IHMEELLINEN NEUVONANTAJA

 

Jesaja ilmoitti muutamia Jeesuksen nimiä noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Eräs nimistä on Ihmeellinen neuvonantaja:

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.

Lause esiintyy seuraavassa tekstiyhteydessä:

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niinkuin elonaikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niinkuin Midianin päivänä; ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. (Jes 9:1-6).

 

Odotus

Jeesus syntyi noin vuonna 4 eKr Betlehemissä, Jerusalemin lähistöllä. Israelin kuningas yritti tappaa pojan, koska pojasta oli tulossa kuninkaalle haastaja. Se tappoyritys epäonnistui, kun vanhemmat hoitivat pojan Egyptiin turvaan ja toivat takaisin, kun kuningas kuoli. Kasvatuksensa Jeesus sai kotona ja juutalaisessa synagogaseurakunnassa. Ja jos oikein olen ymmärtänyt, Jeesus oppi kokemuksistaan näkemään, että Jumala auttaa niitä, jotka turvaavat häneen.

Jeesuksella oli monta tehtävää. Neuvonantajan tehtävä oli niistä vain yksi. Mutta jo opettajan tehtävässä Jeesus on ainutlaatuinen. Kun hänen nimeään vain mainitaankin, niin roistot panevat korvansa lukkoon, etteivät kuulisi, ja narskuttelevat hampaitaan, mutta ne jotka totuutta rakastavat ovat haljeta onneensa. Halleluja! Ihan siinä unohtuu sekin, että syntisiähän mekin ollaan - mutta unohtukoon. Armahdettuja syntisiä kun ollaan. On vaan niin ihanaa!

 

Jeesuksen ohjelma

Jeesus alkoi julkisen toimintansa vaatimalla mielenmuutosta. Saman vaatimuksen hän sisälsi myös viimeisiin sanoihinsa, lähetyskäskyyn. Noin kolmen ja puolen vuoden ajan Jeesus harjoitti monimuotoista opetustoimintaa. Siihen sisältyi neuvoja, keskusteluja, ohjelmajulistuksia, näyttäviä sairaiden parantamisia, ihmisten vapautusta demonien vallasta, luonnonvoimien alistamista, kuolleiden herättämisiä ja paljon muuta. Sitten tämän maailman mahtavat tappoivat Jeesuksen valtavan juutalais-roomalais-kreikkalaisen konsensuksen vallitessa. Vain muutama harva Jeesuksen oppilaista seurasi syrjästä, kun virkakoneisto toimitti Jeesuksen pois päiviltä. Viimeisenä Pietari, hulluna rakkaudesta opettajaansa meni niin pitkälle, että tunkeutui Jerusalemin arkkipiispan pihalle, mutta sitten hänkin sortui ja kielsi Jeesuksen. Kun Jeesus tapettiin, ei hiirikään vikissyt vastaan.

Jeesus nousi haudasta ja nousi taivaisiin. Mutta opetukset jäivät. Yksittäisiä Jeesuksen lausumia kirjoitettiin pergamenttipalasille ja kannettiin kuin kultarahaa parhaassa nahkakukkarossa. Niistä laadittiin perusteellisia selontekoja, joita luettiin ääneen ja joita opeteltiin ulkoa. Parhaimmat selonteot Jeesuksen teoista ja opetuksista ovat säilyneet tähän päivään asti. Ne ovat löytäneet paikkansa muiden pyhien kirjoitusten joukossa. Niitä painetaan kymmeniä miljoonia vuosittain; pelkästään Raamatun täydellistä versiota on tähän mennessä painettu noin 3.000.000.000 kappaletta. Painettujen evankeliumeitten ja muiden Raamatun osien määrää tuskin kukaan tietää.

Mielenmuutoksen vaatiminen ei olisi järkevää, jos ei samalla kerrottaisi, minkä on muututtava ja miten. Opetuksellaan Jeesus loi rungon sille ajattelulle, jonka yksityiskohtia Pyhä Jumalan Henki selvittää ja jota Jeesuksen seuraajat noudattavat ja jolla Jeesuksen seuraajat opastavat toisiaan. Kreikkalainen raamattu käyttää tämänkaltaisesta opetuksesta sanaa nouthesia, järjen asettaminen. Ihmeellistä neuvonantajaa voitaisiinkin sanoa aivopesun isäksi, jollei kyse olisi restauraatiosta, syntiin langenneen ihmisen ajatusmaailman uudistamisesta ihmisen asettamiseksi alkuperäiseen tehtäväänsä.

Jeesus pesee verellään synnit pois syyttäjän kirjoista ja opetuksellaan synnin tahrat ajatusmaailmasta, mutta vain niiltä, jotka tunnustavat hänen herruutensa, hänen jumaluutensa ja hänen asemansa Pelastajana. Pois pestyn perverssin ajattelun sijaan Jeesuksen seuraajat saavat terveen opin ja uudistuneen mielen.

 

Työn jatkaja

Kun Jeesus nousi taivaisiin, hänen tehtäviään jatkamaan tuli Pyhä Henki, josta Jeesus ennen kuolemaansa sanoi:

14:15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.
14:16
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
14:17
totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
14:18
En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
14:19
Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.
14:20
Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.
14:21
Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Jakeen 16 kreikkalaisessa tekstissä mainittu Parakletos, Puolustaja on myös opettaja:

14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Uuden ihmisen tehtävä Pyhän Hengen rinnalla

15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.
15:27
Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani."

Kun Pyhä Henki muuttaa ihmistä, ihminen saa Kristuksen mielen. Kristuksen mieli on mielenmuutoksen tavoite ja se on saavutettavissa, koska Paavali ja hänen nimeltä mainitsemattomat kumppaninsa pystyivät kirjoittamaan Korinton uskoville että "Meillä on Kristuksen mieli", kts. 1.Kor 2:16. Myös minä tunnen Jeesuksen seuraajia, joilla on Kristuksen mieli.

Rukous

Ihminen on velvollinen valitsemaan hyvän ja pahan välillä. Tehtävästä on mahdollista suoriutua vain Jumalan avulla eikä tehtävä silloinkaan ole helppo. Jumala on kyllä antanut erinäisiä kirjallisia neuvoja, kymmenen käskyä ja niin edelleen, mutta nekin koskevat vain ääritapauksia. Käskyillä varoitetaan ihmistä, ettei hän kokonaan joutuisi diskatuksi koko pelistä.

Jumala ohjaa ihmistä paljon yksityiskohtaisemmin, kuin mitä käskyillä on mahdollista. Jumalan Pyhä Henki opastaa jokaista uskovaa ihmistä henkilökohtaisesti kaikkein vähäisimmissäkin asioissa. Kun ihminen rukouksessaan pyytää Jumalan ohjetta tiedustelemaansa asiaan, Jumala vastaa ja antaa neuvonsa Pyhän Hengen välityksellä.

Monet ihmiset eivät ole koskaan tulleet tuntemaan sitä, miten rukous toimii.

 

Kasvatus

Jokainen yhteisö, siis myös ei-kristityt yhteisöt, harjoittavat jonkinlaatuista kasvatusta. Viiden vuosituhannen aikana on ollut jos jonkinlaista asianharrastajaa, ja monenlaiset utopiat vaivaavat myös tämän päivän ihmisiä. Auringonpalvojien Egyptiin rakennuttamat pyramidit eivät olleet sivistystä, vaan raskas taakka ihmisille, samoin taikonauttien, kosmonauttien ja astronauttien lennätteleminen. Vain Jumalan neuvo on edistystä, kts. Ps 1:1-1:3:

1:1 Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,
1:2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!
1:3 Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.

Kasvatus ilman Jumalaa ei johda mihinkään hyvään lopputulokseen. Saksalainen yhteiskunta ennen toista maailmansotaa oli inhimillisesti katsoen valioluokkaa, ainoastaan sydän oli jäänyt muuttumatta. Saksalainen yhteiskunta oli kyllä valtuuttanut kirkon sielujansa hoitamaan, mutta kirkko ei edes varoittanut uhkaavasta vaarasta.

Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta ei voi antaa sivullisen hoitoon. Jos henkilökohtaista yhteyttä Jumalaan ei ole, ei ihminen voi radikaalisti muuttua. Vanhoille metkuille voidaan kyllä antaa uusia nimiä, mutta se on pelkkää itsepetosta. Ihminen voi muuttua vain tunnustamalla Jeesuksen herruuden, jonka jälkeen Pyhä Henki asettuu ihmiseen. Ihmisestä tulee Uusi Ihminen, Pyhän Hengen temppeli. Ensiksi Pyhä Henki puhdistaa temppelinsä. Muu kasvatus seuraa

 

Opetusvelvollisuus

Kun Jeesus alkoi julkisen toimintansa, hänen ensimmäinen lauseensa oli melkein sama, kuin mitä Johannes Kastaja oli jo julistanut samalle kuulijakunnalle aiemmin, kts. Matt 3:1-2. Kirkkoraamatun m.38 mukaan Jeesus sanoi:

Tehkää parannus (metanoiete - muuttukaa mieleltänne), sillä Taivasten Valtakunta on tullut lähelle. (Matt 4:17).

Sama sanoman hän jätti seuraajilleen. Viimeisiksi sanoikseen, juuri ennen ottoa ylös Taivaisiin Jeesus Kristus sanoi:

Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta (metanoia, mielenmuutos) syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. (Kts. Luuk 24:46-49).

Ne, jotka ottavat vastaan Jeesuksen, saavat Pyhän Hengen. Pyhä Henki on yhteyshenkilö Isän ja lapsen välillä. Pyhä Henki johdattaa uskovaa kaikkeen totuuteen - hän pystyy erottamaan hyvän ja pahan monimutkaistenkin hämäysyritysten viidakosta. Pyhässä Hengessä saadaan myös karismat seurakunnan rakentamiseksi.


Pyhä Henki tekee ihmissyöjästä Uuden Ihmisen. Uusi ihminen toimii eri lailla, kuin vanha. Me syötämme muita, ja joskus niin tarkkaan, ettei itselle jää syötävää. Se on tarkoituskin: silloin me tulemme tuntemaan, että Jumala ruokkii taivaan linnut, ja vielä varmemmin omat lapsensa. Mutta viholliselle Jumalan ruoka ei kelpaakaan. Siksi seurakunta on pitänyt erottaa maailmasta, joka ei halua muuttua tai jonka muutossuunta on Rakkauden, Totuuden ja Elämän vastainen. Seurakunta onkin vaihtoehtoinen yhteiskunta, mutta ainut, jolla on luotettavat takeet tulevaisuudesta.

 

Nouthesia

Jumalan palvelijan tehtävänä on julistaa ei-uskoville kerygmaa ja uskoville nouthesiaa. Kerygma on lyhyt ohje siitä, miten päästään sisälle Jumalan valtakuntaan. Nouthesia on pitkä ja monimuotoinen prosessi, jonka kestäessä ihminen oppii tuntemaan Jumalan valtakunnan pelisäännöt pelin jo pyöriessä. Elämä on sellaista - et ehdi kaikkea oppia etukäteen. On kyettävä ratkaisemaan ennalta arvaamattomiakin tehtäviä niin, että Jumalakin ratkaisut hyväksyy.

Nouthesian perusasetelmana on se, että tämä maailma ei omin voimin pysty ratkaisemaan ongelmiaan, koska ihminen on paha. Maailmanhistoria osoittaa sen selvästi; samaa sanoo myös Raamattu. Ja jos joku muuta väittää, hän todennäköisesti haluaa vain rajata itsensä pahojen ihmisten ulkopuolelle, käydäkseen sitten sotaa noita "pahoja" vastaan. Sellaiset väitteet kuin mitä presidentti Halonen uudenvuoden puheessaan 2001 esitti, ovat pelkkää demagogiaa, riidan ja sodan lietsomista. Edes suuri englantilainen rasisti Darwin ei jaa ihmisiä hyviin ja pahoihin, vaan ainoastaan hyväosaisiin (favored) ja vähemmän hyväosaisiin.

Kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Tosiasioiden tunnustaminen on ehtona sille, että ihminen pääsee sisälle Jumalan opetussuunnitelmaan. Meidän syntisten on aina ollut helpompi lähteä Jeesuksen perään oppia saamaan, kuin niiden, jotka väittävät olevansa "kunnon ihmisiä".

Omien normiensa mukaan kuka tahansa voi julistautua pyhimykseksi, tai "kunnon kansalaiseksi", mutta ei Jumala sitä kysynyt. Hän käyttää omia normejaan. Nouthesia on johdatusta Jumalan normistoon.

Jumalan normit ovat ihmisläheiset. Hän sanoo: "Se, mitä te tahdotte, että ihmiset tekisivät teille, tehkää se heille", (Matt 7:12). Ihmisen omatunto osaa kyllä tämän säännön avulla valvoa, onko se, mitä hän tekee, oikein vai väärin. Mutta jos ohjelmoit omantuntosi jonkun muun ideologian mukaan, olet hakoteillä. Jeesus asetti Vuorisaarnaksi kutsutussa linjapuheessaan myös etiikalle kiintopisteen, joka pitää.

 

Edistys saavutetaan luopumalla väärästä ja omaksumalla hyvä.

Jumalan seurakunnassa kasvatustehtävät kuuluvat kaikille. Avainsana on "allilous", toinen toistaan. Esimerkkilause on Kolossalaiskirjeestä:

3:16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

Uusi Testamentti antaa sen vaikutelman, että joku oppinut, niinku Paavali siellä kirjoitti viisaita neuvoja seurakunnalle, joita sitten akat suu ammollaan kuuntelivat. Mutta vaikutelma on syntynyt vain ymmärtämättömien mielessä ja siksi, että Uuteen testamenttiin ei ole otettu ollenkaan mukaan niitä jatkuvia keskusteluja, mitä uskovat kävivät keskenään. Nykyisinkin sellaiset keskustelut ovat tietyn intimiteettisuojan sanelemina jätettävä enemmän tai vähemmän salaisiksi. Niistä kyllä kerrotaan:

20:31 Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.

Tästä Apostolien tekojen jakeesta näkyy myös, että Paavalin nouthesia ei ollut mitään kylmää psykologiapuuhastelua, vaan että hän taisteli neuvottaviensa edestä sekä sydämellään, neuvoillaan ja rukouksissaan. Kolossan uskoville hän kirjoittaa:

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. (Kol 2:1-3).

Myös apostoli Pietari väittää Jeesuksen olevan se, jonka tuntemisen kautta kaikki muukin hyvä löytyy. Hän kirjoittaa niille, jotka "ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa":


1:2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
1:3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
1:4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
1:5 niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä .

Kts 1?.Piet 1:1-1:5

1:5 niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
1:6 ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
1:7 jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
1:8 Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.

 

Ihminen on luotu elämään siinä tietoisuudessa, että Jumala turvaa kaikki hänen tarpeensa. Jumalan aurinko lämmittää hänen paratiisiaan Mutta käärmeen onnistui horjuttaa ihmisen uskoa niin, että ihminen ryhtyi pyrkimään Jumalaksi Jumalan paikalle. Tarvittiin Ihmeellinen neuvonantaja tekemään tyhjäksi käärmeen työt ihmisen ajatusmaailmassa.

 

IHMEELLINEN NEUVONANTAJA

Copyright ©: Osmo Pöysti

2003-2004

Päivitetty: 2004-01-14/ teksti kesken

Takaisin Osmon kotisivulle