Väittäisin, että valtaosa suomalaisista ei ole koskaan nähnyt kristillistä seurakuntaa. Yksittäisiä kristittyjä ehkä, mutta ei toimivaa yhteisöä. Lahkoja ja kirkkoja kyllä riittää, mutta ei nyt yritetä väkisin sekoittaa jyviä akanoihin. Kristitty ei mene lahkoon, ja toisaalta lahko tai kirkko ei hyväksy kristittyä jäsenekseen.

 

KRISTILLINEN SEURAKUNTA

op/2013-03-22

Siihen aikaan, kun kirkkoa ei vielä ollut, kristityistä sanottiin: "Katsokaa, kuinka he rakastavat toisiaan". Mutta sitten tuli tämä kirkko, joka opetti ihmiset vihaamaan Jumalaa ja metsästämään kristittyjä. Sen jälkeen kun kristityt oli hävitetty ei kukaan enää tiennyt, millaisia kristityt olivat joskus olleet. Ellei nyt käynyt niin, kuin Herrnhutissa 1727, että metsän laitaan tulla tupsahti kolmesataa kristittyä pakolaista. Pääsivät siinä töllistelijät ihmettelemään, millaisia ne kristityt sitten ovat, kun niistä niin paljon puhutaan.

Jos me emme ole koskaan omin silmin nähneet kristillistä seurakuntaa, me voimme tarkastella sitä vain teoreettisesti. On siitä hyötyäkin, sillä sitten me tiedämme, millainen sen pitäisi olla. Ensinnäkin on kristillisen seurakunnan täytettävä muutamia perusvaatimuksia:

- sen on tunnustettava laki, jota sanotaan kuninkaalliseksi laiksi,

- sen on oltava yhteisöllinen,

- sen on harjoitettava tasausta ja

- sen on oltava separatistinen siinä mielessä, ettei se veljeile pettureiden ja antikristuksien kanssa.

Muitakin tunnusmerkkejä seurakunnalla on, mutta jätetään ne nyt sivuun, että tutkisimme omissatunnoissamme sitä, noudatammeko me itse näitä neljääkään.

 

Kuninkaallinen käsky

Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen? Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette; mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. (Jaak. 2:5-9)

Kuninkaallinen käsky ei ole abstraktio. Se sanelee sinun ja toisen uskovan välisen kanssakäymisen ehdot. Se on myös tarkoitettu otettavasti vakavasti. Sen täyttämättä jättämisestä rangaistaan:

Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: "Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa." Silloin hekin vastaavat sanoen: "Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?" Silloin hän vastaa heille ja sanoo: "Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle". Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." (Matt 25:41-46)

Niinsanotut kristityt eivät ole ottaneet kuninkaallista käskyä todesta. En puhu nyt niistä puolestatoista miljardista kirkollisesta "kristitystä", jotka vihaavat Jumalaa ja vastustavat Pyhää Henkeä, vaan teistä, jotka olette vakaasti päättäneet seurata Jeesusta Kristusta ja olette häneen liittyneet kasteen ja tunnustuksen kautta. Johanneskin joutui tunnustamaan, tosin vain epäsuorasti, että niitä jotka Kuninkaallista lakia noudattavat, on vähän:

Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä. (2.Joh 4)

Johannes ei kuitenkaan jää levittelemään onnettomana käsiään. Hän antaa ohjeet, miten estetään höynäyttäjien pääsy seurakuntayhteyteen:


(5) Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. (6) Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa. (7) Sillä monta villitsijää (πλανοι - huiputtajaa) on lδhtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä (ο πλανος - huiputtaja) ja antikristus (ο αντίχριστος). (8) Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan. (9) Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. (10) Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; (11) sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. (2.Joh 5-11)

Johannes muistuttaa "rouvaa", siis seurakuntaa siitä, että yhteydenpito, koinonia, "villitsijöiden ja antikristuksien" kanssa tuo mukanaan osallisuuden heidän synteihinsä, mistä seuraa, että seurakunta tulee voimattomaksi. Jottei näin tapahtuisi, ei pettureita ja antikristuksia pidä tervehtiä sanalla "iloitkaa", eikä heitä pidä päästää sisään sinne, missä kristityt asuvat tai kokoontuvat. Kirkko ei vastusta pettureita eikä antikristuksia, ja siksi kirkollisen raamatunkäännöksen tekstistä tämä ei käy ilmi. Petturit ja antikristuksen jopa irroittavat jakeet 9 ja 10 asiayhteydestään käyttääkseen niitä omiin tarkoituksiinsa. Jopa ylläoleva raamatunkohta on käännetty väärin juuri sitä varten, ettei sen sanoma lukijalle paljastuisi.

Aloitetaan miinan purku lopusta päin hakemalla esiin jakeiden 10 ja 11 kreikankieliset tekstit.

ει τις ερχεται προς υμας και ταυτην την διδαχην ου φερει μη λαμβανετε αυτον εις οικιαν και χαιρειν αυτω μη λεγετε ο TSBγαρ λεγων Aγαρ αυτω χαιρειν κοινωνει τοις εργοις αυτου τοις πονηροις

Kreikkalaiset tervehtivät tänä päivänä sanalla Here! (yks.) ja Herete! (mon.) Mutta sana on kahden vuosituhannen aikana kärsinyt inflaation. Jeesus - ja tässä myös Johannes - on tarkoittanut sanan Iloitkaa! käytettäväksi vain ja ainoastaan Jumalan lapsien keskinäisenä tervehdyksenä ja vain silloin, kun kristityttynä elämisen ensimmäinen ehto "rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään", kts. jae 5, täyttyy. Jos joku ei tuo mukanaan oppia "kuninkaallisesta käskystä" käytännön teoiksi muunnettuna, ei häntä pidä pitää kristittynä eikä ottaa vastaan. "Olkoon hän sinulle kuin pakana ja publikaani".

Koska Johanneksen toisen kirjeen jakeet 10 ja 11 voidaan kääntää myös oikein, ehdotan seuraavaa:

Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä tervehtikö häntä sanoilla "iloitse"; sillä joka sanoo hänelle "iloitse", ottaa osaa hänen pahoihin tekoihinsa. (2.Joh 10-11)

Johanneksen toinen kirje on lyhyt. Siinä on vain yksi asia, se, että se joka ei tuo mukanaan kuninkaallisen käskyn sanomaa, ei ole Kristuksen opetuslapsi. Huiputtajat yrittävät kiertää sen väittämällä, että sana "oppi" tarkoittaa jotakin muuta, kuin se on: Rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Jaa kakku tasan hänen kanssaan, niin ymmärrät.

 

Yhteisöllisyys

Toinen tapa torjua Kuninkaallisen käskyn oppi on selittää, että lähimmäisiä ovat kaikki ihmiset. Kukkua kans. Juurihan me yllä luimme, että se, joka ei noudata kuninkaallisen käskyn oppia on "villitsijä ja antikristus". Jumala opettaa meitä yhteisöllisyyteen, koinonia, joka sanakirjan mukaan tarkoittaa "yhteistä l. keskinäistä osuutta jossakin yhteisessä":

κοινωνια, ας, η,

(κοινωνος)

yhteinen l. keskinäinen osuus jssakin yhteisessä,

- a) osa, joka jklla on jssakin asiassa, osa, osallisuus, c. gen. obj. 2.Kor 8:4. Ef. 3:9. Filem. 6;

του πνευματος Pyhδn Hengen osallisuus, s. o. osallisuus PH:n töissä ja lahjoissa 2.Kor 13:13. Fil. 2:1;

του αιματος, σωματος του Χριστου Kristuksen veren, ruumiin osallisuus 1.Kor 10:16;

των παθηματων του Χριστου Kristuksen kδrsimisten osallisuus Fil. 3:10;

εις κοινωνιαν του υιου του θεου Jumalan pojan osallisuuteen 1.Kor 1:9;

-b) yhteys, osallisuus, τις κοινωνια φωτι προς σκοτος mikδ yhteys l. osallisuus on valkeudella pimeyden kanssa? 2.Kor 6:14;

μετ' ημων, μετ' αλληλων meidδn kanssamme, keskenδmme 1.Joh 1:8. 6. 7;

εισ το ευαγγελιον osallisuus evankeliumiin Fil 1:5;

keskinäinen yhteys, absol. Apt 2:42;

- c) osan otto 2.Kor 8:4;

avunkeräys, rahankeräys, avunteko 2.Kor 9:13;

ποιεισθαι εις τινα keskenδnsä tehdä, toimittaa rahankeräystä jkta varten Rom. 15:26;

muille jakaminen Hepr. 13:16;

- d) liitto, sopimus, sovinto, διδοναι τας δεξιας κοινωνιας antaa l. lyφdä kättä sovinnoksi l. sopimukseksi Gal 2:9.

Juuson sanalle koinonia antamat vastineet ovat osaksi tulkintoja, eivät käännöksiä, siitä mitä koinonia on. Koinonia kyllä vaikuttaa "yhteyttä", "avuntekoa, rahankeräystä, avuntekoa" sekä sellaista yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta, joka muistuttaa "liittoa, sopimusta ja sovintoa" mutta kyse on enemmästä: Ne, jotka Kristuksessa ovat, ovat yhtä.

Kirkollisen kulttuurin piirissä kasvaneella ihmisellä on suuria vaikeuksia ymmärtää kristillisen seurakunnan luonnetta. Harva osaa ajatella, että seurakunnalla on hyvin monia sellaisia funktioita, jotka mielletään kuuluvan osuustoimintaliikkeen piiriin. Jerusalemin "alkuseurakunta" oli tällainen, ja sellainen oli myös se yhteisö, joka syntyi Herrnhutiin vuonna 1727. Se teki työtä, opiskeli ja hoiti itse kaikki yhteiskunnallisen elämän funktiot samaan tapaan, kuin mitä Apostolien teoissa kerrotaan Jerusalemin seurakunnasta; mitään myytävää heillä ei kuitenkaan ollut. Mutta vaikka he tulivat pakolaisina katolisesta maasta ilman mitään omaisuutta, muuttui yhteisö pian kukoistavaksi yhteisöksi myös taloudellisessa mielessä. Myytävääkin oli ja pian yhteisön jäsenet opettivat Baltian kansoille käsityöläisammatteja, pelastivat kansoja, harjoittivat kaupunkisuunnittelua Pohjois-Amerikan intiaanien keskuudessa ja kun muutama vuosikymmen oli kulunut, yhteisön omat laivat hoitivat lähetysasemien välistä liikennettä Atlantilla ja Venäjän keisarikunnan kerma pani sinappia kinkkunsa päälle joka oli tuotu yhteisön Kalmykiaan perustaman Sareptan lähetysaseman tehtailta Volgan varrelta. Silloinkin, kun Saksin luterilainen hallitus heitä vainosi, he halusivat kieltää veljiltä vain heidän Jumalansa, mutta muuten he pitivät Herrnhutin yhteisöä mallina saksalaisille juuri sen korkealaatuisen yhteiskuntalaitoksen ja työn tuottavuuden takia. Miten opit kuninkaallisesta käskystä, apostolisesta opetuksesta, yhteisöllisyydestä, tasauksesta ja kahden täysin erilaisen kulttuurin rinnakkaiselo Herrnhutin yhteisössä toteutuivat, on tarkastelemisen arvoinen myös siksi, että se on vaikuttanut kristikunnan elämään enemmän kuin mikään muu yhteisö sen jälkeen, kun paulikiaanit 744 tapettiin.

 

Keskinäinen huolenpito

Osallisuudesta seuraa myös sellainen asia kuin "tasaus". Tiedän hyvin, että vihollinen on kehittänyt kristittyjen elämänmuodosta omat versionsa, mutta ne eroavat seurakuntaelämästä siinä, etteivät ne toimi. Vaikka näyttö jäljitelmien aiheuttamasta hävityksestä on niinkin vahva kuin Neuvostoliitto, tauti senkun pahenee.

Tasaus on käännös kreikankielisestä sanasta isotis.

Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi (εξ ισοτητος) tulkoon tδtä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus (ισοτης) (2.Kor 8:13-14)

Ja nyt pannaan peruskoulun suomenkielen opetus testiin. Onko sinulla yllämainitun tekstin perusteella a) velvollisuus maksaa seurakuntalaistesi menoja ja b) onko seurakuntalaisesi velvolliset maksamaan sinun menojasi? Teksti on kyllä selvä, mutta vakiintunut käytäntö "seurakunnissa", kirkoista puhumattakaan, on jotakin aivan muuta. Jos sinun seurakuntayhteisössäsi ei tunnusteta edes tätä raamatun periaatetta, sinun on parasta kävellä ulos taaksesi vilkuilematta.

Kristittyjen yhteys on kokonaan erilaista, kuin jumalattomien yhteys. Siihen ei kuulu hyväntekeväisyyttä, sillä koinonia on enemmän kuin hyväntekeväisyys. Hyväntekeväisyyttä kyllä harjoitetaan, mutta vain niitä kohtaan, jotka eivät kuulu yhteisöön. Muista sanan koinonia merkitys: "yhteinen l. keskinäinen osuus jsskin yhteisessä", vaikka raamatunkäännöksessäsi sanottaisiin siitä mitä tahansa:

Mutta älkää unhottako tehdä hyvää (ευποιιας) ja jakaa omastanne (και κοινωνιας), sillδ senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. (Hebr 13:16)

Hyvän tekeminen (verbi ευποιία, Strongin 2140) on humanitδδristä työtä, joka kohdistuu ei-uskoviin, mutta uskovien keskinäisestä huolenpidosta käytetään sanaa koinonia (κοινωνια, 2842). Tδmδn sanan käyttö on siitä ihmeellinen, että jos koinoniaa harjoitetaan ei-uskovien kanssa, tuloksena onkin saastuminen, kts. Hedbergin sanakirjan sivut 285 ja 286. Sellaiset ilmaisut kuin "jakaa omastaan" on vääriä myös siksi, että seurakunta ei omista mitään, koska Jumala omistaa kaiken. Jumalan armon taloudenhoitajina kullakin meistä on omat armoituksemme, leiviskämme tai karismamme, ja juuri niillä sitä koinoniaa harjoitetaan koko ruumiin yhteiseksi ja kunkin sen jäsenen parhaaksi periaatteella "pitäkää yhtäläistä huolta toinen toisistanne".

Seurakunta, joka syntyi Jerusalemiin noin vuonna 30 täytti nämä ehdot. Siitä kerrotaan:

Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa (και εχοντες χαριν προς ολον τον λαον - ja osoittaen armoa kaikkea kanssa kohtaan). Ja Herra lisδsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. (Apt 2:42-47)

Separatistinen kansa

Saatana haluaa alistaa ihmiset oman valtansa alle. Ensin hänen palvelijansa alistivat Sinearin seudun patriarkaaliset yhteisöt sotilaspoliittisen valtansa alle noin 4000 vuotta sitten ja suunnittelivat valtansa tueksi uskonnon, ettei heidän alistamansa ihmiset vaan menisi ja saisi apua Jumalalta. Jumala ei hävittänyt Babylonissa alkunsa saanutta imperialismia heti, vaan kutsui sieltä ulos yhden miehen, Abramin, ja lupasi antaa hänelle koko perinnön.

Jumalan Abramille, jonka hän nimesi Aabrahamiksi, antamista lupauksista tärkein oli lupaus siemenestä, jonka kautta Jumalan Aabrahamille antama lupaus toteutuisi:

Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen." (1.Ms 22:15-18)

Me emme tiedä, oliko Aabraham ainut, jota Jumala kutsui. Jos niitä muita oli, niin sinne ne jäivät. Myös Aabrahamilla olisi ollut mahdollisuus palata takaisin Babyloniaan, mutta hän ei sitä tehnyt, ja siksi hänet muistetaan, sekä maan päällä että taivaissa. Samoin myös Aabrahamin siemen, Jeesus Kristus kutsuu sinua yhteyteensä:

Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, käski hän lähteä toiselle rannalle. Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi". Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: "Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni". Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa". (Matt 8:18-22)

Tämäkään ei ole kuvannollista puhetta. Paholainen on yrittänyt jo neljän tuhannen vuoden ajan hävittää Jumalan Israelia siinä onnistumatta. Paljon pahaa hän on toki saanut aikaankin. Juutalaiset menettivät etulyöntiasemansa, kun he torjuivat herransa ja kuninkaansa. Nyt he yrittävät päästä valtaan toisin keinoin. Agenda 21 mukaan maailman väkiluku on pudotettava alle puolen miljardin, eikä sekään vielä Saatanalle riitä. Hän haluaa tuhota kaikki, mutta hän ei pysty. Jeesus on pelastaja. Eikä siinä kaikki: Kun ihmiset ovat valintansa tehneet, kaikki Jeesuksen seuraajat saavat iankaikkisen elämän ja perivät kosmoksen, mutta ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen torjuneet, tuomitaan Suuren Valkoisen Valtaistuimen edessä.

Nämä neljä asiaa - kuninkaallinen käsky, yhteisöllisyys (koinonia), tasaus (isotis) ja saastasta pidättyminen - on hyvä muistaa, kun on päätettävä, ken kanssa yhteiselämä voi teoriassa onnistua. Yrityksissäsi Jumala sinua siunatkoon. Mutta on vielä yksi asia: Koettelemuksen hetkellä sinua voi auttaa vain Jumala itse. Muista siis tämä:

Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. (2.Kor 13:5)

Takaisin Osmon kotisivulle