ÄLÄKÄ SAATA MEITÄ KIUSAUKSEEN

 

Kreikan kielinen lause "kai mi eisenegkis imas eis peirasmon", joka edellä on käännetty sanoilla "äläkä saata meitä kiusaukseen", olisi parempi kääntää seuraavasti:

Älä johdata meitä vaikeuksiin.

Vaikka suomen "saattaa" ja "johdattaa" ovatkin tässä tapauksessa toistensa synonyymejä, on verbin "johdattaa" käyttäminen asiayhteyden kannalta johdonmukaista, sillä Jumala johdattaa. Kreikkalaisessa tekstissä käytetty "eisfero/eisenengkis tarkoittaa yksinkertaisesti "viedä sisään".

On muuten aika mielenkiintoista, että Jumalan johdatus tulee Isä meidän -rukouksessa esille juuri tässä yhteydessä.

Toinen korjaus johtuu siitä, että kreikan sana "peirasmos" tarkoittaa sekä vaikeuksia, että kiusausta. Mutta on muistettava, että Jumala ei kiusaa, meitä kiusaa vain vihollinen eli "paha", kuten heti seuraavasta lauseesta "vaan päästä meidät pahasta", käy ilmi. Kysymys on siis vaikeuksista. Vaikeudet testaavat meitä, sillä lihamme on "liitossa" pahuuden kanssa. Vaikea tilanne tuo helposti esiin meidän heikkoutemme. Vaikeuksien välttäminen on siis järkevä varotoimi, mutta pääasia se ei ole.

Kärsimyksiä ei kuitenkaan tule pelätä:

Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin (peirasmos: kiusaus, vaikeus), tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa (dokimion) saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. (Kts. Jaak 1:2-4)

Seuraavassa Ilmestyskirjan tekstissä puhe on edelleen vaikeuksista, tai oikeastaan vaikeasta ajasta. Jumala lupaa pelastaa Filadelfian seurakunnan - Veljesrakkauden seurakunnan - vaikeasta ajasta (ek tis oras tu peirasmu):

Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. (Kts. Ilm 3:10)

Suomalainen kristikunta ei tällä haavaa ole mikään veljesrakkauden seurakunta, ja sen on siis koko lailla turha odottaa mitään ihmetaivaaseenottoa kun vaikeuden aika tulee. Tempaukseen pääsevät vain ehyet kristityt.

Takaisin Osmon kotisivulle