Humanitäärinen missio

Puolivuotias tyttäreni tuli joku viikko sitten - keväällä 2011 - Kazahstanin rajalle. Rajamies otti käteensä Suomen passin ja juoksi ympäri raja-asemaa: Olettekos ennen nähneet Suomen passia! Minun isäni oli suomalainen!

Niinpä niin. Venäjän syrjäseuduille ne vietiin loput Neuvostokarjalan suomensukuiset miehet vuonna 1937, jollei heitä suorastaan ammuttu kotikyliensä laidoille. Kun Karjala oli tyhjennetty suomalaisista miehistä, alueelle tuotiin miehiä Venäjältä, Valkovenäjältä ja Ukrainasta. Kansanmurha tehtiin tiukasti valvotun uutispimennon, niin sanotun rautaesiripun varjossa.

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavallan välisessä rauhansopimuksessa, joka tehtiin Tartossa 1920 osapuolet sopivat siitä, että Neuvostokarjalan karjalaiset saavat kouluopetuksen omalla kielellään ja maan kulttuuri säilytetään. Neuvostoliitto rikkoi räikeästi solmimaansa sopimusta. Suuri osa suomalaisväestöä tuhottiin jo 1920-luvulla. Vuonna 1937 deportaatioilla estettiin jopa suvunjatkaminen. Suomalaisilla oli siis täysi oikeus vaikka julistaa sota Neuvostoliitolle sen suorittaman järjestelmällisen kansanmurhan ja rauhansopimuksesta piittaamattoman toiminnan johdosta. Näin ei kuitenkaan tehty ja tästä rohkaistuneena Venäjän sosialistien hallitus saattoi rauhassa hyökätä Suomen suomalaisten kimppuun vuonna 1939. Vasta pari vuotta myöhemmin alkaneen suursodan aikana Suomi vihdoin tuli Karjalan suomalaisten avuksi. Tämä humanitäärinen missio ei kuitenkaan johtanut toivottuun tulokseen. Hävityn sodan jälkeen suurin toivein aloitettua humanitääristä missiota jopa pilkattiin. Väinö Linna panee pilkan rintamamiesten suuhun:

Viidennen marssipäivän iltapuolella he huomasivat, miten tie alkoi muuttua vähänkäytetyn näköiseksi. Ennen pitkää se muuttui pelkäksi korpitieksi, ja samassa avautui heidän näkyviinsä metsään hakattu linja.

Tapaus virkisti jonkin verran mieliä. Niinpä Hietanen linjan keskikodalla otti pitkän harppauksen ja sanoi:

Lahtinen ontui äreänä, mulkoillen kulmiensa alta toisia ja murisi:

(Väinö Linna. Tuntematon sotilas, WSOY, Porvoo Helsinki, 1954. Kahdeskymmenes kahdeksas painos, 1973, s.128)

Sodan jälkeen hävitettiin nekin nuoret Venäjän karjalaiset, jotka vielä osasivat Suomea. Ne Karjalan lapset, joiden kotona vielä puhuttiin suomea, riistettiin armottomasti kodeistaan koulukoteihin ja pakotettiin puhumaan venäjää, ettei vain Karjalaan jäisi suomenkielistä väestöä.

Venäjän Karjalaan hyvin aikein tehty humanitäärinen interventio ei ole ainut lajissaan. Suuren Pohjan Sodan edellä Ruotsi yritti lopettaa orjuuden Baltian maakunnissaan, mutta ympärysvallat estivät hankkeen ja hävittivät miltei sukupuuttoon ne kansat, jotka Ruotsi yritti pelastaa Baltiaa silloin isännöineiden saksalaisten kartanonherrojen käsistä. Maailma ei näytä koskaan oppivan, että maailmassa on vain yksi tapa tehdä humanitääristä työtä, joka tuottaa positiivista tulosta. Sitä työtä johtaa Jumala itse, ja sen tuloksena pian koko Saatanan johtama järjestelmä luhistuu ja tuomitaan.

Jumalan humanitäärinen missio alkoi Aabrahamin kutsumisella ulos Kaldean Uurista. Aabrahamin pojanpojasta sai alkunsa Israelin kansa, ja sen toiselle kuninkaalle annetun lupauksen mukaisesti Jumala lähetti poikansa Israelin kuninkaaksi. Ne, jotka uskoivat häneen, saivat tehtävän julistaa Jumala Valtakuntaa, joka pian syrjäyttää koko vallitsevan maailmanjärjestyksen ja estää ihmiskuntaa lopullisesti tuhoamasta itseään.

Jeesuksen seuraajien tehtävä ei ole ratkaista kaikkia maailman ongelmia, vaan neuvoa ihmistä synnin ja saastan hallitsemasta maailmasta ulos johtavalle pelastuksen tielle. Siihen kuuluvat:

meneminen kaikkeen maailmaan,

Jumalan valtakunnan hyvän sanoman julistaminen,

ihmisten kehoittaminen mielenmuutokseen,

Jeesuksen antaman opetuksen edelleenvälittäminen,

uskoontulleiden kastaminen Uuden Liiton seurakunnan jäseniksi Kristukseen,

syntien anteeksi antaminen, tai

syntien jäädyttäminen.

Jumalan valtakuntaa on rakennettu jo kaksi tuhatta vuotta, mutta yhä vieläkin se on kuin "rakennus, jota maailma ei nää". Tässä maailmanajassa Jumalaa lähestytään uskossa, ja sitä mukaa kuin uskoa on, Jumalan sana realisoituu keskellämme. Jos aloitamme minkä tahansa humanitäärisen mission, ensimmäinen ehto sen onnistumiselle onkin usko Jumalaan, sillä joka kerta kun me haluamme tehdä jotakin hyvää maailmassa, meidän on voitettava koko sen ruhtinaan saatanallinen valta.

Vihollisen valtajärjestelmä - Baabeli tai globalisaatio - ei tule koskaan valmiiksi. Se tulee aiheuttamaan maailmassa ennenkuulumatonta vahinkoa, mutta estääkseen ihmistä hävittämästä koko ihmiskuntaa Jumala puuttuu ratkaisevalla hetkellä peliin. Jeesus tulee takaisin, hävittää vihollisjoukot ja tuo Jumalan valtakunnan tuhanneksi vuodeksi maan päälle, jonka jälkeen seuraa se ikuisuus, jota varten ihminen on luotu. Sellainen se on se oikea humanitäärinen missio. Älä siis haksahda jäljitelmiin. Eikä Jumala muutenkaan kunniaansa toisille anna.

 

Takaisin Osmon kotisivulle