Kurun kunta

34300 Kuru

 

asia: Politikointi kouluissa ja henkisen väkivallan puolustelu

viite: ym. kirjeeseeni 09.01.2004 päivätty vastine/Elomaa

päiväys: 2004-01-27

kopio: http://koti.japo.fi/~opoysti/politikointi2.htm

 

Kunnioitetut herrat,

Olen saanut vastineenne kirjeeseeni 07.12.2003 koskien politikointia koulussa. On kovin ikävää, että vastaatte vakavaan asiaan tavalla, joka vain pahentaa asiaa.

Sivistystoimenjohtaja Elomaa esittää vastineessaan, että Anne Vartiaisen Parkkuun koulussa 05.12.2003 antama opetus vastaa Helsingin II Normaalikoulussa annettua ja siellä hyväksytyksi tullutta näytetuntia. No, saattaa olla, mutta se ei muuta sitä asiaa, että minun hyväksyntääni ei näytetunnilla ole; eikä yhden näytetunnin varaan muutenkaan mitään ikuista valtakirjaa anneta. Perustelut asialle esitin jo edellisessä kirjeessäni.

Sivistystoimenjohtajan kirjeestä ei myöskään käy ilmi, annettiinko Anne Vartiaisen näytetunti ensimmäisen luokan oppilaille vai huomattavasti vanhemmille oppilaalle. Keskustelin asiasta koulunjohtaja Tapio Mäkisen kanssa, joka kertoi antaneen vastaavan tapaista opetusta kuudennen luokan oppilaalle. Siinä tapauksessa kysymys on kuitenkin aivan eri asiasta. Kuudennen luokan oppilaalla saattaa jo olla jonkinlaiset valmiudet vastaavantapaisten asioiden pohdiskeluun, JOS he ovat jo usean vuoden ajan saaneet sekä kotonaan, että koulussaan tervettä opetusta ja tervettä kasvatusta.

Sivistystoimenjohtaja kertoo kirjeessään myös, että 05.12.2004 Parkkuun koululla opettajia oli kaksi. Kirjeestä ei käy ilmi, kumpi kirjeessä mainituista opettajista harjoitti poliittista agitaatiota ensimmäisen luokan oppilaiden keskuudessa. Omassa kirjeessänihän minä mainitsin, että nimenomaan se, joka politikointia harjoitti, ei kelpaa lasteni opettajaksi.

Poliitikot ovat olleet senverran ovelia, että juridinen vastuu koulutoimesta on kuntien harteilla. Sivistystoimenjohtajan kirjeessä vastuuta siirretään Helsingin II Normaalikoulun piikkiin. Jälkien lakaisu saattaa olla hyvä asia, mutta tässä se on katsottava rikollisluontoiseksi hämäykseksi. Ainoa arvostelun kestävä kriteeri opettajalle on se, että hän nauttii lapsen vanhempien luottamusta.

Sivistystoimenjohtaja mainitsee kirjeessään myös, että kyseinen opetus olisi ollut "itsenäisyyspäivän opetusta". En hyväksy lapseeni kohdistuvaa henkistä väkivaltaa silloinkaan, kun se suoritetaan "sivistyksen" tai "edistyksen" tms. nimissä, saatikka silloin, kun henkinen väkivalta naamioidaan jonkun sinänsä kunnioitettavan asian, kuten itsenäisyyden nimikkeen alle, kuten illuminati itsenäisyyttä, omantunnonvapautta ja yksilönvapautta halventaakseen tekevät.

Parkkuussa 2004-02-06

 

 

Osmo Pöysti