Saksalaiset pyrkivät lopulliseen ratkaisuun juutalaiskysymyksessä. Kaikki muistavat, kuinka siinä kävi. Ranskalaiset ovat pyrkineet lopulliseen ratkaisuun taistelussa Jumalan Valtakuntaa vastaan jo yli kaksisataa vuotta. Ja tauti sen kun leviää. Viimeinen taisto on menossa Euroopan Unionin perustuslakiin valistusajan filosofian nimellä. Ne, jotka eivät tunne sen enemmän Moses Hessin "Punaista Katekismusta" kuin Jeesuksen ylösnousemuksen voimaakaan, on varmaan yllätys huomata, kuinka tarkkaan Raamattu nämä asiat on pari tuhatta vuotta sitten kertonut.

Osmo Pöysti: LOPULLINEN RATKAISU

Kuru, Finland

2004

2004-03-18/työversion 2 jakelu

Helsingin Sanomissa oli 27.02.2004 kaksi artikkelia, joiden sanavalinnat todistavat lehden toimittajien korkeasta ammattitaidosta. Toisessa artikkelissa kerrottiin japanilaisesta, kuolemaantuomitusta terrorista ja toisessa siitä, että Makedonian presidentti on kuollut Bosnian ilmatilassa sattuneessa lentoturmassa. Japanilaista terroristia sanottiin lahkolaiseksi ja Makedonian presidentistä jätettiin kertomatta, että hän oli "lahkolainen", maan pienen metodistiyhdyskunnan jäsen. Valitettavasti Helsingin Sanomien toimittajien korkea ammattitaito on vihollisen käytössä.

Japanilaisen terroristin nimittämistä kristinuskon piiriin kuuluvalla termillä voidaan tuskin selittää muuksi, kuin Saatanan keinoksi mustamaalata uskovia. Jos toimittajilla oli vain journalistinen pakkomielle käyttää termiä "lahkolainen", olisi pitänyt ainakin ilmoittaa, mistä uskonnosta lahko on osa. Nyt jäi epäselväksi, oliko kyseessä ehkä jokin buddhalaisuuden haara, keisarinpalvonnan eli sintolaisuuden sivuhaara tai mikä. Yksinään käytettynä sanalla lahko tarkoitetaan suomessa kristinuskon haaraa, joten Helsingin Sanomien sanoma oli sitä samaa asiain vääristelyä, jota sanan kirkko käyttäminen Iranin muslimeista puhuttaessa, sillä japanilaisella terroristilla ei ollut mitään tekemistä sen enempää kirkon kuin muunkaan kristikunnan kanssa.

Siinä toisessa artikkelissa kerrottiin Boris Trajkovskin kuolemasta. Boris syntyi lähellä Strumican kaupunkia vuonna 1956 ja kasvoi paikallisseurakunnan yhteydessä, opiskeli lakia maan pääkaupungissa lakia ja äänestettiin vuonna 1999 maan presidentiksi. Vielä presidenttinä ollessaan Boris jatkoi nuorisonohjaajan työtä seurakunnassaan - eihän hän pyhäpäiviään valtiolle pyhittänyt. Boris Trajkovski, jos mikä oli tyypillinen lahkolainen. Juuri sellainen, jota saatanan asiamiehet kuvaavat ahdasmieliseksi terroristiksi, epätieteelliseksi "pimeyden peikoksi", henkisesti sairaaksi olioksi, jonka paikka olisi oikeastaan mielisairaalassa. Mutta Boriksen teot puhuvat aivan toista kuin terroristin urasta. Hänen sovitteleva ja yksinkertainen tapansa hoitaa asioita oli mitä suurimmalla varmuudella se avu, jolla Makedonia välttyi sisällissodalta.

Helsingin Sanomain journalistiikkaan ei näin ollen sopinutkaan Boris Trajkovskin mainostaminen "lahkolaiseksi", sillä Boris eli Jumalan kunniaksi niin näkyvällä paikalla, että hänet tunnettiin eikä hänen henkilökuvastaan saatu millään aikaan kristinuskonvastaisen taisteluun sopivia aineksia. Journalistien oli hankittava journalistiset valheensa muualta. Ne otettiin kuolemaantuomitun japanilaisen henkilökuvasta, vaikka tämä tuskin koskaan oli ollut missään tekemisissä kristinuskon kanssa.

 

Ranskan sosialistien lahkolaislaki

Vuonna 1995 Ranskan kansalliskokous perusti komitean tutkimaan lahkoja. Vuonna 1996 komitea sai aikaan luettelon, jossa vaarallisiksi luokiteltiin kaikkiaan yli 170 lahkoa. Ministeriöidenvälinen "lahkojen" vastainen taistelu- ja lähetysjärjestö MILS perustettiin 07.10.1998. Asiaa pidettiin niin tärkeänä, että sen johtoon tuli entinen ulkoministeri Alain Vivien.

Kansalliskokous hyväksyi sosialistien laatiman lahkojen vastaisen lain kesäkuussa 2000, ja toukokuussa 2001 Ranskan senaatti hyväksyi sen hieman kaunisteltuna. Laki hyväksyttiin uudestaan kansalliskokouksessa 30.05.2001 presidentti allekirjoitti sen 12.06.2001.

 

Mikä on lahko?

Vanhassa Euroopassa, Das Alte Europe, kirkko poltti kerettiläisiä roviolla. Sana kerettiläinen tulee kreikan sanasta "hairesis". Sana tarkoittaa lahkoa ja puoluetta:

Harhaoppista ihmistä (oik: heretikos antropos - puoluemielistä ihmistä) karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät että sellainen ihminen on joutunut harhaan (eksepraptai - on kääntynyt pois, harhaan) ja tekee syntiä ja hän on itsensä tuominnut. (Tiit 3:10, KR 1938 mukaan)

Kirkkoraamatun käännös vuonna 1938 oli vielä väärä. Tehdäkseen oikeutusta uskovien vainoille kirkko puhui mielellään väärästä opista, kuten myös Suomalaisen kirkkoraamatun m.38 käännösvalinnoista käy ilmi. Rehellinen ja osaava kielenkääntäjä voisi hyväksyä seuraavat käännökset:

Puoluemielistä (tai: puolueellista) ihmistä karta, opastettuasi (tai: neuvottuasi) häntä kerran tai kahdesti.

Lahkolaista karta, opastettuasi (tai: neuvottuasi) häntä kerran tai kahdesti.

Lahkolainen eli puoluemielinen kristitty on sellainen, joka pyrkii jakamaa Jumalan kansan osiin. Siinä jaoittelussa syntyneet lahkot ovat toiset suuria, toiset pieniä. Katolinen kirkko on yhtä hyvin lahko kuin luterilainenkin. Jos ehtoollisyhteyttä uskovien välillä ei ole, ovat kyseiset henkilöt toisilleen vihamieliset. Toisaalta ehtoollisyhteyden löytyminen yksittäisten uskovien välillä voi särkeä kirkkokuntien väliset lahkorajat. Uskovien välillä tämä on toteutunut aina ja vain kristinuskon viholliset jättävät tunnustamatta, että uskovat ovat yhtä Jeesuksessa.

 

Punainen katekismus

Salaseurojen ideologit päättivät hävittää kaikki uskonnot maailmasta tehdäkseen tilaa omalle maailmankatsomukselleen. Ensimmäiseksi pantiin toimeen Ranskan vallankumous entisen järjestelmän tuhoamiseksi. Vallankumouksen jälkeen Adam Weishauptin ohjelmaa jalostanut Moses Hess kirjoitti uudelle uskonnolle ohjekirjan, "Punaisen katekismuksen". Moses Hessin ajoista lähtien illuminatien salaseuran piirissä syntynyt sosialismi on ollut uskonto. Vaikka sen kannattajien on ollutkin pakko tehdä muutoksia opillisiin yksityiskohtiin, sen päämäärät ja kultti eivät ole muuttuneet. Eri asia on, tietävätkö vappuhumussa punalippuja heiluttelevat sosialismin kannattajat ja kristinuskon vastaisia iskulauseita heittelevät sanomalehdentoimittajat sitä, kenen lauluja he laulavat.

Moses Hessin uskonnon tuki on valtio. Siten se on periaatteeltaan hyvin samanlainen kuin katolinen kirkko. Kun kirkko oli kukistettu, jäi jäljelle uskovien harvalukuinen joukko. Kirkko oli nimittänyt uskovia kerettiläisiksi, mutta sosialistien oli keksittävä uusi sanasto uskovia käytävän ideologisen sodan propagandaa varten. Jossakin vaiheessa valinta on osunut sanaan "lahko", kuten Ranskan valtion kristinuskonvastaisen taistelujärjestön nimestä "Mission interministérielle de lutte contres les sectes" voitiin päätellä. Kun taistelujärjestöstä vielä käytettiin lyhennettä MILS, sai Ranska lisää meriittiä kristinuskon vastaisen taistelun johtavana maana ja ihmisoikeuksien polkijana, jonka se oli menettänyt Venäjälle 1917.

 

Ranskan lahkolaislain puolustelu

Ranskan lahkolaislaki on hyökkäysase ja sellaiseksi se laadittiin. Naiivit ihmiset ovat kuitenkin arvostelleet sitä, väittäen sen olevan ihmisoikeuksien vastainen vastainen ymmärtämättä, että tottakai se on ihmisoikeuksien vastainen, koska se on juuri sitä varten tehty. Massiivinen arvostelu erityisesti Yhdysvaltain suunnalta on kuitenkin pakottanut ranskalaiset hieman selittelemään asioita. Ranskassa 2001 voimaan tullutta, myös About-Picardin lain nimellä tunnettua lahkolaislakia puolusteltaessa on vedottu seuraaviin asioihin:

Missä määrin lain puolustelijoiden väitteet pitävät paikkansa, on jo toinen juttu. Lain laatijana tunnettu sosialisti Caterine Picard sanoi itse: "Palvelkoot kotona keittiössään vaikka appelsiinia, kunhan eivät häiritse julkista järjestystä". Normaalille ihmiselle Caterine Picardin lausunto on niin selvä, että voisimme päättää tarkastelun tähän ja luokitella Picardin fasistiksi. Mutta kyse on paljon merkittävämmästä asiasta, kuin ranskalaisten fasistien voitosta Ranskan vaaliuurnilla. Lain turvin fasistinen Eurooppa käy viimeistä taistoaan ei suinkaan kirkkoa, vaan Jeesusta ja hänen kansaansa vastaan.

 

Puolustuksen väite: Julkisen järjestyksen ylläpito

Picardin lauselma "Palvelkoot kotona keittiössään vaikka appelsiinia, kunhan eivät häiritse julkista järjestystä" on jyrkässä ristiriidassa ilmaisuvapauden, painovapauden, kokoontumisvapauden, uskonnonvapauden, omantunnonvapauden ja muiden vastaavien periaatteiden kanssa. Samoin on hänen nimellään tunnetun lain laita.

Ihmisen perusoikeuksien julistuksessa ei ole nimenomaista mainintaa, että ihmisoikeudet olisivat voimassa vain keittiössä. Tosin YK:n kautta levitetyn julistuksen pykälässä 29 on rajoitus, jonka mukaan ihmisoikeudet koskevat vain sellaisia oikeuksia, jotka ovat YK:n päämäärien mukaiset. Ehkäpä pykälällä 29 tarkoitetaan samaa, kuin Picardin lauseella appelsiininpalvonnasta.

Picardin laki on kirjoitettu tarkoituksella "halvaannuttaa" lahkot. Puolueiden tai urheiluseurojen toimintaa Picardin lailla ei pyritä rajoittamaan. Kun pelisäännöt eivät ole kaikille samat, on tuloksena sorto, anti-equalite, kansalaisten epätasa-arvo lain edessä. Olisi tietysti hauska kuulla, jos ranskalaiset kieltäisivät sosialistisen puolueen kohta kun sen nuorisojärjestön kesäleirillä joku Clintones on vetänyt hamppua. Mutta kun säännöt eivät ole samat kaikille, on fasistien haaste otettava vakavasti.

 

Puolustuksen väite: Aivopesun esto

Poliittiset demagogit puhuvat kasvatuksesta ja koulutuksesta silloin, kun he harjoittavat sitä ja aivopesusta silloin, kun kasvatusta ja koulutusta harjoittaa joku muu, kuin poliittisen demagogin yhteistyökumppani. Hyväksyessään Picardin lain ranskalaiset poliitikot ovat hyljänneet kaikki kunniallisen maailman periaatteet ja siirtyneet fasistisen demagogian palvelukseen ja yrittävät nyt estää kasvatusta ja koulutusta niiltäkin, jotka siihen vielä mahdollisesti pystyvät.

Jokainen kulttuuri harjoittaa jonkinlaista koulutusta ja kasvatusta. Jokainen kulttuuri antaa jäsenilleen jonkinlaista opetusta; ja jos ei anna, antavat toiset, sillä pelkillä eläimellisillä vieteillä ei maailmassa pärjää. Opetus on kuitenkin arka laji, koska mitä tahansa opetusta voidaan sanoa henkiseksi manipuloinniksi. Kun sosialistit tulivat valtaan Virossa toisen maailmansodan loppuvaiheessa, kerättiin koko maasta "väärät" kirjat pois ja poltettiin. Poltettaviin kuuluivat muun muassa Robinson Crusoen seikkailut. Kirjojen polttaminen oli osa totalitäärisen yhteiskunnan rakentamista. Silloin asialla olivat Moskovan sosialistit, mutta ranskan sosialistit ja kommunistit näyttävät osaavan saman tempun.

Jokainen kirjojenpolttaja ja sensuurin virkamies joutuu seinää vasten pantuna selittämään, missä vaiheessa kirja tai muu julkaisu on hänen mukaansa luokiteltava kielletyksi. Näkeekö hän poltettavaksi otettavaksi tuotteessa mielipiteen ohjailua, kapitalismin tai johonkin muuhun suuntaan, on vailla merkitystä. Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton tulli takavarikoi raamattuja sillä perusteella, että ne muka sisälsivät pornografiaa. Mitäs sanot? Ei perkeleen kanssa voi käydä rationaalista keskustelua; ja ennen kuin ihminen pystyy rationaaliseen keskusteluun, hänen on vapauduttava perkeleen koukusta. Se taas tapahtuu vain evankeliumin julistuksen kautta Jeesuksessa.

Euroopalla on kammottava henkinen perintö. Katolinen kirkko esti raamattujen kääntämistä kansojen kielille, poltti niitä ja niiden kääntäjiä roviolla. Ranskan vallankumouksen aikana raamattuja poltettiin roviolla edistyksellisten ihmisten toimesta.

Mikään ei näytä muuttuneen kahden tuhannen vuoden aikana. Kirkko ja sosialismi ovat rintaman samalla puolella "raamattukristittyjä" vastaan. Yksi ranskan vallankumouksen henkisistä tukijoista, Francois-Marie Arouet Voltaire (1694-1778) väitti kyllä, että edistys menee nyt eteenpäin niin kovaa vauhtia, ettei sadan vuoden kuluttua kukaan ei enää tiedä mitään koko Raamatusta. Voltaire erehtyi. Talosta, jossa hän vääräksi osoittautuneen profetiansa lausui, tuli raamattuseurojen varasto. Ja nykyisin Raamattu on maailman luetuin kirja. Uusiakin raamattuja myydään joka vuosi kymmeniä miljoonia kappaleita. Se on best seller ja aina ykkönen, pahimpia roistovaltioita lukuunottamatta.

Kun valtiovalta ryhtyy pakkokeinoin ohjailemaan mielipiteenmuodostusta, se on astunut terroristivaltioiden joukkoon. Ranska ei muodosta tässä mitään poikkeusta. Ja jos valistusajan filosofia merkitään EU:n perustuslakiin EU:n ideologiseksi perusteeksi, myöntää EU sillä teolla olevansa Saatanan asialla.

Kristillisellä kasvatuksella pyritään muutokseen. Muutosvaatimus sisältyy Jeesuksen julkisen esiintymisen ensimmäiseen lauseeseen, kts. Matteus 4:17, kreikkalainen teksti, sekä Jeesuksen viimeisiin sanoihin, jotka tunnetaan lähetyskäskyn nimellä. Molemmissa kohdissa käytetään kreikankielistä sanaa "metanoia", mielenmuutos. Raamattu ilmoittaa tämän muutosprosessin sanoilla "käskyn päämäärä on rakkaus". Jos ihminen olisi täydellinen rakkaudessa, ei muutosta tarvittaisi, mutta valitettavasti ihmiset ovat hyviä vain hautajaispuheissa. Normaalitapauksessa muutos on välttämätön.

 

Puolustuksen väite: Lahkon jäsenen fyysisen ja psykologisen hyvinvoinnin vaurioiden esto

Kun katolisen kirkon valta-asema Euroopan mielipidejohtajana alkoi horjua, kirkko aloitti noitavainot. Tempulla "kerettiläiset" saatiin samaistettua "noitiin" - ja nuotiolle poltettavaksi. Reformoiduissa kirkoissa kerettiläis- ja noitarovioiden määrät romahtivat, mutta kokonaan ne eivät ole koskaan lakanneet. Noitavainojen perinteen vaalijoita sanotaan nykyisin psykologeiksi. Sosialistien palveluksessa olevat psykologit jahtaavat uskovia.

On aivan luonnollista, että Saatanan hallinnassa oleva koneisto, olipa se nimeltään valtio, kirkko, puolue tai muu sellainen käyttää koneistoa Jumalan kansaa vastaan. Sosialistisella Venäjällä psykologeista tehtiin sotilaita sosialistien sotaan Kristuksen tuntemista vastaan. Sosialistisen Venäjän noitatohtoreiden avuksi lainsäätäjät olivat laatineet omat pykälänsä, niin, että kun noitatohtori oli luokitellut uskovan sairaaksi esimerkiksi sillä perusteella että hän ei "sopeutunut" sosialistiseen arvomaailmaan, voitiin uskovan "hoito" aloittaa suljetussa, keskitysleirin tapaisessa mielisairaalassa.

 

Puolustuksen väite: Yhteisön jäsenten taloudellisen hyväksikäytön estäminen

Euroopan kaukaisimmassa koilliskolkassa, Petshorajoen rannikon kylissä oli 1900-luvun alussa voimakas karismaattinen liike. Venäjän ortodoksinen kirkko yritti hävittää uskovia, ja kun kommunistit tulivat valtaan, hävitystyö jatkui yhä raaempana. Herätysliikkeen "synnit" olivat uskovien piirissä tavanomaisia ilmiöitä: vapaita kotiseuroja, joissa ei sorruttu kirkolliseen kulttiin tai uskonnollisiin rituaaleihin. Kaiken lisäksi uskovat käyttivät omaa, suomalais-ugrilaista kieltään. Ja arvaattekos, miten sosialismin palvelijat Neuvostoliiton Tiedeakatemian nimissä yrittivät perustella valtiollista terrorismia? Paha enkeli oli tutkimuksillaan tullut sellaisiin tuloksiin, että uskovien yhteiset teekutsut olivat taloudellinen taakka niille, joiden kodeissa kokouksia pidettiin. Sosialistinen terroristivaltio melkein onnistui pyrkimyksissään, mutta kominkieliset uskovat nuoret ovat nyt uudelleen ottaneet "lahkoksi" luokitellun liikkeen aikoinaan saaman nimen "Burs'ilis", "hyvän laulajat".

Ranskan fasistit haluavat uskovien rahat itselleen. Jehovan todistajille ja muutamille pienryhmille määrättiin 60 prosentin vero liikkeen jäsenten omaan toimintaansa varten lahjoittamista varoista. (Ranskan valtio varmaan kaatuisi, jos jehovalaiset hassaisivat rahansa vaikka teekutsuihin). Mutta jos kysymyksessä olisi ollut vaikka sankskriitin kielen ja kulttuurin tutkimiseen erikoistunut yhteisö, se olisi todennäköisesti saanut tukea valtiolta. Kun Ranskassa ranskalaisen propagandan mukaan kansalaiset ovat kuitenkin tasa-arvoisia lain edessä, niin on Ranskalainen tasa-arvo ymmärrettävä vain saatanalle tyypilliseksi valheeksi ja Ranskan perustuslaki saatananpalvonnaksi.

Lakia on mainostettu myös "heikkojen" turvaksi rakennettuna suojarakenteena. Mutta tämäkin väite ontuu. Mikään laki ei pysty estämään ihmistä tekemästä vääriä ratkaisuja elämässään. Eräätkin ystävät menettivät - esimerkkini on Suomesta - 140.000 markkaa, kun pankki ahdisteli heitä ja ehdotteli omakotitalon myynnistä saatujen rahojen sijoittamista osakkeisiin. Vanhat ihmiset puhuttiin lopulta ympäri sillä tuloksella, että rahat sijoitettiin sijoitusrahastoon. Kyseessä oli muuten SAMPO-niminen pankki Hämeenlinnasta, jos jotakuta kiinnostaa.

Suojarakenteet ovat tarpeen, mutta Ranskan lahkolaislaki ei ole suojarakenne, vaan kristittyjen sortoa varten valmistettu taisteluase. Suojarakenteita on kyllä ollut, mutta niitä ollaan purkamassa vauhdilla Uuden Maailmanjärjestyksen tieltä. Uuden Maailmanjärjestyksen meiningistä on käytettävissä vasta sen kokeiluversiosta "SNTL" saatua tietoa. Siellä kaikki omantunnonvapauteen haiskahtavatkin vaatimukset torjuttiin neuvostovastaisina, koska neuvostojärjestelmä oli mukamas niin täysin oikea, että sen arvostelua käsiteltiin eräänä henkisen sairauden oireena tai rikollisena toimintana, jos poliittiset psykologit eivät katsoneet tapausta kliiniseksi.

Mutta se, mitä halusin sanoa, ettei minkään maallisen elimen ole koskaan onnistunut ratkaista sitä ristiriitaa, joka syntyy, kun halutaan estää toisaalta vahinko ja toisaalta jättää omantunnonvapaus arvoonsa. Aina, kun sivullinen on polkenut toisen ihmisen omantunnonvapautta, on aiheutettu muutakin vahinkoa. Jeesuksen ohje niille, jotka aikovat puuttua sivullisten puuhiin, on paras neuvo, mitä tästä asiasta olen kuullut. Etkö muista? Se oli se "Annas, kun otan rikan sinun silmästäsi" -kertomus. Valtiot ovat pahimpia. Hawaiin yliopiston professorin Rudolph Rummelin laskelmien mukaan sosialistihallitukset tappoivat 1900-luvulla 120 miljoonaa ihmistä yrityksissä estää ihmisten pahuutta.

Ranskalaiset ovat yleisesti ottaen uskonnollisesti lukutaidottomia. Paavia palvellessaan ranskalaiset tappoivat kaikki uskovat sitä mukaa, kun niitä maasta tavattiin. Silloinkin, kun Eurooppa kävi sotia vapautuakseen katolisen kirkon orjuudesta, ranskalaiset taistelivat paavin rinnalla maan reformoituja vastaan. Vuoden 1685 jälkeen Ranskassa kristikunnasta ei ole kuulunut mitään. Ehkä siellä joku uskova on, ehkä ei, mutta yleisesti ottaen Ranska on hengellinen kääpiövaltio ja sitä salaseurojen kiihottajat käyttävät hyväkseen pelottelemalla ihmisiä lahkolaisista, jotka vievät rahat.

Ranskassa lahjavero on 60 prosenttia, ja sitä on sovellutettu myös uskonnollisten yhteisöjen toimintaansa varten lahjoittamiin kolehteihin. Picardin lain tultua voimaan tähän ei enää ole tarvetta, sillä laki antaa riittävät keinot minkä tahansa yhteisön rahastamiseen ja ajamiseen konkurssiin tai lakkauttamiseen aina, kun niin halutaan. Lainlaatijoiden muistioissa sanotaankin, että lain tarkoitus on halvaannuttaa lahkot.

Mitä Ranskan valtio siis haluaa halvaannuttaa? Keittiössä appelsiineja palvovan mielipuolenko? Ei kai? Asia tulee selvemmäksi, jos tiedetään, mitä kristilliset yhteisöt tekevät, tai mitä Neuvostoliitto kielsi niitä tekemästä. Koska Neuvostoliitto on edistyksellisten voimien erityissuojelussa vielä nyt sen hajoamisen jälkeenkin, niin kerrottakoon tässä, että neukkulassa uskovat eivät saaneet harjoittaa hyväntekeväisyyttä, pitää huolta niistä uskovien perheistä, joissa huoltaja oli vangittuna, keskitysleirillä tai tapettu, lainata kirjoja luettavaksi naapurilleen ja niin edelleen. Tarkoituksena oli sielläkin "halvaannuttaa".

Sosiaalihuolto ja hyväntekeväisyys on kuulunut kristillisen yhteisön toimintaan alusta asti. Ensimmäinen uskonsa tähden tapettu kristitty oli Jerusalemin seurakunnan avustustoimen johtaja, veli Tapani, kreikkaa puhuville uskoville Stefanos, (kts. Apostolinen tekojen luvut 6, 7 ja 8). Kristillinen yhteisö on vaihtoehtoinen yhteiskunta, jonka tehtävänä on ottaa hoitaakseen kaikki yhteisölliset toimet, jotka uskovat tarvitsevat. Se on myös ollut siihen valmis heti ensimmäisestä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisestä helluntaista lähtien. Näihin toimiin kuuluu esimerkiksi oikeustoimi. Raamatun kirjoittajat jopa nuhtelivat sellaisia uskovia, jotka olivat käyttäneet vihollisen palveluksia keskinäisten kiistojensa ratkaisemisessa.

Kristillinen seurakunta on vapaaehtoinen yhteisö, eikä se ota vastuulleen kaiken maailman konnien asioita. Seurakunnan jäseniä kehoitetaan kuitenkin hyväntekeväisyyteen seurakunnan ulkopuolella väärin kohdeltuja kohtaan. Vertaus samarialaisesta kauppiaasta on hyvä ohje. Samarilainen kauppias auttoi konnien uhria, mutta ei niitä konnia, jotka teon olivat tehneet. Hyväntekemiseen seurakunta käyttää välineitä, esimerkiksi rahaa. Ja sehän sosialisteja harmittaa.

 

Puolustuksen väite: Perhesiteiden katkeamisen estäminen

Perheiden hajoittaminen oli yksi kuudesta Ranskan vallankumouksen tärkeimmistä tavoitteista. Ohjelmaan kuului naisten sosialisointi ja lasten kasvatuksen siirtäminen vanhemmilta yhteiskunnalle. Se, että Ranskan vallankumouksen perilliset nyt esiintyvät perhesiteiden puolesta on laskettava senlaatuiseksi saduksi, josta venäläisetkin vallankumoukselliset olisivat sanoneet "rasschitano na duraka".

Kun ihminen tulee uskoon, Jeesus, hänen oppinsa ja Jeesuksen muut seuraajat tulevat tärkeiksi. Mutta usein käy niin, että ne perheenjäsenet, jotka jäävät uskosta osattomiksi esimerkiksi alkoholi- tai seksiriippuvaisuuksiensa takia, eivät siedä kuullakaan Jeesuksesta. Uskoontulleelle ei silloin jää juuri muuta vaihtoehtoa, kuin jättää se porukka, jossa häntä vastaan hyökätään ja joka ei salli hänen olevan oma itsensä.

Puuttuessaan perheiden elämään joutuu Ranskan valtio määrittelemään, kenen puolelle se asettuu. Mutta se ei voi asettua uskovien puolelle, koska silloin se rikkoisi muiden, niiden ei-uskovien perheenjäsenten oikeuksia. Eikä valtio pystyisikään pakottamallakaan tekemään ei-uskovista kristittyjä. Kirkko yritti sitä, mutta yritys teki kirkosta terroristijärjestön. Toisaalta kaikki valtion yritykset pakottaa uskova takaisin sellaiseen perhepiiriin, jossa uskovaa sorretaan, tekee valtiosta terroristijärjestön. Ainut kestävä ratkaisu on totella Jeesuksen sanaa: "Antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on, ja keisarille, mikä keisarin on". Ihminen kuuluu Jumalalle. Valtio ei omista ihmistä. Terroristit, esiintyivätpä he sitten valtion tai kirkon nimissä, pitäkööt näpit irti ihmisistä.

Mikäli valtio lähtee estämään yksilönvapauden toteutumista, se joutuu vastakkain Jumalan säätämyksen kanssa. Ranskan sosialistit ja muut illuminatit eivät näytä paljon piittaavan sellaisesta vaarasta, että Jumala maksaa heille potut pottuina.

 

Puolustuksen väite: Lahkon jäsenen vapauden, ihmisarvon ja yksilöllisyyden puolustaminen

Ranskan oikeusministeri Marylise Lebranchun mukaan "lainlaatijan tarkoituksena on suojella heikkoja". Suojella miltä? Pahoilta lahkolaisilta, tietysti, vaikka Lebranchu ei asiaa loppuun asti kertonutkaan. Ranskan lahkolaislaki, samoin kuin Suomen uusi uskontolakikin, jättää täysin määrittelemättä, mikä on lahko tai uskonto. Valtiollisten hämärämiesten tarkoitus on vain leimata uskovat myöhemmin suoritettavia teurastusretkiä varten. Periaatteessa lain varjolla voitaisiin siis käydä myös minkä tahansa puolueen tai jopa akateemisen oppisuunnan kimppuun. Mutta juuri tässä on se asia, joka tekee lain saatanalliseksi, tai "obskurantiksi", kuten Alain Vivienin terminologiaa käyttäen sanottaisiin. Aitoon sosialistiseen tapaan Ranskan oikeusministeri väitti vielä, että omantunnon vapautta ja palvontaa laki ei rajoita. Rouva Lebranchukin on niitä, jotka sallisivat "lahkolaisen" ajatella siellä keittiössään, mitä haluavat, ja suorittaa jonkinlaisia palvontamenoja kulttipoliisin tarkan valvonnan alla, erilukuisten lakien rajoittamissa ahtaissa puitteissa.

Jokaiseen tunnettuun maailmankatsomukseen kuuluu paljon enemmän, kuin pelkkä keittiössä tai hautausmaalla suoritettu rituaali. Ranskalaisen lainlaatijan näköpiiri näyttääkin olevan niitä rajoitetuimpia, mitä tällä mantereella vapaana kävelevillä ihmisillä tavataan. Jopa sosialismiin kuuluu enemmän, kuin pelkkä punalippujen heilutus vappukulkueessa. Jeesus sanoi Saatanalle, että ihmisen tulee palvoa ja palvella Jumalaa. Siitäkin ranskalainen ministeri jättää toisen puolen, palvelemisen eli Jumalan tahdon mukaisen työn pois.

Ranskan vallankumouksen perintöön kuuluu oppi tasa-arvosta. Tasa-arvo, tai oikeastaan yhtäläisyys, "equalité" ei ole ongelmaton käsite, sillä sitä käytetään propagandatarkoituksiin ikään kuin puhe olisi tasa-arvosta, sanan suomalaisessa perusmerkityksessä, mutta käytännössä sillä tarkoitetaan rasismia, jonka pyrkimyksenä on konsensus, kaiken yksilönvapauden riisto totalitäärisen järjestelmän vaatimuksien mukaisesti. Siinä yhteydessä puhutaan usein sopeutuvaisuudesta, jolloin poikkeamia tästä "sopeutuvaisuudesta" pyritään kriminalisoimaan ja luokittelemaan henkisiksi, pakkohoitoa vaativiksi sairauksiksi.

 

Ranska hyökkää puolustautuakseen

Kristinuskon hävittämiseksi laaditun lain laatijoiden ja heidän puoluetovereittensa, tai olisikohan tässä tapauksessa sanottava salaseuratoverinsa esittämät selitykset ovat olleet kauttaaltaan heikkoja ja niitäkin on esitetty vain silloin, kun kysyjän takana on seissyt tarpeeksi sotilaallista voimaa. Vähäväkisille kyselijöille ranskalaiset ovat vastailleet yleensä vain hyökkäävästi. Lahkoja vastaan esitetyissä syytöksissä ovat päällimmäisenä olleet väitteet, joiden mukaan

+ lahkot ovat amerikkalaista tuotetta;

+ amerikkalaiset käyttävät lahkoja "troijalaisen hevosen" tapaan ylivaltapyrkimyksilleen;

+ lahkot ovat uhka sosiaaliselle yhteenkuuluvaisuuden tunteelle;

+ lahkot aiheuttavat psykologista riippuvuutta;

+ lahkot ovat "älyllistä hämärää", eli "intellektuaalista obskurantismia"; Ranska hyökkää: Lahko ovat amerikkalaisia

Eurooppa on vainonnut kristittyjä vuodesta 30 lähtien, ensin juutalaisuuden, sitten mitralaisuuden, keisarinpalvonnan ja muiden uskontojen ja vuodesta 325 kirkon nimissä. Vuonna 1492 löytöretkeilijät paikansivat Amerikan mantereen, ja sen jälkeen Euroopan vainotut uskovat ovat muuttaneet Atlantin yli, kun elämä Euroopassa on käynyt muuten mahdottomaksi. Kun vielä Pyhän Saksalais-Roomalaisen keisarikunnan valtiopäivät 1529 päätti tappaa kaikki baptistit ilman inkvisition suorittamaa esitutkintaa, uskovat lähtivät tai tulivat tapetuiksi. Eurooppa tyhjennettiin uskovista, ja eteläisen manner-Euroopan maat jopa reformoitujen kirkkojen jäsenistä. Se, että uskovat ovat säilyneet hengissä Atlantin takana, suututtaa tietysti sekä inkvisiittoreita että sosialisteja.

Uskovien paluu Eurooppaan alkoi baptistien osalta 1830-luvulla ja muiden osalta myöhemmin. Sellaisetkin liikkeet, jotka ovat syntyisin Amerikoista, ovat juuriltaan eurooppalaisia. Esimerkiksi 1900-luvun suurin, nyt noin 200 miljoonaiseksi paisunut helluntailiike on syntynyt metodistiliikkeen piirissä ja se puolestaan on tsekkiläisen herätysliikkeen englantilainen haara. Ranskalaisten, jotka hävittivät reformoidut hugenottinsa yli kaksisataa vuotta kestäneissä vainoissa, voisivat olla kiitollisia, kun joku heidän vainoamansa herätysliikkeen jäsen vielä muistaa heitä Kanadassa tai Amerikan Yhdysvalloissa. Nykyaikaisen hengellisen liikehdinnän toinen piirre on, että kun Eurooppa oli uskonvainoissa puhdistettu uskovista, syntyi hengellinen tyhjiö. Sitä täyttämään ovat nyt tulleet intialaiset ja muut Kaukoidän uskonnot ja okkulttiset liikkeet. Nämä liikkeet ovat olleet suosittuja myös Amerikassa, ja tulevat yhä suositummaksi, mitä enemmän amerikkalainen kristikunta degeneroituu. Nämä liikkeet ovat vaarallisia, mutta niitä ei panna aisoihin lainsäädännön keinoin, koska kyse on henkivalloista. Jos Jumala ei ranskalaisia puolusta, tulevat pahat henget takaisin, ja ottavatpa mukaansa vielä seitsemän muuta, pahempia kuin ne, jotka ennen lakaistiin tuvasta ulos.

Ranska hyökkää: Ylivaltapyrkimys

Toisen maailmansodan loppuvaiheessa amerikkalaiset, yhdessä englantilaisten kanssa tekivät maihinnousun Normandian rannikolla, valloittivat Pariisin ja 21.10.1944 heidän käsiinsä joutui Pyhän Saksalais-Roomalaisen keisarikunnan aikainen pääkaupunki Aachen. Vaikka kyseessä oli apu, jätti se ranskalaisiin ja saksalaisiin fasisteihin suurta katkeruutta, jota Euroopan sosialistisen Unionin johto nyt käyttää hyväkseen kansojen välisen vihan lietsontaan. Kirkko, joka ei ole koskaan antanut Amerikoille anteeksi sitä, että inkvisitiota ei hyväksytty Amerikoissa, on mukana kärkkymässä uutta tilaisuutta amerikkalaisten "lahkolaisten" tuhoamiseksi. Ranskalaisten amerikkalaisviha lienee paitsi pelkoa, myös jotakin samanlaista nöyryyttävää alemmuudentunnetta, jota arabit kokevat kotimaahansa palanneiden juutalaisten edessä. Ovathan arabit asettuneet maahan, joka kuuluu juutalaisille. Ranskalaiset, jotka tappoivat Ranskan reformoidut uskovat, pelkäävät ja joutuvat lopulta tunnustamaan, että Jumala antaa maan pyhilleen. Ranska hyökkää: Lahkot uhkana sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteelle

Kun ranskan vallankumousta tehtiin, tarkoitettiin käsitteellä equalite yhdenmukaisuutta. Sen saavuttamiseksi kaikkien piti puhua vain ranskaa, Ranskalaisilla on voimakas kansallistunto, niin voimakas, että sitä voidaan sanoa rasismiksi. Puheet tasa-arvosta ovatkin vain naamioitua rasismia, pyrkimystä survoa kaikki samaan muottiin. Mutta siinä törmätään Jumalan luomisjärjestykseen. Jumala luo jokaisen ihmisen yksilöksi ja jokaisen koivunlehdenkin erilaiseksi, kuin mikään muu koivunlehti maailmassa. Ranska hyökkää: Lahkot aiheuttavat psykologista riippuvuutta Tanskasen Kari oli asentamassa keskusantennia kahdeksankerroksisen talon katolla, kun ote petti. Liukuessaan kohti räystästä Kari kävi mielessään koko elämänsä "kuin filminauhalla". Mutta filminauha oli siitä erikoinen, että kuolemanvaaran hetkellä mieleen tulivat vain pahat teot. Yhtään hyvää tekoa ei pojan mieleen tullut.

Ihmisen omatunto toimii pyytämättä puolueettoman tarkastuslaitoksen tapaan. Omatunto, vaikka sitä voidaankin väliaikaisesti huumata, on lahjomaton. Ihminen tietää kyllä, mikä on hyvää ja mikä pahaa, mutta omatunto ei tee päätöksiä. Omatunto vain suosittelee sitä, mikä on otollista Jumalalle. Omaatuntoa voidaan myös vahvistaa tutkimalla ennakkoon sitä, mikä on kaunista, oikeaa ja hyvää. Omantunnon päätökset ovat usein ristiriitaisia yhteiskunnan vaatimusten tai omien itsekkäiden pyrkimysten kanssa. Keskitysleirin johtaja ei mielellään ota töihin pyöveliä, jolla on vahva omatunto ja vahvat moraaliset periaatteet. Aika veitikoita nuo ranskalaiset sosialistit, kun ne ovat nyt huomanneet tämän, jota ne nimittävät omantunnon äänen huomioon ottamista psykologiseksi riippuvuudeksi.

Kristitty valitsee elämänsä periaatteet täysin tietoisesti. Meille Rakkaus, Totuus ja Elämä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Täysin tietoisesti myös torjumme ne vallantavoittelijat, jotka yrittävät meitä toimimaan vastoin valitsemiamme elämänohjeita. Nimittäkööt sitä sitten vaikka psykologiseksi riippuvuudeksi, jos se heidän mieltään lämmittää. Ranska hyökkää: Lahkot ovat "intellektuellista obskurantismia", älyllistä hämärää.

Ranskan entisen ulkoministerin ja lahkojen vastaisen taistelujärjestön "MILS" johtaja Alain Vivien käytti uskovista samaa termiä, kuin Venäjän kommunistit, eikä ihme, olivathan he saman herran palvelijoita. Nyt, kun virallinen Ranska on vasta aloittamassa suurisuuntaiset kristittyjen vainot 378 vuotta kestäneen tauon jälkeen (vallankumouksen aikaista lyhyttä poikkeusta lukuunottamatta), onkin mielenkiintoista tarkastella, kuinka viisasta se Venäjän sosialismi oli. Tarkoitan tietysti, että Vivien tarkastelisi, sillä minä olen sitä touhua joutunut näkemään vuodesta 1944 alkaen lähempää, kuin moni muu. Ja kun olet tarkastellut, kysy itseltäsi, mihin he sillä pääsivät. Sitäkö sinäkin haluat? Intellektuelleja totta tosiaan!

Niin hienolta ja intellektuellilta kuin Ranskan entisen ulkoministerin ja hänen venäläisten kollegojensa käyttämä termi "intellektuaalinen obskurantismi" kuulostaakin, se tarkoittaa sama kuin tyhmä. Väite ei ole uusi. Samaa totesivat jo juutalaiset Pietarista ja kumppaneista. Silloin käytettiin kreikkalaista sanaa "idiotes". Tunnen melkein imarretulta, kun nyt minäkin olen päässyt samaan "idioottien" kastiin Apostolin kanssa!

Tyhmäksi nimittäminen ei tietenkään ole herja, ei sinne päinkään. Se on vain keino, jolla luokitellaan uskovat soveltumattomiksi esimerkiksi valtion virkoihin. Kukapa sitä antaisi vastuunalaisia tehtäviä idioottien hoidettavaksi. Venäjällä yliopisto-opetustakaan ei annettu niille, jotka eivät läpäisseet ateistisen maailmankatsomuksen tenttiä. Tyhmäksi nimitteleminen helpottaa myös puolustautumista mahdollisia arvostelijoita vastaan: Kun valtion tietokannassa on merkintä tyhmyydestä, voidaan syytökset syrjinnästä, uskontorasismista ja muusta sorrosta torjua kertomalla, että tyhmiähän ne ovat, poloiset ei ne valtion virkaan kelpaa

Uskovana me hyvin tiedämme, että ilman Jeesusta ei kukaan ihminen pysty tunnustamaan tosiasioita. Jeesus on portti, jonka kautta lähestytään Totuutta. Älyllinen elämä alkaa vasta sen jälkeen, kun Jeesuksen Herruus on tunnustettu.

Lain syntyhistoriaa

Ranskan fasistit tuottivat 1995 seuraavan vuoden alussa julki vuotaneen Guyardin raportin ja siihen kuuluneen mustan listan, jossa oli 173 uskonnolliseksi luokiteltua ryhmää, yhteisöä tai järjestöä. Mustalle listalle joutuneiden joukossa oli baptisteihin, karismaattisiin katolilaisiin, Jehovan todistajiin lukeutuvia yhteisöjä sekä jesuiitat, Scientologian kirkko ja korealaisen Moonin perustama uskontojenvälinen liike. Listalta löytyvät jopa kveekarit, "lahko", jonka jäsenet toisen maailmansodan jälkeen olivat ensimmäisinä, mittavasti ja omilla varoillaan tukemassa Venäjän kommunistien ja Saksan kansallissosialistien järjestämän sodan runtelemaa Eurooppaa.

Guyardin raportti oli pelkästään poliittinen. Akateemisia asiantuntijoita raportin tekijät kieltäytyivät kuuntelemasta, mutta Ranskan salaisen palvelun Renseignements Gereraux (R.G.) keräämistä tiedoista näyttää fasisteille kelvanneen osa. Lisäksi fasistien käytössä oli kaksi omaa kansalaisjärjestöä ADFI ja CCMM.

Mustaan listaan vedoten Ranska määräsi Jehovan todistajille 60 prosentin veron yhteisön jäsenten yhteisölle maksamista kolehdeista ja vastaavista lahjoituksista. Valtion laskelmien mukaan Jehovan todistajat olivat määräyksen perusteella valtiolle velkaa 300 miljoonaa frangia, siis noin 50 miljoonaa euroa. Tarkoituksena lienee ollut tehdä Jehovan todistajista ennakkotapaus, jonka nojalla kaikki muutkin ei-sosialistiset järjestöt voitaisiin helposti lakkauttaa. Kun tieto tuli julki, viranomaiset kieltäytyivät sitä kommentoimasta, ja ilmoittivat käyvänsä neuvotteluja jehovalaisten kanssa asiasta.

Jehovan todistajilla on Ranskassa yli 200.000 jäsentä. Kristillisperäisistä järjestöistä se on kolmanneksi suurin. Sitä suurempia ovat protestantit ja katoliset; näiden lakkauttamiseen musta lista soveltuu myös, sillä useimmat heistä kuuluvat ainakin jonkinlaiseen yhteisöön, joka voidaan lain nojalla lakkauttaa. Muslimit muodostavat oman ryhmänsä. Ranskan fasistit eivät ole kuitenkaan osoittaneet kiinnostusta muslimien järjestöjen lakkauttamiseen. Ranskan fasistit ymmärtävät kyllä, että fanaattiset muslimijärjestöt tekisivät fasistien elämän heti helvetiksi, jos he kävisivät kieltämään muslimiyhteisöjä. Todennäköisempää onkin, että fasistit haluavat ottaa muslimit palvelukseensa kristillisten yhteisöjen hävittämiseksi.

Jehovan todistajille määrätty 60% roistovero kumottiin Ranskan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä kesäkuussa 2000 perusteettomana. Hallinto-oikeuden päätökseen vaikutti varmasti se arvostelu, jota Jehovan todistajiin suunnattu vaino oli maailmalla nostattanut. Mutta Ranskan fasisteilla ei ollut aikeitakaan antaa periksi. Uusia lakeja oli jo tulossa. Ja pienempiä yhteisöjä, kuten Besanconin helluntaiseurakuntaa, voitiin vainota vanhoillakin konsteilla, sillä ketäpä nykymaailmassa kiinnostaa, jos pahuuden enkelit käyvät alle tuhannen henkilön yhteisön kimppuun.

Lokakuussa 1998 asetuksella 98.890 perustettiin Ministeriöidenvälinen Lahkojen vastaisen taistelun Lähetysjärjestö "MILS" korvaamaan toukokuussa 1996 perustettua Ministeriöidenvälistä Valvontavirastoa. Taistelujärjestön johtoon tuli ensin Alain Vivien, henkisen manipulaation nimellä ideologista sotaa käyvän, sosialismia myötäilevän keskuksen CCMM:n presidentti ja entinen ulkoministeri, joka jo 1985 oli kunnostautunut "lahkojen" vastaisen taistelun etulinjassa.

Kun Ranskan hallitus 22.06.2000 ensimmäisen kerran esitti alahuoneelle hyväksyttäväksi lahkojenvastaisen lain, esitettiin myös muistio sen tarkoituksesta. Tämän muistion mukaan lain tarkoitus on halvaannuttaa lahkojentapaiset organisaatiot. Alahuone hyväksyi lain, mutta sen tultua julkiseksi asiantuntijat huomauttivat, että lain sanamuoto on niin epäselvä, että uutta asetta voitaisiin käyttää paitsi uskonnollisia järjestöjä, myös poliittisia puolueita ja ammattiliittoja vastaan. Le Figaro, ranskalainen päivälehti, kirjoitti, että laki tekee karmeliittanunnan elämäntyyli laittomaksi. Lakia kaunisteltiin hieman, ja 30.06.2001 alahuone hyväksyi sen uudestaan ja presidentti allekirjoitti sen 12.06.2001.

Lain avulla Ranska oli saanut takaisin Venäjälle menettämänsä paikan kristinuskon vastaisen taistelun johtavana maana. Ihmisoikeuksien toteutumisessa oli päässyt samaan sarjaan Kiinan, Turkmenistanin, Saudi-Arabian, Sudanin, Nigerian ja Pohjois-Korean kanssa. Johtava asema kristinuskon vastaisen taistelun kärkimaana asetti sille myös sosialistisia velvoitteita: Missio MILS'in lähetyssaarnaajat kiersivät ympäri maailman pääkaupunkeja taivuttelemassa eri maiden hallituksia tekemään kristinuskon vastaisia lakeja Ranskan mallin mukaan. Mutta avoin röyhkeys herätti myös vastareaktioita. Niiden vaikutuksesta MILS'in nimi muutettiin lokakuussa 2002 vähemmän militaristiseksi ja sen johtoon valittiin Jean-Louis Langlais. Langlais tuli uuteen virkaansa huumeiden vastustukseen erikoistuneista joukoista, mikä sosialisteille merkitsee paljon. Jo Punaisen katekismuksen kirjoittaja ja Karl Marxin työnantaja Moses Hess kirjoitti: "Uskonto on oopiumia massoille". Langlais on toistaiseksi selviytynyt erinomaisesti Mission MIVILUDES palveluksessa. Sattumaa tai ei, kirjoitin kesällä 2003 kommentin Yleisradion Päivän Peilin sisällöstä, ja nyt kun tarkastelen Ranskan lahkolaislakeja, en voi olla huomaamatta kuinka tarkkaan Yleisradion propagandakone toistaa Ranskan oppia.

 

Lahkot ja puolueet

Ranskan laki antaa valtion tuomioistuimille mahdollisuuden estää minkä tahansa uskonnollisen yhteisön toiminta, mikäli yhteisön piirissä on tapahtunut teko, joka voidaan laskea rikolliseksi. Tällä yksinkertaisella tempulla on uskovien yhteisöt saatettu eriarvoiseen asemaan muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Katolinen kirkko voidaan nyt Ranskassa kieltää kokonaan, jos joku sen papeista vetää huumetta nuorisoleirillä. Lain saatanallinen luonne paljastuu siinä, että kysymyksen ollessa hiihtoleiri, ei valmentajan urheilijalle antama huume johda hiihtourheilun kieltämiseen sen enempää kuin Suomessakaan. Sama koskee poliittisia puolueita, vaikka poliittinen puolue on periaatteessa sama asia, kuin kristillisperäinenkin "lahko". Meidän Herramme on Jeesus ja niillä kuuluu olevan presidentti korkeimman auktoriteetin nimenä.

 

Käännytyskielto

Käännytyskielto on ongelmallinen asia siinä missä lahkojen vastainen lakikin, sillä taas ideologisesti uskonnollissävyinen yhteisö asetetaan eriarvoiseen asemaan poliittisen yhteisön tai puolueen kanssa. Asiaa pahentaa se, että sosialismi, vaikka se on yhtä lailla uskonnollinen kultti, kuin mustaan listaan nyt kirjatut 170 kulttia, on rajattu mustan listan ulkopuolelle. Kuinka siis on, jos minä teen vaalityötä Jeesuksen ideologian puolesta, ja Lionel Jospin Moses Hessin ideologian puolesta?

Ranskan lainlaatijat uskovat varmasti höynäyttävänsä suuren osan ihmiskuntaa. Niin minäkin arvelen. Muutenhan "lahkojen" vastaista lakia ei olisi koskaan laadittu. Jos kaikki kansalaiset olisivat samanarvoisia lain edessä, laissa saneltaisiin samat määräykset huumausaineista, propagandasta, yhteisöverotuksesta ja vastaavista, oli sitten kysymys uskonnollisesta, poliittisesta, taloudellisesta, urheiluun liittyvästä, kulttuuririennoista tai muusta touhusta. Rehellinen lainlaatija käyttäisi yksiä normeja myös riippumatta siitä, tarjoaisiko propagandapuheenpitäjä poliittista tai uskonnollista utopiaa.

 

Picardin lain Venäläiset esikuvat

Picardin laki sisältää ne periaatteet joita Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitossa käytettiin taistelussa Jumalan valtakuntaa vastaan. Ja kuten tunnettua, totalitäärisessä valtiossa Jumalaa vastaan ei taistella vain lain voimin. Koko yhteiskunnasta tehtiin ideologinen keskitysleiri, jossa ihmiset vahtivat toisiaan. Työpaikkojen todellinen johtaja oli poliittinen upseeri, jonka edessä teknisen ja taloudellisen puolen johtajat saivat ryömiä vatsallaan. Psykologia oli valjastettu sosialismin rattaiden eteen, samoin koulut. Kun Venäjällä alkoi puhua Jumalasta, kansa paineli kauhuissaan karkuun, sillä osallistuminen "poliittisesti epäkorrektiin" keskusteluun olisi voinut johtaa vakaviin vaikeuksiin poliittisen johtajan eli politrukin kanssa.

Venäläisiä pidettiin kristinuskon vastaisessa psykoosissa yli seitsemänkymmentä vuotta. Kun vuonna 1971 tulin kirjakauppaan Moskovan pääkadun varrella ja kysyin Raamattua, meni myyjä shokin tapaiseen tilaan, eikä pystynyt sanomaan sanaakaan. Aikansa minua tuijotettuaan hän haki paikalle toisen virkailijan, joka opettavaisesti alkoi selostaa, että Raamattua ei kirjakaupassa ole, koska kirkko ja valtio on erotettu toisistaan.

 

Picardin lain lähempi tarkastelu

Ranskan alahuoneen eli kansankokouksen 30.05.2001 hyväksymässä lakitekstistä käytetään nimitystä About-Picardin laki ja Picardin laki. Käytettävissäni on kaksi alustavaa tekstiä, joista toinen on luultavasti sama, kuin mitä alahuone ja senaatti saivat käsiinsä silloin kun laista äänestettiin. Tekstin irtonaisten lauseiden sijoitteleminen lakikirjaan niille kuuluville omille paikoilleen vaatii melkoista viitseliäisyyttä, ja pelkään pahoin, että ranskalaiset kansanedustajat ja senaattorit eivät asian hankaluuden takia ole ollenkaan tutustuneet koko lakiehdotukseen siitä äänestäessään. Paljon en minäkään saanut paperista irti, ja tekstiä on varmaan korjattava, kun lain lopullinen versio jostain löytyy.

Ensimmäisessä artiklassa selostetaan, miten sosialismia vastustava yhteisö likvidoidaan siten, että se tapahtuisi laillisen oloisesti. Eli niin kuin Weishaupt, Hess ja Marx sanoivat: Abolition of

Toisessa artiklassa käydään läpi yhteisöjen rikosoikeudellisia vastuita. Vankeusaikojen pituuksia ja sakkojen suuruuksia.

Kolmas artiklassa näkyy jo löytyvän kolmen vuoden vankeusrangaistuksia ja 300.000 frangin sakkoja niille, jotka yrittävät uudelleen aloittaa kielletyn lahkon toiminnan. Toisesta yrityksestä sakon saa viisi vuotta, ja 500.000 frangin sakot.

Artiklassa kriminalisoidaan henkilö, joka ottaa osaa lakkautetun yhteisön toimintaan. Ole siis varovainen. Jos menet Ranskassa puistokokoukseen, ja kyseessä onkin kielletty ihmisryhmä, voit joutua viideksi vuodeksi linnaan ja saada vielä 300.000 frangin - eli kutakuinkin 50.000 euron sakon.

Neljännessä artiklassa kriminalisoidaan millä tahansa keinoin välitettyä sanomaa, joka saattaa olla mitä tahansa, sillä tekstin sanamuoto ei ole lakitekstiä vaan obskuranttia demagogiaa, kuten Alain Vivien tässä varmaankin sanoisi.

Viidennessä artiklassa kriminalisoidaan tietämättömille, heikoille ja helposti haavoittuville suunnatun harkintaan haitallisesti vaikuttavan psykologisen tai fyysisen Näin ammattimaisen kielenkääntäjän ominaisuudessa minun on tässä nostettava kädet pystyyn. Teksti on tuskin käännettävissä, minkä katson johtuvan siitä, että se on tarkoituksella tehty niin epäselväksi, että juristille ja tuomarille turvattaisiin mahdollisuus tehdä mielivaltaisia ratkaisuja kyseiseen tekstiin nojaten. Sakkosummina mainitaan 2,5 miljoonaa frangia ja vankeutta kolme vuotta, paitsi jos kriminalisoidun teon on tehnyt yhteisön johtaja. Siinä tapauksessa sakko on 5.000.000 frangia ja linnareissu 5 vuotta, jonka lisäksi tuomitulta vietäisiin poliittiset oikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeus perheeseen, kiellettäisiin toimimasta valtion palveluksessa, kiellettäisiin ammatinharjoitus ja sosiaalinen toiminta, estettäisiin ehkä asumasta Ranskassa, kiellettäisiin kaikenlaisten shekkien kirjoitus viideksi vuodeksi lukuunottamatta sellaisia, joilla kriminaali "lahkolainen" ottaa rahaa omalta tililtään ja niin edelleen ja niin edelleen.

Kuudennessa artiklassa luodaan edellytykset kahdelle "lahkojen" vastaiselle kansalaisjärjestölle nostaa oikeusjuttuja "lahkolaisia" vastaan, ja saada tuomitun maksettavaksi määrätyt vahingonkorvaukset omaan kukkaroonsa. Se henkilö, jonka asian "puolesta" kyseiset sosialistien pussiin pelaavat kansalaisjärjestöt pelaavat, ei voi estää kyseisiä järjestöjä käymästä oikeutta nimissään, koska kyseiset henkilöt ovat aivopestyjä sillä perusteella, että ovat "lahkolaisia", eikä heitä näin ollen voi pitää syyntakeisina. Kyseessä lienee jonkintyyppinen sosialistinen inkvisitiojärjestelmä.

Seitsemännessä artiklassa lakkautetusta yhteisöstä annetaan taas uusia pykäliä.

Kahdeksannessa artiklassa annetaan määräyksiä, joilla kielletään "lahkolaisten" toiminta koulujen, sairaaloiden, vanhainkotien lähistöllä. Määräyksillä piti estää esimerkiksi rakennusluvan saanti mainittujen paikkojen läheisyydessä.

Yhdeksännessä artiklassa kielletään lahkolaisia esittämästä propagandaa nuorille.

Artiklat kymmenen ja yhdeksän kriminalisoivat "mielen manipuloinnin", erityisesti silloin kun se saattaa kohdistua helposti johdateltavissa olevaan henkilöön. Mielen manipulointia on sanottu hyvin epäselväksi termiksi, sillä esimerkiksi minihame naisen päällä voi aikaansaada alaikäisessä miespuolisessa ranskalaisessa moraalista deviaatiota tavalla, joka pykälän nojalla on erittäin ankarasti rangaistavissa, mikäli tuomari vain haluaa.

 

Mobilisaatio

Ranskalaisen peruskoulun yläasteen neljännen luokan kansalaistaitojen oppikirjan "Education Civique - 4e" tekivät kiittävät Alain Vivieniä ja Hayat El-Mountaciriä kirjansa esipuheessa. Ja mitähän varten valtiollinen puolisotilaallinen kristinuskonvastaisen taistelujärjestön MILS johtaja ja samanhenkisen kansalaisjärjestön ADFI (Muista illuminatien periaate: taustavoimat johtavat kaduilla liikkuvia agitaattoreita!) johtaja sitten saavatkaan kiitosta? Se selviää kyllä kirjan sivuilta, ainakin, jos asiaa katsotaan vastaavasta kansankiihotuksesta ennen saavutettujen tulosten valossa. Ja niistä tässä vain sen verran, että eräskin venäläinen nuori nainen sitten jälkeenpäin kertoi, että heidät oli niin opetettu koulussa vihaamaan baptistien lapsia, että sylki tuli heti suuhun, kun baptistien lapset tulivat sylkyetäisyydelle. Mutta katsotaan nyt, miten ranskalaiset saavat syljen irtoamaan. Pariisissa 1998 painetussa oppikirjassa lapsia valistetaan mm. seuraavasti:

Lahkojen vaarat

Lahkojen suorittamat rikokset ja törkeät rikokset ovat usein otsikoissa: itsemurhia, tappoja, kidnappauksia ja perheiden hajoamisia. Kuitenkin lahkot jatkavat jäsentenhankintaa jokaisessa ympäristössä ja kaikenikäisten ihmisten keskuudessa

Ranskalaisen yhteiskunnan nostattaminen sosialistien sotaan kristikuntaa vastaan on aloitettu kouluista ja virkamieskunnasta. Mobilisaatio

Kiertokirje

 

Ranskan opin leviäminen

Yhdistyneitten Kansakuntien jäsenvaltioiden hyväksymän Ihmisoikeuden julistuksen pykälässä 29 ihmisoikeudet rajataan koskemaan vain YK:n päämäärien kanssa yhteneväisiä asioita, joten koko julistuksella ei ole mitään itseisarvoa omantunnon asioissa tai painovapautta, kokoontumisvapautta, uskonnonvapautta, julkaisuvapauksia ja muita vastaavia perusarvoja koskevassa keskustelussa. Jeesuksen sanat .. Antakaa Jumalalle, mitä ja keisarille ovat edelleenkin ainut kestävä perusta omantunnonvapaudelle ja ihmisarvolle.

Jo ennen About-Picardin lain voimaantuloa Ranskan viranomaiset olivat ottaneet käyttöön mustan listan uskonnollisluonteisista yhteisöistä Belgia, Itävalta

Belgiassa baptistit, mormonit, adventistit, Opus Dei, Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (NNKY) jne

 

Yhteistyö YK:n kanssa

Yhdysvalloissa Ranskan lahkolaislait eivät ole saaneet kannatusta. Valtio, puolueet, akateeminen maailma, lukuisat ihmisoikeusjärjestöt ja "lahkolaisten" omat järjestöt ovat tutkineet kukin tahollaan Ranskan hankkeita, ja ilmaisseet niistä kantansa, joka pääsääntöisesti on ollut hyvin kielteinen ja parhaassakin tapauksessa kummasteleva. Ainoastaan illuminatien kannanottoja myötäilevä media on ollut ymmärtävinään ranskalaisten toimet "lahkoja" vastaan.

Ranska vastasi Yhdysvaltojen arvosteluun kovalla kädellä. Ranskan johdolla Amerikan Yhdysvallat ajettiin pois YK:n ihmisoikeuskomissiosta toukokuussa 2002, ja tilalle länsimaiden kolmen valtion mandaatilta tuli Itävalta, jolla myös on oma musta lahkolaislistansa. Uutena jäsenenä komissioon tuli jopa Sudan, jonka muslimihallituksen joukot ovat kymmeniä vuosia systemaattisesti hävittäneet maan valtaosin kristittyjen asuttamaa eteläosaa. Niille, jotka ihmettelivät, miksi näin kävi, kyyniset roistot totesivat USA:n "äänestäneen väärin" monissa tärkeissä kysymyksissä.

Alain Vivien alaisineen ja seuraajineen kiertävät maailmaa kiihottamassa valtioiden päämiehiä kristinuskon vastaiseen taisteluun. Ja työn jälki näkyy. Putinin Venäjän kristinuskonvastaisessa kampanjoinnissa käytetään samoja termejä ja toistellaan kuin apinat ikään niitä samoja väitteitä, joista ranskalaiset ovat tulleet tunnetuksi. Venäjän mustat lahkolaislistat tulivat julkisuuteen noin vuosi sitten, kts. Uskovien vainoja Putinin Venäjällä

 

Kirkot ovat vuorossa seuraavina

Sosialistit yrittivät pettää kansainvälistä yleisöä väittämällä, että 12.06.2001 presidentin allekirjoittama Picardin laki oli suunnattu vain vaarallisia kultteja vastaan. Mutta jo 22.05.2001 olivat Ranskan katolisten piispojen neuvoston presidentti, kardinaali Billé ja Ranskan Protestanttisen federaation presidentti, pastori Jean Arnold de Clermont lähettäneet kirjeen, jossa he esittivät varauksia lain epämääräisten sanontojen suhteen. Paavi Johannes Paavali II oli jo kesäkuussa 2000 pitänyt Ranskan tuoreelle lähettiläälle esitelmän siitä, mitä tapahtuu, kun ihmisiltä riistetään perusoikeudet. Euroopan Neuvosto oli hidas, se tuomitsi lain ihmisen perusoikeuksien vastaiseksi vasta 18.11.2002 päivätyssä resoluutiossaan nro 1309 (2002).

Ranskan laki on tyypillistä sosialistista terroria. Ranskalaiset lainlaatijat taistelevat muka ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolesta, mutta tosiasiallisesti lain tarkoitus on antaa aseet ja näkösuoja lain varjolla harjoitetulle terrorismille.

Protestantit ovat Ranskan toiseksi suurin kristillisperäinen ryhmittymä. Protestanteille on jo ehdotettu, että he suorittaisivat omissa suurimman kristillisperäisen ryhmittymän suorittamaan puhdistuksia omien riviensä joukossa. Siis sitä, että uskovat alkaisivat itse vainoamaan veljiään, niin että Saatana saisi nauraa päälle. Mutta juuri näin tulee käymään, sillä me olemme heikkoja, eivätkä kaikki osaa hakeutua Jumalan voiman lähteille. Ennustettu on: "Silloin veli antaa veljensä alttiiksi "

©: Osmo Pöysti

Tämä on tekstin työversio; täydennys jatkuu sitä mukaa, kuin Luoja suo. Jos käytettävissäsi on tarkempia tietoja, anna vinkkiä

2004-03-18

Takaisin Osmon kotisivulle