Kurun kunta

34300 Kuru

kopio: http://koti.japo.fi/~opoysti/politikointi.htm

asia: Politikointi kouluissa

 

Kunnioitetut herrat,

Parkkuun koulussa oli 2003-12-05 opettaja, joka 1. luokan oppilaan, tyttäreni (nimi poistettu nettiversiosta) kertoman mukaan järjesti leikin, jossa kysyttiin, mitä lakeja he muuttaisivat, jos olisivat presidentteinä maassa. Tyttäreni kertoi, että hän olisi kieltänyt metsien hakkuut, ehkä osittain ainakin.

Ensimmäisen luokan oppilaat ovat puolustuskyvyttömiä opettajien politikoinnin edessä. Metsien hakkuiden kieltäminen ei ole ollut tyttäreni mielessä koskaan, eikä hänen arvostelukykynsä vielä riitä asian arvioimiseen. Opettajan on näinollen helppo manipuloida lapsen ajatusmaailmaa ja syöttää asenteita, ennen kuin lapsen maailmankuva on kunnolla muotoutunut ja sen muotoutumiseen tarvittavat asiatiedot on hankittu.

Poliittiset päättäjät ovat Hawaiin yliopiston professorin Rudolph Rummelin johdolla suoritettujen tutkimuksien mukaan yksin vasta päättyneen vuosisadan aikana tappaneet 170 miljoonaa omien maittensa kansalaista "rauhan" aikana, lukemattomissa sodissa tapettujen miljoonista puhumattakaan. Politiikantekijöiden mahtikäskyllä tehdään paljon ruumiita, eikä lapsille pidä syöttää illuusioita siitä, että samojen päättäjien käskyillä voitaisiin yhtä helposti tehdä hyvää kuin ruumiitakin. Muistanette Neuvostoliiton, jossa Gorba ja kumppanit viimeiseen asti hokivat: "Enemmän parempia tavaroita halvemmin hinnoin yhä suuremmille massoille". Tavaraa ei mahtikäskyllä syntynyt enemmän, ei se ollut entistä parempaa ja yhä suuremmaksi puute vain kasvoi, kunnes valtiovallan oli lopulta ilmoitettava konkurssistaan.

Kasvatuksella pyritään siihen, että lapsi oppii hoitamaan omat asiansa ja kasvaa tietoisena siitä, että ihmisen kuuluu olla pidättyväinen oman ahneutensa ja tiettyjen muiden ei-toivottujen ominaisuuksiensa suhteen, eikä niinkään vaatia muilta niitä hyveitä, joita hänellä ei itselläkään ole. Tätä ohjetta myös lasteni opettajan tulee noudattaa, eikä siitä voida tinkiä edes tilapäisten opettajien kohdalla.

En hyväksy Parkkuun koulussa joulukuun 05. päivänä 2003 esiintynyttä opettajaa lasteni opettajaksi.

Koska opettajan harjoittama poliittinen asennekasvatus on helposti tunnustettavissa YK:n ja sen taistelujärjestöjen harjoittamaksi fasistiseksi "kasvatukseksi", jossa lapselle itselleen annetaan "vapauksia" tehdä melkein mitä pahaa tahansa, mutta samalla lasta kannustetaan asettamaan muille ihmisille älyttömiä vaatimuksia ja mielivaltaisia rajoituksia, pyydän Kurun kuntaa selvittämään, mitä muuta illuminatien propagandaa koulussa lapsille syötetään ja esittelemään selvitykset lasten vanhemmille.

Parkkuussa 2003-12-07

 

 

Osmo Pöysti