Rm 15:5

Yksimielisyys Kristuksen mielen mukaan

Yksimielisyys kasvattaa joukkovoimaa, mutta voima sinänsä voi olla vahingollistakin. Voimaa on käytettävä Rakkauden ja Totuuden puitteissa. Jos voimaa käytetään joidenkin muiden päämäärien toteuttamiseksi, voima on pahasta.

Voiman käytössä tarvitaan ymmärrystä. Yksi keino ymmärryksen hankkimiseen on tutkia Vanhan Testamentin kirjoituksia ja selvitellä niistä Jumalan toimintatapoja:

15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.
15:5 Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen
Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,
15:6 niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.

Jumalan ylistäminen ontuu pahasti, jos joukko ei ole keskenään yksimielinen rakkaudessa ja totuudessa. Jos keskinäistä rakkautta ei ole, on yritettävä etsiä sellainen uskovien yhteys, joka toimii. Käytännössä etsintä on tavallisesti keskinäisten riitojen ja vanhojen kaunojen sopimista, ei niinkään maailman kiertämistä "parempien" veljien löytämiseksi. Jumalaa voi ylistää yksinkin, mutta se on turhaa, jos yhdelläkin veljistäsi on sinua vastaan legitiimi kanne.

Kun yksimielisyys täyttää ehdon "yksimielisyys Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan", sen vaikutukset ilmenevät paitsi ylistyksenä, myös rakkauden tekoina. Teksti jatkuu:

15:7 Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi…

 

Takaisin sivulle ALLILOUS