Room 13:8

Velka, rakkaus ja Lain täyttymys

##velka

Roomalaiskirjeen jaksossa 12:1-15:16 annetaan sellaiset elämän ohjeet, joiden vertaista ei muualla kirjoitetussa muodossa löydy. Se, että velat yli päätänsä mainitaan, on jo sinänsä merkki siitä, että asia on terveelle elämälle ensiarvoisen tärkeä.

13:8

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.
13:9

Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
13:10

Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Mooseksen lain tehtävänä on kouluttaa ihmistä ymmärtämään mikä on oikein, mikä väärin. Laki asettaa kohdalleen oikeudenmukaisuuden periaatteet, se kalibroi omantunnon yhteismitalliseksi Jumalan arvomaailman kanssa. Mooseksen laki - vastoin yleistä luuloa - ei vaadi sinua orjallisesti noudattamaan oikeudenmukaisuuden vaatimuksia. Oikeudenmukaisuus on nollaraja, jonka yläpuolella sinun on pysyttävä, teitpä mitä tahansa. Oikeudenmukaisuuden yläpuolella on Rakkauden maailma.

Oikeudenmukaisuuden vaatimusten laiminlyönnit ovat syntejä, jotka kirjataan velkana. Jumala, joka on oikeudenmukaisuuden takuumies, hoitaa aina kaikki velat maksuun. Ihmiselle on annettu luonnonlaista poikkeava mahdollisuus saada Jumalalta avustusta velan maksuun Jeesuksen sijaiskuoleman perusteella.

Käsitteenä velka on melkein sama, kuin synti. Isä Meidän -rukouksesta onkin evankeliumeissa kaksi versiota, joissa toisessa käytetään sanaa synti, ja toisessa velka. Kun Jumala antaa synnit anteeksi, myös niiden muisto häviää.

Ainut Laki maailmassa on Mooseksen laki. Kaikki muut lait ovat enemmän tai vähemmän laittomuuksia. Eikä Mooseksen lakia ole koskaan kumottu. Jeesus tosin täytti sen, mutta sanoi, ettei Laista häviä ainuttakaan piirtoa, eikä edes yhtä jod-kirjainta, vaikka se on hebreassa on vain suomalaisen pilkun kokoinen, ennen kuin kaikki on toteutunut. Eikä tässä ole kysymys Jeesuksen lunastustyön täyttämisestä Golgatalla, minkä Jeesus nimenomaisesti haluaa mainita asiasta puhuessaan, ettei vain syntyisi sellaista luuloa, että Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen maailma jäisi ilman Lakia, kts Matt 5:17-18:

5:17

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
5:18

Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

Jokaisella kuninkaalla on lakinsa, ja lakien rikkomuksia sanotaan rikoksiksi. Kun kyse on Jumalan Lain rikkomista, rikosta sanotaan synniksi. Joskus käy niin, että maan laki sallii sen mitä Jumalan laki ei. Tavallisesti silloin kysymys on vain siitä, että maan rikoslain alaraja on alempana kuin mitä Elämän laki edellyttää. Myös päinvastaisia esimerkkejä on paljon: Maan laki saattaa vaatia rangaistusta hyvistäkin töistä.

Ihminen ei koskaan voi puolustella tekojaan sillä, että sitä ei esimerkiksi Suomen rikoslaissa ole määritelty rikokseksi. Hän on aina vastuussa kaikesta tekemisistään ja tekemättä jättämisistään Jumalalle. Jumalan oikeus toimii, vaikka ihminen ei koskaan ymmärtäisi, miksi hänelle näin kävi.

Jeesuksen käsky ei vaadi oikeudenmukaisuutta, mutta käskyn "Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut" alarajana se on oikea. On tapauksia, jolloin sinä et pysty tekemään asialle mitään, mutta silloin sinun rakkautesikin jää vaille asiasisältöä. Halutessasi sinä voit kuitenkin rukoilla, pyytää Jumalaa puuttumaan asiaan.

 

Takaisin sivulle ALLILOUS

tai

Osmo Pöystin kotisivulle