Kristillisessä seurakunnassa kaikki ovat kasvattajia. Uskovien perheväen jokainen jäsen voi kasvattaa kaveriaan neuvomalla, varoittamalla ja jakamalla sitä tietoa, joka hänellä sattuu olemaan tilanteen mukaan. Varsinaista opetusta kasvatus ei kuitenkaan ole; paremminkin kyse on opetusta tärkeämmästä asiasta, siitä, mitä ihminen on, tai miten hänen on muututtava, ollakseen Jumalan kuva. Luther toi kasvatuksen takaisin kirkkoon, mutta hänen pöytäpuheittensa ja saarnojen vaikutus jäi vähäiseksi. Lopulta luterilainen kirkko luopui kasvatuksesta kokonaan. Kun maailma on täyttänyt syntyneen tyhjiön omalla tavallaan, ovat kristityt joutuneet keksimään kasvatuksen uudestaan. Villiintyneen viinitarhan työmiehistä eräs merkittävimpiä on Jay E. Adams. Kun osa ryteiköstä on perattu, on seuraavilla työmiehillä mistä jatkaa. Kaikkea ei tarvitse enää aloittaa alusta.

Osmo Pöysti: JAY E. ADAMS

Kuru, Finland

2004

Eka versio 2004-04-13

Maailmassa ei julkaista monta merkittävää kirjaa vuodessa, ja niistäkin suuri osa tulee jatkuvasti samoilta tekijöiltä. Jay E. Adams on yksi heistä.

Jay E. Adamsin kirja Competent to Councel, Pätevä Kasvattamaan, ilmestyi 1970. Siihen aikaan Linnunlaulun kellarikerroksessa Helsingissä oli Daniel Nylundin englanninkielisten kristillisten kirjojen kirjakauppa. Daniel tunsi kirjansa, ja ehdotti Adamsin kirjaa minulle. Parempaa neuvoa tuskin olisin voinut saada kirjakaupan pitäjältä. Mutta kuka on Jay E. Adams?

Jay Adams on nyt partasuu ukko, joka asuu Etelä-Karolinassa, Yhdysvalloissa, ja kirjoittelee kristillistä kasvatusta tavalla tai toisella sivuavia kirjoja. Yli 60 valmiin joukosta poimin seuraavat nimikkeet:

A call to Discernment >Kehoitus Tarkkaavaisuuten

A Theology of Christian Counseling >Kristillisen Kasvatuksen Teologia

A Thirst for Wholeness >Eheyden Jano

Back to Blackboard >Takaisin Taululle

Big Umbrella >Iso PäivänvarjoChristian Living in the Home >Kristillinen Kotielämä

Competent to Counsel >Pätevä Kasvattamaan

Counceling Helps >Neuvoja Kasvatukseen

Decisions in Everyday Life >Ratkaisut Jokapäiväisessä ElämässäHow to Help People Change >Kuinka Autat Ihmisiä Muuttumaan

From Forgiven to Forgiving >Armahdetusta Anteeksiantoon

How to Overcome Evil >Miten Paha Voitetaan

Insight and Creativity >Käsityskyky ja Luovuus

Preaching with Purpose >Merkityksellinen Saarnaaminen

Ready to Restore >Valmis Uudistamaan

Shepherding God's Flock >Jumalan lauman paimentaminen

Signs & Wonders: In the Last Days >Merkit ja Ihmeet: Viimeisinä PäivinäSolving Marriage Problems >Aviollisten Ongelmien Ratkaiseminen

Teaching to Observe: The Counselor as…>Huomioimisen Opettaminen: Kasvattaja …

The Biblical View of Self-Esteem, Self-Love, Self-Image >Itsekunnioitus, Itsestään Huolehtiminen …

The Christian Counselor's Manual >Kristillisen Kasvattajan Käsikirja

The Christian's Guide to Guidance: How to Make Biblical Decisions in Everyday Life

>Kristityn Opas Johdatukseen: Miten Tehdä Raamatullisia Ratkaisuja Jokapäiväisessä Elämässä

The Grand Demonstration >Suurenmoinen Näyttö

The Handbook of Church Discipline >Kirkkokurin Käsikirja

The Practical Encyclopedia of Christian Counceling

>Kristillisen Kasvatuksen Käytännön Tietosanakirja

The Time is at Hand >Aika on Nyt

The Time of the End >Lopun Aika

Truth Apparent >Ilmeinen Totuus

Truth Applied >Sovellettu Totuus

What About Nouthetic Counseling >Entäpä Nouteettinen Kasvatus

What to Do on Thursday: A Layman's Guide to the Practical Use of the Scriptures

>Mitä Tehdä Torstaina: Maallikon Opas Raamatun Käyttöön Käytännön Asioissa

Winning the War Within >Sisäisten Taistelujen Voittaminen

Wrinkled But Not Ruined: Counsel for the Elderly

>Rypyillä, mutta ei Raunioina: Neuvoja Ikääntyneille

Adams on myös toimittanut Uuden Testamentin käännöksen The Christian Counselor's New Testament sekä 10-osaisen Christian Counselor's Commentary sarjan kommentteja siitä erityisesti uskovien kesken suoritettavaa opastus, kasvatus, neuvonta ja sielunhoitotyötä varten.

Adamsin kirjat sijoittuvat siihen välimaastoon, jota Vastustajan valtakirjalla toimivat psykologit ovat vallanneet kirkolta ja lääkäreiltä ja perheiltä senjälkeen, kun papit luopuivat kasvatuksesta. Adamsin vuonna 1970 julkaistu kirja Nouthetic Counceling on ollut niin merkittävä, että nyt kirjan nimessä esiintyvän kreikankielistä sanaa "nouthetic" käytetään ikään kuin kyse olisi eräästä psykologian oppisuunnasta. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, sillä kristillissävyisestä psykologiasta käytetään termiä "christian psychology". Kaiken lisäksi nämä käsitteet - kristillinen kasvatus ja kristillinen psykologia - ovat toisilleen vastakkaisia sekä sisältönsä, että päämääriensä puolesta. Jos tätä eroa vähän yksinkertaistettaisiin, voitaisiin kysyä, onko vaimon pieksäminen synti vai henkinen sairaus.

Jay Adamsilla on vahvat edellytykset tarkastella sekä kristinuskon sen korvikkeiden sisältöä. Hän valmistui John Hopkinsin yliopistosta, pääaineenaan kreikan kieli. Pappiskoulutuksensa hän sai kalvinistisessa oppilaitoksessa Reformed Episcopal Seminary ja varsinaisen teologisen koulutuksensa homiletiikan osalta Temple University School of Theology- tiedekunnassa. Filosofian tohtorin arvon hän sai Missourin Yliopistossa, jonka jälkeen hän opetti psykologiaa Illinoisin Yliopistossa. Kahdenkymmenen vuoden ajan, 1963-1983, Adams opetti teologiaa Filadelfiassa. Hän on myös toiminut perinteisen presbyteerikirkon pastorin virassa ja Amerikan Kristillisten kasvatusneuvojien - National Association of Nouthetic Counselors - presidenttinä seitsemän vuoden ajan.

Jay E. Adamsin kirjojen puutteina on mainittu hänen väärät tulkinnat kristillisestä avioliitosta. Hän näyttää hyväksyvän avioeron ja eronneiden uudelleen avioitumisen melkein missä tapauksessa hyvänsä. Mutta vaikka hänen taustansa onkin reformoidun kirkollinen, on hän pystynyt näkemään seurakunnan sellaisena uskovien yhteisönä, jossa kasvatustyö on seurakunnan kaikkien jäsenten velvollisuus. Se onkin se asia, jonka kautta Herra korjaa virheellisiä tulkintoja, esimerkiksi juuri avioliittoasioissa.

Vaikka Jay E. Adams on tehnyt seurakunnille suuren palveluksen kaivamalla esiin sen, mitä Raamattu opettaa kristillisestä kasvatuksesta, hän ei ole voinut estää sitä prosessia, jonka takia osa seurakunnista aikoinaan kehittyi kirkoiksi. Vaikka Jay E. Adams painottaakin, että neuvominen, opastus, nuhtelu ja muu kasvatus tapahtuu seurakunnan sisällä, on taas kerran osa neuvojista ryhtynyt alan ammattilaisiksi, perustaen omia järjestöjään ja ryhtynyt ottamaan palkkaa palveluksistaan. Myös Adams itse on ollut perustamassa erästä näistä järjestöistä. Asian ei kuitenkaan tarvitse olla kuolettavan vakava, sillä tietyt organisaatiot, esimerkiksi niitä yksityisiä kouluja, joita uskovat pitävät yllä lastensa kasvattamista varten, joutuvat valtion säännöstelyn takia käyttämään sellaisia työntekijöitä, joilla on hyväksytty muodollinen pätevyys.

Jay E. Adamsin kirjoja on käännetty ainakin 14 kielelle. Hän osallistuu myös itse kristillistä kasvatusta koskeviin tilaisuuksiin ja on tullut tunnetuksi ympäri maailmaa aina Kiinaa myöten. Hän on Timeless Texts- kustannusliikkeen vastaava, jonka käden kautta kulkevat muiden kirjoittajien teokset.

Jay Adamsin kirjoja ei tietääkseni ole käännetty suomeksi. Kukapa luterilaisessa maailmassa lukisi presbyteriaanisen kirkon kasvatin tuotteita, varsinkin kun luterilainen kirkko on sortunut takaisin siihen oksennukseen, josta se hädin tuskin pääsi eroon Lutherin, Melanchtonin, Oxenstjärnan, Komeniuksen ja kymmenien tuhansien rintamalla kaatuneiden sotilaiden yhteisin ponnistuksin. Luterilaisen kirkon paluu paavin helmaan pakottaa kuitenkin uskovat luterilaiset valinnan eteen: Siirtyäkö takaisin antikristuksen leiriin vai jatkaako eteenpäin siitä, mihin luterilaisuus Lutherin henkisen sortumisen jälkeen jäi.

Copyright ©: Osmo Pöysti

Takaisin Osmon kotisivulle