PALVELIVATKO SUMERIT APINOITA?

Tiedemaailma "löysi" sumerilaiset 1800-luvulla. Nimen "sumerilaiset" löydökselle antoi saksalais-ranskalainen kielitieteilijä Julius Oppert 1869. Sumerilaisten havaittiin olleen kovin viisasta väkeä, koskapa porukka kirjoitteli muistiin runomuotoisia tarinoitaan, sananlaskujaan ja muita viisauksiaan jo noin 3000 eKr, ollenkaan välittämättä siitä, että tiedemiehet ja kirkon teologit väittivät kirjoitustaidon syntyneen vasta noin 800 vuotta ennen Kristuksen syntymää!

Tiedemiesten löytöjen arvoa vähensi kuitenkin yksi asia: Sumerilaiset esiintyvät Raamatussa aivan sen alkulehdiltä saakka. Raamattu kertoo Nimrodista, joka rakensi kaupungin "Sinearin maahan":

Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod". Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin, sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki. (Kts. 1.Moos 10:8-12)

Maa, jota hebreaksi nimitettiin Sinearin maaksi, oli aivan sama, kuin Oppertin "keksimä" Sumer. Hebreassa sana esiintyy muodossa Shin-ar. Raamatun ensimmäisessä kirjassa nimi esiintyy kolme kertaa. Eräs sumerilainen kuningas oli siinä joukossa, joka ryösti Kuolleen meren laakson kaupungit Aabrahamin aikana, ja samassa yhteydessä mainitaan, että Sinearin maa oli tasankoa.

Sumerin sana Ur tarkoittaa jumalaa. Sumerilaiset palvelivat aurinkoa, jota he väittivät Jumalan silmäksi, Szem-ur. Mutta he antoivat auringolle myös monia muita nimiä: Pyöreä Herra, Loistava Herra, Nouseva Herra, Istuva Herra, Paahtava Herra jne. Kirjoituksessa abstraktit sanat esitettiin konkreettisia esineitä esittävillä kuvilla, joka saattoi olla hiiri, aasi, käärme, krokodiili aina sen mukaan, mikä äännearvo sanalle oli annettava.

Sumerilaisten - ja samalla koko maailman ensimmäinen tunnettu kirjoitusjärjestelmä oli sumerilainen kuvakirjoitus. Se on ollut pitkään vaikeasti tulkittavissa, sillä kun kuvilla esitetään abstrakteja käsitteitä, on käytettävä jotakin samalta kuulostavaa, mutta konkreettista - ja piirrettävissä olevaa - sanaa. Oli siis jotenkin selvitettävä, miten sumerin kuvakirjoitus äännetään ja tulkitaan äännekirjoitukseksi. Mutta tämäkin oli hankalaa, koska sumerin kieli kuuluu turanilaisiin kieliin, eikä sillä niinmuodoin ollut sukulaisia seemiläisten tai indoeurooppalaisten joukossa.

Sumerilaisen kuvakirjoituksen salat ovat vasta osittain tiedossa. Indoeurooppalaisten kielen tutkijoiden on ollut vaikea ymmärtää sumerin monimutkaista rakennetta, eikä asianharrastajien joukko ole suuri. Maailmalla tunnetuin sumerologi on Samuel Noah Kramer. Unkarilainen Lazslo Götz on kuitenkin paljon paremmassa asemassa indoeurooppalaisiin tutkijoihin verrattuna, sillä sumerin kieli on paljon selvempää unkarilaiselle, kuin jonkun vieraan kieliryhmän taitajalle. Hänen neliosainen työnsä "auringon noususta" (Keleten Kél a Nap - Aurinko nousee Idästä) on valitettavasti painettu vain unkariksi.

 

Auringonpalvonnasta tulee maailmanuskonto

Auringonpalvonta levisi Sumerista kaikkialle maailmaan. Saksalaisten esi-isät palvoivat tunnetusti aurinkoa. Myös englantilaiset ovat pyhittäneet viikkoleponsa auringolle. Hekin viettävät auringonpäivää, Sunday. Myös meidän suomalaisten pakanalliset kouhot ovat panneet lepopäivän nimeksi sunnuntai, jonka juuret johtavat Sumeriin, Auringonjumalan maahan.

Auringonjumalan maassa, eli muinaisessa Sumerissa valta oli kuningas Hammurabin aikana siirtynyt seemiläisille. Kieli muuttui, mutta maailmankuva ei. Samassa steelassa, johon Hammurapin laki on kaiverrettu, on korkokuva, joka esittää Hammurapia vastaanottamassa "lakia" auringonjumala Shamashilta.

Sanan shamash hebrealainen muoto shemesh tarkoittaa yksinkertaisti aurinkoa. Sana on käytössä tänä päivänä. Mutta kun sana kirjoitetaan hebrealaisella kirjainkirjoituksella, jätetään vokaalit kirjoittamatta. Sanojen shamash ja shemesh välillä ei ole silloin enää mitään eroa. Tiedemiehen on pääteltävä itse, miten hän sanan sh-m-sh ääntää. Ääntäminen riippuu siitä, mihin kieleen hän sanaa vertaa. Useimmat sumerologien harvalukuisesta joukosta käyttävät hebreaa.

Hammurapi käytti seemiläistä kieltä, joten hänen aurinkojumalansa oli sh-m-sh. Mutta sumerilaiset eivät olleet seemiläisiä vaan turanilaisia. Sumerilaisten vanhimmat kirjoitukset on kirjoitettu kuvakirjoituksella ja vasta myöhemmin he ottivat käyttöön todennäköisesti itse kehittämänsä kiila- eli nuolenpääkirjoituksen, joka on tavukirjoitusta. Seemiläiset, jotka valloittivat sumerien maat, omaksuivat sumerilaisen kiilakirjoituksen ja sumerin kieli jäi elämään vain kirjallisessa muodossaan. Taito ääntää sumerilaista kuvakirjoitusta katosi kokonaan. Sumerin kielen jälleensyntyminen tapahtui 1870-luvulla, mutta indoeurooppalaisten ja seemiläisten rasismi vaikeuttavat työtä. Se, että sumerilaiset kuuluvat samaan kieliryhmään unkarilaisten ja turkkilaisten kanssa ei sovi yhteen rasistien oppien kanssa.

Suuri englantilainen rasisti Charles Darwin kirjoittaa kirjassaan "Lajien synty luonnollisen valinnan kautta; eli suosittujen rotujen säilyminen elämän taistelussa":

luonnollinen valinta on tehnyt enemmän sivilisaation edistyksen puolesta, kuin mitä haluaisit myöntää. Muista, millaisessa vaarassa Euroopan kansakunnat olivat vasta muutama vuosisata sitten musertua turkkilaisten alle ja kuinka naurettava sellainen ajatus on nykyään. Sivistyneemmät kaukasialaiset rodut ovat lyöneet turkkilaiset perinpohjin taistelussa olemassolosta. Kun katsomme eteenpäin maailman lähitulevaisuuteen, miten lukematon onkaan se alempien rotujen määrä, jotka korkeammin sivistyneet rodut ovat hävittäneet kaikkialta maailmasta

Darwinin kirja julkaistiin 1859. Silloin ei Cambridgen teologisessa tiedekunnassa, jossa Darwin sai koulutuksensa, ei vielä tiedetty, että englantilainen auringonpalvonta on sumerilaista epäjumalanpalvontaa. Silloin ei tiedetty sitäkään, että sumerilaiset olivat turkkilaisten esi-isiä. Eikä silloin uumoiltu sitäkään, että indoeurooppalainen maailma on seuraavan vuosisadan lopulla tekemässä YK:n ja UNESCON avustuksella auringonpalvonnasta "uutta" maailmanuskontoa. Siis kaikki indujen sivistys on vain sitä "korkeampaa (turkkilaista) sivistystä".

Raamatun profeetat vastustivat auringonpalvontaa. Mooseksen laissa auringon palvonta oli kielletty, kts. 5.Ms 17:3. Job, eräs Vanhan Testamentin profeetta paheksui auringon jumaloimista. Hän teki eron Luojan ja luodun välillä:

Jos katsellessani aurinkoa, kuinka se loisti, ja kuuta, joka ylhäällä vaelsi, sydämeni antautuisi salaa vieteltäväksi ja käteni niille suudelmia heitti, niin olisi sekin raskaasti rangaistava rikos, sillä minä olisin kieltänyt korkeuden Jumalan. (Job 31:26-28)

 

Takaisin Osmon kotisivulle