Lasten kasvatus kuuluu vanhemmille. Luonnollisessa yhteisössä mummot ja vaarit avustavat, samoin erilaiset opettajat aina tarpeen mukaan. Koulussa opiskellaan erityisaineita, mutta kasvatuksen osalta koulu on vanhemmille ongelma. Ongelma syntyy siitä, että koulu on kanava, jonka kautta monenlaiset virukset tunkeutuvat koululaisen elämään. Pahimmillaan koulu on silloin, kun asiaankuulumaton kolmas taho, poliittinen alamaailma ohjelmineen, pyrkii säätelemään lasten kasvatusta.

Osmo Pöysti: KOTI JA KOULU

Kuru, Finland 2003-2004

Copyright ©: Osmo Pöysti

Päivitetty 2004-07-24

Takaisin Osmon kotisivulle

 

Koti on hallintojärjestelmä

Kovin monet ovat kuulleet viidennen käskyn sanat "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa", ymmärtämättä, että luonnollinen perhe on se luonnollinen hallintojärjestelmä, jota vastaan valtio Nimrodin ajoista asti on kapinoinut. Kysymys on siitä, kuka omistaa ihmisen.

Nimrod oli maailman ensimmäisen imperiumin perustaja. Ihmisiä hän tarvitsi sotilaiksi, eikä se sopinut patriarkaalisten perheyhteisöjen maailmankuvaan ollenkaan. Maailmankuvaa muutettiin ja niin Kaksoisvirran maasta tuli Auringonjumalan maa, Sinear. Vanhakantaiset, patriarkaalisen hallintojärjestelmän edustajat joutuivat lähtemään maasta ja he saivat pilkkanimen "ivri", toiselle puolelle (jokea tms.) mennyt.

Jumala ei ole koskaan luopunut patriarkaalisesta järjestelmästä. Myös Nimrodin seuraajia hän kutsuu takaisin Valtakuntaansa ja sen hallintojärjestelmän alaisuuteen. Hänen kansansa ovat uloskutsuttuja (kr. "ekklesia"), niitä, jotka ovat ylittäneet rajan ja pelastuneet Nimrodin järjestelmää kohtaavasta tuhosta.

 

Elämän periaatteet

Elämän periaatteet ovat Rakkaus ja Totuus. Ilman Rakkautta ja Totuutta elämää ei yksinkertaisesti ole olemassakaan.

Ihmisen ongelma on, että hän harvoin ja vajavaisesti tajuaa sen, mitä ovat rakkaus tai totuus. Kun tyttö sanoo rakastavansa koiraa, mutta pitää koiraa narussa tai kerrostaloasunnon vankina, pettää hän vain itseänsä, mutta ei koiraa. Kyse on vain tytön itsekkyydestä eikä suinkaan rakkaudesta koiraa kohtaan.

Elämän periaatteet ovat Jumalan ominaisuuksia. Vain Rakkaus ja Totuus ovat elämää ylläpitäviä voimia. Kasvatuksen tarkoitus on opettaa meitä omaksumaan nämä ominaisuudet ja hylkäämään niitä vastaan nostetut harhakuvat siitä, että Elämä ilman Rakkautta ja Totuutta olisi mahdollista.

 

Viettien hallinta on elämäntaitoa

Kun lapsi syntyy, hänen myötäsyntyiset vietit ohjaavat hänen käyttäytymistään. Nämä vietit ovat hyödyllisiä, eikä niitä vielä toistaiseksi ole pyritty muuntelemaan. Mutta jo aivan pieninä vanhemmat joutuvat valvomaan lapsen viettivetoista toimintaa, sillä vietin ohjauksessa lapsi voi pistää suuhunsa paitsi leipää, myös pieniä kiviä tai vaikkapa ongenkoukun. Kontrolloimaton vietti voi johtaa harhaan vanhankin: Peruna ja pihvi päivässä on ehkä hyvä, mutta viisitoista perunaa ja kolme pihviä tappaa, ainakin päivittäin nautittuna. Vietti ei siis ole luotettava elämänohje.

Vanhempien elämäntaidon siirtäminen lapsille tapahtuu perheessä. Se, että vanhemmat ovat selvinneet elämän taistelussa vanhemmiksi on jo paljon, mutta heidänkin opiskelunsa vielä jatkuu. Tasapainoisessa perheessä isovanhempien elämänkokemus on suurimmillaan, ja juuri heidän elämäntilanteensa tukee heidän tehtäviään kasvattajina. Vielä tässäkin vaiheessa ihmisen myötäsyntyiset vietit tukevat kasvatustyötä: Terveet vanhemmat rakastavat lapsiaan olivatpa nämä millaisia tahansa.

 

Nouthesia

Jokaisen yksilön kasvatus alkaa nollasta. Vaikka vanhemmat voisivatkin siirtää lapsilleen rahaa ja muuta omaisuutta "pesämunaksi", on kasvatus aloitettava aivan alusta. Parhaatkaan vanhemmat eivät voi siirtää elämänkokemustaan suoraan lapsille. Vanhemmat voivat neuvoa ja tehdä joitakin lasten elämää koskevia päätöksiä, mutta lopulta jokaisen yksilön on itse opittava valitsemaan hyvän ja pahan välillä ja tekemään omat päätöksensä.

Ihminen ei ole koskaan virheetön, mutta epäonnistunutkin yksilö voi opettaa toista karttamaan niitä virheitä, joita itse on tehnyt. Tärkeintä on asenne, halu torjua virheet ja oppia sitä, mikä hyvä on.

Kristillisen yhteisön kasvattavaa toimintaa sanotaan nouthesiaksi. Se perustuu ajatukseen, että ihmisen tulee tehdä toiselle sitä, mitä itse odottaa toisilta. Periaate on sama kuin Mooseksen laissa esitetyt vaatimukset "silmä silmästä, hammas hampaasta", mutta evankeliseksi elämänohjeeksi muunnettuna. Ohje tuntuu subjektiiviselta, sillä sen mukaan toimiva ihminen saa itse määrätä tekemisensä laadun, mutta tämä Jeesuksen antama ohje toimii käytännössä erittäin hyvin, eikä se aiheuta orjuutta.

Uskonpuhdistusliikkeiden johtomiehet pukivat nouthesiansa tavallisesti saarnoihin, mikä on myöhemmin johtanut koko asian aliarvioimiseen, sillä saarnojen taso oli harvoin korkea. Vapaan kristikunnan keskuudessa nouthesia kuuluu jokaiselle yhteisön jäsenelle. Esimerkkinä nouthesiasta kerrottakoon tässä siitä, miten Ovaskan täti opetti äitiäni Luhangan Sydänmaan Kylmälässä noin vuonna 1955.

 

Ovaskan tätin nouthesiaa:

Kuumana kesäpäivänä isä oli ostanut jauhelihaa Luhangan Osuuskaupan Sydänmaan myymälästä, joka oli vajaan puolen kilometrin päässä kotoamme. Kun äiti sai ostokset, hän kimpaantui isälle, ja huusi: "Vai että oikein jauhelihaa tällaisella helteellä! Kysyitkö, milloin sitä on sinne tuotu? Se varmaan kävelee jo! Eihän niillä ole siellä edes jääkaappia!" Silloin yläkerran rappusille ilmestyi Ovaskan mummo, ja sanoi: "Kuuleha sie Kirsti! Enneku sie käyt huutamaa, nii kato sie ensi, onks se liha pillaantunutta vai ei. Jos nyt onkii hyvvää se liha, nii turhaaha sie sillo huuvat"

 

Uusi Ihminen ja sen jäljitelmät

Hammurabi, Mooses ja Platon ovat jättäneet nimensä maailmanhistoriaan siksi, että he pyrkivät säätelemään ihmisten välisiä pelisääntöjä nimeään kantavien lakien avulla. Hammurabin konstina olivat kohtuuttomat rangaistukset, Mooseksella oikeudenmukaisuus ja Platonilla pelisääntöjen jatkuva muuntelu eli "kehitys". Mikään mainituista ohjelmista ei ole osoittautunut toimivaksi, sillä ihminen ei pysty tekemään sitä, mikä hyvä on ilman Pyhän Jumalan Hengen henkilökohtaista opastusta ja voimaa. Edes Jeesus ei perustanut ohjelmaansa omaan opetukseensa, vaan lupasi seuraajilleen Pyhän Hengen.

Pyhä Henki uudistaa ihmisen. Ihminen syntyy uudesti ylhäältä, hänestä tulee Uusi Ihminen, jonka jälkeen kasvatustoimi siirtyy Pyhän Hengen johtoon. Ihminen säilyttää itsenäisyytensä, mutta saa aina halutessaan oikeat neuvot ja ohjeet jokaisessa asiassa suoraan Jumalalta. Uusi Jumalan ihminen kasvaa Kristuksen tuntemisessa, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettynä ja jonka rinnalla hän lopulta saa takaisin paikkansa Jumalan suunnitelmassa.

Jumalan Uusi Ihminen syntyy Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Mutta koska Pyhän Hengen saamisen edellytyksenä on Jeesuksen Herruuden tunnustaminen ja siitä seuraavat velvoitteet, ovat monet jääneet sen ulkopuolelle. Kirkko ja myös monet poliittiset puolueet ja filosofiat ovat ottaneetkin tehtäväkseen "uuden ihmisen" luomisen omilla konsteillaan. Konsteina on käytetty kasvatusta, koulutusta, pakkovaltaa, terroria, porkkanaa ja uusissa ohjelmissa on ajateltu jopa huumausaineiden käyttöä.

Uutta Ihmistä koskevan kahden erilaisen näkemyksen taistelu repi saksalaista yhteiskuntaa vuosisatojen ajan. Lopulta valtaan tulivat edistyksellisen filosofian kasvattamat uudet ihmiset, samalla kun Jeesuksen seuraajat jäivät Hegelin ja Nietzchen filosofioiden jalkoihin. Vasta tulokset osoittivat, mikä ero oli Pyhän Hengen uudistaman ihmisen ja filosofien kouluttamien "uusien ihmisien" välillä. Vuonna 1939 Saksan teknilliset saavutukset olivat maailman korkeinta luokkaa, taiteet maailman huippua, tieteet kukoistivat ja taloudellinen hyvinvointi näkyi kaikkialla. Urheilussa oltiin maailman johtava maa. Kaikki muu oli parasta, paitsi henki, joka oli isästä Perkeleestä, ja se ratkaisi asian. Filosofien kasvattama uusi ihminen oli täys perkele.

 

Nykyaikaisen koululaitoksen juuret

Valtiollisen koululaitoksen pani alkuun Martin Luther kirjoittamalla kirjasen "Kaikkien Saksan kaupunkien vallasherroille siitä, että heidän pitää perustaa ja ylläpitää kristillisiä kouluja". Lutherin arvovallalla lanseerattu ja Melanchtonin ohjeisiin perustuvia kouluja alettiin perustaa heti kaikkialle, missä kirkon luterilainen muodonmuutos sai jalansijaa. Mutta luterilaisesta koululaitoksesta puhutaan, jätetään tavallisesti kertomatta, että valtaan päästäkseen luterilaiset - yhteistyössä katolisen kirkon kanssa - joutuivat hävittämään nykyisin anabaptisteiksi nimitetyt kristityt Euroopasta. Luterilaisen ja katolisen kasvatuksen tunnusmerkit olivat perkeleellisiä heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Saksalaisten koulujen toinen varjopuoli oli niiden tarpeettoman ankara kuri. Mutta parempaa oli tulossa. Prahan yliopiston rehtorin Jan Hussin (n.1371-1415) ajoista alkaen tsekkiläinen herätysliike oli ylläpitänyt omia koulujaan, jotka toivat kansansivistyksen joka kylään. Henkilökohtaiseen uskoon perustuva ei-kirkollinen herätysliike oli kansainvälinen ja samalla kansallinen, sen piirissä syntyivät mm unkarin kirjakieli, valkovenäjän kirjakieli (venäjän esiaste), valakian (nykyisen Romanian) kirjakieli jne. Tsekkiläisen "hussilaiseksi" sanotun herätysliikkeen jäsen, ja myöhemmin tsekkiläisen "kerettiläisen" pakolaisseurakunnan piispa Jan Amos Komenski (1592-1670), laati sen koululaitoksen pelisäännöt, josta sen käyttäjät nyt ylpeilevät.

Komenski suunnitteli ensimmäisenä kuusiluokkaisen peruskoulun, laati sille aineyhdistelmät ja kokeili sen toimivuutta Unkarissa ja toi sen Englantiin ja Hollantiin. Ruotsissakin Komenski kävi kaksi kertaa koululaitosta järjestämässä; Komenskin ansiosta Ruotsin koululaitos oli aikoinaan maailman paras, millä seikalla oli vaikutuksensa myös Suomeen. Komenskin koulu-uudistus oli niin merkittävä, että hänen neuvojansa kuunnelleet maat ovat tämän päivän johtavia kansakuntia, mitä elintasoon ja kansankulttuuriin tulee.

Kolmikymmenvuotisen sodan takia Komenskin ajatukset jäivät osittain toteutumatta, sillä varsinkin saksalaisille oli vaikea omaksua "kerettiläisen" Komenskin vaatimukset siitä, että koulunkäynnin tulee olla mielenkiintoista, helppoa ja mielekästä. Komenski löydettiin myöhemmin uudestaan, ja nykyisin lähes kaikki maailman koulut noudattavat Komenskin ohjelmaa. Myös Unesco on julkaissut Komenskin tuotantoa hänen latinalaisella nimellään "Comenius".

 

 

Oppivelvollisuus

Suomi vapautui katolisen kirkon kuolemansyleilystä 1500-luvulla. Kustaa Vaasan luterilainen vallankumous oli alkuna suomalaisen koulun historialle. Sekä ruotsalaiset, että suomalaiset saivat kirjakielen. Kolmikymmenvuotisen sodan vielä riehuessa Oxenstjiernat kutsuivat tsekkiläisen pakolaisseurakunnan piispan, nykyaikaisen koululaitoksen isän Komenskin itsensä maahan järjestämään koululaitosta. Yliopistoja perustettiin Tarttoon 1632 ja Turkuun 1640.

Luterilainen kirkko teki Suomessa lukutaidon kynnyskysymykseksi. Ilman lukutaitoa nuori mies ei voinut saada esimerkiksi kirkollista vihkimystä, ja koska kirkkoon kuuluminen oli pakollista, tuli lukutaidosta avioliiton ehto, sillä avoliittoja tai vastaavia ei maassa tunnettu. Naimisen halu oli se porkkana, jolla suomalaiset opetettiin lukemaan.

Kirkon harjoittama koulutus oli käytännössä pakollista, vaikka varsinaista koulupakkoa ei vielä ollut. Kun koulutoimi noin sata vuotta sitten siirtyi kirkolta valtiolle, ei muutoksen merkitystä vielä ymmärretty, sillä kirkon ja valtion päämäärät olivat yhteiset. Suomessa samanaikaisesti vaikuttaneiden herätysliikkeiden ansiosta nämä päämäärät olivat myös lähellä todellisen kristinuskon asettamia ihanteita.

Täysin vapaita vihamielisistä pyrkimyksistä koulu ei ole koskaan ollut. Kirkolla oli omat käsityksensä kristinopista, mikä esti kristinuskon periaatteiden terveen opetuksen. Valtio Ruotsin vallan aikana pakotti hallintokoneiston toimimaan ruotsin kielellä. Vuoden 1809 jälkeen ruotsalaisvaikutus väheni, mutta vuosisadan lopulla alkoi venäläinen painostus. Viimeisen tsaarin aikana lukioissa venäjän kieltä luettiin jo 7 tuntia viikossa. Venäjän valtion tarkoituksena oli maan ryssittäminen, ja koulusta tehtiin sen välikappale.

Tsaarin ryssityspolitiikka koitui Venäjän kohtaloksi. Kun tsaarin kannattajat pyysivät suomalaisia auttamaan taistelussa kommunisteja vastaan, suomalaiset kieltäytyivät. Tsaarin Venäjä katsoi paremmaksi luisua sosialistien käsiin, kuin tunnustaa Suomen täysi itsenäisyys, mikä oli asetettu avunannon ehdoksi. Ratkaisu johti rasismin voittoon Venäjällä. Pienien kansojen tuhoaminen jatkui sosialistien johdolla entistä raaempana, mutta Suomelle Venäjän sortuminen sosialistien tappavaan syleilyyn oli helpotus.

Suomen itsenäistyttyä 1917 Suomen koululaitos pystyi toimimaan vapaasti. Eduskunta sääti oppivelvollisuuslain, joka velvoitti tietyn ikäisiä kansalaisia hankkimaan tietyn vähimmäisoppimäärän. Koulupakkoa lakiin ei sisällytetty. Oppilaalle jätettiin mahdollisuus hankkia vaadittu tietomäärä parhaaksi katsomallaan tavalla. Arveluttavaa kuitenkin oli, että valtio pääsi oppivelvollisuuslain kautta ohjailemaan aineyhdistelmiä. Oppilas ei saanut enää vapaasti valita sitä, mitä hän halusi, sillä vaaditun tiedon hankkiminen vei häneltä ajan ja lapsuuden.

Toisen maailmansodan jälkeen koulut alkoivat politisoitua. Faktatiedot jäivät vähemmälle, koska kaikki faktatieto ei ollut poliittiselle alamaailmalle miellyttävää kuultavaa. Alkoi manipuloinnin ja valheen valtakausi, joka yhä jatkuu.

 

Poltetun maan taktiikka

Aleksanteri "Suuri" tuli kuuluisaksi, kun poltti Persian huomattavimman kirjaston. Hänen jälkeensä myös monet muut ovat polttaneet kirjoja, jopa enemmän, kuin Aleksanteri "suuri" kirjanpolttaja. Katolinen kirkko poltatutti raamattuja tuhannen vuoden ajan ja Ranskan suuri vallankumous kolmen ja puolen vuoden ajan (1793 lokakuun 10:stä aina 1797 kesäkuulle asti). Seuraukset olivat niin hirvittävät, että vasta 1917 löytyi taas niin hulluja, että ryhtyivät polttamaan raamattuja

Fasistinen koulumaailma ei enää pelkää kirjoja. Koulua varten on kehitetty moniaita tekniikoita, joiden avulla opiskelu estetään. Ennen kirjoja pelättiin, koska kirjat sisälsivät tietoa, mutta niistä päivistä on jo kauan. Kirjoja osataan nykyisin käyttää tiedon vääristelyyn, valheen levitykseen ja koululaisten tekemiseksi tyhmiksi. Pappismaailmasta tunnettu lause tiivistää asian näin: "Lähettäkää meille (teologiseen tiedekuntaan) terävä-älyisiä uskovia poikia, niin me teemme niistä tyhmiä pappeja".

 

Koulukiusaaminen

Iltasanomat otsikoi 2003-03-27: Lapsi pinnasi koulusta, vanhemmat syytteeseen". Poliittisen alamaailman linjoilla oleva lehti uskalsi väittää, että lapsi pinnasi. Mutta olikohan asia niin? Jospa asia olikin niin, että lapsi oli saanut koulusta niin kielteiset kokemukset, ettei uskaltanut mennä kouluun? Minun poikani oli uhattu tappaa koulussa, ja siitä syystä hän oli menevinänsä aamulla kouluun ja oli iltapäivällä tulevinansa koulusta. Asuimme silloin Raumalla. Eräänä päivänä poikani oli kouluajalla käynyt Porissa tuttaviemme luona. Asia paljastui, ja aloin selvitellä asiaa. Juttelin myös niiden kahden gangsterinalun kanssa, jotka olivat uhanneet tappaa poikani. Syyksi he ilmoittivat sen, että poikani tuli kouluun suorissa housuissa, vaikka he kaikilla koululaisilla pitää olla farkut. Iltasanomat olisivat ehkä pitäneet poikaani pinnarina ja minä olisin ehkä voinut saada Suomen valtiolta syytteen, mutta vain siitä syystä, että Iltasanomat ja heidän lakinsa ovat perverssejä.

Koulukiusaaminen Raumalla ei jäänyt seuraamuksia vaille. Terrorismi hallitsi koululaitoksen orjia kahdelta eri taholta. Aikuiset terroristit katselivat päältä, kun lapsiterroristit kiusasivat lapsia. Kunnes sitten eräänä päivänä eräs kiusattu poika vei pyssyn kouluun ja ampui yhden tai kaksi toveria. Pojan oli pakko puolustautua todellista uhkaa vastaa. Minkäänlaisesta hätävarjelun liioittelusta ei ollut kysymys. Saatanalliseksi asian teki vain se, että koulu - poliitikot, opettajat ja äänestäjät - olivat kaikki terrorismin puolella. Yhtään koululaitoksen johtajaa ei pantu vankilaan eikä poliisi jaagannut heitä helikopterilla kovat piipussa.

Kertomastani tapauksesta on nyt noin kolmekymmentä vuotta. Poliitikot ovat tulleet sen verran viisaammiksi, että he - välttyäkseen oikeusjutuilta - ovat panneet kunnanisät vastuuseen koulukiusaamisesta. Mutta tuskin kiusattujen lapsien kannattaa oikeusjuttuja nostaa, koska "oikeus"laitos näyttää keskittyvän vain roistojen oikeusturvan hoitoon ja suorittamaan alamaailman poliitikoille palveluksia silloin, kun niitten asia ei muuten etene.

 

Minne jäljet johtavat?

Vielä viisikymmentä vuotta sitten koululaitos oli kotia palveleva. Tulokset olivat hyviä. Kun Toisen maailmansodan koettelemukset tulivat, yhteiskunta kesti. Toveria ei jätetty. Ainuttakaan oman maan juutalaista ei luovutettu Saksaan. Sotavankeja kohdeltiin niin hyvin, että sen takia olen Neuvostoliitossa vielä vuosikymmeniä myöhemmin saanut monta kiitosta. Eräskin nainen kertoi, että hänen miehellään oli sotavankina Suomessa paremmat olot kuin kotimaassa vapaana. Mutta sodan jälkeen koululaitoksesta on tullut vihollisen työkalu kaiken kauniin ja hyvän hävittämiseksi.

Viisisataa vuotta sitten vanhemmat tiesivät, kenen ehdoilla koulussa pelataan. Tsekkiläiset vanhemmat antoivat lapsensa Böömin veljien kouluihin, koska he luottivat niihin ja tiesivät, mitä veljet opettivat. Myös Lutherin ja Melanchtonin oppien mukaan suunnitelluissa kouluissa vanhemmat tiesivät, kuka koulun oli suunnitellut. Mutta miten on nyt? Oletko edes tutustunut lastesi koulukirjoihin?

Lapset on pitänyt aina kasvattaa, ja aina kasvatus on tehty kodeissa. Myös Jeesus sai kasvatuksensa kotona. Koulu on kasvatuksen alalla uusi tulokas. Tullakseen hyväksytyksi valtiollisten koulujen on ollut pakko esiintyä ikään kuin kotia avustavana laitoksena, vaikka pakkokoulun tarkoitus on alusta asti ollut totalitäärisen yhteiskunnan luominen.

Pakkokoulu sisältyy jo Illuminatien salaseurassa Strassbourgissa 1786 esitettyyn ohjelmaan. Eikä pakkokoulu sinänsä ole tässä karmeassa ohjelmassa pahinta, vaan se, mihin koko ohjelmalla pyritään, vaikka sitä ei vielä silloin uskallettu ääneen sanoa. Silloin salaseuran jäsenille julkituodut asiat ovat:

1. Kuningasvallan ja kaiken laillisen hallituksen lakkauttaminen;

2. Yksityisen omistusoikeuden lakkauttaminen;

3. Perimysoikeuden lakkauttaminen;

4. Isänmaallisuuden lakkauttaminen;

5. Perheen lakkauttaminen avioliiton ja moraalin lakkauttamisen kautta sekä kasvattamalla ja kouluttamalla lapset laitosmaisesti;

6. Kaiken uskonnon lakkauttaminen

 

Tieteellinen humanismi?

Galilean kalastajilla on aivan eri käsitykset sivistyksestä kuin valtioilla. Jeesus opetti rakastamaan lähimmäistään, mutta humanistit opettavat tieteellistä maailmankatsomusta. Tieteelliseksi humanismiksi kutsutussa maailmankatsomuksessa ohjeellisena tarjotaan oppia vahvemman etuoikeudesta, jonka perusteella eräs maailman suurimmista humanisteista, Charles Darwin pystyi esittämään täysin saatanallisia tulevaisuuden visioita ja perustelemaan ne vahvemman oikeudella. Kas näin:

luonnollinen valinta on tehnyt enemmän sivilisaation edistyksen puolesta, kuin mitä haluaisit myöntää. Muista, millaisessa vaarassa Euroopan kansakunnat olivat vasta muutama vuosisata sitten musertua turkkilaisten alle ja kuinka naurettava sellainen ajatus on nykyään. Sivistyneemmät kaukasialaiset rodut ovat lyöneet turkkilaiset perinpohjin taistelussa olemassaolosta. Kun katsomme eteenpäin maailman lähitulevaisuuteen, miten lukematon onkaan se alempien rotujen määrä, jotka korkeammin sivistyneet rodut ovat hävittäneet kaikkialta maailmasta.

Charles Darwin, kirjasta "Lajien synty luonnollisen valinnan kautta; eli suosittujen rotujen säilyminen elämän taistelussa" vuodelta 1859.

Darwinin kirjalla on ollut raivoisa menestys. Kun eräs georgialainen pappiskoulun oppilas sai sen käsiinsä, hänestä tuli heti rasisti. Miehet ymmärsivät hyvin toisiaan, sillä myös Darwin oli ollut ennen rasistiksi ryhtymistään pappiskoulun oppilas.

 

Rasismin muunnokset

Koulupakko on yksi totalitäärisen valtion tuote. Valtio pyrkii tuhoamaan perheen ja omimaan lapset "kasvattaakseen" heitä valtion määräämällä tavalla. Kuvaavaa asialle on fasistien iskulause "kirkko on erotettu valtiosta", joka sisältää vain kaksi fasistisen järjestelmän muunnosta, ilman että patriarkaalista hallintojärjestelmää olisi edes mainittu.

Kun Kodin, Uskonnon ja Isänmaan puolustajat olivat toisessa maailmassa jääneet tappiolle illuminaatien johtamaa maailmaa vastaan, alkoi koulu muuttua. Illuminatit miehittivät radion, ja ryhtyivät käymään kampanjaa tervettä elämänmuotoa vastaan. Aborttikampanjalla murrettiin lääkärikunnan selkäranka niin tarkkaan, että vain ani harva, tietääkseni vain kaksi lääkäriä, kieltäytyi alentumasta sikiönlähdettäjäksi. Ja kampanjat jatkuvat. Ja jos Suomen eduskunnan illuminatit eivät saa kansaa muuten hyväksymään terveelle elämänmuodolle vieraita lakeja, ne solmivat kansainvälisen sopimuksen. Sitten illuminatit huutavat: "On otettava todesta kansainvälisen yhteisön vaatimukset!"

Perheen kimppuun hyökkäävien yhteisöjen tunteminen ja niiden väitettyjen oikeuksien torjuminen on sitä tärkeämpää, mitä aggressiivisemmiksi paholaisen kätyrit käyvät. Uskonnollinen lukutaidottomuus on paitsi pimeyttä, myös vaarallista. Sinusta ollaan tekemässä roistoa.

 

YK:n uskonto

UNESCO:n ensimmäinen pääsihteeri Julian Huxley, utopioistaan kuuluisan Aldous Huxleyn veli, todisteli, ettei kristinuskon kelpaa ohjenuoraksi maailmalle. Ei varmaan kelpaakaan, sillä kristinusko lupaa voiton maailman pahuudesta vain Jeesuksen seurassa. Yleistä hyvinvointia kaikille juopoille, huorille, varkaille ja murhamiehille Jeesus ei lupaa. Jumalalla on ehtonsa. Hänellä tosin on oma paratiisiksi nimitetty hyvinvointiyhteiskuntansa taivaissa, mutta sinne ei mikään epäpyhä tai saastainen pääse. Ja mikä paratiisi se sellainen olisikaan, jos kulman takana vaanisi AIDSia sairastava raiskaaja?

Kirjassaan UNESCO, sen tarkoitus ja filosofia (UNESCO Its purpose and Its Philosophy, Washington DC; Public Affairs Press, 1947) Julian Huxley sitten selittää, minkälaisia paratiisia YK rakentaa. UNESCO:n nimissä Huxley väittää:

Totuus ei ole koskaan täydellinen

Yksilöillä ei ole mitään merkitystä, paitsi suhteessa yhteisöön

Vain 10-20 prosenttia ihmisistä pystyy hyötymään yliopisto-opetuksesta

Valintaa on monenlaista

Propagandaa on käytettävä, niin kuin Lenin selvästi näki, "miljoonien vastustuksen voittamiseksi"

UNESCO:n tehtävä Yhden maailmankulttuurin esiintulo omine filosofioineen

Julian Huxleyn kuten niin monen muun humanistin tarjoamassa utopiassa kaikki on hyvin silloinkin, kun Jeesuksen ohjeita ei noudateta. Huxleyn utopiat kuuluvat samaan sarjaan Walt Disneyn ja Karl Marxin teosten kanssa, sillä näissä utopioissa kaikki päättyy aina hyvin ilman Jumalan apua.

UNESCO:n peruslähtökohta on väärä. Huxleyn filosofia perustuu Hegelin uskoon siitä, että vastakkaisten väitteiden hinkattua toisensa hengiltä, syntyy synteesi, jonkinlainen konsensus, joka on parempi kuin alkuperäiset väittämät. Huxley yksinkertaistaa asian saadakseen sen mahtumaan Hegelin kenkään:

Voit luokitella nämä kaksi filosofiaa kahdeksi super-nationalismiksi, tai individualismin ja kollektivismin vastakkainasetteluksi, tai amerikkalaisen elämäntavan ja venäläisen elämäntavan väliseksi vastakkainasetteluksi tai kapitalismin ja kommunismin, tai kristillisyyden ja marksilaisuuden vastakkainasetteluksi. Voidaanko nämä vastapuolet sovittaa keskenään niin että nämä antiteesit muodostavat korkeamman synteesin? Uskon, että tämä voi tapahtua, ja että sen on evoluution vääjäämättömän dialektiikan määräämänä jopa pakko tapahtua

Mutta edes Hegel ei olisi hyväksynyt Huxleyn rinnastuksia, sillä Huxleyn esittämät vastakkainasettelut ei ole todellisia. Amerikkalainen ja venäläinen elämäntapa eivät ole teesi ja antiteesi edes teoriassa. Vain Totuudelle voidaan esittää vastaväitteitä. Valheen ja valheen synteesistä ei synny edes hegeliläistä totuuden korviketta. Huxleyllä on lappu molemmilla silmillä, mutta ei se mikään ihme ole, sillä viisaus tulee vain Jumalalta.

 

Maailman terveysjärjestö WHO

Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa toimii lukematon määrä erilaisia organisaatioita, mutta kaikki ne noudattavat samaa kristinuskon vastaista ohjelmaa. Maailman terveysjärjestön WHO entisen pääsihteerin, psykologian tohtori Brock Chisholmin mukaan me olemme nielleet vanhempiemme meille syöttämiä myrkyllisiä totuuksia, jotka aiheuttavat frustraatioita, alemmuuden tunnetta, neurooseja ja tekevät meidät kyvyttömiksi tekemään maailmasta elinkelpoista. Weishauptin ohjelman mukaisesti hän käy suoraan hyökkäykseen perhettä vastaan:

Pitkään on yleisesti hyväksytty, että vanhemmilla on täysi oikeus esittää puolustuskyvyttömille lapsilleen mitä tahansa mielipiteitä, mitä tahansa valheita tai aiheuttaa pelkoja, taikauskoa, ennakkoluuloa, vihaa tai uskoa.

G.B. Chisholm, The Re-establishment of a Peacetime Society, Psychiatry-lehdessä, helmikuu 1946.

Brock Chisholmin vuonna 1946 esittämän lausunnon hengessä WHO on jatkanut Illuminatien ohjelman toteutusta. WHO hyökkää ihmisen omaatuntoa vastaan, mutta toistaiseksi peitetysti. Omantunnonratkaisujen sijaan tarjotaan yhteisöpäätöksiä tuttuun neukkutyyliin. Oikeuden sijaan ovat tulleet meille Kekkosen politiikasta tutut "poliittisesti korrektit" arvot. Uutuutena ovat tulossa uudet terveyden määritelmät, joissa illuminatien arvioinneista poikkeavat mielipiteet ja arvot ovat tulleet psykiatrian piiriin. Vielä 1983 maailman psykiatrit olivat sen verran terveillä linjoilla, että Sosialistien Neuvostotasavaltojen psykiatrit erotettiin kansainvälisestä yhteistyöstä, koska psykiatriaa käytettiin mielipideterrorin välineenä. Nyt mielipideterrorista on tullut YK:n ohjelmien erottamaton osa.

Kun UNESCO:n kielellä puhutaan uusien ajattelutapojen, uusien toimintatapojen, yksilön ja yhteisön välisistä organisointitavoista ja uusista elintavoista, kyse on vain Illuminatien ohjelman toteutuksesta. Sen päämäärää illuminatit kutsuvat Uudeksi maailmanjärjestykseksi. Kun presidentti Bush vanhempi Irakin ensimmäisen sodan aikana lausui päämäärän, "New World Order" se oli hätkähdyttävää kuultavaa jopa niille, jotka tunsivat Illuminatien suunnitelman siksi, että samankaltaista puhetta on totuttu kuulemaan vain sosialistien suusta.

Ihmiskunnan ajattelutapojen muuttaminen mahtikäskyllä on aina johtanut karmeisiin sotiin. Unescon taustavaikuttajat eivät sotia kaihda. Muun muassa Gorbatshovin forumilla 1995 puhunut Sam Keen esitti, että populaatiota on vähennettävä 90 prosentilla ekologisen kuormituksen vähentämiseksi. Mutta ennen kuin UNESCO voi ryhtyä näin suuriin teurastuksiin, on sen saatava taakseen hieman suurempi kannatus, kuin sillä nyt on. Ostetut poliitikot, sanomalehtimiehet ja ammattiyhdistysaktivistit eivät riitä. Siksi päähuomio on koulujen kautta tehtävässä mielipiteenmuodostuksessa. Tosin kaikki muutkin keinot näyttävät olevan käytössä. Jo Chisholm vaati väkivallan käyttöä sellaisia perheitä kohtaan, jotka eivät muuttaisi ajatuksiaan YK:n pillin tahdissa.

Mielenmuutos ja elintapojen muutos oli myös Jeesuksen opetuksen pääaihe. Hän aloitti julkisen toimintansa vaatimalla mielen täydellistä ja pitkälle menevää muutosta, kts. Matt 4:17, kreikkalainen teksti. YK:n ja Jeesuksen vaatimat mielenmuutokset ovat kuitenkin toisilleen täysin vastakkaiset. YK vähät välittää mielenterveydestä; sen päämäärät ovat poliittisia päämääriä, joiden saavuttamiseksi ihmismielen terveys, jota Raamattu nimittää eheydeksi ja elämän pyhitykseksi, on uhrataan globaalin paholaisenvallan alttarille.

Suomen yleisradio on jo kauan suorittanut "perillemenotutkimuksia", joiden avulla valvotaan, kuinka moni prosentti kuulijoista uskoon esitetyn sanoman. Myös YK on rakentamassa maailmanlaajuista järjestelmää, jonka avulla voidaan seurata, kuinka "terveitä" yksilöiden mielipiteet ovat.

 

Koulun uudet tehtävät

Tsekkiläisen koululaitoksen moottori oli henkilökohtainen usko Jumalaan, jonka tahtoa uskova Jumalan valtakunnan kansalainen pyrki toteuttamaan oman kansansa ja koko maailman keskuudessa. Tsekkiläisen herätysliikkeen henkinen perintö siirtyi englantilaiseen maailmaan metodistiliikkeen kautta. Tulokset ovat nähtävissä, mutta niitä harvoin ymmärretään, varsinkin kun metodistiliike on siirtynyt illuminatien johtoon jo kauan sitten.

Kristinuskolle avoimesti vihamielinen YK ja sen kasvatusjärjestö UNESCO kampanjoivat herätysliikkeiden ajamaa omantunnonvapauden periaatetta vastaan. Eurooppaan ja englantilaiseen maailmaan kampanjaa markkinoidaan - ei suinkaan yksilönvapauden ja omantunnonvastaisena sortona, vaan taisteluna "länsimaista" individualismia vastaan. Neuvostoliiton mielipidekonseksuksen aikaansaamiseksi jouduttiin tappamaan kymmenen prosenttia väestöstä, senjälkeen kaikki loput olivat mukisematta samaa mieltä pääsihteerin kanssa. Paitsi tietysti Jeesuksen seuraajat, ja siihenhän se neukkula sitten lopulta kaatui.

YK on kasvattamassa uutta ihmistä, maailmankansalaista Ranskan vallankumouksessa ja Venäjän vallankumouksessa kokeillun suunnitelman mukaisesti. YK on määritellyt tavoitteensa. Tehtävät on jaettu lehdistön, koulun, valtiollisten laitosten ja lukuisien painostusryhmien kesken. Ja pahaa-aavistamattomia lapsia värvätään kenttätyöhön.

 

Uudet arvot ja uusi moraali

Venäläisten korkeakoulujen kesäloman aikana opiskelijoille järjestettiin työpalvelua. Opiskelijat kuljetettiin kauas pois kotoa heille osoitettuihin paikkoihin. "Kun tulimme parakkikylään", kertoi eräs tyttö, "emme olleet vielä nukkumassa, kun viljanajoon määrätyt miehet ajoivat KAMAZ-kuorma-autoillaan pihaan, ja työntyivät sisään. Minä ehdin paeta ikkunasta kolhoosinjohtajan kotiin". Monet muut eivät ehtineet. Eräs toisessa kohteessa työpalveluun osallistunut tyttö kertoi vain, että hänen vatsa menee vieläkin sekaisin aina, kun hän ajattelee työpalvelun kokemuksia.

Venäjän vallankumouksen johtajat julistivat heti alkuun, että he eivät tule sietämään "kapitalistista" moraalia. Muutosta nopeuttaakseen he järjestivät tilanteita, sekä koulun sisällä, että sen ulkopuolella. Seksivalistus onnistui kyllä hyvin, nyt Venäjällä on puolitoistamiljoonaa aids-positiivista ja väkiluku vähenee noin miljoonalla vuodessa. Vankiloissa neukkukasvatuksen tuloksia viruu 800.000 henkilöä. Avioliittoa pidetään kunniassa vain pienen kristityn vähemmistön keskuudessa, ja siksi syntyvyys on alhainen.

 

Koulu valtion vakoilulaitoksena

Sosialististen Neuvostotasavaltojen liitossa jokainen koulu oli tärkeä vakoilukeskus. Opettajat käyttivät pahaa-aavistamattomia lapsia hyväkseen perheiden valvonnassa. Valvottavia asioita oli paljon. Karjalaiset ja inkeriläiset tuttavani ovat kertoneet, että mikäli oppilaan kotona puhuttiin suomea, lapset otettiin pois kotoa, ja pantiin koulukoteihin. Samoin pyrittiin tekemään niille lapsille, joiden kotona rukoiltiin tai luettiin Raamattua.

Sosialististen Neuvostotasavaltojen liiton työtä jatketaan Yhdistyneiden Kansakuntien nimen alla. Ohjelmia ja symboleita on kehitelty, mutta ei vaihdettu. Yhdistyneiden Kansakuntien julistuksissa luvataan monen monta hyvää, mutta samat asiakirjat osoittavat, että lupaukset koskevat vain YK:n ohjelman mukaisia asioita, kts. Ihmisoikeuden julistus, kohta 29. Perheen tai lapsen ääntä ei kuulla missään muussa tapauksessa, kuin silloin, jos se on Illuminatien maailmanvalloitusopin mukainen.

Yhdysvalloissa koulu on jo valtion vakoilulaitos. Aamurukoukset valtion kouluissa kiellettiin 1963, koska rukoukset silloin esitettiin Jumalalle. Nyt rukoukset on tulossa takaisin, koska kansakunnan selkäranka on murtunut ja koululaiset yhä useammin ovat valmiit rukoilemaan "äiti maata" tai muita YK:n "uuden hengellisyyden" mukaisia kulttiolentoja.

 

Takaisin Osmon kotisivulle