Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob: "Miehet, veljet, kuulkaa minua!
Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä.
Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu:
'Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,
että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee,
mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista'." (Apt 15:13-18; vrt. Am 9:11-12)

 

UUSI ISRAEL

Osmo Pöysti

Ylöjärven Kuru, Finland

2010-12-24

2013-10-15

Kaikki oikeudet pidätetään

Ilmaisjakelut ja tallennus sallitaan

 

Virvoituksen ajat ja Uusi Israel

Aabrahamille annetussa lupauksessa on kaksi osaa: Aabrahamin perillisille annetaan maa, ja maan kansoille luvataan siunaus. Lupausta luvatusta maasta sanotaan evankeliumiksi mutta kansoille luvatun siunauksen sisältöä pidettiin salassa Jeesuksen taivaaseenastumiseen asti. Kun mysteeri sitten paljastettiin, sille annettiin nimi Kristuksen salaisuus. Termi löytyy kahdesta kohdasta Uutta Testamenttia, kts. Ef 3:4 ja Kol 4:3.

Kun luvattu siemen sitten tuli, Israel ei ottanutkaan häntä vastaan, ja joutui mierolle Jumalan sille luvatusta maasta. Konfliktin syy oli synti. Jumala ei anna siunaustaan, ennen kuin synti on poistettu. Ne, jotka liittyivät Kristukseen, saivat perintöoikeuden siihen perintöön, joka on taivaissa. Mutta Kristuksessa nämä kaksi lupausta yhdistyvät: Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.

Kun Kristuksen omat kohta haetaan Kristuksen morsiamen Taivaalliseen siunaustilaisuuteen maan kansat kokoontuvat hääjuhliin. Taivaallisesta siunaustilaisuudesta Kristus seurakuntineen palaa maan päälle juhlayleisön joukkoon, jolloin paljastuu se, mitä ovat ne kaksi eri asiaa, mitä Aabrahamille luvattiin. Onhan se autuaallista olla vieraina Karitsan häissä, jotka kestävät tuhat vuotta, mutta olla morsiamena samoissa hääjuhlissa on vielä sitäkin uskomattoman paljon hienompaa.

 

Virvoituksen ajat

Jerusalemin temppelipihaan kuuluvan pylväskäytävän vaiheilla syntyi kuhinaa, kun kansa näki syntymästään saakka liikuntakyvyttömän miehen parantuvan hetkessä. Pietari sanoi parantumisen tapahtuneen sen miehen, Jeesuksen Nasaretilaisen, Messiaan nimen voimasta. Pietari käytti voimakasta kieltä, olihan juuri uskonnolliset juutalaiset olleet järjestämässä Jeesuksen oikeusmurhaa. Ja sitten hän sanoi:

Tehkää siis parannus (μετανοησατε) ja kääntykää (επιστρεψατε), ettδ teidän syntinne pyyhittäisiin pois (εις το εξαλειφθηναι υμων τας αμαρτιας), että virvoituksen ajat (καιροι αναψυξεως) tulisivat Herran kasvoista ja hδn lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty (τον BAπροκεχειρισμενον TSπροκεκηρυγμενον υμιν), Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan (αχρι χρονων αποκαταστασεως παντων), mistδ Jumala on ikiajoista saakka (απ αιωνος) puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. (Apt 3:19-21)

Jumala loi taivaat ja maan kuudessa päivässä ja seitsemäntenä päivänä hän "lepäsi":

Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. (1.Ms 2:2-3)

Kaikki Jumalan työt ovat hyvät. Hän voi iloita töistään. Jos me toimimme oikein, saamme myös me iloita töistämme:

Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa"; ja tässä taas: "He eivät pääse minun lepooni". Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden, niin hän taas määrää päivän, "tämän päivän", sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne". Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä. Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. (Apt 4:4-11)

Olen nyt kertonut siitä, mitä minä huomiselta odotan. Toiveeni perustuu Jeesuksen ylösnousemuksen voimaan ja lupaukseen, että se, joka meille on edeltämäärätty, tulee pian. Millaista huomispäivää sinä odotat? op/2012-12-20.

 

Israelin sukupuu

Raamattu esittää kansat puina. Israel on Jumalan öljypuu. Mutta Jumalalla on vaikeuksia tämän puunsa kanssa. Ensin hän hakkasi pois kymmenen oksaa ja jäljelle jäi vain yksi oksa, Juudan heimo. Sekin hakattiin pois, mutta Daavidille annetun lupauksen mukaan siitä jätettiin jäännös. Kaikkein kriittisimmällä hetkellä Jumalan Israelista oli jäljellä vain yksi ainoa mies, Jeesus, Israelin kuningas.

Daavidille annetun lupauksen mukaan, kts. 2.Sam 7:1-17 ja Psalmi 89, Israelin tulevaisuus olisi Iisain kannosta puhkeavan vesan varassa:

Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. (Jes 11:1-10)

Jumala oli jo Mooseksen aikana, kts. 2.Ms 32:9-10, uhannut hävittää Israelin ja kasvattaa Mooseksesta suuren kansan. Näin Jumala ei olisi rikkonut lupaustaan, sillä olihan Mooseskin osa Israelia. Mutta silloin Mooses sai vielä Jumalan armahtamaan geneettistä Israelia, niin ettei sitä tuhottu. Sama mieli oli Jeesuksella, kun hän sanoi:

Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, "teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi". Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'. (Matt 23:37-39)

Raamatun kielessä hyljätyksi tuleminen oli sama kuin avioero. Jos Jeesus aikoi jatkaa Israelin kuninkaana, hänen olisi tehtävä uusi liitto. Mutta niinhän juuri profeetat olivat ennustaneet. Mutta profeetat olivat myös ennustaneet, että hyljätytkin saivat liittyä tähän uuteen liittoon. Mutta tämä uusi liitto oli avoin paitsi hyljätylle Israelille, myös kaikkien muiden kansojen yksilöille. Näin Jumala asettaa kaikki kansat samalle lähtöviivalle. Jumala voi oksastaa biologisen Israelin kansan jäsenet Daavidin juurivesasta kasvaneeseen öljypuuhun aivan samoin kuin hän liittää siihen muidenkin kansojen uskovat:

Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta, samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! (Rm 11:30-33)

Tuleva maailma

Jeesus vei Abrahamin ulos teltasta katselemaan tähtiä, eikä syyttä. Kosmos tarvitsee uudet hallitsijat. Mutta sitä ennen vietetään Karitsan häitä ja levätään tuhat vuotta Kristuksen ja hänen esikuntansa hallitessa maailmaan. Tämän ei pitäisi tuntua kaukaiselta asialta, kun juuri näinä päivinä itseensä uskova ihmiskunta käy taas kerran hävittämään itseään. Se melkein tapahtuu sillä aikaa, kun taivaissa on Karitsan häät. Häähuoneesta "chuppah" häävieraiden keskuuteen palaava kuningas tekee yrityksestä kuitenkin lopun ja alkaa uusi meininki, Tuhatvuotinen valtakunta.

Hebrealaiskirjeen 2:5 mukaan Jumala ei alistanut "tulevaa maailmaa, josta me puhumme", enkelien alle. Ei kai? On tainnut jäädä puhumatta. Vai muistatko sinä tätä:

Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa (την οικουμενην την μελλουσαν), josta me puhumme. Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen? (Hebr 2:5-6)

Heti alkuun kävi ilmi, että Raamatussa puhutaan aika paljon ja selvästi Tulevasta maailmasta, tai paremminkin Tulevasta aikakaudesta ja Tulevan aikakauden yhteisöstä. Yhteenveto näistä kirjoituksista pyrki venymään liiankin pitkäksi, mutta katso, osasinko poimia siitä pääasiat kirjoitukseeni Tulevasta maailmasta. Heti alkuun sanon, ettei Jumala ole suunnittelemassa mitään New Age - liikettä, jo pelkästään siitä syystä, että hänen Uusi Luomuksensa on jo valmis Kristuksessa.

 

Häävieraat ja morsian

Luomisjärjestyksen mukainen yhteiskuntajärjestys on patriarkaalinen. Se noudattelee periaatetta perhe-suku-heimo-kansa. Kilpaileva imperialistinen yhteiskunta on sotilaspoliittinen. Sen alkuna ja loppuna on Baabel tyttärineen. Baabelilla on ollut neljä selväpiirteistä kehitysvaiheetta: Babylon, Medio-Persia, Kreikka ja Rooma, mutta samaan aikaan on Jumalakin rakentanut omaa valtakuntaansa:

Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. (Kts Dan 2:44-45)

Mutta millainen on tämä Jumalan valtakunta? Jeesus sanoi siitä näin:


Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. (Matt 22:2-3)

Häissä on häävieraiden lisäksi myös morsian. Morsian on se, joka solmii liiton, kihlautuu sulhasen eli tässä tapauksessa kuninkaan pojan kanssa. Kun häät alkavat, hakee sulhanen morsiamensa taivaaseen, saa Isän Jumalan siunauksen ja laskeutuu juhlivan kansan keskuuteen. Alkaa tuhatvuotinen valtakunta.

Niissä häissä kelpaa olla vieraanakin, mutta kun parempaakin on tarjolla, miksi kieltäytyä siitä. Jeesus sanoi:

Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on. (Mt 5:48)

Takaisin Osmon kotisivulle