Viisikymmentä vuotta sitten kulutin sarkapöksyjä Luhangan Lempään koulun pulpetissa. Opettaja käski piirtää juomarin talon ja työmiehen talon. Opettaja opetti, nykykielellä sanottuna manipuloi meidän ajatusmaailmaamme, vihjaisemalla, että juomarilta saattaa talo jäädä huonompaan hoitoon kuin työmiehellä. Ja niin me piirrettiin harmaa, ränsistynyt talonrähjä, paperin vasemmalle puolelle ja komea punaiseksi maalattu pytinki paperin toiselle puolelle. Mutta nyt on nyt. Puoluetoverit tekevät kaikkensa, että juomarin talo täyttäisi kaikki EU:n normien vaatimukset, mutta ne, jotka eivät sorru alkuliman vaatimuksiin, joutuisivat orjiksi, tai ainakin maksumieheksi koronkiskureiden, sikiönlähdettäjien ja juomareiden kemuihin.

Osmo Pöysti: UTOPIAT POLIITTISENA OHJELMANA

Copyright ©: Osmo Pöysti

2003, Kuru, Finland

2003-07-23

Raamatun alkulehdiltä luemme, miten Jeesuksen seuraajien yhteiskunta toimi pari tuhatta vuotta sitten:

Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät:

- apostolien opetuksessa

- keskinäisessä yhteydessä ja

- leivän murtamisessa ja

- rukouksessa.

Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki jotka uskoivat:

- olivat yhdessä ja

- pitivät kaikkea yhteisenä ja

- he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi ja

- he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja

- he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa.

Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

Vuonna 1990 olin matkalla Simferopolista Kertshiin. Meitä ulkolaisia kuljetettiin yöllä, ettemme olisi nähneet Neuvostoliiton suurinta salaisuutta - köyhyyttä. Toinen tarkoin varjeltu salaisuus oli, että seudulla oli paljon uskovia. Kertshin telakan autonkuljettaja kertoi heistä seuraavaan tapaan: En ole itse uskovainen, mutta työtoverini on. Hänen autostaan puhkesi rengas, auto kaatui ja lasti meni pilalle. Kaveri sai siitä kolme vuotta vankeutta. Mutta ei se mitään - kun se tuli takaisin, tulivat sen uskonveljet ja rakensivat sille omakotitalon. Eikä siinä mennyt kuin pari viikkoa kun niitä uskovia tuli ympäri Ukrainaa, oli niitä varmaan pari tuhatta. Kyllä sellaisten kelpaa elää, mutta meikäläisellä menee heikommin.

 

Kristinuskon rajoitukset

Jumalan kansan sosiaalinen huolto järjestettiin Jerusalemissa noin vuonna 33 ja se toimii yhä. Mutta sillä on rajoituksensa: se toimii vain uskovien kesken. Kristinuskolla ei ole mitään keinoa suojata aidsilta tai köyhyydeltä sitä, joka päättää naida tai juopotella itsensä hengiltä. Jumala on kätkenyt kaikki viisauden ja tiedon aarteet Kristukseen, kts. Kol 2:1-3. Ei-kristityille Jumala ei lupaa muuta kuin oikeudenmukaisuutta: sinulle mitataan sillä mitalla, jolla sinä olet mitannut. Me voimme kyllä varoittaa ihmisiä Jumalan tuomioista, mutta vannoutunutta aids-kandidaattia tai poliitikkoa ei sekään tunnu miellyttävän.

Makeaa elämää havittelevia ei myöskään miellytä se, että edes seuraajilleen Jeesus ei lupaa pelkkää hyvää. Jeesuksen mukaan uskovia tullaan vainoamaan samalla tavalla kuin häntä itseäänkin vainottiin.

Kolmas asia, jonka ei-uskovat kokevat rajoituksena, on eheys, kristillisen normiston ristiriidaton Rakkauden, Totuuden ja Elämän kunnioitus.

 

Itsepetos roomalaiseen tapaan

Apostolien teoissa kuvatun seurakunnan ulkopuolelle jäi valtaosa Rooman asukkaista. Kun Rooman valtio määräsi kaikki kansalaiset kirkkoon vuonna 380, ei kirkossa suoritettu pakkokaste tehnyt kenestäkään sen enempää kristittyä, kuin uskovaakaan. Syntyi vain kirkko, surkea parodia kristillisestä seurakunnasta. Karmea feikki ja huonosti naamioitu lisäksi. Ei sitten ihme, ettei kirkko tuonut sitä, mitä sen mainoksissa luvattiin. Sosiaalitoimen järjestämistä kirkko ei edes yrittänyt. Siitä tuli pahin riistäjä.

 

Utopiat syntyvät

Jumalan valtakuntaan tullaan tunnustamalla Jeesus johtajaksi ja hyväksymällä hänen ohjelmansa. Koska se ei kaikille kelpaa, jää muille markkinoille vielä runsaasti asiakkaita. Kirkko monopolisoi markkinat, mutta tuhannen vuoden taiston jälkeen "kerettiläiset" pääsivät voitolle. Ja kun vielä muutkin kuin "kerettiläiset" huomasivat, että kirkko on feikki, murtui kirkon ja valtion monopoliasema sielujen orjuuttajana. Kirkollisen valheen paljastuttua valheeksi, oli paholaisen keksittävä taas uusia valheita.

Vuosisatojen ajan filosofit ovat etsineet uutta viisasten kiveä, joka toisi onnen ja autuuden kaikille - niillekin, jotka eivät tunnusta Jeesuksen Herruutta eivätkä häntä tottele. Humanisti-Erasmuksen aikalainen Thomas More kirjoitti kirjankin, jossa kaikki oli hyvin ilman Jumalaakin. Kirjan nimi oli Utopia. Uusia utopioita ovat kirjoittaneet monet muutkin edistykselliset utopistit, esimerkkeinä voisi tässä mainita vaikka Walt Disneyn ja Karl Marxin.

 

Utopioista poliittiseksi ohjelmaksi

Ranskan vallankumouksen edellä Adam Weishaupt esitteli salaseuransa jäsenille kuusikohtaisen ohjelman, jonka turvin maailma piti parannettaman:

1. Kuningasvallan ja kaiken laillisen hallituksen lakkauttaminen;

2. Yksityisen omistusoikeuden lakkauttaminen;

3. Perimysoikeuden lakkauttaminen;

4. Isänmaallisuuden lakkauttaminen;

5. Perheen lakkauttaminen avioliiton ja moraalin lakkauttamisen kautta sekä kasvattamalla ja kouluttamalla lapset laitosmaisesti;

6. Kaiken uskonnon lakkauttaminen

Salaseurat organisoivat Ranskan vallankumouksen, tappoivat yli puoli miljoonaa uuteen uljaaseen maailmaan sopimatonta, mutta kun tapetuiksi tulivat myös vallankumouksen organisaattorit, jäi ranskalaisia vielä paljon eloon. Paratiisia ei Ranskasta siis tullut.

Weishauptin ohjelma näyttää olevan pelkkää lakkauttamista. Ohjelman päämäärää, seitsemättä kohtaa ei kerrottu edes salaseurojen jäsenille. Mutta työn jatkajat paljastivat sen muutamia vuosikymmeniä myöhemmin. Karl Mordechai Marx paljasti sen runossaan Viulunsoittaja: "Helvetin höyryt nousevat, ne täyttävät pääni kunnes menetän järkeni ja sydän muuttuu vieraaksi. Näetkö miekan? Pimeyden ruhtinas myi sen minulle". Marxin sisäkkö väitti isäntäänsä hurskaaksi mieheksi, koska tämä vietti pitkiä aikoja polvillaan kahden lepattavan kynttilän ääressä. Sisäkkö ei vain ymmärtänyt, että kyse oli paholaisenpalvonnasta.

Weishauptin ohjelman toteuttamiseksi Saksan sosialidemokraattisen puolueen perustaja Moses Hess ja hänen palkollisensa Karl Marx ja Friedrich Engels kehittivät uuden taistelusuunnitelman. Sen tekijät esittivät suuria lupauksia, joiden avulla salaseurat pääsivät valtaan Venäjällä vuonna 1917.

Weishauptilainen ohjelma levisi maailmalle nopeasti. Suomessa ohjelma tuntui jo 1809, kun suomalaisuus määriteltiin Weishauptin sääntöjen mukaisesti. Suomalaisuudella ei enää tarkoitettu kansaa, vaan kansakuntaa, Suomen suuriruhtinaskunnan väestöä. Suuri osa kansasta jäi autonomian rajan ulkopuolelle Ruotsin Länsipohjaan sekä Venäjän Karjalaan ja Inkeriin, mutta weishauptilaisen määritelmän mukaan he eivät enää olleet suomalaisia. Nyt, kaksisataa vuotta myöhemmin, ihmiskunnan noin kuudesta miljardista aivosta ehdoton enemmistö on ohjelmoitu Weishauptin ohjelmalla - eivätkä ohjelmoidut ihmiset tiedä edes ohjelmansa nimeä!

 

Tiede utopioiden palveluksessa

Tsekkiläinen herätysliike ja sen englantilaiset veljesliikkeet olivat tuoneet lukutaidon kansan ulottuville. Kun vielä Luther määräsi protestanttinsa perustamaan kouluja kaikkiin kaupunkeihin, oli protestanttisissa maissa syntynyt pohja tieteen kehitykselle. Lisäksi rikollisuus väheni 1700-luvun reformoiduissa ja protestanttisissa maissa alemmas, kuin koskaan aiemmin.

Jeesuksen oppien mukaan ihminen kylvää sitä mitä hän niittää. Oppi on rationaalinen ja se eroaa jyrkästi niistä uskontojen ja politiikan mestareiden opeista, jotka opettavat ihmisen kohtalon riippuvan taivaankappaleen asennoista tai poliittisesta juonittelutaidosta. Vaikka protestanttiset ja reformoidut kirkot eivät oppejaan täydellisesti noudattaneetkaan, ne pitivät yllä tietoutta asiasta, ja se riitti rationaalisen ajattelutavan tunnetuksi tekemiseen.

Rationaalinen ajattelutapa toi pian tuloksia, jotka helpottivat työtä ja paransivat elintasoa. Elintason nousu näkyi ensimmäisenä lapsikuolleisuuden vähenemisenä. Väkiluku nousi, mutta materiaalinen elintaso oli edelleen alhainen. Mutta visionäärit alkoivat jo kuvitella suuria. Tieteelliset saavutukset näyttivät tekevän mahdolliseksi miltei mitä vain. Politiikantekijöillä on ennenkin ollut taipumusta lupailla suuria, mutta nyt suurille lupauksille näytti olevan katetta. Adolf Hitler lupasi Münchenissä 1936, että kymmenen vuoden kuluttua Saksa on muuttunut niin, että kuulijat eivät sitä enää entiseksi tunne. Ennustus osui nappiin, mutta ei niin, kuin kuulijat kuvittelivat. Venäjällä suurien lupausten vararikko tunnustettiin 1991.

 

Kristinusko kiukuttaa

Kristinuskon rajoittuneisuus on kiukuttanut monia. Suurinta vihaa kristinusko kuitenkin herättää niissä, jotka markkinoivat utopioita. UNESCO:n ensimmäinen pääsihteeri Julian Huxley todistelikin, ettei kristinusko sovi nykyiseen maailmantilanteeseen.

Illuminatien viisaat pyrkivät turvaamaan hyvät olot kaikille heidän mukaansa valituille Ranskan vallankumouksen periaatetta "Vapaus, Veljeys ja Tasa-arvo - tai Kuolema" noudattaen. Vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa ne periaatteet eivät ole tuoneet mihinkään, kuolemaa kylläkin. Kymmenessä kuukaudessa tapettujen yli 500.000 ranskalaisen seuraan on jo liittynyt yli sata miljoonaa muuta. Sodankäynnin periaate on muuttunut. Valtioiden välisten sotien tilalle ovat tulleet valtioiden sisällä tapahtuvia massamurhat ja keskitysleirit. Yksin Ukrainassa talvella 1932-1932 tapettiin yli 6 miljoonaa ihmistä nälkään, koska he eivät halunneet liittyä "vapaaehtoisesti" kolhooseihin.

 

Yhdistyneet Kansakunnat vastaan Jumala

YK ja UNESCO ovat ottaneet johtoonsa Weishauptin utopian toteuttamisen. Utopia myydään kansoille suurin lupauksin, mutta ehtona on alistuminen pelin sääntöihin. Huxleyn mukaan säännöt ovat itsesäätävää laatua, siis ne muuttuvat koko ajan. Mutta yhdessä asiassa YK ja UNESCO ovat tinkimättömiä: Ne torjuvat kaiken absoluuttisen. Jopa suvaitsevaisuuden julistuksessa ilmoitetaan, että absoluuttisia arvoja ei siedetä.

Ihmiskunnan kulttuuriperintö tuntee vain yhden absoluuttisen tekijän ja sen nimi on Jumala. Jumala on Totuus, Jumala on Rakkaus, Jumala on Elämä. Kaikki muu on suhteellista - suhteellista Jumalaan. Pyrkimys eroon Jumalasta on se utopia, joka tuhosi Venäjän ja tuhoaa ne, jotka eivät Jumalaa Jumalana kunnioita.

YK:n jäsenvaltioiden on muutettava lainsäädäntöjään YK:n kanssa tehtyjen sopimuksien mukaisiksi. YK yrittää rajoittaa valtioiden välisiä sotia, mutta edistää valtioiden sisällä tapahtuvia massamurhia ja yksilönvapauden riistoa vaatimalla neuvottelujen jatkamista, että sen jäsenvaltioiden murhaajat saisivat työrauhan kokonaisten kansakuntien hävittämiseksi. Kauniiden lupauksien takana on vanha, tuttu peto, se sama, joka hävisi Jeesukselle, kun maailma edellisen kerran kävi totaaliseen taistoon Jumalaa vastaan.

 

Takaisin Osmon kotisivulle