Ajan ja ikuisuuden välillä on silta. Se on tehty puusta ja se on ristin muotoinen. Alkuperäiskappale valmistettiin Golgatalle, Jerusalemin kaupunginmuurien ulkopuolelle. Siinä on käytetty nauloja. Muutama naula lienee tarvittu rakenteisiin ja muutamia on käytetty ajasta ikuisuuteen siirtyvän matkamiehen kiinnittämiseen lähtökiidon ajaksi. Alkuperäiskappaleeseen kiinnitettiin uhri, mutta koska tämä uhri oli viaton, hän vapautui kuoleman otteesta ja nousi ylös taivaisiin.

Osmo Pöysti: SILTA

2009-08-30

Kuru & Ylöjärvi, Finland

Kaikki oikeudet pidätetään

Ilmaisjakelut sallitaan

 

Pietarin helluntaipuheen jälkeen ihmiset kyselivät: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Apostolien teot kertoo vastauksen:

Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Vastaus on kovin lyhyt, eikä satunnainen lukija saa siitä selvää, mitä näillä sanoilla tarkoitetaan. Näiden käsitteiden merkitys selvitetään Raamatussa muualla. Todennäköisesti myös Pietari ja veljet antoivat kysyjille paljon tarkemman vastauksen, kuin mitä Apostolien tekojen toisessa luvussa kerrotaan, sen lisäksi, että puheessaan Jeesus oli esittänyt sen evankeliumin, joka kysymyksen oli aiheuttanut.

Pietarin puheen keskeinen asia oli sana rististä. Risti on silta ajasta ikuisuuteen. Risti rakennettiin puusta ja siihen käytettiin muutamia nauloja, joilla synnin perusteella langetettua rangaistusta kärsivä sijaiskärsijä eli uhri kiinnitettiin ristiin.

Risti oli tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Ristillä ensimmäisenä kuollut Jumalan poika vihki sillan käyttöön. Jo ennen kuolemaansa ristillä hän oli antanut ristin käyttöohjeet kuulijoilleen. Poimimme tähän yhden näistä ohjeista:

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. (Kts. Lk 9:23)

Tavanomaisen selityksen mukaan jokapäiväisellä ristillä tarkoitetaan arkielämän murheita, joita meidän pitää kantaa nurisematta. Kyse on kuitenkin aivan muusta. Risti on työkalu, jolla me pidämme kurissa maailmalliset himomme silloin, kun ruumiin tarpeet pyrkivät voittamaan hengen ylivallan meissä. Ristiä tarvitaan lihan kurissa pitämiseen. Virheellistä tulkintaa tarjotaan myös muista peruskäsitteistä, kuten mielenmuutoksesta, uskosta ja kasteesta. Näistä ensin lyhyesti tämä:

Mielenmuutos (metanoia) eli "parannus" on kuolema itsekeskeisyydelle ja elämä Kristuksessa.

Sana rististä on kuolema tälle maailmalle ja elämä Kristuksessa.

Usko ihmiseen vie helvettiin, mutta usko Jumalaan vie Taivasten Valtakuntaan.

Kaste on liitto Kristukseen, johon ihminen sitoutuu astuessaan Jumalan Valtakuntaan.

Roomalaiskirjeessä Jeesuksen ristinkuolema, kaste ja Jeesukseen uskovan armahdetun syntisen jokapäiväinen risti käsitellään yhtenä kokonaisuutena:

Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. (Room 6:1-11)

Meillä on tapana lukea vain mukavat tekstit, kuten Johanneksen 3:16 "pikkuevankeliumi", vaikka kohta sen jälkeen sanotaan:

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." (Joh 3:36)

Risti on oiva työväline lihan himoja vastaan. Mutta sekään ei auta, jos Henki puuttuu:

Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. (2.Kor 13:5)

Takaisin Osmon kotisivulle