MITEN JÄRKI LÄHTEE

Edistyksellisen tieteen palvojat uskovat, että uskonnot ovat kehittyneet primitiivisistä uskonnoista yksijumalaisuuden suuntaan. Väitteen mukaan sellaiset uskonnot, kuin juutalaisuus ja islam ovat siis varsin nuoria. Kuten tavallista, Raamatun väittämät eivät ole edistyksellisten ihmisten kanssa samassa juonessa. Apostoli Paavali ilmoittaa Jumalasta näin:

Sillä hänen (Jumalan) näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin …

Kts. Room 1:20

Vanhin tunnettu poikkeama monoteismista on auringonpalvonta, joka sekin oli vain monoteismin väljähtynyt muoto. Auringonpalvojat sanoivat aurinkoa Jumalan silmäksi, ja palvoessaan aurinkoa he väittivät palvovansa Jumalaa. Auringonpalvonnan keskus oli Auringonpalvonnan maa, Sinearin maa, eli Sumer. Sumerilaisten kulta-aika kesti pari tuhatta vuotta, noin vuodesta 4000 eKr. alkaen. Sen vaikutukset tuntuvat konkreettisesti vieläkin ympäri maailmaa, sellainenkin sana kuin sunnuntai on väännös indoeurooppalaisesta sanasta sunnandag ja tarkoittaa vain "auringon päivää".

Raamatun mukaan Jumala on valkeus. Siitä huolimatta Vanhan Testamentin profeetat vastustivat auringonpalvontaa, sillä valo ei ole sama kuin lamppu. Aurinko on vain esine, mutta Jumala on sen luoja. Vielä sata vuotta sitten fyysikot uskoivat, että aine on luotu alkuaineista, mikä sekin oli vastoin Raamatun ilmoitusta, jonka mukaan:

Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. (Hebr 11:3)

Tätä kirjoitettaessa ei enää ole edistyksellistä uskoa alkuaineiden eli materian olevan kaiken alku. Myös usko auringonpalvontaan on hiipunut. Näyttääkin siltä, että viimeisetkin valot ovat sammumassa. Kun ihmiskunnan valot sammuvat, se palaa takaisin viidakon lakiin, hallitsemattomien himojen valtaan. Ihmissyöjät ja perverssit ovat jo keskuudessamme.

Apostoli Paavalin mukaan pimeyden tulo on seurausta siitä, että valo poistuu. Jumalan valkeus jättää ihmisen neljässä vaiheessa, kun 1) ihminen ei kunnioita Rakkautta, Totuutta eikä Elämää eikä kiitä häntä; 2) ihminen kehuu olevansa itse viisas; 3) ihminen muodostaa omat jumalakäsityksensä; ja 4) ihminen vaihtaa Totuuden valheeseen ja palvelee luotuja enemmän kuin Luojaa. Tarkemmin selostettuna prosessi on seuraava:

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Kts. Room 1:18-25.

Prosessi on kehittynyt jo pitkälle. Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton pyhitti vuoden 2000 kesäkuun sellaisten ihmisten kuukaudeksi, jotka Jumala on hyljännyt "saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa". Yhdysvaltain partioliike ei voi enää toimia, koska maan perustuslaki vaatii homojen ottamista partiojohtajiksi, vaikka vanhemmat eivät päästä lapsiaan homojen johdettavaksi.

Aivan tuomioiden edellä perverssit ryhtyvät pakottamaan myös niitä, jotka vielä osaisivat elää järkevästi, omaan joukkoonsa. Suomen oikeusministeri Koskinenkin on vaatinut kirkon hyväksymään homopapit.

Edistykselliset ihmiset uskovat, että ihmiskunta on kehittynyt valtavasti sitten Nooan päivien. Niin onkin, jos kehitys lasketaan aseteollisuuden kehityksen ja lääketieteen syfilispotilaille tarjoamien palvelujen tason mukaan. Mutta jos sydämessä asuu Perkele, käy väistämättä toteen lause, jonka Aatu lausui Münchenissä vuonna 1936: "Kymmenen vuoden päästä Saksa on muuttunut niin, ettette tunne sitä entisekseen".

Muutoksen tuulet puhaltavat taas kiivaina. UNESCO:n kuriiri vaati merientutkija Jacques Cousteaun suulla lokakuussa 1991 julkaistussa numerossaan, että 350.000 ihmistä on tapettava joka päivä.

2002-11-27

Copyright ©: Osmo Pöysti

Takaisin Osmon kotisivulle