Erasmus Rotterdamilainen käänsi 1500-luvun alussa kreikkalaisen Uuden Testamentin latinaksi. Kreikankielisen sanan "metanoia" Erasmus käänsi mielenmuutosta merkitsevällä sanalla, mikä kirkollisissa piireissä herätti kiivaan keskustelun kristinuskon perusteista. Papit olisivat halunneet, että metanoia olisi käännetty "katumukseksi", siitä huolimatta, että käännös on väärä. Väärää käännöstä käytetään vieläkin eri puolella maailmaa. Riittää, kun katsoo venäläisen tai englantilaisen kirkkoraamatun jaetta Matteus 3:2.

Suomalaisessa kirkkoraamatussa vuodelta 1933-1838 kreikkalainen sana "metanoia" on käännetty parannukseksi. Käännös on parempi, kuin monet muut, mutta rehellinen kielenkääntäjä ei tätäkään käännöstä voi varauksetta hyväksyä. Minkä ihmeen takia oikeata käännöstä niin kovasti kammotaan? Onhan kysymys eräästä Raamatun ilmoituksen keskeisemmästä kysymyksestä!

Kaikki meta-alkuiset sanat kuvaavat jonkinlaista muutosta. Monet näistä sanoista ilmaisevat kukin ihmismielen muutosprosessin erilaisia vivahteita. Seuraavassa kirjoittaja tarkastelee, miten Suomalainen kirkkoraamattu 1933-1938 on käsitellyt kreikankielen meta-alkuisia sanoja. (Vuoden 1992 käännös lienee tahallinen vääristely Raamatusta, joten siihen emme tässä puutu)

Muutos on kristinuskon keskeisimpiä asioita. Meta-alkuisten verbit kertovat siitä, mikä muuttuu.

 

Osmo Pöysti: META-ALKUISET VERBIT KREIKANKIELISESSÄ UUDESSA TESTAMENTISSA

Copyright ©: Osmo Pöysti

2001-2003

Kuru, Finland

Päivitetty: 2003-08-18

 

Metanoéo muuttaa mielensä, (to change one's mind)

Metánoia, i, mielenmuutos, (change of mind)

Matt 3:1-3 Johannes Kastajan julkisen toiminnan alku

3:1 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi (kirísson-julistaen) Juudean erämaassa
3:2 ja sanoi: "Tehkää parannus
(Metanoeïte-muuttakaa mielenne), sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".
3:3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'."


Matt 3:1-12 Johannes Kastajan opetusta

3:4 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.
3:5 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,
3:6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
3:7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?
3:8 Tehkää sentähden parannuksen
(tis metanoías-mielenmuutoksen) soveliaita (aksios-arvoisia) hedelmiä,
3:9 älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.
3:10 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.
3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen
(eis metánoian-mielenmuutokseen), mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
3:12 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

Markus 1:14-15, Jeesus Messiaan julkisen toiminnan alku

1:14 Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
1:15 ja sanoi:
"Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Matteus 4:17, Jeesus Messiaan julkisen toiminnan alku

4:17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan (kiríssein-julistamaan) ja sanomaan: "Tehkää parannus (Metanoeïte-muuttakaa mielenne), sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

Luuk 10:10-14, Kaikki eivät suostu mielenmuutokseen

10:10 Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa:
10:11
'Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin; mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle'.
10:12
Minä sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin.
10:13
Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen (metenóisan-muuttaneet mielensä).
10:14
Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän.

Luuk 24:49, Mielenmuutosta on julistettava kaikille kansoille


24:44 Ja hän sanoi heille:
"Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa".
24:45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
24:46 Ja hän sanoi heille:
"Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
24:47
ja että parannusta (metánoian-mielenmuutosta) syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava (kirihthïnai-on julistettava) hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
24:48
Te olette tämän todistajat.
24:49
Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

2. Korinttolaiskirje 12:20-21, Mielenmuutoksen vaihtoehdot

12:20 Sillä minä pelkään, että tullessani ehkä en tapaa teitä semmoisina, kuin tahdon, ja että te tapaatte minut semmoisena, kuin te ette tahdo. Minä pelkään, että teidän keskuudessanne ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyä, epäjärjestyksiä;
12:21 ja että, kun tulen, Jumalani on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne, ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole katuneet
(mi metanoisánton-eivät ole muuttaneet mieltään) sitä (epi ti- -stä) saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet.

Apostolien teot 8:20-23. Pietarin sanat Simonille mielenmuutoksesta

8:20 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.
8:21 Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.
8:22 Tee siis parannus
(metanóison-muuta mielesi) ja käänny (-) (apo- -stä) tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa - jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.
8:23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä."

Ilmestyskirja 9:20. Kun tekojen seuraamukset eivät tuo mielenmuutosta

9:15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.
9:16 Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin niiden luvun.
9:17 Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi.
9:18 Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta.
9:19 Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä; niiden hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittivat.
9:20 Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta
(oute metenóisan-eivät edes muuttaneet mieltään) kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.
9:21 He eivät tehneet parannusta
(ou metenóisan-eivät muuttaneet mieltään) murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Ilmestyskirja 16:11. Kun ihminen ei muuta mieltään, vaan vaatii Jumalaa muuttumaan

16:9 Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta (ou metenóiesan-eivät muuttaneet mieltään), niin että olisivat antaneet hänelle kunnian.
16:10 Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa
16:11 ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta
(ou metenóiesan-eivät muuttaneet mieltään) teoistansa.

Luukas 15:7. Jatkuvan mielenmuutoksen tarve

15:4 "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää?
15:5
Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten.
15:6
Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut'.
15:7
Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen (epi eni amartolo metanounti-yhdestä syntisestä, joka muuttaa mieltään), kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta (metanoías-mielenmuutosta) tarvitse.

Metamélomai katua, murehtia (to repent)

Katuminen on aivan eri asia, kuin mielenmuutos. Mielenmuutos on pitkä prosessi, jonka aikana opitaan jotakin uutta. Katumisella tarkoitetaan vain yksittäisen asian uudelleenarviointia ja synnin tunnustamista, "ripittäytymistä". Vaikka katuminen saattaa sisältää muutoksen siemenen, ei muutosta aina kuitenkaan tule.

Matt 21:28-32, Vertaus kahdesta pojasta, jotka molemmat muuttivat päätöksensä

21:28 Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani'.
21:29
Tämä vastasi ja sanoi: 'En tahdo'; mutta jäljestäpäin hän katui (metamelitheis-kaduttuaan) ja meni.
21:30
Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: 'Minä menen, herra', mutta ei mennytkään.
21:31
Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?" He sanoivat: "Ensimmäinen". Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan.
21:32
Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet (metemelíthite-katuneet), niin että olisitte häntä uskoneet.

Matt 27:3-5, Juudas katuu, mutta ei pyydä anteeksi siltä, jota vastaan hän on rikkonut

27:3 Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui (metamelitheis-kaduttuaan) ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille
27:4 ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren". Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi."
27:5 Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.

2 Korinttolaiskirje 7:8-11, Paavali korinttolaisten mielenmuutoksesta

7:8 Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu (ou metamelomai-en kadu), ja jos kaduinkin (metemelómin-kaduinkin), niin minä - kun näen, että tuo kirje on, vaikkapa vain vähäksi aikaa, murehuttanut teitä -
7:9 nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille
parannukseksi (eis metánoian-mielenmuutokseksi); sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä.
7:10 Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen
(metánoian-mielenmuutoksen), joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu (ametaméliton-joka ei kaduta/murehduta); mutta maailman murhe tuottaa kuoleman.
7:11 Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan, mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista! Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa.

Hebrealaiskirje 7:17-22 Muuttumaton säädös

7:17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
7:18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön
7:19 - sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi - mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.
7:20 Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista - nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa,
7:21 mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on vannonut eikä ole katuva
(ou metamelithísetai-ei ole katuva): 'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" -
7:22 niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

Metalamváno hankkia, saada, ottaa osaa (partake of; obtain)

Tämän meta-alkuisen sanan toinen osa, lamvano, tarkoittaa ottamista. Metalamvano ei siis tarkoita mielenmuutosta, vaan saamista, vastaanottamista tai muita, esimerkiksi olotilan muutoksia.

Apostolien teot 27:33, Haaksirikkoisten aamuateria

27:33 Vähää ennen päivän tuloa Paavali kehoitti kaikkia nauttimaan (metalaveïn-ottamaan, nauttimaan) ruokaa, sanoen: "Tänään olette jo neljättätoista päivää odottaneet ja olleet syömättä ettekä ole mitään ravintoa ottaneet.
27:34 Sentähden minä kehoitan teitä nauttimaan ruokaa, sillä se on tarpeen meidän pelastuaksemme; sillä ei yhdeltäkään teistä ole hiuskarvaakaan päästä katoava."
27:35 Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi ja rupesi syömään.
27:36 Silloin kaikki tulivat rohkealle mielelle ja ottivat hekin ruokaa.

Apostolien teot 24:24-25, Paavali vankina Kesareassa

24:24 Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
24:25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii
(kairón de metalavón-aikaa saatuani), kutsutan (metakalesomai-kutsutan) sinut taas".

Hebrealaiskirje 12:10. Alamaisuus henkien Isälle on pyhityksen ehto

12:9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
12:10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi
(metalavein) hänen pyhyydestään.
12:11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12:12 Sentähden: "Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne";
12:13 ja: "tehkää polut suoriksi jaloillenne", ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.

Hebrealaiskirje 12:10 Kurituksen tarkoitus on muutos

12:9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
12:10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi
(eis to metalavein-osallistumista varten) hänen pyhyydestään.

2 Timoteuskirje 2:6. Työn ja tuoton suhde

2:6 Peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi (metalamvanein) hedelmistä.

 

Metamorfóomai muuttua muodoltaan, muuttua

Verbiä metamorfóomai käytetään Uudessa Testamentissa vain neljä kertaa, kts. Matt 17:2, Mark 9:2, Room 12:2 ja 2.Kor 3:18. Kahdessa tapauksessa verbiä käytetään kuvaamaan Jeesuksen itsensä kirkastumista "Kirkastusvuorella" ja kahdessa tapauksessa kyse on ihmisen muuttumisesta Jumalan kirkkauden vaikutuksesta.

Roomalaiskirje, 12:2. Vaihtoehdot

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

2 Korintolaiskirje, 3:18. Kirkkauden katseleminen muuttaa katselijaa

Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Metapémpo hakea, lähettää hakemaan, noutaa (to send after, mid: send for)

Metapemfteis hakemaan lähetetty (sent for)

Kun verbi pempo, lähettää, saa etuliitteen meta, saadaan noutamista ja hakemista merkitsevä verbi metapempo, joka Raamatussa esiintyy vain Apostolien teoissa. Pempo sitä vastoin on yleinen koko UT:ssa.

Apostolien teot 10:5-6, Enkelin sanat Korneliukselle

10:3 Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Kornelius!"
10:4 Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?" Enkeli sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.
10:5 Niin lähetä
(pémpson-lähetä) nyt miehiä Joppeen noutamaan (metápempsai-lähetä noutamaan) eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan;
10:6 hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla."

Apostolien teot 10:29 Pietari Korneliuksen luona

10:28 Ja hän sanoi heille: "Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä; mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi.
10:29 Sentähden minä vastaansanomatta tulinkin, kun minua noudettiin
(metapemfteis). Ja nyt minä kysyn: mitä varten te olette minut noutaneet (metapempfsaste) ?"

Apostolien teot 11:13 Pietari selittää tekoaan veljille

11:12 Ja Henki käski minun mennä arvelematta heidän kanssansa; ja myös nämä kuusi veljeä lähtivät minun kanssani. Me menimme sen miehen taloon,
11:13 ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan ja sanovan: 'Lähetä Joppeen noutamaan
(metapempsai) Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan;
11:14 hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi'.

Metatíthimi siirtää (to transpose, to transfer)

muuttaa, vääntää, kääntää toiseksi, pilata (to change sides, exchange, pervert)

muuttua (pass: to be changed)

luopua, hyljätä (mid: to apostatize; to fall away)

 

Metáthesis siirto, siirtyminen, muutos, muuttuminen [a change of place, a translation (to heaven)]

muutto (a removal)

Apostolien teot 7:15-16, Stefanuksen puheesta

7:15 Ja Jaakob meni Egyptiin ja kuoli siellä, niin myös kuolivat isämme,
7:16 ja heidät siirrettiin
(metethétisan-siirrettiin) Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Aabraham oli rahalla ostanut Emmorin lapsilta Sikemissä.

Hebrealaiskirje 7:11-12 Järjestyksen ja lain muutos täydellisyyden saavuttamiseksi

7:11 Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
7:12 Sillä pappeuden muuttuessa
(metatitheménis gar-muuttumisen tähden) tapahtuu välttämättä myös lain muutos (metáthesis-muutos).

Hebrealaiskirje 11:1-6 Siirtyminen uskon kautta uuteen tilaan

11:1 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
11:2 Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
11:3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
11:4 Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.
11:5 Uskon kautta otettiin Eenok pois
(metetethi-siirrettiin), näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois (metétheti-oli siirtänyt)". Sillä ennen poisottamistaan (pro gar tis metathéseos autou-sillä ennen siirtämistään) hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Hebrealaiskirje 12:27. Jumalan tuomio ja muutos

12:25 Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista.
12:26 Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin".
12:27 Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät (sakevoménon), koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan
(tin metáthesin-muuttuvien, siirrettävien, poistettavien), että ne, jotka eivät järky (mi salevómena), pysyisivät.

Juuda 3-7. Varoitus Jumalan armon perverssistä käytöstä

3 Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.
4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät
(metatithéntes-muuttaen) meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.
5 Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet;
6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;
7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Metastrefo muuttaa, kääntää [to turn about, to turn (ti eis ti - to turn one thing into another];

vääntää kieroksi, vääristää (to pervert)

Apostolien teot 2:17-21, Jooelin ennustus Pietarin mukaan

2:17 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
2:18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
2:19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
2:20 Aurinko muuttuu
(metastrafísetai-muuttuu) pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
2:21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.'

Jaakob 4:9. Sydämen muutoksesta

(Tämä myös kohdassa "metatrepo", koska lähdeteksteissä on vaihtelevasti joko metatrapito tai metastrafito. Molemmat verbit merkitsevät samaa.)

4:8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.
4:9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon
(metastrafito) murheeksi ja ilonne suruksi.
4:10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

Galatalaiskirje 1:6-8, Varoitus pseudoista

1:6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte (metathítheste-käännytte) hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
1:7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä
(metastrepsai-vääristellä) Kristuksen evankeliumin.
1:8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

Metalásso vaihtaa [to exchange (ti en tini - one thing for another)]

vaihtua, muuttua [to change (ti eis ti - one thing into another)]

Roomalaiskirje 1:25-27. Jumalan hylkäämisen seurauksia

1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet (metíllaksan-ovat vaihtaneet) Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet (metíllaksan-ovat vaihtaneet) luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.


Metadídomi lahjoittaa, antaa [to give a share (to another)]

antaa, [to impart of (his substance)]

Roomalaiskirje 1:11-12, Armoituksien jakamisesta

1:11 Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa (metado-antaakseni, jakaakseni) teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte,
1:12 se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun.

 

Metatrepo muuttua (to change)

Jaakobin kirje 4:9

(Tämä myös kohdassa metastrefo, kts. yllä)

4:8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.
4:9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon
(metatrapito) murheeksi ja ilonne suruksi.
4:10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

Metashimatizo muuttaa muotoa (to transfigure, to change)

muuttaa toiseksi (mid: transform)

siirtää, soveltaa (to transfer, to apply)

1. Korinttolaiskirje 4:6 Tiedon vajavaisuuden soveltaminen päätöksenteossa

4:5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
4:6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni
(metashimátisa eis eauton) ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

2. Korinttolaiskirje 11:13-15 Paholaisen muodonmuutoksia

11:12 Mutta mitä minä teen, sen olen vastakin tekevä, riistääkseni aiheen niiltä, jotka aihetta etsivät, että heidät siinä, missä kerskaavat, havaittaisiin samankaltaisiksi kuin mekin.
11:13 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät
(metashimatizomenoi) Kristuksen apostoleiksi.
11:14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy
(metashimatizetai) valkeuden enkeliksi.
11:15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät
(metashimatizontai) vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Filippiläiskirje 3:21. Ruumiin muutos Herran ylösnousemuksen voimasta

3:20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,
3:21 joka on muuttava
(metashimatisei) meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

 

Metaíro lähettää (to transfer)

lähteä (intr: to depart)

Matteus 13:53, Vertaukset Jumalan Valtakunnasta päättyvät

13:53 Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, lähti (metiren) hän sieltä

Matteus 19:1, Jeesus lähtee Juudeaan

19:1 Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, lähti (metiren) hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean alueelle.

Metakaléo kutsua (paikasta toiseen); (to call from one place to another)

lähettää hakemaan (mid: send for)

Apostolien teot 7:14. Stefanuksen puheesta

7:12 Mutta kun Jaakob kuuli Egyptissä olevan viljaa, lähetti hän meidän isämme sinne ensimmäisen kerran.
7:13 Ja toisella kerralla veljet tunsivat Joosefin, ja farao sai tietää Joosefin sukuperän.
7:14 Niin Joosef lähetti kutsumaan luokseen
(metakalesato) isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, seitsemänkymmentä viisi henkeä.

Apostolien teot 20:17. Paavalin kutsuu Efeson vanhimmat Miletoon

20:16 Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efeson ohitse, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa; sillä hän kiiruhti joutuakseen, jos suinkin mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin.
20:17 Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä
(metakalesato) seurakunnan vanhimmat.

Apostolien teot 24:25. Vallasherra ei kestä kuunnelle evankeliumin koko sisältöä

24:24 Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
24:25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii
(metalavon), kutsutan (metakalesomai) sinut taas".
24:26 Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kanssansa.

Metakinéo siirtää pois, (to move away)

siirtyä pois, (pass: to be moved away)

Kolossalaiskirje 1:22-23. Teot ovat uskon mitta

1:22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
1:23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois
(mi metakinoumenoi - pois siirtymättä) sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

Metavallo pyörittää (to turn round)

pyörtää sanansa, muuttaa mielensä (mid: to change one´s mind)

Apostolien teot 28:6. Paavalin selviäminen käärmeestä kääntää maltalaisten mielet

28:3 Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä.
28:4 Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä".
28:5 Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa.
28:6 Ja he odottivat hänen ajettuvan tai äkisti kaatuvan kuolleena maahan. Mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, muuttivat he mielensä
(metavallomenoi) ja sanoivat hänen olevan jumalan.

 

Metavaino siirtyä toiselle puolelle, ylittää (to pass from one place to another)

lähteä (to depart)

Johannes 5:24. Uskova on jo nyt siirtynyt iänkaikkiseen elämään

5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt (metaveviken) kuolemasta elämään.

1. Johanneksen kirje 3:14. Mistä me tiedämme elävämme?

3:11 Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme
3:12 eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat.
3:13 Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa.
3:14 Me tiedämme siirtyneemme
(metavevikamen) kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.

Metágo kääntää, ohjata (to turn about, to direct)

Jaakobin kirje 3:3. Kielen kesytyksestä

3:1 Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
3:2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.
3:3 Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata
(metágomen-käännämme) niiden koko ruumiin.
3:4 Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee.
3:5 Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää!
3:6 Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.
3:7 Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt;
3:8 mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä.

Metoikizo viedä, siirtää, muuttaa (maasta/maahan)

Metoikesia siirtolaisuus, pakkosiirtolaisuus, muutto maasta maahan

Sanaa käytetään UT:ssä viisi kertaa, kts. Matt 1:11-12; Matt 1:17; Apt 7:4 ja Apt 7:43 kuvaamaan kahdensuuntaista liikennettä: Jumala toi Israeliin tai vei sieltä pois Babyloniin.

Stefanuksen puheesta, kts Apt 7:2-53:

7:2 Stefanus sanoi: "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa! Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Aabrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa, ennenkuin hän oli asettunut asumaan Harraniin,
7:3 ja sanoi hänelle: 'Lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan'.
7:4 Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja kun hänen isänsä oli kuollut, siirsi
(metokizon - vei, siirsi) Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte.
7:5 Eikä hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi

Takaisin Osmon Kotisivulle