Vaalipuheissa ja kouhojen utopioissa luvataan kaikkea hyvää niillekin, jotka torjuvat Jumalan vaatimukset ehyestä ja ristiriidattomasta elämästä. Paperilla utopiat näyttävät hyvältä, mutta Ranskan, Saksan ja Venäjän yhteiskuntakokeilujen saldo on pahasti negatiivinen

HULLUJEN PARATIISI

Copyright ©: Osmo Pöysti

Kuru, Finland

2004

Tämä on eka versio 2004-03-23

Ihmisen tarina alkaa paratiisista:

Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun. Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa; ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä. Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on Eufrat. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". (1.Ms 2:8-17).

Minä ja sinä olemme luotavina nyt. Miten meidän käy, riippuu valinnoistamme. Synnin takia me olemme tuomittuja, mutta tuomitulle on varattu mahdollisuus hakea armahdusta. Jos armonanomuksemme hyväksytään, voimme päästä takaisin Jumalan kaupunkiin ja saada takaisin alkuperäisen tehtävämme siellä.

Jumalan paratiisi, niin hyvä kuin se onkin, ei edelleenkään kelpaa kaikille, sillä sillä on rajoituksensa. Raamatun mukaan sinne ei pääse mitään epäpyhää. Ne, jotka eivät maallisen koeaikansa kuluessa osoita rakastavansa paratiisin Herraa ja hänen periaatteitaan, eivät ole hänen luokseen tervetulleita myöhemminkään. Ja mikä paratiisi se olisi, jos joka nurkan takana vaanisi AIDS-positiivinen raiskaaja.

Jumalan paratiisin rajoitukset tunnetaan. Ne, jotka edelleenkin haluavat tappaa, raiskata, huorata, sekoilla eläimien ja perverssien lajitovereittensa kanssa yrittävät tehdä omaa paratiisiaan maan päälle - sellaista paratiisia, jossa kaikki voisivat vapaasti toteuttaa itseään sellaisena kuin hän ilman mielenmuutosta on.

Poliitikot ja muut utopian ammattilaiset ovat olleet innolla rakentamassa uusia pilvilinnoja valoisasta tulevaisuudesta ja kestävästä kehityksestä ilman Jumalaa ja hänen ahtaaksi tulkittuja normejaan. Tekniikan ja tieteiden kehitys on myös tulkittu siten, että niiden avulla ihminen pystyisi itse luomaan itselleen sopivaksi katsomansa paratiisin maan päälle.

Utopiamestareiden hankkeet ovat edenneet pitkälle. Jeesuksen sanojen mukaan "laittomuus (anomia, synti) pääsee valtaan", kts. Matt 24:12. Lauseyhteys sijoittaa laittomuuden valtaanpääsyn lopun aikaan. Kun Jeesus oli lopullisesti lähtenyt Jerusalemin temppelistä, hänen lähimmät miehensä kysyivät häneltä: "milloin se (Jerusalemin hävitys ja uudelleen asutus) tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi merkki ja maailman lopun merkki". Kysymys sisälsi kolme asiaa, joihin Jeesus vastasi varsin perusteellisesti. Utopioita ja pilvilinnoja Jeesus ei rakenna:


23:37
Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
23:38
Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'.
23:39
Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'."

24:1 Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
24:2 Niin hän vastasi ja sanoi heille:
"Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
24:4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille:
"Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
24:5
Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.
24:6
Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
24:7
Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
24:8
Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
24:9
Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
24:10
Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
24:11
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
24:12
Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
24:13
Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
24:14
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon -
24:16
silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;
24:17
joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on,
24:18
ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
24:19
Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
24:20
Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
24:21
Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
24:22
Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
24:23
Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.
24:24
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
24:25
Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
24:26
Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko.
24:27
Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
24:28
Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.

24:29
Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
24:30
Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
24:31
Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
24:32
Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
24:33
Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
24:34
Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.
24:35
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
24:36
Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
24:37
Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
24:38
Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
24:39
eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.
24:40
Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
24:41
Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
24:42
Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
24:43
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
24:44
Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
24:45
Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
24:46
Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
24:47
Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
24:48
Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',
24:49
ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
24:50
niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
24:51
ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."
25:1
"Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
25:2
Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
25:3
Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
25:4
Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
25:5
Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
25:6
Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.'
25:7
Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
25:8
Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'.
25:9
Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'
25:10
Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
25:11
Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'
25:12
Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'.
25:13
Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
25:14
Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa;
25:15
yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille.
25:16
Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää.
25:17
Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi.
25:18
Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan.
25:19
Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa.
25:20
Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: 'Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut'.
25:21
Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.'
25:22
Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: 'Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut'.
25:23
Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.'
25:24
Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: 'Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut.
25:25
Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä on omasi.'
25:26
Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: 'Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut.
25:27
Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen.
25:28
Ottakaa sentähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää.
25:29
Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.
25:30
Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.'
25:31
Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
25:32
Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
25:33
Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
25:34
Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
25:35
Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
25:36
minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'
25:37
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
25:38
Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
25:39
Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'
25:40
Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'.
25:41
Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
25:42
Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
25:43
minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'
25:44
Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'
25:45
Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'.
25:46
Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Jumala ei anna kunniaansa muille. Hän tekee paratiisistaan sellaisen, kuin haluaa ja istuttaa sen, minne haluaa. Mutta hän ei kiellä muitakaan yrittämästä. Jumalasta riippumattomien yrittäjien luomuksetkin julistavat Jumalan kunniaa. Venäläiset tekivät paratiisiaan ohjeilla, jotka oli laadittu "Taistelevien Jumalattomien" (Voinstvujushie Bezbozhniniki) toimistoissa. "Heikosti naamioitu helvetti", sanoivat venäläiset itse saavutuksistaan. Sosialistien saavutusten näyttelyn paras anti onkin siinä, että se osoittaa selvästi, että jos hyvää aiotaan tehdä, on se tehtävä Jumalan suunnitelmien mukaan.

Tunnetussa rukouksessa sanotaan: "Tulkoon Sinun Valtakuntasi". Jumalan Valtakunta on hyvä, mutta miksei sitä ole tullut? Tai jos se on tullut, niin missä se on? Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus vastasi näin:

Ei Jumalan Valtakunta tule nähtävällä tavalla eikä voida sanoa: "Katso täällä se on" tahi "tuolla", sillä katso, Jumalan Valtakunta on sisäisesti teissä. (Kts.Luuk 17:20-21)

Maallisten valtioiden mahtipontinen loisto ei hämännyt Jeesusta. Kun Paholainen tarjosi Jeesukselle maailman valtioita maksuksi yhdestä kumarruksesta, Jeesus kieltäytyi. Hänellä oli oma valtakuntansa, jonka esikuviksi eivät kelvanneet Rooma, Kreikka tai Amerikan Yhdysvallat. Mutta hän lupasi Henkensä niihin sydämiin, jotka uskon kuuliaisuudessa kääntyisivät hänen puoleensa.

Esikuvien puutteessa Jeesus selosti Jumalan valtakuntaa moninaisin vertauksin. Vasta Raamatun viimeisillä lehdillä kerrotaan lisää. Johannes sai katsella Jumalan kaupunkia, ja kertoo:

21:21 Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä; kukin portti oli yhdestä helmestä; ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikäänkuin läpikuultavaa lasia.
21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.
21:23 Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.
21:24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.
21:25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole,
21:26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet.
21:27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.
22:2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
22:3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä
22:4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.
22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisest
i.

Jumalan kaupunki on ehyiden ihmisten paikka. Toiset sanovat henkistä eheyttä täydellisyydeksi, toiset nuhteettomuudeksi, mutta kyse on Jumalan ominaisuuksista ihmiseen siirrettynä. Jumalalla, kuten kaikella täydellisellä, on rajansa. Jumala on Rakkaus. Hän on täydellinen rakkaudessa, ilman minkäänlaista ristiriitaa tai poikkeamaa omasta itsestään.

Takaisin Osmon kotisivulle