AARTEET

 

Lapset soittelivat kasetilta kauniita, tuttuja hengellisiä lauluja, mutta yksi uudempi laulu jäi kiusaamaan mieltäni. Hengessäni tunsin, että kirkkain äänin lauletun laulun sanoissa "SIUNAA KOKO MAAILMAA" on jotakin sellaista, mikä ei ole Jumalasta. Myös sävel oli pilkkaava. Minun oli pysähdyttävä ajattelemaan, mikä tässä nyt sitten on vikana. Ja selvisihän se. JUMALA ON JO SIUNANNUT MAAILMAA. Jumalan ei tarvitse enää vähäänkään lisätä siihen, mitä hän on jo antanut Kristuksessa.

Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä - eikä viisautta tai tietoa muualla olekaan. Ainut tapa päästä Jumalan siunauksista osalliseksi on löytää Kristus ja voittaa hänet omakseen luopumalla kaikesta pahasta.

Apostoli Paavali oli kerran harmistunut Kolossan ja Laodikean seurakuntiin. Kolossalaisille hän kirjoitti:

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. (Kol 2:1-3).

Yleismaailmallisen uskonnon puuhamiehet haluaisivat Jumalaa antavan siunaukset kaikille hankkeille ehdoitta, mutta se ei onnistu. Jumala antaa SIUNAUKSEN vain omilla ehdoillaan - ristin evankeliumin kautta Kristuksessa. Jumalaa on turha toivoa vihollisen hankkeiden takuumieheksi, vaikka kirkonmiehet siihen ovatkin jo ryhtyneet.

Niille, jotka eivät ole valmiit luopumaan valheesta, homoilusta ja muusta sekoilusta Jumala antaa VÄKEVÄN EKSYTYKSEN, eikä suinkaan mitään siunausta. Toisessa Tessalonikalaiskirjeessä Paavali ja veljet kirjoittavat:

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. (2.Tess 2:7-12).

Uusi maailmanuskonto on jo tulossa. Se leviää kirkon, YK:n ja muiden poliitikkojen ja illuminatien salaseuran muiden työjärjestöjen kautta.

2003-03-03

Copyright ©: Osmo Pöysti

Takaisin Osmon kotisivulle