Maailma on suuri teatteri, jossa enemmän tai vähemmän kaikki ihmiset ovat näyttelijöitä. Synnit ja syyllisyys, jotka suorastaan pullottavat otsanahan alla, etsivät purkautumiskanavaa ja rehellisen tunnustuksen tuomaa helpotusta, mutta estot estävät, kunnes löytyy se henkilö, jolle luottamukselliset asiat voidaan kertoa. Ja silloin kertomus näyttääkin aivan toiselta, kuin se mahdollisesti vain muutama hetki sitten toisen porukan edessä esitetty teatraalinen tarina samasta asiasta.

MONOLOGISTA KESKUSTELUUN

©: Osmo Pöysti

2003-2004

Päivitetty 2004-01-14

tämä on alkua mainitulle tekstille …

 

Keskustelun vaikeus

Synti estää ihmisten välisen normaalin kanssakäymisen. Poika kertoo tytölle rakastavansa häntä, mutta valehtelee. Hän haluaa käyttää tyttöä vain hyväkseen, eikä siihen tilanteeseen sovi tosiasioiden kertominen. Tosiasiat ovat kuitenkin kaiken aikaa olemassa, ja kun ne paljastuvat saattavat seuraukset olla karmeat. Joku tyttö hyppää sillalta koskeen, toinen tekee abortin ja kolmannessa tapauksessa syntyy elinikäinen hyväksikäyttösopimus.

Epäreilut pyrkimykset synnyttävät estoja…

 

Retoriikka

Hyvä puhetaito on tavoiteltu taito, eikä sen hankkimiseen paljoa vaaditakaan. …

Kreikassa monologin taitajia pidettiin arvossa. Kreikkalaista puhetaitoa sanotaan retoriikaksi. Puhujat pyrkivät esittämään sanottavansa selvästi ja ytimekkäästi, ja saavuttivat alalla huomattavaa menestystä. Erikoista painoa pantiin vastustajan väitteiden kumoamistaidoille esimerkiksi pilkan ja panettelun välinein. Tuloksena oli ensin polemiikki ja sitten ehkä "polemos", sota.

Keskusteluksi kreikkalainen puhetaito ei koskaan kehittynyt. Prosessi kulki päinvastaiseen suuntaan, teatraalisuus tuli yhä enemmän esille. Peli palasi alkulähteilleen ja oltiin taas täydessä teatterissa.

 

Monologi

Kristillinen saarna, kerygma, on monologi. Siihen sisältyy vain seitsemen kohtaa. Ei-uskoville Jumalan Valtakunnan edustaja esittää vain lyhyen ja sisällöltään rajatun ohjeen siitä, miten Vapahtaja vapahtaa ihmisen synnin koukusta ja siitä seuraavista rajoitteista. Tähän ohjeeseen kuuluvat asiat ovat:

Apostolien teoissa on lyhennelmiä useista saarnoista. Tyypillinen saarna oli esimerkiksi se, jonka Paavali piti Pisidian Antiokiassa juutalaiselle kuulijakunnalle, kts. Apt 13:13-13:41. Se sisältää kaikki ne elementit, jotka ihminen tarvitsee päästäkseen sisälle Jumalan Valtakuntaan.

Samat asiat sisältyvät lähetyskäskyyn.

Lähetyskäsky esitetään kaikissa neljässä evankeliumissa, mutta hieman eri muodossa. Kun kaikki neljä tekstiä pannaan yhteen, saadaan summaksi luettelo evankelistan tehtävistä:

meneminen kaikkeen maailmaan,

evankeliumin julistaminen,

ihmisten kehoittaminen mielenmuutokseen,

Jeesuksen antaman opetuksen edelleenvälittäminen,

uskoontulleiden kastaminen,

syntien anteeksi antaminen, tai

syntien jäädyttäminen.

Niille, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan Valtakunnan evankeliumin, alkaa kasteen jälkeen uusi vaihe, jonka tarkoituksena on valmistaa "pyhät …"

 

Keskustelun jäljitelmät

Keskusteluun tarvitaan vähintään kaksi avointa ihmistä. Avoimmuus on mahdollista vain uskovien kesken: kun synnit on pesty pois, ei ole mitään salattavaa. Valot voidaan laittaa päälle. Jos salattavia asioita on, niin keskustelua ei synny. Syntyy vain teatteri. Teatterin nimenä voi kyllä olla "Avoin teatteri", mutta avoimmuus ei toki ole samaa kuin avoin teatteri tai glasnost.

Avoimen teatterin vakio-ohjelmistoon kuuluu avointa rietastelua. Ihmisten keskuudessa paljas porno näyttääkin avoimelta tai "rohkealta", kuten maailma sitä mainostaa. Senlaatuinen avoimmuus katoaa kuitenkin äkkiä, kun joku Jumalan pyhä tulee paikalle. Ennen jopa papin ilmaantuminen paikalle katkaisi pahimman synnillä rehvastelun, mutta nyt papit ovat liittoutuneet illuminatien kanssa. Ennen hävitystään kirkko vetää päällensä jopa lesbojen ja homojen inhon, sillä lesbot ja homot eivät sentään yritä näytellä hurskasta, mitä nyt vähän poliittisista syistä.

 

Ihmisen vapauttaminen

 

Keskustelu

Aina silloin tällöin olen kuullut lausuttavan jotakin siihen tapaan, että "oli oikein hyvä keskustella asioista. Koskaan ennen en olekaan keskustellut avoimesti kenenkään kanssa".

 

Pyhien yhteys

 

Yhteiskunnallinen elämä

Ei-uskova ihminen menee kipsiin, kohta kun hän tuntee, että hänelle puhutaan sellaisista asioista, jotka hän on luokitellut uskonnoksi. Hänen maailmankuvansa rajoitukset voidaan kyllä poistaa, mutta vain siten, että ihminen ottaa vastaan sen sanan Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta, joka hänelle hyvänä sanomana eli evankeliumina esitetään.

On kuitenkin asioita, ja tilanteita, joissa uskova ja ei-uskova kohtaavat. Joskus kysymys on niinsanottujen yhteisten asioiden hoidosta eli politiikasta, joskus taloudellisesta toimista ja niin edelleen.

Jatkuu, jos Luoja suo …

 

 

 

 

 

Takaisin Osmon kotisivulle