Osmo Pöysti: LAITTOMUUDEN IHMINEN

Copyright ©: Osmo Pöysti

Kuru, Finland

2004

Lisäyksiä 2004-06-26

Ennen Jeesuksen julkista ilmestymistä täyttyvistä ennustuksista selvimmin havaittavia ovat Israelin paluu, erilaiset saastumisilmiöt, suuri luopumus ja Jumalan valtakunnan Hyvän sanoman julistaminen kaikkien kansojen keskuudessa. Nämä merkit ovat suurelta osilta täyttyneet. Ilmestyskirjan tapahtumien edetessä seuraavaan vaiheeseen näyttämölle nousevat 10-sarvinen peto ja laittomuuden ihminen.

 

Ilmestyskirjan peto

Peto Raamatun merkkikielessä tarkoittaa valtiota. Sarvi tarkoittaa voimaa. Ilmestyskirjan peto on neljäs vaihe siitä prosessissa, jona alkuna oli Nimrodin perustama Babylonialainen imperiumi. Sen vallan peri Persia, mutta Persian ruhtinaat menettivät valtansa kreikkalaisille, jotka Aleksanteri "Suuren" johdolla valloittivat Jerusalemin. Kreikka menetti valtansa Roomalle.

Rooman imperiumin rauniolle perustettu paavin ja frankkien johtama "Pyhä Roomalais-Saksalainen keisarikunta" näytti jo katoavan maailman kartalta, mutta Raamattuun luottavat uskovat tiesivät sen syntyvän uudestaan, sillä Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan tapahtumista on osa vielä täyttymättä.

Rooman uusi tuleminen alkoi toisen maailmansodan (1939-1946) jälkeen. Tämän prosessin tuloksena nyt on olemassa kahdenkymmenen viiden valtion muodostama EU, mutta sekään ei ole tämän kehityksen lopputulos.

Sarvi Raamatun merkkikielessä tarkoittaa voimaa. Mutta kuten huomasit, Ilmestyskirjan pedolla ei ole kahtakymmentä viittä sarvea, vaan kymmenen. Viisitoista maata on jäänyt ulkopuolelle, kun 10 Länsi-Euroopan maata ovat tiivistäneet puolustusyhteistyötään. Kyseisten kymmenen maan liitto on nimeltään "Western European Union" (WEU eli Länsi-Euroopan Unioni). WEU:n pääsihteeri on Javier Solana.

EU on nopeaa tahtia militarisoitumassa. Yksistään joukkojenkuljetuksiin tarkoitettuja Airbus A400 lentokoneita piti tilata 180 kappaletta. Kun tämä laivasto lähetetään liikkeelle, se pystyy heittämään kerralla 20.000 miestä tuleen. Mihin tällaista maihinnousulaivastoa tarvitaan? Mutta saman lantin toinen puoli on, että EU:n puolustusytimen ja WEU:n ulkopuolelle jääneiden/jätettyjen maiden puolustusta ollaan radikaalisti supistamassa. Siinä kilvassa Ruotsikin on jäänyt luusereitten joukoon. Puolustusydin on vaara Euroopan turvallisuudelle.

 

Laittomuuden ihminen

Toisen Tessalonikalaiskirjeen mukaan Herran Päivän edellä ilmestyy Laittomuuden ihminen:

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. (2.Tess 2:1-4)

Antikristus

Laittomuuden ihminen ei ole sama, kuin se paljon puhuttu antikristus. Antikristuksia ovat kaikki, jotka eivät tunnusta Jeesusta ylimmäksi auktoriteetikseen. Niitä oli jo Raamatun kirjoittamisen aikana (kts. 1.Joh 2:18-19) ja niitä on vieläkin. Näistä Johannes kirjoittaa uskoville ensimmäisessä kirjeessään:

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä me tunnemme Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

1.Joh 4:1-3

Vuosisatojen ajan paavit olivat näkyvimpiä antikristuksia. Paavit pettivät ihmisiä väittäen olevansa Jumalan pojan sijaisia, latinaksi Vicarius Fillii Dei, mikä on aivan sama asia, kuin antikristus.

Nykyisin antikristukset kutsuvat itseään ateisteiksi. Sana antikristus on yhdyssana, jossa etuliite "anti" tarkoittaa jonkun vastustajaa tai sijaista. Sana "kristus" merkitsee voideltua, sillä Israelin kuninkaat vihittiin virkaansa voitelemalla. Myös sana ateisti on yhdyssana. Siinä on etuliite "a", joka tarkoittaa kieltoa, ja loppuosa on väännös kreikan sanasta Theos, Jumala. Ateisti kieltää Jumalan, mutta ei suinkaan hänen vastustajaansa, sitä samaa, jota hebreaksi kutsutaan saatanaksi.

 

Laittomuus

Rikoksia Jumalan lakia vastaan sanotaan synniksi. Synnin harjoittaminen on syntiä myös silloin, kun sitä tehdään jonkun Jumalan lain kanssa ristiriitaisen "lain" varjolla. Tällaisesta lain varjolla tehdystä synnistä käytetään termiä laittomuus.

Ihminen, joka tekee laittomuutta, tekee työnsä jonkun muun, kuin Jumalan toimeksiannosta, mutta ei koskaan ilman Jumalan suostumusta. Kun Jumala ottaa suojeluksensa pois, on hänen vastustajansa heti halukas tekemään hänelle ominaisia tekoja.

Sellaisessa seurassa, jossa Jumalan sana tunnetaan, laittomuuden harjoittaja pyrkii salaamaan todelliset aikeensa. Saatana pukeutuu "valkeuden enkeliksi" ja harjoittaa tekojaan kulisseissa, muuttaa lakeja, rakentaa rautaesirippuja ja yrittää estää tiedon leviämistä. Saatanan toimintatapaa kutsutaan Raamatussa "laittomuuden salaisuudeksi".

 

Laittomuuden salaisuus paljastuu

Apostoli Paavali kirjoittaa toisessa Tessalonikalaiskirjeessä:

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. (2.Tess 2:7).

Vuosituhansien ajan ihmiset olivat tehneet pahaa salassa, koska pahuutta pidettiin pahana. Pahuutta tehtiin, mutta sitä ei pidetty sopivana. Vielä Ranskan vallankumouksen iskulauseet "vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus tai kuolema" olivat tämän "porvarillisen" aatemaailman sanelemia ihanteita. Mutta ajat olivat muuttumassa. Raamatun ilmoituksen mukaan pyhä pyhittyy edelleen ja saastainen saastuu edelleen. (Kts. Ilm 22:11).

Karl Marxin näytelmä Oulanem oli ensimmäinen teos, jossa paha otettiin ihanteeksi samalla kun kaikki hyvä selitettiin pahaksi. Adam Weishaupt oli tosin esittänyt perverssin elämänmuodon ihanteet jo ennen Marxia, mutta hän joutui vielä esiintymään salassa. Weishauptin ohjelmaan kuuluivat:

Weishauptin esityksen pohjalta Karl Marx laati yhteiskunnallisen ohjelman, joka julkaistiin Kommunistisen manifestin nimellä vuonna 1848. Ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa saatananpalvonta oli saanut julkisen poliittisen ohjelman.

 

Kun Jumala sallii

Jumala on kauan pidätellyt Saatanaa. Mutta kun Jumalan evankeliumin palvelijat ovat työnsä tehneet, heidät otetaan pois, ja silloin vastustaja pääsee näyttämään omat kykynsä. Muutaman vuoden ajan maailma saa tuta, mitä on ihminen ilman Jumalaa.

Laittomuus ei ole biologiselle ihmiselle vastenmielistä, vain sen seuraukset ovat. Kun syfiliksenkin hoitoon on olemassa jo jonkinlaisia lääkkeitä, kynnys madaltuu. Kun kynnys on ylitetty ja Jumalan Valtakunnan nimissä esitetty Hyvä Sanoma on torjuttu, Jumala sallii heille sen, mitä he ovat himoinneet ja jonka takia he ovat sulkeneet silmänsä seuraamuksilta. Ihmiset saavat VÄKEVÄN EKSYTYKSEN:

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. (Kts. 2.Tess 2:7-12)

 

Jerusalem

Babylonialaiset valloittivat Jerusalemin vuonna 596 eKr, Persialaiset saivat Jerusalemin valtaansa valloitettuaan Babylonian, kreikkalainen Aleksanteri "Suuri" valloitti Jerusalemin noin 300 eKr, Roomalaiset pääsivät Jerusalemin valtiaiksi vähän ennen Jeesuksen syntymää. Arabien ja juutalaisten yhteisin ponnistuksin Jerusalemin vallattiin Itä-Rooman keisarikunnalta eli Bysantilta, mutta kun yhteisyritys kaatui, jäi kaupunki muslimien käsiin. Paavi valloitti Jerusalemin. Mongolit pääsivät maailman pääkaupunkia lähelle, mutta kaupunki jäi heiltä valloittamatta.

Jerusalem vetää maailman kunkuksi pyrkiviä vallantavoittelijoita kuin magneetti. Kun ranskalainen vallankumousjohtaja Napoleon lähti sotaretkilleen, suuntana oli Jerusalem. Vastassa olivat turkkilaiset ja merellä ahdisti amiraali Nelson. Napoleonin onnistui vallata Jaffa, nykyisen Tel-Avivin kanssa yhteenkasvanut kaupunki. Mutta turkkilaisilta saamansa selkäsaunan jälkeen Napoleonin oli paettava. Hitlerin yritys tunkeutua Israeliin Egyptin kautta päättyi englantilaisten vastarintaan. Egyptiläinen Nasser halusi vallata Jerusalemin, mutta epäonnistui yrityksessään, vaikka hänellä oli paljon liittolaisia. Ja kun Solana pääsi EU:n johtoon, hän lähti järjestelemään Lähi-Idän oloja.

 

Javier Solanalle valmistetaan tietä

Euroopan Unionille oli kaavailtu omaa ulkoministeriä vuodesta 2009 alkaen, mutta 17.05.2004 tuli julki, että kulissien takaiset vaikuttajat vaativat ulkoministeriä jo tämän vuoden marraskuusta lähtien. Ulkoministeri toimisi myös Komission varapuheenjohtajana ja ulkoasiain neuvoston puheenjohtajana. Viidakkorummun välittämän tiedon mukaan paikkaa tehdään Javier Solanalle. Solanan valtuudet ovat jo nyt niin laajat, että puheet EU:n demokratiasta voidaan jo unohtaa. Tällä hetkellä Solana on Euroopan vahvin mies, joten on aika harkita, täyttäisikö hän myös Laittomuuden ihmisen mitat.

 

Fransisco Javier Solana Madariaga

Fransisco Javier Solana Madariaga syntyi Francon Espanjassa 1942. Etunimet kielivät katolisesta perinteestä, mutta 1964 Javier Solana liittyi Espanjan sosialistipuolueeseen PSOE. Javier Solana opiskeli Fullbright-stipendiaattina Yhdysvalloissa ja palasi Espanjaan vuonna 1971. Franco kuoli 1975 ja Solanasta tuli kansanedustaja 1977. Sitten Solanasta tehtiin kulttuuriministeri, sitten hän toimi koulutus- ja tiedeministerinä ja vuodesta 1992 ulkoministerinä.

Joulukuussa 1995 Solana valittiin NATO:n pääsihteeriksi. Aika hyvä saavutus sosialistilta, jonka kirjalliseen tuotantoon kuuluu mm. lentolehtinen "50 syytä olla liittymättä NATO:on". Mutta salaseurojen maailmassa tämäkin on mahdollista. NATOn johtajana Solana vastasi mm. Jugoslavian sotaretkestä.

Lokakuussa 1999 Solana siirtyi NATO:n päämajasta Euroopan Unionin Neuvoston pääsihteeriksi. Hänestä tuli myös CFSP:n eli Yhteisen Ulko- ja Turvallisuuspolitiikan "korkea edustaja" (High representative), siis oikeastaan ministeri. Mutta koska EU projekti tässä vaiheessa vielä ajoi sammutetuin lyhdyin, hämättiin kansoja nimillä.

Marraskuussa 1999 Solanasta tuli Länsi-Euroopan Unionin (WEU) pääsihteeri. WEU on kymmenen valtion yhteisö, josta Solanan johdolla on tullut sotilaallinen uhka EU:n muille jäsenmaille. Kaiken lisäksi WEU:n sisällä vaanii "puolustusydin", Eurooppaa yli tuhannen vuoden (800-1806) hallinneen frankkilaisen sortovallan haamu.

Bill Clintonin ja Javier Solanan aikana sosialistit olivat vallassa Atlantin molemmilla rannoilla. Bushin valtaantulo mutkisti weishauptilaisten salaseurojen maailmanvalloitusta. NATO ei enää kelpaa EU:lle. EU:n puolustusministerien kokouksessa 17.11.2003 tekemän päätöksen mukaan Eurooppa saa uuden sotilaallisen elimen European Defence Agency, jonka tulee olla toimintakunnossa kesään 2004 mennessä. Elimen johtoon tulee Javier Solana. EU:n militarisointi oli aloitettu jo aikaisemmin. Taistelu maailman herruudesta on taas täydessä vauhdissa.

 

Kuka on Solana?

Nyt, kun Eurooppa on saanut uuden führerin, olisi mielenkiintoista tietää, mikä hän on miehiään. Netissä olevasta tietosanakirjasta "wikipedia" löytyi melko mielenkiintoisia tietoja niistä henkilöistä, joiden tuotetta uusi superjohtaja on. Artikkelin mukaan Javier (jesuiittajohtaja Xavierin kaima) on Nieves Hayat de Madariaga Mathewsin poika. Äiti toimi parinkymmenen vuoden ajan YK:n alaisen maatalousalan organisaation FAO:n (Food and Agricultural Organization) palveluksessa Roomassa. Äiti harrasti vähän muutakin, kuin maataloustieteitä. Jopa maineikas Yalen yliopisto Yhdysvalloissa julkaisi 1996 hänen tutkimuksensa englantilaisen vapaamuurariliikkeen pääsuunnittelijasta Sir Francis Baconista. Bingo? Äidin isä Salvador de Madariaga on äitiäkin kuuluisampi kirjailija.

Solanan täti äidin puolelta on Slaavilaisen tutkimusalan maineikas "professor emeritus", Lontoossa sijaitsevasta Slavonic Studies at the College of London. Bingo?

Javier Solana itse oli aikoinaan Yhdysvaltojen tarkkailulistoilla marksilaisten päämääriensä takia, mutta vasemmiston noustua valtaan Yhdysvalloissa pääsi hän, kuten myös veljensä Luis, Yhdysvaltojen poliitikkojen sisäpiirijärjestöihin Trilateral Commission (Kolmikantakomissio) ja Council of Foreign Relations (CFR), Ulkosuhteiden Neuvosto.

Solanan henkilötiedoissa näyttää olevan jonkinlainen puute. Kukaan ei näytä tietävän sitä, kuka on pojan isä. Joku kyllä väitti nettisivuillaan, että Solana on juutalainen, mutta tietojensa lähdettä kaveri ei maininnut.

 

Barcelonan prosessi

Euroopan Unioni on kehityksen tulos, jonka varhaisin vaihe oli muutaman Länsi-Euroopan valtion muodostama vapaakauppavyöhyke. Vuonna 1995 Solanan johdolla järjestettiin Barcelonan konferenssi, johon osallistui 27 Välimeren maata; vain Libya puuttui, mutta sekin on myöhemmin tullut mukaan.

Barcelonan konferenssin tarkoitusperistä näkyvin on pyrkimys liittää Välimeren alue EU:n valtapiiriin. Muslimeja miellyttääkseen EU pitääkin vihaa Israelia vastaan, vaikka EU:n ja Israelin välillä on olemassa sopimus, tai paremminkin temppu, jonka oveluuden israelilaiset ovat vasta nyt huomanneet. Sopimus solmittiin 20.11.1995.

Jitzhak Rabin oli jo 1992 opetettu hokemaan "rauhaa vastineeksi alueluovutuksista". Israelilaiset äänestivät Rabinia, mutta rauhaa ei vain tullut. Nyt Israel äänestää toisin, mutta sekään ei tuo Rauhaa Israelille. Poliittisella juonittelulla ja solanamaisella kaikkiin suuntiin kumartelulla tulee valerauha, joka päättyy katastrofiin. Vasta kun Israel katsoo häneen, jotka he ovat lävistäneet, tulee rauha.

 

Amerikan arvoitus

Amerikkaa hallitseva kulissien takainen järjestelmä suistaa ei-uskovien mielipiteitä samaan tapaan kuin maajussi hevosta. Amerikkalaiset kulkevat lehdistön tahdissa. Kun kaksi puoluetta on sopivasti tasapainossa, voidaan yhtä pientä punnusta siirtämällä tasapainoa hieman järkyttää ja saada aina taustavaikuttajan haluama vaalitulos. Systeemi on hyvin yksinkertainen. Otetaan pari valokuvaa jostakin aiheesta, ja aletaan rummuttaa. Kansa siirtyy paatin samalle laidalle, ja laiva kaatuu.

Jos Amerikka saadaan sekasortoon, sen voima heikkenee. Silloin sille voidaan tarjota uutta tehtävää Euroopan rinnalla. Silloin Atlantin rannoilla seisoo kaksijalkainen jättiläinen, anglosaksinen rasistinen maailmanvalta melkein sellaisena, kun Cecil Rhodes sen suunnitteli.

Amerikan uskovat on pantu paljon haltijoiksi. Miten he käyttävät leiviskänsä, vaikuttaa kaikkiin. Tällä hetkellä he tarvitsevat esirukoustamme, sillä Saatana on keskittänyt joukkonsa Amerikan kristikunnan kaatamiseen.

Takaisin Osmon kotisivulle

Katso myös UUDEN KATEKISMUKSEN kuudennen osan KATSAUS MAAILMANHISTORIAAN tekstejä .