Vaikka hyvä omatunto on terveen elämän välttämätön edellytys, ei edes tervettä opetusta terveestä omastatunnosta kuule juuri milloinkaan. Yritin jouluksi valmista, mutta näinhän tässä kävi.

 

Osmo Pöysti

OMATUNTO

Kuru, Finland

2009-12-27

Kaikki oikeudet pidätetään

Ilmaisjakelut sallitaan

 

Uuden Testamentin kreikkalaisissa lähdeteksteissä käytetään omastatunnosta sanaa sin'éidisis (suneidhsiV, G4893), yhteisnäkö. Ruotsalaiset sanovat omaatuntoa yhteistunnoksi - samvete - ja englantilainen maailma käyttää siitä nimeä conscience. Kyse ei siis ole omasta tunnosta vaan välineestä, jossa ihmisen itsensä vertauskohteeksi valitsema tai hänelle syötetty vieras tietokanta - laki tai muu sellainen - on toisena osapuolena, ja verrattava tieto - ihmisen omat teot - toisena osapuolena, tuottavat joko tuomitsevan tai hyväksyvän lausunnon. Vasta tämän lausunnon ihminen kokee "omantunnon äänenä".

Omantunnon keskeiset tekijät ovat siis laki, teot, sydän ja ajatukset. Tuloksena on tuomio, joka voi olla vanhurskauttava eli vapauttava tai langettava. Seuraavan kreikkalaisessa tekstissä käytetyt sanat syn'eidisis, sim'martirevo ja allilous kaikki kertovat, että omassatunnossa käydään taistelua hyvän ja pahan välillä:

Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa (sin'eidisis) myötä-todistaa (sim'martirevo) ja heidän ajatuksensa keskenään (metaksi allilon) syyttävät tai myös puolustavat heitä - sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan. (Room 2:14-16)

Vain oikea laki takaa oikean tuomion, vaikka omantunnon lakitupa muuten olisi kuinka lahjomaton. Mutta hyvänkään lain tarkoitus ei ole hyvä tuomio, vaan rakkaus:

Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. (1.Tim 1:5)

Hyvä elämä ilman hyvää omaatuntoa on mahdotonta

Joku viikko sitten seurakunnan eteen käveli koukkuselkäinen nainen. Ensi sanoikseen hän huokaisi ilmoille sanat: "Nuoruudessani minä tuhosin neljä sielua". Eräs vanhempi mies oli vuosikymmenet kantanut mielessään syyllisyyttä pitkästä suudelmasta, ennen kuin uskalsi tulla uskovien luo anteeksiantoa ja vapautusta etsimään.

Joskus vanhan Neuvostoliiton aikana työskentelin neljä kuukautta tulkkina kalastusemälaivalla Ohotan Merellä ja Hokkaidon takana Tyynellä Valtamerellä. Työpaikkanani oli konehuone ja kalanjalostustehdas. Suuren osan ajasta vietin konehuoneen ja tehtaan valvomossa. Aikaa tarinoimiseen oli kyllälti, sillä tehdas pyöri vuorokaudet ympäri, seitsemän päivää viikossa. Elettiin Gorbatshovin hallituskautta, ja ilmapiiri oli jo vapautunut sen verran, että aluksen 500 työntekijää uskalsivat kysellä melkein mitä tahansa. Eniten heitä kiinnostivat hengelliset asiat, sekä se, miten eletään Neuvostoliiton ulkopuolella. Mutta koko tänä neljän kuukauden aikana kukaan ei avannut sydäntään.

Noin vuoden päästä tulin takaisin samalle alukselle. Nyt tilanne oli aivan toinen. Minut oli tutkittu, ja minut tunnettiin. Alkoi yksityisten, henkilökohtaisten keskustelujen aika. Oveni takana oli jopa jonoa pitkälle yöhön. Nuoret miehet ja naiset odottivat pääsevänsä purkamaan itseään. Joku totesi sitten, että koskaan ennen hän ei vielä ollutkaan puhunut avoimesti kenenkään kanssa.

Omantunnon äänen kanssa ei ole leikkimistä. Jos sinulla ei ole, kenelle puhua, käännys suoraan Jumalan puoleen Herran Jeesuksen nimessä. Tunnusta se, mikä sinun mieltäsi painaa, ja pyydä armoa ja anteeksiantoa. Muuten voi käydä niin, kuin sille Someron miehelle, joka vuosikymmenet omantunnon syytöksiä kuunneltuaan kirjoitti lapun pöytälaatikkoonsa ja ampui itsensä. Pahan omantunnon kanssa on paha elää. Miehen määritelmän mukaan yksikään päivä ei ollut edes sen luodin arvoinen, jonka hän otsaansa päästi.

 

Synnin ennakkoehkäisy

Aadamin pojat joutuivat hankkimaan leipänsä otsansa hiessä tai vaivaa nähden. Kainista tuli maanviljelijä ja Aabelista karjankasvattaja. Molemmat ymmärsivät tuoda uhrilahjan Jumalalle, Kain maan hedelmistä ja Aabel laumansa esikoisista. Mutta Jumala ei katsonut Kainin uhrilahjan puoleen. Jumala kyllä odottaa hedelmää maasta, mutta sitäkin tärkeämpää Jumalalle on, millä mielellä uhri annetaan. Aabelin uhrissa oli ajatus omien syntien sovituksesta ja siksi hänen uhrinsa kelpasi Jumalalle. Kainissa tämä herätti kateutta:

Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille: "Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!" (Kts. 1.Ms 4:5-7)

Kain tappoi veljensä. Hänen suvussaan käsitykset hyvästä ja pahasta hävisivät, ja paha pääsi vallalle niin, että "heidän kaikki ajatuksensa ja tekonsa olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat". Kainin suku tuhoutui lopulta kokonaan vedenpaisumuksessa, mutta samoja ominaisuuksissa oli myös Seetin suvussa, johon tulvasta selviytynyt Nooa kuului.

Työtoverini oli pudottanut osoitekirjansa firman auton penkkien väliin, josta sen löysin. Avasin kirjan löytääkseni omistajan nimen. Kirjaa palauttaessani kiusoittelin kaveria, että en ehtinyt kopioida koko kirjaa, josta kaveri tietysti närkästyi pahan kerran. Sellaista se on: Vaikka joku väittäisikin, ettei omaatuntoa tarvitse kuunnella, ei hyvän ja pahan ongelma siitä mihinkään häviä. Pahakin ihminen osaa vaatia, että häntä kohdeltaisiin hyvin. Omatunto kyllä saattaa hävitä, jos ihminen sitä vastaan jatkuvasti rikkoo; mutta silloin tulos on sama kuin Kainin suvulla. Kyllä pahimmallekin pahalle tulee vastaan voittaja.

Omatunto tarvitsee normiston. Oikea normi on Jumalan sana.

Ihmisen ei pidä tehdä toiselle sitä, mitä hän ei halua itselleen tehtävän. Kiusaus poiketa tästä säännöstä on aina olemassa, eikä ihmisen tahdonvoima ole kiusauksen voittamiseen läheskään aina riittänyt. Maailman voittamiseen tarvitaan Jumala armo, joka on hankittavissa, ja se onkin hankittava jo ennen kiusausten tuloa, sillä Jumalan armosta kiusaus voitetaan:

Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. (Hebr 4:14-16)

 

Omantunnon syntyhistoria

Sana sin'éidisis on yhdyssana, jonka ensimmäinen osa sin (sun, G4862) on yhteistä tarkoittava etuliite, ja toinen osa ido (eidw G1492) tarkoittaa näkemistä. Sana sin'éidisis esiintyy ensimmäisen kerran vasta Apostolien teoissa. Vuoden 1933/1938 kirkkoraamatusta me kuitenkin löydämme sen jo Johanneksen evankeliumista kohdassa, jossa Jeesuksen vastustajat vaativat vastausta kysymykseensä siitä, mitä huorinteosta tavatulle naiselle on tehtävä:

Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä". Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. (Joh 8:7-9)

Uusissa käännöksissä kohta ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi on jätetty pois, koska näitä sanoja ei ole kaikissa kreikankielisissä käsikirjoituksissa. Kun Johanneksen itsensä kynäilemää alkuperäisversiota ei ole käsillä, on pelkkien kopioiden perusteella vaikea sanoa, kumpi versio on alkuperäisen mukainen. Loogisesti "ja heidän omatuntonsa todisti syyllisiksi" on oikein, sillä syyttäjät joutuivat vertaamaan ajatuksiaan Jeesuksen sanoihin. Omastatunnosta raamatullisessa mielessä puhuttaessa vertailukohtana on kuitenkin Pyhän Hengen sisäinen ilmoitus vastaan ihmisen omat ajatukset, puheet ja teot.

Vanhassa testamentissa omastatunnosta ei puhuta. Käännöksissä sana "omatunto" saattaa esiintyä, mutta hebreankielisessä tekstissä on silloin sana "lev", sydän. Miten tärkeitä sydämen ominaisuudet silloinkin olivat, käy ilmi tästäkin lauseesta:

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. (Snl 4:23)

Omatunto vertailee jatkuvasti ihmisen tekemisiä ihmisen käyttämään normistoon. Oikea normisto on Jumalan sana:

Sillä Jumalan sana… on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. (Kts. Hebr 4:12)

Vanhan Liiton aikana psyyken tasolla toimivan sydämen referenssitiedosto oli ulkoinen - Siinain vuorella kivitauluihin kirjoitettu Jumalan laki. Uusi elämä taso oli kuitenkin jo tulossa:

Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. (Hes 11:19-20)

Vaikka Raamatussa kuinka käskettäisiin varjelemaan sydän puhtaana, se tuskin pitemmän päälle onnistuu. Jos vielä pystyisimmekin tulemaan uudestaan lasten kaltaisiksi, pahat tekomme jäisivät kuitenkin sovittamatta - niin, jollei olisi Jeesusta ja anteeksiantoa. Anteeksiannolla on kuitenkin ehtonsa. Synnit annetaan anteeksi vain sille, joka solmii sopimuksen, tulee Uuden Liiton jäseneksi, eikä Liittoon niin vain liitytäkään. On hyväksyttävä Liiton ehdot. Niihin kuuluu ensinnäkin psyyken eli sielun kuolema tälle maailmalle Jeesuksen ristin kautta. Ja jos aiot muutakin kuin kuolla, on myös noustava kuolleista. Kuolleista nousseitten Esikoinen sanoi tästä:

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä (psykensä), hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä (psykensä) minun tähteni, hän löytää sen. (Kts. Mt 16:24-25)

Kaste

Oikeudenmukaisuuden tähden sen ihmisen, joka syntiä tekee, on kuoltava. Kuoleminen tapahtuu varmasti, mutta sinä voit valita kuolintapasi. Voit kuolla synneissäsi tai kuolla tälle maailmalle ristin kautta uskossa Jeesukseen. Tämä jälkimmäinen tapa on suositeltava, sillä Jeesuksen ristin kautta kuolevat tulevat osalliseksi myös hänen ylösnousemukseensa.

Jeesus kuoli ristillä tälle maailmalle, ja sinun kuolemasi kasteessa tälle maailmalle on Liitto Kristukseen. Syntien anteeksianto on jäsenetu, jonka seurauksena saadaan hyvä omatunto. Kerrottuaan Nooasta Pietari kirjoittaa:

Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta… (1.Piet 3:21)

Venäläinen käännöksen mukaan kysymys on jopa siitä, että kasteessa kasteen ottaja lupaa säilyttää hyvän omantunnon:

Näin myös meidät kaste samankaltaisella tavalla - joka ei ole lihan saastan poispesemistä, vaan hyvän omantunnon lupaus Jumalalle, pelastaa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. (1.Piet 3:21, venäl. 1876 käännöksen mukaan)

Onko kaste hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta vai lupaus palvella Jumalaa hyvällä omallatunnolla, jääköön tällä kertaa lähdetekstin tiedoksi, mutta kun hyvä omatunto on kerran saatu, se on syytä säilyttää:

Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. (1.Tim 1:18-19)

Poikkeuslupia ei myönnetä edes kiperien tilanteiden varalle:

Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. (1.Piet 3:14-17)

 

Ihmisen kolme elämää

Ihmisen luominen aloitettiin paratiisissa. Siellä hän sai ruumiin ja sielun, mutta sitten hänet - synnin tähden - siirrettiin maalle kuolemaan. Kolmas vaihe, hengellinen syntymä tapahtuu vasta Kristuksessa, ja sekin ensin vain uskossa Kristukseen:

Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. (1.Kor 15:22-23)

Jeesus kutsui ruumista nahkaleiliksi:

Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin; muutoin leilit pakahtuvat, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät." (Mt 9:16-17)

Kristus saattaa luomistyön päätökseen. Psykosomaattinen ihminen tarvitsee osuuden jumalallisesta luonnosta tullakseen Jumalan "kuvaksi ja kaltaiseksi". Henki, osallisuus jumalallisesta luonnosta, saadaan vasta, kun sydän on puhdistettu synnistä, ja voi ottaa vastaan Pyhän Hengen. Omantunnon virheettömälle toiminnalle välttämätön Pyhä Henki johdattaa ihmisen kaikkeen Totuuteen.

 

Pyhän Hengen ja ihmisen hengen yhteistyö

Ei siis ole ihme, että tapaamme sanan omatunto (sin'ídisis) ensimmäisen kerran vasta Apostolien teoissa, kohdassa jossa Paavali on syytettynä roomalaisen miehityshallinnon ja juutalaisen uskonnollisen hallinnon edessä Jerusalemissa:

Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omallatunnolla (pasi sin'eidisi agathi) vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti". (Apt 23:1)

Toisen kerran sana esiintyy luvussa 24:

Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. (Apt 24:16)

Otettuaan kantaa kysymykseen Liiton ulkopuolisten kansojen omatunto-asiassa, Roomalaiskirjeessä, kts. Room 2:12-16 yllä, Paavali siirtyy käsittelemään Jaakobin heimoa. Hän aloittaa kolme lukua pitkän pohdiskelunsa (kts Room 9:1-11:36) näin:

Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele - sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä - että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni (juutalaisten heimoveljiensä tähden). (Kts. Room 9:1-2)

Pohdiskelussaan Paavali päätyy siihen, että lopulta koko Israel on pelastuva.

 

Suhde pahantekijöihin

Hallitusmiehetkin pyrkivät ratkomaan hyvän ja pahan ongelmaa. Heille tehtävä olisi mahdoton, ellei Jumala olisi rajannut hallituksille antamaansa toimeksiantoa pelkäksi pahan rankaisemiseksi:

Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. (Room 13:3-4)

Uskovan tulee totella esivaltaa ei pelkästään Jumalan pahuutta kohtaan osoittamaa vihaa välttääkseen, vaan myös omantuntonsa tähden:


Siksi tulee olla alamainen (anangki ypotassesthai - sinun pitää totella), ei ainoastaan rangaistuksen tähden (dia din orgin), vaan myös omantunnon tähden (dia tin sin'eidisin). (Room 13:5)

Esivallan valta Jumalan ihmiseen ei ole rajoittamaton. Tottelemisenkin tulee rajoittua tähän:

Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys. (Room 13:6-10)

Joskus esivallalle täydellisyyskään ei riitä, mutta se on jo toinen juttu.


Suhde maailman uskontoihin

Valheen ammattilaisten kirjoittamat historian kirjat eivät juuri kerro Babylonian, Assyrian, Kreikan tai Rooman epäjumalanpalveluksesta. Lähes kaikki liha, joka markkinoilla myytiin, oli teurastettu epäjumalanpalvelijoiden rituaalien mukaan ja omistettu jollekin niistä tuhansista riivaajahengistä, joita ymmärtämättömät jumalinaan pitivät. Tämä synnytti kysymyksen, onko torilta ostetun lihan syöminen epäjumalanpalvontaa. Korinttolaiskirjeessä Paavali opastaa:

Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa. (1.Kor 8:1-6)

Jos jumalasi on epäjumala, sinulla ei ole yhtään todellista Jumalaa, eli sinä olet täysin jumalaton. Epäjumala ei voi puhdistaa omaatuntoa, eikä keksitty normisto kestä tosiasioiden edessä.

Ihmiset tietävät kyllä, että Jumala on. Venäjän sosialistit rakensivat Jumalan vastaisen taistelunsa ateismin varaan ymmärtämättä, että jokainen ihminen syvimmällä sielussaan kuitenkin uskoo, että jonkinlainen Jumala on olemassa. Tarina kertoo, että kun venäläiseltä koulupojalta kysyttiin, onko Jumala olemassa, hän vastasi: "On tietysti, mutta me kommunistit emme usko häneen". Ja mikä oli tulos? Neuvostoliitto kaatui, Jumala jäi, ja Jumalan vastustajan oli taas vaihdettava valepukuaan.

 

Loogisesti luvallista, mutta rakkauden tähden ei

Hyvä ja puhdas omatunto saadaan Jumalalta sen perusteella, että kasteessa sitoudumme kuolemaan tämän maailmanajan pahuudelle Kristuksen ristin kautta, elääksemme uutta elämää Kristuksessa uskon kautta. Mutta jos emme ole varmoja siitä, mitä teemme, saattaa omassatunnossa herätä aiheettomia epäilyksiä varsinkin, jos näemme jonkun toisen tekevän sellaista, jota me emme ymmärrä:

Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikäänkuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä. Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan; jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu; jos syömme, emme siitä hyödy. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi. Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen? Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut. Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan. Sentähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi viettelykseksi veljelleni. (1.Kor 8:7-13)

Omantunnon asiat on jätettävä ihmisen itsensä ja Jumalan keskenään ratkaistaviksi ja tyydyttävä hoitamaan sitä, joka jo on syntynyt Kristuksen evankeliumin kautta:

Heikkouskoista hoivatkaa (proslamvanesthe - ottakaa vastaan), rupeamatta väittelemään mielipiteistä (mi eis diakriseis dialogismon). Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. (Room 14:1-4)

 

Harvinainen puheenaihe

Oma tunto - omatunto - on melko harvinainen puheenaihe. Englantilainen J.H. Breasted pohdiskeli vuonna 1933 julkaistussa kirjassa 'The Dawn of Conscience' sitä, miten omatunto syntyi. Koska minulla ei ole kyseistä kirjaa, pitää pohtia asia vielä kerran uudestaan. Onneksi on Raamattu, jossa sama asia tulee ilmi seuraavassa kertomuksessa:

Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet (Jeesuksen) sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin. Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?" He vastasivat: "Keisarin". Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. (Matt 22:15-22).

Jeesusta vastustavat poliitikot ja uskonnolliset johtajat ymmärsivät, että sen, joka vaeltaa "Jumalan tietä totuudessa" joutuu tekemään sitä "kenestäkään välittämättä" ja "henkilöön katsomatta". Katsotaan nyt, saako Jeesuksen mielestä pieni ihminen olla itsenäinen, vai pitääkö hänen alistua poliitikkojen ja uskonnollisten johtajien määräysvaltaan.

Jeesuksen vastustajat kysyivät, saako keisarille maksaa veroa vai ei. Mukana uskonnollisilla johtajilla oli virkavallan edustajia, herodilaisia, siltä varalta, että Jeesus saataisiin sanomaan jotakin varomatonta. Jeesus pyytää nähtäväkseen verorahan, ja hänelle ojennetaan denari. Opettavaisesti Mestari kysyy nyt, "kenen kuva ja päällekirjoitus rahassa on?" "Keisarin", vastaavat fariseusten asiamiehet. Jeesuksen tarvitsee enää asettaa kysymys oikeaan yhteyteensä:

Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. (Kts. Matt 22:21).

Fariseusten asiamiehet eivät pysty jatkamaan keskustelua. Jo tähän vastaukseen sisältyy paljon enemmän, kuin mitä he ovat halunneet kuulla.

Kysymys on ihmisestä, Jumalan kuvasta. Fariseusten, keisarien ja muiden pienempien ja suurempien vallananastajien pyrkimyksenä on aina pyrkiä alistamaan Jumalan Kuva, ihminen. Verotus tai veroraha on vain yksi väline tässä valtataistelussa. Jeesus siirtyykin hyökkäykseen. Hän käskee: "Antakaa siis .... Jumalalle, mikä Jumalan on". Uskonnolliset johtajat ja virkavallan edustajat ymmärtävät, että he ovat nyt syytettyinä, ei Jeesus. Kysymys ei ole enää veronmaksusta tai keisarin kuvasta. Kysymys on siitä, että he, fariseukset ja herodilaiset, pyrkivät estämään ihmistä elämästä omantuntonsa mukaan asettumalla ihmisen ja Jumalan väliin järjestelmineen.

Ihminen ei voi hyvin, jos hän vastoin omaatuntoaan hylkää elämän, rakkauden ja totuuden periaatteet. Rakkaus, Totuus ja Elämä ovat korvaamattomia arvoja, ja niiden loukkaaminen johtaa aina ihmisen sisäiseen konfliktiin itsensä kanssa. Ehjä ihminen ei lähde tottelemaan sellaista vallanpitäjää, joka kieltää häneltä nämä perusarvot. Konflikti jatkuu, mutta se taistelu siirtyy ulkopuolelle ihmisen sisintä. Sisäinen rauha säilyy, ja vihollinen saa kuulla Jumalan sanan, niin epämiellyttävä kuin se viholliselle onkin.

Vääryyden asialla olevat puoluejohtajat ja uskonnolliset johtajat eivät voi kuulla Jumalan sanaa:

Antakaa siis .... Jumalalle, mikä Jumalan on.

Jumalalla on tietysti oikeus ihmiseen, itse luomaansa kuvaan itsestään. Sitä vastustaja ei hyväksy, ja joutuu häipymään Jeesuksen edestä. Lyhyt kertomus verorahasta sisältää koko Jumalan ilmoituksen maailmanhistorian suurimmasta taistelusta aina vastustajan tuomioon saakka. Tuomioon, koska hyökkääjä joutuu pakenemaan Luojansa edestä.

Yhdellä lauseella Jeesus oli määritellyt Jumalan Valtakunnan suhteet ulkovaltoihin ikuisiksi ajoiksi. Omantunnonvapaus, uskonnonvapaus, yksilönvapaus sisältyvät kaikki Jumalan ehdottomaan käskyyn "Antakaa siis ... Jumalalle, mikä Jumalan on". Jokainen yritys, jonka uskonnolliset tai valtiolliset puolueet tai yksittäiset ihmiset tekevät ihmisen alistamiseksi millä tahansa tekosyyllä tai mitä tahansa keinoa käyttäen, on yritys riistää Jumalalta se, mikä Jumalan on.

Rooman keisari tunnusti omantunnonvapauden vuonna 314 antamassaan Milanon ediktissä, mutta jo 325 sama mies, Konstantinus "Suuri" söi sanansa kirkon hyväksi. Tämä Nikean kirkolliskokouksessa perustettu järjestö ei hyväksynyt omantunnonvapautta alkuunkaan, eikä Nikean kirkolliskokouksen jälkeen omantunnonvapaudesta kuultu mitään yli tuhanteen vuoteen.

Vaikka omantunnonvapaudesta ei puhuttu, Euroopassa oli jatkuvasti ihmisiä, jotka vaelsivat "Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä" huolimatta siitä, että kirkon palvelijat tappoivat näitä itsenäisiä ihmisiä sen kun kerkisivät harkitun julmasti muita pelotellakseen.

Pelko on yksi paholaisen tehokkaimmista aseista. Käärmeet lamauttavat uhrinsa sihisemällä uhkaavasti. Et ehkä tiedä, että kirjain S on alkujaan kuva hyökkäysasentoon nousseesta sihisevästä käärmeestä. Siitä huolimatta aina joskus löytyy niitä, jotka eivät käärmeen sihinästä säikähdy. Jan Hussin tunnuslause oli: "Etsi totuutta, kuule totuutta, opiskele totuutta, puolusta totuutta aina kuolemaan asti, sillä totuus tekee sinut vapaaksi". Hus poltettiin roviolla. Eihän kirkko ja valtio voinut sietää sitä, että Prahan yliopiston rehtori niin yksinkertaista asiaa, kuin totta puhuisi. Ingolstadin yliopiston entinen vararehtori Balthasar Hubmaier poltettiin myös roviolla. Kirkon ja valtion killereille hän sanoi: "Totuus on kuolematon".

Uskovien hillitön tappaminen sai Erasmus Rotterdamilaisen kirjoittamaan kirjan omantunnon vapaudesta. Polttoroviot, katkotut ruumiit ja irtonaiset ihmisenpäät, hukkumalla tapetut naiset ja mierolle ajetut lapset saivat ainakin yhden eurooppalaisen kiinnostumaan asiasta sen verran, että ryhtyi ajattelemaan asiaa. Miten mahtavan sivistynyt tämä Eurooppa onkaan! Mutta eihän sivistynyt mies itse voi poiketa yleisestä mielipiteestä. Helmikuun 28 päivänä 1528 Erasmus kirjoitti Thomas Moorelle: "Anabaptistien kerettiläinen oppi on levinnyt paljon laajemmalle, kuin kukaan on arvannutkaan". Sanomalla kastajia ana-baptisteiksi ja kerettiläisiksi Erasmus turvasi itsensä kerettiläisten metsästäjiä vastaan. Samaan aikaan myös saarella oli käynnissä kerettiläisten metsästys. Englannin valtaapitävät katsoivat oikeudekseen vaihtaa mielipiteitä vaikka joka viikko, mutta voi niitä ihmisparkoja, joilla oli kiinteä tai oma mielipide jostakin asiasta, kuten esimerkiksi kasteesta.

Vuonna 1614 Mark Leonard Busher Lontoosta kirjoitti kirjan, ja vaati siinä uskonnonvapautta. Ei hän sitä saanut, mutta Hollannissa oli ollut mies, Wilhelm Oranialainen, jonka elämäntyönä oli ollut vapauden hankkiminen kansalle; sellaisen vapauden, jossa valtakunnan rajojen sisälläkin olisi vapaus. No, katoliset salamurhaajat onnistuivat kyllä tappamaan Wilhelm Oranialaisen, mutta hänen unelmansa toteutui. Sinne joutui Busherkin pakenemaan, sillä Englannissa taistelu omantunnonvapaudesta oli vasta alkamassa.

Kirjassaan Busher toteaa, ettei kuningas tai piispa voi käskyllään komennella uskoa ja huomauttaa, että turkkilaisetkin sietävät muita uskontoja kuin omaansa. Leonard Busherin kytkee omantunnon vapauden myös painovapauteen. Käänteentekevässä kirjassaan Religious Peace: or, a Plea for Liberty of Conscience, (Uskonrauha eli Vetoomus Omantunnon vapauden puolesta) Leonard Busher kirjoittaa:

Rauhan ja rauhallisuuden lisäämiseksi, heikkojen ja yksinkertaisten tyydytykseksi uskonnoltaan niin erilaisten henkilöiden kesken olkoon laillista kenen tahansa tai keiden tahansa, juutalaiset ja paavilaiset mukaan luettuna, kirjoittaa, väitellä, neuvotella ja järkeillä, painaa ja julkaista mitä tahansa uskontoa koskevaa asiaa, kenen tahansa puolesta ja ketä tahansa vastaan, kunhan uskonnon mitään kohtaa ei todistella kirkkoisien lauselmilla, vaan pelkästään pyhillä kirjoituksilla.

Busherin viittaus turkkilaisiin oli konkreettinen. Nykyisen Romanian koillisosa, Transilvania oli siihen aikaan Turkin unkarilainen vasallivaltio, johon paettiin etsimään turvaa katolisilta hirmuhallituksilta ja kirkolta. Transilvanian unkarilaiset antoivat Tordan valtiopäivillä julistuksen uskonnonvapaudesta, mutta unkarilaisten vapaudesta ei tullut pitkäikäistä. Kirkollinen Eurooppa tuli ja kukisti unelmat.

Poliittiset ja uskonnolliset johtajat eivät vieläkään myönnä ihmiselle ihmisarvon ensimmäistäkään vapautta: omantunnonvapautta. Ainut vapauttaja on Jeesus Messias. Hän antaa ihmiselle ihmisarvon, luvan noudattaa Totuutta ja Rakkautta, ja johdattaa ihmisen Luvattuun maahan, sanottiinpa direktiivissä mitä tahansa.

 

Takaisin paratiisiin

Ihminen karkotettiin paratiisista synnin tähden. Paluutie paratiisiin on vartioitu:

Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. (1.Ms 3:24)

Paratiisin rautalankamallissa vartijakerubi istuu ilmestysmajan kaikkeinpyhimmässä, lain arkin kannen eli "armoistuimen" päällä:

Ja tee kaksi kultakerubia, tee ne kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi, sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillänsä armoistuimen, ja niiden kasvot olkoot vastakkain; armoistuinta kohti olkoot kerubien kasvot käännetyt. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan.Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. (2.Ms 25:18-22).

Ilmestysmajan symboliikka kertoo meille siitä, millaista on taivaassa. Vanhan Liiton aikana ilmestysmajan kaikkeinpyhimpään tuotiin sovitusuhrin verta kerran vuodessa, mutta Jeesus kun oli noussut haudasta, hän nousi ei suinkaan mihinkään symboliseen, vaan reaaliseen taivaaseen:

Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! (Hebr 9:11-14)

Hebrealaiskirje kirjoitettiin aikana, jolloin ilmestysmajan jälkeen rakennettu Jerusalemin temppeli oli vielä hävittämättä, siis ennen vuotta 70, kts. luku 8. Temppeli hävitettiin, koska roomalaiset epäjumalanpalvelijat uskoivat näin hävittävänsä yhdellä kertaa sekä juutalaisuuden, että kristinuskon yhteiset juuret. "Lopullinen ratkaisu" ei kuitenkaan onnistunut, koska Jumala oli jo lähtenyt Jerusalemin temppelistä ja noussut taivaisiin, sekä asettunut asumaan niihin sydämiin, jotka Hänen poikansa veri oli puhdistanut.


Tie

Kaste Kristukseen on portti taivastielle. Portti on ahdas kuin neulansilmä. Sen läpi menee vain henki. Tielle lähtijän on jätettävä taakseen kaikki muu. Sielullekin se on liian ahdas, sillä sen sielun, joka syntiä tekee on kuoltava.

Kasteessa ihminen vaihtaa isäntää. Synnin palveleminen päättyy ja jumalanpalvelus alkaa:

Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? (Rm 6:16)

Vironkielinen käännös vuodelta 1968 on naseva. Siinä sanotaan:

Eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõnakuulmises, selle orjad te olete, kelle sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõnakuulmise orjad õiguseks?

Luterilaisessa maailmassa kasvaneelle ihmiselle on vaikea myöntää, että ihmisen olisi yleensäkin palveltava Jumalaa uskollisesti kuin orja. Vanhurskauttaminen tapahtuu kyllä uskosta, mutta usko tunnustetaan tekoina. Luther ei erehtynyt yksin, kuten seuraavasta varoituksesta käy ilmi:

Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: "Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskurivatsa". Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia. (Tiit 1:12-16)

Ihmisen jokaisen työn, ajatuksen ja teon on oltava Jumalan kriteerit täyttävä, muuten omatunto hälyyttää. On kyllä ihmisiä, joilla ei ole omaatuntoa, kuten yllä jo tuli ilmi. Heilläkin saattaa olla itsesuojeluvaisto, mutta ilman Jumalan ohjausta sekin vie harhaan. Sodat ovat vain yksi esimerkki siitä.

Taivastiellä tehdään työtä, tai oikeastaan tuotetaan hedelmää sille Herralle, jonka kanssa Liitto on solmittu. Jumala itse on työnantaja, ja hänen voimastaan hänen ihmiselle antava tehtävä toteutuu:

Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. (Flp 2:12-13)

Taivastien kulkijan ruumis ja sielu on alistettu hengelle, joka tunnustaa Jumalan - tai nykyisin pitäisi kai sanoa Jehovan - isäkseen. Uskon kautta Jumalan poikaan meillä on jo nyt pääsy Taivaisiin. Ruumis tosin on vielä maassa, ja sieluhan oli kuoletettu ristin kautta tälle maailmalle, mutta osa meistä voi jo nyt olla taivaallissa. Tie on auki sille, jolla on puhdas omatunto:

Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija", niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. (Hebr 10:19-23)


Rauha

Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemännen päivän. Lepo eli rauha oli mahdollista, koska kaikki, mitä hän teki oli hyvää. Takaisin paratiisiin pyrkivän ihmisen on siis saavutettava se olotila, jonka Jumala tunnistaa rauhaksi. Pyhän Hengen verkossa toimiva hyvä omatunto on se rauha, josta tässä puhutaan.

Jumala kutsui Aabrahamin Paddan Aramista, Kaksoisvirtain maasta, johdattaakseen hänet Luvattuun maahan. Fysikaaliselle, psykosomaattiselle suvulle se oli Erets Israel, Israelin maa. Mutta Israel on muutakin, kuin yksi kansa monien rinnalla. Aabrahamin hengelliset perilliset Jumala johdattaa taivaalliseen luvattuun maahan, Taivaallisen Rauhan kaupunkiin.

Vanhan Testamentin Joosua oli esikuva Jeesuksesta. Niin kuin Joosua johdatti Mooseksen Egyptistä tuoman kansan Jordanin yli fysikaaliseen Erets Israeliin, niin myös Jeesus johdattaa hengellisen Israelin suurelle virralle, ja ylienkelin pasuunan pauhatessa kutsuu sen ylös taivaisiin kuudennen päivän päätyttyä auringonlaskuun. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja käyttää tätä tietoa selittäessään Jeesukseen uskoville sitä, millainen sapatinlepo meille on tuleva:

Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä. Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. (Hebr 4:8-11)

Ja lopuksi:

Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. (Hebr 13:18)

 

Takaisin Osmon kotisivulle