OPETUSLAPSEN OHJEET

 

Lässytä-lässytä-lässyn-lässyn-tyyppisessä evankeliumissa käy aina hyvin, teki setäeno miten tahansa. Mutta Jeesuksen evankeliumissa asia ei ole niin. Jeesuksen evankeliumissa ihminen saa anteeksiannon, muuttuakseen Jumalan palvelijaksi ja anteeksiantavaksi, uudeksi ihmiseksi. Eli kuten Isä-meidän rukouksessa sanotaan: "Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka …" Nämä kaksi evankeliumin muotoa ottavat jatkuvasti kovastikin yhteen; monet muistavat vielä Ahtisaaren ja Kankaanniemen sanaharkan asiasta. Setäeno ei millään haluaisi muuttua itse, ja yrittää siksi muuttaa Jeesuksen evankeliumia mieleisekseen, käsittämättä, että Jeesuksen evankeliumi on niin ja aamen.

Jeesuksen opetuslapsella ei ole mitään neuvoteltavaa Herran vihamiesten kanssa. Herra sanoo:

"…Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. (Kats. Matt 10:14).

"… Ja missä paikassa teitä ei oteta vastaan eikä teitä kuulla, sieltä menkää pois ja pudistakaa tomu jalkojenne alta, todistukseksi heille." (Kts. Mark 6:11)

"… Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois, ja pudistakaa tomu jaloistanne, todistukseksi heitä vastaan." (Kts. Luuk 9:5)

 

Opetuslapsen ohjeet Matteuksen evankeliumin 10. luvun mukaan

Matteuksen evankeliumin kymmenes luku on luku kahdentoista apostolin ohjeista. Ensin luetellaan lähettiläiden valtuudet, jae 10:1, sitten nimet (10:2-4), sitten toiminta-alue (10:5-7). Julistuksen sisältö määritellään näin:

Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'. (Matteus 10:7)

Jakeessa 10:1 mainittu opetuslasten valtuudet; jakeessa 10:8 määrätään niiden käytöstä:

Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

Työn kustannuksista on säädetty jakeissa 10:9-10. Kaupunkiin tultaessa oli etsittävä arvohenkilö, jonka luo oli majoituttava, kts. 10:10-12. Niistä kaupungeista, joissa Jeesuksen lähettiläitä ei oteta vastaan, sanotaan:

Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. Totisesti minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin. (Matt 10:14-15).

Tämän kovan sanan sanottuaan Jeesus neuvoo, miten ihmisiä on varottava, ja miten kestää vainoja, ja miten Jumalan sana julistetaan vainojen keskellä. Opetus on varsin pitkä, kts.10:16-33, mikä vain korostaa sitä, miten olennainen osa vainoilla on opetuslapsen elämässä. Vainoilla vihollinen yrittää tuhota opetuslapsen, joko tappamalla hänet tai pakottamalla kieltämään Jeesuksen herruuden. Jakson lopussa Jeesus muistuttaa:

Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. (Matt 10:32-33).

Opetuslasten ohjeiden viimeinen osa, kts. Matt 10:34-42, sisältää varoituksen perusteettomista toiveista. Ei pidä luulla, että kaikki ihmiset hyväksyisivät Jeesuksen herruuden ja hänen periaatteensa: rakkauden, totuuden ja elämän. Paremminkin päinvastoin - ne, jotka ovat torjuneet Jeesuksen ohjelman, sangen usein taistelevat aktiivisesti oman herransa ohjelman puolesta. Tämä taistelu alkaa heti lähipiiristä; sukulaiset, tuttavat, työtoverit, kaikki valitsevat puolensa, ja varustautuvat herransa heille antamin asein: Saatanan palvojat saatanallisin asein ja Jumalan palvelijat jumalallisin asein.


Matteus, 10. luku kokonaisuudessaan:


KAKSITOISTA LÄHETTILÄSTÄ

10:1 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.
10:2 Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä,
10:3 Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus,
10:4 Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi.

TOIMEKSIANTO


10:5 Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen:
"Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,
10:6
vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.
10:7
Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'.
10:8
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
10:9
Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne,
10:10
älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut.
10:11
Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette.
10:12
Ja tullessanne taloon tervehtikää sitä.
10:13
Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne; mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin.
10:14
Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne.
10:15
Totisesti minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin.

MITEN VAINOISTA SELVITÄÄN


10:16
Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.
10:17
Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat;
10:18
ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.
10:19
Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen.
10:20
Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.
10:21
Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.
10:22
Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
10:23
Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.
10:24
Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä.
10:25
Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!
10:26
Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mitä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.
10:27
Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.
10:28
Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.
10:29
Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta.
10:30
Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.
10:31
Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.
10:32
Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.
10:33
Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

 

VAROITUS VÄÄRISTÄ ODOTUKSISTA


10:34
Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
10:35
Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan;
10:36
ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'.
10:37
Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;
10:38
ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.
10:39
Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
10:40
Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt.
10:41
Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan.
10:42
Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille."


Kaikkeen maailmaan

Ensimmäinen toimeksianto koski vain Israelin heimoa. Lähetyskäskyssä opetuslasten toimeksianto määrätään koskemaan koko maailmaa, kts. Mark 16:14-16:

Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen…"

Copyright ©: Osmo Pöysti

Takaisin Osmon kotisivulle