Jeesuksen mukaan "ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys", kts. Mark 7:14-23. Ihmisen pahuus on monimuotoista ja se etsii aina uusia ilmenemisen muotoja ja kehittyy edelleen. Seuraavassa tarkastelemme erästä pahuuden ilmenemismuotoa.

Osmo Pöysti: RASISMIN KEHITYS

 

Klassinen rasismi

Kreikkalaiset olivat rasisteja. Kreikkalaisten opettaja Aristoteles sekoitti rasistisilla opeilla alaikäisen oppilaansa Aleksanteri Makedonialaisen pään niin tykkänään, että Aleksanteri lähti tekemään kaikista kreikkalaisia. Keinot olivat tavanomaiset: sota, ryöstö ja raiskaus. Foinikialaisten kaupallisia tarkoituksia varten keksimä kolonialismi pantiin myös palvelemaan kreikkalaista rasismia.

Aleksanteri Makedonialainen kuoli omissa juomingeissaan vähän yli kolmekymmenvuotiaana, mutta työn jatkajia näyttää riittävän. Rasismin kannattajille Aleksanteri Makedonialainen on "Suuri". Tarkasta koulukirjasi, onko sinullekin mahdollisesti syötetty rasistista oppia pakkokoulussasi.

Kreikkalaiset valloittivat myös Israelin. Kolmesataa vuotta kreikkalaiset kreikkalaistivat juutalaisia. Jerusalemin pyhäkössä rasistit polttivat sian juutalaisia häväistäkseen. Juutalaiset kapinoivat rasisteja vastaan parhaansa mukaan, kunnes joutuivat roomalaisten vallan alle.

 

Rasismi saa haastajan

Juutalaisten kuningas Jeesus Messias oli tullut perustamaan uutta yhteiskuntaa. Vanha maailma luuli selviävänsä tästä uudistajasta vanhoin konstein - tappamalla. Mutta toisin kävi. Jeesus otti pois ihmisen synnin, rasismi mukaanluettuna, ja loi uuden ihmisen jokaisesta, joka tunnusti hänen Herruutensa.

Tämä kansa julisti arvottomaksi kaikki, mikä ei ole Jumalasta. Apostoli Paavali sanoi sen näin:

Tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria (oik.: vieraskielistä), ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.

(Paavalin kirje kolossalaisille, 3:11, kirkkoraamattu m. 1938 mukaan).

 

Rasismi soluttautuu kristikuntaan

Klassinen rasismi osoittautui sitkeähenkiseksi, mikä näkyy myös tuossa kirkkoraamatun tekstissä. Kirkolliset raamatunkääntäjät ovat olleet rasisteja, sillä kreikan sana barbaros, vieraskielinen, on käännetty "barbaariksi". Sana barbaros merkitsee vieraskielistä, mutta kreikkalaisessa rasistisessa kielenkäytössä vieraskielisiä pidettiin alempiarvoisina ihmisinä. Suomen kielessä kreikan sanaa "barbaros" käytetään ainoastaan tässä halventavassa merkityksessä "barbaari". Raamatunkääntäjä on tieten tahtoen valinnut halventavan ilmaisun.

Roomalaiskirjeen alussa Paavali esittää sen asenteen, josta käsin hän lähtee Evankeliumia saarnaamaan, mutta tässäkin kirkollinen kielenkääntäjä on vääristellyt asiaa:

Kreikkalaisille ja barbaareille (oik.: vieraskielisille), viisaille ja tyhmille minä olen velassa. Omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia, Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

(Paavalin kirje roomalaisille, 1:14-16 kirkkoraamattu m.38 mukaan)

Kirkollinen raamatunkääntäjä on silti tuntenut sanan "barbaros" oikeankin merkityksen, mikä käy ilmi seuraavasta:

Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen (kr.: "barbaros"), ja puhuja on minulle muukalainen (kr.: "barbaros")

(Paavalin kirje korinttolaisille 14:11 kirkkoraamattu m.38 mukaan).

Se on jo makuasia, käyttääkö kääntäjä sanaa "vieraskielinen" tai "muukalainen". Mutta mielenkiintoista on nyt katsoa, miten vuoden 1992 kirkkoraamatun kääntäjät ovat homman hoitaneet.

Olen velassa sekä kreikkalaisille, että barbaareille . (Room 1:14),

Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata (Kol 3:11)

Kielenkäytöstä voi päätellä, että rasistista kreikkalaista tiedettä ovat opiskelleet myös kirkkoraamatun 1992 kääntäjät. Mutta milloin sitten on kreikkalainen rasismi päässyt suomenkielisiin raamatunkäännöksiin? Minun hyllyssäni ei ole vanhoja käännöksiä, joten en pääse asiaa nyt tarkistamaan. Arvelen kuitenkin, että vanhemmat kääntäjät olivat rehellisempiä alkutekstin tulkitsijoita, kuin 1900-luvun luterilaiset teologit.

Klassinen rasismi kävi rajuun taisteluun kristinuskoa vastaan jo apostolien aikana. Kreikkalaiset pitivät Jeesuksen seuraajia ateisteina ja vaarallisina anarkisteina, koska kristittyjen yhteisöissä vallitsi jäsenten tasa-arvo, koinonia, rotuun, kansallisuuteen ja varallisuuteen katsomatta.

Klassinen rasismi tunkeutui seurakuntiin kreikkalaista filosofiaa opiskelleiden teologien kautta. Teologien henkinen koti oli aivan sama kuin Aleksanteri Makedonialaisella: Delfoin oraakkelien houremaailma. Kolmessasadassa vuodessa teologit olivat muokanneet kristillisistä aineksista uskonnollisen järjestelmän, jossa houremaailman kultit kantavat kristillisiä nimikkeitä.

 

Islamilainen rasismi

Muhammedin kerrotaan sanoneen kuolinvuoteellaan, että Arabiassa ei voi olla kahta uskontoa. Kristityt ja juutalaiset hävitettiin Arabiasta, ja Saudi-Arabia toteuttaa oppia tänäkin päivänä. Saudi-Arabia on jo kuluneenkin vuoden aikana karkoittanut ainakin 14 arabia, jotka ovat tulleet uskoon ulkomailla oleskelunsa aikana. Koetappas mennä Saudeihin Raamattu mukanasi niin näet, mitä on rasismi! Muualla maailmassa islamilainen rasismi on pukeutunut uskonnollisuuden kaapuun.

 

Tordesillan sopimus

Kirkko omaksui klassisen rasismin, ja kehitti sitä edelleen. Paavi ilmoitti olevansa VICARIVS FILII DEI (laske lukuarvo!), Kristuksen viransijainen, ja ryhtyi jakamaan maailmaa suosikeilleen. Vastaanhangoittelevia vastaan tehtiin ristiretkiä. Amerikat paavi antoi Espanjalle, paitsi Brasilian, jonka paavi antoi Portugalille. Paavin päätöksen pohjalta tehty Tordesillan sopimus päästi kirkollisen rasismin valloilleen 1500-luvun alussa.

 

Marxilainen rasismi

Juutalainen Mordecai Levy luopui henkisestä perinnöstään ja omaksui kirkon uskonnollista perua olevan juutalaisvihan. Kirkon helmaan humpsahtanut Mordecai otti nimekseen Karl Marx ja kirjoitti kirjan "The World without Jews", joka tunnetaan myös nimellä "On the Jewish Question". Marxilaisen ideologian omaksuneet juutalaiset tulivat juutalaisten suurimmiksi vihollisiksi.

Sosialistiset puolueet ovat osoittaneet melkoista monimuotoisuutta kansanmurhiensa kohteiden valinnassa. Tyypillinen lienee Pol Potin johtama punaisten khmeerien liike. Pol Pot tappoi miljoona tai muutaman miljoonan kamputsealaista, mutta säästeli oman heimonsa, khmeerien jäseniä. Venäläiset puhuivat luokkavihasta, mutta käytännön teot olivat vain jatke kirkonmiesten kreikkalaisilta omaksumasta herrakansa-ajattelusta.

 

Humanistien rasismi

Humanismilla on hyvä nimi johtuen siitä, että keskiajan humanistit olivat Raamatun tuntijoita ja omaksuivat neutraalin aseman kristittyjen ja kirkonmiesten välisiin kiistoihin. Muutamat, kuten Erasmus Rotterdamilainen, teki arvokasta hengellistä työtä raamatun alkutekstin tutkijana, ja muutamat, kuten Erasmuksen ystävä Thomas More, poltettiin roviolla ihan saman kaavan mukaan kuin oikeat uskovatkin.

Paholainen tykkää esiintyä hyvissä vaatteissa. Paholaisen asiamiehet, jotka ennen olivat esiintyneet kirkon vaatteissa, siirtyivät pian käyttämään humanistin kaapua. Ranskan vallankumouksen jälkeen humanismi on ollut samaa paholaisen kouhotusta, kun mitä kirkko oli ennen sitä. Paholaisen teot humanistit panevat tieteen piikkiin. Niinpä Charles Darwin, perustelee rasismia luonnontieteillä:

luonnollinen valinta on tehnyt enemmän sivilisaation edistyksen puolesta, kuin mitä haluaisit myöntää. Muista, millaisessa vaarassa Euroopan kansakunnat olivat vasta muutama vuosisata sitten musertua turkkilaisten alle ja kuinka naurettava sellainen ajatus on nykyään. Sivistyneemmät kaukasialaiset rodut ovat lyöneet turkkilaiset perinpohjin taistelussa olemassaolosta. Kun katsomme eteenpäin maailman lähitulevaisuuteen, miten lukematon onkaan se alempien rotujen määrä, jotka korkeammin sivistyneet rodut ovat hävittäneet kaikkialta maailmasta.

Charles Darwin, kirjasta "Lajien synty luonnollisen valinnan kautta; eli suosittujen rotujen säilyminen elämän taistelussa" vuodelta 1859.

 

Darwinismi rasismin väliaikaisena nimenä

Kun Darwin esitti oppejaan luonnollisesta valinnasta, ei sanaa "rasismi" vielä käytetty. Ajan huuto oli "naturalismin" käsite. Mutta Darwin, entinen Cambridgen yliopiston teologisen tiedekunnan opiskelija, tiesi kyllä mistä oli kyse. Joko "luonnollinen valinta" oikeuttaa ihmisen toiminnan viettiensä ohjaamana, tai ihminen hyväksyy teoilleen tietyt jumalan rajoittamat rajoitukset. Darwin kirjoittaa:

Mies, joka on vailla varmistettua ja tämänhetkistä uskoa persoonallisen Jumalan olemassaoloon tai tulevan rangaistuksen ja palkkion olemassaoloon, voi pitää elämänsä johtosääntönä vain niiden vaikuttimien ja vaistojen noudattamista, mitkä ovat voimakkaimpia tai näyttävät hänestä edullisimmilta.

Charles Darwin, kirjasta "Lajien synty luonnollisen valinnan kautta; eli suosittujen rotujen säilyminen elämän taistelussa" vuodelta 1859.

Darwin ei valitettavasti ymmärrä, että usko henkilökohtaiseen Jumalaan on enemmän kuin usko persoonallisen Jumalan olemassaoloon. Jos hän olisi tajunnut edes alkeet, hän olisi voinut todeta uskovan tekevän sitä, mitä hänestä näyttää edullisimmalta, edullisemmalta tässä ja nyt, ja että tämä tieto siitä, mikä on edullista, syntyy Jumalan tuntemisesta.

Kristillisen uskon opettajaksi Darwin ei kelpaa, eikä hänen keksintönsä sokean vietin viemistä ihmisistä ei ole uusi. Jo apostoli Johannes väitti, että hengelliset ihmiset voittavat maailman, mikä raamatun kielenkäytön mukaan tarkoittaa viettien voittamista. Mutta Darwinin opeille oli käyttöä muissa piireissä. Tiedemaailma tuotti pika-pikaa uuden tieteen, sosiaalisen darwinismin, jonka soveltajina ovat tunnettuja Josef Vissarionovitsh Stalin, Theodore Roosevelt, Adolf Hitler, muista puhumattakaan. Periaatteessa jokainen länsimaisen koulutuksen saanut ihminen on "sivistetty" samoilla lääkkeillä kuin mainitut kuuluisuudet.

 

Rasismi saa nykyisen nimensä

Rasismi sai nykyisen nimensä vasta varsin myöhään. Nimi rasismi tosin esiintyy jo Darwinin kirjan nimessä "The Origin of Species by Means of Natural Selection; or; the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life", mutta ensin käyttöön tuli nimitys "naturalistit".

 

Ota Benga

Saint Louisin maailmannäyttelyyn tuotiin 1904 afrikkalainen Ota Benga (1881-1916). Ota Benga oli vain 150 cm pituinen, ja häntä esiteltiin maailmannäyttelyssa ihmisen ja apinan välimuotona. Hän kuului pygmien heimoon, ja oli kotoisin "Belgian Kongosta".

Ota Benga oli saksalaisen naturalistin Samuel Vernerin löytö. Belgialaiset olivat hävitysretkillään tuhonneet "villi-ihmisten" kyliä, ja myös Ota Bengan vaimo ja lapset tapettiin. Perheenpään belgialaiset ottivat vangiksi ja myivät orjaksi. Verner bongasi "villi-ihmisen" Louisanan orjamarkkinoilta.

Maailmannäyttelyn ja tieteellisten tutkimusten jälkeen Verner toi Ota Bengan takaisin Afrikkaan, mutta jo 1906 Ota Benga oli takaisin Amerikoissa. Tällä kertaa Verner luovutti Otan maailman suurimman eläintarhan, New Yorkin Bronxin käyttöön. Eläintarhassa Ota Benga oli näytteillä apinahäkissä yhdessä papukaijan ja Dohongiksi nimetyn orangutangin kanssa. New York Times 10.09.1906 julisti etusivullaan:

Afrikkalainen pygmi Ota Benga. Ikä 23 vuotta. Pituus 4 jalkaa 11 tuumaa. Paino 103 naulaa. Tohtori Samuel P. Vernerin Kasai-joelta, Kongon vapaavaltiosta, eteläisestä Keski-Afrikasta tuoma. Näytteillä joka iltapäivä syyskuun ajan.

Sillä aikaa kun suunnattomat uteliaiden ihmisten laumat kävivät härnäämässä apinahäkkiin suljettua Ota Bengaa, tiedemiehet kirjoittelivat omia lausuntojaan ihmisen ja apinan välisestä "puuttuvasta linkistä". Ihmisyyteen uskova lehdistö ei säästellyt sanoja todistellakseen, kuinka tyhmiä Ota Benga ja hänen kaltaisensa ovat. New York Times kirjoitti 11.09.1906: "tavallisessa koulussa hän ei mitenkään voisi oppia yhtään mitään".

Yhdysvaltojen mustaihoiset papit yrittivät hillitä indoeurooppalaista rasismia, mutta saivat vastaansa tavallisen syytöksen uskovien epätieteellisestä maailmankatsomuksesta. Ota Benga oli häkissä todistamassa luomiskertomusta vastaan ja luomassa indoeurooppalaista identiteettiä. Valkoinen papisto vaikeni. Ei sitten ollutkaan mikään ihme, että samaan aikaan kun valkoinen, konkurssikypsä kristikunta vaikeni, Los Angelesissa kristikunnan johto oli siirtynyt yksisilmäisen mustan, William Seymourin vain muutama kuukausi aiemmin aloittamalle helluntailiikkeelle.

Bronxin eläintarhan päivittäiset katsojaluvut olivat kohonneet neljäänkymmeneentuhanteen. Ota Bengan hermot alkoivat käydä kireälle ja hän teki itselleen jousipyssyn ja alkoi vastata valkoisten rasistien hyökkäyksiin. Lopulta eläintarhan johto suostui luovuttamaan hänet uskovien afrikkalaisten ylläpitämään orpokotiin Brooklyniin. Ota oppi englantia ja pääsi lastenhoitajaksi Lynchburgiin, Virginiaan. Hän liittyi myös mustien ystäviensä seurakuntaan ja kävi kasteella. Kun Ota oli oppinut lukemaan, kaikki kiinnosti häntä. Ongelmana oli kuitenkin koti-ikävä, mikä päivä päivältä kasvoi yhä suuremmaksi. Ota kävi kyselemässä laivalippujen hintoja, ja vakuuttui, etteivät hänen tulonsa koskaan riittäisi Afrikan menomatkan kustannuksiin. Siihen aikaan Ota oli työssä tupakkatehtaalla Lynchburgissa. Masentuneena Ota Benga ampui itsensä 20.03.1916 laina-aseella.

 

Rasismin uudet nimet

Koska rasismi ei enää myy, sitä myydään nyt monissa uusissa pakkauksissa, joiden nimet vaihtelevat. Sivistys on eräs rasismin nimistä, samoin edistys. Merkittävää rasismin edistämistyötä harjoittavat edistykselliset salaseurat tyyppiä Illuminati. Illuminati esiintyvät usein indoeurooppalaisen humanismin puoltajina, mutta pohjimmiltaan Illuminati on juutalainen rasistinen haave. Sen vahva eurooppalainen kilpailija on uutta tulemistaan odotteleva jesuiittain liike. Kannattaa seurata esimerkiksi suomalaisten suurten kirjankustantajien julkaisuja. Lisää jesuiittakirjoja on tulossa.

Hyvin vahvaa rasismin myynninedistämistyötä tehdään luonnonsuojelun nimissä. Vaikka parhaat yliopistot ovat väittäneet maapallon resurssien riittävän 100 miljardin väestön ylläpitoon vanhaakin teknologiaa käyttäen, haluavat luonnonsuojelijoiden nimissä esiintyvät rasistit vähentää ihmismääriä radikaalisti nykyisestään, ikään kuin muita keinoja ihmisen turmiollisten vaikutusten vähentämiseksi ei olisi olemassa.

 

Mitä kristityn tulee tehdä?

Jumalan vastaus rasismiin on evankeliumi. Evankeliumi on yleislääke, joka tepsii kaikkeen syntiin. Pitämällä tarjolla Jumalan evankeliumia, voimme auttaa ihmisiä voittamaan nämä ja nuo synnit, ilman, että syntien koko kirjoa tarvitsee edes määrittää.

Kristitylle rasismi on voitettu synti. Jeesuksen internationaali on yleismaailmallinen uskovien yhteys, kuten edellä esitetyistä Raamatun teksteistä kävi ilmi. On kuitenkin varottava menemästä ehtoollispöytään sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tätä pelastukseksi nimitettyä voittoa eivät vielä ole saavuttaneet.

2002-12-12

Copyright ©: Osmo Pöysti

Takaisin Osmon kotisivulle