1.Tess 5:11

Rakkauden valtakunta

Kristillisessä yhteisössä ei ole hallintopyramidia, vaan tehtävät jakautuvat jokaiselle Pyhän Hengen jakamien armolahjojen mukaan. Jokaisen uskovan tulee opastaa ja avustaa jokaista uskovaa. Uuden Testamentin usein käytetty sana allilous - toinen toistanne on hyvä hakusana, kun on etsittävä sitä, mitä meidän tulee toisillemme tehdä. Tässä yksi hakutulos:

Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin. (1.Tess 5:11).

Kristillisen yhteisön ulkopuolella vallitseva maailmanjärjestys on aivan toisenlainen. Kun se on torjuttu, päästään nollatasolle. Nollatason yläpuolella on rakennettava uusi rakkauden valtakunta. Siitä Paavali kirjoittaa Thessalonikin uskoville:

5:8 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
5:9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
5:10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.
5:11 Sentähden
kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.

Miten sitten uskovat voivat rakentaa toisiaan? Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen kirjoittaja vastaa siihen itse:

5:12 Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat (nouthetountas, opettaen, neuvoen, nuhdellen jne) teitä,
5:13 sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.
5:14 Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa (nouthetountas, opettaen, neuvoen, nuhdellen jne) kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
5:15 Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan
pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
5:16 Olkaa aina iloiset.
5:17 Rukoilkaa lakkaamatta.
5:18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
5:19 Henkeä älkää sammuttako,
5:20 profetoimista älkää halveksuko,
5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
5:22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

Jumalan Valtakunta ei ole tästä maailmasta, mutta kristillinen yhteisö opiskeleekin jo elämistä paratiisin ehdoilla:


5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
5:24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Takaisin sivulle ALLILOUS