeli. Mutta kohta, kun syntiä oli tehty, ihminen alkoi pelätä Jumalaa:

Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin". (1.Ms 3:8-10).

Pelkoon oli aihettakin, mutta Jumala ei tahtonut tuhota ihmistä, vaan uhrasi jonkun muun ihmisen edestä ja puki ihmisen uhrin nahkaan. Sitten ihminen ajettiin pois paratiisista, ettei mitään vielä pahempaa tapahtuisi:

Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. (1.Ms 3:23).

Synti erotti ihmisen Jumalasta, mutta myös Jumalan ihmisestä. Jumala ei voinut ilmestyä ihmisen seuraan täydessä kirkkaudessaan, sillä synnin tähden Jumalan kirkkaus olisi tuhonnut ihmisen. Jumala joutui käyttämään välikäsiä, enkeleitä ja ilmestyksiä, seurustellakseen ihmisen kanssa. Kun vain ajatteleekin sitä, että Jumala joutui piiloutumaan ihmiseltä palavaan pensaaseen tai uhritulen liekkien sekaan, häntä käy melkein sääliksi. Myöhemmin hän halusi tehdä kunnollisen paikan, turvallisen, syntivapaan vyöhykkeen, jonka piirissä hänen oli mahdollista pitää yhteyttä kansansa kanssa.

Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Sano israelilaisille, että … Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. (Kts. 2.Ms 25:1-8).

## Ilmestysmaja

Luin vast'ikään yhden kohtalaisen hyvän kirjan, jossa väitettiin, että Raamattu kertoo helvetistä enemmän, kuin taivaasta. Väite oli väärä. Helvetistä kyllä on Raamatussa kohtalaisen tarkkoja kuvauksia, mutta Taivaasta on annettu rautalankamalli.

Asumuksen, jonka Mooseksen piti tehdä Jumalan ilmestymisen näyttämöksi, tuli mahdollisimman hyvin vastata sen taivaallista esikuvaa, Jumalan asuntoa:

Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. (2.Ms 25:9)

Ilmestysmaja oli ensimmäinen temppeli, joka Jumalalla oli kansansa keskuudessa. Päältäpäin katsoen ilmestysmaja ei ollut häävi. Telttamajan uloin peitekerros oli tehty merilehmän ("sireenin") nahoista. Sivullinen töllistelijä ei mitenkään voinut arvata, että telttamaja oli hienoa käsityötä, pellavaa ja hopeaa ja sen kalustus kultaa ja akaasiapuuta. Mitä peremmälle majaan hän pääsi, sitä arvokkaammaksi hän Jumalan asumuksen joutui toteamaan. Majan pyhimmässä osassa, kultaisten kerubien keskellä, lain arkin päällä, asui Jumalan kirkkaus, jota ihminen ei voinut lähestyä. Vain ylimmäinen pappi, ja hänkin vain kerran vuodessa, sai tulla majan "kaikkein pyhimpään" osaan, ja hänenkin oli ennen tuloaan suitsutettava pyhää uhrisavua koko kammio niin täyteen, ettei mitään näkynyt.

Israelin toisen kuninkaan, Daavidin aloitteesta ilmestysmaja korvattiin myöhemmin kivisellä rakennuksella, Jerusalemin temppelillä, mutta periaatteessa kivisen temppelin tarkoitus oli sama kuin mitä ilmestysmajalla oli ollut. Myös Jerusalemin temppeli oli väliaikainen ratkaisu, jonka tarkoituksena oli kasvattaa ihmistä tietoiseksi siitä, että vielä tulee aika, jolloin Jumala taas kohtaa ihmisen kasvoista kasvoihin, ja käyskentelee hänen seurassaan muuallakin kuin uskonnollisen turva-alueen muurien sisäpuolella.

 

## Armon valtaistuin

Mooses halusi nähdä Jumalan, mutta Jumala vastasi:

Ja hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon". (2.Moos 33:20)

Koska Jumalan kohtaaminen oli vaarallista, rakennettiin Ilmestysmaja siten, että Jumala saattoi asua kansansa keskuudessa ilman, että kansa kuolisi. Siinä oli kolme osaa, piha, pyhä ja kaikkein pyhin. Kansa sai tulla pihalle asti, mutta vain tuodakseen uhrinsa Jumalalle. Välimiehet, papit, saivat tulla pyhään osaan, ja vain ylipappi, ja hänkin vain kerran vuodessa vietettävänä sovituspäivänä, sai tulla kaikkienpyhimpään saakka.

Ilmestysmajan rakennusohjeet Mooses sai Siinain vuorella samalla kertaa, kun hän sain lain. Kaikkeinpyhimmän osan varustuksesta säädettiin:


Tehkööt he arkin akasiapuusta, puolenkolmatta kyynärän pituisen, puolentoista kyynärän levyisen ja puolentoista kyynärän korkuisen. Ja päällystä se puhtaalla kullalla, päällystä se sisältä ja ulkoa; ja tee siihen kultareunus yltympäri. Ja vala siihen neljä kultarengasta ja kiinnitä ne sen neljään jalkaan, niin että kaksi rengasta tulee sen toiselle puolelle ja kaksi rengasta sen toiselle puolelle. Ja tee korennot akasiapuusta ja päällystä ne kullalla. Ja pistä renkaisiin arkin sivuille korennot, joilla arkki on kannettava. Korennot jääkööt arkin renkaisiin, älköönkä niitä vedettäkö pois. Ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. (2.Moos 25:10-16)

Kaikkein pyhimmän osan varustuksiin kuului paitsi arkki, jossa lain tauluja säilytettiin, myös arkin kansi, hebreaksi "kapporeth", josta Luther käytti nimeä gnadenstule, "armoistuin", sekä kaksi kultaista kerubia.

Tee myös armoistuin (kapporet) puhtaasta kullasta, puolenkolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista kyynärän levyinen. Ja tee kaksi kultakerubia, tee ne kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi, sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillänsä armoistuimen, ja niiden kasvot olkoot vastakkain; armoistuinta kohti olkoot kerubien kasvot käännetyt. (2.Moos 25:17-20)

Armoistuin, "kapporeth", oli paikka jossa Jumala kohtaa ihmisen:

Ja aseta armoistuin (kapporeth) arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn (Ve noadtii leha sham - Ja kohtaan sinut siinä) sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. (2.Moos 25:10-22)

Kapporeth (H3722) tarkoittaa oikeastaan kantta, sillä se on johdettu juuresta kafar (H3722), peittää. Mistään tavallisesta kannesta tässä ei kuitenkaan ole kysymys, sillä sanaa kapporet käytetään Raamatussa vain siitä kannesta, joka tehtiin peittämään arkkia, jossa Jumalan lakia säilytettiin.

Kun ilmestysmaja oli valmis, Jumalan kirkkaus täytti ilmestysmajan pyhimmän osan ja Jumalan kunnia loisti sen yllä. Voi melkein arvata, mitä sitten tapahtui. Ylimmäisen pojan Aaronin pojat olivat suorittamassa papillisia tehtäviään Ilmestysmajassa, mutta eivät pitäneet kovin tarkkaa lukua siitä, miten tarkasti annettuja käskyjä oli noudatettava. Pojat kannettiin kuolleina ulos. Ettei sama toistuisi, pääsyä Ilmestysmajan kaikkein pyhimpään osaan rajoitettiin, vaikka Jumalan kirkkauden yllä oli pilvipeite:

Ja Herra puhui Moosekselle, sen jälkeen kuin kaksi Aaronin poikaa oli kuollut, joita kuolema kohtasi, kun he astuivat Herran eteen. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Sano veljellesi Aaronille: älköön hän joka aika menkö pyhimpään, esiripun sisäpuolelle, armoistuimen (kapporeth) eteen, joka on arkin päällä, ettei hän kuolisi; sillä minä ilmestyn (er'e, näyn, ilmestyn; sanasta ra'a H7200, nähdä) pilvessä armoistuimen (kapporeth) kohdalla. (3.Moos 16:1-2)

Armoistuin oli siis osoittautunut vaaralliseksi paikaksi. Lutherin sanavalinta "armoistuin" on kuitenkin ymmärrettävä, sillä sanan "kapporeth" juuri "kafar" tarkoittaa paitsi peittämistä ja esimerkiksi bitumilla sivelemistä, myös syntien peittämistä tai sovittamista sekä anteeksiantoa. Alkuteksti on siis selvempi kuin Lutherin käännös, sillä anteeksianto edellytti aina, että lain rikkomus peitettiin verellä eli sovitettiin.

Hebrealaiskirjeen kirjoittamisen aikaan Jerusalemin temppeli oli vielä käytössä, vaikka Jeesus oli jo antanut itsensä uhriksi Golgatan ristillä ja noussut Taivaalliseen Temppeliin. Tämä antoi hyvät mahdollisuudet vertailla Taivaallista armoistuinta ja sen maallista esikuvaa keskenään:

Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö (te agion kosmikon). Sillä maja (skini) oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja (-), jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä". Mutta toisen esiripun takana oli se maja (skini), jonka nimi on "kaikkeinpyhin (agia agíon)"; siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut, ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta (kr. ilastirion). Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen.

Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan (eis tin protin skinin) jumalanpalvelusta toimittamaan, mutta toiseen majaan (eis de tin deuteran - toiseen) menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja (tis protis skinis) vielä seisoo. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa, vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.

Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta (dia tis meizonos kai teleioteras skinis), joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään (eis ta agia) ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen (aiónian litrosin).

(Hebr 9:1-12)

Kreikaksi "kapporeth" on "ilastirion". Paavalin kirjeessä Rooman seurakunnalle tätä sanaa käytetään Jeesuksesta itsestään:

Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta (dia tis apolitroseos), joka on Kristuksessa Jeesuksessa (en hristou Iisou), jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi (ilastirion) uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. (Room 3:19-26)

Jumalan armo vaikuttaa kahteen suuntaan. Taaksepäin se on anteeksiantavaa, ja eteenpäin vahvistavaa, voittavaa armoa. Voittajat ovat niitä, jotka käyvät ajoissa Armon valtaistuimen eteen:

Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen (to throno tis haritos - armon valtaistuimen) eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. (Hebr 4:14-16)


## Jerusalemin ensimmäinen temppeli

Daavid, Israelin toinen kuningas, valloitti Jerusalemin jebusilaisilta ja teki siitä valtakuntansa pääkaupungin noin vuonna 1000 eKr. Sitten hän ryhtyi miettimään mitä tehdä ilmestysmajalle:

Kerran, kun kuningas istui linnassaan, sittenkuin Herra oli suonut hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään olevilta vihollisilta, sanoi kuningas profeetta Naatanille: "Katso, minä asun seetripuisessa linnassa, mutta Jumalan arkki asuu telttakankaan suojassa". Naatan sanoi kuninkaalle: "Tee vain kaikki, mitä mielessäsi on, sillä Herra on sinun kanssasi". (2.Sam 7:1-3)

Naatan, vaikka olikin profeetta, oli puhunut omasta päästään. Jumala puuttui asiaan, mutta Daavidin aloitetta hän ei kokonaan tyrmännyt. Yöllä Naatanille tuli tämä Herran sana:

Mene ja sano minun palvelijalleni Daavidille: Näin sanoo Herra: Sinäkö rakentaisit minulle huoneen asuakseni? Enhän minä ole asunut huoneessa siitä päivästä asti, jona johdatin israelilaiset Egyptistä, tähän päivään saakka, vaan minä olen vaeltanut asuen teltta-asumuksessa. Olenko minä koskaan, missä olenkin vaeltanut kaikkien israelilaisten keskuudessa, millekään Israelin sukukunnalle, jonka olen asettanut kaitsemaan kansaani Israelia, sanonut näin: Miksi te ette ole rakentaneet minulle setripuista huonetta? Sano siis minun palvelijalleni Daavidille: Näin sanoo Herra Sebaot: Minä olen ottanut sinut laitumelta, lammasten jäljestä, kansani Israelin ruhtinaaksi. Ja minä olen ollut sinun kanssasi kaikkialla, missä sinä vaelsit, ja olen hävittänyt kaikki vihollisesi sinun tieltäsi. Ja minä teen sinulle suuren nimen, suurimpien nimien vertaisen maan päällä. Ja minä valmistan sijan kansalleni Israelille ja istutan sen niin, että se asuu paikallansa eikä enää ole levoton, eivätkä vääryyden tekijät sitä enää sorra niinkuin ennen, siitä ajasta saakka, jolloin minä asetin tuomareita kansalleni Israelille; minä annan sinun päästä rauhaan kaikista vihollisistasi. Ja Herra ilmoittaa sinulle, että Herra on tekevä sinulle huoneen. (2.Sam 7:5-11)

Näinkös siinä kävikin! Ei suinkaan Daavid Jumalalle, vaan Jumala oli valmistava Daavidille huoneen! Ja kuulkaas jatko:


Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmislapsia lyödään; mutta minun armoni ei poistu hänestä, niinkuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva."

(Kts. 2.Sam 7:12-16)

Ikuinen valtakunta, jota Daavidin kupeista lähtevä Jumalan poika johtaa! Edes heikko lenkki hallitsijasuvussa ei tulisi katkaisemaan tulevaa dynastiaa! Tämä on sen sortin sanoma, että se on kuultava uudestaan, ennen kuin siihen voi uskoa. Katsotaan sitä psalmista 89:

Esrahilaisen Eetanin mietevirsi. Minä laulan Herran armoteoista lakkaamatta, julistan suullani sinun uskollisuuttasi polvesta polveen. Minä sanon: ikiajoiksi on armo rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin. "Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut: 'Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen'". Sela. (Ps 89:1-5).

Siinä yhteydessä, kun Daavid luovutti vallan pojalleen Salomolle, Israelin päämiehet saivat kuulla hänen henkisen testamenttinsa.

Ja Daavid kokosi Jerusalemiin kaikki Israelin päämiehet, sukukuntien päämiehet, osastojen päälliköt, jotka palvelivat kuningasta, tuhannen- ja sadanpäämiehet, kuninkaan ja hänen poikiensa kaiken omaisuuden ja karjan ylihoitajat, hovimiehet, sankarit ja kaikki sotaurhot. Ja kuningas Daavid nousi seisomaan ja sanoi: "Kuulkaa minua, veljeni ja kansani. Minä olin aikonut rakentaa huoneen Herran liitonarkin leposijaksi ja meidän Jumalamme jalkojen astinlaudaksi ja olin valmistautunut rakentamaan. Mutta Jumala sanoi minulle: 'Älä sinä rakenna temppeliä minun nimelleni, sillä sinä olet sotilas ja olet vuodattanut verta'. Kuitenkin valitsi Herra, Israelin Jumala, minut kaikesta isäni suvusta olemaan Israelin kuninkaana ikuisesti. Sillä Juudan hän valitsi ruhtinaaksi ja Juudan heimosta minun isäni suvun, ja isäni poikien joukossa olin minä hänelle otollinen, niin että hän teki minut koko Israelin kuninkaaksi. (1.Aik 28:1-4)

Vuosien varrella, kts. 1.Aik 22:2-23:1, Daavid oli saanut temppelin mallin Jumalalta, kerännyt rakennustarpeita ja tehnyt suunnitelmia. Ennen kuin hän luovuttaa ne pojalleen, hän evästää kansaansa ja sen päämiehiä sanoen:

Ja nyt minä sanon koko Israelin, Herran seurakunnan läsnäollessa ja meidän Jumalamme kuullen: Noudattakaa ja tutkikaa kaikkia Herran, Jumalanne, käskyjä, että saisitte pitää omananne tämän hyvän maan ja jättäisitte sen perinnöksi lapsillenne teidän jälkeenne ikuisiksi ajoiksi. (Kts. 1.Aik 28:8)

Isälliset ohjeet saa Salomokin:

Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti. Katso siis eteesi, sillä Herra on valinnut sinut rakentamaan temppelipyhäkön. Ole luja ja ryhdy työhön." (1.Aik 28:9-10)

Kun ohjeet on annettu, Salomo saa valmiit mallit Temppelin rakennusta varten samoin, kuin Mooses oli aikoinaan saanut ilmestysmajan rakentamista varten Jumalalta:

Senjälkeen Daavid antoi pojallensa Salomolle temppelin eteisen, sen rakennusten, varastohuoneiden, yläsalien, sisähuoneiden ja armoistuimen huoneen mallin sekä määräykset kaikesta, mitä hänellä oli mielessään: Herran temppelin esikartanoista ja kaikista kammioista yltympäri, Jumalan temppelin ja pyhien lahjojen aarrekammioista, kuin myös pappien ja leeviläisten osastoista, kaikesta Herran temppelissä toimitettavasta palveluksesta ja kaikista Herran temppelin palveluksessa tarvittavista kaluista: kullasta, jokaisen … (Kts. 1.Aik 28:11-14)

Jerusalemin temppeli valmistui vuonna 975 eKr. Avajaisissa Salomo piti puheen, jonka vertaisia harvoin on pidetty. Puhe löytyy Toisen Aikakirjan luvusta kuusi, ja seuraavassa luvussa on Jumalan vastaus siihen. Hyvistä lähtökohdista ja hyvästä alusta huolimatta Salomo vuosien kuluessa kadotti läheiset suhteensa Jumalaan ja hänet hyljättiin.

Jerusalemin temppelin kukoistusaika oli hyvin lyhyt. Daavidin suunnitelman mukainen temppelijumalanpalvelus veisaajineen koki jo Salomon pojan Rehabeamin aikana kovan takaiskun, kun kymmenen Israelin heimoa hylkäsi heimoliiton, ja perusti oman Israelin valtakunnan, jonka jumalanpalveluksen keskuksiksi tulivat Daan ja Beetel, kaupungit, joita Herra ei ollut sellaisiksi osoittanut. Vielä pahemmin muuttui kultti: Daanissa ja Beetelissä kumarreltiin kultaisia vasikoita. Vuonna 721 eKr Assyrialaiset veivät vasikanpalvojat mennessään, eivätkä hyvin olleet asiat Jerusalemissakaan.

Temppelijumalanpalvelus ei tullut koskaan kovin suosituksi Israelissa ja profeetat varoittivat, että tässä käy vielä huonosti, ellei parannusta tule. Profeettojen sanat kaikuivat nähtävästi kuuroille korville, sillä vai yksi profeetta menestyi tehtävissään, ja hänkin vasta pitkän ulkomaanmatkansa lopulla Niinivessä. Vuonna 606 eKr lähti osa Juudan heimoa pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, 598 eKr lähti toinen erä ja vuonna 589 eKr, kun Israel vielä kapinoi Babyloniaa vastaan, poltettiin Jerusalem ja temppeli hävitettiin.

## Jerusalemin toinen temppeli

Babylon, joka oli Jerusalemin oli hävittänyt, joutui Persian valtaan vuonna 536 eKr. Persian hallitsija Kyyros salli pakolaisten paluun jo 536, mutta halukkaita paluumuuttajia ei vielä silloin paljon löytynyt. Juudan pakkosiirtolaisuus oli päättymässä, ja vihdoin toisen temppelin perustus laskettiin joulukuussa 520. Pakkosiirtolaisuuden autiutta oli kestänyt 70 vuotta, 589-520 eKr.

Temppelin jälleenrakennus sujui kuitenkin huonosti. Ihmiset yrittivät ensin panna taloudelliset asiansa kuntoon, ja sitten vasta palvella Jumalaa. Herra lähetti profeettansa ilmoittamaan, että Jumalan siunauksen saamiseksi järjestyksen tulee olla päinvastainen:

Näin sanoo Herra Sebaot: Ottakaa vaari teistänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. (Haggai 1:7-9)

Lopulta temppeli valmistui. Kun se vihittiin käyttöön, monet itkivät, niin vaatimaton se entiseen verrattuna oli. Mutta parempaa oli tulossa. Profeetta Haggain kautta Jumala antoi rohkaisevan sanoman. Sanoman saantipäivä, Tishri-kuun 21. päivä, on päivä, jolloin Lehtimajan juhla päättyy. Lehtimajan juhlaa vietetään ennakkoilmoituksena Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeisestä Tuhatvuotisesta Valtakunnasta, joten tämän hyvän sanoman toteutus on vielä edessäpäin:

Seitsemännessä kuussa, kuukauden kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä päivänä tuli profeetta Haggain kautta tämä Herran sana: "Sano Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle, ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle, ja kansan jäännökselle näin: Kuka teidän joukossanne on jäljelle jäänyt, joka on nähnyt tämän temppelin sen entisessä kunniassa? Ja miltä näyttää se teistä nyt? Eikö se ole tyhjän veroinen teidän silmissänne? Mutta nyt ole luja, Serubbaabel, sanoo Herra, ja ole luja, Joosua, Joosadakin poika, ylimmäinen pappi, ja ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä; sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Sen liiton sana, jonka minä tein teidän kanssanne, kun te läksitte Egyptistä, ja minun Henkeni pysyy teidän keskellänne. Älkää peljätkö. Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. Ja minä liikutan kaikki pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot." (Haggai 2:1-9)

Juutalaisten oli kuitenkin vielä pitkään odotettava lupauksien täyttymistä. Babylonian vankeus oli päättynyt vuonna 520 eKr, ja vihdoin myös kaupungin virallinen asema voitiin palauttaa. Artaxerxes I (465-425) Pitkäkäsi antoi asiaankuuluvan käskyn Aviv-kuussa 445 eKr. Poliittiset tekijät olivat muuttuneet niin, että Persia näki itselleen edulliseksi sallia Jerusalemin muurin rakentamisen. Mies, jolle lupa Jerusalemin muurin ja sen porttien rakentamiseen myönnettiin oli kuninkaan viininmaistaja, nimeltään Nehemia:

Ja minä sanoin kuninkaalle: "Jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minun mukaani kirjeet Eufrat-virran tuonpuoleisen maan käskynhaltijoille, että he sallivat minun kulkea sen kautta perille Juudaan asti, samoin kirje Aasafille, kuninkaan puiston vartijalle, että hän antaa minulle hirsiä temppelilinnan porttien kattamista varten sekä kaupungin muuria ja sitä taloa varten, johon menen asumaan". Ja kuningas myönsi minulle sen, koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun päälläni. (Neh 2:7-8)

…… äkisti on tuleva temppelii…

## Danielin ennustus Messiaan tulon ajankohdasta

Muurin rakentaminen oli merkki, josta Messiaan odotus alkoi. Koko prosessiin oli varattu 70 vuosiviikkoa, eli 7x70 vuotta:

Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan. (Dan 9:24)

Heti seuraavissa kolmessa jakeessa kuitenkin tämä ajanjakso pilkotaan osiin:


(9:25) Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.
(9:26) Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
(9:27) Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse." (Dan 9:25-27).

Messias tuli Jerusalemiin ennustuksen mukaisesti 69 vuosiviikon kuluttua, mutta viimeinen vuosiviikko ei toteutunutkaan. Ajanlasku katkesi, sillä Jumalan Israelin kalenterissa lasketaan vain ne vuodet, jolloin Jumala on Israelin kuninkaana. Asiaan palataan Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä ja silloin vasta tapahtuvat Dan 9:27 tapahtumat. Kyseinen jae on niin tärkeä, että meidän on syytä tuntea se mahdollisimman tarkkaan. Vuoden 1923 raamatunkäännöksessä "Biblia eli Pyhä Raamattu" se on esitetty näin:

Ja hän on vahvistava liiton monelle yhdessä viikossa; ja puolessa viikossa lakkauttaa hän teuras-uhrin ja ruokauhrin. Ja iljetyksen siivillä on hävittäjä tuleva, siksikun täydellinen ja päätetty tuomio on vuotava hävittäjän ylitse. (Dan 9:27, Biblia 1923)

 

## Jerusalemin "toisen temppelin" hävitys

Nehemian aikana käyttöön otetuttua temppeliä juutalaiset nimittivät "toiseksi temppeliksi". Kreikkalais-makedonialaisen Aleksanteri "Suuren" perijävaltiot häpäisivät sen polttamalla sian alttarilla, mikä aiheutti makkabealaissodat, joiden aikana Israel vapautui kreikkalaisten vallasta. Sitten tulivat roomalaiset, joiden asettama idumealainen kuningas Herodes "Suuri", se lastenmurhaaja, yritti tavoitella kansansuosiota rakentamalla temppelin uudestaan. Hyvä temppeli oli arvoton, sillä sen vartijat eivät tunnustaneet Jeesusta sen omistajaksi.

Jerusalemista Jeesus ennusti:

Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut." Lk 19:41-44

Roomalaiset hävittivät Jerusalemin temppelin vuonna 70. Levottomuudet alkoivat, kun roomalaiset kielsivät juutalaisilta Rooman kansalaisoikeudet. Vuonna 66 roomalaiset kovensivat otteitaan, ja sotatila päättyi vasta 73, kun juutalaisten vastarinta oli kukistettu.

 

## Jumalan maja ihmisten keskellä

Jumalan sana ilmestyi Abramille sen jälkeen, kun Abram oli lähtenyt ulos Babylonista:

Näiden tapausten jälkeen Jumalan Sana tuli Abramille näyssä ja sanoi: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." (1.Moos 15:1/opk)

Jumalan Sana ei halunnut olla mykkä sana. Hän halusi puhua. Puhujalavakseen hän rakennutti arkin, jonka kannen päällä hänen kunniansa saattoi ihmisille ilmestyä:

Ja aseta armoistuin (kapporeth) arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn (Ve noadtii leha sham - Ja kohtaan sinut siinä) sinulle ja puhun sinulle (ve dibbartii ittehaa) armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. (2.Moos 25:21-22)

Verbi, jota tässä käytetään merkityksessä "puhua" on dabar. Sanalla "dabar" on monta merkitystä. Sen perusmerkitys lienee "järjestää", mutta siinä merkityksessä sitä ei käytetä. Tämän perusmerkitys kuitenkin kertoo meille, että kun Jumala puhuu, hänen sanansa Davar Jehovah eli Logos, toteuttaa itse itsensä samalla tapaa, kuin maailman synnystä luomiskertomuksessa kerrotaan. Jumalan sanassa on ikäänkuin sisäänrakennettuna se voima, joka toteuttaa sen.

Myös sana ja'ad/noadtii - kohdata/kohtaan, vaatii täsmennystä. Strongin sanakirjassa sen numero on 3259. Sana ja'ad tarkoittaa sellaista kohtaamista, joka on ennalta määrätty tai sovittu, ja jopa sellaista asiaa, kuin kihloihin menoa. Suomalaisesta käännöksestä kyllä saa käsityksen, että Jumala ilmestyy vähän miten sattuu, mutta aivan näin ei asia siis ole. Jumalan sana tuli keskuuteemme aivan tarkkaan ilmoitettuna päivänä, 490 profeetallisen vuoden (jossa on 360 päivää) jälkeen siitä, kun Jerusalemin muurit oli rakennettu:

Ja Sana (Kai o Logos) tuli lihaksi (sarks) ja asui (eskínosen) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh 1:14)

## Lihaan tullut Jumala sana

Kun kreikan kielessä puhutaan asumisesta, käytetään tavallisesti sanasta oikos, talo, johdettua verbejä oikéo ja kat'oikéo. Johannes kuitenkin käyttää Jeesuksen "asumisesta" verbiä skinoun, joka on johdannainen sanasta "skiní", maja, sillä on aivan eri asia, asuuko Jumalan sana "lihassa" vai "talossa":

Ja Sana (Kai o Logos) tuli lihaksi (sarks) ja asui (eskínosen) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh 1:14)

Hebrealaiskirjeestä löydämme kohdan, joka paljastaa, että maja, josta tässä puhutaan, on ilmestysmaja, kreikaksi "skini":

Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa (tis skinis tis alithinis), jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. (Hebr 8:1-2)

Vanhan Liiton profeetat olivat kauan ennustaneet Jeesuksen tuloa, ja kun hän tuli, hän oli "jumalisuuden salaisuus", salaisuus siksi, että Hän ilmestyi lihassa:

Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän (Theos, Jumala), joka on ilmestynyt (efaneróthi) lihassa (en sarkí), vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille (ofthi anggelois), saarnattu (ekiríhthi) pakanain keskuudessa (en ethnesin - kansojen keskuudessa), uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen (en dóksi). (1.Tim 3:16)

Luoksepääsemättömässä kirkkaudessa asuvan Jumalan ilmestyminen lihassa ei tuntunut uskottavalta. Pakanalliset epäjumalatkin tehtiin sentään kullasta. Ei siis ihme, että ihmiset loukkaantuivat Jeesukseen. Arvostelu pelkän ulkokuoren mukaan on kuitenkin tyhmää. Elävässä ihmisessähän on paitsi ruumis, myös sielu ja henki, ja näistä henki on tärkein. Ensin henki, ja sitten sielu, ja vasta sitten instrumentit, joilla työ tehdään. Jos vastineet etsittäisiin tietokonemaailmasta, henkeä vastaisivat koneelle syötetyt tiedot ja ohjelma yhdessä, sielu vastaisi prosessoria ja ruumis sitä mekanismia, jota ohjelma pyörittää.

 

## Henki, sielu ja liha

Sanojen "henki", "sielu" ja "liha" merkityksen tunteminen on tärkeää. Onneksi Raamattu selittää näiden kaikkien tekijöiden toiminnot ja keskinäiset suhteet.

Ilman Jumalan sanaa me emme tunne itseämme. Sekoilemme jopa käsitteiden kanssa. Saatamme luulla hengellistä henkiseksi eli sielulliseksi, Jumalan hengestä lähtöisin olevaa asiaa vihollishengen tuotteeksi tai päinvastoin; raaka lihan himo saattaa verhoutua jopa hengellisyyden kaapuun ja niin edelleen.

Ihminen voi tuntea itsensä vain Jumalan sanan avulla, mutta se onkin sitten niin tehokas, että sitä oikein pelätään:

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. (Kts. Hebr 4:12)

Jumalan sana antaa ihmisestä lausunnon, joka on kuin kuolemantuomio: Sielun tulee kuolla sitä varten, että se voitaisiin uudistaa. Ruumiin kuolemantuomio onkin jo annettu, mutta sekin voidaan uudistaa. Henki on jo kuollut, joten sen osalta kysymys on uudestisyntymisestä. O Logos tou Theou sanoo:

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä (ton psihin autou), hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä (tin psihin autou) minun tähteni (eneken emou), hän pelastaa sen.

Kts. Lk 9:23-24

Ihmisen on vapautettava sielunsa synnin vallasta, tehtävä huone tyhjäksi, että Elämä voisi astua sisään. Mutta itse ei ihminen siihen pysty. Onneksi on Jeesus.

Ensimmäinen merkittävä etappi ihmisen uudistamisessa on Hengen uudistus. Se ei tietenkään tapahdu ihmisen omaa myötävaikutusta, sillä sitä ennen ihmisen on seurattava Jeesusta, tunnustettava hänet ja otettava kaste, mutta vasta oma henkilökohtainen helluntai on se päivämäärä, josta hengellinen elämä Kristuksessa alkaa. Näin se oli myös Vanhan Liiton aikana: rakentajat rakensivat, mutta vasta silloin, kun Jumalan kirkkaus täytti temppelin, oli jotakin uutta syntynyt.

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana… (Kts. 1.Tess 5:23)

 

## Temppelin hävitys


Ihmisliha ei ole kestävä asumus, sillä synnin takia ihmisen oli kuoltava. Jeesuksessa ei ollut syntiä, mutta hän alistui vapaaehtoisesti kuolemaan uhrikaritsan ominaisuudessa. Uhrikaritsalta vaadittiin, että hän oli synnitön. Jos siis lampaan uhraaminen ihmisen puolesta tuntuu järjettömältä, niin huomaa tämä: Lammas on synnitön. Raamatussa tämä Jeesukselle ja lampaalle yhteinen ominaisuus on määritelty hebrean sanalla "tamim", täydellinen. Kreikassa vastaavassa merkityksessä käytetään sanaa "teleios", täydellinen. Ja jos Jeesuksella olisi ollut syntiä, olisi Pyhä Henki polttanut sen pois sillä hetkellä, kun hän Jeesuksen pään päälle kasteen jälkeen laskeutui. Mutta kun sitä ei ollut, näkyi Pyhä Henki rauhan symbolina tunnetun Kyyhkysen hahmossa.

Mutta vielä ei Jeesus ollut valmis uhrattavaksi: Ylipapin tuli tutkia uhrikaritsa. Jeesus uhrattiin vasta sitten, kun kaikki häntä tutkineet osapuolet olivat todenneet hänet synnittömäksi. Mutta Jeesuksen ei tarvinnut todistella täydellisyyttään. Tutkijat vaativat häneltä ihmeitäkin, mutta minkäänlaista merkkiä hänen ei tarvinnut tutkijoilleen näyttää. Tutkijoiden oli itse tehtävä oikeat päätelmät. Merkin kyselijöitä Jeesus kohteli tylysti, koska he eivät tunnustaneet häntä siksi, joka Hän On:

Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?" Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. (Joh 2:18-21).

Kuten profeetalliselle sanalle sopii, niin myös ilmoitus kolmesta päivästä toteutuu moneen kertaan, ja joka kerta entistä suuremmassa kirkkaudessa. Israel vapautui Egyptin orjuudesta kolmen vuorokauden kuluttua uhrikaritsan uhraamisesta esimerkkinä tulevasta, vielä suuremmasta vapautuksesta. Jeesus nousi kolmantena päivänä kuolleista, mutta tämäkin on Jumalalle liian vähäistä. Ja jos tarkkaan ajatellaan, mikä ihme se nyt on Jumalalle, nousta kolmantena päivänä kuolleista; enemmän Jeesuksessa ihmetyttääkin se rakkauden paljous, jota hän osoitti ottamalla kantaakseen koko maailman synnit, ja synnin lihan kaltaisuudessa kaiken lisäksi. Todellinen ihmeiden ihme on se, kun "kolmantena päivänä" nousee kuolleista myös se rupusakki, jonka Jeesus on verellään ostanut ja Pyhässä Hengessä uudistanut niin, että se jo tänään on se Kristuksen ruumis, jota myös seurakunnaksi (kr. "ekklesia", uloskutsutut) sanotaan.

 

Miten Jerusalemin käy?

Vanhan Liiton aikana Israelin oli tultava kolme kertaa vuodessa Herran eteen, siihen paikkaan, jonka Jumala heille määräsi. Kuninkaiden aikana juhlakokouksien pitopaikaksi tuli Jerusalem. Jeesus tuli Jerusalemin temppeliin todennäköisesti samana päivänä, kun hänet ympärileikattiin. Hänen tulonsa - Herran tulon temppeliinsä - huomasi pari profeettaa - Simeon ja Hanna. Mutta Jerusalemin aika alkoi jo olla ohi. Kun hän - Jerusalemissa kokemansa vastustuksen takia oli matkalla Jerusalemista kohti Galileaa, hän pysähtyi juttelemaan samarialaisen sekakansan keskuuteen erään naisen kanssa. Siitä, että Jeesus osoitti tietävänsä naisen henkilökohtaiset salaisuudet, nainen totesi hänet profeetaksi ja käytti tilannetta hyväkseen selvittääkseen, missä on se paikka, jossa Jumalaa pitää palvella:

Nainen sanoi hänelle: "Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla." Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." (Joh 4:19-24)

Saatuaan selvän vastauksen, nainen etenee seuraavaan kysymykseen ja saa siihenkin yhtä selvän vastauksen:

Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias (kr. Messias) on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi (kr. Hristos); kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki". Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen (Ego eimi) se, minä, joka puhun sinun kanssasi (o laloon soi - joka puhun kanssasi)". (Joh 4:25-26)

Keskustelu, joka oli alkanut vedestä, eteni sitten ruokaan ja sen kautta sadonkorjuuseen. Nainen, jolta matkasta väsynyt Jeesus oli pyytänyt vettä, hylkäsi omat ämpärinsä ja toi koko kaupungin Jeesuksen luo ja monet tulivat uskoon. Mikä mahtava esimerkki siitä, miten Jumalaa palvellaan! Kahden päivän kuluttua Jeesus lähti Galileaan.

 

Temppelin rakentajat

Jeesus oli rakentajan poika. Rakennus on hebreaksi "bina"; samasta juuresta tulee poikaa tarkoittava sana "ben", sillä pojan tehtävänä oli rakentaa huone, "beit". Ja jos tämä tuntuu kaukaa haetulta, muistellaanpas vähän sitä, mistä meidän kirjaimemme, niinku aa, bee, see, ja niinpäinpois tulevat. Israelista tietysti. Israelin kirjaimisto syntyi havainnosta, että mehän voidaan piirtää tiettyjen tuttujen esineiden kuvat, ja käyttää niiden nimien ensimmäistä kirjainta aakkosen tapaan. Kun sitten piirrettiin talo, eli huone, mikä äännettiin beit, oli meillä merkki, joka aakkostossa sai b-kirjaimen merkityksen. Raamattu muuten alkaa juuri tällä beit-kirjaimella: Bereshit bara Elohim …

Huone on yksi Jumalan niistä nimistä, jotka - tekstiyhteydestä riippuen - tarkoittavat samaa kuin Jumalan kansa tai seurakunta:

Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. (1.Tim 3:14-15)

Seurakunnan nimittäminen Jumalan huoneeksi on oikeastaan pelkkää semantiikkaa. Vaikeammin ymmärrettävä asia on se, että tämä seurakunta on jo ainakin osaksi taivaissa:

Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. (1.Tim 3:16).

Jeesus lupasi rakentaa temppelin kolmessa päivässä. Profeetallisen päivän pituus on kuin tuhat vuotta, kerrotaan Psalmissa 90. Tästä voidaan päätellä, että olemme kohta astumassa kolmanteen päivään. Mutta jo ennen Jeesuksen syntymää turmeltuneen lihan kaltaisuudessa oli ehtinyt tapahtua paljon. Daavidille oli annettu ne lupaukset, jotka muodostivat puitteet Jeesuksen toiminnalle:

Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa.
Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi.
Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmislapsia lyödään; mutta minun armoni ei poistu hänestä, niinkuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi.
Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva." (2.Sam 7:12-16; kts. myös 1.Aik 17:11-14)

Tässä hämmästyttävässä tekstissä tuotiin julki muun muassa nämä seikat: Daavidin jälkeläinen on oleva kuningas ja rakentava temppelin Jumalan nimelle, ja mikä merkillisintä, hän on oleva Jumalan poika ja Jumala on oleva hänen isänsä. Hyvin merkittävä on myös lupaus siitä, ettei Jumalan armo tule koskaan jättämään tätä vast'edes syntyvää hallitsijaa.

Ettei kertomukselle tehtäisi väkivaltaa, luetaan se kokonaan, alusta asti:

Kerran, kun kuningas istui linnassaan, sittenkuin Herra oli suonut hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään olevilta vihollisilta, sanoi kuningas profeetta Naatanille: "Katso, minä asun seetripuisessa linnassa, mutta Jumalan arkki asuu telttakankaan suojassa". Naatan sanoi kuninkaalle: "Tee vain kaikki, mitä mielessäsi on, sillä Herra on sinun kanssasi". (2.Sam 7:1-3)

Mutta sinä yönä tapahtui, että Naatanille tuli tämä Herran sana:
"Mene ja sano minun palvelijalleni Daavidille: Näin sanoo Herra: Sinäkö rakentaisit minulle huoneen asuakseni? Enhän minä ole asunut huoneessa siitä päivästä asti, jona johdatin israelilaiset Egyptistä, tähän päivään saakka, vaan minä olen vaeltanut asuen teltta-asumuksessa. Olenko minä koskaan, missä olenkin vaeltanut kaikkien israelilaisten keskuudessa, millekään Israelin sukukunnalle, jonka olen asettanut kaitsemaan kansaani Israelia, sanonut näin: Miksi te ette ole rakentaneet minulle setripuista huonetta? Sano siis minun palvelijalleni Daavidille: Näin sanoo Herra Sebaot:

Minä olen ottanut sinut laitumelta, lammasten jäljestä, kansani Israelin ruhtinaaksi. Ja minä olen ollut sinun kanssasi kaikkialla, missä sinä vaelsit, ja olen hävittänyt kaikki vihollisesi sinun tieltäsi. Ja minä teen sinulle suuren nimen, suurimpien nimien vertaisen maan päällä. Ja minä valmistan sijan kansalleni Israelille ja istutan sen niin, että se asuu paikallansa eikä enää ole levoton, eivätkä vääryyden tekijät sitä enää sorra niinkuin ennen, siitä ajasta saakka, jolloin minä asetin tuomareita kansalleni Israelille; minä annan sinun päästä rauhaan kaikista vihollisistasi. Ja Herra ilmoittaa sinulle, että Herra on tekevä sinulle huoneen.

Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmislapsia lyödään; mutta minun armoni ei poistu hänestä, niinkuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva." (Kts. 2.Sam 7:4-16).

Daavidille annettu lupaus toteutuu Jeesuksessa. Psalmissa 89 kerrotaan, että kyse on liitosta:

Esrahilaisen Eetanin mietevirsi.
Minä laulan Herran armoteoista lakkaamatta, julistan suullani sinun uskollisuuttasi polvesta polveen.
Minä sanon: ikiajoiksi on armo rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin. -
"Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut:
'Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen'". Sela. (Ps 89:1-5).

Siinailla tehdyssä liitossa oli kovat ehdot. Kansa joutui valitsemaan siunauksen ja kirouksen välillä, ja valintaa tehtiin joka hetki. Ratkaiseva sana liittosopimuksessa oli "jos". Mutta Daavidin saaman lupauksen mukaan tehty liitto oli oleva ikuinen. Jos Hänen jälkeläisensä rikkoisi sitä vastaan, häntä rangaistaisiin "vitsoilla" ja "vitsauksilla", mutta liittoa ei koskaan purettaisi:

Hän kutsuu minua: 'Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio'. Ja minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi.

Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja minun liittoni hänen kanssaan on luja. Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistuimensa niin kauan, kuin taivaat pysyvät. Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakini eivätkä vaella minun oikeuksieni mukaan, jos he minun säädökseni rikkovat eivätkä noudata minun käskyjäni, niin minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa vitsauksilla; mutta armoani en minä ota häneltä pois enkä vilpistele uskollisuudestani.
En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt.
Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti, minä en Daavidille valhettele: 'Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, ja hänen valtaistuimensa on minun edessäni niinkuin aurinko, se pysyy lujana iankaikkisesti niinkuin kuu. Ja todistaja pilvissä on uskollinen'." Sela. (Ps 89:27-38)

Enkeli, joka ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymästä, oli hyvin perillä annetuista lupauksista. Hän sanoi:

Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." (Lk 1:30-33).

## Kolmas temppeli

Jeesuksella on Vanhassa Testamentissa kaksi kaimaa. Toinen heistä oli kuuluisa sotapäällikkö aikana, jolloin Israelissa ei ollut kuningasta ja toinen oli ylipappi, joka pani alulle Uuden temppelin rakentamisen babylonialaisten hävittämän temppelin tilalle. Jeshua ha-Mashiah otti harteilleen nämä molemmat tehtävät.

Toinen näistä Jeesuksen esikuvallisista edeltäjistä oli se Mooseksen työn jatkaja, joka toi Israelin Jordanin yli Luvattuun maahan. Kirkkoraamatun m-38 kääntäjät sanovat häntä Joosuaksi, mutta esimerkiksi venäläisen 1876 kääntäjät kertovat hänen olleen Jeesus.

Ensin Joosua Nuunin pojan nimi oli "vain" Hoosea, (Hoshea) mikä suomeksi merkitsee Vapahtajaa:

Nämä olivat niiden miesten nimet, jotka Mooses lähetti maata vakoilemaan. Mutta Mooses kutsui Hoosean, Nuunin pojan, Joosuaksi. (4.Moos 13:17)

Mooses lisäsi Hoosea Nuunin pojan nimen alkuun jod-kirjaimen, jolloin nimestä tuli Joosua Nuunin poika. Nimen Joosua hebrealainen muoto Jehoshua on käännettynä "Jumala on Vapahtaja", kts. Strongin sanakirjan nrot H1954 ja H3091, sillä kun sanan Jehovah, "Jumala", lyhennetty muoto "Jah" (Strongin H3050) lisätään kirjaimella h alkavaan sanaan, putoaa toinen h-kirjain pois. Se, että kyse oli esikuva Jeesuksesta varmistuu, kun huomaamme, että Joosuan isän nimi Nun (Strongin H5126) tarkoittaa jatkuvuutta, pysyvyyttä ja uudelleen versomista.

Toinen Jeesuksen esikuvallisista edeltäjistä oli Joosua, Joosadakin poika, josta Esran ja Nehemian kirjojen suomennoksessa (kr-38) käytetään nimeä Jeesua. Hänen isänsä nimi Joosadak (Jo'tsadak) tarkoittaa "Jumala vanhurskauttaa" ja "Jumala on vanhurskas".

Joosua Joosadakin poika oli Babylonista palannut ylipappi. Esra kertoo hänestä näin:

Kun seitsemäs kuukausi tuli ja israelilaiset jo olivat kaupungeissa, kokoontui kansa yhtenä miehenä Jerusalemiin. Ja Jeesua, Joosadakin poika, ja hänen veljensä, papit, ja Serubbaabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä nousivat rakentamaan Israelin Jumalan alttaria uhrataksensa sen päällä polttouhreja, niinkuin on kirjoitettuna Jumalan miehen Mooseksen laissa. He pystyttivät paikallensa alttarin, sillä he olivat kauhuissaan maan kansojen tähden; ja he uhrasivat alttarilla polttouhreja Herralle, polttouhreja aamuin ja illoin. Ja he viettivät lehtimajanjuhlaa, niinkuin oli säädetty, ja uhrasivat polttouhreja joka päivä niin paljon, kuin oli säädetty, kunakin päivänä sen päivän uhrit, ja sen jälkeen jokapäiväisen polttouhrin ja uudenkuun päivien ja kaikkien muiden Herran pyhien juhlien uhrit sekä kaikkien niiden uhrit, jotka toivat vapaaehtoisia lahjoja Herralle. Seitsemännen kuun ensimmäisestä päivästä alkaen he uhrasivat polttouhreja Herralle, vaikka temppelin perustusta ei oltu vielä laskettu. (Esra 3:1-6)

Seitsemännen kuukauden ensimmäinen päivä on pasuunansoiton päivä. Se on juhlapäivä, jota vietetään "tulevaisuuden varjona" vanhurskaiden ylösnousemuksesta. Kohta tämän jälkeen alkoi temppelin rakennus:

Ja toisena vuotena siitä, kun he olivat tulleet Jumalan temppelin sijalle Jerusalemiin, sen toisessa kuussa, ryhtyivät Serubbaabel, Sealtielin poika, ja Jeesua, Joosadakin poika, ja heidän muut veljensä, papit ja leeviläiset, ja kaikki, jotka vankeudesta olivat tulleet Jerusalemiin, työhön ja panivat kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat leeviläiset johtamaan Herran temppelin rakennustyötä. Ja Jeesua poikineen ja veljineen ja Kadmiel poikineen, Juudan jälkeläiset, astuivat yhdessä johtamaan niitä, jotka tekivät Herran temppelin rakennustyötä; samoin myöskin Heenadadin pojat poikineen ja veljineen, leeviläiset. Ja kun rakentajat laskivat Herran temppelin perustusta, asetettiin papit virkapuvuissaan torvilla ja leeviläiset, Aasafin jälkeläiset, kymbaaleilla ylistämään Herraa, Israelin kuninkaan Daavidin järjestelyn mukaan. Ja he virittivät ylistys- ja kiitosvirren Herralle: "Sillä hän on hyvä sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti Israelia kohtaan". Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu. (Esra 3:8-11)

Joosua/Jeesua Joosadakin poika ei ollut ainoastaan ylipappi ja temppelin rakentaja, vaan myös esikuvallinen edeltäjä Suuresta Ylimmäisestä Papista ja Temppelin rakentajasta, Jumalan voidellusta Messiaasta, Jeesuksesta. Sakarja kertoo:

Minulle tuli tämä Herran sana:

"Ota vastaan siirtolaisuudessa eläviltä Heldailta, Tobialta ja Jedajalta - mene tänä päivänä, mene Joosian, Sefanjan pojan, taloon, johon he ovat tulleet Baabelista, - ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän ja sano hänelle näin:

'Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä. Ja kruunu on oleva muistona Herran temppelissä Helemistä ja Tobiasta ja Jedajasta ja Sefanjan pojan suosiollisuudesta. Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppeliä. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran, teidän Jumalanne, ääntä.'"


Sak 6:9-15

Mooseksen laki ikään kuin määräsi Jumalan asumaan ilmestysmajassa ja kansan lehtimajoissa. Jerusalemin temppelin rakentamisen jälkeen tilanne ei olennaisesti muuttunut, sillä kansan oli vietettävä joka vuosi lehtimajan juhlaa syksyllä, seitsemännen kuun 15-21 päivän ajan. Vasta Jeesuksen syntymä ja tulo temppeliinsä muutti tilannetta. Kivisten temppelirakennusten aika oli päättymässä. Jumala oli ottanut ihmislihan asunnokseen. Johannes kertoo:

Ja Sana tuli lihaksi ja asui (eskínosen/"skinoun", asua) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh 1:14).

Jeesuksen oli määrä tulla kaikessa ensimmäiseksi. Kohta, kun Israel oli uhrikaritsansa uhrannut, sen tuli viikon ajan viettää Happamattoman leivän juhlaa, Aviv-kuun viidennestätoista päivästä sen kahdenteenkymmenenteen ensimmäiseen päivään asti. Tämän ajanjakson sisään osuvaa sapattia vietettiin "Ensi hedelmän juhlana", kts. 3.Moos 23:10-11, ja silloin suoritettiin ensimmäisen ohralyhteen heilutus Herran edessä. Kaikki nämä ohrasadon korjuukauden alkuun sijoittuvat juhlat olivat esikuvia Jeesuksesta.

Kun kysymys on rakkaudesta, ensimmäinen on paras. Jeesus on Jumalan esikoispoika (Hebr 1:6) ja luomakunnan esikoinen (Kol 1:15, Ilm 3:14); hän oli Marian ensimmäinen lapsi (Matt 1:23-25) ja kuolleista nousseiden ensimmäinen (Ilm 1:5) ja kuolleista ylösnousseitten ensi hedelmä (1.Kor 15:20-23) ja esikoinen monien veljien joukossa, jotka kuten Jeesuskin, kuuluvat Jumalan suunnitelmaan, ollen "edeltä tunnettuja" ja "edeltä määrättyjä":

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. (Room 8:28-30)

Kristus liittää yhteen Jumalan asumuksen osat yhdeksi temppeliksi:

Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. (Ef 2:17-22)

Raamattu määrittelee hengellisen elämän siten, että "se, joka yhtyy Herraan, on yksi Henki hänen kanssaan". Uuden Liiton temppelin avainsana on yhteys, sillä Jumala on yksi. Kaikki Jumalan lupaukset toteutuvat yhden nimen kautta ja se sana on "en Hristo", Kristuksessa. Sodassa olleet miehet muistavat varmaan Psalmista 91 sen jakeen, jossa sanotaan:

Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. (Ps 91:7)

Nuorena uskovana huomasin pian, että kaikki se, mitä on sanottu Kristuksesta, pätee myös uskoviin, ainakin tietyllä tavalla, vaikka en vielä silloin osannutkaan selittää itselleni sitä, miksi niin on. Vastaus on kuitenkin yksinkertainen: Jos olet Kristuksessa, ovat kaikki Jumalan lupaukset hänessä "niin ja aamen". Luotisateen tai lintuinfluenssan yllättäessä kyse on siis vain siitä, että oletko sinä Kristuksessa vai et.

Kreikkalaisessa Raamatussa käytetään elämästä kolmea sanaa: bios (bioV), psihi (yuch) ja zoi (zwh). Kukin näistä sanoista edustaa itselleen ominaista "elintasoa" jotka suurin piirtein vastaavat sitä, mitä koululaisten oletetaan opiskelevan biologian, psykologian ja uskonnon tunneilla.

Bioksen kotina on ruumis, psyyken elintilaa sanotaan sieluksi ja zoi pitää majaa ihmisen hengessä:

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne (pneuma-pneuma) ja sielunne (yuch-psihi) ja ruumiinne (swma-soma) nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. (1.Tess 5:23)

Jumala haluaa nostaa ihmisen elintasoa - biologis-psyykkiseltä tasolta hengelliselle tasolle:

Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh 3:14-16)

 

## Jumalan huone

Jumalan seurakunnalla on monta nimeä. Jos sitä katsotaan maailman näkökulmasta, se on ekklesia, "uloskutsutut", mutta kun sitä katsotaan Isän Jumalan suunnasta, se on "Kristuksen ruumis". Se on myös Jumalan kaupunki, Jumalan temppeli ja Jumalan huone. Vahvistus tästä löytyy Paavalin 1. kirjeestä Timoteukselle:

Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. (1.Tim 3:14-15)

Jumalan Poika alkoi rakentaa tätä huonetta Abramille antamansa lupauksen mukaisesti. Sen tarkoituksena on olla pappisvaltakunta ja pyhä kansa muiden kansojen keskuudessa:

Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. (Kts. 2.Moos 19:5-6)

Hebrealaiskirjeen 3:6 mukaan me olemme Jumalan huone

(3:1) Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, (3:2) joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli "uskollinen koko hänen huoneessansa". (3:3) Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. (3:4) Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. (3:5) Ja Mooses tosin oli "palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa", todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottaman, (3:6) mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen. (Hebr 3:1-6)

Kun Pietari puhuu Jumalan temppelistä, hän käyttää nimiä "hengellinen huone", "pyhä papisto", "valittu suku", "kuninkaallinen papisto", "pyhä heimo", "omaisuuskansa" ja "Jumalan kansa" ja linkittää sen Hoosean kirjan ennustuksiin (Hoos 1:4-2:1) sanoilla Ammi (Minun kansani) ja Ruhama (Armahdettu):

(2:4) Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, (2:5) ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. (2:6) Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva". (2:7) Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" (2:8) ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. (2:9) Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; (2:10) te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut". (Kts. 1.Piet 2:4-10).

## Aarre saviastioissa

Jumalan temppeli on Jumalaa varten. Jos Jumala niin haluaa, hänen kirkkautensa voi asua vaikka savimajassa:

Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. (2.Kor 4:6-7)

Näkyykö meistä, kuka täällä asuu/maja, ja se, joka siinä asuu?

Ylösnousemuksen päivänä savimaja vaihdetaan pysyväiseen asuntoon:

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme (i epi'geios imon oikia tou skínous) hajotetaankin maahan, meillä on asumus (oikodomin) Jumalalta, iankaikkinen maja (oikian - talo) taivaissa, joka ei ole käsin tehty. (2.Kor 5:1)

Ilmestysmaja, joka joskus kauan sitten sai toimittaa Jumalan asunnon virkaa, oli tehty kankaasta, ja verhoiltu nahkalla. Jeesuksesta lähtien Jumalan Henki on asunut lihan ruumiissa, ja pian sekin vaihdetaan pois. Lihan tilalle tulee taivaallinen asunto, joka on ikuinen. Termit, joita majan vaihdosta käytetään, ovat edelleen niitä samoja, joita käytettiin jo silloin, kun maja oli pellavakankaasta tehty:

(4:16) Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. (4:17) Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, (4:18) meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. (5:1) Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. (5:2) Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, (5:3) sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. (5:4) Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. (5:5) Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. (5:6) Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; (5:7) sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. (2.Kor 4:16-5:7)

## Uusi Temppeli

Ihmisliha ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Sen tulee alistua samaan, kuin Jeesus ristillä. Mutta jos me olemmekin Kristuksen kanssa ristiinnaulitut, me saamme uuden asumuksen Jumalalta:

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme (oikia tou skinous - majan talo) hajotetaankin maahan, meillä on asumus (oikodomin) Jumalalta, iankaikkinen maja (oikian - talo) taivaissa, joka ei ole käsin tehty. (5:2) Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme (oikitírion imón - asumukseemme), sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa (en to skínei), huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. (5:5) Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi (ton arrabona tou pneumatos - Hengen vakuuden). Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois (ekdimisai) ruumiista ja päästä kotiin (endimisai) Herran tykö. Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. (2.Kor 5:1-10).

Ruumiin vaihto tapahtuu ylösnousemuksessa. Raamattu puhuu ruumiin vaihdosta, kuin vaatteiden vaihdosta ikään. Myös käytetyt termit ovat vaatekaapin termejä muuallakin, kuin vain edellä esitetyssä katkelmassa Toisen Korinttolaiskirjeen tekstiä.

Suomalaisesta käännöksestä on hankala huomata, että nykyinen asumuksemme, kr. "skini", on maja, jonka Jumala korvaa uudella, todellisella ja pysyvällä asumuksella eli talolla, kr. "oikia", joka ei ole käsin tehty. Silloin "morsian, Karitsan vaimo" esiintyy täydessä loistossaan, Se on sama kuin "Uusi Jerusalem":

Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon". Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä, ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas … (Kts Ilm 21:9-21).

Uuden Jerusalemin maailma muistuttaa Eedenin Puutarhaa ainakin siinä, että temppeli puuttuu. Sitä ei tarvita, koska vääryyttä ei ole. Herra Jumala voi seurustella kansansa kanssa kasvoista kasvoihin, ilman pelkoa siitä, että hänen pyhyytensä kirkkaus polttaisi syntisen ihmisen hetkessä poroksi:


Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. (Ilm 21:22-22:5).

## Kirkkaus

Jumalan temppelin erilaiset kehitysvaiheet osoittavat, että temppelin sisältö oli tärkein. Ulkopuolisia rakenteita vaihdettiin monta kertaa, mutta sisältö oli aina sama. Temppeli ei ollut temppeli, jollei Pyhä Jumalan Henki ollut paikallaan temppelin sydämessä.

Kun Mooses nousi Hoorebin vuorelle Siinailla, Jumalan alkoi jylistä ja salamoida …

Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle. Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. (2.Ms 19:16-18).

Seitsemäntenä päivänä Jumala kutsui Moosesta…

Kun Mooses oli noussut vuorelle, peitti pilvi vuoren. Ja Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle, ja pilvi peitti sen kuusi päivää; ja seitsemäntenä päivänä hän huusi Moosesta pilven keskeltä. Ja Herran kirkkaus vuoren kukkulalla näytti israelilaisten silmissä kuluttavalta tulelta. Ja Mooses meni pilven keskelle ja nousi vuorelle. Ja Mooses oli vuorella neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. (2.Ms 24:15-18)

Kun ilmestysmaja rakennettiin Jumalan kirkkaus näkyi sen yllä…

Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen; eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. (2.Ms 40:34-35).

Jerusalemin temppeliä rakennettiin seitsemän vuotta. Kun liiton arkki oli tuotu temppeliin, ja sen tuojat poistuneet, täytti Jumalan kirkkaus temppelin.

Kun papit lähtivät pyhäköstä - sillä kaikki siellä olevat papit olivat pyhittäneet itsensä, osastoihin katsomatta; ja kaikki leeviläiset veisaajat, Aasaf, Heeman ja Jedutun poikinensa ja veljinensä, seisoivat hienoihin pellavavaatteisiin puettuina kymbaaleineen, harppuineen ja kanteleineen itään päin alttarista, ja heidän kanssaan sata kaksikymmentä pappia, jotka puhalsivat torviin; ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtaikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa - ja kun torvet, kymbaalit ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys: "Sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti", silloin pilvi täytti huoneen, Herran temppelin, niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden; sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin.
(2.Aik 5:11-14)

Kun Jeesus oli kastettu, Jumalan Henki laskeutui hänen päällensä, ikään kuin kyyhkysen muodossa …

Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän (Johannes) näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt". (Matt 3:16).

Kun Jeesuksen apostolit ja opetuslapset saivat Pyhän Hengen, heidän päänsä päällä näkyi ikään kuin tulisia kieliä …

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. (Apt 2:1-4).

Jumalan kirkkaus valaisee Uuden Jerusalemin, jota myös morsiameksi ja Karitsan vaimoksi kutsutaan ….

Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä, ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspis-kivi; siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista …

Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.

(Kts. Ilm 21:10-24)

Noin kolme tuhatta vuotta sitten Daavid mietti: "Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit…" (Kts. Ps 8) ja lausui sitten:

Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle. (Ps 27:4-5)

 

 

Seuraava luku: Morsiusaika

Takaisin kirjan KRISTUKSEN MORSIAN pääsivulle

tai

Osmon kotisivulle