Uimavesi

op/2013-09-16

Tämän kirjoituksen alku "Virvoituksen ajat" on otettu tähän sivulta http://www.opsti.net/ledare.htm, ja sitten täydennetty muutamalla sitaatilla, jossa samaa asiaa Raamatussa käsitellään.

 

Virvoituksen ajat

Pietarin paransi sairaan Jerusalemin temppelin portilla, kts. Apt 3:1-10. Paikalle kerääntyi ihmisiä töllistelemään, joille Pietari selosti, mistä tässä on kyse. Asian ydin ilmaistaan jakeessa 25:

Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: "Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat".

Jumala ei siunaa ketään, ennen kuin syntikysymys on hallinnassa. Tarvittiin siemen, joka poistaisi synnin, ja se siemen oli Jeesus, Jumalan poika, joka otti pois maailman synnin. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen kuka tahansa saattoi saada Jumalan siunauksen uskon kautta Jeesukseen.

Pietarin tehtävänä oli tehdä Israelille selväksi, ettei sillä tulisi olemaan tulevaisuutta ilman Jeesusta:

Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. (Apt 3:23)

Israel oli näin asetettu samalle lähtöviivalle kaikkien kansojen kanssa. Sinä päivänä, jolloin Herra tulee takaisin, hän sanoo siunauksen perillisille: "Tulkaa, minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut valmistettuna teille maailman perustamisesta asti", kts. Mt 25:31-34. Mutta tapahtuu sinä päivänä muutakin:

Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Jumalanne, edessä. Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseänsä paastolla, hävitettäköön kansastansa. Ja jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotakin askaretta, minä hävitän hänen kansastansa. (3.Ms 23:28-30)

Se mikä toisille on lopullisen voiton päivä, on toisille lopullisen tuhon päivä.

Jeesuksen ylösnousemuksesta on nyt kulunut liki kaksi tuhatta vuotta. Virvoituksen ajat ovat tulossa, mutta maailma senkun pimenee. Ihmisiä eksytetään oikein väellä ja vängällä. Jos ihminen on uskonnollisesti lukutaidoton, hän on höynäyttäjille helppo saalis. Kun poliitikko tai saarnamies lupaa suuria, niin kannatusta tulee, eikä kuulija paljon kysele, onko lupauksille katetta. Siksi pyydän lukijaa ensin katsomaan TeeVee-seiskasta Martti Ojaresin isännöimän 28 minuutin videon "Isännän pöydässä : Vieraana Keijo Lindeman" osoitteesta

http://www.tv7.fi/vod/player/?program=30934.

Lindemanin ja mahdollisesti myös haastattelijan "evankeliumilla" ei ole mitään tekemistä Jumalan evankeliumin kanssa. Jumala siunaa aina ja vain Jeesuksessa, sillä ilman syntien anteeksiantoa ei tule siunaustakaan, eikä ilman Jeesusta ei ole syntien anteeksiantoa. Syntien anteeksianto yhdistettynä uskon kautta tapahtuvaan syntien hylkäämiseen on EHDOTON EDELLYTYS Jumalan siunauksien saamiselle tässä ajassa, ja EHDOTON EDELLYTYS Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi.

Ojareksen mukaan kyse on "ennallistamisesta", ja keinoksi Lindeman esittää ripauksen vanhatestamentillisia uskomuksia. Mutta katsotaanpa siis mitä Herran valtuuttama apostoli Pietari sanoo. Kääntäjä m-38 käyttää samasta asiasta termiä virvoituksen ajat ja kohdallensa asettaminen:

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: "Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta." Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: "Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat". Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne." (Apt 3:19-26)

Virvoituksella tarkoitetaan tuhatvuotista valtakuntaa, jonka merkkinä ihmiskunta viettää kerran viikossa yhden lepopäivän viikossa, vaikka useimmat tekevät sen vääränä päivänä. Mutta kuten kaikessa höynäytyksessä, on Lindemanin-Ojareksen esityksessä on jotakin hyvääkin. Opetusmielessä siinä tarjottu Raamatullisen juhlakalenteri on paljon parempi kuin se kirkollinen juhlakalenteri, joka on perua mitralaisesta auringonpalvonnasta, ja jolla ei ole muuta tekemistä raamatullisen juhlakalenterin kanssa kuin raamatusta - ihmisten höynäyttämiseksi - otetut nimet.

Pietari piti puheensa Jerusalemin temppelin portilla. Silläkin on oma merkityksensä. Hesekiel kertoo, kuinka Herran enkeli esitteli hänelle Jumalan temppeliä. Jerusalemin temppelin kynnyksen alta lähti vesivirta:

Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle. Ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse, alttarin eteläpuolitse. Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden; ja katso, vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessänsä itää kohti mies, mittanuora kädessään, mittasi tuhat kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki: vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä veden poikki: vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä poikki: vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mittasi tuhat: tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Niin hän kysyi minulta: "Oletko nähnyt, ihmislapsi?" ja kuljetti minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa. Mutta kun minä tulin takaisin, niin katso: virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolin. Ja hän sanoi minulle: "Nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas Aromaahan ja tulevat mereen; niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon; sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Ja kalastajia seisoo sen rannalla. Een-Gedistä Een-Eglaimiin asti se on oleva yhtä verkkoapajaa. Siinä on kaikenlaisia kaloja, aivan kuin suuren meren kaloja, hyvin paljon. Sen rämeet ja lätäköt eivät parane: ne jätetään suolan valtaan. Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät: joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niitten vedet juoksevat pyhäköstä, ja niitten hedelmät ovat ravitsevaiset ja niitten lehdet parantavaiset. (Hes 47:1-12)

Jaksoit lukea näin pitkälle. Hyvä. Johannes kertoo, mitä Jeesus puhui Samarian kaivolla erään naisen kanssa. Tässä ote kertomuksesta:

Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda". Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". (Joh 4:7-14)

Lehtimajan juhlan aikaan Jeesus oli Jerusalemissa.

Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat (ποταμοι εκ της κοιλιας αυτου ρευσουσιν υδατος ζωντος)." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. (Joh 7:37-39)

Jeesus oli Jumalan temppeli, ja vaikka juutalaiset hänet hävittivät, hän rakensi temppelinsä uudestaan kolmessa päivässä, jopa entistä ehommaksi. Ja kun hänen lähettämänsä Jumalan Henki täytti hänen valitsemansa ihmiset, tuli heistäkin Jumalan hengen asumuksia, ja heistäkin tuli elävän veden lähteistä. Eräs heistä, Pietari, piti puheen Jerusalemin temppelin portilla. Ensin alku:

Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin". Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa; ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön Kauniin portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut. (Apt 3:1-10)


Ja mistä tässä olikaan kyse?

Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: "Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat". Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne. (Apt 3:25-26)

Annetaan Pietarin itse selittää:


Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: "Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niinkuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: ´Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.´ Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: ´Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat´. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne." (Apt 3:13-26)

Virvoituksen ajat tulevat, kun valittujen täysi luku on tullut sisälle Jumalan valtakuntaan:


Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: "Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti". (Mt 25:31-34)

 

Takaisin Osmon kotisivulle