Serkkupoika Harri kertoi nettisivuillaan, että Bush olisi muka odottanut kirkkojen tukevan Irakin sotaa. Ei kai Bush niin hölmö ole, että hän olisi luullut illuminatien hallitsemien kirkkojen tukevan hänen politiikkaansa? Minun tietääkseni Bush halusi vain, että kaikki näyttäisivät korttinsa. Ja nyt ne on näytetty. Kirkot ovat osoittaneet, että ne ovat jakaantuneet poliittisin perustein aivan niin, kuin jo kauan on tietty. Myös valtiot ja puolueet ovat näyttäneet korttinsa. Tähän asti siis kaikki on ollut pelkästään hyvää, enää ei tarvitse elätellä esimerkiksi sellaisia harhakuvitelmia, että Kekkosen maalaisliitto olisi muuttunut ajan tai nimenmuutoksen myötä. Mutta arvoitukseksi jää, onko Bush tosissaan. Illuminateilla on nimittäin se periaate, että he tukevat kahta erilaista näkemystä saadakseen konfliktin, jonka avulla he sitten saavat sitä rahaa ja valtaa esiintyä äänestäjien tms nimissä. Onko siis Bush taistelemassa maailman rauhan puolesta vai sitä vastaan? Minun on tunnustettava, että pohdiskeluni on kesken. Mutta koska vastaus Harrin kysymykseen on selvillä, laitan menemään. Moi!

Osmo Pöysti: BUSH JA ILLUMINATIT VASTAKKAIN?

Yhdysvaltain presidentti torjui Yhdysvaltain Kansallinen kirkkoneuvoston NCC:n pyynnön päästä presidentin puheille "etsimään rauhanomaista ratkaisua" Irakin kysymyksessä. Euroopassa NCC:n joukoilla oli kova kannatus. Lontoossa NCC:n delegaation otti vastaan Blair, Berliinissä Gerhard Schröder, Pariisissa ulkoministeriön pääsihteeri, Moskovassa Primakov ja Roomassa paavi. Mutta Yhdysvaltain presidentti ei ottanut NCC:n joukkoa vastaan. Myöhemmin Bush ilmoitti, että nyt kaikkien on näytettävä korttinsa.

Pariisissa NCC:n miehet ilmoittivat vastustavansa sotaa Irakia vastaan. Samalla he ilmoittivat edustavansa 50 miljoonaa Yhdysvaltain protestanttia ja samalla väittivät lisäksi 64 miljoonan Yhdysvaltain katolisen olevan heidän puolellaan Yhdysvaltojen politiikkaa vastaan. Itse asiassa NCC ilmoitti siis olevansa poliittinen voima, jotka oli toteltava silloin, kun presidentti ei tanssi heidän pillinsä mukaan. Ei siis ole mikään ihme, että NCC sai hyvän vastaanoton Pariisissa.

Moskovassa NCC:n valtuuskunnan otti vastaan Venäjän Federaation entinen pääministeri Primakov, Putinin ja Saddam Husseinin yhdysmies. NCC:n joukkoon kuuluivat mm. NCC:n entinen puheenjohtaja Leonid Kishkovky ja nykyinen pääjohtaja Robert Edgar. Puhuessaan Yhdysvaltojen hankkeesta venäläisten liittolaistensa kanssa Kansallisen kirkkoneuvoston NCC:n johtajat käyttivät koodisanaa, joka tarkoittaa samaa kuin suomessa käytettä ilmaisu "poliittisesti epäkorrekti".

 

Mikä on NCC?

Kannattaa heti mainita, että Irakin väkivaltaista aseistariisuntaa ovat vastustaneet vain poliittiset kirkot, elikkä ne, jotka kuuluvat NCC:n kautta Kirkkojen maailmanliittoon. Muut ovat pysyneet vaiti tai tukeneet Bushin politiikkaa. Mikä siis on tämä poliittinen kirkkojärjestö?

National Council of Churches, NCC on perustettu vuonna 1950 jatkamaan edeltäjänsä FCC:n eli the Federal Council of Churches työtä, joka päättyi FCC:n avoimesti kristinuskolle vihamielisiin linjauksiin, joita edes sen jäsenkirkot eivät hyväksyneet. NCC on kuitenkin jatkanut edeltäjiensä politiikkaa; usein kristinuskon nimissä. Se kuuluu Maailman kirkkoneuvostoon, WCC, josta suomessa käytetään nimeä KMN, Kirkkojen maailmanneuvosto. Kristityt ovat panneet merkille maailmanneuvoston harjoittaman terrorijärjestöjen tukemisen, sen johtajille Moskovasta myönnetyt tunnustuspalkinnot jne.

Nimestään huolimatta NCC ei edusta Yhdysvaltojen kristikuntaa, vaan ainoastaan NCC:n omia jäsenkirkkoja, joihin kuuluvat osaa metodistiliikettä, osaa baptistiliikettä ja luterilaisia edustavat kirkot, Amerikan presbyteriaaninen kirkko sekä koko joukko kansallisten vähemmistöjen kirkkoja, kuten serbien, kreikkalaisten, syyrialaisten, venäläisten, armenialaisten ja syyrialaisten ortodoksikirkkoja ja herätysliikkeiden jäännöksiä Euroopasta. Kaikille näille yhteisöille on ominaista, että ne ovat hengellisesti kuolleita laitoskirkkoja, joiden raatoihin illuminatit Walter Rauschenbushin ja Harry F. Wardin johdolla rakensivat pesänsä ja ohjelmoivat ne uudelleen illuminatien tarpeita varten. FCC:n, WCC:n ja NCC:n johtajat ilmoittivat antaneensa kirkoille uutta puhtia tekemällä kirkoista sosialismin aggressiivisia taistelujärjestöjä. Se on ollut mahdollista, koska mainittujen kirkkojen ja järjestöjen riveistä uskovat ovat lähteneet jo kauan sitten, eikä kaikissa, kuten Swedenborgilaisten seurassa, uskovia liene koskaan ollutkaan.

Yhdysvaltojen uskovat eivät koskaan ole kuuluneet NCC:n riveihin. Uskovat ovat perustaneet omia yhteistyöelimiä, kuten ACCC, NAE ja PCCNA. Nämä yhteistyöelimet edustavat raamattukristittyjä, helluntailiikkeen järjestöjä ja karismatikkoja. Suuri osa Yhdysvaltojen kristityistä on jättäytynyt näidenkin yhteistyöelimien ulkopuolelle tai on perustanut niin löyhiä yhteistyöelimiä, ettei niiden johtajilla ole oikeutta esiintyä uskovien valtakirjoilla. Sellaiset organisaatiot kun vähemmän kiinnostavat hämärämiehiä. Itsenäisistä yhteisöistä suurimpia ovat Etelän Baptistit.

Bushin maine Amerikoissa ei ole huono. Hänet ehkä otettaisiin vastaan oikeissa kristillisissä kirkoissa. Hänellä ei ole sitä ongelmaa kuin Clintonilla, joka tuskin olisi päässyt jäseneksi uskovien seurakuntaan. Bushin ongelma onkin siinä, että hän itse kuuluu sellaiseen metodistikirkkoon, jonka poliittiset päämäärät ovat samat kuin edesmenneellä Neuvostoliitolla ja Lipposen hallituksella Suomessa.

 

Illuminati

Illuminatien ohjelma oli valmis jo ennen Ranskan vallankumousta. Illuminatit soluttautuivat Vapaamuurareihin ja järjestivät Ranskan vallankumouksen. Työjärjestönä olivat Jakobiinien klubit. Ranskan vallankumous osoitti, että salaseurat pystyvät täysin ohjaamaan "massoja" ilman, että "massat" vähääkään tajuavat, kuka heitä vie. Ranskan vallankumouksen aikana riitti kun muutamille kansankiihottajille maksettiin korvaukset siitä työstä, jotka ne kansan joukossa tekivät. Nykyisin samalla asialla ovat lehdistö, massatiedotusvälineet ja ammattimaisesti maailmaa kiertävät "mielenosoitusten" järjestäjät.

Illuminatien ohjelma ei ole paljon muuttunut sitten Ranskan vallankumouksen päivien. Silloin se oli seuraava:

1. Kuningasvallan ja kaiken laillisen hallituksen lakkauttaminen;

2. Yksityisen omistusoikeuden lakkauttaminen;

3. Perimysoikeuden lakkauttaminen;

4. Isänmaallisuuden lakkauttaminen;

5. Perheen lakkauttaminen avioliiton ja moraalin lakkauttamisen kautta sekä kasvattamalla ja kouluttamalla lapset laitosmaisesti;

6. Kaiken uskonnon lakkauttaminen

Venäjän vallankumous toteutettiin täysin Ranskan vallankumousta varten laaditun ohjelman mukaisesti. Voi vain ihmetellä sitä, kuinka orjallisesti Venäjän sosialistinen johto noudatti Ranskan vallankumousta varten laadittuja suunnitelmia. EU:n toteutuksessa näiden suunnitelmien toteutus on myös ollut orjallisen tarkkaa. Ranska, Saksa ja Venäjä seisovat jo vakaana siinä rintamassa, jonka ohjelma on säilynyt ilman suurempia muutoksia vuodesta 1786 lähtien.

Salaseurat pyrkivät pitämään Ranskan, Venäjän ja Maailman vallankumousta varten laadittua suunnitelmia salassa. Kaikki johtavat poliitikot kuitenkin tuntevat ne, koskapa osaavat niin hyvin laulaa oikeassa nuotissa ja ainakin toistaa tuttuja kertosäkeitä. Jos et tunne laulun sanoja, kannattaa tutustua esimerkiksi Robert Sesslerin kirjaan To Be God of One World - The French Revolution Globalized. Lainataanpa tähän välipalaksi pätkä tekstiä, jonka Winston Churchill kirjoitti illuminatien touhuista 08.02.1920 Illustrated Sunday Herald-lehdessä:

From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It played, as a modern writer, Mrs. Webster, has so ably shown, a definitely recognizable part in the tragedy of the French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the Nineteenth Century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire.

Spartacus-Weishauptin päivistä alkaen Karl Marxin, Trotskin (Venäjä), Bela Kunin (Unkari), Rosa Luxembourgin (Saksa), Emma Goldmanin (Yhdysvallat) päiviin saakka tämä maailmanlaajuinen salaseura sivistyksen kaatamiseksi ja yhteiskunnan uudelleenjärjestämiseksi

(Spartacus oli Adam Weishauptin salanimi/o.p. kommentti)

Vaikka Illuminatien suunnitelmat ovat tiedossa, minua kuitenkin hätkähdytti, kun ensimmäistä kertaa kuulin Yhdysvaltain presidentin, Bush vanhemman, edellisen Irakin sodan aikana puhuvan Uudesta maailmanjärjestyksestä, the New World Order. En osannut odottaa muuta, kuin että olemme edenneet suunnitelman kolmanteen vaiheeseen, jonka aikana on siirtyä yhteen maailmanhallituksen, kuten YK:n ja vastaavien elimien taholta on toistuvasti annettu ymmärtää. Mutta tässä ohjelmassa on yksi aukko: Illuminatien lanseeraaman sosialismin yksi tärkeimmistä päämääristä on Amerikan Yhdysvaltojen kukistaminen, tosin viimeisenä valtioista. Olisiko Amerikan presidentti nyt lähtenyt tuhoamaan omaa maatansa? Tosin monet amerikkalaiset johtavat poliitikot ja muut edistykselliset ovat sitä moneen kertaan ja äänekkäästi vaatineet.

Maailmanvaltaan pyrkivien illuminatien yksi tärkeimmistä toimintaperiaatteista on, että he luovat kriisin ja tukevat sitten molempia kriisin osapuolia suuremman kaaoksen aikaansaamiseksi. Olisiko Bush junior toisaalta ja Chirac, Schröder, Putin ja paavi toisaalta nyt luomassa sitä suurta kaaosta, jonka selvittämisen varjolla ihmiset luopuisivat niistä henkilökohtaisen vapauden ja ihmisarvon rippeistäkin, jotka heillä mahdollisesti vielä on jäljellä, hintana siitä "rauhasta", jonka keinotekoisesti luodun kaaoksen pysäyttämiseksi tarvittava raaka diktatuuri vaatisi? Tai olisiko Venäjän kaaos osoittanut, että illuminatien aikaansaaman kaaoksen jälkeen edes kaikkein raain diktatuuri ei pysty palauttamaan järjestystä maahan, niin että rahamaailma olisi luopunut tämän keinon käytöstä kansojen orjuuttamiseksi?

 

Yhdysvaltojen ja Euroopan sota

Euroopan ja Yhdysvaltojen perusarvot ovat hyvin erilaiset. Yhdysvalloista saivat elintilaa sellaiset "kerettiläiset", jotka Eurooppa tappoi sukupuuttoon. Perinne on jatkunut aina tähän päivään asti. Yhdysvallat otti vastaan kymmeniä tuhansia Neuvostoliiton edistyksellisten sosialistien vainoamia "lahkolaisia", joiden vainoista Suomessa ei saanut edes lehdissä kirjoittaa ja joita mikään Eurooppalainen maa ei huolinut. Käsite "länsi" on siis pelkkää bluffia. Mitään "länttä" ei ole olemassakaan. Mutta tällä kuvitteellisella "lännellä" on yksi yhdistävä tekijä, ja se on illuminati, salaseurojen salaseura, jonka jäseniä on kaikkialla siellä, missä on rahaa ja valtaa. Illuminatien ongelmana on vain se, ettei sillä ole Amerikoissa sitä kansan tukea, jota se nauttii Euroopassa.

Yhdysvallat ja Euroopan Edistykselliset valtiot ovat jo kauan käyneet sotaa toisiaan vastaan Lähi-Idässä. Yhdysvallat on rahoittanut Israelia ja Eurooppa perinteensä mukaan niitä, jotka vainoavat juutalaisia. Sotatoimet Irakissa eivät ole mikään poikkeus, vaikka Irakin tapauksessa Israelin vihollista ei ole tarvinnut rahoittaa; Ranska, Saksa ja Venäjä ovat rahastaneet aseita hankkivaa Irakia raskaalla kädellä.

Eurooppa ja Amerikka ovat ottaneet rajusti yhteen myös Taka-Intiassa. Ranskassa koulutettu sosialisti Pol Pot tappoi kamputsealaisia muutaman miljoonan, koska amerikkalaiset eivät tulleet apuun. Yhtään kamputsealaista sosialistia kansanmurhasta ei koskaan ole tuomittu, koska sosialistit olivat illuminatien asialla.

 

Kurdit ja assyrialaiset

Yhdysvaltojen ja Euroopan välisessä sodassa kurdeilla on tärkeä asema. Eurooppaa hallitsevien sosialistien veljesyhteisö on saanut kurdit hallintaansa. Illuminatien maailmassa kurdeista on jo muutaman vuosikymmenen ajan tehty pyhimyksiä, varsinkin, kun Euroopan edistyksellisten yritys kaataa Turkki pari-kolme vuosikymmentä sitten epäonnistui, eikä edes Persia kaatunut illuminatien syliin.

Katselin keskiviikkona kirjastossa Hesarin artikkelia kurdeista. Assyrialaisista Hesari ei kertonut. Poskelleen käännetyt asiat herättivät huomioni, ja kun kotiin tultuani avasin radion, oli sielläkin sitä kurdiasiaa. Sama jatkui seuraavana päivänä. On siis kyse kampanjasta. Ja kun Suomen Yleisradio ja Hesari alkavat kampanjoida, on syytä olla varuillaan. Jotakin pahaa on silloin tekeillä.

Kurdit ovat perustamassa valtiota Turkin ja Irakin hallitsemille alueille. Sen toteuttamiseksi on jo suoritettu lukemattomia joukkomurhia alueen assyrialaisten keskuudessa. Satoja tuhansia ihmisiä on tapettu. Näistä murhista, kansanmurhista, vainoista ja terrorista illuminatit vaikenevat. Turhaan etsin Hesarin Uimosenkin artikkelista 12.03.2003 tietoa siitä, mitä todella tapahtuu "Kurdistanissa". Niille riittää, että kurdeja johtaa illuminatien käskyläinen, tappamisen ammattilainen.

Illuminatit ovat valinneet puolensa kauan sitten. Kun turkkilaiset ja kurdit yhteistoimin hävittivät armenialaisia ja assyrialaisia vuoden 1915 vainoissa, johtivat jäljet Saksaan, sillä Irak oli silloin englantilaisten käsissä. Englantilaiset pyrkivät rajoittamaan kurdien terroria, ja sehän ei saksalaisille sopinut. Nyt saksalaiset ovat saaneet tukea lähes koko Euroopasta valjastamalla kurdit paitsi sosialismin, myös kurdien assyrialaisiin kohdistaman rasismin aisojen väliin.

Assyrialaiset eivät ole muslimeja. Illuminatien ohjelmaan kuuluu kristinuskon hävittäminen, ja on täysin luonnollista, että Helsingin Sanomat eivät kerro kristittyjä vastaan tehdyistä terroriteoista. Suomen Valtion linja Kekkosesta alkaen on ollut sama. Kun Neuvostoliitto harjoitti systemaattista terroria uskovia vastaan, asettui Suomen poliittinen johto tukemaan terroria. Nyt terrorismin tukeminen on Suomessa jo perinne.

 

Kun asiat ja tosiasiat riitelevät

Vapaissa maissa kristityt voivat saada vielä äänensä kuuluviin - joskus, kuten kävi sille Falwellille, jonka lausumat Muhammedista läpäisivät illuminatien seulan. Se Falwellhän sanoi, että Muhammed oli terroristi. Lausunto on tehnyt tehtävänsä, ja ajattelevat ihmiset ovat jo tarkistaneet, onko väitteessä perää. Ja tarkistaminen on ollut helppoa; riittää, kun tutustut matkustusmääräyksiin, jotka koskevat Saudi-Arabiaa. Saudien rasismi johtuu Muhammedin kuolinvuoteella antamasta käskystä hävittää kristityt ja juutalaiset maasta. Muut Muhammedin sanat ja teot osoittavat samaa. Se, että muslimien joukosta löytyy arvokkaita ihmisiä, ei johdu siitä, että he ovat muslimeja, vaan nämä ihmiset ovat arvokkaita huolimatta siitä, että he ovat muslimeja.

 

Irakin sota

Jesajan kirjassa ennustettu Irakin hävitys toteutui jo sata vuotta Jesajan kuoleman jälkeen. Vanhat pääkaupungit kaivettiin ylös hiekasta noin 150 vuotta sitten. Mutta luetaanpa tuo juttu vähän tarkemmin. Ensin kolme ensimmäistä jaetta:

Sana, jonka Herra puhui Baabelia vastaan, kaldealaisten maata vastaan, profeetta Jeremian kautta. "Julistakaa kansojen keskuudessa ja kuuluttakaa, nostakaa lippu; kuuluttakaa, älkää salatko. Sanokaa: Baabel on valloitettu, Beel on joutunut häpeään, kauhistunut on Merodak; sen jumalankuvat ovat joutuneet häpeään, kauhistuneet ovat sen kivijumalat. Sillä sen kimppuun käy kansa pohjoisesta ja tekee sen maan autioksi, niin ettei siellä asukasta ole: niin ihmiset kuin eläimet pakenevat, menevät pois". (Jeremia 50:1-3).

Mielenkiintoiseksi tässä yhteydessä edellisen tekstin tekee seuraavasta jakeesta alkava teksti, sillä vasta siinä tarjotaan ajoitus sille tapahtumalle, jota profetia koskee:

Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, tulevat israelilaiset yhdessä Juudan miesten kanssa; he kulkevat itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa Jumalaansa (Kts Jer 50:4-46).

 

Suuren kaaoksen todennäköisyys

Vaikka Irakin sodassa kyse ei olisikaan illuminatien masinoimasta operaatiosta, syyhyävät monet kämmenpohjat jo saalista. Kun Yhdysvallat teilaa Irakin ja sen jälkeen Iranin ja Pohjois-Korean ydintuotannon, malttavatko eurooppalaiset johtajat pitää näppinsä erossa vai tuleeko sodasta se "viimeinen taisto", jota käymään illuminatit kansoja usuttavat.

2003-03-19

Copyright ©: Osmo Pöysti

Takaisin Osmon kotisivulle