Pelkäätkö hurahtavasi uskoon? Tässä tekstissä kerrotaan, mitä uskoontulossa saattaa tapahtua siinä nimenomaisessa tapauksessa, että uskoon tulosi tapahtuu Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta.

USKOONTULON PELOTTAVA KOKEMUS

2002-12-09

©: Osmo Pöysti

 

Voiman kokeminen

Kun olet vastaanottanut evankeliumin ja katkaiset napanuorat maailmaan, tapahtuu lähtö. Lähtö voi olla peräti voimallinen, tai kuin lämpimän ilmavirran keväisen kevyt nosto, sen mukaan, kuin sinulle parasta on. Pyhä Henki säätää tehoja, mutta periaatteessa kysymys on seuraavan asian toteutumisesta elämässäsi:

Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. (Joh 1:11-13).

Evankeliumin vastaanottaminen tapahtuu myöntymällä Jeesuksen Herruuteen ja siirtymällä "Jeesuksen Kristuksen nimeen" (kts. Apt 2:38) otetun kasteen (baptismo: upotus!) kautta hänen Valtakuntaansa.

Synnit eivät estä pääsyä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ne on kuitenkin tunnustettava synniksi eli rikkomuksiksi Jumalan lakia vastaan ja hylättävä. Synti on kahle. Kahleet katkaisee Jumala, mutta vasta, kun sinä olet suostunut luopumaan synnistä. Voit tehdä synneistäsi tarkistuslistan varmistuaksesi siitä, että todellakin suostut niistä luopumaan. Kahleiden on oltava poikki lähdettäessä. Jos lähdet menemään, et voi laskea pääseväsi pitkälle, jos ketjut laukaisualustaan on kiinni. Mutta jos valmistelet lähdön hyvin, maailman vetovoiman voittaminen on miellyttävä juttu.

Jumalan maailmassa olet vapaa. Voit katsella kirkkautta peittämättömin silmin, tai katsella kaihomielin sitä synnin läpeä, josta läksit. Olet tullut sokean vietin maailmasta valintojen maailmaan.

 

Muutos ja muutoksen pelko

Muutoksen pelko on luonnollista ja hyväksyttävää varovaisuutta. Kristus tuli muuttamaan ihmistä, mutta ainoastaan hyvään suuntaan. Hän tekee uusia ihmisiä. Hän irroittaa sinut synnin koukusta ja johdattaa Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

 

Uudestisyntyminen

Ihminen ilman Jumalaa on kuollut. Hänessä on vain kaksi osaa, sielu ja ruumis. Hengellisessä syntymässä ihminen saa kolmannen osan, osallisuuden Jumalallisesta luonnosta. Tapahtumaa sanotaan uudestisyntymiseksi ja hengen uudistukseksi.

Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen mukaan Uusi ihminen on kolmiosainen. Siihen kuuluu henki, sielu ja ruumis. Kts. 1.Tess 5:23:

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Uutta tässä on henki. Pyhä Jumalan Henki saa asunnon ihmisessä, ja se pyhittää ihmisen Jumalan temppeliksi.

 

Ihminen Pyhän Hengen temppelinä

Pyhä Henki saadaan Isältä Jumalalta kuin lahja, jollei häntä torjuta, esimerkiksi pelon tai väärän teologian takia. Mitään aihetta pelkoon ei kuitenkaan ole. Pyhä Henki kyllä ohjaa ja opastaa sinua, mutta päätökset sinä teet aina itse. Huomaa, että Pyhän Hengen ohjauksessa on uudestisyntynyt ihminen.

Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Mutta me emme ole saaneet (elávomen-ottaneet vastaan) maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut … (1.Kor 2:11-12)

Uudet näköalat ja uusi rohkeus

Jumala antaa jokaiselle paluumuuttajalle Pyhän Hengen, joka ohjaa sinut kaikkeen totuuteen. Saat katsella Kristusta kiemurtelematta. Jumalan kirkkauden katseleminen muuttaa sinua, eikä ihmekään, sillä valossa näkee - valossa pystyy arvostelemaan tekoja…


Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh 1:14).

Jumala on valkeus. Valo tuo esiin hyvän ja pahan. Hän on pelkästään hyvä. Hänessä ei ole mitään pahaa. Hän on täydellinen, ehyt ja ristiriidaton. Mutta kun hän vetäytyy pois, tulevat tilalle sota, sekasorto ja järjettömyys. Ja Jumala vetäytyy pois sieltä, missä häntä ei kunnioiteta. Silloin jäljelle jää vain viha, vääryys ja kuolema.


Jumalan kirkkaus on paljastavaa. Se on se pelottava puoli uskoontulossa - ja aivan turhaan. Mutta kun olet jo tunnustanut synnit, ne on kuitattu sillä perusteella, että Jeesus on kärsinyt sijaiskuoleman syntisien puolesta ristillä. Niihin ei tarvitse palata, jollet sinä itse taas käännä katsettasi siihen synnin läpeen, josta läksit.

 

Vaatimusten pelko

Jeesus sanoi omilleen: "Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on." (Kts. Matt 5:48). Samaa vaadittiin myös Abramilta:

Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti." (1.Moos 17:1-2).

Vaatimustaso on kova, mutta Herra ei vaadi mahdottomia. Hänellä on keinot. Kannattaa myös huomata, että Jumalan vaatima täydellisyys on luonteeltaan sama kuin nuhteettomuus, pyhitys ja eheys. Kysymys on vain siitä, että sinä teet oikein sen, mikä tällä hetkellä on oikein. Voiman siihen saat Jumalalta, jos pyydät.

Vastustajan pelko

Kun paholainen joukkoineen näkee sinun päässeen irti synnin koukusta, hän saattaa käydä raivoisaksi. Tavallisesti paha noudattaa kuitenkin tiettyä kaavaa: ensin viettelee, sitten käy kauppaa ja lopulta uhkailee. Valta on kuitenkin Jumalla, eikä vastustaja suoralla hyökkäyksellä voi koskaan voittaa Jumalan pyhiä. Se, että Jumala joskus sallii uskovien kuoleman paholaisen orjien käsiin, on kuitenkin pidettävä mielessä ja siihen on syytä varautua. Vaino paljastaa, rakastatko sinä Totuutta enemmän kuin valhetta.

Vastustajan pelko häviää uskovalta parin ensimmäisen uskossaolovuoden jälkeen. Rakkaus voittaa pelon.

 

Pyhitys

Ihmisen ei tarvitse tehdä itseään pyhäksi. Jumala on se, joka pyhittää:

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. (1.Tess 5:23).

 

Takaisin Osmon kotisivulle