Kol 3:9

Vanhan pahan vaihto uuteen hyvään

##vaihto

Kristus kutsuu meitä mielen uudistukseen. Paha on hylättävä ja tilalle tulee Kristuksen mieli, jos vain hänen ohjeitaan noudatetaan. Kolossalaiskirjeessä mielen uudistuksesta käytetään kuolemaan ja ylösnousemukseen sekä riisumiseen ja pukeutumiseen liittyvää sanastoa:

3:1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
3:2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
3:3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;
3:4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
3:5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
3:6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,
3:7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte.
3:8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.
3:9
Älkää puhuko valhetta toisistanne (Mi pseudesthe eis allilous - Älkää valehdelko toisillenne), te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
3:10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

Mielen uudistuksella on täysin konkreettinen sisältö. Yllä Paavali luettelee muutamia ominaisuuksia, joista luovutaan. Luetteloa voidaan jatkaakin, mutta mikäli pois pantavista ominaisuuksista pitäisi tehdä yleistys, voidaan viitata Jeesuksen Vuorisaarnassa esittämiin sanoihin: "Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te myös samoin heille", kts. Matt 7:12.

Takaisin sivulle ALLILOUS