Rukoile kostoa

op/2012-12-09

Jeesus esitti vertauksen haluttomasta tuomarista:

Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: "Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan". Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: "Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni". Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Lk 18:1-8)

Tuntuiko sinusta siltä, että sanat "kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä" ovat jotenkin irrallisia, eivätkä liity opetukseen siitä, miten pitää rukoilla? Niin minäkin ennen luulin, kunnes tulin tarkistaneeksi käännöksen. Vanhemmat käännökset, kuten englantilainen KJV vuodelta 1611 käyttää sanaa "avenge", kostaa. Esimerkkinä jae Lk 18:7:

(KJV+) And1161 shall not3364 God2316 avenge4160, 1557 his own848 elect,1588 which cry994 day2250 and2532 night3571 unto4314 him,846 though2532 he bear long3114 with1909 them?846

Käännöksessä kysytään: "Ja eikö Jumala kostaisi valittujensa puolesta, jotka ". Venäläinen käännös vuodelta 1976 kääntää samat sanat puolustukseksi. "Puolusta minua", pyytää kertomuksen leskivaimo jakeessa 3. Yleisenä sääntönä näyttää olevan, että mitä uudempi käännös, sitä enemmän se muistuttaa Billy Grahamin julistamaa poliittisesti korrektia pseudoevankeliumia.

Suomalaisen m. 38 kirkkoraamattu on jo niin poliittisesti korrekti, ettei Jeesuksen pohdiskelu lopun ajan "kristittyjen" uskonpuutteesta näytä ollenkaan relevantilta. Kääntäjän ilmeinen tarkoitus on saada Jeesus näyttämään tyhmältä ja estää Hänen seuraajiaan käyttämästä hyväkseen sitä opetusta, joka tekstiin sisältyy.

Jeesuksen opetti, ettei hänen seuraajiensa tule käyttää väkivaltaa diplomatian jatkeena, vaan mieluummin ottaa tyynesti vastaan se paha, jonka pahan palvelijat hänelle tavalla tai toisella aiheuttavat. Kirkossakin opetetaan tätä, eikö vain? Mutta Jeesus jatkoi ja kehoitti kääntymään sen Jumalan puoleen, joka sanoi: "Minun on kosto, minä olen maksava". Jeesuksen toisen tulemisen lähestymisessä vihollisen propaganda pyrkii pimittämään uskovilta tämän Jumalan valtakunnan kansalaisen perusoikeuden. Uskova, joka ei tunne oikeuksiaan Jumalan valtakunnan kansalaisena, jättää ne käyttämättä, jolloin todella näyttää siltä, ettei tämän ajan uskovilla ole uskoa ollenkaan. Poliittisesti korrektista kristitystä tulee taistelukyvytön, ja Saatana pääsee huseeraamaan ikään kuin Jumalaa ei olisi olemassakaan.

Kirkkoraamattu m.38 kääntäjän rakentaman ansan purkamiseksi sijoitamme tekstiin lähdetekstin kostamista merkitsevät sanat:

Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: "Auta minut oikeuteeni (εκδικησον με) riitapuoltani vastaan ". Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: "Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa (εκδικησω αυτην), ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni". Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta (ου μη BAποιηση TSποιησει την εκδικησιν) valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa (και Aμακροθυμει TSBμακροθυμων επ αυτοις)? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden (ποιησει την εκδικησιν αυτων) pian (εν ταχει). Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Kts. Lk 18:2-8)

Yllä olevassa tekstissä sana εκδίκησις, jakeet 7 ja 8, on kδännetty "oikeus". Strongin sanakirjan mukaan ekdikisis, nro 1557, tarkoittaa samaa kuin englannin vindication, retribution, vengeance ja punishment. Juuso Hedberg on samoilla linjoilla:

εκδικησις, εως, η, (εκδικεω) kosto, rangaistus Luuk. 21:22. Rom. 12:19. 2.Kor 7:11. Hepr. 10:30;

ποιειν την εκδικησιν hankkia kostoa l. hyvitystä jklle Luuk. 18:7. 8;

τινι kostaa jkn puolesta Apt 7:24;

εκδικησις τινος gen. obj. rangaistus jklle 1.Piet 2:14;

διδοναι εκδικησιν τινι antaa rangaistusta jklle, rangaista jkta 2.Thess. 1:8.

Vertauksen leski käytti verbiä "ekdikeoo":

εκδικεω,

sup. ω,

fut. -ησω,

aor. 1 εξεδικησα

(εκδικος)

vaatia oikeutta, rangaistusta, rangaista, kostaa, kostolla rangaista 2.Kor 10:6;

τινα hankkia jklle oikeutta Luuk. 18:5;

τινα απο τινος puolustaa jkta jkta vastaan Luuk. 18:3;

εαυτον kostaa itse puolestansa Rom. 12:19;

το αιμα τινος απο τινος vaatia jkn verta jklta Ilm 6:10;

sam. εκ χειρος τινος jkn kädestä Ilm 19:2.

Toinen Jeesuksen vertauksessa käsitelty asia on kysymys siitä, miksi vihollista ei pistetä aisoihin heti, vaikka sen aiheuttamat kärsimykset jatkuvat. Jeesus vastaa, että Jumala osoittaa pitkämielisyyttä, makrothymeoo, synnintekijää kohtaan, että tämäkin ehtisi pelastua Jumalan vihalta ottamalla vastaan Jumalan tarjous armosta Jeesuksessa.

Marssijärjestys on lyhyesti tämä: Kun sinua loukataan, pyydä Jumalaa ratkaisemaan asia niin kuin hän hyväksi näkee. Me emme voi määrätä, miten Herran on meitä autettava, mutta voimme olla varmoja, että hänen ratkaisunsa on se paras.

On jo myöhä, enkä yritä olla kovin perusteellinen tämän asian kanssa. Voit jatkaa esimerkiksi katsomalla ne lauseet, joissa Juuson sanakirjan mukaan käytetään sanoja endikisis ja endikeoo. Voit myös katsoa, mitä Raamatussa puhutaan kostosta. Haku kirjainyhtymällä "kosta" antoi UT:sta tulokseksi seuraavat lauseet:

Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. (Rm 12:17)

Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra". (Rm 12:19; kts. myös Hebr 10:30)

sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. (Rm 13:4)

ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. (1.Tess 4:6)

Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. (1.Tess 5:15)

koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, (2.Tess 1:6)

tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. (2.Tess 1:8)

Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. (1.Piet 3:9)

Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" (Ilm 6:10)

Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. (Ilm 18:6)

Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. (Ilm 18:20)

Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren." (Ilm 19:2)

Jeesuksen kysymys siitä, löytääkö hän tullessaan uskoa maan päältä ei siis ole mikään löysä heitto, vaan pikemminkin osoitus siitä, että hän ei tule tekemään kaikkia valintoja meidän puolestamme. Meidän on itse vastattava valinnoistamme, joten itse meidän ne on tehtäväkin. Mutta jos jäämme vastustajan leiriin, emme voi välttää tuomion täytäntöönpanoa, "sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on". (Lk 21:22)

Takaisin Osmon kotisivulle