Pirkanmaan käräjäoikeus

1. Osasto

Kelloportinkatu 5A

33100 Tampere


viite: (etunimi poistettu nettiversiosta asianomaisen pyynnöstä) Pöystin avioerohakemus päiväysleimoilla 22.02.2017 ja 28.02.2017, diaarimerkinnällä HP 17/5204/ETE (epäselvän kopion mukaan)

asia: Valtion edustajan mukaantulo

kopio: http://opsti.japo.fi/notes/valtiovastatkoonteoistaan.html
Kunnioitetut herrat,


Vaimoni tekemässä avioerohakemuksessa (liite 1) kerrotaan, että "lasten isä on iäkäs (73 v) ei pysty huolehtimaan lasten hyvinvoinnista".


Vaimoni väite on perusteltu, mutta osoitettu väärään osoitteeseen. Koska Suomen valtio vuodesta 1998 alkaen aina eläkeikääni asti perustuslakia rikkoen esti omatoimisen työllistymisen, eikä ole myöskään pystynyt esittämään laillisia perusteita sille, miksi minulle tai perheelleni ei voitu myöntää edes työttömyystuen minimimäärää, vaadin Suomen Tasavallan virallista edustajaa avioero-oikeudenkäyntiin vastaamaan vaimoni avioerohakemuksessa esittämään lausumaan.


Koska valtion toimet ovat aiheuttaen miljooniin nousevat tulonmenetykset, vaimon pettymykset ja lasten kärsimykset tulen vaatimaan niiden korvaamista täysimääräisinä. Oikeusvaltioperiaatteen kunnioituksen säilymiseksi valtion oikeuslaitoksen on myös huolehdittava siitä, että valtiollinen terrorismi perhe-elämän hävittämiseksi estyy ja mieluummin loppuu kokonaan, eivätkä ne tahot, jotka laittomuutta ovat harjoittaneet, enää koskaan voi osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon missään valtion virassa.


Ikaalisissa 2017-07-27
Osmo Pöysti


osoite:

Vahontie 146 as 6

39410 Ikaalinen,